Sunteți pe pagina 1din 208

AGENIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUAL

CHIINU - REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INDUSTRIAL+
The Official Bulletin of Industrial Property

12
2007

(PARTEA I)
Publicat la 31 decembrie 2007

Cronica AGEPI
Vizit la Oficiul de Proprietate Industrial i Departamentul pentru Dreptul de Autor al Ministerului Culturii din Republica Ceh n perioada 1113 decembrie curent dnii Dorian Chiroca, Director general, i Dorin Josanu, ef Direcie resurse umane i cancelarie, AGEPI, au efectuat o vizit de studiu la Praga, la Oficiul de Proprietate Industrial i Departamentul pentru Dreptul de Autor al Ministerului Culturii din Republica Ceh. Vizita a urmrit dou obiective: familiarizarea cu sistemul ceh de proprietate intelectual i consolidarea relaiilor bilaterale cu oficiile de specialitate din Republica Ceh. n cadrul acestei vizite delegaia din Moldova a avut mai multe ntlniri cu factori de decizie responsabili de protecia i respectarea drepturilor de proprietate intelectual. Au avut loc ntlniri bilaterale cu dl Karel ada, Preedinte al Oficiului de Proprietate Industrial, i cu dl Pavel Zeman, ef Departament pentru Dreptul de Autor. Au fost identificate direciile prioritare de colaborare dintre Republica Moldova i Republica Ceh n domeniul proprietii intelectuale. n urma discuiilor s-a convenit ca relaiile de colaborare dintre oficiile celor dou state s se axeze pe urmtoarele domenii de activitate: 1. Armonizarea legisla iilor na ionale cu tratatele i conveniile internaionale n domeniul proprietii intelectuale i cu legislaia european; 2. Realizarea unui schimb de informa ii i experien privind modificrile instituionale i de structur intervenite n sistemele naionale de proprietate industrial; 3. Realizrile schimburilor de experien, n special privind procedurile de examinare a cererilor de protecie, acordarea titlurilor de protecie, precum i modalitile de asigurare a respectrii drepturilor de proprietate intelectual, de lupt pentru combaterea contrafacerii i pirateriei; 4. Sus inerea reciproc n promovarea intereselor ambelor oficii n cadrul organizaiilor internaionale i regionale specializate, n special n cadrul Organizaiei Mondiale de Proprietate Intelectual i Consiliului TRIPs al Organizaiei Mondiale a Comerului. De asemenea, partea ceh, n calitate de stat-membru al Organiza iei Europene de Brevet, va promova interesele Moldovei n aceast organiza ie european, precum i n cadrul Oficiului pentru Armonizarea Pieei Interne (OHIM), al altor organizaii europene de specialitate, la care Republica Ceh este parte. Seminarul Evaluarea proprietii intelectuale n perioada 47 decembrie curent Academia Internaional a Oficiului European de Brevete (OEB) cu sediul la Mnchen, Germania, a organizat un seminar cu genericul Evaluarea proprietii intelectuale. La seminar au participat 27 de experi ai oficiilor naionale de brevete, evaluatori ai obiectelor de proprietate intelectual, reprezentani n domeniul proprietii industriale din 18 state. Din partea Republicii Moldova la seminar a participat Alexandru Lucan, ef Secie economie i statistic, AGEPI. S-au abordat probleme conceptuale ale integrrii proprietii intelectuale n dezvoltarea economic i social, dnd posibilitate participanilor s se familiarizeze cu metodele moderne de evaluare a PI, s-i completeze i s-i aprofundeze cuno tin ele privind managementul brevetului i utilizarea strategic a drepturilor de proprietate intelectual. Au mai fost abordate diverse aspecte legate de contractele de licen i importana lor pentru economia bazat pe cunoatere. Seminar Naional de formare n domeniul proprietii industriale pentru bibliotecari n perioada 28-30 noiembrie 2007 n Sinaia, Romnia, a avut loc Seminarul Naional de formare n domeniul proprietii industriale pentru bibliotecarii din bibliotecile publice partenere ale OSIM. De la AGEPI au participat Petru Racu, director Bibliotec i colec ia arhiv , i Alina Fodea, specialistcoordonator, Secia marketing, servicii. Bibliotecarii au fost informa i cu sistemul na ional i interna ional de protec ie a propriet ii industriale, cu procedura de nregistrare a OPI, cu modalitatea de a solicita un serviciu OSIM, cu metodologia depunerii unei cereri de brevet, de marc sau de design, cu problema combaterii contrafacerii i pirateriei. S-a fcut o incursiune n site-urile de proprietate industrial privind utilizarea Internetului n domeniul informaiei de PI. Fiecare participant a avut posibilitatea de a deschide bazele de date ale altor ri (Ungaria, Bulgaria, SUA, Republica Moldova) i organizaii din domeniul proprietii intelectuale (OMPI, EPO) i de a efectua documentri tematice. Prezentarea proiectului Regulamentului privind procedura de depunere, examinare i nregistrare a desenelor i modelelor industriale La 20 decembrie 2007 s-a desf urat masa rotund Armonizarea legislativ i integrarea european n domeniul propriet ii intelectuale organizat n scopul asigur rii procesului de cooperare cu organizaiile neguvernamentale i n vederea realizrii obiectivelor Planului de Aciuni Republica MoldovaUE la compartimentul ce tine de domeniul Drepturile de proprietate intelectual i industrial . n conformitate cu Acordul de Parteneriat i Cooperare RM-UE (APC), Republica Moldova s-a obligat s asigure un nivel de protecie a obiectelor de proprietate intelectual similar celui existent n Comunitate. La ntrunire au participat reprezentani ai organiza iilor neguvernamentale, reprezentan ii n proprietate industrial i specialiti de la AGEPI. n cadrul mesei rotunde a fost pus n discuie proiectul Regulamentului privind procedura de depunere, examinare i nregistrare a desenelor i modelelor industriale, prezentat de ctre Simion Levichi, director-adjunct Departament mrci, modele i desene industriale. Dezbaterile s-au axat pe modalitile de transmitere a setului de documente, necesar pentru stabilirea datei de depozit (prin depunerea direct la cancelaria AGEPI; prin pot (inclusiv prin cea electronic) i prin fax. S-au oferit detalii privind termenele de examinare a cererii i a materialelor anexate acesteia i specificul prezentrii observaiilor motivate sau cererilor de examinare a opoziiei. Detalii pe adresa: www.agepi.md/md/proiecte_reg/ Unele modificri i completri la Instruciunea privind brevetele Conveniei Eurasiatice de Brevete n cadrul sesiunii a XIX-a a Consiliului administrativ al Organiza iei Eurasiatice de Brevete (OEAB) care s-a desf urat ntre 13 i 15 noiembrie curent la Moscova (Federa ia Rusa) au fost aprobate unele modific ri i complet ri la Instruc iunea privind brevetele Conven iei Eurasiatice de Brevete i Regulamentul privind taxele OEAB. Modific rile i complet rile au intrat n vigoare de la 15 noiembrie 2007. Instruciunea n cauz a fost aprobat de ctre Consiliul administrativ al OEAB la prima edin ordinar (1 decembrie 1995), fiind operate modificri i completri la cea de-a patra (25-26 noiembrie 1997), a opta (15-19 octombrie 2001), a zecea (17-21 noiembrie 2003) i a dousprezecea edine ordinare (14-18 noiembrie 2005). Modificrile i completrile aprobate recent se refer la condiiile de brevetabilitate a inveniilor, stabilirea prioritaii inveniei, con inutul cererii de brevet, revendic ri, figuri, procura reprezentantului, taxe etc. Detalii pe adresa: http://www.eapo.org/rus/documents/ doc/instrconv_add.doc

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL+

A p a r e din octombrie 1993

CUPRINS

I.

Nr. 12 (PARTEA I)
31 decembrie 2007
II. III.

Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual


Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1

IV.

V. VI.

(
Director General Vicedirector general Centrala 44-32-53, 40-05-01 40-05-02 40-06-07 40-06-08

Departamentul Inven\ii, Soiuri de Plante [i Modele de Utilitate Departamentul M=rci, Modele [i Desene Industriale Departamentul Juridic

40-05-10 40-05-30 40-05-60

Departamentul Informatic= [i Regie 40-05-70 Departamentul Promovare [i Editur= 40-05-80 Colegiul de redac\ie
40-05-87 40-05-88 40-05-89

Informaie general ........................................ 5 Invenii ............................................................ 7 BB1A Cereri de brevet de invenie ................ 13 FF4A Brevete de invenie acordate ................. 19 FG4A Lista brevetelor de invenie eliberate la 2007.11.30 ............................................... 47 Soiuri de plante ................................................ Modele de utilitate ........................................ 49 BB1K Cereri de nregistrare ........................ 56 FF4K Modele de utilitate nregistrate ........... 61 FG4K Lista certificatelor de nregistrare a modelelor de utilitate eliberate la 2007.11.30 ............................................... 62 Mrci ............................................................ 63 Cereri de nregistrare .................................... 66 Lista mrcilor nregistrate ........................... 127 Lista mrcilor rennoite ............................... 131 Denumiri de origine a produselor .................... Design industrial (Desene i modele industriale) ................................................. 135 FF4L Desene i modele industriale nregistrate .................................................. 138 FG4L Lista certificatelor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale eliberate n noiembrie 2007 ....................... 198 NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite .................................... 198 FG4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea numerelor de nregistrare internaional ............................................. 199 FG4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea claselor CIDMI .......................... 202 NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga .......... 205

44-01-19

URL: www.agepi.md e-mail: office@agepi.md MD

Seciunile: VII. Modificri intervenite n statutul juridic al cererilor sau titlurilor de protecie ale obiectelor de proprietate industrial VIII. La Comisia de Apel a AGEPI IX. Decizii ale instanelor judectoreti X. Monitor Indexurile semestriale ale titlurilor de protecie acordate n Republica Moldova, publicate n BOPI nr. 7-12/2007 Indexul actelor normative i al materialelor de informare publicate n BOPI n anul 2007 sunt publicate n PARTEA II a BOPI nr. 12/2007.

AGEPI, 2007
Chi[in=u, Republica Moldova
3

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


CONTENTS

........................................... 5 .................................................... 7 BB1A .......................... 13 FF4A , ........................... 19 FG4A , 2007.11.30 ....................................... 47 ................................................. ........................................ 49 BB1K ......................... 56 FF4K 61 FG4K , 2007.11.30 ....... 62 ............................................ 63 ...... 66 ............................................................. 127 ............................................................. 131 .......... 135 FF4L .................................... 138 FG4L , 2007 . ............................ 198 NZ4L ....................................... 198 FG4L , - ................................ 199 FG4L , ................................ 202 NZ4L , .................... 205

I.

II. III.

IV.

V. VI.

General information ....................................... 5 Inventions ...................................................... 7 BB1A Patent applications for invention ................................................. 13 FF4A Granted patents for invention .............. 19 FG4A List of patents for invention issued on 2007.11.30 .................................. 47 Plant varieties ................................................. Utility models .............................................. 49 BB1K Applications for registration ............... 56 FF4K Registered utility models .................... 61 FG4K List of certificates on utility models registration issued 2007.11.30 ................... 62 Trademarks ................................................. 63 Applications for registration ......................... 66 List of registered trademarks ................... 127 List of renewed trademarks ...................... 131 Appellations of origin ....................................... Industrial designs ..................................... 135 FF4L Registered industrial designs .......... 138 FG4L List of industrial design certificates issued in November 2007 ......................... 198 NZ4L List of renewal industrial designs ... 198 FG4L Numerical index of industrial designs registered in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ........... 199 FG4L Subject index of industrial designs registered in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ........... 202 NZ4L List of industrial designs renewed in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ............................ 205

I.

II. III.

IV.

V. VI.

The Sections: VII. Amendments in the legal status of applications and titles of protection VIII. Appeals Board of AGEPI IX. Court decisions X. Monitor Semestrial indexes of the titles of protection granted in the Republic of Moldova published in BOPI No. 7-12, 2007 Index of the normative acts and information documents published in BOPI in 2007. are published in the PART II of BOPI 12/2007.

: VII. VIII. AGEPI IX. X. Monitor , , BOPI 7-12, 2007 . , BOPI 2007 . II BOPI 12/2007.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Informaie general
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial conine informaie divers. Seciuni speciale sunt destinate inveniilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate, mrcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor i modelelor industriale. Utilizatorii pot urmri regimul juridic al cererilor de solicitare a proteciei, al obiectelor de proprietate industrial brevetate i nregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare i semestriale sistematizate. n Buletin se public acte oficiale, regulamente, convenii internaionale, acorduri bilaterale, norme i standarde n domeniu etc. Buletinul ofer n condiii avantajoase spaiu pentru publicitate tuturor doritorilor n vederea propagrii obiectelor de proprietate industrial, altor activiti.

General Information
The Official Bulletin of Industrial Property contains different information. Special sections are destined for the inventions, plants varieties, utility models, trademarks, appellations of origin of goods, industrial designs. Users of this information will be able to follow the juridical regimen of the applications requiring protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are published official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the industrial property field etc. The Bulletin offers on the favorable conditions the publicity space for all the interested persons with the purpose of propagation of the industrial property objects, other activities.


O . , , , , , . , . . , , , , .. , .

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


Extras din codurile normalizate ale Organizaiei Mondiale de Proprietate Intelectual (OMPI) referitoare la organizaiile internaionale i rile care elibereaz sau nregistreaz titluri de proprietate industrial (lista este actualizat de OMPI n 2007)
AD AE AF AG AL AM AN AO AP Andorra Emiratele Arabe Unite Afganistan Antigua i Barbuda Albania Armenia Antilele Olandeze Angola Organizaia Regional African de Proprietate Industrial (ARIPO) Argentina Austria Australia Azerbaidjan Bosnia-Heregovina Barbados Bangladesh Belgia Burkina Faso Bulgaria Bahrein Burundi Benin Bermude Brunei Darussalam Bolivia Brazilia Bahamas Bhoutan Botswana Biroul de Mrci Benelux i Biroul de Desene i Modele Benelux Belarus Belize Canada Republica Democrat Congo Republica Centrafrican Congo Elveia Coasta de Filde Insulele Cook Chile Camerun China Columbia Costa Rica Cuba Insulele Capului Verde Cipru Republica Ceh Germania DJ DK DM DO DZ EA EC EE EG EH EM Djibouti Danemarca Dominique Republica Dominican Algeria Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB) Ecuador Estonia Egipt Sahara de Apus Oficiul de Armonizare pe Piaa Intern (mrci, desene i modele) Oficiul European de Brevete (OEB) Eritrea Spania Etiopia Finlanda Insulele Falkland (Malvine) Frana Gabon Regatul Unit Grenada Georgia Ghana Gibraltar Groenlanda Gambia Guineea Guineea Ecuatorial Grecia Georgia de Sud i Insulele Sandvici de Sud Guatemala Guineea-Bissau Guiana Hong-Kong Honduras Croaia Haiti Ungaria Biroul Internaional al Organizaiei Mondiale de Proprietate Intelectual Indonezia Irlanda Israel India Irak Iran (Republica Islamic) Islanda Italia Jamaica JO JP KE KG KH KM KN KP KR KW KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MG MK ML MM MN MO MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NE NG NI NL NO NP NZ OA Iordania Japonia Kenya Krgzstan Cambodgia Comore (Insule) Saint Kitts i Nevis Republica Popular Democrat Coreea Republica Coreea Kuweit Kazahstan Laos Liban Saint Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lituania Luxembourg Letonia Libia Maroc Monaco Republica Moldova Muntenegru Madagascar Macedonia (fosta Republic Iugoslav) Mali Myanmar Mongolia Macao Mauritania Montserrat Malta Maurice Maldive Malawi Mexic Malaysia Mozambic Namibia Niger Nigeria Nicaragua Olanda Norvegia Nepal Noua Zeeland Organizaia African de Proprietate Intelectual (OAPI) Oman Panama Peru Papua-Noua Guinee Filipine PK PL PT PY QA RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SI SK SL SM SN SO SR ST SV SY SZ TC TD TG TH TJ TM TN TR TT TV TW TZ UA UG US UY UZ VC VE VG VN WS YE ZA ZM ZW Pakistan Polonia Portugalia Paraguay Qatar Romnia Serbia Federaia Rus Ruanda Arabia Saudit Insulele Salomon Seychelles Sudan Suedia Singapore Slovenia Slovacia Sierra Leone San-Marino Senegal Somalia Suriname Sao Tome i Principe Salvador Siria Swaziland Insulele Turks i Caicos Ciad Togo Thailanda Tadjikistan Turkmenistan Tunisia Turcia Trinidad-Tobago Tuvalu Taiwan (provincie chinez) Republica Unit a Tanzaniei Ucraina Uganda Statele Unite ale Americii Uruguay Uzbekistan Saint Vincent i Grenadines Venezuela Insulele Virgine Britanice Vietnam Samoa Yemen Africa de Sud Zambia Zimbabwe

AR AT AU AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BW BX

EP ER ES ET FI FK FR GA GB GD GE GH GI GL GM GN GQ GR GS GT GW GY HK HN HR HT HU IB

BY BZ CA CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE

ID IE IL IN IQ IR IS IT JM

OM PA PE PG PH

Lista statelor sau organizaiilor (existente pn la 1 ianuarie 1978) care nu mai exist
CS IB Cehoslovacia Institutul Internaional de Brevete DL/DD Republica Democrat German SY/YD Republica Democrat Yemen SU Uniunea Sovietic

INVENII

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

I
Invenii / Inventions /
rotecia juridic a inveniilor n Republica Moldova se asigur n temeiul Legii privind brevetele de invenie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificat i completat prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din 28.07.2004 i nr. 205-XVI din 28.07.2005. n conformitate cu aceast lege, brevetele de invenie sunt eliberate de AGEPI i certific prioritatea, calitatea de autor i dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra inveniilor. O invenie este brevetabil, dac este nou, rezult dintr-o activitate inventiv i este susceptibil de aplicare industrial. Cererea de brevet se depune la AGEPI de ctre orice persoan care dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant n proprietatea industrial, i trebuie s includ documentele prevzute n art. 10(2), (3) din Lege. n BOPI se public date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenie acordate i brevetele eliberate conform procedurii naionale.

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law on Patents for Invention No. 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the laws No. 788-XII of March 26, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 469-XV of November 21, 2003, No. 294-XV of July 28, 2004 and No. 205-XVI of July 28, 2005. In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application. The patent application shall be filed with the AGEPI directly or through a representative in industrial property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided in Art. 10(2), (3) of the Law. In the BOPI are published data concerning the filed patent applications, the granted patents for inventions and patents issued in accordance with the national procedure.

461-XIII 18 1995 ., 788-XII 26.03.1996 ., 1079-XIV 23.06.2000 ., 1446-XV 08.11.2002 ., 469-XV 21.11.2003 ., 294-XV 28.07.2004 . 205-XVI 28.07.2005 . , AGEPI , . , , . AGEPI , , , . 10(2), (3) . BOPI , , , .

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

INVENTIONS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA INVENII INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING THE INVENTIONS INID () ,
(11) Numrul brevetului Number of the patent (12) Denumirea tipului de document Denomination of the type of document (13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16 S. 16 (15) Informaii privind corectarea cererii/brevetului Information on the correction of the application/patent specification , / (21) Numrul depozitului Number of the application (22) Data depozitului Filing date of the application (23) Data prioritii de expoziie Date of exhibition priority (31) Numrul cererii prioritare Number of the priority application (32) Data depozitului cererii prioritare Filing date of the priority application (33) ara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3 , S. 3 (41) Data publicrii cererii: numrul BOPI, anul Date of publication of the application: BOPI number, year : BOPI (45) Data publicrii hotrrii de acordare a brevetului: numrul BOPI, anul Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year : BOPI (47) Data eliberrii brevetului Date of issuance of patent (48) Data publicrii cererii corectate/brevetului corectat Date of publication of the corrected application/patent specification /

INVENII
(51) Clasificarea Internaional de Brevete International Patent Classification (54) Titlul inveniei Title of the invention (56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior List of prior art documents - (57) Rezumatul sau revendicrile Abstract or claims

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

(62) Numrul i data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been divided up , (71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 (), S. 3 (72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the inventor(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 (), S. 3 (73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 (), S. 3 (74) Numele reprezentantului n proprietatea industrial Name of the representative in industrial property (85) Data deschiderii fazei naionale n conformitate cu PCT Date of introducing the national procedure under the PCT (86) Cerere internaional (regional sau PCT): numrul i data International application (regional or under the PCT): number and filing date ( ): (87) Publicarea cererii internaionale (regionale sau PCT): numrul i data International publication (regional or under the PCT): number and publication date ( ): (10)* Titlul de protecie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbal a documentului, numrul documentului, codul rii) Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code of the country) ( , , ) (30)* Date referitoare la prioritatea cererilor nregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numrul documentului, data depozitului, codul rii) Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document, application filing date, code of the country) , ( , , )

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

INVENTIONS

SECIUNILE CLASIFICRII INTERNAIONALE DE BREVETE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS


A Necesiti curente ale vieii Human necessities Tehnici industriale diverse. Transport Performing operations. Transporting . Chimie i metalurgie Chemistry. Metallurgy Textile i hrtie Textiles. Paper G E Construcii fixe Fixed constructions Mecanic. Iluminat. nclzire. Armament. Explozive Mechanical engineering. Lighting. Heating. Weapons. Blasting . . . . Fizic Physics Electricitate Electricity

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENIE, CONFORM NORMEI ST. 16 WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16 ST. 16
A primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenie publicat, neexaminat 1 st level of publication: published patent application, unexamined p p : , p p p A8 cerere de brevet de invenie publicat cu corecturi sau modificri ale datelor bibliografice, prilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse n pagina de capt patent application for invention published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, drawings or chemical formulas included in the title-page , , , , A9 cerere de brevet de invenie publicat cu corecturi sau modificri ale oricrei pri din descriere, revendicri i desene patent application for invention published with corrections or modifications of any part of description, claims and drawings , , B1 al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenie publicat, examinat (se aplic n cazul cnd documentul cu codul A n-a fost publicat) 2 nd level of publication: published, examined patent application (is applied in case the A-coded document has not been published) p p : , p p p (p , )

10

INVENII

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

B2 al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenie publicat, examinat (se aplic n cazul cnd documentul cu codul A a fost publicat) 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published) p p : , p p p (p , p ) C1 al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenie (se aplic pentru publicare cnd documentul cu codurile B1, B2 n-a fost publicat) 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 not published) p p : p (p , 1, 2 ) C2 al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenie (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codurile B1, B2) 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 published) p p : p (p , p 1, 2) C8 brevet de invenie eliberat, cu corecturi sau modificri ale datelor bibliografice, prilor din text, desene sau formule chimice cuprinse n pagina de capt a documentului delivered patent specification with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, drawings or chemical formulas included in the title-page , , , C9 brevet de invenie eliberat, retiprit cu corecturi sau modificri ale oricrei pri din descriere, revendicri i desene delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims and drawings , - , F1 al doilea nivel de publicare: publicarea hotrrii de acordare a brevetului de invenie pe rspunderea solicitantului, fr examinarea n fond (se aplic pentru publicare cnd documentul cu codul A n-a fost publicat) 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicants responsibility, without substantive examination (A not published) p p : p p , p p (p , ) F2 al doilea nivel de publicare: publicarea hotrrii de acordare a brevetului de invenie pe rspunderea solicitantului, fr examinarea n fond (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codul A) 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicants responsibility, without substantive examination (A published) p p : p p , p p (p , p ) G1 al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenie eliberat pe rspunderea solicitantului, fr examinarea n fond (se aplic pentru publicare cnd documentul cu codurile F1, F2 n-a fost publicat) 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicants responsibility, without substantive examination (F1, F2 not published) p p : p , , p p (p , F1, F2 ) G2 al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenie, eliberat pe rspunderea solicitantului, fr examinarea n fond (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codurile F1, F2) 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicants responsibility, without substantive examination (F1, F2 published) p p : p , , p p (p , p F1, F2)

11

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

INVENTIONS

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAIILOR REFERITOARE LA INVENII, PUBLICATE N BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 , , ST. 17
BB1A Cereri de brevet de invenie publicate Published patent applications FF4A Brevete de invenie acordate Granted patents for inventions , FF4A Lista brevetelor de invenie acordate, aranjate n ordinea numerelor de brevete (semestrial) Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly) , () FF4A Lista brevetelor de invenie acordate, aranjate n ordinea claselor CIB (semestrial) Subject index of granted patents for inventions (half-yearly) , () FA9A Lista cererilor de brevet de invenie retrase List of withdrawal patent applications FC9A Lista cererilor de brevet de invenie respinse List of rejected patent applications FG4A Lista brevetelor de invenie eliberate List of granted parents for inventions KA4A Lista brevetelor de invenie a cror valabilitate a ncetat (cu dreptul de restabilire) List of invalid patents for inventions (with the right of revalidation) , ( ) MK4A Lista brevetelor de invenie a cror durat de valabilitate a expirat List of expired patents for inventions , MM4A Lista brevetelor de invenie a cror valabilitate a ncetat (fr dreptul de restabilire) List of invalid patents for inventions (without the right of revalidation) , ( ) MM4A Decderi din drepturile ce decurg din brevet de invenie Forfeiture of rights deriving from the patent for invention , NF4A Lista brevetelor de invenie revalidate List of revalidated patents for invention

12

INVENII

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

BB1A Cereri de brevet / Patent applications /


ublicarea n BOPI a cererilor de brevet de invenie asigur solicitantului o protecie provizorie n condiiile prevzute de art. 26 din Legea privind brevetele de invenie nr. 461-XIII din 18 mai 1995. Descrierile cererilor de brevet de invenie, ale cror rezumate sunt publicate n numrul de fa, se afl n biblioteca AGEPI accesibile publicului i pot fi consultate direct sau se pot comanda cpii, contra cost. Datele privind depozitele internaionale nregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se public n limba englez n sptmnalul PCT GAZETTE. Sptmnalul include datele bibliografice, rezumatul i desenele, dup caz. Sptmnalul este expus n biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Datele privind depozitele de brevete eurasiatice nregistrate conform Conveniei privind brevetul eurasiatic, la care Republica Moldova este parte, se public n limba rus n Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete ( ). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul i desenele, dup caz. Buletinul este expus n biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaionale de brevet de invenie, ale cror rezumate sunt publicate n PCT GAZETTE, i descrierile cererilor i ale brevetelor de invenie eurasiatice se afl n biblioteca AGEPI, accesibile publicului, i pot fi consultate direct sau se pot comanda cpii, contra cost. ublication of patent applications in the BOPI provides for the applicant a provisional protection in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461-XIII of May 18, 1995. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI library. Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GAZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the AGEPI library, available to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. BOPI , . 26 461-III 18 1995 . , BOPI, AGEPI, , . , (PCT), , PCT GAZETTE. , , , . AGEPI. , , . , , , . AGEPI. , GAZETTE, AGEPI, , .

13

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(21) a 2006 0071 (13) A (51) Int. Cl.: A61F 5/04 (2006.01) (22) 2006.02.27 (71)(72) MNSCURT Boris, MD; MNSCURT Iulian, MD (74) SOKOLOVA Sofia (54) Dispozitiv pentru elongaia regiunii cervicale a coloanei vertebrale (57) Inven ia se refer la medicin , n special la ortopedie i la traumatologie i poate fi utilizat pentru elongaia regiunii cervicale a coloanei vertebrale. Dispozitivul pentru elongaia regiunii cervicale a coloanei vertebrale conine dou tije, o tetier (6) n form de manet cranian executat n form de inel cu uruburi (11) pentru fixarea craniului. Dou uruburi sunt dotate cu piulie (8) i cu contrapiulie (9) ce regleaz poziia tetierei (6). Revendicri: 2 Figuri: 2 * * (54) (57) * (21) (51) (22) (71) Device for vertebral column cervical part traction The invention refers to medicine, namely to orthopedics and traumatology, and may be used for traction of vertebral column cervical part. The device for vertebral column cervical part traction comprises two rods, a head holder (6) in the form of cranial cuff made in the form of ring with screws (11) for cranium fixation. Two screws are equipped with nuts (8) and safety nuts (9), regulating the head holder (6) position. Claims: 2 Fig.: 2 * * (54) (57) * , , . , (6) , (11) . -

INVENTIONS
(8) (9), (6). . : 2 .: 2

(72) (54) (57)

a 2006 0133 (13) A Int. Cl.: A61N 5/067 (2006.01) 2006.05.03 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONIC I TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD NICA Iurie, MD; USENCO Vladimir, MD Procedeu de hipertermie laser Invenia se refer la medicin, n special la un procedeu de hipertermie laser a esuturilor biologice patologice. Procedeul, conform inveniei, include iradierea uniform cu radiaie infraroie, n profunzimea esutului biologic, la o densitate a puterii de iradiere mai mic cu 0,1 W/cm2 dect cea care provoac coagularea. Totodat, esutul este iradiat cu minimum dou fascicule laser colimate sau convergente ce se intersecteaz n zona de iradiere. Revendicri: 3 Figuri: 1 * * *

(54) (57)

Method of laser hyperthermia The invention refers to medicine, in particular to a method of laser hyperthermia of pathologic biological tissues.

14

INVENII
The method, according to the invention, includes the uniform irradiation with infrared radiation penetrating into the biological tissue, at an irradiation rate density smaller by 0,1 W/ cm2 than that inducing the coagulation. At the same time, the tissue is irradiated with minimum two collimated or convergent laser rays intersecting into the irradiation zone. Claims: 3 Fig.: 1 * * (54) (57) * , . , , , , , 0,1 /2. , , . . : 3 .: 1

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


inelul de for, partea de mijloc a prghiei este unit prin axul de rotaie cu pistonul principal, iar cap tul al doilea al p rghiei este unit articulat cu captul liber al bielei pistonului de formare a golurilor. Revendicri: 3 Figuri: 9 * * (54) (57) * Pressing machine (variants) The invention relates to the mechanical engineering, namely to the pressing machines. The pressing machine, according to one of the variants, comprises a body with pressure chamber with the main pistons oppositely oriented to the central axis. The connecting rods are joined by means of a power ring with a drive. The main piston is additionally equipped with a void-forming piston, axially installed inside de main piston from the end of its work surface. The void-forming piston comprises several void-forming bars. The rod of the main piston is made in the form of a double-armed lever, one end of which is articulately fixed onto the power ring, the middle part of the lever is joined by the axis of rotation with the main piston, and the second end of the lever is articulately joined with the free end of the void-forming pistons connecting rod. Claims: 3 Fig.: 9 * * (54) (57) * () , . , , . . -, . - . ,

(21) a 2006 0152 (13) A (51) Int. Cl.: B28B 3/00 (2006.01) (22) 2006.06.05 (71)(72) NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD (54) Main de presare (variante) (57) Invenia se refer la construcia de maini, i anume la mainile de presare. Ma ina de presare, conform unei variante, con ine un corp cu camer de presare cu pistoanele principale orientate n sens contrar spre axa central . Bielele sunt unite prin intermediul unui inel de for cu un mecanism de acionare. Pistonul principal este nzestrat suplimentar cu un piston de formare a golurilor, care este instalat axial n interiorul pistonului principal de partea suprafeei lui utile. Pistonul de formare a golurilor conine cteva bare de formare a golurilor. Biela pistonului principal este executat sub form de prghie cu dou brae, un capt al creia este fixat articulat de

15

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


, , -. . : 3 .: 9

INVENTIONS
the target width of the building wall, and the cavities for armature assembly and grouting of the building mix, for example, of the concrete, are cut into the finished block with a filament. According to the second variant, it is formed a plate of polystyrene, then it is cut with filament into separate blocks, the width of which corresponds to the target width of the building wall. Afterwards, into the finished block there are cut with filament cavities for armature assembly and grouting of the building mix, for example, of the concrete. Claims: 2 * * (54) (57) * () , . , , , , , , . , , , . , , . . : 2

(21) (51) (22) (71) (72) (74) (54) (57)

a 2006 0172 (13) A Int. Cl.: E04B 1/00 (2006.01) E04B 1/12 (2006.01) 2006.06.29 S.A. R.I.F., MD AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD JENICICOVSCAIA Galina Procedeu de confecionare a blocului termoizolant pentru cofraj fix (variante) Invenia se refer la construcie, i anume la blocurile termoizolante de construcie. Conform primei variante a procedeului de confecionare a blocului termoizolant, se formeaz blocul din polistiren n form de paralelipiped, l imea c ruia corespunde cu grosimea proiectat a peretelui cl dirii, iar cavit ile pentru montarea armturii i turnarea amestecului de construcie, de exemplu, a betonului, se taie cu un filament n blocul pregtit. Conform variantei secunde, se confecioneaz o dal din polistiren, apoi ea se taie cu filament n blocuri aparte, limea crora corespunde cu grosimea proiectat a peretelui cl dirii. Dup aceasta n blocul pregtit se taie cu filament nite caviti pentru montarea armturii i turnarea amestecului de construc ie, de exemplu, a betonului. Revendicri: 2 * * *

(54) (57)

Process for manufacturing the fixed shutters heat-insulating block (variants) The invention relates to the construction, in particular to the heat-insulating building blocks. According to the first variant of the process for manufacturing the heat-insulating block, it is formed the polystyrene block in the form of parallelepiped, the width of which corresponds to

(21) a 2006 0169 (13) A (51) Int. Cl.: F16B 31/00 (2006.01) (22) 2006.06.28 (71)(72) RASSOHIN Ion, MD (54) mbinare cu filet (57) Invenia se refer la construcia de maini, n special la mbinrile cu filet. mbinarea cu filet conine un urub cu piuli, dou inele arcuite cu tietur oblic, precum i o buc de protecie (1) din cauciuc, n care

16

INVENII
sunt executate un orificiu interior (2), un orificiu cu ase muchii (3) i un orificiu nfundat (4) cu fund (5). Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Threaded connection The invention relates to the mechanical engineering, in particular to the threaded connections. The threaded connection comprises a screw with nut, two spring washers with oblique cut, as well as a rubber protection sleeve (1), wherein there are made an inner opening (2), a hexagonal hole (3) and a blind hole (4) with bottom (5). Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * , . , , (1), (2), (3) (4) (5). . : 1 .: 1 (54) (57) (21) (51) (22) (71) (72) (74) (54) (57)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


a 2006 0153 (13) A Int. Cl.: F24H 1/00 (2006.01) 2006.06.05 PRO-M-DESIGN S.R.L., MD MININ Arcadi, MD; CORENCOV Alexandr, MD COTRUA Leonid nclzitor de ap Invenia se refer la termotehnic, n special la nclzitoarele de ap, care pot fi utilizate la nclzirea autonom i la alimentarea cu ap fierbinte. nclzitorul de ap conine un corp cav (1), un fund (2) i un capac demontabil (3). n pereii corpului sunt fixate nite racorduri de intrare (4) i de ieire (5) i un termoelement (6) montat n corp pe toat lungimea lui pe un suport (7). Corpul (1) include nveli urile interior (8) i exterior (9) amplasate coaxial cu formarea unei cavit i ermetice ntre ele pentru trecerea mediului nclzit. Racordul de intrare (4) este fixat de partea fundului (2) corpului (1) i comunic cu cavitatea dintre nveli uri, iar racordul de ie ire (5) este fixat n partea superioar a corpului (1), de partea capacului demontabil (3). Suportul (7), pe care este fixat termoelementul (6) n form de radiator ceramic infrarou, este montat cu un capt pe capacul demontabil (3), iar cu cel lalt pe fundul nveliului interior (8) al corpului (1). n capacul demontabil (3) este instalat un bloc de conducere (10) a regimului de funcionare. Revendicri: 5 Figuri: 2 * * * Water heater The invention relates to the heat engineering, in particular to the water heaters that may be used in the independent heating and hot water supply. The water heater comprises a hollow body (1), a bottom (2) and a removable cover (3). Into the body walls there are fixed inlet (4) and outlet (5) branch pipes and a thermal element (6) mounted into the body along its whole length onto a holder (7). The body (1) includes coaxially placed the interior (8) and exterior (9) shells, forming a hermetic intershell cavity for heated medium passage. The inlet branch pipe (4) is fixed from the end of the body (1) bottom (2) and

17

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


communicates with the intershell cavity, and the outlet branch pipe (5) is fixed in the upper part of the body (1), from the end of the removable cover (3). The holder (7), onto which it is fixed the thermal element (6) in the form of ceramic infrared radiator, has one end mounted onto the removable cover (3) and the other end onto the bottom of the interior shell (8) of the body (1). Into the removable cover (3) there is installed a running regime control unit (10). Claims: 5 Fig.: 2 * * (54) (57) * , , . (1), (2) (3). (4) (5) (6),

INVENTIONS
(7). (1) (8) (9) , . (4) (2) (1) , (5) (1), (3). (7), (6) , (3), - (8) (1). (3) (10) . . : 5 .: 2

18

INVENII

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

FF4A Brevete de invenie acordate / Granted patents for invention / ,


ricare persoan interesat are dreptul s cear, n scris i motivat, la AGEPI revocarea n tot sau n parte a hotrrii de acordare a brevetului n termen de 6 luni de la data publicrii pentru nendeplinirea, cel puin, a uneia dintre condiiile prevzute n art. 4-8 din Legea privind brevetele de invenie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.

