Sunteți pe pagina 1din 5

CERERE DE FINANȚARE

1. Numele proiectului Biblioteca publică – kilometrul ” 0” al comunității


2. Regiune, municipiu Oltenia; Filiași
3. Semnatari (cine va Nume: Telefon: E-mail:
răspunde pentru Braloștițeanu Dorina 0741.142.976 dorina_bralostiteanu
punerea în practică?) Responsabil Bibliotecă @yahoo.com
4. Biblioteca gazdă a) Numele bibliotecii Telefon: 0251.441.341
Biblioteca Orășenească ” Anton
Pann ” Filiași
b) Adresa bibliotecii Adresa de internet
Bvd. Racoțeanu nr. 157 www. bibliotecafiliasi.eu

5. Obiectivele Proiectul se înscrie în Strategia de dezvoltare a orașului Filiași pentru


proiectului. 2008-2013, care prevede îmbunătățirea activităților de promovare a
Activități. ofertei culturale și punerea accentului pe dezvoltarea parteneriatului între
Rezultate preconizate. operatorii culturali, mediul de afaceri și administrația publică locală.
Proiectul isi propune realizarea unor activități culturale și a unei baze de
date privind turismul cultural, prin dezvoltarea parteneriatului între
Biblioteca Orășenească Filiași, Școala cu clasele I-VIII Filiași, Asociația
Culturală Pro-Cultura, Mitropolia Olteniei.
Proiectul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:
1. Implicarea elevilor și cadrelor didactice în activități de
documentare, de observare și de culegere de date;
Cei 30 de elevi selecționați în proiect , împreună cu cadrele didactice și
reprezentantul Bibliotecii vor face vizite de studiu la 4 mânăstiri din
Oltenia. Se vor informa referitor la istoricul instituțiilor de cult vizitate,
atelierele de pictură și artă existente în mânăstiri, ospitalitatea și
obiceiurile culinare mânăstirești.
Elevii vor fi îndrumați să folosească resursele documentare (cărți,
Internet) existente în Bibliotecă pentru informare prealabilă.
La finalul activității, copiii vor avea un bagaj mare de cunoștințe privind
contopirea credinței, a istoriei și a artei în locașurile de cult; vor înțelege
că fundamentarea culturii pe credință este o realitate care străbate
mileniile.
Copiii vor realiza o expoziție de icoane pe sticlă , ce va fi expusă în
sediile tuturor școlilor de pe raza orașului, și o carte de bucate cu rețete
culinare culese din mânăstirile vizitate, ce vor fi prezentate părinților,
comunității din Filiași prin intermediul Bibliotecii.
Cadrele didactice vor realiza o sesiune de referate și vor prezenta
rezultatele proiectului în cadrul cercurilor pedagogice din Școala cu
clasele I-VIII Filiași.

2. Familiarizarea elevilor și a cadrelor didactice cu mijloacele de


tehnologia informației și a comunicațiilor;
Elevii vor folosi camere digitale pentru a fotografia obiectivele vizitate.
Vor folosi calculatoarele Bibliotecii pentru : redactarea referatelor și a
cărții de bucate in Word; prelucrarea fotografiilor obținute, și vor realiza
o prezentare a proiectului in PowerPoint și o expoziție de fotografie .
Referatele și fotografiile vor fi inserate pe un CD ce va constitui punctul
de pornire al unei baze de date privind turismul cultural. Rezultatele finale
ale proiectului vor fi traduse și în limba engleză și vor fi prezentate pe
site-ul bibliotecii în sprijinul celor care doresc să se informeze de la
distanță cu privire la potențialul turistic-cultural-religios al zonei implicate
în proiect.
Elevii iși vor forma deprinderi de muncă individuală și în echipă (
împărțirea sarcinilor de lucru, prelucrarea responsabilităților, procesarea
materialelor), vor învăța diverse modalități de organizare a informațiilor.

3. Transformarea Bibliotecii Orășenești Filiași într-un centru modern


și dinamic de informare.
Într-o epocă în care importanţa informaţiei este mai mare ca oricând,
Biblioteca Filiaşi trebuie să se reconfigureze ca spaţiu al comunicării şi al
informării, iar bibliotecarul filișan trebuie să fie „dascăl” ghidând
comunitatea şi oferind cursuri de instruire permanentă a utilizatorilor; să
fie „cercetător” studiind ştiinţific nevoile şi comportamentul utilizatorilor;
să fie lider al comunităţii în sfera vieţii culturale; să fie iniţiator şi
consultant în parteneriate cu toate instituţiile socio-culturale; să fie
inovator, agent al schimbării şi al noului în viaţa culturală a comunităţii pe
care o deserveşte. Bibliotecarii din Filiaşi au posibilitatea prin
intermediul acestui proiect, de a participa la procesul de instruire, formare
şi educare a elevilor, precum şi la activitatea de cercetare, prin dezvoltarea
unei baze documentare şi de informaţii pertinente destinate publicului.
Se vor achiziționa un laptop și un videoproiector cu ecran.
Se va organiza o activitate de prezentare a rezultatelor proiectului care
va cuprinde: sesiune de referate ; expoziție de icoane pe sticlă; expoziție
de fotografie; lansarea cărții de bucate cu rețete culese din mânăstirile
vizitate (editată de către elevi); prezentarea cu ajutorul videoproiectorului
a CD-ului realizat prin proiect.
La activitate vor fi invitați să participe părinții elevilor, autoritățile
locale, reprezentanții instituțiilor partenere implicate în proiect,
reprezentanți mass-media.
Cu ajutorul laptop-ului și al videoproiectorului, rezultatele proiectului
vor fi prezentate, după încheierea acestuia, și in școlile Fratoștița, Bâlta și
Răcari, școli care vor primi și un CD de prezentare al proiectului.

