Sunteți pe pagina 1din 4

Jurnal de practică

• Compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea;

- Secția Relații Publice și Marketing Cultural

• Data şi intervalul orar de desfăşurare a activităţii practice;

- 22.02.2021 - 28 .05.2021
- 56 de ore

• Descrierea activităţilor efectuate;

O mare parte din activitățile realizate la Muzeul Național de Istorie a României din
București au fost pentru cercetarea și realizarea temelor, iar a doua parte a fost pentru
promovarea expozițiilor și a proiectelor online ale muzeului pe paginile de socializare și
participarea la lecțiile online desfășurate de muzeografi.

• Documente elaborate sau consultate pentru culegerea informaţiilor necesare elaborării


proiectului de practică, informaţii ce vor avea în vedere următoarele aspecte:

LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003, prezenta lege reglementează regimul juridic general,
clasificarea şi principiile organizării şi funcţionarii muzeelor şi colectiilor publice, precum şi
colectiilor private accesibile publicului.

Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile


administraţiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice şi colectiile private accesibile
publicului, garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi
titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.â

În înţelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel:


a) muzeu - instituţia publică de cultura, aflată în serviciul societăţii, care colectioneaza,
conserva, cercetează, restaureaza, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recrearii,
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale
mediului înconjurător;
b) colectie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi
coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Minister coordonator: Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Finanţarea Muzeului Național de Istorie a României se realizează din venituri proprii


şi/sau din subvenţiile acordate de la bugetul de statului prin bugetul Ministerul Culturii și
Identității Naționale.

Activitatea de relații publice și promovare a fost reorganizată în anul 2012 și echipa


întărită cu tineri colaboratori, cu sarcini precise. Pentru fiecare eveniment a fost realizat un
pachet de promovare constând din poster, invitație, mapă de presă, comunicat de presă,
conferință de presă pentru reprezentanți media și difuzarea informației pe canale multiple, mai
ales în mediul digital.
Departamentul Secția Relații Publice și Marketing Cultural

Data Interval orar Descrierea activității Documente consultate sau elaborate


22.02.2021 15:00-17:00 Prezentarea instituției -
25.02.2021- 02.03.2021- La prima temă am avut https://www.facebook.com/MNIRofi
11.03.2021 10:00 – 13:00 de analizat paginile de cial
10.02.2021 socializare și să oferim https://www.facebook.com/MuzeulV
16:00 -19:00 un feed-back, apoi irtual
recomandările noastre. https://www.instagram.com/mnirpag
e/
https://www.youtube.com/channel/U
C5J4qnv5myUyhfRJlQ-NgrQ
12.03.2021- 15.03.2021 În a doua temă am avut https://www.mnir.ro/index.php/educ
26.03.2021 10:30 – 14:30 de vizitat site-ul atie-muzeala/
23.03.2021 muzeului și de propus o
14:00 – 18:00 serie de ateliere.
27.03.2021- 01.04.2021 La a treia temă a trebuit https://www.mnir.ro/index.php/expo
10.04.2021 13:00 - 18:00 să venim cu o idee de zitia-muzeul-jucariilor/
06.04.2021 expoziție virtuală. https://www.mnir.ro/index.php/expo
12:00 – 17:00 zitia-tezaur-istoric/
https://www.mnir.ro/index.php/istori
a-unui-monument/
https://www.mnir.ro/index.php/zona-
3d/
https://www.mnir.ro/index.php/lapid
arium/
https://www.mnir.ro/index.php/filate
lie/
11.04.2021- 13.04.2021 În ultima temă a trebuit https://www.mnir.ro/
21.04.2021 20:00 – 24:00 să venim cu idei de
20.04.2021 amenajare a expoziției,
12:00 – 17:00 iar în a doua parte a
temei a trebuit să găsim
soluții de promovare.
30.04.2021 12:00 – 19:00 Am scris prima parte a https://www.mnir.ro/
proiectului de practică. ROF
12.05.2021 14:00 – 21:00 Am scris a doua parte a https://www.mnir.ro/
proiectului de practică. ROF
20.05.2021 16:00 – 23:00 Am scris a treia parte a https://www.mnir.ro/
proiectului de practică. ROF

Notă. Jurnalul va fi contrasemnat de către tutorele desemnat de instituția parteneră de practică.

Tutore:

S-ar putea să vă placă și