O A

ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of full or partial revocation of any decision to grant a patent within six months as from the date of publication if at least one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Invention No. 461-XIII of May 18, 1995 has not been met.

AGEPI 6 , , , , 4-8 461-XIII 18 1995 .

19

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


3437 (13) F1 Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01) C07J 71/00 (2006.01) (21) a 2007 0171 (22) 2007.06.12 (71)(73) INSTITUTUL DE GENETIC I FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) CHINTEA Pavel, MD; MACENCO Natalia, MD; BALAOVA Natalia, RU; BALAOVA Irina, RU; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU (54) Procedeu de tratare a seminelor de ardei gras nainte de semnat (57) Invenia se refer la agricultur, n particular la un procedeu de tratare a seminelor de ardei gras. Procedeul de tratare a semin elor de ardei gras nainte de semnat include nmuierea lor timp de 10 ore n soluie apoas de 0,001% de glicozide furostanolice, ob inute din semin e de Phyisalis leguminosae L . prin extragere cu metanol de 50%. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Process for presowing treatment of sweet pepper seeds The invention refers to agriculture, in particular to a process for treatment of sweet pepper seeds. The process for presowing treatment of sweet pepper seeds includes soaking thereof during 10 hours into 0.001% aqueous solution of furostanolic glycosides obtained from Phyisalis leguminosae L. seeds by extraction with 50% methanol. Claims: 1 * * (54) (57) * , . 10 0,001% , Phyisalis leguminosae L. 50% . . : 1 (11) (51) (11) (51)

INVENTIONS
3438 (13) F1 Int. Cl.: A01C 1/00 (2006.01) A01N 47/30 (2006.01) (21) a 2007 0184 (22) 2007.06.27 (71)(73) INSTITUTUL DE GENETIC I FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD (72) TEFR Anastasia, MD; BARB Nicanor, MD; BR NZ Lilia, MD; ROBU tefan, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEIA Svetlana, MD (54) Procedeu de cultivare a castraveilor (57) Invenia se refer la agricultur, n particular la legumicultur i poate fi utilizat pentru cultivarea castraveilor. Procedeul propus de cultivare a castraveilor include tratarea seminelor nainte de semnat i tratarea extraradicular a plantelor n timpul cre terii vegetative cu solu ie apoas de 5tioureidosalicilat de amoniu de 0,0001 0,0005%. Totodat , consumul total de substan biologic activ constituie 15 g/ha. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Process for cucumber cultivation The invention refers to agriculture, in particular to the vegetable growing and may be used for cultivation of cucumbers. The proposed process for cucumber cultivation includes the presowing treatment of seeds and extraroot treatment of plants during the vegetative growth with 0.0001...0.0005% aqueous solution of ammonium 5-thioureidosalicylate. At the same time, the total consumption of biologically active substance constitutes 1...5 g/ha. Claims: 1 * * (54) (57) * , . 0,0001 0,0005% 5- -

20

INVENII
. , 15 /. . : 1 (54) (57)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


, . 0,00010,001% NH4+, K+, Mg++, 1:1:1, 12 /. . : 1

3439 (13) F1 Int. Cl.: A01G 7/00 (2006.01) A01C 1/00 (2006.01) A01N 55/02 (2006.01) A01N 59/06 (2006.01) A01N 33/24 (2006.01) A01P 21/00 (2006.01) (21) a 2007 0128 (22) 2007.05.04 (71)(73) INSTITUTUL DE GENETIC I FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) TEFR Anastasia, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BRNZ Lilia, MD; BUCEACEIA Svetlana, MD; ZUBAREV Vera, MD; TURT Constantin, MD; BULHAC Ion, MD (54) Procedeu de cultivare a plantelor (57) Invenia se refer la agricultur, n particular la fitotehnie i poate fi utilizat pentru stimularea creterii i dezvoltrii plantelor. Procedeul propus include tratarea seminelor nainte de sem nat i tratarea plantelor pe parcursul vegeta iei cu solu ie apoas de 0,00010,001% de amestec de salicilai de NH4+, K+, Mg++, luai n raport de 1:1:1, cu un consum de amestec de salicilai de 12 g/ha. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Process for plant cultivation The invention refers to agriculture, in particular to the plant cultivation and may be used for stimulation of plant growth and development. The proposed process includes the presowing treatment of seeds and plant treatment during the vegetative growth with 0.0001 0.001% aqueous solution of NH4+, K+, Mg++ salicylate mixture, taken in the ratio of 1:1:1, with a consumption of salicylate mixture of 12 g/ha. Claims: 1 * * *

(11) (51)

(11) 3440 (13) F1 (51) Int. Cl.: A01K 67/027 (2006.01) (21) a 2006 0299 (22) 2006.12.27 (71)(73) INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE I MEDICIN VETERINAR, MD (72) BUZU Ion, MD; DOVBU Fedosia, MD; MANER Oleg, MD; LIUCANOV Piotr, MD; BUBOC Elena, MD; RADIONOV Vladimir, MD; DARIE Grigore, MD; ARNAUTOV Stepan, MD; RUSANDU Nicolae, MD; CAMENCIC Semion, MD; CERESEU Svetlana, MD; SCRIPNIC Maria, MD; BABENCO Valentin, MD (54) Tip de elit de ovine (Ovis aries L.) igaie Moldovenesc (57) Invenia se refer la zootehnie, n particular la selecia ovinelor. Tipul de elit de ovine (Ovis aries L.) igaie Moldovenesc este creat prin ncruciarea ovinelor de rasa igaie de tip indigen crescute pentru ln i lapte cu tipurile intrarasiale igaie de Crimeea i igaie de Priazov cu reproducerea ulterioar n sine a genotipurilor obinute. Animalele au ln semifin n form de cojoc, capul i extremitile avnd jar de culoare alb, cap proporional, urechi de lungime medie, pu in at rnate. Corpul este potrivit de lung, constituia robust, osatura dens i copitele puternice, membrele puternice i usc ive. Berbecii au coarne mari n form de spiral sau sunt fr coarne. Tineretul este precoce. Ovinele tipului de elit igaie Moldovenesc dep esc cerin ele standardului dup produc ia de l n n medie cu 46,8%, dup greutatea corporal vie cu 32% i dup producia de lapte cu 57%. Revendicri: 3 Figuri: 3 * * *

21

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(54) (57) Top stud-type sheep (Ovis aries L.) Moldovan Tsigai The invention relates to zootechny, in particular to the sheep selection. The top stud-type sheep (Ovis aries L.) Moldovan Tsigai is created by crossing native milk-wool type Tsigai sheep with the Crimean and Triazovsky intrabreed types of Tsigai sheep with further in self reproduction of the obtained genotypes. The animals have fleece semifine wool, the head and the extremities wool being of white colour, proportional head, ears of average length, slightly hanging. The body is long enough, sound constitution, strong skeleton and hoofs, strong and bony legs. The rams are horned with big helical horns or hornless. The lambs are forward. The top stud-type sheep Moldovan Tsigai exceed the standard requirements in clipping by 46.8%, in live weight by 32% and in milk production by 57%. Claims: 3 Fig.: 3 * * (54) (57) * (Ovis aries L.) , . (Ovis aries L.) - . , , , , . , , , . . . 46,8%, 32% - 57%. . : 3 .: 3

INVENTIONS
(11) 3441 (13) F1 (51) Int. Cl.: A01M 1/20 (2006.01) (21) a 2007 0083 (22) 2007.03.26 (71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) LUNCAU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD (54) Procedeu de colectare a ectoparaziilor de la psri (57) Invenia se refer la parazitologie, i anume la un procedeu de colectare a ectoparaziilor de la psri i poate fi utilizat n medicina veterinar. Procedeul de colectare a ectoparaziilor de la p s ri include introducerea p s rii vii ntr-o pung cu dimensiunile de 2025 x 3035 cm sau de 3035 x 4055 cm, punerea sub fiecare arip a 34 tampoane mbibate cu o soluie mortifiant pentru ectoparazii, strngerea gurii pungii n jurul capului psrii, ochii i ciocul lsndu-i n afara pungii. Apoi pasrea se plaseaz orizontal pe o suprafa plat i se menine timp de 510 min pn la imobilizarea ectoparaziilor, se scoate pasrea din pung, se scutur ectoparaziii i se introduc n eprubet cu alcool etilic rectificat de 70%. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Process for ectoparasite collection from birds The invention relates to parasitology, namely to a process for ectoparasite collection from birds and may be used in the veterinary medicine. The process for ectoparasite collection from birds includes introduction of the alive bird into a bag with the dimensions of 2025 x 3035 cm or 3035 x 4055 cm, placement under each wing for 34 tampons impregnated with mordant solution for ectoparasites, tightening of bags mouth around the birds head, leaving the eyes and beak outside the bag. Then the bird is horizontally placed onto a plane surface and maintained during 510 min up to the immobilization of estoparasites, it is drawn the bird out of the bag, there are shaken off the ectoparasites and introduced into a test tube with 70% rectified ethyl alcohol. Claims: 1 * * *

22

INVENII
(54) (57) , . 2025 x 3035 c 3035 x 4055 , 34 , , , . 510 , , 70% . . : 1

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


de muguri i reglarea procesului de nflorire a pomilor fructiferi. Revendicri: 1 * * (54) (57) *

Process for apple-tree treatment The invention refers to agriculture, in particular to the fruit growing, namely to a process for apple-tree treatment. The process, according to the invention, consists in the extraroot treatment of apple-trees in the rose bud phase with 0.001% aqueous solution of steroid glucoside with the formula 3-O-{[a-L-ramnopiranozyl(12)]-[a-L-ramnopiranozyl(14)]-b -D-glucopiranozide}-[(25S)5a-furostan-3b ,22a,26-triol]-26-O-b -D-glucopiranozide with a total consumption of 800... 1000 l/ha. The result consists in the temporary delay of the flowering processes of a sufficient number of buds and in controlling the fruit tree flowering process. Claims: 1 * * *

3442 (13) F1 Int. Cl.: A01P 21/00 (2006.01) A01G 1/00 (2006.01) A01N 43/08 (2006.01) A01N 43/12 (2006.01) C07J 71/00 (2006.01) (21) a 2007 0164 (22) 2007.06.07 (71)(73) INSTITUTUL DE GENETIC I FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) BUJOREANU Nicolae, MD; CHINTEA Pavel, MD; RALEA Tudor, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; VE Stepan, MD; HAREA Ion, MD (54) Procedeu de tratare a mrului (57) Invenia se refer la agricultur, n special la pomicultur i anume la un procedeu de tratare a mrului. Procedeul, conform inveniei, const n tratarea extraradicular a pomilor de mr n faza bobocului roz cu solu ie apoas de glucozid steroidic de 0,001% cu formula 3-O-{[a-Lramnopiranozil(1 2)]-[ a-L-ramnopiranozil (14)]-b -D-glucopiranozid }-[(25S)-5a-furostan-3 b ,22 a ,26-triol]-26-O- b -D-glucopiranozid cu un consum total de 8001000 l/ha. Rezultatul const n fr narea temporar a proceselor de nflorire a unui numr suficient

(11) (51)

(54) (57)

, , . , , 0,001%- 3O-{[a-L-(12)]-[a-L- (1 4)]- b -D- }[(25S)-5a--3b ,22a,26-]-26-Ob -D- c 8001000 /a. . . : 1

(11) (51) (21)

3443 (13) B1 Int. Cl.: A23N 17/00 (2006.01) a 2005 0371

23

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(22) 2005.12.14 (71)(73) NTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNIC AGRICOL MECAGRO, MD (72) HBESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; EREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; GAINA Anton, MD (54) Extruder pentru prepararea nutreurilor (57) Invenia se refer la industria constructoare de ma ini agricole, n particular la dispozitivele pentru prepararea nutreurilor. Extruderul pentru prepararea nutre urilor conine un corp (1), n care este amplasat un nec de presare (2), dotat cu un vrf conic (6) cu o parte cilindric (7) la baza lui, un capac (4) cu suprafaa intern conic i cu o gaur central, i un formator (5) cu un orificiu conic la intrare i cilindric la ie ire. Suprafe ele conice ale vrfului (6) necului, capacului (4) i orificiului formatorului (5) sunt executate cu acela i unghi de con. Formatorul (5) este executat n form de urub de reglare, instalat n gaura central a capacului (4). Vrful conic (6) al necului este instalat cu posibilitatea reglrii poziiei lui axiale fa de nec (2), iar pe partea lui cilindric (7) sunt executate nite caneluri pentru antrenare la reglare. Rezultatul const n simplificarea construciei extruderului, simplificarea deservirii lui, precum i n posibilitatea reglrii n procesul de lucru. Revendicri: 2 Figuri: 7 * * (54) (57) * Feed preparation extruder The invention relates to the agricultural machinery industry, in particular to feed preparation devices. The feed preparation extruder comprises a body (1), wherein it is placed a pressing auger (2), equipped with a conic tip (6) with a cylindrical part (7) at its base, a cover (4) with conic inner surface and a central hole, and a former (5) with a conic hole at the inlet and a cylindrical one at the outlet. The conic surfaces of the auger tip (6), of the cover (4) and of the hole of the former (5) are made with equal cone angle. The former (5) is made in the form of adjusting screw, installed into the central hole of the cover (4). The conic tip (6) of the auger is installed with the possibility of controlling its axial position about the auger (2), and onto its cylindrical part (7) there are made slots for gripping during control.

INVENTIONS
The result consists in simplifying the extruder construction, in simplifying its maintenance and in the possibility of setting in the operation process. Claims: 2 Fig.: 7 * * (54) (57) * , . (1), (2), (6) (7) , (4) , (5) . (6) , (4) (5) . (5) , (4). (6) (2), (7) . , . . : 2 .: 7

24

INVENII
(11) (51) 3444 (13) F1 Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) A61K 47/08 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) (21) a 2007 0141 (22) 2007.05.17 (71)(72)(73) PRGARI Boris, MD; BRN Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; TACU Veaceslav, MD; BASARAB Elvira, MD (54) Metod de tratament al peritonitei spontane bacteriene n ciroz hepatic decompensat cu sindrom ascitic rezistent (57) Invenia se refer la medicin, n special la hepatologie i poate fi utilizat pentru tratamentul peritonitei spontane bacteriene la pacienii cu ciroz hepatic decompensat i sindrom ascitic rezistent. Esena inveniei const n administrarea antibioticelor, preparatelor hepatoprotectoare, aminoacizilor, preparatelor pentru mbuntirea microcirculaiei, diureticelor, iar suplimentar se efectueaz laparocenteza cu evacuarea a 1...5 l de lichid ascitic contaminat, se fixeaz un tub de drenaj, ce comunic cu cavitatea peritoneal, prin care se introduce un amestec de O2 i O3 n cantitate de 500...1000 cm3 sau soluie de 0,9% de NaCl ozonat n cantitate de 200...1000 ml cu concentraia ozonului de 30000...70000 mg/l, care se introduce de 1...2 ori pe zi timp 1...2 zile. Revendicri: 1 * * (54) * Method of treating the spontaneous bacterial peritonitis in the decompensated hepatic cirrhosis with resistant ascitic syndrome The invention refers to medicine, in particular to hepatology and may be used for treating the spontaneous bacterial peritonitis to patients with decompensated hepatic cirrhosis and resistant ascetic syndrome. Summary of the invention consists in the administration of antibiotics, hepatoprotectors, amino acids, microcirculation improving preparations, diuretics, and additionally is carried out the laparocentesis with evacuation of 15 l of contaminated ascetic fluid, it is fixed the drainage tube, communicating with the peritoneal cavity, through which it is introduced a mixture of O 2 and O 3 in the quantity of

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


5001000 cm3 or 0.9% NaCl ozonized solution in the quantity of 2001000 ml with the ozone concentration of 3000070000 mg/l, which is introduced 12 times a day during 12 days. Claims: 1 * * (54) * , . , , , , , 15 , , , O2 O3 500...1000 3 0,9%- NaCl 200...1000 3000070000 /, 12 12 . . : 1

(57)

(57)

(11) (51)

3445 (13) F1 Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) A61L 24/04 (2006.01) A61K 35/16 (2006.01) A61K 36/02 (2006.01) (21) a 2007 0244 (22) 2007.09.07 (71)(72)(73) ABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; G IN Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD (54) Metod de tratament al amigdalitei cronice decompensate (57) Invenia se refer la medicin, n special la otorinolaringologie i poate fi aplicat pentru

25

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


tratamentul pacienilor cu amigdalit cronic decompensat . Esena inveniei const n aceea c se efectueaz anestezia local cu soluie de 1% de lidocain i o premedica ie intravenoas cu soluie de atropin, apaurin i omnopon, apoi se nltur amigdalele palatine prin decolare extracapsular, iar polul inferior al amigdalelor se rezec cu o ans rece. Dup nlturare se efectueaz hemostaz cu un adeziv fibrinic, care const din soluie de fibrinogen, aprotinin, trombin i clorur de calciu n soluie de 0,9% de NaCl n urm torul raport al componentelor, la 1 ml: fibrinogen (mg) 1530 aprotinin (UIK) 2501000 trombin (UA) 25100 clorur de calciu (mmol) 1530, iar n perioada postoperatorie, dup 8 ore, plaga se irig cu soluie de BioR 0,5%, cte 0,30,5 ml peste fiecare 8 ore timp de 7 zile. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Method of treating the chronic decompensated amigdalitis The invention refers to medicine, in particular to otorhinolaryngology and may be used for treating patients with chronic decompensated amigdalitis. Summary of the invention consists in that it is carried out the local anesthesia with 1% lidocaine solution and the intravenous premedication with atropine, apaurine and omnopon solution, then there are removed the palatine tonsils by extracapsular separation, and the lower pole of tonsils is resected with a cold snare. After removal it is carried out the hemostasis with fibrin adhesive, consisting of fibrinogen, aprotinine, thrombin and calcium chloride solution in 0.9% NaCl solution in the following component ratio, in 1 ml: fibrinogen (mg) 1530 aprotinine (KIU) 2501000 thrombin (AU) 25100 calcium chloride (mmol) 1530, and in the postoperative period, after 8 hours, the wound is irrigated with 0.5% BioR solution, for 0.30.5 ml every 8 hours during 7 days. Claims: 1 * * * * (54) (57)

INVENTIONS
, . , 1%- , a , , . , , , 0,9%- NaCl , 1: () 1530 () 2501000 (A) 25100 () 1530, , 8 , BioR 0,5% 0,30,5 8 7 . . : 1

3446 (13) F1 Int. Cl.: A61K 31/56 (2006.01) A61K 31/7028 (2006.01) A61P 31/18 (2006.01) A61P 37/02 (2006.01) (21) a 2006 0233 (22) 2006.09.21 (71)(73) CENTRUL NAIONAL TIINIFICO-PRACTIC DE MEDICIN PREVENTIV AL MINISTERULUI SNTII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD (72) SPNU Constantin, MD; PNTEA Victor, MD; COJUHARI Lilia, MD; LUCA Lucia, MD; CHINTEA Pavel, MD; SPNU Igor, MD (54) Metod de tratament al infeciei HIV (57) Inven ia se refer la medicin , i anume la bolile infecioase. Metoda de tratament al infeciei HIV const n aceea c se administreaz pacovirin n doz de 50 mg de 2 ori pe zi per os timp de 6 luni. Revendicri: 1 * *

(11) (51)

26

INVENII
(54) (57) Method of HIV infection treatment The invention refers to medicine, namely to the infectious diseases. The method of HIV infection treatment consists in that it is administered pacovirine in a dose of 50 mg 2 times a day per os during 6 months. Claims: 1 * * (54) (57) * - , . - , 50 2 per os 6 . . : 1 (54) (57) (11) (51) 3447 (13) F1 Int. Cl.: A61M 21/00 (2006.01) A61M 21/02 (2006.01) (21) a 2006 0084 (22) 2006.03.20 (71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE I SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) LACUSTA Victor, MD; VUDU Lorina, MD (54) Metod de atenuare a stresului emoional (57) Inven ia se refer la domeniul medicinii, i anume la psihoterapie. Metoda de atenuare a stresului emo ional const n aceea c se efectueaz respira ia dirijat, care include 6 acte de respiraie pe minut, ncep nd cu o inspiraie profund pe nas cu durata de 4 s, care trece imediat n expiraie profund lent pe gur pe parcursul a 6 s, care trece imediat n faza de inspiraie. Concomitent se efectueaz automasarea ambilor lobuli auriculari timp de 12 min, dup care urmeaz o pauz de 12 min, ciclul se repet de 35 ori pe parcursul a cel pu in 10 min. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Method of mental stress reduction The invention refers to the field of medicine, namely to psychotherapy.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


The method of mental stress reduction consists in that it is carried out the controlled respiration, including 6 respiratory movements per minute, beginning with a deep breath through nose with a duration of 4 seconds, which immediately turns to a slow deep expiration through mouth with a duration of 6 seconds, which immediately turns to the inspiration phase. Concomitantly, it is carried out the automassage of both auricular lobules during 12 min, afterwards there follows an interval of 12 min, the cycle is repeated 35 times during at least 10 min. Claims: 1 * * * , . , , 6 , 4 , 6 , . 12 , 12 , 35 10 . . : 1

(11) 3448 (13) F1 (51) Int. Cl.: B01F 7/02 (2006.01) (21) a 2007 0185 (22) 2007.07.02 (71)(73) UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI, MD (72) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; DANIA Andrei, MD (54) Malaxor cu aciune ciclic (57) Invenia se refer la industria constructoare de ma ini i poate fi aplicat la prepararea amestecurilor uscate, semiuscate, de mortar i de beton plastic sau vrtos.

27

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


Malaxorul cu aciune ciclic conine un corp (1) cu fundul semicilindric instalat pe suporturi (7), n pereii frontali ai cruia este montat un arbore (3) cu organe de amestecare, executate n form de bare radiale (2), care sunt fixate pe arbore (3) n sec ii i amplasate uniform pe circumferin . Toate sec iile sunt amplasate de-a lungul arborelui (3) cu acela i pas, iar fiecare secie urmtoare este fixat pe arbore (3) cu o deplasare unghiular fa de cea precedent, egal cu o jumtate a unghiului dintre barele radiale (2). Noutatea const n aceea c la capetele arborelui (3) sunt fixate rzuitoare radiale (6) deplasate fa de barele radiale (2) ale seciei vecine cu o jumtate a unghiului dintre ele. Pe barele radiale (2) ale fiecrei secii, n sensul rotirii arborelui (3), sunt fixate bare longitudinale (4) paralele cu axa arborelui (3), diametrul crora este egal cu diametrul barelor radiale (2). Pe capetele barelor radiale (2) sunt fixate rzuitoare longitudinale (5) cu unghiul de achiere egal cu 45, proiecia c rora pe planul longitudinal care trece prin bara radial (2) i axa arborelui (3) nu depete diametrul barei radiale (2). Pasul barelor longitudinale (4) este mai mare dect diametrul lor. n r ndurile longitudinale vecine barele longitudinale (4) sunt amplasate cu o deplasare de jumtate de pas. Rzuitoarele longitudinale (5) sunt fixate pe capetele acelor bare radiale (2), la care distana de la bara longitudinal (4) extrem pn la captul barei radiale (2) este egal cu pasul barelor longitudinale (4). Revendicri: 1 Figuri: 4 * * (54) (57) * Cyclic mixer The invention relates to the field of mechanical engineering and may be used for preparation of dry, semidry, mortar and concrete plastic or stiff mixes. The cyclic mixer comprises a body (1) with semicylindrical bottom installed onto supports (7), into the frontal walls of which it is mounted a shaft (3) with mixing organs, made in the form of radial rods (2), fixed onto the shaft (3) by sections and uniformly placed round the circle. All sections are placed along the shaft (3) with equal step, and each following section

INVENTIONS
is fixed onto the shaft (3) with an angular deflection about the antecedent one, equal to the half-angle between the radial rods (2). Novelty consists in that at the ends of the shaft (3) there are fixed radial scrapers (6), shifted about the radial rods (2) of the adjacent section to the half-angle between them. Onto the radial rods (2) of each section, in the course of rotation of the shaft (3), there are fixed longitudinal rods (4) parallel to the axis of the shaft (3), the diameter of which is equal to the diameter of the radial rods (2). Onto the ends of the radial rods (2) there are fixed longitudinal scrapes (5) with the cutting angle equal to 45, the projection of which on the longitudinal plane, passing through the radial rod (2) and the axis of the shaft (3), does not exceed the diameter of the radial rod (2). The step of the longitudinal rods (4) is greater than their diameter. In the adjacent longitudinal rows the longitudinal rods (4) are placed with a shift to the half-step. The longitudinal scrapers (5) are fixed onto the ends of those radial rods (2), to which the distance from the marginal longitudinal rod (4) up to the end of the radial rod (2) is equal to the step of the longitudinal rods (4). Claims: 1 Fig.: 4 * * (54) (57) * , , . (7) (1) , (3) , (2), (3) . (3) , (3) , (2). , (3) (6),

28

INVENII
(2) . (2) , (3), (3), (4), (2). (2) (5) , 45, , (2) (3), (2). (4) . (4) . (5) (2), (4) (2) (4). . : 1 .: 4 (72)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


HBESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; RUSCHIH Denis, MD Instalaie pentru obinerea esterului metilic sau etilic din uleiuri vegetale Invenia se refer la o instalaie pentru obinerea esterului metilic sau etilic din uleiuri vegetale, care poate fi utilizat n calitate de combustibil pentru motoarele cu autoaprindere. Instalaia pentru obinerea esterului metilic sau etilic din uleiuri vegetale conine vas pentru ulei vegetal (1), rezervor pentru metanol/etanol catalizat (4) i dou blocuri de transesterificare, fiecare fiind constituit din ejector (7, 17), pomp de nalt presiune (8, 20), reactor de transesterificare (11, 22) i separator (14, 24) unite consecutiv, totodat ejectorul (17) blocului al doilea este unit direct cu rezervorul (4), iar separatorul blocului al doilea este unit consecutiv cu nc lzitorul-acumulator pentru ester metilic sau etilic (25), ejectorul (29), pompa (30), separatorul (32) i aparatul de deshidratare a esterului (34) cu pomp de vid (35). La ejectorul (29) mai este unit un vas cu ap pentru splarea esterilor formai (26). Reactoarele de transesterificare (11, 22) includ malaxor, schimbtor de cldur, care const din corp cilindric, tuburi cu capetele nchise i spirale conectate consecutiv. Tuburile sunt instalate vertical n corp pe circumferin i comunic consecutiv prin intermediul unor evi de conexiune cu un diametru mult mai mic dect al tuburilor n aa mod, c axele evilor de conexiune sunt perpendiculare pe axele tuburilor i orientate tangenial la circumferinele lor. Spiralele sunt instalate n schimbtorul de cldur una n alta coaxial ntre ele i corp, totodat intrarea fiec rei spirale urmtoare este unit cu ieirea celei anterioare, iar la ieirea spiralei cu diametrul cel mai mic al spirei este montat un robinet pentru reglarea presiunii n sistem. Intrarea spiralei cu diametrul cel mai mare al spirei este unit cu ieirea ultimului tub, iar intrarea primului tub este conectat cu malaxorul printr-un ir de buce n a a mod, nc t fiecare buc anterioar , executat cu filet exterior, este instalat n buca urmtoare cu fund nchis, avnd filet exterior, cu formarea unui spaiu ntre captul ei i fund. Revendicri: 3 Figuri: 7 * * *

(54) (57)

(11) (51)

3449 (13) F1 Int. Cl.: B01J 19/18 (2006.01) C10L 1/02 (2006.01) C07C 67/02 (2006.01) C11C 3/10 (2006.01) (21) a 2006 0291 (22) 2006.12.25 (71)(73) INSTITUTUL DE TEHNIC AGRICOL MECAGRO, MD

29

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(54) (57) Installation for methyl or ethyl ester obtaining from vegetable oils The invention relates to an installation for methyl or ethyl ester obtaining from vegetable oils that may be used as fuel for Diesel engines. The installation for methyl or ethyl ether obtaining from vegetable oils comprises a capacity for vegetable oil (1), a reservoir for methanol/ ethanol catalysate (4) and two transesterification blocks, each of which includes an ejector (7, 17), a high-pressure pump (8, 20), a transesterification reactor (11, 22) and a separator (14, 24), connected in series, at the same time the ejector (17) of the second block is connected directly to the reservoir (4), and the separator of the second block is connected in series to the accumulator-heater for methyl or ethyl ester (25), the ejector (29), the pump (30), the separator (32) and the ester dehydration apparatus (34) with vacuum pump (35). To the ejector (29) it is connected one more capacity with water for washing of the formed esters (26). The transesterification reactors (11, 22) include a mixer, a heat exchanger, consisting of a cylindrical body, tubes with blanked-off end faces and several spirals, connected in series. The tubes are installed into the body vertically round the edges and communicate in series by means of nipples of a diameter much smaller than the diameter of the tubes so that the axes of the nipples are perpendicular to the axes of the tubes and tangentially oriented to their circumferences. The spirals are installed into the heat exchanger one into another coaxially between them and the body, at the same time the inlet of each following spiral is joined with the outlet of the previous one, and at the outlet of the spiral with the smallest diameter of the coil it is mounted a system pressure regulating valve. The inlet of the spiral with the greatest diameter of the coil is joined with the outlet of the last tube, and the inlet of the first tube is joined with the mixer by means of a row of bushes so that each previous bush, made with external thread, is installed into the following blind bush, having an external thread, with formation of a space between its end and the bottom. Claims: 3 Fig.: 7 * * * (54) (57)

INVENTIONS
, . (1), / (4) , (7, 17), (8, 20), (11, 22) (14, 24), , (17) (4), - (25), (29), (30), (32) (34) (35). (29) (26). (11, 22) , , , , . , . , , . , , , , , , .

30

INVENII
. : 3 .: 7

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


pentru razele infraro ii la reproducere prin fotocopiere. Revendicri: 12 * * (54) (57) * Document secured by an infrared-opaque material (variants) The invention relates to a document secured by an infrared-opaque material. The secured document comprises at least one security element having at least an area which colour, when photocopied, is reproduced without an infrared-opaque component and at least one security mark which extends inside the aforementioned area and which is made from an infrared-opaque security material having a color which, when photocopied, is reproduced without an infrared-opaque component. Claims: 12

(11) (51)

3450 (13) B2 Int. Cl.: B42D 15/00 (2006.01) B44F 1/12 (2006.01) D21H 21/40 (2006.01) D21H 21/42 (2006.01) D21H 21/48 (2006.01) (21) a 2005 0043 (22) 2003.08.13 (31) 02/10382 (32) 2002.08.19 (33) FR (85) 2005.02.14 (86) PCT/FR2003/002526, 2003.08.13 (87) WO 2004/016442 A2, 26.02.2004 (71)(73) BANQUE DE FRANCE, FR (72) DUMERY Thierry, FR; PERRON Maurice, FR; GRIMAL Jean-Michel, FR (74) SOKOLOVA Sofia (54) Document protejat de un material opac pentru razele infraroii (variante) (57) Invenia se refer la un document protejat de un material opac pentru razele infraroii. Documentul protejat conine cel puin un element de protecie ce include cel puin o zon, culoarea creia nu necesit includerea unui component opac pentru razele infraroii la reproducere prin fotocopiere i cel pu in un semn de protecie, amplasat n aceast zon i executat dintr-un material de protecie opac pentru razele infraro ii, culoarea c ruia nu necesit includerea unui component opac

* * (54) * , , () , , . , , , , , , , , , , , , , , . . : 12

(57)

(11) (51)

(21)

3451 (13) F1 Int. Cl.: C02F 5/02 (2006.01) C02F 9/04 (2006.01) C23F 15/00 (2006.01) a 2006 0228

31

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(22) 2006.09.14 (71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD (72) COVALIOV Victor, MD; TIMOFTI Ion, MD; JALB Vitalii, MD; SUMAN Ion, MD (54) Instalaie pentru nlturarea pietrei de cazan din schimbtoarele de cldur (57) Invenia se refer la o instalaie pentru nlturarea pietrei de cazan din schimbtoarele de cldur. Instalaia, conform inveniei, include o capacitate de circulaie (15), fixat pe nite suporturi (26), dotat cu un indicator de nivel (16), un racord de prelevare a probelor (17), o conduct de regenerare (13) cu un ventil (14) n partea inferioar i o conduct de evacuare a aerului (12) n cea superioar. n interiorul capacitii (15) este amplasat un bloc de sedimentare n strat subire (1) cu fund conic, dotat n interior cu nite polie oblice (2) i o conduct central (3) vertical cu gur de alimentare (4) n form de plnie, iar n partea inferioar cu un racord (6) cu ventil (7) pentru evacuarea sedimentului, unit la fundul conic, pe partea exterioar a cruia sunt amplasai nite magnei permaneni demontabili (5). n spaiul dintre capacitatea (15) i blocul (1) este amplasat un filtru (8) din nc rc tur granular flotant de polistiren spumat (10). Totodat, capacitatea (15) comunic cu blocul (1) printr-un preaplin (11). Deasupra capacitii (15) este amplasat un rezervor (20) cu un racord de debitare a soluiilor (21) i un racord de debitare a vaporilor (22), care comunic cu un tub perforat. Rezervorul (20) comunic cu capacitatea (15) prin intermediul unei conducte (18) cu ventil (19). Partea inferioar a capacitii (15) este unit cu o conduct (23) cu ventil (24), care comunic cu o pomp de recirculare (25), totodat pompa (25) i gura de alimentare (4) a conductei centrale (3) sunt dotate cu conducte (29, 30) pentru conectare la un schimbtor de cldur (28). Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Plant for descaling of heat-exchangers The invention relates to a plant for descaling of heat-exchangers. The plant, according to the invention, includes a circulating capacity (15), fixed onto supports

INVENTIONS
(26) and equipped with a level meter (16), a sampling branch pipe (17), a regeneration pipe-line (13) with a valve (14) in the lower part and a drawoff tube (12) in the upper part thereof. Inside the capacity (15) it is installed a thin-layer sedimentation block (1) with conic bottom, equipped inside with oblique shelves (2) and a central vertical tube (3) with charging door (4) in the form of funnel, and in the lower part with a sediment removal branch pipe (6) with valve (7), joined with the conic bottom, onto the external part of which there are installed demountable constant magnets (5). Into the space between the capacity (15) and the block (1) there is installed a filter (8) of floating grain charge (10) of expanded polystyrene. At the same time, the capacity (15) communicates with the block (1) through an overflow (11). Above the capacity (15) there is installed a reservoir (20) with a solution feeding branch pipe (21) and a steam supply branch pipe (22), communicating with a perforated tube. The reservoir (20) communicates with the capacity (15) by means of a pipe-line (18) with valve (19). In the lower part the capacity (15) is connected to a branch pipe (23) with valve (24), communicating with a recirculation pump (25), at the same time the pump (25) and the charging door (4) of the central tube (3) are provided with branch pipes (29, 30) for connection to a heat exchanger (28). Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * . , , (15), (26), (16), (17), (13) (14) (12) . (15) (1) , (2)

32

INVENII
(3) (4) , - (6) (7), , (5). (15) (1) (8) (10) . (15) (1) (11). (15) (20) (21) (22), . (20) (15) (18) (19). (15) (23) (24), (25) , (25) (4) (3) (29, 30) (28). . : 1 .: 1

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(21) a 2007 0201 (22) 2007.07.11 (71)(73) INSTITUTUL NA IONAL PENTRU VITICULTUR I VINIFICAIE, MD (72) PARASCA Petru, MD; RAILEANU Mihail, MD (54) Compoziie de lichior special amar (57) Inven ia se refer la producerea b uturilor alcoolice, i anume la o compoziie de lichior special amar. Compoziia de lichior, conform inveniei, conine la 1000 dal de cupaj, n L: macerate hidroalcoolice de ardei rou 80100, piper negru 25 35, ment rece 1520, cimbru de munte 2530, ienibahar 3040, soluie hidroalcoolic de miere de albine (1:5) 80100, caramel 58, alcool etilic i ap dedurizat restul, pn la tria de 40,00,2% vol. Rezultatul const n lrgirea asortimentului de lichior din materie prim local cu proprieti organoleptice, nutritive i curative majorate. Revendicri: 1 * * (54) (57) * Composition of liqueur bitters The invention refers to the production of alcoholic drinks, namely to a composition of liqueur bitters. The composition, according to the invention, comprises for 1000 dal of blending, in L: hydroalcoholic tinctures of red pepper 80100, black pepper 2535, brandy mint 1520, perennial savory 2530, Jamaica pepper 3040, hydroalcoholic solution of bee honey (1:5) 80100, caramel 58, ethyl alcohol and softened water the rest, up to the strength of 40.00.2 vol.%. The result consists in expanding the assortment of natural liqueurs of local raw material with increased organoleptic, nutritive and curative properties. Claims: 1 * * *

(11) (51)

3452 (13) B1 Int. Cl.: C12G 3/04 (2006.01) C12G 3/06 (2006.01) A61K 36/67 (2006.01) A61K 36/81 (2006.01) A61K 36/534 (2006.01) A61K 36/53 (2006.01) A23L 1/08 (2006.01)

(54) (57)

, . , , 1000 , : 80100, 2535,

33

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1520, 2530, 3040, (1:5) 80 100, 58, , 40,0 0,2 . %. , . . : 1 * (11) (51) 3453 (13) F1 Int. Cl.: C12P 7/06 (2006.01) C12G 3/12 (2006.01) (21) a 2006 0254 (22) 2006.10.25 (71)(73) INSTITUTUL NAIONAL PENTRU VITICULTUR I VINIFICAIE, MD (72) PARASCA Petru, MD; UR TU Dionis, MD; MORARU Gheorghe, MD; STCIUC Mihai, MD (54) Procedeu de fabricare a alcoolului etilic (57) Inven ia se refer la industria alimentar, i anume la un procedeu de fabricare a alcoolului etilic. Procedeul de fabricare a alcoolului etilic include ob inerea sucului crud din Sorghum saccharatum, acidularea lui cu un acid neorganic p n la pH-ul 2,53,2 cu meninerea timp de 46 h, sulfitarea cu anhidrid sulfuroas p n la 5080 mg/dm 3, ad ugarea sucului de difuziune din struguri n raport de volum de 1:(0.51), introducerea sedimentelor vinicole de levuri Saccharomyces cerevisiae n volum de 23%, fermentarea amestecului obinut i distilarea-rectificarea biomasei. Rezultatul const n ameliorarea calitii alcoolului etilic i sporirea randamentului. Revendicri: 2 * * (54) (57) * Process for producing ethyl alcohol The invention refers to the food industry, namely to a process for producing ethyl alcohol. The process for producing ethyl alcohol includes crude juice obtaining from Sorghum saccharatum, acidulation thereof with an inorganic acid up to the pH 2.5...3.2 with ageing during 4...6 hours, sulphitation with sulphurous (54) (57)

INVENTIONS
anhydride up to 50...80 mg/dm3, addition of the diffusion grape juice in a volume ratio of 1:(0.5...1), introduction of winy sediments of leavens Saccharomyces cerevisae in a volume of 2...3%, fermentation of the obtained mixture and distillation-rectification of the biomass. The result consists in improving the quality of the ethyl alcohol and increasing the production output. Claims: 2 * * , . Sorghum saccharatum, 2,53,2 46 , 5080 / 3, 1:(0,51), Saccharomyces cerevisiae 23% , - . . . : 2

(11) (51)

3454 (13) F1 Int. Cl.: C25B 9/00 (2006.01) C25B 11/06 (2006.01) (21) a 2007 0044 (22) 2007.02.16 (71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD (72) SAJIN Tudor, MD; CRCIUN Alexandru, MD; DARCIUC Nicolae, RO; CULEA George, RO; CULEA Ctlina Mihaela, RO; ANIEI Florin, RO (54) Instalaie solar pentru descompunerea apei n hidrogen i oxigen (57) Inven ia se refer la instala iile fotoelectrochimice pentru descompunerea apei n hidrogen i oxigen i poate fi utilizat n industriile energetic i chimic.