6. Rezumatul Proiectul constituie o activitate de documentare , învăţare şi o


proiectului. modalitate de evaluare complexă, deoarece nu urmăreşte numai o
acumulare de fapte, informaţii sau cunoştinţe, ci şi dezvoltarea la elevi a
unei gândiri critice, valoric-creştine şi ştiinţifice-creative. Gândirea,
conceperea şi derularea activităţilor acestui proiect oferă elevilor
posibilitatea de a adopta atitudini şi comportamente specifice în condiţii
reale, de a opera cu elemente materiale concrete.

Activităţile foarte variate :


- 4 vizite la mânăstirile selectate;
- editarea unei cărți de bucate;
- realizarea unei expoziţii de icoane pe sticla;
- realizarea unei expoziții de fotografie;
- prezentare in PowerPoint a proiectului;
- editarea și prezentarea referatelor;
- realizarea unui CD cu rezultatele proiectului ;
îi vor obişnui pe elevi cu organizarea muncii în echipă, dezvoltarea
capacităţilor de comunicare, relaţionare, motivare şi implicare; paşi
neapărat necesari în formarea lor ca viitori exponenţi ai societăţii.

Echipamentele achiziționate prin proiect vor fi folosite pentru


prezentarea proiectului , pentru diseminarea rezultatelor în toate școlile
aparținătoare orașului Filiași , cât și pentru activitățile viitoare de
prezentare a filmelor, cd-urilor și dvd-urilor educaționale existente în
colecțiile Bibliotecii.

7. Grup(-uri) ţintă. Beneficiari direcți:

30 de elevi cu vârste între 12-14 ani din Școala cu clasele I-VIII Filiași,
și 5 cadre didactice din specialitățile religie, istorie, educație plastică ,
limba română și limba engleză.

Beneficiari indirecți:

