Sunteți pe pagina 1din 5

CARDIOPATIILE CONGENITALE ŞI DOBÂNDITE

1. cs.Canalul arterial permiabil (CAP), selectaţi răspunsul fals:


A. CAP uneşte cârja aortei cu artera pulmonară.
B. CAP uneşte aorta ascendentă cu artera pulmonară.
C. în perioada iniţială a CAP oxigenarea sângelui în circuitul mic este mărită.
D. iniţial în hipertenzia pulmonară miofibrele arteriolare se hipertrofiază.
E. în faza IV a hipertenziei pulmonare torentul sanguin îşi schimbă direcţia prin CAP.

2. cs.Canalul arterial permiabil (CAP), selectaţi răspunsul fals:


A.în caz de CAP după naştere tensiunea sângvina în artera pulmonară este mai mare decât în
aortă.
B. pentru CAP în debut este caracteristic suflul sistolo-diastolic în prezenţa fluxului sanguin
unidirecţional.
C. viciul CAP poate trece din palid în cianotic.
D. la bolnavii cu CAP în debut are loc hipervolemia pulmonară.
E. în CAP, în lipsa tratamentului chirurgical, cele mai severe schimbări în primul rând au loc
în
micul circuit sanguin.

3.cs. Canalul arterial permiabil (CAP) - selectaţi răspunsul greşit:


A. ocluzia CAP poate fi efectuată fără toracotomie
B. operaţia pe CAP se efectuează prin toracotomie cu ligaturarea CAP.
C. operaţia pe CAP poate consta în secţionarea şi suturarea capătului aortal şi pulmonar CAP.
D. la lichidarea CAP în ligatură nu prea frecvent poate fi antrenat(afectat) nervul vag.
E. la lichidarea CAP în ligatura nu prea frecvent poate fi antrenat (afectat) nervul recurent.

4.cs. Defectul septului ventricular (DSV), care răspuns este greşit?


A. în DSV suflul sistolic se propagă pe toată aria cutiei toracice.
B. viciul din palid se poate transforma în cianotic.
C. operaţia paliativă poate fi efectuată numai după vârsta de un an.
D. operaţia paliativă poate fi efectuată în primele trei luni de viaţă.
E. operaţia efectuată în faza cianogenă este neefectivă.

5.cs. Defectul septului atrial (DSA), care este răspunsul incorect ?


A. în plastia defectului septului se aplică surjet în cotinuu.
B. în plastia DSA se aplică suturi punctate.
C. electrocardiografia depistează semne de suprasolicitare numai a camerelor drepte ale
inimii.
D. ventriculul stâng rămâne subsolicitat.
E. schimbările morfologice în micul circuit sangvin apar treptat.

6. cs.Pericardita constrictivă, care răspuns este greşit ?


A. micul circuit sangvin este antrenat în proces prin comprimarea venelor pulmonare.
B. ficatul relativ devreme se măreşte datorita strangulării venei cave inferioare şi a atriului
drept.
C.operaţia constă în pericardectromie totală.
D. operaţia constă în pericardectomie subtotală
E. după pericardectomie inima se lasă denudată.
7. cs.Insuficienţa tricuspidă, selectaţi răspunsul incorect:
A. pulsează excesiv venele jugulare.
B. pulsează excesiv arterele carotide.
C. în ficat, ca urmare a stazei venoase, evoluează ciroza hepatică.
D. apar edeme periferice.
E. viciul poate fi corectat prin plastia valvei, îngustarea inelului fibros, plastiei cuspidelor.

8. cs.Coarctaţia aortei, care răspuns este fals?


A. îngustarea aortei are loc după începutul arterei brahiocefalice.
B. îngustarea are loc distal de artera subclavă stângă.
C. sângele trece în partea inferioară a corpului prin artera subclavă dilatată.
D. tensiunea în arterele femorale este micşorată.
E. plastia în coarctaţia aortei constă în excizia segmentului îngustat cu suturarea termino-
terminal,sau aplicarea protezei vasculare.

9. cs.Stenoza izolată a arterei pulmonare (SIAP), care răspuns este fals?


A. în SIAP îngustarea poate fi valvulară sau subvalvulară.
B. în SIAP trunchiul arterei pulmonare este dilatat.
C. în SIAP tensiunea în micul circuit sangvin reflector se măreşte.
D. în SIAP zgomotul doi pe artera pulmonară este diminuat
E.operaţia în SIAP consta în comisurotomie deschisa, excizia surplusului muscular, aplicarea
peticului din material plastic.

10. cs.Tetrada Fallot. Selectaţi răspunsul fals:


A. se caracterisează prin cianoză excesivă.
B. sunt forme care periodic (mai ales la repaus) devin acianotice.
C. sunt asociate frecvent de lipotimii.
D. minut volumul circulant în micul circuit sangvin este diminuat.
E. atriul stâng este suprasolicitat.

11. cs.Tratamentul chirurgical în tetrada Fallot. Care răspuns este fals?


A. operaţia radicală subînţelege dilatarea arterei pulmonare, plastia defectului septal cu
deplasarea aortei spre ventriculul stâng.
B. operaţiile paliative sunt mai efective pînă la vârsta de trei ani.
C. mai frecvent în operaţia paliativă se restituie anastomoza a.subclavă - ramura arterei
pulmonare pe dreapta.
D. în tetrada Fallot numărul eritrocitelor este diminuat.
E. la ECG predomină semne de suprasolicitare a ventricului drept.