34

INVENII
Instalaia solar pentru descompunerea apei n hidrogen i oxigen include dou celule fotoelectrochimice nseriate n tandem. Prima celul conine o incint de oxidare a electrolitului apos cu fereastr de intrare din sticl transparent la lumina solar i un anod transparent n intervalul de la galben pn la rou al spectrului luminii solare, ce include pe partea de contact cu electrolitul apos un strat de oxid semiconductor mezoporos, absorbant n intervalele ultraviolet, violet, albastru i verde ale spectrului luminii solare, o sticl electroconductoare i un strat electroconductiv ntre ele. A doua celul conine, amplasate consecutiv, un electrod transparent, un strat de sensibilizator-colorant fotovoltaic, un film mezoporos de TiO 2 pentru polarizarea n intervalele galben, rou i parial infrarou ale spectrului luminii solare, un strat de electrolit solid, un contraelectrod metalic, o incint de reducere, care este separat de incinta de oxidare printr-o membran schimbtoare de ioni. n incinta de reducere este amplasat un catod acoperit cu straturi mezoporoase din catalizator i un perete izolator extern. Noutatea inveniei const n aceea c n calitate de electrolit solid se utilizeaz un compozit semiconductor, absorbant n intervalul infrarou al spectrului luminii solare alc tuit dintr-o matrice semitransparent din material polimeric, anorganic sau din sticl, n care sunt dispersate nanoparticule din semiconductor fotosensibil la radiaia infraroie. Revendicri: 2 Figuri: 1 * * (54) (57) * Solar station for water decomposition to hydrogen and oxygen The invention relates to the photoelectrochemical plants for water decomposition to hydrogen and oxygen and may be used in the power and chemical industries. The solar station for water decomposition to hydrogen and oxygen includes two photoelectrochemical cells installed behind each other. The first photoelectrochemical cell comprises a capacity for aqueous electrolyte oxidation with a port of sunlight transparent glass and an anode transparent for the sunlight in the yellow to red spectral range, including onto the end of contact with the aqueous electrolyte a layer of average-porous semiconductor ox-

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


ide, absorbent in the ultra-violet, violet, blue and green solar spectrum ranges, a current-conducting glass and a current-conducting layer between them. The second cell comprises, placed in series, a transparent electrode, a layer of photovoltaic sensitizer-colorant, an average-porous film of TiO2 for polarization in the yellow, red and partially infrared sunlight spectral ranges, a solid electrolyte layer, a metal counterelectrode and a reduction capacity, separated from the oxidation capacity by means of an ion-exchange membrane. In the reduction capacity it is placed a cathode coated with average-porous layers from the catalyst and an outer insulating wall. Novelty of the invention consists in that as solid electrolyte is used a semiconductor composite, absorbent in the infrared sunlight spectral range, consisting of a semitransparent matrix of polymer, inorganic material or of glass, wherein there are dispersed nanoparticles of semiconductor light-sensitive to the infrared radiation. Claims: 2 Fig.: 1 * * (54) (57) * . , . , , , , , , , , . , - ,

35

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


TiO2 , , , . , . , , , , , , . . : 2 .: 1 (54) (57)

INVENTIONS
Process for electrolytic iron deposition onto cylindrical surfaces The invention relates to galvanics and may be used for deposition of coats onto cylindrical surfaces of parts. The process for electrolytic iron deposition onto cylindrical surfaces is carried out by an electrolyte containing 400600 g/L of FeCl2 4H2O at the temperature of 3040C and the cathodic current density of 3040 A/dm2.. At the same time, into the electrolyte there are added 50200 g/L of microabrasive powder at the simultaneous rotation of anode with a velocity of 4002500 rev./min. Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * . , 400...600 / FeCl 24H2O 30...40oC 30...40 A/ 2. 50...200 / , 400...2500 ./. . : 1 .: 1

(11) (51)

3455 (13) F2 Int. Cl.: C25D 3/20 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) C25D 5/04 (2006.01) (21) a 2006 0040 (22) 2006.01.26 (71)(73) INSTITUTUL DE FIZIC APLICAT AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) CROITORU Dumitru, MD (74) ANISIMOVA Liudmila (54) Procedeu de depunere a fierului electrolitic pe suprafee cilindrice (57) Invenia se refer la galvanic i poate fi utilizat pentru depunerea acoperirilor pe suprafeele cilindrice ale pieselor. Procedeul de depunere a fierului electrolitic pe suprafe e cilindrice se realizeaz cu un electrolit ce con ine 400...600 g/L de FeCl 2 4H 2O la temperatura de 30...40 oC i densitatea curentului catodic de 30...40 A/dm2. Totodat, n electrolit se introduc 50...200 g/L de praf microabraziv la rotirea concomitent a anodului cu o vitez de 400...2500 rot./min. Revendicri: 1 Figuri: 1 * * *

3456 (13) F1 Int. Cl : C25D 5/04 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) C25D 17/00 (2006.01) (21) a 2006 0192 (22) 2006.07.19 (71)(73) INSTITUTUL DE FIZIC APLICAT AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) CROITORU Dumitru, MD (74) ANISIMOVA Liudmila (54) Dispozitiv pentru depunerea acoperirilor galvanice compoziionale (57) Invenia se refer la galvanotehnic, n special la dispozitivele pentru depunerea acoperirilor galvanice compoziionale pe suprafee cilin-

(11) (51)

36

INVENII
drice interioare. Dispozitivul pentru depunerea acoperirilor galvanice compoziionale conine o carcas (2) cilindric dielectric cu guri (3) pentru circularea electrolitului n partea superioar, n care este instalat o pies -catod (8) cilindric , i amplasat n ea coaxial cu formarea unui spaiu inelar un anod (13), instalat pe un arbore (12). Dispozitivul con ine suplimentar o buc dielectric (9), instalat pe cap tul de jos al piesei-catod (8), i ni te izolatoare (14, 15), executate de form cilindric i amplasate la capetele anodului (13), diametrul crora este egal cu diametrul anodului (13), iar nlimea lor este mai mare dec t dou spa ii inelare dintre piesa-catod (8) i anod (13), totodat diametrul interior al bucei dielectrice (9) este egal cu diametrul interior al piesei-catod (8). Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Device for composite electroplating The invention relates to the electroplating, in particular to devices for composite electroplating of inner cylindrical surfaces. The device for composite electroplating comprises a cylindrical dielectric body (2) with holes for electrolyte (3) circulation in the upper part, wherein it is installed a cathode-part (8) of cylindrical shape, and placed therein coaxially with the formation of an annular space an anode (13), installed onto a shaft (12). The device additionally contains a dielectric bush (9), installed onto the lower end face of the cathode-part (8), and insulators (14, 15), made cylindrical and placed onto the ends of the anode (13), the diameter of which is equal to the diameter of the anode (13), and their height is greater than two annular spaces between the cathode-part (8) and the anode (13), at the same time the inner diameter of the dielectric bush (9) is equal to the inner diameter of the cathode-part (8). Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * ,

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


. (2) (3) , - (8) , (13), (12). (9), - (8), (14, 15), (13), (13), - (8) (13), (9) - (8). . : 1 .: 1

37

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


3457 (13) F1 Int. Cl.: C25F 1/08 (2006.01) C23C 22/20 (2006.01) B23K 1/19 (2006.01) B23K 1/20 (2006.01) (21) a 2007 0065 (22) 2007.03.19 (71)(73) INSTITUTUL DE FIZIC APLICAT AL ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI, MD (72) PARUTIN Vladimir Victor, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; OLTOIAN Nicolae, MD; AGAFII Vasile, MD (54) Procedeu de activare electrochimic a suprafeei aliajelor dure fr wolfram pentru lipire la temperatur joas (57) Invenia se refer la activarea aliajelor, n particular la un procedeu de activare a suprafeei aliajelor dure f r wolfram pentru lipire la temperatur joas. Procedeul, conform inveniei, include activarea electrochimic a suprafeei aliajului cu un electrolit ce conine, g/l: NaCl 100,0250,0 AlCl3 0,55,0, la densitatea curentului electric de 10 120 A/dm2 i temperatura de 2025C. Revendicri: 1 * * (54) * Process for electrochemical activation of tungsten-free hard alloy surface for low-temperature brazing The invention relates to the alloy activation, in particular to a process for activation of tungsten-free hard alloy surface for low-temperature brazing. The process, according to the invention, includes the electrochemical activation of the alloy surface with an electrolyte containing, g/l: NaCl 100.0250.0 AlCl3 0.55.0, at the electric current density of 10...120 A/dm2 and the temperature of 20...25C. Claims: 1 * * (54) * , (11) (51) (57)

INVENTIONS
, , . , , , , /: NaCl 100,0250,0 AlCl3 0,55,0, 10 120 A/2 2025C. . : 1

(11) (51)

(57)

3458 (13) B2 Int. Cl.: D21H 21/42 (2006.01) D21H 23/04 (2006.01) G07D 7/20 (2006.01) (21) a 2005 0151 (22) 2005.05.26 (31) 0405989 (32) 2004.06.03 (33) FR (71)(73) BANQUE DE FRANCE, FR (72) BEAUCHET Frdric, FR; VIEU Christian, FR (74) SOKOLOVA Sofia (54) Foaie de material fibros ce conine un segment de pelicul protectoare i procedeu de includere a segmentului de pelicul ntr-o foaie de material fibros (57) Invenia se refer la o foaie de material fibros, ce conine un segment de pelicul protectoare i la un procedeu de includere a segmentului de pelicul n foaia de material fibros. Foaia de material fibros (1) conine un segment de pelicul (2) din material plastic cu perforaii (8, 10), executate, cel puin, pe o poriune a segmentului de pelicul acoperit cu material fibros, totodat fibrele sunt introduse, cel puin, intr-o parte a perforaiilor (8, 10). Segmentul de pelicul con ine perfora ii de dimensiuni diferite, repartizate astfel, nc t por iunea perforat s aib o porozitate practic omogen. Procedeul de includere a unui segment de pelicul (2) din material plastic ntr-o foaie de material fibros (1) include formarea, cel puin, a unui strat fibros (14) cu o form poroas (11) ntr-o baie cu fibre suspendate n lichid (13), i includerea n foaia de material fibros n procesul realizrii ei a unui segment de pelicul (2), ce con ine o serie de perfora ii (8, 10)

38

INVENII
executate, cel puin, pe o poriune a segmentului de pelicul , dimensiunile c rora sunt suficiente pentru a permite introducerea fibrelor n perforaii prin scurgerea lichidului prin ele, totodat poriunile perforate au o porozitate practic omogen , apropiat de porozitatea formei poroase (11). Revendicri: 7 Figuri: 5 * * (54) * Sheet of fibrous material including a protective film segment and process for film segment incorporation into a sheet of fibrous material The invention relates to a sheet of fibrous material including a protective film segment and to a process for film segment incorporation into the sheet of fibrous material. The sheet of fibrous material (1) contains a film segment (2) of plastic material with perforations (8, 10), made at least onto one part of the film segment coated with fibrous material, the fibres being introduced at least into one part of the perforations (8, 10). The film segment comprises perforations of different dimensions, distributed so that the perforated part may have almost homogeneous porosity. The process for incorporation of a film segment (2) of plastic material into a sheet of fibrous material (1) includes formation at least of a fibrous layer (14) by means of a porous form (11) into a bath (13) with suspended in liquid fibres, and incorporation into a sheet of fibrous material in the process of manufacturing thereof of the film segment (2) with a series of perforations (8, 10), made at least onto one part of the film segment and having dimensions sufficient for introduction of fibres into the perforation as a result of liquid passing through them, at the same time the perforated portions have almost homogeneous porosity, close to the porosity of the porous form (11). Claims: 7 Fig.: 5 * * (54) * , , (57)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


, , . (1) (2) (8, 10), , , , , , , (8, 10). , , . (2) (1) , , (14) (11) (13) , (2) (8, 10), , , , , , (11). . : 7 .: 5

(57)

39

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 3459 (13) F1 (51) Int. Cl.: F16D 55/10 (2006.01) (21) a 2007 0036 (22) 2007.02.07 (71)(72)(73) ANTONOV Mihail, MD (54) Frn cu disc (57) Invenia se refer la construcia de maini i poate fi utilizat n dispozitivele de frnare ale autovehiculelor. Frna cu disc conine un disc (1) mobil, cilindri de lucru, instalai pe un suport cu o brid (3) montat pe el, i plasai n ea saboi de frnare, amplasa i de ambele p r i ale discului (1). Saboii de frnare sunt dotai cu garnituri de friciune (4), fixate pe ei, totodat suprafeele de lucru ale discului (1) i ale garniturilor de fric iune (4) sunt executate profilate, de exemplu n form de unde, n zigzag sau dinate. Revendicri: 1 Figuri: 3 * * (54) (57) * Disk brake The invention relates to the mechanical engineering and may be used in devices for motor car braking. The disk brake comprises a rotary disk (1), working cylinders, installed onto a support with a clamp (3) mounted thereon, and placed therein brake blocks, installed on both sides of the disk (1). The brake blocks are equipped with friction facings (4), fixed thereon, at the same time the work surfaces of the disk (1) and of the friction facings (4) are made profiled, for example, of wave-like, zigzag or toothed form. Claims: 1 Fig.: 3 * * (54) (57) * . (1), , (3), ,

INVENTIONS
(1). (4), , (1) (4) , , . . : 1 .: 3

(11) (51)

3460 (13) B1 Int. Cl.: G01B 3/06 (2006.01) A01B 13/16 (2006.01) (21) a 2006 0240 (22) 2006.09.28 (71)(73) INSTITUTUL DE PEDOLOGIE I AGROCHIMIE NICOLAE DIMO, MD (72) RUSU Alexandru, MD; CONSTANTINOV Ion, MD (54) Dispozitiv de msurare a parametrilor formaiunilor erozionale ale solului (57) Invenia se refer la agricultur, n special la un dispozitiv de m surare a parametrilor formaiunilor erozionale ale solului. Dispozitivul de m surare a parametrilor forma iunilor erozionale ale solului con ine patru bare cu lungimea de un metru (1, 2, 3, 4), dou dintre care sunt amplasate vertical (1, 2), totodat prima (1) este gradat metric, iar a doua (2) este amplasat cu posibilitatea

40

INVENII
deplasrii verticale de-a lungul primei bare cu ajutorul a dou scoabe de ghidare (5). La captul inferior al primei bare cu ajutorul unor balamale sunt unite n acelai plan dou bare gradate metric (3, 4) cu posibilitatea fixrii lor n poziie orizontal cu ajutorul unor contrafie (6) sau n poziie vertical prin nurubare la prima bar (1). Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Device for measuring the parameters of soil erosive formations The invention refers to agriculture, in particular to a device for measuring the parameters of soil erosive formations. The device for measuring the parameters of soil erosive formations comprises four measuring rods (1, 2, 3, 4), two of which are placed vertically (1, 2), at the same time the first (1) is metrically graduated, and the second (2) is placed with the possibility of vertical movement along the first rod by means of two guide clamps (5). To the lower end of the first rod by means of loops there are fixed in the same plane two metrically graduated rods (3, 4) with the possibility of their fixation in horizontal position by means of brace struts (6) or in vertical position by screwing to the first rod (1). Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * , . (1, 2, 3, 4), (1, 2), (1) , (2) (5). -

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(3, 4) (6) (1). . : 1 .: 1

(11) (51)

3461 (13) F1 Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01) H03H 11/46 (2006.01) G01R 35/00 (2006.01) (21) a 2007 0054 (22) 2007.03.02 (71)(73) UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI, MD (72) NASTAS Vitalie, MD (54) Convertor de admitan (57) Invenia se refer la tehnica de msurare i la radioelectronic i poate fi utilizat pentru reproducerea cu precizie mare a admitanelor flotante reprezentate n coordonate carteziene. Convertorul de admitan conine dou contacte (2, 3), un amplificator diferenial (1) conectat la contacte, un defazor (6), un amplificator programabil (4) conectat cu intrarea la ieirea amplificatorului diferenial (1), iar cu ieirea la intrarea defazorului (6), un bloc de conversie tensiune-curent. Convertorul con ine suplimentar un al doilea amplificator programabil (5) conectat cu intrarea la ie irea primului amplificator diferen ial (1), i un al doilea amplificator diferenial (7) conectat cu intrrile la ieirea defazorului (6) i, respectiv, la ieirea celui de-al doilea amplificator programabil (5). Blocul de conversie tensiune-curent este conectat cu intrarea la ieirea amplificatorului

41

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


diferenial (7) i const din dou convertoare tensiune-curent (8, 9) cu coeficieni de conversie egali de semn opus, ieirile crora sunt conectate la primul i, respectiv, la al doilea contact. Ambele amplificatoare programabile asigur coeficieni de transfer reglabili cu valori pozitive i negative, iar defazorul asigur un defazaj de 90. Revendicri: 2 Figuri: 1 * * (54) (57) * Admittance converter The invention relates to the measurement engineering and radio electronics and may be used for high-accuracy reproduction of floating admittances in the Cartesian coordonates. The admittance converter comprises two contacts (2, 3), a differential amplifier (1) connected to the contacts, a phase shifter (6), a programmable amplifier (4) having its input connected to the output of the differential amplifier (1) and its output to the input of the phase shifter (6), a voltage-to-current conversion block. The converter additionally comprises a second programmable amplifier (5) having its input connected to the output of the first differential amplifier (1) and a second differential amplifier (7) having its input connected to the output of the phase shifter (6) and, respectively, to the output of the second programmable amplifier (5). The voltage-to-current conversion block has its input connected to the output of the differential amplifier (7) and consists of two voltage-to-current converters (8, 9) with equal conversion factors of opposite signs, the outputs of which are connected to the first and, respectively, the second contacts. Both programmable amplifiers ensure adjusted transport factors with positive and negative values, and the phase shifter ensures a phase shift of 90. Claims: 2 Fig.: 1 * * (54) (57) * (11) (51)

INVENTIONS
. (2, 3), (1), , (6), (4), (1), (6), . (5), (1), (7), (6) , , (5). (7) (8, 9) , . , 90. . : 2 .: 1

3462 (13) F1 Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01) G01R 27/08 (2006.01) (21) a 2006 0224 (22) 2006.09.11 (71)(73) UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI, MD

42

INVENII
(72) (54) (57) NASTAS Vitalie, MD Dispozitiv de msurare a admitanei Invenia se refer la tehnica electric de msurare i poate fi utilizat pentru msurarea automat cu precizie nalt a componentelor admitanei i impedanei. Dispozitivul de msurare a admitanei conine un generator de semnal (1) cu dou ieiri, un convertor (4) cu dou intrri (5, 6), dou ieiri i un contact de referin (7), prima ie ire a generatorului (1) i prima ieire a convertorului (4) fiind conectate la mas, dou cleme (2, 3) pentru conectarea obiectului de msurat, prima clem (2) fiind conectat la a doua ie ire a convertorului (4), precum i un bloc de comand (8) cu o intrare de semnal (10), o intrare de referin conectat la contactul de referin (7) al convertorului (4) i cu dou ieiri conectate la intrrile (5, 6) convertorului (4). Dispozitivul con ine suplimentar un convertor de curenttensiune (9) cu dou intr ri difereniale, una dintre care este conectat la a doua ieire a generatorului (1), a doua fiind conectat la prima clem (2) pentru conectarea obiectului de msurat, i cu o ieire, care este conectat la intrarea de semnal (10) a blocului de comand (8), a doua clem (3) pentru conectarea obiectului de msurat este conectat la mas . n calitate de convertor (4) se utilizeaz un convertor de admitan , care exercit comanda separat prin intrri cu modulul i faza admitanei reproduse, iar drept contact de referin (7) al convertorului (4) serve te un punct al circuitului convertorului (4), n care faza semnalului coincide cu faza curentului admitanei reproduse de convertor (4). Revendicri: 2 Figuri: 1 * * (54) (57) * Admittance measuring device The invention relates to the measurement engineering and may be used for automatic high accuracy measurement of admittance and impedance components. The admittance measuring device comprises a signal generator (1) with two outputs, a converter (4) with two inputs (5, 6), two outputs and a reference contact (7), the first output of the generator (1) and the first output of the converter

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(4) are connected to the common wire, two terminals (2, 3) for connection of the measuring object, the first terminal (2) being connected to the second output of the converter (4), as well as a control unit (8) with a signal input (10), a reference input, connected to the reference contact (7) of the converter (4) and with two outputs connected to the inputs (5, 6) of the converter (4). The device additionally comprises a voltage-to-current converter (9) with two differential inputs, one of which is connected to the second output of the generator (1), the second being connected to the first terminal (2) for connection of the measuring object, and with an output, connected to the input (10) of the control unit (8), the second terminal (3) for connection of the measuring object is connected to the common wire. As converter (4) is used an admittance converter exercising the reproduced admittance module and phase separate control through inputs, and as reference contact (7) of the converter (4) serves a point of the converter (4) circuit, wherein the signal phase coincides with the admittance current phase reproduced by the converter (4). Claims: 2 Fig.: 1 * * (54) (57) * . (1) , (4) (5, 6), (7), (1) (4) , (2, 3) , (2) (4), (8) (10), , (7) (4), , (5, 6) (4).

43

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(9) , (1), (2) , , (10) a (8), (3) . (4) , , (7) (4) (4), , (4). . : 2 .: 1

INVENTIONS
Dispozitivul pentru msurarea rezistenei elementelor din conductor izolat n procesul ajustrii la nominal conine un generator de semnal (1), un contact capacitiv (5) amplasat adiacent la conductorul izolat, conectat la intrarea unui amplificator (6), un organ de nul comandat n faz (7), conectat cu intrarea de semnal la prima ie ire a amplificatorului (6), iar cu ieirea la intrarea unui indicator de nul (8), precum i un convertor de rezisten negativ (9), la intrrile lui este conectat un rezistor comandat (10), iar ie irea lui de referin este conectat la intrarea de referin a organului de nul comandat n faz (7), o ieire a cruia este conectat cu un contact mobil (4) pentru unirea la elementul ajustat, totodat a doua ie ire a convertorului de rezisten a negativ (9), a doua ieire a amplificatorului (8) i o ieire a generatorului (1) sunt conectate la mas . Dispozitivul con ine suplimentar o carcas (3) pentru amplasarea conductorului izolat debobinat de pe elementul ajustat, i un al doilea contact mobil (2), conectat la a doua ie ire a generatorului de semnal (1), care asigur contactul electric cu captul conductorului izolat amplasat pe carcas (3). Revendicri: 2 Figuri: 1 * * (54) * Device for measuring the resistance of articles of insulated wire in the process of adjustment to value The invention relates to the field of electrical measurement and may be used for high-accuracy insulation intact measurement of resistance of the articles of insulated wire in the process of adjustment to value. The device for measuring the resistance of articles of insulated wire in the process of adjustment to value comprises a signal generator (1), a capacitance contact (5) placed adjacently to the insulated wire, connected to the input of an amplifier (6), a phase-sensitive null detector (7) connected with the signal input to the first output of the amplifier (6) and with the output to the input of a null-indicator (8), as well as a negative resistance converter (9), to its inputs it is connected a controllable resistor (10), and its reference output is connected to the reference input of the phase-sensitive

(57) 3463 (13) F1 Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01) H01C 17/04 (2006.01) (21) a 2006 0262 (22) 2006.11.14 (71)(73) UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI, MD (72) NASTAS Vitalie, MD (54) Dispozitiv pentru m surarea rezisten ei elementelor din conductor izolat n procesul ajustrii la nominal (57) Invenia se refer la domeniul msurrilor electrice i poate fi utilizat pentru msurarea cu precizie nalt fr deteriorarea izolaiei a rezisten ei elementelor din conductor izolat n procesul ajustrii la nominal. (11) (51)

44

INVENII
null detector (7), one output of which is connected with a sliding contact (4) for connection to the adjusted article, at the same time the second output of the negative resistance converter (9), the second output of the amplifier (8) and one output of the generator (1) are connected to the common wire. The device additionally comprises a carcass (3) for placement of insulated wire removed from the adjusted article, and the second sliding contact (2), connected to the second output of the signal generator (1), providing for the electric contact with the end of the insulated wire placed onto the carcass (3). Claims: 2 Fig.: 1 * * (54) * . (1), (5), , (6), - (7), (6), - - (8), (9), (10), (7), (4) , (9), (8) (1) . (3) , ,

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(2), (1), , (3). . : 2 .: 1

(57)

3464 (13) F2 Int. Cl.: H02M 3/337 (2006.01) H02M 7/523 (2006.01) (21) a 2003 0101 (22) 2003.04.04 (71)(73) ELCON S.R.L., NTREPRINDERE MIXT MOLDO-RUS, MD (72) PENIN Alexandr, MD; SEMIONOV Alexandr, RU (74) JENICICOVSCAIA Galina (54) Convertor de tensiune cu rezonan reglabil (57) Inven ia se refer la electrotehnic i este destinat realiz rii unor convertoarelor de tensiune cu rezonan reglabile, de nalt putere, ieftine i eficiente, av nd aplicare diferit, cu tensiune de frecven nalt continu sau alternativ la ieire. Convertorul de tensiune cu rezonan reglabil conine o ram semipunte cu tranzistoare (2 i 3), conectat cu prima ieire la prima ieire a unei surse de alimentare (9), i, conectate n serie, un condensator cu rezonan (5), o sarcin (6) i o bobin de reactan cu rezonan (7). Ieirea liber a condensatorului cu rezonan (5) este conectat la ie irea de mijloc a ramei semipunte cu tranzistoare (2 i 3). Ie irea liber a bobinei de reactan cu rezonan (7) este conectat la a doua ieire a sursei de alimentare (9). Convertorul este dotat suplimentar cu o a doua bobin de reactan cu rezonan (8), totodat a doua ieire a ramei

(11) (51)

45

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


semipunte cu tranzistoare (2 i 3) este conectat prin a doua bobin de reactan cu rezonan (8) la punctul de conectare a sarcinii (6) cu prima bobin de reactan cu rezonan (7), totodat prima (7) i a doua (8) bobine de reactan cu rezonan au parametri identici. Revendicri: 1 Figuri: 16 * * (54) (57) * Regulable resonance voltage converter The invention relates to the electric engineering and is destined for the creation of powerful, cheap and efficient regulable resonance voltage converters of different application with alternating or constant output high-frequency voltage. The regulable resonance voltage converter contains a half-bridge rack of the transistors (2 and 3), connected with the first output to the first output of the power supply (9), and connected in series a resonance capacitor (5), a load (6) and a resonance throttle (7). The free output of the resonance capacitor (5) is connected to the medium output of the half-bridge rack of the transistors (2 and 3). The free output of the resonance throttle (7) is connected to the second output of the power supply (9). The converter is additionally equipped with the second resonance throttle (8), at the same time the second output of the half-bridge rack of the transistors (2 and 3) is connected through the second resonance throttle (8) to the point of connection of the load (6) and of the first resonance throttle (7), at the same time the first (7) and the second (8) resonance throttles have equal parameters. Claims: 1 Fig.: 16 * * * (54) (57)

INVENTIONS
, . (2 3), (9), , , (5), (6) (7). (5) (2 3). (7) (9). (8), (2 3) (8) (6) (7), (7) (8) . . : 1 .: 16

46

INVENII

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

FG4A Lista brevetelor de invenie eliberate la 2007.11.30


Se public urmtoarele date: numrul curent, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numrul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare conform CIB, numrul depozitului, data depozitului, numrul BOPI n care a fost publicat hotrrea de acordare a brevetului
Nr. crt. 1 Cod ST. 3 OMPI 2 (11) Nr. brevet 3 (13) Cod ST. 16 OMPI 4 (51) Indici de clasificare 5 (21) Nr. depozit 6 (22) Data depozit 7 (45) Nr. BOPI 8

1 2

MD MD

3279 3280

C2 G2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

MD MD MD MD MD MD MD MD MD

3281 3282 3283 3284 3285 3287 3288 3289 3291

G2 G2 G2 G2 G2 G2 C2 C2 G2

12 13

MD MD

3292 3293

G2 G2

14

MD

3294

G2

15 16

MD MD

3295 3296

G2 G2

17 18

MD MD

3297 3298

G2 G2

A01K 67/027 (2006.01) A61B 6/00 (2006.01) G01N 23/02 (2006.01) G01N 23/04 (2006.01) G01N 23/06 (2006.01) G01N 23/083 (2006.01) A61B 17/56 (2006.01) A61B 18/18 (2006.01) A61G 17/007 (2006.01) A61K 31/192 (2006.01) A61P 37/08 (2006.01) A61P 17/04 (2006.01) A61K 36/05 (2006.01) A61P 15/02 (2006.01) B01F 7/02 (2006.01) B23H 3/08 (2006.01) C25F 3/08 (2006.01) B23H 3/08 (2006.01) C25F 3/06 (2006.01) C01B 31/02 (2006.01) C30B 23/06 (2006.01) C30B 29/02 (2006.01) C30B 29/10 (2006.01) C30B 31/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) C23F 15/00 (2006.01) C02F 11/00 (2006.01) C02F 11/14 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) C02F 3/28 (2006.01) C02F 1/52 (2006.01) C05F 3/00 (2006.01) C05F 5/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) C01C 3/12 (2006.01) C08F 8/42 (2006.01) C08J 7/14 (2006.01) C09C 1/04 (2006.01) C09C 1/34 (2006.01) C04B 14/30 (2006.01) C01G 1/02 (2006.01) C01G 9/02 (2006.01) C01G 29/00 (2006.01) C01G 30/00 (2006.01) C01G 37/02 (2006.01) C01G 51/04 (2006.01) C01G 53/04 (2006.01) C12N 1/12 (2006.01) C12N 1/38 (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) C12N 1/32 (2006.01)

a 2005 0238 a 2006 0219

2005.08.19 2006.09.04

4/2007 4/2007

a 2006 0151 a 2006 0183 a 2005 0211 a 2006 0148 a 2006 0197 a 2006 0126 a 2005 0156 a 2005 0191 a 2006 0075

2006.06.01 2006.07.07 2005.07.25 2006.05.30 2006.07.26 2006.04.14 2005.06.03 2005.07.05 2006.03.02

4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007

a 2006 0227 a 2006 0202

2006.09.14 2006.08.07

4/2007 4/2007

a 2006 0223

2006.09.08

4/2007

a 2006 0149 a 2006 0178

2006.05.30 2006.06.21

4/2007 4/2007

a 2006 0137 a 2006 0138

2006.05.13 2006.05.13

4/2007 4/2007

47

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 2 3 4 5 6 7

INVENTIONS
8

19

MD

3299

G2

20 21

MD MD

3300 3301

G2 G2

22

MD

3302

C2

C12N 15/11 (2006.01) C12N 15/38 (2006.01) C07H 21/04 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01) C12N 15/11 (2006.01) C12N 15/51 (2006.01) C07H 21/02 (2006.01) C12N 1/14 (2006.01) C12N 13/00 (2006.01) C12R 1/80 (2006.01) C12N 9/42 (2006.01) H01L 31/14 (2006.01) G03C 9/08 (2006.01)

a 2006 0237

2006.09.28

4/2007

a 2006 0238 a 2006 0122

2006.09.28 2006.04.13

4/2007 4/2007

a 2005 0252

2005.09.02

4/2007

48

MODELE DE UTILITATE

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

III
Modele de utilitate / Utility models /
rotecia juridic a modelelor de utilitate n Republica Moldova se asigur n temeiul nregistrrii lor la AGEPI n modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecia proprietii industriale aprobat prin hotrrea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993. Certificatul de nregistrare a modelului de utilitate confirm prioritatea, calitatea de autor i dreptul exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate. Un model de utilitate poate fi nregistrat, dac se refer la executarea constructiv a mijloacelor de producie i a obiectelor de consum sau a prilor integrante ale acestora i dac prezint o soluie nou, susceptibil de aplicare industrial. n BOPI se public datele privind cererile de nregistrare depuse, modelele de utilitate nregistrate i certificatele de nregistrare a modelelor de utilitate eliberate. egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration thereof with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property Protection approved by the Government Decision No. 456 of July 26, 1993. The certificate of utility model registration shall attest to the priority, the authorship and the exclusive right of the owner in the utility model. An utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of industrial application. In the BOPI are published data on the filed applications for utility model registration, the registered utility models and the issued certificates of registration of utility models. AGEPI , , 456 26 1993 . , . , , . BOPI , , .

