Sunteți pe pagina 1din 1

Către: Agenția pentru Supraveghere Tehnică

MD-2005 mun. Chișinău, str.Constantin Tănase 9


E-mail: secretariat@ast.gov.md

Petiționarul: Subsemnatul/a
(nume/prenume)………………………..
(domiciliul)…………………………
(nr. telefon, adresa email)………………………….
(Agent economic) ………………………….

PETIȚIE

Conținutul petiției
(Se vor prezenta într-o formă lizibilă succintă și completă, aspectele criticate de petiționar, care
intră în competența de soluționare a AST)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

S o l i c i t:

1...............................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................

*Se pot ataşa copii ale actelor considerate relevante.

Data: ………………………

……………………………………..
(semnătura petiționarului)

S-ar putea să vă placă și