Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

CLASA a II-a A
AN ŞCOLAR 2021-2022

Prof. înv. primar BRĂDĂȚAN ANAMARIA

Nr. Luna, data Tema activităţii Obiective Mod de Locul de Evaluare


crt. realizare desfăşurare
1. septembrie ÎN LUMEA BASMELOR -să-și cultive interesul pentru Audierea unui Sala de clasă Fotografii
2021 lectură; basm Desene
-să povestească cu cuvinte proprii Prezentarea
secvenţe din basme audiate sau cărții preferate
citite .

2 4 octombrie ZIUA INTERNAŢIONALĂ A -să conștientizeze rolul și Dezbatere Sala de clasă Expoziţie cu
2021 EDUCAŢIEI importanța educației; Lectură: lucrările
-să-și cultive motivația pentru „Puterea realizate
învățarea pe tot parcursul vieții; educației” Fotografii
-să participe la discuţii exprimându- Realizare
şi propriile gânduri, sentimente. lapbook

3 noiembrie SALUT, DECI RESPECT – -să-și însușească deprinderi de Dezbatere Sala de clasă Evaluare
2021 Ziua mondială a salutului comportare civilizată; Istoria orală
-să-și dezvolte spiritual civic; salutului Fotografii
-să conștientizeze consecințele Realizare
comportamentului lor în societate; postere
“Salutul peste
tot în lume”
Jocuri de rol

1
4. 26 noiembrie SUNT MÂNDRU CĂ SUNT -să formuleze întrebări şi răspunsuri Prezentare Sala de clasă Expoziţie cu
2021 ROMÂN! în legătură cu subiectul prezentat; PPT lucrările
-să explice semnificaţia zilei de 1 Dezbatere elevilor
Decembrie; Realizarea
-să realizeze steguleţe, ecusoane; unor lucrări
-să realizeze lucrări artistico- artistico-
plastice adecvate temei. plastice

5. decembrie ÎL AŞTEPTĂM PE MOŞ -să recite poezii de iarnă; Program Sala de clasă Observarea
2021 CRĂCIUN! -să interpreteze colinde şi alte cultural-artistic sistematică a
cântece specifice sărbătorilor de elevilor
iarnă; Expoziţie cu
-să realizeze lucrări artistico- lucrările
plastice specifice sărbătorilor de elevilor
iarnă.

6. 14 ianuarie LUCEAFĂRUL POEZIEI -să explice însemnătatea zilei de 15 Prezentare Sala de clasă Observarea
2022 ROMÂNEȘTI- Ianuarie; PPT sistematică a
MIHAI EMINESCU Dezbatere elevilor
-să numească poezii scrise de
marele poet; Concurs Evaluare
-să audieze poezii din lirica ,,Cei mai buni orală
eminesciană; recitatori”
-să recite expresiv poezii scrise de
Eminescu.
7. februarie ZIUA ALIMENTAȚIEI -să conștientizeze importanța unui Discuții pe Sala de clasă Degustare
2022 SĂNĂTOASE stil de viață sănătos, a unui regim ; tema produse
-să înțeleagă nocivitatea alimentației Expoziție
alimentelor de tip fast-food; sănătoase desene
-să-și însușească obiceiuri Realizarea Fotografii
alimentare sănătoase. piramidei
alimentelor
Salata de
fructe
2
8. 1-8 martie PE ARIPILE PRIMĂVERII - să utilizeze cât mai eficient Realizarea Sala de clasă Expoziţii cu
2022 material reciclabile în vederea unor mărţişoare şi
obţinerii mărţişoarelor; mărţişoare şi felicitări
-să realizeze mărţişoare şi felicitări felicitări
folosind diferite materiale;
-să interpreteze cântece dedicate
mamei, primăverii.

10. aprilie PRIN MUZEELE LUMII - să urmărească cu interes imaginile Tur virtual Sala de clasă Observarea
2022 cu exponatele din cele mai sistematică a
renumite muzee ale lumii; elevilor
-să-și cultive interesul față de
istorie și cultură;
- să–și însușească informații noi .
11. mai SUNTEM COPIII EUROPEI -să conștientizeze semnificaţia zilei Prezentare Sala de clasă Observarea
2022 de 9 Mai; Power Point sistematică a
-să cunoască istoria și importanța Atelier de elevilor
formării Uniunii Europene; lucru Evaluare
-să adopte o atitudine pozitivă față orală
de dreturile democratice .

14. 2 iunie LUMEA MINUNATA A -să cunoască informații despre Sala de clasă Diplome
2022 COPIILOR… modul de viață al copiilor din Concursuri Curtea școlii
diverse colțuri ale lumii; Desene pe
-să înțeleagă drepturile și obligațiile asfalt
copilului; Jocuri
-să sărbătorească într-o atmosferă
festivă frumusețea și candoarea
copilăriei.

3
4

S-ar putea să vă placă și