49

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

UTILITY MODELS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY MODEL INID () ,
(11) Numrul modelului de utilitate nregistrat Number of registered utility model (12) Denumirea tipului de document Denomination of the type of document (13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16 ST. 16 (15) Informaii privind corectarea cererii/certificatului Information on the correction of the application/certificate , / (16) Numrul modelului de utilitate rennoit Number of renewal utility model (18) Data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a rennoirii Expected expiration date of renewal validity (21) Numrul depozitului Number of the application (22) Data depozitului Filing date of the application (23) Data prioritii de expoziie Date of exhibition priority (31) Numrul cererii prioritare Number of the priority application , (32) Data depozitului cererii prioritare Filing date of the priority application

50

MODELE DE UTILITATE
(33) ara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Country of the priority application, code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 , ST. 3 (41) Data publicrii cererii: numrul BOPI, anul Date of publication of the application: BOPI number and year : BOPI, (45) Data publicrii hotrrii de nregistrare a modelului de utilitate: numrul BOPI, anul Date of publishing the decision on utility model registration: BOPI number and year : BOPI, (47) Data eliberrii certificatului Date of issuance of certificate (48) Data publicrii cererii/certificatului corectat Date of publishing the corrected application/certificate / (51) Clasificarea Internaional de Brevete International Patent Classification (54) Titlul modelului de utilitate Title of the utility model (56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior List of prior art documents - (57) Rezumatul sau revendicrile Abstract or claims (62) Numrul i data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has divided up , (67) Numrul i data depunerii cererii de brevet de invenie pe care se bazeaz cererea actual pentru model de utilitate Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on , (71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 (), S. 3 (72) Numele autorului (autorilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 (), S. 3

51

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 , S. 3 (74) Numele reprezentantului n proprietatea industrial Name of the representative in industrial property (85) Data deschiderii fazei naionale n conformitate cu PCT Date for introducing the national procedure according to the PCT (86) Cerere internaional (regional sau PCT): numrul i data International application (regional or under the PCT): number and filing date ( ): (87) Publicarea cererii internaionale (regionale sau PCT): numrul i data International publication (regional or under the PCT): number and publication date ( ):

UTILITY MODELS

SECIUNILE CLASIFICRII INTERNAIONALE DE BREVETE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS


A Necesiti curente ale vieii Human necessities B Tehnici industriale diverse. Transport Performing operations. Transporting . C Chimie i metalurgie Chemistry. Metallurgy D Textile i hrtie Textiles. Paper E Construcii fixe Fixed constructions F Mecanic. Iluminat. nclzire. Armament. Explozive M echanical engineering. Lighting. Heating. Weapons. Blasting . . . . G Fizic Physics H Electricitate Electricity

52

MODELE DE UTILITATE

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DOCUMENTE DE NREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE CONFORM NORMEI ST. 16 WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND OF UTILITY MODEL REGISTRATION DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16 , ST. 16

primul nivel de publicare: cerere de nregistrare a modelului de utilitate publicat, neexaminat first publication level: published, unexamined application on utility model registration p p : , p p p p cerere de nregistrare a modelului de utilitate publicat cu corecturi sau modificri ale datelor bibliografice, prilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse n pagina de capt utility model application published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, drawings or chemical formulas included in the title-page , , , , cerere de nregistrare a modelului de utilitate publicat cu corecturi sau modificri ale oricrei pri din descriere, revendicri i desene utility model application published with corrections or modifications of any part of description, claims and drawings , , al doilea nivel de publicare: cerere de nregistrare a modelului de utilitate publicat, examinat (se aplic pentru publicare, dac documentul cu codul U n-a fost publicat) second publication level: published, examined application on utility model registration (is applied in case the U-coded document has not been published) p p : , p p pp ( , U ) al doilea nivel de publicare: cerere de nregistrare a modelului de utilitate publicat, examinat (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codul U) second publication level: published, examined application on utility model registration (is applied in case the U-coded document has been published) p p : , p p pp ( , U) certificat de nregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modificri ale datelor bibliografice, prilor din text, desenelor sau formulelor chimice n pagina de capt a documentului certificate on registration of utility model with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, drawings or chemical formulas included in the title-page , , ,

U8

U9

Y1

Y2

Y8

53

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

UTILITY MODELS

Y9 certificat de nregistrare a modelului de utilitate, retip rit cu corecturi sau modificri ale oricrei pri din descriere, revendicri i desene certificate on registration of utility model reprinted with corrections or modifications of any part of the description, claims and drawings , - , Z1 al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate nregistrat (se aplic pentru publicare, dac documentul cu codurile Y1, Y2 n-a fost publicat)

third publication level: the registered utility model specification (is applied in case the Y1, Y2-coded document has not been published) p p : p p p ( , Y1, Y2 ) Z2 al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate nregistrat (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codurile Y1, Y2)

third publication level: the registered utility model specification (is applied in case the Y1, Y2-coded document has been published) p p : p p p ( , Y1, Y2) W1 al doilea nivel de publicare: hotrrea de nregistrare a modelului de utilitate pe rspunderea solicitantului fr examinarea n fond (se aplic pentru publicare, dac documentul cu codul U n-a fost publicat) second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has not been published) : , ( , U ) W2 al doilea nivel de publicare: hotrrea de nregistrare a modelului de utilitate pe rspunderea solicitantului fr examinarea n fond (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codul U) second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has been published) : ( , U) I1 al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate nregistrat pe rspunderea solicitantului fr examinarea n fond (se aplic pentru publicare, dac documentul cu codurile W1, W2 n-a fost publicat)

third publication level: description of the registered utility model specification at the responsibility of the applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded document has not been published) : , , ( , W1, W2 ) I2 al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate nregistrat pe rspunderea solicitantului fr examinarea n fond (se aplic pentru publicarea care succed documentul cu codurile W1, W2)

third publication level: description of the registered utility model specification at the responsibility of the applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded document has been published) : , , ( , W1, W2)

54

MODELE DE UTILITATE

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAIILOR REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE N BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 , , ST. 17

AA1K Lista cererilor de nregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate n ordinea numerelor de depozit Numerical index of filed applications for the registration of utility models BB1K Cereri de nregistrare a modelelor de utilitate publicate Published applications for the registration of utility models FF4K Modele de utilitate nregistrate Registered utility models FG4K Lista certificatelor de nregistrare a modelelor de utilitate eliberate List of issued utility model certificates ND4K Lista modelelor de utilitate rennoite List of renewal utility models

55

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

UTILITY MODELS

BB1K Cereri de nregistrare / Applications for registration /

ererea de nregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de ctre autor sau succesorul lui n drepturi, personal sau prin reprezentant n proprietatea industrial. Cererea trebuie s se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care formeaz un singur concept creativ i trebuie s conin documentele prevzute n Regulamentul provizoriu cu privire la protecia proprietii indrustriale n Republica Moldova, aprobat prin hotrrea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993. Descrierile cererilor de nregistrare a modelelor de utilitate ale cror rezumate sunt publicate n numrul de fa se afl n biblioteca AGEPI accesibile publicului i pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost.

he application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a representative in industrial property, by the author or its successor in titles. The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993. Descriptions of the applications on registration of the utility models, the abstracts of which are published in the present Bulletin are present in the AGEPI library, available for public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

AGEPI . , , , , 456 26 1993 . , , GEPI, , .

56

MODELE DE UTILITATE
(21) u 2007 0007 (13) U (51) Int. Cl.: B02C 13/04 (2006.01) (22) 2007.05.02 (71)(72) DENISOV Serghei, MD; PALADII Serghei, MD (54) Moar cu ciocane (57) Modelul de utilitate se refer la utilajul pentru construcie, i anume la morile cu ciocane care pot fi utilizate n industria minier i n agricultur, la fabricarea pulberii fine de materiale pulverulente. Moara cu ciocane include o moar propriu-zis (1), un racord de ieire (2), un ciclon-descrctor (3), un ventilator de aspiraie (4), un racord de aspira ie (5), un separator instalat pe racordul de ieire (2) i care const dintr-un corp conic exterior (6), un con interior coaxial (7), un racord (8) de reintroducere a particulelor mari pentru m cinarea suplimentar. Conul interior coaxial (7) are o conicitate anterioar i o conicitate posterioar i este instalat mobil pe o tij n direcie axial. Racordul de aspiraie (5) cu o muf conic n partea frontal este montat mobil pe axa corpului conic exterior (6). Reglarea poziiei conului interior coaxial (7) i a racordului de aspiraie (5) se efectueaz cu ajutorul uruburilor (10). Meninerea depresiunii necesare n corpul separatorului i n ciclonul-desc rc tor se efectueaz prin intermediul supapelor (11). Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Hammer mill The utility model relates to the construction equipment, in particular to the hammer mills, which may be used in the mineral resource industry and in agriculture, at the production of fine powders of loose materials. The hammer mill comprises a proper mill (1), an outlet branch pipe (2), a cyclone-discharger (3), an exhaust blower (4), an exhaust branch pipe (5), a separator, installed onto the outlet branch pipe (2) and consisting of an external conic body (6), a coaxial internal cone (7), a branch pipe (8) for coarse particles re-milling. The coaxial internal cone (7) has an anterior conicity and a posterior conicity and it is movably installed onto a rod in axial direction. The exhaust branch pipe (5) with a conic funnel in the front part is movably mounted onto the axis of the external conic body (6). The control of the coaxial internal cone (7) and of the exhaust

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


branch pipe (5) position is carried out by means of screws (10). The maintenance of the required underpressure in the body of the separator and in the cyclone-discharger is carried out by means of valves (11). Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * , , . (1), (2), - (3), (4), (5), , (2) (6), (7), (8) . (7) . (5) (6). (7) (5) (10). (11). . : 1 .: 1

57

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


u 2007 0005 (13) U Int. Cl.: B28C 5/00 (2006.01) B01F 9/02 (2006.01) (22) 2007.04.26 (71)(72) DENISOV Serghei, MD; PALADII Serghei, MD (54) Malaxor (57) Modelul de utilitate se refer la utilajul pentru construcie, i anume la malaxoare. Malaxorul con ine un cadru (1), un tambur cilindric (4) amplasat orizontal, n interiorul cruia este amplasat un arbore orizontal (6) cu elemente de malaxare instalate pe linii elicoidale opuse, executate n form de bare, pe care sunt fixate leviere (9), precum i cu palete elicoidale n form de band (8). Pe arbore de asemenea este fixat suplimentar un rnd interior de palete elicoidale n form de band (10), amplasat pe o raz egal cu 0,30,5 din raza rndului exterior de palete, pasul liniei elicoidale a paletelor este egal cu 0,61,2 din diametrul tamburului, iar limea paletelor este egal cu 0,10,3 din raza paletelor interioare. Revendicri: 1 Figuri: 2 * * (54) (57) * Mixer The utility model relates to the construction equipment, in particular to mixers. The mixer includes a body (1), a cylindrical drum (4), placed horizontally, inside which there is placed a horizontal shaft (6) with mixing elements installed on opposite helical lines, made in the form of bars, onto which there are fixed paddles (9), as well as with helical ribbon blades (8). Onto the shaft it is also additionally fixed an internal row of helical ribbon blades (10), placed on a radius equal to 0.30.5 from the radius of the outer row of blades, the step of the helical line of blades is equal to 0.61.2 from the drum diameter, and the blade width is equal to 0.10.3 from the radius of the inner blades. Claims: 1 Fig.: 2 * * * (21) (51) (54) (57)

UTILITY MODELS
, . (1), (4), (6) , , (9), (8). o (10), , 0,30,5 , 0,61,2 , 0,10,3 . . : 1 .: 2

(21) u 2007 0008 (13) U (51) Int. Cl.: E04B 2/86 (2006.01) (22) 2007.05.02 (71)(72) DENISOV Serghei, MD; PALADII Serghei, MD (54) Bloc de cofraj pierdut (57) Modelul de utilitate se refer la construcie, i anume la blocurile de construc ie de cofraj pierdut. Blocul de cofraj pierdut include perei longitudinali i transversali care limiteaz cavitatea interioar . Planurile interioare ale pere ilor

58

MODELE DE UTILITATE
blocului sunt executate nclinate, formnd n seciunea transversal un triunghi cu un vrf orientat n interiorul cofrajului. Revendicri: 1 Figuri: 1 * * (54) (57) * Fixed shutters block The utility model relates to the construction, in particular to the building fixed shutters blocks. The fixed shutters block comprises longitudinal and transversal walls, limiting the interior cavity. The interior planes of the block walls are made inclined, forming in the cross-section a triangle with the vertex oriented inside the shutters. Claims: 1 Fig.: 1 * * (54) (57) * , . . , , . . : 1 .: 1

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


suprafeele interioare ale pereilor laterali (1), orientat spre miez (2), sunt executate faluri (3) n form de trapez, cu baza mai mic orientat spre miez (2). Pere ii laterali (1) asigur forma geometric a blocurilor prin mbinarea lor cu ni te fixatori (6), capetele c rora sunt fixate n fal urile (3) n form de trapez. Pe conturul pereilor laterali (1) sunt executate nite faluri (4) care servesc pentru plasarea barelor de arm tur la montarea blocurilor n perete. Revendicri: 6 Figuri: 5 * * (54) (57) * Building block The utility model refers to construction, in particular to the building blocks. The building block comprises a shell of two lateral walls (1) oriented towards each other, limiting the longitudinal planes of the block, a core (2) of heat-insulating material, joined with the lateral walls (1) in a single element. The lateral walls (1) are made of natural limestone. Onto the inner surfaces of the lateral walls (1), oriented to the core (2), there are made flutes (3) in the form of trapezium, with the smaller base oriented to the core (2). The lateral walls (1) provides for the accurate geometric form of the blocks by connection thereof through fixatives (6), the ends of which are fixed into the flutes (3) in the form of trapezium. Onto the contour of the lateral walls (1) there are made flutes (4), serving for armature bars placement during block mounting into the wall. Claims: 6 Fig.: 5 * * (54) (57) *

(21) u 2007 0009 (13) U (51) Int. Cl.: E04C 1/40 (2006.01) (22) 2007.05.07 (71)(72) DENISOV Serghei, MD; PALADII Serghei, MD (54) Bloc de construcie (57) Modelul de utilitate se refer la construcie, i anume la blocurile de construcie. Blocul de construcie conine un nveli din doi perei laterali (1) orientai unul spre altul, care limiteaz planurile longitudinale ale blocului, un miez (2) din material termoizolant unit cu pereii laterali (1) ntr-un singur element. Pereii laterali (1) sunt executai din calcar natural. Pe

, . (1), , (2) , (1) . (1) . (1), (2),

59

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(3) , (2). (1) (6), (3) . (1) (4), . . : 6 .: 5 (54) (57)

UTILITY MODELS
Building block The utility model refers to construction, namely to the building blocks. The building block comprises a concrete shell (2) and a core (1) of heat-insulating material placed therein. The shell (2) of the block has in plane a Z-shaped profile and consists of longitudinal walls (3) joined into a monolithic element by a diagonal lintel (4). The inner surfaces of the longitudinal walls (3) are formed by the inclined planes, forming in the cross-section of the wall a triangle with the vertex oriented inside the shell (2). The free ends of the longitudinal walls (3) are made with thickenings oriented inside the shell (2). Claims: 2 Fig.: 5 * * (54) (57) * , . (2) (1) . (2) Z (3), (4). (3) , , (2). (3) , (2). . : 2 .: 5

(21) u 2007 0011 (13) U (51) Int. Cl.: E04C 1/00 (2006.01) (22) 2007.05.07 (71)(72) DENISOV Serghei, MD; PALADII Serghei, MD (54) Bloc de construcie (57) Modelul de utilitate se refer la construcie, i anume la blocurile de construcie. Blocul de construcie conine un nveli (2) din beton i un miez (1) din material termoizolant amplasat n el. nveliul (2) blocului are n plan un profil n form de Z i const din perei longitudinali (3) uni i ntr-un element monolit printr-un buiandrug diagonal (4). Suprafeele interioare ale pereilor longitudinali (3) sunt formate de planurile nclinate, care formeaz n seciunea transversal a peretelui un triunghi cu vrful orientat n interiorul nveliului (2). Capetele libere ale pere ilor longitudinali (3) sunt executate cu ngro ri orientate n interiorul nveliului (2). Revendicri: 2 Figuri: 5 * * *

60

MODELE DE UTILITATE

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

FF4K Modele de utilitate nregistrate / Registered utility models /


rice persoan interesat are dreptul s depun la AGEPI o cerere motivat de anulare a modelului de utilitate pe ntreaga durat de valabilitate a acestuia, dac nu este ndeplinit cel pu in una din condiiile prevzute n Regulamentul provizoriu cu privire la protecia proprietii industriale n Republica Moldova, aprobat prin hotrrea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

O A

ny person concerned is entitled to file with the AGEPI a written reasoned declaration of cancellation of a utility model for the whole term thereof, if any one of the conditions set out in the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

AGEPI , , , 456 26 1993 .

61

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


166 (13) Y1 Int. Cl.: E04C 2/00 (2006.01) E04C 2/30 (2006.01) (21) u 2006 0018 (22) 2006.10.20 (71)(72)(73) STRATULAT Anatolii, MD (74) CERBAN Pavel (54) Plac de planeu (57) Modelul de utilitate se refer la construcie, n particular la o plac de planeu. Placa de planeu este executat cu profil n dublu T monolit cu tlpi (1, 2) de limi egale, mbinate prin intermediul unei nervuri curbilinii (3) dup un arc de cerc, un arc de oval sau dup o linie frnt. Totodat, grosimea tlpilor (1, 2) este comensurabil cu grosimea nervurii (3). Revendicri: 4 Figuri: 4 * * (54) (57) * Floor slab The utility model relates to the construction engineering, in particular to a floor slab. The floor slab is made in cross-section in the form of a solid double-T shape with equal in width legs (1, 2) conjugated by means of a curvilinear rib (3) by an arc of a circle, an arc of an oval or by a broken line. At the same time, (11) (51)

UTILITY MODELS
the thickness of the legs (1, 2) is commensurate to the thickness of the rib (3). Claims: 4 Fig.: 4 * * (54) (57) * , . (1, 2), (3) , . (1, 2) (3). . : 4 .: 4

FG4K Lista certificatelor de nregistrare a modelelor de utilitate eliberate la 2007.11.30


Se public urm toarele date: numrul curent, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numrul certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare conform CIB, numrul depozitului, data depozitului, numrul BOPI n care a fost publicat hotrrea de nregistrare a modelului de utilitate

Nr. crt.

Cod ST. 3 OMPI

(11) Nr. certificat

(13) Cod ST. 16 OMPI

(51) Indici de clasificare

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(45) Nr. BOPI

1 2 3 4

MD MD MD MD

158 160 161 162

Z2 Z2 Z2 Z2

A01M 19/00 (2006.01) A01M 23/38 (2006.01) F03B 13/14 (2006.01) F03B 13/18 (2006.01) G01R 35/06 (2006.01) E05B 39/02 (2006.01) G09F 3/03 (2006.01) B65D 55/06 (2006.01)

u 2006 0007 u 2006 0006 u 2007 0004 u 2005 0001

2006.05.02 2006.04.19 2007.05.28 2005.01.04

7/2007 7/2007 7/2007 8/2007

62

M+RCI

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

IV
Mrci / Trademarks
rotecia juridic a mrcilor n Republica Moldova se asigur n temeiul nregistrrii lor la AGEPI n modul stabilit de Legea privind mrcile i denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificat i completat prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 i nr. 205-XVI din 28.07.2005. n conformitate cu aceast lege, marca se autentific prin certificatul de nregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de nregistrare confirm prioritatea mrcii i dreptul exclusiv al titularului asupra mrcii pentru produsele i serviciile indicate n certificat. Datele privind cererile de nregistrare, mrcile nregistrate i mrcile rennoite prin procedura naional se public n BOPI. Mrcile nregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind nregistrarea internaional a mrcilor i Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se public n limbile francez i englez n Buletinul OMPI de Mrci Internaionale (Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks). Buletinul include att datele bibliografice, ct i reproducerile mrcilor i lista produselor/serviciilor i este expus n biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws No. 1009-XIII of October 22, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 65-XV of April 12, 2001, No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 240-XV of June 13, 2003, No. 469-XV of November 21, 2003, No. 224-XV of July 01, 2004 and No. 205-XVI of July 28, 2005. In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate. The registration applications, the registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be published in BOPI. The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French and English in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks. The Official Bulletin includes both bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for public in the AGEPI library.

63

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

TRADEMARKS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MRCI LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO MARKS
(111) Numrul de ordine al nregistrrii Serial number of the registration (116) Numrul de ordine al nregistrrii rennoite Serial number of the renewal (151) Data nregistrrii Date of registration (156) Data rennoirii Date of renewal (170) Termenul prevzut de valabilitate a nregistrrii / rennoirii Expected duration of the registration/renewal (181) Data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a nregistrrii Expected expiration date of registration validity (186) Data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a re nnoirii Expected expiration date of renewal validity (210) Numrul depozitului Number of the application (220) Data depozitului Filing date of the application (230) Data prioritii de expoziie Date of exhibition priority (310) Numrul depozitului cererii iniiale Number of the initial application (320) Data depozitului cererii iniiale Filing date of the initial application (330) ara cererii iniiale, codul conform normei ST. 3 OMPI Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3 (442) Data la care informaiile privind cererea examinat au fost fcute accesibile publicului Date of availability for public of the examined application (450) Data la care informaiile privind nregistrarea au fost fcute accesibile publicului Date of availability for public of registration data (510) Lista produselor cnd acestea nu sunt clasificate List of goods if not classified (511) Indicarea claselor conform Clasificrii internaionale a produselor i serviciilor n scopul nregistrrii mrcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor i serviciilor conform acestei clasificri Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services

64

M+RCI
(526) Elementele mrcii asupra crora nu se extinde dreptul exclusiv Marks elements to which the exclusive rights do not extend

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

(531) Descrierea elementelor figurative ale mrcii conform Clasificrii internaionale a elementelor figurative ale mrcilor (Clasificarea de la Viena) Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) (540) Reproducerea mrcii Reproduction of the mark (550)* Indicarea faptului c marca este proprietate a statului Indication of the fact that the mark is the state property (551) Indicarea faptului c marca este colectiv sau de certificare Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification (554) Indicarea faptului c marca este tridimensional Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark (580) Data nscrierii oricrui tip de tranzacie privind cererile de nregistrare sau nregistrrile (de exemplu: modificare de titular, modificare de nume sau adres , renunare, expirare a proteciei) Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the protection, expiration of protection (591) Indicarea culorilor revendicate Indication of colors claimed (641) Numrul i data altor cereri nrudite din punct de vedere juridic Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation (730) Numele/denumirea i adresa solicitantului sau titularului, codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST. 3 (740) Numele reprezentantului n proprietatea industrial Name of the representative in industrial property (750) Adresa pentru coresponden Address for correspondence (770) Numele i adresa solicitantului sau titularului precedent (n caz de schimbare a titularului) Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder) (771) Numele precedent sau adresa precedent a solicitantului sau titularului (fr schimbarea titularului) Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder) (791) Numele i adresa liceniatului Name and address of the licensee (800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid i Protocolului de la Madrid Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol (300)* Date referitoare la prioritatea cererilor nregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numrul documentului, data depozitului, codul rii) Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document, application filing date, the code of the country)

65

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

TRADEMARKS

Cereri de nregistrare / Applications for registration


n conformitate cu Legea privind mrcile i denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, cererea de nregistrare a mrcii se depune la AGEPI de ctre solicitant, personal sau prin reprezentant n proprietatea industrial. O cerere trebuie s se refere la o singur marc i trebuie s conin documentele prevzute n art. 8 (5), (6) din Lege. Orice persoan este ndreptit, n termen de 3 luni de la data publicrii datelor cu privire la cerere, s depun o contestaie mpotriva nregistrrii mrcii.

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No. 588-XIII of September 22,1995, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or through a representative in industrial property. The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law. Any person may oppose a registration of a trademark or an appellation of origin within the three months that follow the publication date of the notice concerning the application.

66

M+RCI
(210) 016165 (220) 2005.02.16 (730) Berlin-Chemie AG, DE Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


06 - metale comune i aliajele lor; materiale de construcie metalice; construcii metalice transportabile; materiale metalice pentru cile ferate; cabluri i srme metalice neelectrice; lcturie i feronerie metalic; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt incluse n alte clase; minereuri; 07 - maini i maini-unelte; motoare (cu excepia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu excepia celor pentru vehicule terestre); instrumente, altele dect cele acionate manual, pentru agricultur, incubatoare pentru ou; 08 - scule i instrumente de mn acionate manual; cuite, furculie i linguri; arme albe; aparate de ras; 09 - rame de ochelari i ochelari negri, inclusiv tocuri pentru ochelari;

(511) NCL(8) 05 - produse farmaceutice, medicamente; substane dietetice de uz medical. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017070 (220) 2005.05.30 (730) ZARECINEVA Svetlana, MD Str. Bulgar nr. 39, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova (540)

10 - aparate i instrumente chirurgicale, medicale, dentare i veterinare, membre, ochi i dini artificiali; articole ortopedice, material pentru suturi; 11 - aparate de iluminat, de nclzire, de producere a aburului, de gtit, de rcire, de uscare, de ventilaie, de distribuie a apei i instalaii sanitare; 12 - vehicule; aparate de locomoie terestr, aerian i naval; 13 - arme de foc; muniii i proiectile; explozivi; artificii; 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate neincluse n alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente de cronometrat; 15 - instrumente muzicale; 17 - cauciuc, gutaperc, gum, azbest, mic i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de clftuire, etanare i izolare; tuburi flexibile nemetalice; 18 - piele i imitaii de piele, produse din aceste materiale neincluse n alte clase; piei de animale; geamantane i valize; umbrele, umbrele de soare i bastoane; bice i articole de elrie; 19 - materiale de construcie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcii; asfalt, smoal i bitum; construcii nemetalice transportabile, monumente nemetalice; 20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse n alte clase) din lemn, plut, trestie, stuf, rchit, corn, os, filde, fanoane de balen, solzi, ambr, sidef, spum de mare i nlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;

(511) NCL(8) 01 - produse chimice destinate industriei, tiinei, fotografiei, precum i agriculturii, horticulturii i silviculturii; rini artificiale n stare brut, materiale plastice n stare brut; ngrminte pentru sol; compoziii extinctoare; preparate pentru clirea i sudura metalelor; produse chimice destinate conservrii alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinai industriei; 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substane de protecie contra ruginii i contra deteriorrii lemnului; materiale colorante; mordani; rini naturale n stare brut; metale sub form de foie i sub form de pudr pentru pictori, decoratori, tipografi i artiti; 04 - uleiuri i grsimi industriale; lubrifiani; produse pentru absorbia, umezirea i compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) i substane pentru iluminat; lumnri i fitiluri pentru iluminat;

67

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


21 - ustensile i recipiente pentru menaj sau buctrie (cu excepia celor din metale preioase sau placate); piepteni i burei; perii (cu excepia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru ntreinerea cureniei; burei metalici; sticl brut sau semiprelucrat (cu excepia sticlei pentru construcii); sticlrie, porelan i faian neincluse n alte clase; 22 - frnghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse n alte clase); materiale de umplutur (cu excepia cauciucului sau a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute; 23 - fire de uz textil; 24 - esturi i articole textile neincluse n alte clase; cuverturi de pat i fee de mas; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 26 - dantele i broderii, panglici i ireturi; nasturi, capse, copci, ace i ace cu gmlie; flori artificiale; 27 - covoare, preuri, rogojini, linoleum i alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu excepia celor din materiale textile; 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport neincluse n alte clase; ornamente pentru pomul de Crciun; 31 - produse agricole, horticole, forestiere i cereale, neincluse n alte clase; animale vii; fructe i legume proaspete; semine, plante i flori naturale; hran pentru animale, mal; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 34 - tutun; articole pentru fumtori, chibrituri; 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 40 - tratament de materiale; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; ngrijiri igienice i de frumusee pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole i forestiere. (531) CFE(5) 28.05.00. (210) (220) (310) (320) (330) (730) (540)

TRADEMARKS

(511) NCL(8) 12 - vehicule, cu excepia omnibuzelor; aparate de locomoie terestr, aerian i naval; piese i fitinguri pentru produsele din clasa 12, cu excepia pieselor i pieselor de schimb pentru omnibuze incluse n aceast clas.

(210) 017803 (220) 2005.08.24 (730) Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych, Spolka Akcyjna, PL Ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Polonia (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "BABY". (511) NCL(8) 03 - cosmetice pentru sugari i copii, i anume batiste igienice impregnate cu lichid cosmetic, ulei pentru copii, talc pentru copii, ampon; 16 - erveele de unic folosin pentru copii fabricate din hrtie i celuloz.

017879 2005.10.06 2005707945 2005.04.08 RU Cladina Investments Limited, CY Cassandra Centre, 29 Theklas Lyssioti Street, Limassol, Cipru

(540) (210) 017789 (220) 2005.09.19 (730) Honda Motor Co., Ltd, JP 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japonia

68

M+RCI
(511) NCL(8) 09 - maini de pompieri; acumulatoare electrice; acumulatoare electrice pentru vehicule; actinometre; alidade; altimetre; ampermetre; anemometre; anozi; anticatozi; apertometre (optice); echipamente de scufundare; aparatur de cureni purttori; utilaje de testare (cu excepia celor medicale); utilaje de teleghidare; utilaje electrodinamice de manevrare de la distan a macazurilor; utilaje electrodinamice de manevrare de la distan a semnalelor; echipamente electrice de observaii i control; distilatoare pentru uz tiinific; aparate cu reele de difracie (microscopie); aparate pentru analiza compoziiei aerului; maini de francare a timbrelor; aparate electrice pentru sudarea ambalajelor din materiale plastice; aparate de fermentaie de laborator; aparate de tiere cu arc electric; aparate de sudare cu arc electric; aparate de sudare electric; aparate de respiraie (cu excepia aparatelor de respiraie artificial); aparate de respiraie pentru not subacvatic; aparate i dispozitive pentru generarea razelor x (cu excepia celor utilizate n medicin); aparate de comutare electrice; distilatoare de laborator; aparate de proiecie; aparate roentgen (cu excepia celor utilizate n medicin); aparate roentgen pentru uz industrial; aparate electrice de sudare; heliografe; aparate pentru semnalizri luminoase (cu sclipiri); aparate stereoscopice; dispozitive electrice de aprindere la distan; areometre pentru acizi (acidimetre); salinometre (areometre pentru determinarea densitii soluiilor saline); acidimetre pentru baterii de acumulator; aerometre; geamanduri, geamanduri cu lumin; barometre; baterii anodice; baterii galvanice; baterii pentru lanterne; baterii pentru sisteme de aprindere; baterii solare; baterii electrice; balane romane (cu arc); pompe de benzin pentru staiile de deservire tehnic; betatroane; binocluri; marcaje electronice pentru produse; pompe de incendiu (portative); prelat pentru lucrri de salvare; geamanduri de semnalizare; geamanduri de salvare; geamanduri de marcare; busole; depresiometre; electrolizoare (bi electrolitice); variometre; cntare; cntare de birou pentru scrisori; pod-bascule; balane de precizie; jaloane (instrumente geodezice); vizoare pentru aparate de fotografiat; furci, prize de curent; uruburi micrometrice pentru aparate i instrumente optice; viscozimetre; conjunctoare de circuit electric; undametre; voltmetre; pori ghidate pentru parcri auto cu preplat; firme mecanice; ntreruptoare nchise (electrice); redresoare de curent; ga-

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


barite (instrumente de msur); analizatoare de gaze; gazometre; galvanometre; heliografe; higrometre; hidrometre; greuti de cntar cu toarte; vizoare optice pentru ui; holograme; trasatoare de curbe; greuti (plumb) pentru sonde; greuti pentru firele cu plumb; telemetre; densimetre; densitometre; articole optice; detectoare; detectoare cu galen; detectoare de fum; detectoare de monede false; diapozitive (fotografie); diafragme pentru aparate de fotografiat; dinamometre; panouri de afiaj electronic; recipiente de msurat; veste de nataie; veste antiglon; veste de salvare; conductori de identificare pentru cabluri electrice; cleme nazale pentru nottori i plonjori; ncuietori electrice; sonerii (dispozitive de semnalizare de avertizare); sonerii electrice de avarie; sonerii de u electrice; sonerii de semnalizare; conductoare sonore; oglinzi pentru lucrri de inspectare; indicatoare de circulaie rutier luminoase sau mecanice; indicatoare luminoase; sonde de mare adncime; sonde pentru uz tiinific; buzzere; buzzere electrice; ace pentru pick-up-uri; aparate de msurat; aparate de msurat presiunea; simulatoare pentru conducerea sau controlul vehiculelor; invertoare (electrice); indicatoare (electrice); indicatoare de presiune; indicatoare de temperatur; incubatoare pentru culturi bacteriene; instrumente de msurat; instrumente matematice; instrumente de nivelment; instrumente topografice; goniometre; ionizatoare (cu excepia celor utilizate pentru tratarea aerului); extinctoare; cabluri coaxiale; cabluri din fibre optice; cabluri electrice; calibre; calibre reglabile; calibre filetate; camere de decompresiune; carcase ale bobinelor electrice; cti, cti de protecie; casete pentru plci fotografice; catozi; bobine de inductan (bobinaje); bobine electrice; bobine de excitaie; bobine pentru uz fotografic; pelicule cinematografice expuse; valve cu solenoid (comutatori electromagnetici); borne electrice; agende electronice; butoane pentru sonerii; covorae pentru mouse; codificatoare magnetice; viziere protectoare de lumin orbitoare; colectoare electrice; calibru-inele; combinezoane speciale de protecie pentru aviatori; comutatoare; discuri compacte (ROM); discuri compacte (audio-video); comparatoare; busole marine; condensatoare electrice; contacte electrice; contacte electrice din metale nobile; conuriindicatoare de vnt (a direciei vntului); cutii de derivaii electrice; distribuitoare electrice; cutii de jonciune liniare (electrice); cutii de jonciune electrice; corpuri de acumulatoa-

69

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


re electrice; corpuri de difuzoare; costume speciale (pentru plonjori), scafandri; discuri reflectoare individuale pentru prevenirea accidentelor de circulaie; capace protectoare pentru prize de curent; lochuri (instrumente de msurare); lasere (cu excepia celor folosite n medicin); lactodensimetre; lactometre; lmpi pentru fotolaboratoare; tuburi cu neon; tuburi i lmpi termoionice; lmpi termoionice utilizate n radiotehnic; tuburi sau lmpi amplificatoare electronice; lmpi bli (fotografie); benzi de curare a capetelor de citire; benzi magnetice; benzi magnetice pentru nregistrri video; rulete (panglici de msurat); scri de incendiu; rigle de msurare; rigle de calcul; lentile de contact; lentile de corecie (optice); lentile optice; lentile optice suplimentare pentru modificarea distanei focale; lentilecondensatoare; linii de sonde; linii magistrale electrice; linguri de msur; lupe; lupe de esut; magnei; magnei decorativi; manechine pentru resuscitare (aparate de instruire); manometre; mti de plonjare; mti pentru sudori; mti de protecie; materiale pentru cablurile i firele de srm pentru liniile de transport de energie electric; aparate i instrumente pentru testarea materialelor; maini de cusut pentru rotunjirea unghiurilor; membrane pentru aparatele tiinifice; detectoare de metale pentru uz industrial i militar; metronoame; metri (instrumente de msurare); metri pentru lucrri de dulgherie; metri de croitorie; mecanisme de declanare pentru obturatoarele aparatelor fotografice; micrometre; microprocesoare; microscoape; microtoame; microfoane; paratrsnete; desene animate; borne (electricitate); cutii de jonciune pentru cabluri electrice; truse de scule cu instrumente de disecie (pregtire pentru examen microscopic); protectoare de dini; genunchiere pentru muncitori; pompe cu autoreglare de combustibil; pompe de alimentare cu combustibil pentru staii de deservire tehnic; nivele cu lunete de vizare; verniere; osete cu nclzire electric; mantale pentru cabluri electrice; mantale de identificare pentru cabluri electrice; aparate de cntrire; aparate de birou cu utilizarea cartelelor perforate; aparate speciale de laborator; nclminte de protecie (contra accidentelor, iradiaiei i antiincendiar); obiective (optic); obiective astrofotografice; ovoscoape; extinctoare; ngrdituri electrificate; limitoare electrice; mbrcminte de protecie contra accidentelor, contra iradiaiei i antiincendiar; mbrcminte antiincendiar; mbrcminte antiincendiar din azbest; ozonatoare; octante; oculari; ohm-