- Unitățile de învățământ aparținătoare de orașul Filiași ( Școala cu clasele


I-VIII, Grupul Școlar ”Dimitrie Filișanu”, Școala Fratoștița, Școala
Răcari, Şcoala Bâlta);
- Familiile elevilor implicaţi in proiect;
- Consiliul Local Filiași;
- Mitropolia Olteniei;
- Asociația Culturală Pro-Cultura;
- Comunitatea locală;
8. Implicarea Pentru desfășurarea proiectului Biblioteca Filiași a incheiat parteneriate
comunităţii. cu următoarele instituții:
- Școala cu clasele I-VIII Filiași; instituție prin intermediul căreia vor fi
selectați beneficiarii direcți ai proiectului (30 de elevi pasionați de istorie
și artă, 5 cadre didactice); Școala va beneficia de rezultatele finale ale
proiectului, care vor fi prezentate în cadrul cercurilor pedagogice și
postate pe pagina de web a școlii ;
- Mitropolia Olteniei; instituție prin intermediul căreia vor fi selectate
mânăstirile ce vor fi vizitate de către elevi, va asigura indrumarea și masa
elevilor in cadrul mânăstirilor; Rezultatele finale vor fi postate pe pagina
de web a Mitropoliei;
- Asociația Culturală Pro-Cultura ; organizație nonguvernamentală care
va asigura materialele necesare realizării expoziției de icoane pe sticlă a
elevilor și a expoziției de fotografie;
- Familiile elevilor implicați în proiect ; vor asigura costul transportului
în cele 4 locații și vor participa în cadrul Bibliotecii la manifestarea de
prezentare a rezultatelor;
- Consiliul Local Filiași; instituție care coordonează activitatea tuturor
școlilor din Filiași și satele aparținătoare (Bâlta, Fratoștița și Răcarii de
Sus); va asigura cadrul organizatoric necesar diseminării rezultatelor
proiectului , prin intermediul școlilor, în rândul comunității locale;
Proiectul se încadrează în Strategia de dezvoltare pentru 2008-2013 a
orașului Filiași;
9. Rezultatele - formarea de abilități manageriale pentru membrii echipei de proiect (
proiectului bibliotecari, profesori, reprezentantul Mitropoliei),
- ridicarea nivelului de cunoștințe IT pentru un număr de 30 de elevi și 5
cadre didactice;
- îmbunătățirea înzestrării tehnice a Bibliotecii , prin realizarea unei baze
de date privind turismul cultural din Oltenia și prin achiziționarea unui
laptop și a unui videoproiector;
- o expoziție itinerantă de icoane pe sticlă realizate de către elevi;
- o expoziție itinerantă de fotografie;
- CD de prezentare a mânăstirilor vizitate 100 buc.;
- o carte de bucate editată de către elevi, sub îndrumarea bibliotecarilor;
- o prezentare PowerPoint a întregului proiect;
- sesiune de referate a cadrelor didactice participante la proiect;
- postarea pe paginile de web ale instituțiilor partenere în proiect, a
rezultatelor acestuia;
- două articole de prezentare a proiectului în cotidianul doljean Gazeta de
Sud
10. Resursele existente - calculatoarele Secției de Internet pentru copii din Biblioteca Filiași;
ce vor fi utilizate - camera digitală a Bibliotecii ;
- camera digitală a Școlii cu clasele I-VIII Filiași;
- imprimanta HP 1220C a Bibliotecii;
- materialele necesare expozițiilor de icoane pe sticlă ( 30 buc geamuri
15x20 cm, 30 seturi de culori tempera, 60 pensule) și de fotografie ( 50
coli foto, 10 buc carton A2), prin sponsorizarea Asociației Culturale Pro-
Cultura;
- resursele financiare ale părinților, pentru plata transportului în cele 4
locații stabilite;
- resursele umane ale instituțiilor partenere;
11. Durata și Proiectul se va desfășura în perioada 1 martie – 9 mai 2009, prin
programul de parcurgerea următoarelor etape:
desfășurare - formarea echipei de proiect; Fiecare instituție implicată în proiect își va
desemna reprezentanții, vor fi stabilite sarcini concrete pentru fiecare
membru al echipei; 1 martie – 8 martie 2009
- stabilirea participanților direcți, a locațiilor ce vor fi vizitate și a datelor
calendaristice . Vizitele elevilor vor fi realizate sâmbăta, pentru a nu
perturba programul școlar. 9 martie – 16 martie 2009
- achiziția echipamentului și a ISBN-ului pentru cartea de bucate; 16
martie – 01 aprilie 2009.
- informarea participanților privind cerințele proiectului. Va fi realizată o
informare a elevilor selecționați privind sarcinile ce trebuiesc îndeplinite,
programul de desfășurare al proiectului, modalitățile de informare
prealabilă și diseminare a cunoștințelor obținute.17 martie-20 martie 2009
- vizitarea mânăstirilor selectate , strângerea datelor, prelucrarea acestora.
21 martie – 1 mai 2009
- realizarea întâlnirii de prezentare a rezultatelor finale ale proiectului, a
expoziției de icoane pe sticlă și fotografie, 9 mai 2009 cu ocazia
sărbătoririi Zilelor orașului Filiași și Ziua Europei;
12. Totalul fondurilor 5825,00 lei ; 1990 USD ( la cursul zilei 24,11,2008)
solicitate
13. Bugetul proiectului Item Cantitate Cost per item Total ( lei)
(lei)
Laptop HP 1 2200,00 2200,00
Compaq 672
Videoproiector 1 3000,00 3000,00
3MS10
Ecran de 1 300,00 300,00
proiecție Tripod
153*153
CD 100 1,50 150,00
Cartuș color HP 1 100,00 100,00
Cartuș negru HP 1 75,00 75,00
Total ( lei) 5825,00
14. Transfer de fonduri RO 69 TREZ 29424670220XXXXX Contul Bibliotecii deschis la
Trezoreria Filiași
15. Durabilitatea Echipamentele achiziționate prin proiect:
proiectului - vor crea posibilitatea prezentării rezultatelor proiectului și în alte
locații decât Biblioteca Orășenească Filiași.
Vor fi realizate prezentări ale CD-ului în locațiile școlilor aparținătoare
orașului Filiași (Școala cu clasele I-VIII Filiași, Grupul Școlar Filiași,
Școlile Bâlta, Fratoștița și Răcarii de Sus). Se va face un apel la
comunitate de a participa la completarea bazei de date a Bibliotecii
privind potențialul turistic al zonei .
- va crea posibilitatea diversificării serviciilor oferite de către
Bibliotecă, prin realizarea de videoproiecții destinate întregii
comunități.
Deși are un număr de 18.802 locuitori, iar în școlile din Filiași învață
un număr de peste 3.500 de elevi, pe raza orașului nu există cinematograf,
teatru de păpuși, sau altă instituție care să ofere o alternativă pentru
folosirea timpului liber. Videoproiecțiile vor permite valorificarea
superioară a colecției de filme, cd-uri și dvd-uri educaționale existente în
Biblioteca Orășenescă Filiași.

S-ar putea să vă placă și