12. cs. Tamponada cardiacă se traduce prin următoarele semne, exceptind:


A. presiune venoasă crescută.
B. şoc.
C. minut-volum cardiac scăzut.
D. umplere diastolică a inimii crescută.
E. tensiune arterială scăzută .

2
13. cs. Un semn radiografic important în pericardita cronică constrictivă î-l constituie:
A. inima mică
B. deplasarea bronhiului drept
C. hili pulmonari mai bogaţi
D. calcificarea pericardului
E. poziţia înaltă a cupolei diafragmatice

14. cs. Care din bolnavii cu tetrada Fallot se cere a fi supuşi intervenţiei chirurgicale ?
A. toţi bolnavii
B. bolnavii cu hipertrofie a ventricului drept
C. bolnavii cu predominanţa stenozei arterei pulmonare
D. bolnavii cianotici
E. numai bolnavii în vârsta de peste 15 ani

15. cs. Pulsul slab bătut pe artera radială este caracteristic pentru:
A. stenoza valvulară aortică
B. coarctaţia aortică
C. canalul arterial persistent
D. stenoza mitrală
E. tetrada Fallot

16. CM.Indicaţiile pentru by-passul coronarian sunt date de:


A. anghina severă refractară la tratamentul conservator
B. anghina în progresie
C. infarct în anamneză şi boala vasculară coronariană
D. infarct în anamneză şi leziune univasculară
E. anghina în regresie

17. CM.Tratamentul chirurgical în stenoza aortică este indicat în următoarele cazuri:


A. când gradientul de tensiune prin valvulă depăşeşte 50 mm Hg
B. când stenoza se asociază cu anghină
C. când exista viciu cardiac asociat
D. la toţi bolnavii
E. cînd începe hipertrofia ventricului stîng

18.cs.Contraindicatia majora pentru interventie chirurgicala in cazul canalului arterial persistent


oconstitue
A suntulstinga-dreapta
B suntul de la aorta sprearterapulmonara
C suntul de arterapulmonaraspre aorta
D cardiomegalia
E pulsatiahiluluipulmonardepistatafluroscopic

19.cs.Dacacopilul cu tetradaFalloteste in momentulnasteriiacianoticaceastainseamna ca


A diagnosticulestegresit
B pacientul are policitemieadevarata
C bolnavuleste anemic
D exista canal arterial persistent
3
E stareafunctionala a ventriculuidrepteste in declin

20.cs.Anevrismulaorteiascendentepoate fi determinat de urmatoarelecauze, EXCEPTIND:


A sindromulMarfan
B trauma
C sifilis
D ateroscleroza
E necrozachistica a medieiErdheim

21.cs.Efectulcelmaifrecventsisemnificativ al anevrismuluiaorteiascendente o consitue


A ruptura
Binsuficientaaortica
C eroziuneasternului
D compesiuneatraheii
E compresiuneavenei cave

22.cs.Anevrismuldisecant al aorteitoraciceestefavorizat in primul rind de


Aateroscleroza
B sifilis
C degenerescentatuniimedii
D trauma
E coarctatia de aorta

23. cs.Printreafectiunilecardiacehemoptizie produce


A stenozamitrala
B incompetentapulmonara
C tetradaFallot
D stenozaaortica
E anomaliavenelorpulmonare

24. cs.Influentacirculatieiextracorporaleasuprasingelui include urmatoarele,


EXCEPTIND:
Aagregareahematiilor
B hemoliza
C tulburari de coagulabilitate
D emboliagrasoasa
E leucocitoza

25. cs.Stenozamitralapoatesarezulte in urmatoarele, EXCEPTIND:


A scadere a debitului cardiac
B fibrilatiearteriala
C emboliesistemica
D crestere a rezistenteiperiferice
E edempulmonar

26.cs.Semneleradiologice ale stenozeimitralesinturmatoarele, EXCEPTIND:


A calcificareavalvulelormitrale
B dimensiuneainimiimarite
C bombareaarculuipulmonarei
D deplasareaesofagului in proectielatarala

4
E dubluconturpeproectialinieiparasternaledreapta

27.csProcedeele utile pentrutetradaFallot la copii in virstaintre 1 si 5 ani


includ
Aanastomozaintre vena cava superioarasiarterapulmonaradreapta
B anastomozaintrearterasubclavicularasianonima
C anastomozaintre aorta desccendentasiarterapulmonarastinga /Potts/
Danastomozaintrearterasubclavicularastingasipulmonara /Blalock-
Taussig/
E nici de unul din factoriienumerati

28. cs.Ceamaifregventaanomalieasociata la copii cu coarctatie de aorta este


A comunicareainteratriala
B comunicareainterventriculara
C transpozitiavaselormari
D stenozaartereipulmonare
E canalul arterial persistent

29. cs.Ocluziaveneicaveisuperioare cu cianozasi cu stazavenoasa a regiunei


brahiocefaliceesteprovocataobisnuit de:
A tumoareagitului cu invaziamediastinului superior
B tumoriprimareintratoracice
C pericarditaconstrictiva
D anevrism aortic
E mediastinitacronica

30. cs.Riscul operatiei pentru comunicarea interventriculara depinde direct de


A gradul de insuficienta cardiaca
B incapacitatea de aadauga in greutate
C dimensiuniledefectului
D hipertensiuneain circuitul mic
E nici de unul din factorii enumerati

31.cs.Cel maj frecvent viciu cardiac congenital este…


A tetrada Fallot
B comunicarea interventriculara
C canalul arterial persistent
D comunicarea interatriala
E transpozitia vaselor mari

S-ar putea să vă placă și