TRADEMARKS
metre; suporturi pentru carp pentru lucrul la calculator; rame de ochelari; rame pentru lornioane; oscilografe; fire cu plumb; reflectoare optice; ochelari (optic); ochelari de soare; ochelari de sport; panouri de semnalizare luminoase sau mecanice; radioreceptoare de mesaje personale (pagere); lornioane; emitoare de semnale electronice; ntreruptoare electrice; periscoape; mnui pentru plonjori; mnui din azbest de protecie contra accidentelor; mnui de protecie contra accidentelor; mnui de protecie contra radiaiei cu raze roentgen pentru uz industrial; cuptoare de laborator; pipete; pirometre; planimetre; planete (instrumente geodezice); plci de acumulatoare; plci de siliciu (scheme integrale); benzi pentru nregistrri sonore; pelicule roentgen exponate; pelicule exponate; plute de salvare; chiuvete de laborator; semiconductoare; polarimetre; pompe; flotoare de nataie; vase de sticl gradate; centuri de nataie; centuri de salvare; disjunctoare; sigurane fuzibile; convertizoare electrice; teleruptoare; aparate pentru analiza produselor alimentare i hranei; aparate de diagnostic (cu excepia celor pentru uz medical); aparate electrotermice pentru ondularea prului; aparate de msurare a distanei; aparate de msurare a vitezei pentru uz fotografic; aparate de msurare a grosimii pielii, pieilor; aparate de msurare a grosimii pielii; aparate pentru controlul vitezei vehiculelor; aparate de instruire; aparate pentru nregistrarea timpului; aparate de demachiere electrice; aparate i instrumente astronomice; aparate i instrumente geodezice; aparate i instrumente pentru cntrire; aparate i instrumente de navigaie; aparate i instrumente optice; aparate i instrumente fizice; aparate i instrumente chimice; aparate de msurat; aparate de msurat electrice; aparate de control i de msurat pentru cazane cu abur; instrumente cosmografice; instrumente meteorologice; aparate de semnalizare nautice; instrumente de observaie; aparate de navigaie prin satelit; aparate electrice de reglare; aparate de msurat de precizie; aparate, instrumente cu oculare optice; prisme optice; aprinztoare de igri pe tablourile de bord ale automobilelor; dispozitive pentru nlocuirea acelor n pickup-uri; suporturi pentru retorte; dispozitive de uscare pentru uz fotografic; dispozitive de curare pentru discuri acustice; dispozitive de lovire utilizate la stingerea incendiilor; aparate de ochire optice pentru arme de foc; eprubete; dopuri indicatoare de presiune pentru supape; fire magnetice; fire de telegraf; fire

70

M+RCI
de telefon; fire electrice; conductori de electricitate; fire de cupru izolate; fire fuzibile din aliaje metalice; programe de calculator; programe de jocuri de calculator; programe de calculator (soft-uri ncrcabile); lozii pentru determinarea amplasamentului surselor subterane de ap; publicaii electronice (ncrcabile); pupitre de distribuie electrice; pupitre de comand electrice; radare; tuburi electronice; piloni de anten; cadre pentru diapozitive; regulatoare protectoare de supratensiune; regulatoare (stabilizatoare) de tensiune pentru vehicule; regulatoare de iluminare (electrice); regulatoare de iluminare a scenei; regulatoare de vitez pentru pick-up-uri; reductoare (electrice); rezervoare de splare pentru uz fotografic; trasatoare paralel; relee de timp; relee electrice; centuri de siguran (altele dect pentru scaunele vehiculelor i echipamentul de sport); radiografii (cu excepia celor utilizate n medicin); reostate; respiratoare (cu excepia celor pentru respiraie artificial); respiratoare filtrante pentru aer; retorte; refractometre; refractoare; grile pentru plcile acumulatoarelor electrice; plnii de difuzoare; glucometre; cabluri din fibre optice; fluiere pentru chemarea cinilor; fluiere de semnalizare, de avarie; sextante; miezuri pentru bobine de inductan (inductoare); plase de salvare; plase de protecie n accidente; semnalizatoare de incendii; semnalizare luminoas sau mecanic; sirene; racorduri pentru liniile electrice; racorduri electrice; sonare; sonometre; rezistene de balast pentru sisteme de iluminat; rezistene electrice; spectrografe; spectroscoape; indicatoare de vitez; alcoolmetre; satelii de uz tiinific; dispozitive de protecie individual n accidente; lentile pentru ochelari; lentile, sticl optice; sticl cu nveli conductor; sticl de protecie (contra orbirii prin reflecie); stereoscoape; alupe de incendiu; sulfitometre; usctoare fotografice; sferometre; circuite integrale; circuite imprimate; contoare; contoare de rotaie; dopuri auriculare; dopuri auriculare pentru plonjare; tahimetre; telescoape; teodolite; termometre (cu excepia celor medicale); termostate; termostate pentru vehicule; creuzete (de laborator); brae de pick-up-uri; tranzistoare (electronic); raportoare (instrumente de msurat); transformatoare ridictoare de tensiune; transformatoare electrice; triunghiuri de semnalizare pentru vehiculele n pan; cabluri de demarare pentru motoare; tuburi electrice cu descrcri n gaze (cu excepia celor de iluminat); tuburi capilare; tuburi roentgen (cu excepia celor de uz me-

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


dical); turnichete automate; indicatoare de cantitate; indicatoare automate de presiune joas n pneuri; indicatoare a nivelului de benzin; indicatoare a nivelului apei; indicatoare electrice de pierderi de curent (n sol, n mas); indicatoare electronice de emisiune luminoas; clinometre; nivele (instrumente de determinare a poziiei orizontale); nivele cu mercur; nivele cu alcool; urometre; acceleratoare de particule; aparate de stropit pentru stingerea incendiului; dispozitive electrice de comand de la distan a proceselor de producere (n ntreprinderile industriale); dispozitiv de pilotaj automat pentru vehicule; dispozitive de balansare; aparate de facturare; aparate de galvanoplastie; dispozitive electrice de nchidere a uilor; dispozitive de protecie contra razelor roentgen (cu excepia celor utilizate n medicin); aparate pentru prentmpinarea accidentelor traficului feroviar; dispozitive electrice de deschidere a uilor; aparate de transvazare a oxigenului; instalaii electrice de prentmpinare a furturilor; dispozitive electrice pentru atracia i distrugerea insectelor; aparate de nregistrare a timpului; aparate de tiere a peliculei; aparate de uscare a fotografiilor; aparate optice de lectur a semnelor; dispozitive de comand pentru ascensoare; aparate de centrare pentru diapozitive; dozatoare; aparate de ncrcare pentru acumulatoarele electrice; avertizoare acustice (dispozitive de semnalizare acustice); aparate i echipamente de sondare; aparate i echipamente de salvare; dispozitive de montare a filmelor cinematografice (peliculei cinematografice); dispozitive catodice de protecie anticorosiv; dispozitive electrice antiparazit; aparate de demagnetizat pentru benzi magnetice; cuploare acustice; dispozitive de semnalizare (semnalizare de paz); dispozitive de semnalizare de avertizare; dispozitive de semnalizare utilizate n cea (neexplozive); aparate totalizatoare; aparate de reglare a cldurii; fotocopiatoare (fotografice, electrostatice, termice); aparate de citire a codurilor de bare; fiare electrice; filtre pentru respiratoare; filtre fotografice de raze ultraviolete; filtre fotografice; lanterne magice; lanterne cu sisteme optice; lanterne de semnalizare; aparate de fotografiat; aparate de lustruit fotografii; obturatoare fotografice; laboratoare fotografice; fotometre; lmpi de bli fotografice; aparate de mrit (fotografie); celule fotoelectrice cu strat de baraj; tocuri pentru lentile de contact; tocuri pentru ochelari; tocuri pentru lornioane; tocuri cofrete pentru lamele microscoapelor; tocuri speciale

71

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


pentru aparate de fotografiat i instrumente fotografice; cromatografe de laborator; cronografe (aparate de nregistrare a timpului); lnioare pentru lornioane; ciclotroane; compasuri; frecvenmetre; clepsidre pentru fierberea oulor; cuverturi ignifuge de protecie; podometre; baloane-sonde meteorologice; ine electrice pentru montarea reflectoarelor; cti de protecie pentru sport; cordoane pentru lornioane; tripozi pentru aparate de fotografiat; panouri de protecie a ochilor de lumin orbitoare; tablouri cu clapete; tablouri electrice de distribuie; ecrane de protecie a feei muncitorului; ecrane de proiecie; ecrane radiologice pentru uz industrial; ecrane fluorescente; ecrane fotografice; exponometre; electrozi pentru sudare; ciocane electrice de lipit; instalaii electrice; elemente galvanice; epidiascoape; ergometre; armaturi electrice; 35 - agenii de import-export; agenii de informaie comercial; agenii de publicitate; analiza preului de cost; nchirierea spaiilor pentru amplasarea publicitii; audit; oficii de plasare; gestionarea bazelor de date automatizate; contabilitate; expertiz n afaceri; demonstrarea produselor; transcrierea mesajelor; sondaje de opinie; studiu de pia; informaii de afaceri; informaie statistic; investigaii de afaceri; investigaii de marketing; recrutri de personal; consultan pe probleme de management i organizare a afacerilor; consultan pe probleme de management al personalului; consultan n organizarea afacerilor; consultan n probleme de administrare a afacerilor; consultaii profesionale n afaceri; managementul afacerilor artistice; reviste ale presei; modernizarea materialelor publicitare; prelucrarea textelor; lucrri de secretariat; lucrri de stenografiere; organizarea expoziiilor n scopuri comerciale sau publicitare; organizarea abonrii la ziare (pentru teri); organizarea iarmaroacelor comerciale n scopuri comerciale sau publicitare; decorarea vitrinelor; evaluarea activitii comerciale; evaluarea pdurii n picioare; evaluarea lnii; pregtirea documentelor de plat; documentare a informaiei din fiierele de informaii (pentru teri); asisten n managementul afacerilor; asisten n managementul industrial sau comercial; pronostic economic; vnzri la licitaie; promovarea produselor (pentru teri); nchirierea instalaiilor i aparatelor de birou; nchirierea timpului publicitar n toate mijloacele de informare n mas; nchirierea materialelor publicitare; nchirierea automatelor comerciale; nchirierea fotocopiatoarelor; pu-

TRADEMARKS
blicarea textelor publicitare; servicii de dactilografiere; publicitate radiofonic; afiaj; distribuirea eantioanelor; distribuirea materialelor publicitare; publicitate; publicitate interactiv n reeaua de calculatoare; publicitate prin pot; publicitate televizat; reproducerea documentelor; compilarea informaiei din bazele de date ale calculatoarelor; informaii referitoare la afaceri; sistematizarea informaiei n bazele de date ale calculatoarelor; completarea declaraiilor fiscale; ntocmirea drilor de seam privind conturile; pregtirea rubricilor publicitare n ziare; formarea cu ajutorul calculatoarelor a garniturilor de tren din vagoane de marf; testare psihologic pentru selecie de personal; managementul afacerilor hoteliere; servicii de relaii publice; servicii de manechine pentru publicitate sau pentru promovarea produselor; servicii de relocalizare a ntreprinderilor; servicii de aprovizionare pentru teri (achiziionarea i asigurarea cu produse a antreprenorilor); servicii de rspunsuri telefonice (n lipsa abonailor); fotocopiere; 36 - agenii de credit; agenii de recuperare a datoriilor; agenii imobiliare; agenii vamale; analize financiare; arend agricol; arend financiar; bnci de economii; agenii de cazare; perceperea plilor pentru arend; emisiune de cecuri de voiaj; emisiune de cartele de credit; emisiune de hrtii de valoare; investiri; informaie n materie de asigurri; informaie financiar; cliring; consultan n materie de asigurare; consultan financiar; cotri de burs; servicii de lichidare a activitii comercial-industriale; brokeraj; management financiar; operaii de schimb de bani; servicii n baz de cartele de debit; servicii n baz de cartele de credit; operaiuni bancare prin Internet; operaiuni de realizare a creanelor; organizarea colectrilor de bani; evaluarea anticariatului; evaluarea bijuteriilor; evaluarea timbrelor; evaluri imobiliare; evaluarea obiectelor de numismatic; evaluarea obiectelor de art; evaluri financiare (asigurare, operaiuni bancare, imobiliare); transferuri electronice de fonduri; cauiune (garanie); mijlocire bursier; mijlocire n operaiuni imobiliare; mijlocire n asigurri; acordarea de mprumuturi; acordarea de mprumuturi cu gaj; verificarea autenticitii cecurilor; colectri de binefacere; arendri imobiliare; arenda imobilelor pentru oficii; arenda apartamentelor; sponsorizri financiare; mprumuturi ipotecare; mprumuturi cu achitare ealonat; asigurri; managementul fondului de locuine; mana-

72

M+RCI
gement patrimonial; servicii de actuari; servicii bancare; servicii de achitare a pensiilor; servicii fiduciare; constituirea de fonduri mutuale; finanare; depozitri n seifuri; depozitarea lucrurilor de valoare; expertize fiscale; 37 - asfaltare; foraj de sonde; recondiionarea motoarelor uzate complet sau parial; recondiionarea mainilor uzate complet sau parial; reaparea pneurilor; vulcanizarea anvelopelor (reparaie); etanarea cldirilor; clcarea rufelor; clcare cu vapori a hainelor; dezinfecie; deratizare; extracii miniere; ascuirea cuitelor; izolarea edificiilor; informaii n materie de reparaii; informaii n probleme de construcii; aezarea crmizii; nituire; lcuire; cositorire repetat; montarea schelelor; pavarea drumurilor; splatul automobilelor; splatul geamurilor; splatul vehiculelor; tapierie; supraveghere-control asupra lucrrilor de construcie; renovarea hainelor; tratare anticorosiv; tratare anticorosiv a vehiculelor; ntreinerea tehnic i reparaia camerelorseifuri; ntreinerea tehnic a vehiculelor; aplicare de tapete; vopsirea i reparaia firmelor; curarea suprafeelor externe ale cldirilor; poleirea vehiculelor; nchirierea mainilor de mturat strzile; nchirierea mainilor de curat; nchirierea tehnicii de construcie; nchirierea mainilor de antier; lucrri de instalaie de ap, canalizaie sau gaze; lucrri de zidrie-construcie; lucrri de acoperit; lucrri de zugrveal; lucrri de reparaie submarine; lucrri de ebenisterie (reparaii); lucrri de tencuire; exploatarea carierelor; reparaia mecanismelor de nchidere; reparaia umbrelelor de ploaie; reparaia umbrelelor de soare; reparaia i ntreinerea tehnic a automobilelor; reparaia i ntreinerea tehnic a arztoarelor; reparaia i ntreinerea tehnic a aparatelor de proiecie cinematografic; reparaia i ntreinerea tehnic a avioanelor; reparaia i ntreinerea tehnic a seifurilor; reparaia i ntreinerea ceasurilor; reparaia tapiseriei; reparaia pompelor; reparaia nclmintei; reparaia hainelor; reparaia vehiculelor; reparaia aparatelor de fotografiat; restaurarea mobilei; lubrifierea vehiculelor; demolarea construciilor; instalarea i reparaia depozitelor; staii de deservire a vehiculelor; splat; splatul lenjeriei n spltorii; instalarea i ntreinerea tehnic a conductelor de iei; construirea molurilor, digurilor; construcii submarine; construirea porturilor; construirea ntreprinderilor industriale; construirea standurilor i pavilioanelor pentru iarmaroace; construcii; construcii navale; piuarea postavului;

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


curarea interiorului cldirilor; curarea strzilor; exterminarea paraziilor (cu excepia duntorilor agricoli); servicii de creare a straturilor de zpad artificial; instalarea i reparaia dispozitivelor de irigaie; instalarea i reparaia ascensoarelor; instalarea i reparaia instalaiilor de nclzire; instalarea i reparaia dispozitivelor de semnalizare de protecie; instalarea i reparaia furnalelor; instalarea i reparaia telefoanelor; instalarea i reparaia climatizoarelor; instalarea i reparaia dispozitivelor de semnalizare de incendiu; instalarea i reparaia aparatelor de refrigerare; instalarea i reparaia aparatelor electrice; instalarea i reparaia instalaiilor de buctrie; instalarea, ntreinerea i reparaia calculatoarelor; instalarea, reparaia i ntreinerea tehnic a echipamentului de birou; instalarea, reparaia i ntreinerea tehnic a echipamentului mainilor; deparazitarea instalaiilor electrice; ngrijirea mobilei; curarea courilor de fum; curarea i reparaia cazanelor de abur; curarea hainelor; curare uscat; curarea vehiculelor; curarea lenjeriei feminine; curarea, reparaia i ngrijirea articolelor de piele; curarea, reparaia i ngrijirea articolelor de blan; sablare sau polizare; 42 - analiza sistemelor de calculatoare; analiz chimic; servicii de arbitraj; arhitectur; autentificarea operelor de art; reconstituirea bazelor de date computerizate; design artistic; studierea proiectelor tehnice; studii multidisciplinare ale proiectelor industriale; instalarea soft-urilor de calculator; servicii de informaie meteorologic; testarea materialelor; testarea articolelor de textile; cercetri n domeniul bacteriologiei; cercetri biologice, cercetri geologice; cercetri n domeniul cosmetologiei; cercetri n domeniul mecanicii; cercetri n domeniul dreptului; cercetri n domeniul fizicii; cercetri n domeniul chimiei; cercetarea i elaborarea produselor noi (pentru teri); cercetarea zcmintelor de iei pentru exploatare; explorri submarine; cercetri tehnice; calibrare (msurri); consultan n materie de calculatoare; consultan n materie de protecie a mediului ambiant; consultan n materie de proprietate intelectual; consultan n construcii, arhitectur; servicii de supraveghere n proprietate intelectual; controlul asupra puurilor de iei; controlul calitii; control tehnic al autovehiculelor; licenierea obiectelor de proprietate intelectual; arpentaj; modelarea hainelor; modernizarea soft-urilor; expertize geologice; expertize referitoare la zcmintele de iei; ntreinerea tehnic a

73

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


soft-urilor; designul decorului interior; transfer de date sau de documente de pe purttor fizic pe purttor electronic; planificare urbanistic; conversie de date i programe informatice (nu fizic); designul sistemelor de calculatoare; nchirierea calculatoarelor; nchirierea softurilor; prospeciuni geologice; prospeciuni ale zcmintelor de iei; amplasarea site-urilor informatice (web site-urilor); duplicarea programelor de calculator; elaborarea planurilor de construcie; elaborarea de soft-uri; mprtierea norilor; crearea i ntreinerea tehnic a web site-urilor pentru teri; programare pentru calculatoare; administrarea drepturilor de autor; design industrial; servicii n domeniul chimiei; servicii de design pentru ambalaje; servicii juridice; expertiz tehnic-inginereasc.

TRADEMARKS
(210) 018094 (220) 2005.11.17 (730) Spirits Product International Intellectual Property B.V., AW Zepp Lampestraat 4, Oranjestad, Aruba (540)

(511) NCL(8) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii).

(210) (220) (310) (320) (330) (730)

017991 2005.10.28 76/637,396 2005.04.28 US Fredric L. Plotnick, US Benson Manor Apartment 117, 101 Washington Lane, Jenkintown PENNSYLVANIA 19046, Statele Unite ale Americii

(210) 018123 (220) 2005.11.23 (730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, US 1144 East Market Street, AKRON, Ohio, 44316-0001, Statele Unite ale Americii (540)

(540)

(511) NCL(8) 09 - software de calculatoare n domeniul managementului proiectului; publicaii electronice introduse n domeniul managementului proiectului, i anume manuale de training, manuale, ndrumare de utilizare software, instruciuni tehnologice, programe, proiecte de evenimente i planuri de management al resurselor; 41 - educaie i instruire n domeniul managementului proiectului; 42 - servicii de prelucrare a datelor, i anume servicii de management al proiectelor n domeniul de cercetare, proiectare, design i implementare, design arhitectural i implementare, elaborarea produsului de program, elaborarea software de calculatoare, asamblarea i producerea, construirea i montarea, deservirea tehnic i servicii profesionale.

(511) NCL(8) 35 - acordarea serviciilor de aprovizionare de ctre teri la procurarea pneurilor, camerelor pentru pneuri, tracurilor pentru vehicule, enilelor de vehicule, enilelor pentru reaparea pneurilor, roilor; butucilor de roi, capacelor de roi, bandajelor de roi i a materialelor pentru reparaia pneurilor i a camerelor pentru pneuri; acordarea serviciilor electrice de aprovizionare de ctre teri la procurarea pneurilor, camerelor pentru pneuri, tracurilor pentru vehicule, enilelor de vehicule, enilelor pentru reaparea pneurilor, roilor; butucilor de roi, capacelor de roi, bandajelor de roi i a materialelor pentru reparaia pneurilor i a camerelor pentru pneuri; promovarea vnzrilor (pentru teri), i anume a serviciilor de vnzare cu amnuntul a pneurilor din stoc i a serviciilor de vnzare cu amnuntul a pneurilor; consultaii i informaii privind serviciile sus-menionate;

74

M+RCI
37 - servicii de ntreinere i reparaie a vehiculelor; servicii de vulcanizare a pneurilor; reaparea pneurilor; instalarea pneurilor. (531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 27.05.11; 27.05.24.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare, fungicide, erbicide; 08 - scule i instrumente de mn acionate manual; cuite, furculie i linguri; arme albe; aparate de ras; 10 - aparate i instrumente chirurgicale, medicale, dentare i veterinare, membre, ochi i dini artificiali; articole ortopedice, material pentru suturi; 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate neincluse n alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente de cronometrat; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse n alte clase) din lemn, plut, trestie, stuf, rchit, corn, os, filde, fanoane de balen, solzi, ambr, sidef, spum de mare i nlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice; 21 - ustensile i recipiente pentru menaj sau buctrie (cu excepia celor din metale preioase sau placate); piepteni i burei; perii (cu excepia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru ntreinerea cureniei; burei metalici; sticl brut sau semiprelucrat (cu excepia sticlei pentru construcii); sticlrie, porelan i faian neincluse n alte clase; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport neincluse n alte clase; ornamente pentru pomul de Crciun; 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit;

(210) 018577 (220) 2006.01.21 (730) DEPOFARM S.R.L., MD Str. Artezian nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 05 - produse farmaceutice; produse igienice de uz medical; plasturi, material pentru pansamente; dezinfectante, toate produsele sus-menionate cu coninut de enzime.

(210) 018607 (220) 2006.01.20 (730) LING Oleg, MD Str. Roman nr. 2, bloc 2, ap. 94, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "TECHNOLOGY". (511) NCL(8) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor; 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru

75

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor; 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale; divertisment; activiti

TRADEMARKS
clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de clftuire, etanare i izolare; tuburi flexibile nemetalice. (531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.22.

(210) 018980 (220) 2006.03.17 (730) ENTEH S.A., MD Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chiinu, Republica Moldova (540)

42 - servicii tiinifice i tehnologice, cercetri i proiectri corespunztoare; analiz industrial i servicii de cercetare; design-ul i elaborarea hardware i software de calculatoare; servicii juridice; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; ngrijiri igienice i de frumusee pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole i forestiere. (531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.11; 27.05.25. (526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "MIERE". (511) NCL(8) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii) cu miere sau cu arom de miere.

(210) 018874 (220) 2006.03.01 (730) FEDULA Iuri, MD Str. Doina i Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, MD-2051, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 018981 (220) 2006.03.17 (730) ENTEH S.A., MD Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 16 - hrtie, cu excepia aternutului din hrtie sau celuloz (de unic folosin), carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 17 - cauciuc, gutaperc, gum, azbest, mic i produse din aceste materiale neincluse n alte

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "MENT". (511) NCL(8) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii) cu ment sau cu arom de ment.

(210) 019089 (220) 2006.04.10 (730) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, CY 29 A, Annis Komninis Street, P.C. 1061, Nicosia, Cipru

76

M+RCI
(540) (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

(511) NCL(8) 30 - produse de patiserie i cofetrie, cu excepia produselor din ciocolat; biscuii, biscuii uscai, crackere, napolitane, vafele, cipsuri, felii subiri, fulgi din cereale; fulgi de porumb, pine, produse finoase dulci, prjituri, plcinte rotunde, budinci, erbeturi, ngheat, bomboane, cu excepia celor din ciocolat, caramele, gum de mestecat (neincluse n alte clase).

(591) Culori revendicate: galben, albastru, alb, negru. (511) NCL(8) 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparatele cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare, extinctoare; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 38 - telecomunicaii. (531) CFE(5) 02.01.23; 18.07.01; 24.07.23; 26.01.05; 26.01.14.

(210) 019234 (220) 2006.04.27 (730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, Haryana, India (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "FLU", "PLUS". (511) NCL(8) 05 - produse farmaceutice i veterinare; preparate farmaceutice i medicale pentru uz uman i veterinar.

(210) 019323 (220) 2006.05.19 (730) Diagaras S.R.L., MD Str. Bogdan-Voievod nr. 7, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova

(210) 019230 (220) 2006.04.27 (730) ORION Corporation, KR 30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republica Coreea

77

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
lcturie i feronerie metalic; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt incluse n alte clase; minereuri; 07 - maini i maini-unelte; motoare (cu excepia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu excepia celor pentru vehicule terestre); instrumente, altele dect cele acionate manual, pentru agricultur, incubatoare pentru ou. (531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.12; 26.04.24; 27.05.01.

(511) NCL(8) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 05.01.05; 05.01.16; 07.01.08; 07.01.12; 27.05.01.

(210) 019412 (220) 2006.06.21 (730) Drop-farm S.R.L., MD Str. Independenei nr. 36, ap. 107, MD-2072, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 019381 (220) 2006.05.30 (730) ARMPROF-LUX S.R.L., MD Str. Alba-Iulia nr. 204, of. 178, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 05 - produse farmaceutice, cu excepia produselor farmaceutice de uz uman pentru tratamentul bolilor urologice, i anume a hiperplaziei benigne a prostatei; produse veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare, fungicide, erbicide.

(210) 019420 (220) 2006.06.05 (730) Milagro Food Industries LTD., GB 88 Kingsway, Holborn, London, WC2B6AW, Regatul Unit (540)

(511) NCL(8) 06 - metale comune i aliajele lor; materiale de construcie metalice; construcii metalice transportabile; materiale metalice pentru cile ferate; cabluri i srme metalice neelectrice;

(511) NCL(8) 30 - zahr, orez, tapioc, sago; pine; ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit.

78

M+RCI
(210) 019422 (220) 2006.06.06 (730) Romstal Trade S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Uzinelor nr. 12/10, MD-2023, Chiinu, Republica Moldova (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


smoal i bitum; construcii nemetalice transportabile, monumente nemetalice; 20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse n alte clase) din lemn, plut, trestie, stuf, rchit, corn, os, filde, fanoane de balen, solzi, ambr, sidef, spum de mare i nlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice; 21 - ustensile i recipiente pentru menaj sau buctrie (cu excepia celor din metale preioase sau placate); piepteni i burei; perii (cu excepia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru ntreinerea cureniei; burei metalici; sticl brut sau semiprelucrat (cu excepia sticlei pentru construcii); sticlrie, porelan i faian neincluse n alte clase.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "INSTALAIILOR". (511) NCL(8) 06 - metale comune i aliajele lor; materiale de construcie metalice; construcii metalice transportabile; materiale metalice pentru cile ferate; cabluri i srme metalice neelectrice; lcturie i feronerie metalic; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt incluse n alte clase; minereuri; 07 - maini i maini-unelte; motoare (cu excepia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu excepia celor pentru vehicule terestre); instrumente, altele dect cele acionate manual, pentru agricultur, incubatoare pentru ou; 08 - scule i instrumente de mn acionate manual; cuite, furculie i linguri; arme albe; aparate de ras; 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparatele cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare, extinctoare; 17 - cauciuc, gutaperc, gum, azbest, mic i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de clftuire, etanare i izolare; tuburi flexibile nemetalice; 19 - materiale de construcie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcii; asfalt,

(210) 019496 (220) 2006.06.20 (730) Docernee predpriiatie "Imidj Holding" acionernoi companii "Imidj Holding Aps", UA Ul. Pervomaiskaia, d. 2-b, s. Novoe Zaporojie, Zaporojskii raion, Zaporojskaia obl., 70420, Ucraina (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "". (511) NCL(8) 33 - medovuha (butur alcoolic pe baz de miere). (531) CFE(5) 19.01.01; 25.01.13; 25.01.25; 25.03.01; 28.05.00.

(210) 019606 (220) 2006.07.18 (730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., ntreprindere mixt, MD Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chiinu, Republica Moldova

79

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540) (540)

TRADEMARKS

(511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor. (531) CFE(5) 26.01.03; 26.11.12.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale. (511) NCL(8) 32 - bere, bere de ghimber; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; organizarea expoziiilor n scopuri comerciale; organizarea i desfurarea prezentrilor comerciale; vnzri angro i cu amnuntul; comercializarea berii; operaii de exportimport; servicii prestate de magazine specializate; 43 - aprovizionare cu bere, hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; bistrouri, cofetrii, cantine; cazare i servicii hoteliere. (531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.15; 24.09.08; 25.12.01; 26.04.09; 27.05.01.

(210) 019790 (220) 2006.08.01 (730) LINELLA S.R.L., MD Str. Miron Costin nr. 17, bloc 2, of. 414, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 019608 (220) 2006.06.30 (730) STANCU Eugeniu, MD Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060, Chiinu, Republica Moldova

(511) NCL(8) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor pentru teri; servicii prestate de magazine. (531) CFE(5) 27.03.15; 27.05.07; 27.05.09.

80

M+RCI
(210) 019812 (220) 2006.08.02 (730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, corporaie din statul Washington, US 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Statele Unite ale Americii (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou, cu excepia realizrii tehnicii de calcul. (531) CFE(5) 26.15.25; 27.03.15; 27.05.03; 27.05.25; 28.05.00.

(511) NCL(8) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor.

(210) 019966 (220) 2006.09.13 (730) FIN-CONSULTANT S.R.L., MD Str. Mihail Koglniceanu nr. 34, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 019964 (220) 2006.09.13 (730) FIN-CONSULTANT S.R.L., MD Str. Mihail Koglniceanu nr. 34, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee;

(511) NCL(8) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou, cu excepia serviciilor de realizare a tehnicii de calcul. (531) CFE(5) 26.15.25; 27.03.15; 27.05.03; 27.05.25; 28.05.00.

81

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) 019975 (220) 2006.09.21 (730) BIComplex S.R.L., MD Str. Munceti nr. 89, MD-2002, Chiinu, Republica Moldova (540)

TRADEMARKS
(730) FARMINA S.R.L., MD Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 19 - tuburi rigide nemetalice pentru construcii; asfalt, smoal i bitum; construcii nemetalice transportabile, monumente nemetalice.

(511) NCL(8) 05 - produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare, fungicide, erbicide; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 019992 (220) 2006.09.12 (730) PORCESCU Igor, MD Str. Vasile Lupu nr. 42, bloc N, ap. 1, MD-2008, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) (220) (310) (320) (330) (730)

(511) NCL(8) 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparatele cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare, extinctoare; 11 - aparate de iluminat, de nclzire, de producere a aburului, de gtit, de rcire, de uscare, cu excepia usctoriilor i cuptoarelor, de ventilaie, de distribuie a apei i instalaii sanitare.

020116 2006.10.04 2006-031356 2006.04.06 JP NINTENDO CO., LTD, JP 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japonia

(540)

(210) 020009 (220) 2006.09.15

(511) NCL(8) 09 - jocuri video de uz casnic; programe pentru jocuri video de uz casnic; scheme electronice, discuri optice, cartele ROM, cartridge ROM i alte programe de stocare a suporturilor de date pentru jocuri de uz casnic; controlere, joystick-uri i cartele de memorie pentru jocuri video de uz casnic; alte piese i fitinguri pentru jocuri video de uz casnic; programe pentru jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; scheme electronice, discuri optice, cartele ROM, cartridge ROM i alte programe de stocare a suporturilor de date pentru jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; aparate de joc video pentru sli de jocuri; programe pentru aparate de joc video pentru sli de jocuri; scheme electroni-

82

M+RCI
ce, discuri optice, cartele ROM, cartridge ROM i alte programe de stocare a suporturilor de date pentru aparate de joc video pentru sli de jocuri; piese i fitinguri pentru aparate de joc video pentru sli de jocuri; calculatoare; scheme electronice, discuri magnetice, discuri optice i alte programe de stocare a suporturilor de date pentru calculatoare; programe de calculator; alte dispozitive electronice, aparate i piesele acestora; aparate i instrumente de laborator; podometre; alte dispozitive i instrumente de msurat sau de verificare; dispozitive i aparate de distribuie sau control a energiei; baterii i elemente; contoare i testere electrice sau magnetice; fire i cabluri electrice; dispozitive i aparate fotografice; dispozitive i aparate cinematografice; aparate i instrumente optice; ochelari (pince-nez i ochelari de protecie); sticl prelucrat (nu pentru construcie); aparate i echipament de salvare; telefoane mobile; curele pentru telefoane mobile; alte piese i fitinguri pentru telefoane mobile; alte dispozitive i aparate de telecomunicaie; discuri compacte nregistrate; alte discuri acustice; scheme electronice i programe automate pentru spectacole nregistrate pe CD-ROM-uri pentru instrumente electronice muzicale; metronoame; ozonizoare (ozonizatoare); electrolizoare; rachete; automate pentru jocuri acionate prin introducerea unei monede sau a unui jeton; simulatoare pentru antrenament sportiv; simulatoare pentru conducerea vehiculelor; transformatoare rotative; modificatori de faze; fiare de clcat electrice; aparate electrotermice de ondulat prul; zumere electrice; semnale de cale ferat; triunghiuri de semnalizare pentru vehicule n pan; semnalizri luminoase sau mecanice; semnalizatoare n caz de incendii; semnalizatoare n caz de scurgeri de gaze; mnui de protecie contra accidentelor; extinctoare; hidrani de incendiu; ajutaje de incendiu; pompe de incendiu; nave de incendiu; sisteme de protecie contra incendiilor; avertizoare contra furtului; cti de protecie; mbrcminte pentru protecie contra focului; mti protectoare pentru filtrarea aerului; mti de gaze; fire magnetice; brichete pentru automobile; rezistoare de srm; electrozi; mti de sudur; pelicule cinematografice impresionate; pelicule pentru diapozitive impresionate; rame pentru diapozitive; discuri video i benzi video nregistrate; publicaii electronice; echipament pentru staiile de petrol; distribuitoare automate; portie acionate prin introducerea unei monede pentru par-

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


curi de maini; case de bani nregistratoare; rigle de calcul; aparate care numr i sorteaz monede; indicatoare electrice pentru prezentarea cifrelor-int, produciei curente sau de acest gen; aparate de fotocopiere; aparate de calculat operate manual; dispozitive i aparate de desenat sau trasatoare de grafice; aparate de marcare a orei i datei; ceasuri (aparate de nregistrare a orei); maini de birou cu cartele perforate; aparate pentru nregistrarea i calcularea voturilor; aparate de facturare; contoare de timbre potale; centuri de cntrit (pentru aparate pentru scufundtori); hidrocostume (pentru aparate pentru scufundtori); colaci de salvare gonflabili; cti de protecie pentru sport; baloane de aer (pentru aparate pentru scufundtori); planete de not vibratoare; dispozitive i aparate pentru scufundare (cu excepia sportului); regulatoare (pentru aparate pentru scufundtori); aparate de sudur cu arc electric; aparate de tiat metal (prin arc, gaz sau plasm); aparate cu care se verific oule; aparate electrice de sudur; dispozitive electrice pentru deschiderea uilor; tampoane de urechi pentru scufundri; 28 - dispozitive i aparate de joc; jocuri Go; ah japonez (jocuri Shogi); jocuri cu cri i accesoriile acestora; cri de joc japoneze (Utagaruta); zaruri; jocuri cu zaruri japoneze (Sugoroku); phrele pentru jocuri cu zaruri; jocuri "diamond"; ah; jocuri de dame (seturi de jocuri de dame); aparate pentru demonstrarea trucurilor, scamatoriilor; domino (jocuri de-); cri de joc; cri de joc japoneze (Hanafuda); mah-jong (domino chinezesc); echipament pentru biliard; jucrii din cri de joc i accesoriile acestora; jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; pri i fitinguri pentru jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; alte jucrii; ppui; jucrii pentru animale domestice; echipament pentru sport; unsoare de schi; echipament pentru pescuit; utilaje pentru colectarea insectelor; dispozitive i aparate de distracie concepute pentru a fi utilizate n parcuri de distracie (altele dect aparate de joc video pentru sli de jocuri); 41 - servicii educative i de instruire cu privire la arte, meteuguri, sport sau cunotine generale; furnizarea informaiilor privind donaia cadavrelor umane pentru cercetri medicale; organizarea donaiei de cadavre umane pentru cercetri medicale; organizarea, conducerea sau aranjamentul seminarelor; dresur de animale; expoziii de plante, grdini pentru

83

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


intrri publice; peteri pentru intrri publice, expoziii de animale; biblioteci de referin cu privire la literatur i nregistrri documentare; expoziii de art; furnizarea publicaiilor electronice; publicarea crilor; aranjament de planificare a demonstrrii de filme, spectacole, piese de teatru sau spectacole muzicale; furnizarea imaginilor prin mijloace de comunicaie de ctre jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; furnizarea imaginilor prin mijloace de comunicaie de ctre aparate de joc video pentru sli de jocuri; furnizarea imaginilor prin mijloace de comunicaie de ctre aparate de joc video de uz casnic; furnizarea imaginilor prin alte mijloace de comunicaie; demonstrare de filme, producie de filme, sau distribuie de filme; prezentare de spectacole show live; conducerea sau prezentarea pieselor de teatru; prezentarea spectacolelor muzicale; montaj de programe radiofonice sau de televiziune; producie de filme pe benzi video n domeniul educaiei, culturii, divertismentului sau sportului (cu excepia filmelor, programelor radiofonice sau de televiziune i cu excepia reclamei i publicitii); conducerea realizrii programelor radiofonice sau de televiziune; operarea echipamentului video sau audio etc. pentru producie de programe radiofonice sau de televiziune; organizarea, conducerea sau aranjamentul competiiilor sportive; organizarea, conducerea sau aranjamentul competiiilor de jocuri video; organizarea, conducerea sau aranjamentul curselor de cai; organizarea, conducerea sau aranjamentul competiiilor de biciclete; organizarea, conducerea sau aranjamentul competiiilor de brci; organizarea, conducerea sau aranjamentul curselor de automobile; organizarea loteriilor; servicii de traducere; servicii de interpretare; servicii de fotografie; furnizarea studiourilor audio sau video; furnizarea echipamentului sportiv; furnizarea jocurilor prin mijloace de comunicaie de ctre jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; furnizarea jocurilor prin mijloace de comunicaie de ctre aparate de joc video pentru sli de jocuri; furnizarea jocurilor prin mijloace de comunicaie de ctre jocuri video de uz casnic; furnizarea jocurilor prin alte mijloace de comunicaie; furnizarea informaiei de divertisment prin terminali de calculator; furnizarea echipamentului de divertisment; furnizarea echipamentului pentru filme, spectacole, piese de teatru, instruire muzical sau educativ; rezervarea biletelor pentru spectacole; nchiriere de echipament sportiv; nchiriere de dispozitive i aparate

TRADEMARKS
cinematografice, nchiriere de filme cinematografice; nchiriere de negative; nchiriere de pozitive; furnizarea programelor de jocuri video de uz casnic; furnizarea programelor de jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; furnizarea programelor de aparate de jocuri video pentru sli de jocuri; nchiriere de jocuri video de uz casnic; nchiriere de jucrii; nchiriere de instrumente muzicale; nchiriere de aparate de fotografiat; nchiriere de dispozitive i instrumente optice; nchiriere de posturi de televiziune; nchiriere de cri; nchiriere de posturi de radio; nchiriere de nregistrri sonore sau benzi magnetice sonore; nchiriere de benzi magnetice video; nchiriere de dispozitive i aparate de divertisment; nchiriere de dispozitive i aparate de jocuri; nchiriere de tablouri i lucrri caligrafice; furnizarea jocurilor prin reea de telecomunicaie; furnizarea jocurilor prin reea de comunicaie.

(210) 020126 (220) 2006.10.06 (730) CAZAC Oleg, MD Str. Alba-Iulia nr. 192, bloc 2, ap. 42, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie, cu excepia produselor de cofetrie, inclusiv biscuii cu ciocolat, checuri pe baz de napolitane n ciocolat, napolitane; ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; operaii de export-import; servicii prestate de magazine specializate. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 020141 (220) 2006.10.11

84

M+RCI
(730) STANCU Eugeniu, MD Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060, Chiinu, Republica Moldova (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare. (531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit.

(210) 020175 (220) 2006.10.18 (730) FARMINA S.R.L., MD Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) 020142 (220) 2006.10.11 (730) STANCU Eugeniu, MD Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020176 (220) 2006.10.18 (730) FARMINA S.R.L., MD Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparatele cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare, extinctoare; 11 - aparate de iluminat, de nclzire, de producere a aburului, de gtit, de rcire, de uscare, de ventilaie, de distribuie a apei i instalaii sanitare;

(511) NCL(8) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) (220) (310) (320) (330) (730)

020188 2006.10.19 2006-036607 2006.04.20 JP NINTENDO CO., LTD, JP 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japonia

85

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
re din material plastic substituent al metalului; cuie, pene, piulie, uruburi, inte, boluri, nituri i rotie (nu din metal); aibe (nu din metal, cauciuc sau fibr vulcanizat); zvoare (neelectrice, nu din metal); recipiente industriale pentru ambalaj din lemn, bambus sau materiale plastice; echipament ritual; palete de ncrcare (nu din metal); stupi (stupi de albine sau faguri); perne (mobil); perne japoneze de podea (zabuton); perne; saltele; paturi pentru animale domestice; baloane pentru reclam; cuti pentru cini; ventilatoare plane dirijate manual; jaluzele de interior pentru ferestre (storuri) (mobil); couri pentru a merge la cumprturi; cadre pentru tablouri; cisterne de ap de uz casnic (nu din metal sau zidrie); scri mobile duble i scri (nu din metal); truse de unelte (nu din metal); cuiburi pentru psrile mici; cadre i cercuri pentru broderie; rui pentru plante sau copaci; decoraiuni artificiale pentru alimente; iazuri de grdin artificiale (construcie); jaluzele din trestie, stuf de India sau bambus (sudare); paie pentru degustarea buturilor; saci de dormit (pentru camping); ventilatoare pliante dirijate manual; perdele de perle pentru decoraiuni; distribuitoare fixe de ervete (nemetalice); perete despritor oriental cu un singur panou (tsuitate); plcue cu nume i plcue cu nume pentru u (nu din metal); catarge; planete de agare (planete n stil japonez cu crlige poziionale); scaune de frizerie; banchete; crlige pentru plrii (nu din metal); platouri (nu din metal); manechine; mpletituri de paie (mpletituri); semne verticale din lemn sau metale plastice; cutii de scrisori (nu din metal sau zidrie); leagne; premergtoare pentru sugari; vitrine pentru costume; scaune de brbier; sculpturi din mortar; sculpturi din plastic; sculpturi din lemn; 24 - materiale esute; materiale tricotate; materiale de fetru i textile nempletite; muama; estur gumat impermeabil; estur acoperit cu vinil; estur cauciucat; materiale din piele; materiale textile filtrante; articole personale din estur mpletit (nu pentru purtat); erveele de mas textile; crpe de vase; plase contra narilor; cearafuri de pat; saltele din bumbac i plpumi; huse pentru saltele din bumbac i plpumi (lenjerie); pnz pentru saltele din bumbac (saltele din bumbac necptuite); huse pentru perne (fee de perne); pturi; nveliuri textile pentru scaune; tapiserie textil; perdele; perdele pentru du; fee de mas (nu din hrtie); draperii; nveliuri textile pentru scaune de closet; etichete

(511) NCL(8) 03 - spunuri i detergeni; parfumerie, arome i tmie; cosmetice i produse de toalet; adezivi pentru fixarea prului fals; unghii false; gene false; adezivi pentru fixarea genelor false; produse pentru ngrijirea dinilor; produse contra electricitii statice de uz casnic; produse de degresare de uz casnic; produse pentru ndeprtarea ruginii; benzin pentru ndeprtarea petelor; preparate de nmuiere a rufelor n timpul splrii; amidon pentru splare; produse de albire pentru splare; gelatin din alge marine pentru splare (funori); produse pentru lustruire; hrtii abrazive (hrtie sticlat); pnz abraziv; praf abraziv; piatr ponce artificial; hrtie pentru lustruire; pnz pentru lustruire; crem pentru pantofi i cizme; vopsea neagr de nclminte (crem pentru lustruirea nclmintei); produse pentru ndeprtarea vopselei; 14 - metale preioase; vesel din metale preioase; sprgtoare de nuci, pipernie, zaharnie, solnie, phrue de ou, suporturi pentru erveele, inele pentru ervete, platouri i suporturi pentru scobitori din metale preioase; vaze pentru flori, vase pentru flori, truse pentru ace, cutii din pietre preioase, stingtoare de lumnri i sfenice din metale preioase; portmonee, ornamente pentru nclminte, pudriere i portofele din metale preioase; articole pentru fumtori din metale preioase; ornamente personale; pietre preioase brute i semiprelucrate i imitaiile lor; ceasornice; trofee (cupe de premiu); scuturi comemorative; inele pentru chei (brelocuri sau buzunrele pentru ceasuri); 18 - piele (brut sau semiprelucrat); vase industriale pentru ambalaj din piele; geni i obiecte similare; pungi i obiecte similare; truse de voiaj (necptuite); cadre pentru poete; cadre pentru portmonee; umbrele i prile acestora; bastoane; nuiele; pri din metal pentru nuiele i bastoane; mnere de nuiele i bastoane; articole de elrie; haine pentru animale domestice; 20 - mobil; cisterne de stocare (nu din metal sau zidrie); supape din plastic (altele dect prile de main); conteinere pentru transport, nu din metal; fitinguri pentru draperii; nchiztoa-

86

M+RCI
din materiale textile; covor de biliard (postav); baniere i drapele (nu din hrtie); 25 - mbrcminte; jartiere; jartiere pentru osete; jartiere (bretele); beteli; curele pentru mbrcminte; nclminte; costume pentru bal mascat; haine pentru sport; ghete pentru sport; 29 - carne pentru alimentaie uman (proaspt, refrigerat sau congelat); animale acvatice comestibile (cu excepia celor vii, proaspete, refrigerate sau congelate); produse din carne prelucrat; produse de pescrie prelucrate; boabe de leguminoase n form brut; legume i fructe prelucrate; fructe congelate; legume congelate; ou; ou prelucrate; produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; amestecuri de curry, tocan i sup; alimente din boabe de soia fermentate ca supliment (Namemono); fulgi uscai din alge roii pentru presrare pe orez n apa fierbinte (Ochazuke-nori); praf asezonat pentru presrare pe orez (Furikake); buci prjite de tofu (Abura-age); buci liofilizate de tofu (Kohri-dofu); jeleu din rdcin de devil's tongue (Konnyaku); lapte din boabe de soia (lapte de soia); cheaguri din boabe de soia (Tofu); boabe de soia fermentate (Natto); proteine pentru alimentaie uman; 30 - cafea i cacao; cafea neprjit (n stare brut); ceai; condimente; mirodenii; preparate aromatice de uz alimentar (altele dect cele din uleiuri eseniale); orez decorticat; ovz decorticat; orz decorticat; fin de uz alimentar; gluten de uz alimentar; preparate din cereale; glute chinezeti umplute cu carne i legume (Gyoza fierte); sandviuri; glute chinezeti cu carne i legume pregtite la aburi (Shumai fierte); sushi; bile prjite din amestec de aluat cu buci mici de caracati (Takoyaki); brioe pregtite la aburi, umplute cu carne tocat (Niku-manjuh); hamburgeri (preparate); pizza (preparat); lunch-uri la pachet (preparate); hot dog-uri (preparate); plcinte cu carne (preparate); ravioli (preparate); produse de cofetrie, pine i brioe; prafuri instant pentru produse de cofetrie; prafuri pentru ngheat; erbeturi; paste de migdal; praf de drojdie; orez de fermentaie cu mal (Koji); drojdie; praf de copt; ghea pentru rcit, liani pentru ngheat; produse pentru frgezit carnea de uz casnic; rmie de sake (de uz alimentar); preparate pentru ngroarea cremei btute; 32 - bere; buturi gazoase (buturi rcoritoare); buturi nealcoolice din sucuri de fructe; sucuri vegetale (buturi); buturi pe baz de zer; extracte din hamei pentru fabricarea berii;

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


35 - reclam n Internet; reclam i publicitate; furnizarea informaiei despre reclam; eliberarea cupoanelor; analiz privind administrarea afacerilor sau consultan privind afacerile; cercetri n domeniul marketingului; furnizarea informaiei despre vnzarea produselor; administrare de afaceri a hotelurilor; elaborarea rapoartelor financiare; servicii de informaii; furnizarea informaiei privind angajarea n cmpul muncii; vnzare la licitaie; agenii de import-export; aranjamentul privind abonamentul la ziare; reproducerea documentelor; servicii de stenografie; operarea calculatoarelor, mainilor de scris, telexurilor i altor maini similare de oficiu; servicii de transcriere; anexarea la dosar a documentelor sau a benzilor magnetice; recepie pentru vizitatori n cldiri; nchiriere de material publicitar, nchiriere de maini de scris, copiatoare i procesoare de text; nchiriere de distribuitoare automate; 38 - comunicaii prin jocuri video de uz casnic; comunicaii prin jocuri dirijate manual avnd displayuri cu cristale lichide; comunicaii prin aparate de joc video pentru sli de jocuri; transmiterea mesajelor i imaginilor cu ajutorul calculatorului; transfer digital de date; comunicaii prin telefonie mobil; servicii telex; comunicaii prin terminale de calculator; comunicaii prin telegrame, comunicaii prin telefon; transmisia facsimilelor; servicii de paging; pota electronic; alte mijloace de telecomunicaie (altele dect difuzare); furnizarea informaiilor privind comunicaiile prin terminale de calculator utiliznd baze de date de calculator; furnizarea informaiilor privind comunicaiile prin terminale de calculator; furnizarea informaiilor privind comunicaiile datelor; furnizarea accesului la Internet; furnizarea accesului la reele de comunicaie prin terminale de calculator; furnizarea accesului la reele de comunicaie (inclusiv Internet) prin telefonie mobil; transmiterea imaginilor i sunetelor; difuzarea televiziunii; difuzarea televiziunii prin cablu; difuzare radio; alte difuzri; agenii de nouti; nchiriere de echipament de telecomunicaie, inclusiv telefoane i aparate facsimile; furnizarea informaiilor privind telecomunicaia (altele dect difuzarea); 42 - proiectarea jocurilor video de uz casnic; proiectare; transformarea datelor de programe de calculator; reproducerea programelor de calculator; verificarea i confirmarea utilizatorilor on-line cu privire la comerul electronic; nchiriere de benzi magnetice, programe de securitate de stocare pe CD-ROM i DVD-ROM

87

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


pentru calculatoare i sisteme de calculatoare ale jocurilor video de uz casnic; procesarea informaiei de ctre calculatoare; proiectarea, programarea i meninerea programelor pentru aparate de joc video pentru sli de jocuri i jocuri video de uz casnic; furnizarea informaiilor privind proiectarea, programarea i meninerea programelor de calculator pentru protecia sistemului i reelelor de calculator de la acces neautorizat; design de software de calculator, programare computerial sau meninerea software de calculator; nchirierea calculatoarelor; furnizarea programelor de calculator prin mijloace de telecomunicaie; furnizarea programelor de calculator; instalarea software-lor de calculator; consultaie tehnic cu privire la executarea, operarea calculatoarelor, automobilelor i a altor dispozitive care necesit un nivel nalt de cunotine personale, priceperea sau experiena operatorilor pentru a satisface corectarea necesar n operarea lor; furnizarea informaiei meteorologice; design arhitectural; engineering; studii sau cercetri geologice, proiectarea dispozitivelor, aparatelor, instrumentelor (inclusiv prile acestora) sau a sistemelor compuse din astfel de dispozitive, aparate, instrumente; testarea, examinarea sau cercetarea preparatelor farmaceutice, cosmetice sau produselor alimentare; cercetri n domeniul construirii de locuine sau construciei oraelor; testarea sau cercetarea n domeniul prevenirii polurii; testarea sau cercetarea n domeniul electricitii; testarea sau cercetarea n domeniul ingineriei civile; testarea, examinarea sau cercetarea n domeniul agriculturii, reproducerii animalelor domestice sau pescuitului; testarea sau cercetarea privind dispozitivele, aparatele i instrumentele; agenii sau brokeraj privind acordarea licenei de drept de autor; agenii de asigurare social; nchiriere de aparate de verificare; nchiriere de aparate i instrumente de laborator; nchiriere de instrumente de desen. (540)

TRADEMARKS

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "AVICOLA", "SA", "FLETI". (591) Culori revendicate: rou, galben, albastru, alb. (511) NCL(8) 29 - carne de pasre, psri; extracte din carne de pasre; ou; grsimi comestibile pe baz de pasre; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 03.07.03; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 020224 (220) 2006.10.24 (730) S.C. Johnson & Son, Inc., US 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 534032236, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020205 (220) 2006.10.31 (730) Avicola-Nord S.A., MD Str. Mihai Eminescu nr. 64, MD-5900, Fleti, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: rou, alb, gri. (511) NCL(8) 05 - preparate pentru uciderea i distrugerea animalelor duntoare; insecticide; preparate pentru protecia contra moliilor; insectifuge. (531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.05; 27.05.01; 29.01.13.

88

M+RCI
(210) 020225 (220) 2006.10.24 (730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite ale Americii (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(730) YOUTUBE, LLC, US 1000 Cherry Avenue, Suite 200, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(8) 03 - erveele n prealabil umezite sau impregnate; ampon pentru copii; spunuri de baie i substane de curat pentru copii; loiuni pentru copii; prafuri i uleiuri; mnui cu un deget pentru splat de unic folosin impregnate cu substane de curat pentru piele; crpe de splat de unic folosin impregnate cu substane de curat pentru piele; 05 - creme i unguente contra dermatitelor intertriginoase.

(210) 020261 (220) 2006.11.03 (730) MARTELL-EXIM S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Pobed nr. 58, MD-3805, Comrat, UTA Gguzia, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 23 - fire de uz textil; 24 - esturi i articole textile neincluse n alte clase; cuverturi de pat i fee de mas; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 26 - dantele i broderii, panglici i ireturi; nasturi, capse, copci, ace i ace cu gmlie; flori artificiale; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(511) NCL(8) 38 - telecomunicaii; inclusiv servicii n domeniul difuziunii, servicii n domeniul web difuziunii; oferirea portalurilor de video sharing; servicii n domeniul difuziunii, i anume ncrcarea, expedierea, prezentarea, expunerea, taggingul, blogging-ul, sharing-ul sau oferire n alt mod a media electronice sau informaiei prin Internet sau alte reele de comunicaie; servicii de comunicaii electronice; transmiterea mesajelor, datelor i coninutului prin Internet i alte reele de calculatoare i comunicaii; oferirea forumurilor on-line, chat room-urilor, jurnalelor, blog-urilor i list serverelor pentru transmiterea mesajelor, comentariilor i coninutului multimedia ntre utilizatori; transmiterea media electronice, coninutului multimedia, video, filmelor, desenelor, imaginilor, textului, fotografiilor, jocurilor, coninutului generat de utilizatori, coninutului audio i informaiei prin Internet i alte reele de calculatoare i de comunicaii; oferirea forumurilor comunitare on-line pentru utilizatori n scopul expedierii, cutrii, urmririi, folosirii n comun, criticii, aprecierii i comentrii video i altui coninut multimedia; oferirea distribuiei programelor digitale pentru difuziuni audio i video prin reeaua global de calculatoare; 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale; inclusiv servicii de divertisment; servicii de educaie; oferirea portalurilor de video sharing pentru scopuri de divertisment i educaie; servicii de divertisment i educaie ce conin media electronic, coninut multimedia, video, filme, desene, imagini, text, fotografii, jocuri, coninut generat de utilizatori, coninut audio i informaie referitoare la acestea prin reelele de calculatoare i de comunicaii; servicii de divertisment i educaie, i anume ncrcarea, descrcarea, colectarea, expedierea, prezentarea, editarea, exe-

(210) 020263 (220) 2006.11.06

89

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


cutarea, lucrul n regim de inerie, vizualizarea, vizualizarea prealabil, expunerea, tagging-ul, blogging-ul, sharing-ul, manipularea, distribuirea, publicarea, reproducerea sau oferire n alt mod a media electronice, coninutului multimedia, video, filmelor, desenelor, imaginilor, textului, fotografiilor, jocurilor, coninutului generat de utilizatori, coninutului audio i informaiei prin Internet sau alte reele de calculatoare i de comunicaii; servicii promoionale din numele terilor; servicii promoionale n form de divertisment i educaie on-line; servicii de publicare de divertisment video, audio i multimedia digitale; hosting-ul coninutului multimedia de divertisment i educaie pentru teri. (531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24.

TRADEMARKS
multimedia; oferirea distribuiei programelor digitale pentru difuziuni audio i video prin reeaua global de calculatoare; 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale; inclusiv servicii de divertisment; servicii de educaie; oferirea portalurilor de video sharing pentru scopuri de divertisment i educaie; servicii de divertisment i educaie ce conin media electronic, coninut multimedia, video, filme, desene, imagini, text, fotografii, jocuri, coninut generat de utilizatori, coninut audio i informaie referitoare la acestea prin reelele de calculatoare i de comunicaii; servicii de divertisment i educaie, i anume ncrcarea, descrcarea, colectarea, expedierea, prezentarea, editarea, executarea, lucrul n regim de inerie, vizualizarea, vizualizarea prealabil, expunerea, tagging-ul, blogging-ul, sharing-ul, manipularea, distribuirea, publicarea, reproducerea sau oferire n alt mod a media electronice, coninutului multimedia, video, filmelor, desenelor, imaginilor, textului, fotografiilor, jocurilor, coninutului generat de utilizatori, coninutului audio i informaiei prin Internet sau alte reele de calculatoare i de comunicaii; servicii promoionale din numele terilor; servicii promoionale n form de divertisment i educaie on-line; servicii de publicare de divertisment video, audio i multimedia digitale; hosting-ul coninutului multimedia de divertisment i educaie pentru teri.

(210) 020264 (220) 2006.11.06 (730) YOUTUBE, LLC, US 1000 Cherry Avenue, Suite 200, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(8) 38 - telecomunicaii; inclusiv servicii n domeniul difuziunii, servicii n domeniul web difuziunii; oferirea portalurilor de video sharing; servicii n domeniul difuziunii, i anume ncrcarea, expedierea, prezentarea, expunerea, taggingul, blogging-ul, sharing-ul sau oferire n alt mod a media electronice sau informaiei prin Internet sau alte reele de comunicaie; servicii de comunicaii electronice; transmiterea mesajelor, datelor i coninutului prin Internet i alte reele de calculatoare i comunicaii; oferirea forumurilor on-line, chat room-urilor, jurnalelor, blog-urilor i list serverelor pentru transmiterea mesajelor, comentariilor i coninutului multimedia ntre utilizatori; transmiterea media electronice, coninutului multimedia, video, filmelor, desenelor, imaginilor, textului, fotografiilor, jocurilor, coninutului generat de utilizatori, coninutului audio i informaiei prin Internet i alte reele de calculatoare i de comunicaii; oferirea forumurilor comunitare on-line pentru utilizatori n scopul expedierii, cutrii, urmririi, folosirii n comun, criticii, aprecierii i comentrii video i altui coninut

(210) 020306 (220) 2006.11.14 (730) PANILINO S.R.L., MD Str. Paris nr. 37, MD-2051, Chiinu, Republica Moldova

90

M+RCI
(540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(8) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 020332 (220) 2006.11.21 (730) AUGUR PERLA S.A., MD Str. A. ciusev nr. 111, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "DULCIURILOR". (591) Culori revendicate: rou, galben, negru, alb. (511) NCL(8) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. divertisment; activiti

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, rou. (511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; compoturi; ou; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.17; 25.03.15; 27.05.01; 29.01.14.

(531) CFE(5) 05.07.02; 08.01.09; 08.01.14; 25.03.15; 29.01.14.

(210) 020326 (220) 2006.11.17 (730) SOLOVEI Alexandru, MD Str. Frumuica nr. 1-A, MD-2002, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020358 (220) 2006.11.24 (730) COCA-COLA ROMNIA S.R.L., RO os. Bucureti - Ploieti Bucharest Business Park, Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, cod potal - 013681, Bucureti, Romnia (540)

(511) NCL(8) 32 - bere.

91

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) (220) (310) (320) (330) (730) 020438 2006.12.05 78/932,893 2006.07.19 US TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., US 500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 60045, Statele Unite ale Americii

TRADEMARKS
a avioanelor; serviciile ageniilor de cltorii i ageniilor turistice; servicii de consultan i informare referitoare la serviciile susmenionate; servicii de informare referitoare la servicii de transport, inclusiv servicii de informare prestate on-line din bazele de date de calculatoare sau Internet; 43 - cazare temporar; servicii de alimentaie public; servicii de pregtire i livrare a bucatelor; serviciile hotelurilor, restaurantelor, cafenelelor i barurilor; servicii de gestiune hotelier i de rezervri; oferirea facilitilor pentru organizarea expoziiilor i conferinelor; servicii de comand a locurilor i de rezervri referitoare la toate serviciile sus-menionate, inclusiv, dar fr a se limita la toate serviciile sus-menionate prestate prin reelele de telecomunicaii, prin livrri on-line, prin Internet i world wide web.

(540)

(511) NCL(8) 12 - piese de vehicule, i anume amortizoare.

(210) 020448 (220) 2006.12.08 (730) easyGroup IP Licensing Limited, GB The Rotunda, 42-43 Gloucester crescent, Camden, London NW1 7DL, Regatul Unit (540)

(210) 020449 (220) 2006.12.11 (730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD Str. Ostafa nr. 7, MD-3112, Bli, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 16 - produse de imprimerie i publicaii; materiale de mpachetat i materiale de ambalat; cri, manuale, prospecte, buletine, albume, ziare, reviste i publicaii periodice; bilete, vouchere, cupoane i documente de cltorie; legitimaii; etichete i mrci; posteruri, cri potale, calendare, agende, fotografii, cartele pentru cadouri i ilustrate; material de instruire sau nvmnt; papetrie, material pentru artiti, instrumente de scris; 39 - transportul bunurilor, pasagerilor i cltorilor pe cale aerian; serviciile liniilor aeriene i navale; servicii de nregistrare la aeroport; organizarea transportului de bunuri, pasageri i cltori pe cale terestr i naval; serviciile liniilor aeriene; servicii de gestionare a bagajelor; servicii de gestionare a ncrcturilor i servicii de navlosire; servicii navale; serviciile ambulanei; organizarea, administrarea i oferirea facilitilor pentru croaziere, tururi, excursii i vacane; organizarea curselor aeriene de tip charter; arenda i nchirierea avioanelor, vehiculelor i navelor; servicii de parcare

(511) NCL(8) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 020456 (220) 2006.12.12 (730) MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, Statele Unite ale Americii

92

M+RCI
(540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor.

(210) 020474 (220) 2006.12.21 (730) STAMAT Serghei, MD Str. Zarecinaia nr. 3, MD-6116, Ceadr-Lunga, Republica Moldova (540)

Tomai,

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei "M". (511) NCL(8) 35 - serviciile magazinelor cu amnuntul referitoare la dispozitivele de comunicare i accesoriile de comunicare i la un sortiment complet de produse electronice i software de calculatoare. (531) CFE(5) 03.07.23; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.21.

(511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor. (531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23; 26.04.06; 27.05.14.

(210) 020472 (220) 2006.12.25 (730) LAOX PRIM S.R.L., MD Bd. Moscova nr.17, bloc 1, ap. 7, MD-2045, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit;

(210) 020478 (220) 2006.12.21 (730) Prime Capital S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Str. Mitropolit G. Bnulescu-Bodoni nr. 7, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova

93

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(210) 020480 (220) 2006.12.21 (730) Prime Capital S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Str. Mitropolit G. Bnulescu-Bodoni nr. 7, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. (531) CFE(5) 10.03.10; 26.01.16; 26.01.24.

(210) 020479 (220) 2006.12.21 (730) Prime Capital S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Str. Mitropolit G. Bnulescu-Bodoni nr. 7, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra semnului "+". (511) NCL(8) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. (531) CFE(5) 24.13.01; 24.17.05; 26.01.12; 26.01.24.

(210) 020481 (220) 2006.12.21 (730) Prime Capital S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Str. Mitropolit G. Bnulescu-Bodoni nr. 7, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "1". (511) NCL(8) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. (531) CFE(5) 26.01.17; 26.01.24; 27.07.02.

94

M+RCI
(511) NCL(8) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. (531) CFE(5) 04.05.21; 26.02.01; 26.02.09. (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

(210) 020483 (220) 2006.12.20 (730) LA T.E.A. Feerie S.R.L., societate comercial, MD Str. Florilor nr. 6/2, ap. 54, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. divertisment; activiti

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "Plast", "Graf", "&". (511) NCL(8) 14 - insigne, brelocuri incluse n clasa 14; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 40 - tratament de materiale. (531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.01.

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.15.07; 25.01.18; 25.03.01; 27.05.01.

(210) 020484 (220) 2006.12.29 (730) SCHINIA GRUP S.R.L., MD Str. Vadul lui Vod nr. 20, MD-2023, Chiinu, Republica Moldova

(210) 020495 (220) 2006.12.19 (730) ZAMISNI Ghenadie, MD Bd. Dacia nr. 7, bloc 2, ap. 65, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova

95

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(210) 020499 (220) 2006.12.20 (730) Astellas Pharma Inc., JP 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia (540)

(511) NCL(8) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.24; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: albastru-nchis, albastrudeschis, alb. (511) NCL(8) 05 - produse i substane farmaceutice. (531) CFE(5) 26.01.01; 26.11.12; 26.15.01; 29.01.13.

(210) 020500 (220) 2006.12.20 (730) Astellas Pharma Inc., JP 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia (540)

(210) 020497 (220) 2006.12.20 (730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB 1A St. Jamess Street, London, SW1A 1EF, Regatul Unit (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "REFINADO". (511) NCL(8) 34 - igri, trabucuri, igarille, tutun pentru igri rsucite de fumtor, tutun de pip, tutun i produse de tutun.

(511) NCL(8) 05 - produse i substane farmaceutice. (531) CFE(5) 01.15.11; 01.15.23; 26.02.01; 26.02.03; 26.11.12; 26.11.21.

(210) 020506 (220) 2006.12.22

96

M+RCI
(730) LAPICUS Liudmila, MD Str. V. Belinski nr. 65, ap. 37, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei "e". (511) NCL(8) 38 - telecomunicaii. (531) CFE(5) 26.03.18; 26.03.06; 26.03.19; 26.03.24; 27.05.21.

(210) 020512 (220) 2007.01.11 (730) DOBROGEA GRUP S.A., societate comercial, RO Str. Celulozei nr. 1, 8700 Constana, Romnia (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "B", "&", "G". (511) NCL(8) 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 09.01.22; 09.03.19; 24.17.25; 27.05.01.

(210) 020509 (220) 2006.12.22 (730) Touchmire S.R.L, ntreprindere mixt, MD Str. Independenei nr. 4, bloc 2, ap. 48, MD-2043, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "DOBROGEA", "Biscuii cu crem cacao". (591) Culori revendicate: albastru, bleu, galbenauriu, galben de culoarea paiului, vernil, roz, rou. (511) NCL(9) 30 - specialiti de panificaie, produse de patiserie i cofetrie, biscuii i produse zaharoase, snack-uri, prjituri; 35 - vnzare, comercializare de produse alimentare, import-export, publicitate i reclam. (531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.14; 03.07.06; 03.17.00; 25.01.05; 25.07.06; 26.11.13; 29.01.15.

(210) 020518 (220) 2006.12.26 (730) NUFARM, FR 28 boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, Frana (540)

(511) NCL(8) 05 - fungicide. (531) CFE(5) 28.05.00.

97

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) (220) (310) (320) (330) (730) 020519 2006.12.26 06/3455842 2006.10.11 FR NUFARM, FR 28 boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, Frana

TRADEMARKS
(210) 020521 (220) 2006.12.26 (730) BUDUCA Alexandru, MD Str. Pajurei nr. 13, ap. 48, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova (540)

(540)

(511) NCL(8) 05 - fungicide.

(511) NCL(8) 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate neincluse n alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente de cronometrat; 18 - piele i imitaii de piele, produse din aceste materiale neincluse n alte clase; piei de animale; geamantane i valize; umbrele, umbrele de soare i bastoane; bice i articole de elrie; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) 020520 (220) 2006.12.26 (730) LINELLA S.R.L., MD Str. Miron Costin nr. 17, bloc 2, of. 414, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(8) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar.

(210) 020526 (220) 2007.01.05 (730) AKVATIKA S.R.L., MD Str. Solnecinaia nr. 2a, MD-5722, Parcani, Slobozia, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "".

98

M+RCI
(511) NCL(9) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor. (531) CFE(5) 05.01.08; 05.01.16; 07.05.15; 26.01.15; 27.01.16; 28.05.00.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "EURO", "tv", "CHISINAU". (511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 38 - telecomunicaii; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. divertisment; activiti

(210) 020535 (220) 2007.01.02 (730) Scholle Corporation, US 19540 Jamboree Road, Suite 310, Irvine, CA 92612, Statele Unite ale Americii (540)

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.21.

(210) 020539 (220) 2007.01.04 (730) CIUBAENCO Dumitru, MD Str. Mitropolit G. Bnulescu-Bodoni nr. 21, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 07 - maini de umplut; 16 - saci de hrtie sau de material plastic pentru ambalare; 22 - saci i pachete pentru transportarea i depozitarea materialelor. (526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor "", "". (511) NCL(9) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 27.05.03; 28.05.00.

(210) 020538 (220) 2007.01.03 (730) Euro Tv Chisinau, post de televiziune, ntreprindere municipal, MD Str. Columna nr. 106, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020541 (220) 2007.01.10 (730) MAXIPLANT S.R.L., MD Str. A. Hjdeu nr. 110, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova

99

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
morie fix (VCD-ROM), discuri digitale universale cu memorie fix (DVD-ROM), mijloace programabile de calculator nregistrate, programe de calculator nregistrate, programe cu jocuri de calculator, asisteni digitali personali, convertoare analog-digitale, convertoare digital-analoage, player-e MP3, translatori digitali de buzunar; televizoare, televizoare cu ecrane cu cristale lichide, televizoare cu plasm, televizoare digitale, televizoare pentru televiziune de definiie nalt, aparate de televiziune, dispozitive pentru jocuri cu folosire obligatorie a receptoarelor de televiziune, aparate de amuzament adaptate pentru folosire exclusiv cu receptoare de televiziune, ecrane video, radiouri, receptoare stereo portative, difuzoare, microfoane, cti, seturi stereo i difuzoare stereo, player-e i nregistratoare de discuri digitale video, cititoare de discuri digitale video, cititoare i nregistratoare de discuri digitale video, nregistratoare de discuri digitale video, receptoare de televiziune, player-e portabile de discuri digitale video, nregistratoare video, nregistratoare video digitale, player-e portabile de media, ecrane fluorescente, player-e de casete, player-e de discuri compacte, plnii pentru difuzoare, automate muzicale cu preplat, discuri compacte, nregistrri de fonograf, aparate pentru nregistrarea sunetului, purttoare cu nregistrare a sunetului; telefoane, telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane celulare, telefoane video, aparate telefonice, pager-e radio, cabluri telefonice; baterii, baterii solare, cutii pentru baterii, ncrctoare pentru baterii, cartele cu circuite integrate, cipuri (circuite integrate), circuite imprimate; antene; copiatoare foto, teleimprimante; proiectoare fotografice, proiectoare, proiectoare cu ecrane cu cristale lichide, ecrane de proiectare; aparate de navigare prin satelit; desene animate, pelicule cinematografice expuse, discuri pentru nregistrarea sunetului, pelicule pentru nregistrarea sunetului, pelicule video; conectoare electrice, prize, fie de conectare, cuplri electrice, acoperiri pentru ieiri electrice; publicaii electronice care pot fi copiate de pe un calculator pe altul prin reea, borduri electronice de notiii, etichete electronice pentru produse; aparate facsimile, camere video, camere cinematografice, aparate fotografice, camere digitale, holograme; ecrane cu cristale lichide cu tranzistoare cu pelicul subire; filtre de culori pentru televizoare i pentru camere de luat vederi; filtre de culori pentru ecrane cu cristale lichide, filtre de culori pentru ecrane cu diozi organici emitori de lumin, module

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "Flora". (511) NCL(9) 31 - produse agricole, horticole, forestiere i cereale neincluse n alte clase; animale vii; fructe i legume proaspete; semine, plante i flori naturale; hran pentru animale, mal; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor din clasa 31; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii. (531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.21; 27.05.01.

(210) 020544 (220) 2007.01.10 (730) CHI MEI CORPORATION, CN No. 59-1, San Chia, San Chia Village, Jen Te Hsiang, Tainan Hsien,Taiwan, China (540)

(511) NCL(9) 09 - calculatoare, calculatoare portative, dispozitive periferice de calculator, memorii de calculator, tastaturi de calculator, imprimante folosite la calculator, discuri magnetice, mecanisme de discuri pentru calculator, purttoare optice de informaie, discuri optice, purttoare magnetice de informaie, monitoare cu cristale lichide pentru calculator, monitoare de calculator, covorae pentru oricel, pixuri electronice, scanere, discuri compacte video cu me-

100

M+RCI
pentru produse de comunicaie fr fir; fire electrice; cabluri electrice; panouri de ecranare cu plasm; distribuitoare automate; aparate de emitere a facturilor; codificatoare magnetice; aparate de diagnosticare (altele dect cele pentru uz medical); sticle optice; ecrane pentru fotogravur; manechine pentru reanimare (aparate de instruire), aparate didactice audiovizuale; etuiuri pentru aparate i instrumente fotografice; fiare electrice; megafoane; raportoare de msurat; procesoare de texte; 11 - aparate i instalaii de iluminat, lmpi electrice, aparate de iluminat pentru vehicule, instalaii de iluminat pentru mijloace de locomoie aerian, tuburi luminescente pentru iluminat, lmpi de siguran; fitinguri pentru bi, instalaii sanitare, scaune de veceu, faian pentru bi, armtur pentru instalaii sanitare pentru bi, czi de baie, instalaii de livrare a apei, instalaii pentru saun, fitinguri pentru bi, fitinguri pentru bi cu aer fierbinte, aparate pentru bronzat, nclzitoare pentru bi; plpumi electrice (altele dect cele pentru uz medical); climatizoare de aer, instalaii de filtrare a aerului, aparate i maini de purificare a aerului, sterilizatoare de aer, lmpi bactericide pentru purificarea aerului, ventilatoare electrice, usctoare de aer, usctoare de pr; epuratoare de aer pentru buctrii, maini de gtit electrice, maini de cafea electrice, percolatoare de cafea electrice, filtre de cafea electrice, aparate de prjit pine, cuptoare cu microunde; filtre de ap potabil; butelii cu ap fierbinte, termofoare; usctoare de lenjerie electrice; frigidere; congelatoare; conteinere refrigeratoare.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(9) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. divertisment; activiti

(531) CFE(5) 01.05.01; 26.15.01; 27.03.15; 28.05.00.

(210) 020546 (220) 2007.01.10 (730) Wyeth, US Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020545 (220) 2007.01.10 (730) BENDERSCHI Viorel, MD Str. Roman nr. 6, MD-2085, Cruzeti, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 05 - preparate farmaceutice pentru prevenirea i/sau tratamentul afeciunilor i tulburrilor sistemului nervos central, tulburrilor neurologice, simptomelor vasomotore n menopauz, anxietii, durerilor neuropatice, fibromialgiei, tulburrilor urinare, durerilor cronice i sindroamelor somatice funcionale.

(210) 020547 (220) 2007.01.10 (730) Wyeth, US Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale.

101

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(9) 05 - preparate farmaceutice pentru prevenirea i/sau tratamentul afeciunilor i tulburrilor sistemului nervos central, tulburrilor neurologice, simptomelor vasomotore n menopauz, anxietii, durerilor neuropatice, fibromialgiei, tulburrilor urinare, durerilor cronice i sindroamelor somatice funcionale.

TRADEMARKS
(330) US (730) Cisco Technology, Inc., US 170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020548 (220) 2007.01.10 (730) Wyeth, US Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 05 - preparate farmaceutice pentru prevenirea i/sau tratamentul afeciunilor i tulburrilor sistemului nervos central, tulburrilor neurologice, simptomelor vasomotore n menopauz, anxietii, durerilor neuropatice, fibromialgiei, tulburrilor urinare, durerilor cronice i sindroamelor somatice funcionale.

(210) 020549 (220) 2007.01.18 (730) BALTAG Dorin, MD Str. Studenilor nr. 7/3, ap. 128, MD-2045, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) (220) (310) (320)

020551 2007.01.11 78/954,940 2006.08.17

(511) NCL(9) 09 - aparate electrice i tiinifice; hardware i software de calculatoare pentru interconexiunea, administrarea, asigurarea securitii i operarea reelelor locale i generale i sistemelor de telefonie; telefoane, cti telefonice; dispozitive electronice de comunicare, i anume asisteni digitali personali, pagere i telefoane mobile; dispozitive de comunicare fr fir, hardware i software pentru reeaua local (LAN) fr fir pentru transmiterea vocii, datelor, audio i video; software de prelucrare a apelurilor pentru transmiterea datelor, video i traficului vocal; materiale de instruire ncrcabile, i anume manuale, ghiduri, materiale de testare i reviste n domeniile comunicaiilor prin reea i administrrii, operrii i folosirii reelelor locale, generale i globale i sistemelor de televiziune prin cablu; televizoare; sisteme stereo; DVD player-e; CD player-e; dispozitive electronice de consum; routere; gateway-uri; comutatoare; expandoare de diapazon pentru acces la reea; camere video pentru Internet; print servere; terminale de comunicaii ce conin hardware i/sau software de calculatoare pentru comunicarea i/sau transmiterea semnalelor video, audio, de date, de jocuri video i telefonice; dispozitive de stocare pentru reea compuse din hardware i/sau software de calculatoare; interfee pentru interconexiunea calculatoarelor, proiectoarelor, sistemelor stereo, consolelor de jocuri, dispozitivelor electrocasnice i/sau altor dispozitive electronice; dispozitive pentru nregistrarea, organizarea, transmiterea i ascultarea fiierelor audio; hardware de calculatoare; cartele de interfa pentru reea; cabluri pentru reea; adaptoare pentru reele de calculatoare; servere; hardware de calculatoare cu funcii de asigurare a securitii reelei dotate cu firewall-uri, posibilitate de codificare a datelor i/sau interoperabilitate cu protocoalele

102

M+RCI
de securitate a reelei; software i hardware de calculatoare pentru expedierea, stocarea, administrarea, integrarea i accesarea mesajelor textuale i vocale prin telefon, pot electronic, pagere, asisteni digitali personali i reele de calculatoare interne i globale; dispozitive digitale de nregistrare video; settop box-uri; dispozitive pentru televiziunea prin cablu; hardware i software destinate folosirii n sistemele de televiziune prin cablu, sistemele de distribuie a informaiei i sistemele de comunicaii; 16 - cri i manuale referitoare la interconexiunea, administrarea i operarea reelelor locale i generale; manuale n domeniul calculatoarelor pentru organizarea reelelor de calculatoare; materiale de instruire imprimate, i anume cri, manuale, ghiduri, materiale de testare i reviste n domeniile comunicaiilor prin reea, administrrii, operrii i folosirii reelelor locale, generale i globale i sistemelor de televiziune prin cablu; manuale tehnice; materiale pentru ambalare; etichete; 38 - servicii de telecomunicaii; servicii prestate on-line, i anume oferirea informaiei prin reelele de calculatoare locale i globale n domeniul telecomunicaiilor i telefoniei; difuziune de programe televizate i radio prin reelele de calculatoare; prestarea serviciilor de conferine telefonice; prestarea serviciilor de conferine video; servicii referitoare la mesageria vocal electronic, i anume nregistrarea i transmiterea subsecvent a mesajelor vocale; prestarea serviciilor de telecomunicaii, i anume servicii de conferine web; servicii n domeniul telefoniei; 41 - servicii prestate on-line, i anume oferirea informaiei prin reele de calculatoare n domeniul organizrii reelelor de calculatoare; servicii n domeniul educaiei, i anume conferine, cursuri de instruire, testri, seminare i distribuirea materialelor de instruire legate de acestea, toate cele sus-menionate referitoare la domeniile organizrii reelelor de calculatoare, reelelor cu band larg, sistemelor de calculatoare, sistemelor de telecomunicaii, IP telefoniei, sistemelor de televiziune prin cablu, securitii i stocrii datelor; 42 - servicii de suport al clienilor n legtur cu hardware i software de calculatoare destinate folosirii n interconexiunea, administrarea i operarea reelelor locale i generale, i anume designul reelelor de calculatoare, servicii de consultan n domeniul calculatoarelor, modernizarea software de calculatoare, analiza sistemelor de calculatoare, sistemelor de

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


televiziune prin cablu i servicii tehnice; oferirea consultanei tehnice referitoare la hardware de calculatoare, software de calculatoare, echipamentul pentru organizarea reelelor de calculatoare, sistemele de telefonie, echipamentul de telecomunicaii, IP telefonie i sistemele de telecomunicaii, designul reelelor de calculatoare, designul dispozitivelor de stocare a datelor, securitatea reelelor i comunicaiilor vocale i fr fir; serviciile furnizorilor de aplicaii (ASP), i anume gzduirea aplicaiilor software ale terilor; servicii de consultan n domeniul calculatoarelor; designul reelelor de calculatoare pentru teri; servicii prestate on-line, i anume oferirea informaiei prin reele de calculatoare n domeniile reelelor de calculatoare, sistemelor de calculatoare, sistemelor de televiziune prin cablu, comerului on-line, consultanei tehnice, cercetrilor i designului sistemelor; serviciile furnizorilor de aplicaii (ASP) referitoare la software n domeniile conferinelor audio, mesageriei electronice, colaborrii n domeniul documentaiei, conferinelor video i prelucrrii semnalelor vocale i apelurilor; consultan n domeniul calculatoarelor; servicii prestate on-line, i anume oferirea informaiei prin reelele de calculatoare n domeniul securitii calculatoarelor i reelelor; monitoring-ul sistemelor de calculatoare i reelelor de calculatoare n scopuri de securitate. (531) CFE(5) 07.15.22; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.10.

(210) 020559 (220) 2007.01.11 (730) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a corporation organized and existing under the laws of Mexico, MX Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, Mexica (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor "RESERVA DE LA FAMILIA". (511) NCL(9) 32 - cocteiluri nealcoolice amestecate pentru a fi combinate cu buturi alcoolice; siropuri i prafuri pentru fabricarea buturilor nealcoolice;

103

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


33 - buturi alcoolice; amestecuri de cocteiluri alcoolice; tequila.

TRADEMARKS
(730) NOVA NUT S.R.L., ntreprindere mixt, MD MD-3731, Sirei, Streni, Republica Moldova (540)

(210) 020567 (220) 2007.01.12 (730) PROCAPITAL GRUP S.R.L., MD Str. Mihai Eminescu nr. 44/1, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "PARK". (511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale; 43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "". (511) NCL(9) 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, congelate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 31 - produse agricole, horticole, forestiere i cereale neincluse n alte clase; animale vii; fructe i legume proaspete; semine, plante i flori naturale; hran pentru animale, mal; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01.

(210) 020574 (220) 2007.01.12 (730) Perio, Inc., US 6156 Wilcox Road, Dublin, Ohio 43016, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor.

(210) 020581 (220) 2007.01.12 (730) Merck & Co., Inc., US One Merck Drive, P.O. Box 100 Whitehouse Station, New Jersey, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020580 (220) 2007.01.16

(511) NCL(9) 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de

104

M+RCI
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare, fungicide, erbicide.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

(511) NCL(9) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar.

(210) 020582 (220) 2007.01.18 (730) CIRASICO S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Sfatul rii nr. 55/1, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020584 (220) 2007.01.18 (730) CIRASICO S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Sfatul rii nr. 55/1, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar. (531) CFE(5) 07.05.11; 14.01.13; 14.01.15; 26.04.12; 26.11.25.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului " BUILDING". (511) NCL(9) 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar.

(210) 020583 (220) 2007.01.18 (730) CIRASICO S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Sfatul rii nr. 55/1, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(531) CFE(5) 07.05.11; 14.01.13; 14.01.15; 26.04.12; 26.11.25.

(210) 020587 (220) 2007.01.16 (730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Eksperimentalno-konservny zavod "Lebedyansky", RU 7 Matrosova, Lebedyan, RU-399620, Federaia Rus

105

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(210) 020597 (220) 2007.01.19 (730) The Concept Foundation, a Non-Profit Corporation organized and existing under the laws of Thailand, TH 111 Paholyothin Rd., Thailand Science Park, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailanda (540)

(511) NCL(9) 05 - contraceptive orale. (591) Culori revendicate: alb, rou, verde, galben, negru, albastru-deschis, albastru-nchis, albastru, oranj. (511) NCL(9) 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare, fungicide, erbicide; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, congelate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi; ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii). (531) CFE(5) 05.07.13; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.15.

(210) 020617 (220) 2007.01.26 (730) VOX-DESIGN S.R.L., MD Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii).

(210) 020619 (220) 2007.01.25 (730) ORTOPED S.R.L., centru medical de reabilitare, MD Str. Sf. Gheorghe nr. 28, bloc 1, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova

106

M+RCI
(540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 23.03.01; 23.03.05; 26.04.13; 28.05.00.

(210) 020623 (220) 2007.01.24 (730) BUCURIA S.A., MD Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "ORTOPED". (511) NCL(9) 10 - aparate i instrumente chirurgicale, medicale, dentare i veterinare, membre, ochi i dini artificiali; articole ortopedice, material pentru suturi; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; ngrijiri igienice i de frumusee pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole i forestiere. (531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.14; 26.01.15.

(511) NCL(9) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea.

(210) 020624 (220) 2007.01.24 (730) BUCURIA S.A., MD Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020621 (220) 2007.01.23 (730) OOO "Soverenno secretno trend", RU Trubnicovschii per., d. 6, str. 4, Moscva, 121099, Federaia Rus (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "MOLDOVEI". (511) NCL(9) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea.

(511) NCL(9) 16 - produse de imprimerie.

(210) 020625 (220) 2007.01.24 (730) BUCURIA S.A., MD Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova

107

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9) 06 - metale comune i aliajele lor; materiale de construcie metalice; construcii metalice transportabile; materiale metalice pentru cile ferate; cabluri i srme metalice neelectrice; lcturie i feronerie metalic; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt incluse n alte clase; minereuri; 19 - materiale de construcie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcii; asfalt, smoal i bitum; construcii nemetalice transportabile, monumente nemetalice; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercial; lucrri de birou; servicii prestate de magazine de firm i/sau specializate; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii. (531) CFE(5) 07.15.05; 07.15.20; 26.04.09.

(511) NCL(9) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea.

(210) 020626 (220) 2007.01.24 (730) BUCURIA S.A., MD Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas; drojdie, praf de copt; sare, mutar; oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea.

(210) 020632 (220) 2007.02.05 (730) Perpetuum S.R.L., MD Str. Academiei nr. 10, ap. 24, MD-2028, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale.

(210) 020628 (220) 2007.02.06 (730) INCONARM S.A., societate comercial, MD Str. Petricani nr. 86, MD-2059, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020635 (220) 2007.01.25 (730) PICARIUS S.R.L., MD Str. A. Pukin nr. 14, ap. 1, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (540)

108

M+RCI
(511) NCL(9) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor; 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate neincluse n alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente de cronometrat; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; ngrijiri igienice i de frumusee pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole i forestiere.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) 020641 (220) 2007.01.29 (730) COGAN Leonid, MD Str. Columna nr. 135, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020636 (220) 2007.01.26 (730) ROMATIM S.R.L., MD Calea Moilor nr. 24, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 09 - aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare; lucrri de birou. (531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.24; 27.05.24.

(511) NCL(9) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) 020644 (220) 2007.02.08 (730) ACATES-L S.R.L., MD Bd. tefan cel Mare nr. 200, of. 11, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020639 (220) 2007.01.25 (730) Mary Kay Inc., corporaie din statul Delaware, US 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii). (531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9) 03 - produse cosmetice pentru ngrijirea pielii, inclusiv creme, loiuni, seruri, uleiuri, produse de umectare a pielii i geluri pentru piele.

(210) 020645 (220) 2007.02.08 (730) ACATES-L S.R.L., MD Bd. tefan cel Mare nr. 200, of. 11, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova

109

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540) (540)

TRADEMARKS

(511) NCL(9) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii). (531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9) 29 - carne i produse din carne, pete, psri i produse din psri; vnat; produse marine; fructe i legume conservate, uscate i fierte; salate; uleiuri i grsimi comestibile; pickles; plante uscate; snack-uri pe baz de cartofi; cipsuri; pui i diverse produse fabricate din pui; produse congelate din pui; 30 - snack-uri incluse n clasa 30; condimente i sosuri; mirodenii; sosuri pentru salate; chifle, biscuii, pine, produse de patiserie, torturi, prjituri; produse de cofetrie; sirop de melas; drojdie, praf de copt; 43 - servicii de alimentaie public; restaurante; snack baruri; cafenele; cantine i fast-food-uri; servicii de pregtire i livrare a bucatelor la domiciliu; aprovizionare cu produse alimentare la comand prin reeaua de calculatoare n regim on-line.

(210) 020646 (220) 2007.01.30 (730) Development Group S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Bd. Dacia nr. 27, MD-2037, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; material pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse n alte clase); caractere tipografice; cliee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou, comercializarea produselor. (531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 020648 (220) 2007.01.29 (730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., US 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020647 (220) 2007.01.29 (730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., US 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9) 29 - carne i produse din carne, pete, psri i produse din psri; vnat; produse marine; fructe i legume conservate, uscate i fierte; salate; uleiuri i grsimi comestibile; pickles; plante uscate; snack-uri pe baz de cartofi;

110

M+RCI
cipsuri; pui i diverse produse fabricate din pui; produse congelate din pui; 30 - snack-uri incluse n clasa 30; condimente i sosuri; mirodenii; sosuri pentru salate; chifle, biscuii, pine, produse de patiserie, torturi, prjituri; produse de cofetrie; sirop de melas; drojdie, praf de copt; 43 - servicii de alimentaie public; restaurante; snack baruri; cafenele; cantine i fast-food-uri; servicii de pregtire i livrare a bucatelor la domiciliu; aprovizionare cu produse alimentare la comand prin reeaua de calculatoare n regim on-line. (531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.25; 25.01.09; 25.03.01; 26.01.15; 26.07.05; 28.05.00.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., US 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 29 - carne i produse din carne, pete, psri i produse din psri; vnat; produse marine; fructe i legume conservate, uscate i fierte; salate; uleiuri i grsimi comestibile; pickles; plante uscate; snack-uri pe baz de cartofi; cipsuri; pui i diverse produse fabricate din pui; produse congelate din pui; 30 - snack-uri incluse n clasa 30; condimente i sosuri; mirodenii; sosuri pentru salate; chifle, biscuii, pine, produse de patiserie, torturi, prjituri; produse de cofetrie; sirop de melas; drojdie, praf de copt.

(210) 020649 (220) 2007.01.29 (730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., US 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 29 - carne i produse din carne, pete, psri i produse din psri; vnat; produse marine; fructe i legume conservate, uscate i fierte; salate; uleiuri i grsimi comestibile; pickles; plante uscate; snack-uri pe baz de cartofi; cipsuri; pui i diverse produse fabricate din pui; produse congelate din pui; 30 - snack-uri incluse n clasa 30; condimente i sosuri; mirodenii; sosuri pentru salate; chifle, biscuii, pine, produse de patiserie, torturi, prjituri; produse de cofetrie; sirop de melas; drojdie, praf de copt; 43 - servicii de alimentaie public; restaurante; snack baruri; cafenele; cantine i fast-food-uri; servicii de pregtire i livrare a bucatelor la domiciliu; aprovizionare cu produse alimentare la comand prin reeaua de calculatoare n regim on-line.

(210) 020651 (220) 2007.01.29 (730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., US 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, Statele Unite ale Americii (540)

(511) NCL(9) 29 - carne i produse din carne, pete, psri i produse din psri; vnat; produse marine; fructe i legume conservate, uscate i fierte; salate; uleiuri i grsimi comestibile; pickles; plante uscate; snack-uri pe baz de cartofi; cipsuri; pui i diverse produse fabricate din pui; produse congelate din pui; 30 - snack-uri incluse n clasa 30; condimente i sosuri; mirodenii; sosuri pentru salate; chifle, biscuii, pine, produse de patiserie, torturi, prjituri; produse de cofetrie; sirop de melas; drojdie, praf de copt; 43 - servicii de alimentaie public; restaurante; snack baruri; cafenele; cantine i fast-food-uri; servicii de pregtire i livrare a bucatelor la domiciliu; aprovizionare cu produse alimenta-

(210) 020650 (220) 2007.01.29

111

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


re la comand prin reeaua de calculatoare n regim on-line. (531) CFE(5) 28.05.00. (540)

TRADEMARKS

(210) 020663 (220) 2007.02.02 (730) ALIVANTA-LUX S.R.L., MD Str. Gh. Madan nr. 46/1, ap. 88, MD-2020, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 07 - maini i maini-unelte; motoare (cu excepia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu excepia celor pentru vehicule terestre); instrumente, altele dect cele acionate manual, pentru agricultur, incubatoare pentru ou; 08 - scule i instrumente de mn acionate manual; cuite, furculie i linguri; arme albe; aparate de ras; 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparatele cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare, extinctoare; 11 - aparate de iluminat, de nclzire, de producere a aburului, de gtit, de rcire, de uscare, de ventilaie, de distribuie a apei i instalaii sanitare.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "Slims". (511) NCL(9) 34 - tutun; articole pentru fumtori, chibrituri, igri, produse din tutun, brichete. (531) CFE(5) 05.05.20; 05.07.13; 27.03.11; 27.05.01.

(210) 020668 (220) 2007.02.01 (730) CHONGQING MEXIN GROUP INDUSTRY CO., LTD, CN No. 51 Baihe Road, Nanping Economy & Technology Developing District, Chongqing, China (540)

(210) 020664 (220) 2007.02.01 (730) Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC HOLDING", BG "Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria

(511) NCL(9) 06 - ui din metal; piese turnate decorative pentru ferestre; jaluzele din metal; panouri de ui din metal; platforme prefabricate din metal; materiale de construcie metalice; materiale metalice de consolidare pentru construcie; tocuri de ui din metal; cadre de ui din metal; armturi de ui din metal.

112

M+RCI
(210) 020669 (220) 2007.02.01 (730) Great Wall Motor Company Limited, CN 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, China (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine.

(210) 020675 (220) 2007.02.02 (730) YKK CORPORATION, JP 1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia (540)

(511) NCL(9) 12 - automobile; autoturisme; camioane; furgoane (vehicule); automobile de sport; autobuze; mecanisme de propulsie pentru vehicule terestre; caravane (remorci de camping); garnituri interioare pentru vehicule; ambulane; 37 - deservire tehnic i reparaia automobilelor; staii de deservire tehnic a vehiculelor; staii de alimentare cu gaz pentru vehicule; curare de vehicule; gresare de vehicule; prelucrarea anticorosiv a vehiculelor; lustruirea vehiculelor; splarea automobilelor; reaparea pneurilor. (531) CFE(5) 18.01.21; 26.01.12; 26.01.16; 26.07.09; 26.13.25.

(511) NCL(9) 26 - fermoare, ncheietori tip "arici", ncheietori reglabile, ncheietori glisante, nasturi, butoane, capse i copci, butoane de guler sau de manet, crlige i urechiue, cheotori pentru mbrcminte, capse pentru nclminte, catarame, catarame pentru bretele, fixatoare de curele, crlige rotative, crlige cu ncuietoare, cleme pentru nururi, cleme pentru captul nururilor, panglici elastice, ireturi, ireturi mpletite din panglici esute. (531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 020672 (220) 2007.02.02 (730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD Str. Ostafa nr. 7, MD-3112, Bli, Republica Moldova (540)

(210) 020677 (220) 2007.02.02 (730) UNITED STATES POLO ASSOCIATION, US 771 Corporate Drive, Suite 505, Lexington, Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor;

113

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540) (540)

TRADEMARKS

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei "7". (511) NCL(9) 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport neincluse n alte clase; 35 - publicitate; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. divertisment; activiti

(511) NCL(9) 25 - costume i scurte, cmi, pantaloni, mbrcminte de piele, blugi, tricotaje, lenjerie de corp, ciorapi, cravate, nclminte, mbrcminte de dormit, mbrcminte sportiv (tricouri, tricouri polo, mbrcminte pentru not, pulovere de bumbac, jachete), produse pentru timp rece (plrii, mnui, fulare, articole de acoperit capul), haine (de piele, esute i mpotriva ploii), centuri (de piele i de stof), toate pentru biei i brbai; mantouri, scurte, pantaloni, cmi, bluze, blugi, mbrcminte de piele, tricotaje, lenjerie de corp, ciorapi, cravate, nclminte, mbrcminte de dormit, mbrcminte sportiv (tricouri, tricouri polo, mbrcminte pentru not, pulovere de bumbac, jachete), produse pentru timp rece (plrii, mnui, fulare, articole de acoperit capul), haine (de piele, esute i mpotriva ploii), centuri (de piele i de stof), toate pentru fete i dame. (531) CFE(5) 02.01.20; 03.03.01; 21.03.07.

(210) 020680 (220) 2007.02.07 (730) JackPot Plus S.R.L., societate comercial, MD Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei "7". (511) NCL(9) 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport neincluse n alte clase; 35 - publicitate; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale. (531) CFE(5) 28.05.00. divertisment; activiti

(210) 020679 (220) 2007.02.07 (730) JackPot Plus S.R.L., societate comercial, MD Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova

(210) 020681 (220) 2007.02.06 (730) Mobile Telecommunications Company (KSC), KW Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street, Building 80023, Kuweit (540)

114

M+RCI
(511) NCL(9) 09 - telefoane celulare, radiotelefoane, organizere electronice i accesorii pentru ele, i anume ansambluri telefonice, cti telefonice, microfoane, difuzoare dinamice/megafoane, huse pentru transportare i fixatoare pentru centur; softuri i programe pentru transmiterea i reproducerea sau recepionarea sunetului, imaginilor, informaiei video sau a datelor prin intermediul reelelor de telecomunicaie sau a sistemelor dintre terminale i pentru asigurarea posibilitii de utilizare i de acces la reelele de calculatoare i de telefoane; softuri pentru dirijarea bazelor cu destinaie general; softuri pentru comerul pe Internet care le permit utilizatorilor s-i amplaseze comenzile i s efectueze plata n domeniul business afacerilor electronice prin intermediul reelelor de calculatoare globale sau a reelelor de telecomunicaie; softuri pentru pregtirea i relaia reciproc cu inginerii programatori pentru calculatoare i telefoane mobile n domeniul comunicaiilor; programe de joc pentru telefoanele mobile/microreceptoare; softuri i programe ce expun i reproduc muzica, filmele, animaia, crile electronice; softuri pentru difuzarea informaiei i a coninuturilor multimedia interactive ce includ text, imagini, video i sunete pentru utilizatorii din sfera comunicaiilor, softuri i programe de management i operare cu aparate de telecomunicaie fr cablu; softuri pentru accesarea, cutarea, indexarea i extragerea informaiei i a datelor din reeaua de calculatoare global i din reelele de comunicaie globale i pentru vizualizarea i navigarea prin paginile web din reelele menionate; softuri pentru trimiterea i primirea mesajelor scurte i a e-mail-urilor i pentru filtrarea comunicaiilor neinformaionale din date; radioemitoare i receptoare analogice i digitale pentru schimbul de date, de voce, imagini i videocomunicaii; softuri pentru jocuri electronice pentru telefoanele mobile; camere de luat vederi, i anume aparate de fotografiat, camere digitale, camere de filmat, videocamere; dispozitive i aparate pentru operaiile electronice bneti, i anume cartele smart, dispozitive de citire a cartelelor smart, calculatoare de birou; cartele pentru scopuri comunicaionale destinate utilizrii cu aparatele de comunicaie; dispozitive de poziionare global; 38 - telecomunicaii.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) 020687 (220) 2007.02.07 (730) Dekalb Genetics Corporation, US 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite ale Americii (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "DEKALB". (511) NCL(9) 31 - semine agricole. (531) CFE(5) 03.07.17; 05.07.04; 25.03.01; 25.03.05; 25.07.01.

(210) 020688 (220) 2007.02.07 (730) Dekalb Genetics Corporation, US 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite ale Americii (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "DEKALB". (511) NCL(9) 31 - semine agricole. (531) CFE(5) 03.07.17; 25.03.01; 25.03.05; 27.05.01.

115

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) (220) (310) (320) (330) (730) 020730 2007.02.16 78/954,429 2006.08.17 US Koss Corporation, US 4129 North Port Washington Ave., Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, Statele Unite ale Americii

TRADEMARKS
(511) NCL(9) 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate neincluse n alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente de cronometrat; 18 - piele i imitaii din piele, produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; piei de animale; geamantane i valize; umbrele, umbrele de soare i bastoane; bice i articole de elrie; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul. (531) CFE(5) 27.05.01.

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "SOUND". (511) NCL(9) 09 - cti stereofonice.

(210) 020765 (220) 2007.02.23 (730) LSI Eduard, MD Str. Kiev nr. 14, bloc 2, ap. 5, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 020763 (220) 2007.02.22 (730) RUL VECHI S.R.L., MD Str. Ghica-Vod nr. 8, MD-2072, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "TEA". (511) NCL(9) 30 - ceai.

(210) 020764 (220) 2007.02.23 (730) ARNUTU Svetlana, MD Str. Petru Zadnipru nr. 5, ap. 77, MD-2044, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvntului "CENTER". (511) NCL(9) 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare; fungicide, erbicide; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; materiale pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilelor); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse n alte clase); caractere tipografice, cliee;

116

M+RCI
25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat, miere, sirop de melas, drojdie, praf de copt; sare, mutar, oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 39 - transport; ambalarea i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii; 41 - educaie; instruire; sportive i culturale; divertisment; activiti (540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

43 - servicii de alimentaie public; cazare temporar; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; ngrijiri igienice i de frumusee pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole i forestiere. (531) CFE(5) 24.17.25; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.15.

(511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial. (531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.09; 27.01.02.

(210) 020774 (220) 2007.02.12 (730) Berlin-Chemie AG, DE Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania (540)

(210) 020789 (220) 2007.03.27 (730) PLMDEAL AG, ntreprindere individual, MD Str. Burebista nr. 110A, MD-2062, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 05 - produse farmaceutice, medicamente; substane dietetice de uz medical. (531) CFE(5) 28.05.00. (526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "Lux". (511) NCL(9) 17 - cauciuc, gutaperc, gum, azbest, mic i produse din aceste materiale neincluse n alte clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de clftuire, etanare i izolare; tuburi flexibile nemetalice. (531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13.

(210) 020788 (220) 2007.03.26 (730) TECHELECTRO-SV S.R.L., MD Str. Grdina Botanic nr. 9, MD-2002, Chiinu, Republica Moldova

117

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(210) 020791 (220) 2007.03.23 (730) DANA S.A., MD Str. Independenei nr. 75, MD-3000, Soroca, Republica Moldova (540)

TRADEMARKS
materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare; fungicide, erbicide; 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrit, de msurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea i reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de nregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparate cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare; extinctoare; 11 - aparate de iluminat, de nclzire, de producere a aburului, de gtit, de rcire, de uscare, de ventilare, de distribuie a apei i instalaii sanitare; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; materiale pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); materiale de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse n alte clase); caractere tipografice, cliee; 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, congelate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi, ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat; miere, sirop de melas, drojdie, praf de copt; sare, mutar, oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea de rcit; 31 - produse agricole, horticole, forestiere i cereale necuprinse n alte clase; animale vii; fructe i legume proaspete; semine, plante i flori naturale; hran pentru animale; mal; 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe; siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 34 - tutun; articole pentru fumtori; chibrituri; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou;

(511) NCL(9) 25 - mbrcminte. (531) CFE(5) 05.13.07; 07.01.01; 25.01.09; 25.01.19; 25.03.15; 26.04.03.

(210) 020814 (220) 2007.03.01 (730) Moldagroproduct S.R.L., MD Str. Meterul Manole nr. 12, MD-2044, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substane de protecie contra ruginii i contra deteriorrii lemnului; materiale colorante; mordani; rini naturale n stare brut; metale sub form de foie i sub form de pudr pentru pictori, decoratori, tipografi i artiti; 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor; 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice de uz medical; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi i

118

M+RCI
39 - transport; ambalarea i depozitare de mrfuri; organizarea cltoriilor.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(9) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; materiale pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); materiale de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse n alte clase); caractere tipografice, cliee; 42 - servicii tiinifice i tehnologice, cercetri i proiectri corespunztoare; analiz industrial i servicii de cercetare; design-ul i elaborarea hardware i software de calculatoare.

(210) 020815 (220) 2007.02.28 (730) Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments "ROUST INCORPORATED", RU 7, ul. 1905 goda, RU-123846 Moscow, Federaia Rus (540)

(210) 020818 (220) 2007.02.28 (730) BowTie, Inc., corporaie din statul California, US 3 Burroughs, Irvine, California 92618-2804, Statele Unite ale Americii (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor " ". (511) NCL(9) 32 - bere, buturi nealcoolice; ape minerale i gazoase; sucuri din fructe; sucuri din legume; 33 - rachiu de anason, brandy, vin, whisky, gin, rachiu, lichioruri amare, buturi alcoolice slabe. (531) CFE(5) 03.01.14; 03.07.02; 24.01.25; 24.07.03; 24.07.23; 24.09.01; 28.05.00.

(511) NCL(9) 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; produse de imprimerie; articole de legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; materiale pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilierului); material de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse n alte clase); caractere tipografice, cliee; 42 - servicii tiinifice i tehnologice, cercetri i proiectri corespunztoare; analiz industrial i servicii de cercetare; design-ul i elaborarea hardware i software de calculatoare.

(210) 020817 (220) 2007.02.28 (730) BowTie, Inc., corporaie din statul California, US 3 Burroughs, Irvine, California 92618-2804, Statele Unite ale Americii (540)

(210) 020835 (220) 2007.03.01 (730) ASICS Corporation, JP 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, ChuoKu, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia

119

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(210) 020836 (220) 2007.03.01 (730) ASICS Corporation, JP 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, ChuoKu, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia (540)

(511) NCL(9) 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; nclminte sportiv, nclminte cu crampoane i nclminte de teren, nclminte de maraton, pantofi de atletism, nclminte pentru alergri, pantofi de antrenament, nclminte pentru baschet, nclminte pentru volei, pantofi de tenis, ghete de fotbal, ghete de mini-fotbal (futsal), ghete de rugbi, ghete pentru fotbal american, ghete de base-ball, ghete de handbal, ghete de badminton, pantofi pentru tenis de mas, pantofi pentru fitnes, pantofi de gimnastic, nclminte pentru grupele de susinere (ale echipelor sportive), pantofi de squash, pantofi de teren, pantofi pentru lupte greco-romane, ghete de box, ghete de golf, ghete pentru atletic grea, nclminte pentru tai ji quan, nclminte pentru tae kwon do, ghete pentru scrim, ghete pentru tragere cu arcul, nclminte pentru bowling, nclminte pentru lupt cu odgonul, ghete de alpinism, nclminte de purtat (de mers), nclminte pentru oferi, nclminte de lucru, ghete, bocanci, ciubote clduroase, cizme de cauciuc, bocanci de schi, nclminte de fiecare zi, nclminte pentru ceremonii, papuci de cas, sandale, crampoane pentru nclminte, tocuri pentru nclminte, tlpi (pingele) interne, tricouri cu mneca scurt, tricouri de tip polo, tricouri fr mneci, tricouri cu mneci lungi, pantaloni, chiloi, orturi, veste, pulovere, cmi, jachete, vestoane, jachete impermeabile de ap i vnt, pantaloni impermeabili de ap i vnt, tricouri sportive, pantaloni sportivi, indispensabili, costume i orturi de baie, costume pentru alergri, flanele (articole tricotate de sport), mbrcminte sportiv, pijamale, fuste, uniforme, mnui, osete, ciorapi, cciulie de not, manete, manete pentru ncheietura mnii, bandane, fulare, mnui de box, manoane, cravate, curele, centuri (mbrcminte). (531) CFE(5) 07.11.10; 26.03.06; 26.03.07; 26.03.23; 26.04.06; 27.05.22.

(511) NCL(9) 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; nclminte sportiv, nclminte cu crampoane i nclminte de teren, nclminte de maraton, pantofi de atletism, nclminte pentru alergri, pantofi de antrenament, nclminte pentru baschet, nclminte pentru volei, pantofi de tenis, ghete de fotbal, ghete de mini-fotbal (futsal), ghete de rugbi, ghete pentru fotbal american, ghete de base-ball, ghete de handbal, ghete de badminton, pantofi pentru tenis de mas, pantofi pentru fitnes, pantofi de gimnastic, nclminte pentru grupele de susinere (ale echipelor sportive), pantofi de squash, pantofi de teren, pantofi pentru lupte greco-romane, ghete de box, ghete de golf, ghete pentru atletic grea, nclminte pentru tai ji quan, nclminte pentru tae kwon do, ghete pentru scrim, ghete pentru tragere cu arcul, nclminte pentru bowling, nclminte pentru lupt cu odgonul, ghete de alpinism, nclminte de purtat (de mers), nclminte pentru oferi, nclminte de lucru, ghete, bocanci, ciubote clduroase, cizme de cauciuc, bocanci de schi, nclminte de fiecare zi, nclminte pentru ceremonii, papuci de cas, sandale, crampoane pentru nclminte, tocuri pentru nclminte, tlpi (pingele) interne, tricouri cu mneca scurt, tricouri de tip polo, tricouri fr mneci, tricouri cu mneci lungi, pantaloni, chiloi, orturi, veste, pulovere, cmi, jachete, vestoane, jachete impermeabile de ap i vnt, pantaloni impermeabili de ap i vnt, tricouri sportive, pantaloni sportivi, indispensabili, costume i orturi de baie, costume pentru alergri, flanele (articole tricotate de sport), mbrcminte sportiv, pijamale, fuste, uniforme, mnui, osete, ciorapi, cciulie de not, manete, manete pentru ncheietura minii, bandane, fulare, mnui de box, manoane, cravate, curele, centuri (mbrcminte).

120

M+RCI
(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.07; 26.03.23; 26.04.06; 07.11.10.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


lupt cu odgonul, ghete de alpinism, nclminte de purtat (de mers), nclminte pentru oferi, nclminte de lucru, ghete, bocanci, ciubote clduroase, cizme de cauciuc, bocanci de schi, nclminte de fiecare zi, nclminte pentru ceremonii, papuci de cas, sandale, crampoane pentru nclminte, tocuri pentru nclminte, tlpi (pingele) interne, tricouri cu mneca scurt, tricouri de tip polo, tricouri fr mneci, tricouri cu mneci lungi, pantaloni, chiloi, orturi, veste, pulovere, cmi, jachete, vestoane, jachete impermeabile de ap i vnt, pantaloni impermeabili de ap i vnt, tricouri sportive, pantaloni sportivi, indispensabili, costume i orturi de baie, costume pentru alergri, flanele (articole tricotate de sport), mbrcminte sportiv, pijamale, fuste, uniforme, mnui, osete, ciorapi, cciulie de not, manete, manete pentru ncheietura minii, bandane, fulare, mnui de box, manoane, cravate, curele, centuri (mbrcminte); 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport neincluse n alte clase; ornamente pentru pomul de Crciun; echipament de gimnastic i de sport, bte pentru jocuri, rachete pentru jocuri, crose pentru jocuri, mingi pentru jocuri, mnui pentru jocuri, tocuri, huse i geni pentru bte, rachete, crose i mingi, elemente protectoare ale echipamentului sportiv pentru cap, fa, piept, regiunea taliei, umerilor, coate, carp, degete, picioare, genunchi i glezne, plase sportive, rogojini, covorae, preuri de sport, funii pentru sport, centuri pentru sport, dispozitive i aparate pentru exerciii fizice, saci pentru schiuri, schiuri, legturi ale schiului, unsori pentru schiuri, coarde de srit, panglici pentru sport. (531) CFE(5) 26.01.05; 26.02.01; 27.05.01.

(210) 020837 (220) 2007.03.01 (730) ASICS Corporation, JP 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, ChuoKu, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia (540)

(511) NCL(9) 18 - piele i imitaii de piele, produse din aceste materiale neincluse n alte clase; piei de animale, piei de animale netbcite; geamantane i valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice, cravae, harnaamente de clrie i articole de elrie; geni de sport, geni de bru, geni de umr, geni de mn, geni cu fixaj, sacoe mari, saci de marinar, geni de dam, geni de voiaj, geni pentru rufe splate, geni pentru nclminte, ranie, rucsacuri, geni diplomat, serviet, serviet diplomat, geamantane plate, geni (sacoe) pe rotie, saci, portmonee, portofele, mape de piele, bastoane de plimbare; 25 - mbrcminte, nclminte, articole de acoperit capul; nclminte sportiv, nclminte cu crampoane i nclminte de teren, nclminte de maraton, pantofi de atletism, nclminte pentru alergri, pantofi de antrenament, nclminte pentru baschet, nclminte pentru volei, pantofi de tenis, ghete de fotbal, ghete de minifotbal (futsal), ghete de rugbi, ghete pentru fotbal american, ghete de base-ball, ghete de handbal, ghete de badminton, pantofi pentru tenis de mas, pantofi pentru fitnes, pantofi de gimnastic, nclminte pentru grupele de susinere (ale echipelor sportive), pantofi de squash, pantofi de teren, pantofi pentru lupte greco-romane, ghete de box, ghete de golf, ghete pentru atletic grea, nclminte pentru tai ji quan, nclminte pentru tae kwon do, ghete pentru scrim, ghete pentru tragere cu arcul, nclminte pentru bowling, nclminte pentru

(210) 020865 (220) 2007.03.21 (730) VUSUAL GRUP S.R.L., societate comercial, MD Str. Miron Costin nr. 13, bloc 3, ap. 36, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

121

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(9) 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale.

TRADEMARKS
(511) NCL(9) 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi i sucuri din fructe, siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou.

(210) 020903 (220) 2007.03.20 (730) ESPLAN-LUX S.R.L., MD Str. Ion Neculce nr. 63, ap. (of.) 22, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 021325 (220) 2007.05.30 (730) ACOREX WINE HOLDING S.A., ntreprindere mixt, MD Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova, Chiinu, Republica Moldova (540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "". (511) NCL(9) 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 37 - construcii; reparaii; servicii de instalare; 39 - transport; ambalare i depozitare de mrfuri; organizare de cltorii. (531) CFE(5) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17. (511) NCL(9) 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii). (531) CFE(5) 05.05.20; 05.11.02; 11.07.07; 25.01.15.

(210) 020940 (220) 2007.03.30 (730) BUZ Serghei, MD Str. Chiinu nr. 7, ap. 8, MD-3400, Hnceti, Republica Moldova (540)

(210) 021351 (220) 2007.06.11 (730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chiinu, Republica Moldova

122

M+RCI
(540)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(511) NCL(9) 01 - produse chimice destinate industriei, tiinelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii i silviculturii; rini artificiale n stare brut, materiale plastice n stare brut; ngrminte pentru pmnt; compoziii extinctoare; preparate pentru clirea i sudura metalelor; produse chimice destinate conservrii alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinai industriei; 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substane de protecie contra ruginii i contra deteriorrii lemnului; materiale colorante; mordani; rini naturale n stare brut; metale sub form de foie i sub form de pudr pentru pictori, decoratori, tipografi i artiti; 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor; 04 - uleiuri i grsimi industriale; lubrifiani; produse pentru absorbia, umezirea i compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzin pentru motoare) i substane pentru iluminat; lumnri i fitiluri pentru iluminat; 05 - produse farmaceutice i veterinare; produse igienice pentru medicin; substane dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi i materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinilor i pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor duntoare; fungicide, erbicide; 06 - metale comune i aliajele lor; materiale de construcie metalice; construcii metalice transportabile; materiale metalice pentru cile ferate; cabluri i fire metalice neelectrice; produse de lcturie i feronerie metalic; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse n alte clase; minereuri; 07 - maini i maini-unelte; motoare (cu excepia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu excepia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele dect cele acionate manual; incubatoare pentru ou; 08 - scule i instrumente de mn acionate manual; cuite, furculie i linguri; arme albe; aparate de ras; 09 - aparate i instrumente tiinifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cntrire, de msurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguran (salvare) i didactice; aparate i instrumente pentru con-

(511) NCL(9) 03 - preparate pentru albit i alte substane pentru splat; preparate pentru curare, lustruire, degresare i lefuire; spunuri; parfumerie, uleiuri eseniale, cosmetice, loiuni pentru pr; produse pentru ngrijirea dinilor; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou. (531) CFE(5) 05.13.07; 25.01.09; 25.01.10; 25.01.15.

(210) 021457 (220) 2007.06.25 (730) VANGHELI Spiridon, MD Str. Miron Costin nr. 2, ap. 29, MD-2068, Chiinu, Republica Moldova (540)

123

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


ducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru nregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de nregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate i mecanisme pentru aparate cu preplat; case nregistratoare, maini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaiei i calculatoare; extinctoare; 10 - aparate i instrumente chirurgicale, medicale, dentare i veterinare, membre, ochi i dini artificiali, articole ortopedice; material de sutur ; 11 - aparate de iluminat, de nclzit, de producere a vaporilor, de gtit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei i instalaii sanitare; 12 - vehicule; aparate de locomoie terestr, aerian sau naval; 13 - arme de foc; muniii i proiectile; explozive; focuri de artificii; 14 - metale preioase i aliajele lor i produse din aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse n alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preioase; ceasornicrie i instrumente pentru msurarea timpului; 15 - instrumente muzicale; 16 - hrtie, carton i produse din aceste materiale, necuprinse n alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legtorie; fotografii; papetrie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetrie sau menaj; materiale pentru artiti; pensule; maini de scris i articole de birou (cu excepia mobilelor); materiale de instruire sau nvmnt (cu excepia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse n alte clase); caractere tipografice, cliee; 17 - cauciuc, gutaperc, gum, azbest, mic i produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de clftuire, etanare i izolare, conducte flexibile nemetalice; 18 - piele i imitaii din piele, produse din aceste materiale necuprinse n alte clase; piei de animale; geamantane i valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice i articole de elrie; 19 - materiale de construcie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcie; asfalt, smoal i bitum; construcii nemetalice transportabile; monumente nemetalice; 20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse n alte clase) din lemn, plut, trestie, stuf, rchi-

TRADEMARKS
t, corn, os, filde, fanoane de balen, solzi, ambr, sidef, spum de mare, nlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice; 21 - ustensile i recipiente pentru menaj sau buctrie; piepteni i burei; perii (cu excepia pensulelor); material pentru perii; material pentru curare; burei metalici; sticl brut sau semiprelucrat (cu excepia sticlei de construcie); sticlrie, porelan i faian necuprinse n alte clase; 22 - frnghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (necuprinse n alte clase); materiale de umplutur (cu excepia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute; 23 - fire de uz textil; 24 - esturi i produse textile, necuprinse n alte clase; cuverturi de pat i de mas; 25 - mbrcminte, nclminte, articole care servesc la acoperirea capului; 26 - dantele i broderii, panglici i ireturi, nasturi, capse i copci, ace i ace cu gmlie; flori artificiale; 27 - covoare, preuri, rogojini, linoleum i alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile; 28 - jocuri, jucrii; articole de gimnastic i de sport necuprinse n alte clase; decoraiuni (ornamente) pentru pomul de Crciun; 29 - carne, pete, psri i vnat; extracte din carne; fructe i legume conservate, congelate, uscate i fierte; jeleuri, dulceuri, compoturi, ou, lapte i produse lactate; uleiuri i grsimi comestibile; 30 - cafea, ceai, cacao, zahr, orez, tapioc, sago, nlocuitori de cafea; fin i preparate fcute din cereale, pine, produse de patiserie i cofetrie, ngheat, miere, sirop de melas, drojdie, praf de copt; sare, mutar, oet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea; 31 - produse agricole, horticole, forestiere i cereale, necuprinse n alte clase; animale vii; fructe i legume proaspete; semine, plante i flori naturale; alimente pentru animale; mal; 32 - bere; ape minerale i gazoase i alte buturi nealcoolice; buturi din fructe i sucuri de fructe; siropuri i alte preparate pentru fabricarea buturilor; 33 - buturi alcoolice (cu excepia berii); 34 - tutun; articole pentru fumtori; chibrituri; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou; 36 - asigurri; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

124

M+RCI
37 - construcii; reparaii; servicii de instalaii; 38 - telecomunicaii; 39 - transport; ambalarea i depozitarea mrfurilor; organizarea cltoriilor; 40 - tratament de materiale; 41 - educaie; instruire; divertisment; activiti sportive i culturale; 42 - servicii tiinifice i tehnologice, precum i servicii de cercetare i de creaie, referitoare la acestea; servicii de analiz i cercetare industrial; crearea i dezvoltarea calculatoarelor i a programelor de calculator; 43 - servicii de alimentaie public; servicii de cazare temporar; 44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igien i de ngrijire a frumuseii pentru oameni sau animale; servicii de agricultur, horticultur i de silvicultur; 45 - servicii juridice; servicii de siguran pentru protejarea bunurilor i indivizilor; servicii personale i sociale oferite de ctre teri destinate s satisfac nevoile indivizilor. (531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.04; 05.05.04; 05.05.20.

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.04; 24.05.01; 24.05.02; 26.01.14; 28.05.00.

(210) 021556 (220) 2007.07.17 (730) HIDROCHIM S.R.L., MD Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova (540)

(210) 021469 (220) 2007.07.05 (730) DANDAR S.R.L., ntreprindere mixt, MD Str. Bcioii Noi nr. 14, MD-2029, Chiinu, Republica Moldova (540)

(511) NCL(9) 01 - produse chimice destinate industriei, tiinei, fotografiei, precum i agriculturii, horticulturii i silviculturii; rini artificiale n stare brut, materiale plastice n stare brut; ngrminte pentru sol; compoziii extinctoare; preparate pentru clirea i sudura metalelor; produse chimice destinate conservrii alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinai industriei; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrri de birou, comercializarea produselor din clasa 01. (531) CFE(5) 25.03.01; 27.05.11; 27.05.22; 28.05.00.

(210) 022036 (220) 2007.10.09 (730) VOX-DESIGN S.R.L., MD Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova

(511) NCL(9) 29 - msline conservate i ulei de msline comestibil provenite din Grecia.

125

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(540)

TRADEMARKS
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "VIN". (511) NCL(9) 33 - vinuri. (531) CFE(5) 07.01.01; 07.05.09; 07.11.01; 26.01.02; 26.04.06; 26.13.01.

126

M+RCI

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Lista mrcilor nregistrate


Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul depozitului, data depozitului, numrul nregistrrii mrcii, data nregistrrii, clasele conform CIPS, titularul, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numrul BOPI n care a fost publicat cererea de nregistrare
Nr. crt. 1 1 (210) Nr. depozit 2 017896 (220) Data depozit 3 2005.10.11 (111) Nr. nregistrrii 4 15578 (151) Data nregistrrii 5 2007.10.23 (511) Clase 6 (730) Titular, cod ST. 3 OMPI 7 (442) Nr. BOPI 8 11/2006

03,04,07,09,16, ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, DE 24,25,28,29,30, 31,32,33,34,35, 36,38,39,40,41, 42,43 03,04,07,09,16, ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, DE 24,25,28,29,30, 31,32,33,34,35, 36,38,39,40,41, 42,43 03,04,07,09,16, ALDI GmbH & Co., KG, DE 24,25,28,29,30, 31,32,33,34,35, 36,38,39,40,41, 42,43 29,30,43 21,32 33 29,30,32,35 33,35,43 09,35,37 07,37 35 17,19,37 33 30 09,16,28,41 09,16,28,41 12 16,35 MARIBOR S.R.L., MD Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD Maurt S.R.L., MD CHINAH Oleg, MD CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD COJOCARU Ruslan, MD SC REMSTANCOM S.R.L., MD COJOCARU Ruslan, MD TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo, RU ALCOLUX S.R.L., MD ORION Corporation, KR NINTENDO CO., LTD, JP NINTENDO CO., LTD, JP KIA MOTORS CORPORATION, KR TEHNOROL S.R.L., societate comercial, MD Vidcrte acionerne tovarstvo "Monomah", UA Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US C.P. Pharmaceuticals International C.V., US CIUHRII Veaceslav, MD Advanced Micro Devices, Inc., corporaia statului Delaware, US MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US Moldavcabeli, societate pe aciuni de tip nchis, MD

017897

2005.10.11

15579

2007.10.23

11/2006

017898

2005.10.11

15580

2007.10.23

11/2006

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

021155 016848 018766 016982 018947 019154 019170 019180 019184 019215 019231 019287 019288 019376 019378 019395 019425 019426 019433 019434 019450 019451

2007.05.04 2005.04.28 2006.02.15 2005.05.19 2006.03.09 2006.04.10 2006.04.19 2006.04.18 2006.04.19 2006.05.03 2006.04.27 2006.05.02 2006.05.02 2006.05.24 2006.05.31 2006.06.02 2006.06.06 2006.06.06 2006.06.07 2006.06.08 2006.06.12 2006.06.12

15598 15599 15600 15601 15602 15603 15604 15605 15606 15607 15608 15609 15610 15611 15612 15613 15614 15615 15616 15617 15618 15619

2007.11.01 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.23 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.14 2007.11.15

7/2007 7/2007 7/2007 8/2006 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

09,37,38,40,42 ADC Telecommunications, Inc., US 05,30 05 05 05 09 09,38

26

019456

2006.06.14

15620

2007.11.15

09,35

7/2007

127

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 019452 019503 019506 019507 019549 019550 019575 019577 019603 019353 3 2006.06.12 2006.06.26 2006.06.22 2006.06.22 2006.06.30 2006.07.03 2006.06.29 2006.06.29 2006.06.29 2006.05.16 4 15621 15622 15623 15624 15625 15626 15627 15628 15629 15630 5 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 2007.11.15 6 12 30 32 29 7

TRADEMARKS
8 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

Shanghai Maple Automobile Co., Ltd., CN Franzelua S.A., combinat de panificaie din Chiinu, MD THE COCA-COLA COMPANY, corporaia statului Delaware, US COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company), FR

25,35,39,41,43, CALINA S.R.L., MD 44 30 30 30 30 12 BUCURIA S.A., MD ZACRTE ACIONERNE TOVARSTVO "AVK", UA ZACRTE ACIONERNE TOVARSTVO "AVK", UA ZACRTE ACIONERNE TOVARSTVO "AVK", UA ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Isuzu Motors Limited), JP ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Isuzu Motors Limited), JP ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Isuzu Motors Limited), JP ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Isuzu Motors Limited), JP International Business Company "Nutritek International, Corp.", VG International Business Company "Nutritek International, Corp.", VG Nycomed Austria GmbH, AT JARDAN Vladimir, MD MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US Hyundai Motor Company, KR BOGDANOVA Maria, MD VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, Maison Fonde en 1772, FR VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, Maison Fonde en 1772, FR VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, Maison Fonde en 1772, FR ASPRIOM INVESTMENTS LIMITED, CY VOX-DESIGN S.R.L., MD Moldcell S.A., ntreprindere mixt, MD BASARAB Igor, MD DOINA VIN S.R.L., MD NOBILART GRUP S.R.L., MD Red Point S.R.L, ntreprindere mixt, MD BASARAB Igor, MD Omnicom International Holdings Inc., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US

37

019354

2006.05.16

15631

2007.11.15

12

7/2007

38

019355

2006.05.16

15632

2007.11.15

12

7/2007

39

019356

2006.05.16

15633

2007.11.15

12

7/2007

40 41 42 43 44

019642 019640 019639 019609 019616

2006.07.07 2006.07.07 2006.07.07 2006.07.10 2006.07.03

15634 15635 15636 15637 15638

2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19

05,29 05,29 05 29,32 09

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

019619 019625 019628 019629 019630 019631 019635 016624 018342 018515 018557 018579 018669 018700

2006.07.03 2006.07.07 2006.07.05 2006.07.05 2006.07.05 2006.07.05 2006.07.11 2005.03.29 2005.12.23 2006.01.13 2006.01.19 2006.01.18 2006.01.31 2006.02.07

15639 15640 15641 15642 15643 15644 15645 15646 15647 15648 15649 15650 15651 15652

2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.19 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20

12 02,03,35 33,35,41 33,35,41 33,35,41 29,30 33 09,16,35 33 33 28,41 35 33 35

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 8/2006 1/2007 12/2006 5/2007 1/2007 2/2007 2/2007

128

M+RCI
1 59 60 61 62 2 019135 019303 019321 019466 3 2006.03.31 2006.05.11 2006.06.02 2006.06.15 4 15653 15654 15655 15656 5 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 2007.11.20 6

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


7 8 6/2007 6/2007 5/2007 6/2007

06,17,19,35,37, UNGUREANU ART S.R.L., MD 39,42 33 33 35 Agrovin Bulboaca S.A., MD PROURA - VIN S.A., MD Omnicom International Holdings Inc., corporaie organizat i existent conform statului Delaware, US Zakrtoe Acionernoe Obscestvo RUSSKOE MORE, RU ZAT "ELFA", UA

63 64 65 66

017028 017643 018278 019150

2005.05.25 2005.08.26 2005.12.19 2006.04.06

15657 15658 15659 15660

2007.11.20 2007.11.20 2007.11.23 2007.11.23

29,31,35 03

4/2007 5/2007 6/2007 6/2007

30,32,33,35,43 THE COCA-COLA COMPANY, corporaia statului Delaware, US 12 GENERAL MOTORS CORPORATION, corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US AT&T PROPERTIES, LLC, US EXAMONE ENTERPRISES LTD, CY Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US WIENER STADTISCHE Versicherung AG, AT

67 68 69 70 71

018872 019073 019181 020767 020942

2006.03.01 2006.03.28 2006.04.18 2007.02.23 2007.04.11

15661 15662 15663 15664 15665

2007.11.23 2007.11.23 2007.11.26 2007.11.27 2007.11.27

09,16,35,36, 37,38,41,42 03,05 05 36

4/2007 5/2007 7/2007 6/2007 6/2007

01,02,03,04,05, .C.S. LEMI INVEST S.A., MD 06,07,08,09,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45 29,30,35,39,43 Rincom-Grup S.R.L., MD 32 05 SOLOVEI Alexandru, MD BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, corporaie din statul Delaware, US RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ntreprindere mixt moldo-romn, MD POLICIUC Dmitri, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD NGUYEN SI TRUNG KY, MD Wyeth Holdings Corporation, a corporation organized under the laws of the state of Maine, US VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD

72 73 74

017950 019633 019646

2005.10.28 2006.07.06 2006.07.10

15666 15667 15668

2007.11.27 2007.11.27 2007.11.28

7/2007 7/2007 7/2007

75

019656

2006.07.14

15669

2007.11.28

33

7/2007

76 77 78 79 80 81 82 83

019671 019677 019681 019682 019683 019684 019685 019667

2006.07.18 2006.07.21 2006.07.21 2006.07.21 2006.07.21 2006.07.21 2006.07.21 2006.07.13

15670 15671 15672 15673 15674 15675 15676 15677

2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28

43 05,35 05,35 05,35 05,35 05,35 05,35 05

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

84 85 86 87 88

019712 019713 019714 019715 019716

2006.07.25 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.25

15678 15679 15680 15681 15682

2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28

05,35 05,35 05,35 05,35 05,35

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

129

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 2 019719 019744 019746 019752 019787 019791 019792 019793 019798 019799 019800 019802 019803 019811 019813 019814 019815 019816 019819 3 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.26 2006.07.27 2006.07.27 2006.07.27 2006.07.28 2006.07.28 2006.07.28 2006.07.28 2006.07.28 2006.07.28 2006.07.31 2006.08.08 2006.08.03 2006.08.03 2006.08.03 2006.08.03 4 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 15692 15693 15694 15695 15696 15697 15698 15699 15700 15701 5 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.28 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 6 05,35 05 05 30 12,35 05 35 30 05 05 05 05 10 32 34,35 05 05 05 09,38 7 VITAPHARM-COM S.R.L., ntreprindere mixt, MD RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN

TRADEMARKS
8 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

Company "ORIMI TRADE" LLC, RU AGROFERMOTECH S.R.L., MD MERCK & CO., INC., US PRILEPOVA Olga, MD STANCU Eugeniu, MD Wyeth, US Wyeth, US Wyeth, US Wyeth, US Advanced Medical Optics, Inc., US Maaza International Co. L.L.C., AE ALANIUS PRO S.R.L., MD SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US BAUSCH & LOMB INCORPORATED, US BAUSCH & LOMB INCORPORATED, US BAUSCH & LOMB INCORPORATED, US STANCU Eugeniu, MD MOTOROLA, INC., corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD MORENDOC S.R.L., MD Caff Nero Group Plc, GB Metatron, societate pe aciuni, MD MasterCard International Incorporated, corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US Vifor (International) AG, Ltd., Inc., CH Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, corporaie din statul Washington, US Juki Co., Ltd., JP DMITRIEVA Olga, MD

108

019823

2006.08.03

15702

2007.11.29

09,38

7/2007

109 110 111 112 113

019830 019831 019832 019837 019839

2006.08.07 2006.08.07 2006.08.07 2006.08.10 2006.08.09

15703 15704 15705 15706 15707

2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29

05 09 05 03,16 09,38

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

114 115 116 117 118 119

019844 019849 019850 019863 019869 019898

2006.08.11 2006.09.04 2006.08.17 2006.08.11 2006.08.15 2006.08.18

15708 15709 15710 15711 15712 15713

2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29 2007.11.29

32 41,43 43 05 35,36

7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007 7/2007

11,17,19,35,37 SERVIDAR S.R.L., MD

120 121

019902 019912

2006.08.18 2006.08.25

15714 15715

2007.11.29 2007.11.29

05 43

7/2007 7/2007

122 123

019922 020313

2006.08.30 2006.11.24

15716 15717

2007.11.29 2007.11.29

07 03,05,35

7/2007 7/2007

130

M+RCI

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Lista mrcilor rennoite


Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul nregistrrii rennoite, data expirrii termenului de rennoire, clasele conform CIPS, titularul i adresa, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numerele BOPI n care au fost publicate cererea de nregistrare a mrcii i marca nregistrat
Nr. crt. (116) Nr. nregistrrii rennoite 2 2R 105 (186) Data expirrii rennoirii 3 2017.08.15 (511) Clase (730) Titular i adres, cod ST.3 OMPI (442) Nr. BOPI 6 (450) Nr. BOPI 7 7/1994

1 1

4 35,36,37,38, 39,40,41,42

R 3272

2014.11.18

33

R 3721

2014.08.16

39

R 3970

2015.08.21

33

R 5514

2017.04.21

33

R 5518

2017.06.26

33

R 5528

2017.04.21

33

R 5579

2017.03.20

07,08

R 5726

2017.05.08

33

10

R 5727

2017.05.16

09,39

11

R 5924

2017.07.09

25

12

R 5925

2017.07.14

05

5 SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as Sony Corporation), JP 7-35, Kitashinagawa, 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia BUKET MOLDAVII, societate pe aciuni de tip nchis, MD Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubsari, Republica Moldova MOLDAVIAN AIRLINES S.A., ntreprindere mixt, MD Aeroport, MD-2026, Chiinu, Republica Moldova MOLDAVSKII STANDART S.R.L., ntreprindere cu capital strin, fabric de vinuri i divinuri, MD Str. Iuri Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardia, Taraclia, Republica Moldova OENO CONSULTING S.R.L., ntreprindere tehnico-tiinific, MD, Str. Ion Creang 25, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova OENO CONSULTING S.R.L., ntreprindere tehnico-tiinific, MD, Str. Ion Creang 25, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova OENO CONSULTING S.R.L., ntreprindere tehnico-tiinific, MD, Str. Ion Creang 25, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova Blount, Inc., a Delaware corporation, US 4909 SE International Way, Portland, Oregon 97222, Statele Unite ale Americii OENO CONSULTING S.R.L., ntreprindere tehnico-tiinific, MD, Str. Ion Creang 25, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova United Parcel Service of America, Inc., (a Delaware Corporation), US 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, Statele Unite ale Americii GLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK SANAYI TICARET LIMITED IRKETI TRADING ALSO AS GULOM TEXTILE AND JEWELRY INDUSTRY COMMERCE LIMITED COMPANY, TR MITHATPASA CADDESI, BUYUK HAYDAR EFENDI SOKAK NO: 8, BEYAZIT-ISTANBUL, Turcia Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, DE Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germania

4/1995

3/1996

12/1995

6/1996

4/1996

10/1996

7/1997

4/1998

9/1997

4/1998

7/1997

4/1998

11/1997

5/1998

2/1998

7/1998

2/1998

7/1998

5/1998

11/1998

5/1998

11/1998

131

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 13 2 R 5979 3 2017.08.14 4 09,16,38 5 Thuraya Satellite Telecommunications Company, AE Sheikh Rashid Bin Saeed Al-Maktoom Street, Etisalat Tower, Abu-Dhabi, Emiratele Arabe Unite FORD MOTOR COMPANY, corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US The American Road, City of Dearborn, State of Michigan 48121-2490, Statele Unite ale Americii Microsoft Corporation, US One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Statele Unite ale Americii Microsoft Corporation, US One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Statele Unite ale Americii CASTROL LIMITED, GB Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, Wiltshire, SN3 1RE, Regatul Unit ASCOM GRUP S.A., grup industrial-financiar, MD Bd. Renaterii nr. 22, bloc 2, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova

TRADEMARKS
6 6/1998 7 11/1998

14

R 5980

2017.08.19

12

6/1998

11/1998

15

R 5993

2017.08.04

09

6/1998

12/1998

16

R 5994

2017.08.04

09

6/1998

12/1998

17

R 6006

2017.08.26

01,04

7/1998

12/1998

18

R 6042

2017.09.03

19

R 6056

2017.09.15

01,02,03,04, 05,06,07,08, 09,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41,42 42

7/1998

12/1998

20 21

R 6061 R 6063

2017.04.29 2017.08.01

09 21

22

R 6087

2017.06.05

01,17,19,35

23

R 6113A

2017.04.04

33

24

R 6183

2017.09.01

08

25

R 6186

2017.07.31

05

26

R 6218

2017.11.03

30

27

R 6272

2017.11.06

05

28

R 6716

2017.12.26

32,33

Brodsky Uskov Looper Reed i Partenerii S.R.L., MD Str. Mitropolit Varlaam nr. 73, bloc 75, ap. 7, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova QUANTE AG, DE Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germania The Procter & Gamble Company, US One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Statele Unite ale Americii UNIPLAST S.R.L., MD Str. Pdurii nr. 6, MD-2018, Chiinu, Republica Moldova CASCADVIN S.R.L., MD Str. Ungureanu nr. 2a, MD-2019, Chiinu, Republica Moldova THE GILLETTE COMPANY, US Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii PRAECIS PHARMACEUTICALS, INCORPORATED, US Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Statele Unite ale Americii Gustav Paulig Ltd, FI Gustav Pauligin katu 5, 00990 Helsinki, Finlanda Wyeth, corporaie organizat i existent conform legilor statului Delaware, US Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, Statele Unite ale Americii Red Bull GmbH, AT Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria

8/1998

1/1999

8/1998 8/1998

1/1999 1/1999

2/1998

1/1999

1/1998

3/1999

9/1998

3/1999

9/1998

3/1999

10/1998

3/1999

10/1998

4/1999

5/1999

10/1999

132

M+RCI
1 29 30 2 R 6717 R 6946 3 2017.12.26 2017.06.27 4 32,33 29,35,42

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


5 Red Bull GmbH, AT Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria FREE FISHERIES S.R.L., ntreprindere cu capital strin, MD Calea Basarabiei nr. 42, MD-2002, Chiinu, Republica Moldova Alpine Electronics, Inc., JP 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia ORANGE MOLDOVA S.A., ntreprindere mixt, MD Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova 6 5/1999 4/1998 7 10/1999 1/2000

31

R 7197

2017.09.11

09,12,37

8/1999

4/2000

32

R 7471

2018.05.06

33

R 7472

2018.05.29

34

R 7772

2017.07.14

01,02,03,04, 05,06,07,08, 09,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41,42 01,02,03,04, 05,06,07,08, 09,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41,42 25

3/2000

8/2000

ORANGE MOLDOVA S.A., ntreprindere mixt, MD Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova

3/1999 3/2000

8/2000

TATIANA-IMPEX S.R.L., MD Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chiinu, Republica Moldova

5/1998

3/2001

133

DESIGN

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

VI
Design industrial / Industrial Design
rotecia juridic a desenelor i modelelor industriale n Republica Moldova se asigur n temeiul nregistrrii lor la AGEPI n modul stabilit de Legea privind protecia desenelor i modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificat i completat prin legile nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003 i nr. 205-XVI din 28.07.2005. Cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin reprezentant n proprietatea industrial, de ctre persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie s conin documentele prevzute n art. 11(3) din Lege. Datele privind desenele i modelele industriale nregistrate, certificatele de nregistrare a desenelor i modelelor industriale eliberate i desenele i modelele industriale rennoite prin procedura naional se public n BOPI. Desenele i modelele industriale nregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica Moldova este parte, se public n limbile francez i englez n Buletinul de Desene i Modele Internaionale (Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin). Buletinul include att datele bibliografice, ct i reproducerile desenelor/modelelor industriale i este expus n biblioteca AGEPI, accesibil publicului. n BOPI se public listele acestor desene i modele, aranjate n ordinea numerelor de nregistrare internaional i a claselor CIDMI. Pentru etichete i ambalaje ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003 and No. 205-XVI of July 28, 2005. The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative in industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law. Data on the registered industrial designs, issued certificates on registration of industrial designs, and renewal industrial designs under the national procedure shall be published in BOPI. Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, shall be published in French and English in the International Designs Bulletin / Bulletin des dessins et modeles internationaux. The Bulletin comprises both bibliographic data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes. For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.

135

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I) CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA DESENE I MODELE INDUSTRIALE

DESIGN

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO INDUSTRIAL DESIGNS


(11) (15) (18) (20) (21) (22) (23) (28) (30) (31) (32) (33) (44) (45) (46) (51) (54) (55) (57) (62) (71) Numrul certificatului Certificate number Data nregistrrii Date of registration Data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a nregistrrii Expected expiration date of the registration validity Numrul desenului/modelului industrial Number of the industrial design Numrul depozitului Number of the application Data depozitului Filing date of the application Data prioritii de expoziie Date of exhibition priority Numrul de desene i modele industriale Number of industrial designs Date referitoare la prioritate conform Conveniei de la Paris Priority data under the Paris Convention Numrul cererii prioritare Number of the priority application Data depozitului cererii prioritare Filing date of the priority application ara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 Data publicrii hotrrii de nregistrare a desenului i modelului industrial Publication date of the decision on registration of the industrial design Data eliberrii certificatului Date of issuance of certificate Data expirrii termenului de amnare a publicrii Date of deferment expiration Clasificarea internaional a desenelor i modelelor industriale (clasa i subclasa Clasificrii de la Locarno) International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) Denumirea desenului/modelului industrial Title of the industrial design Reproducerea desenului/modelului industrial Reproduction of the industrial design Culorile revendicate Indication of colors claimed Numrul cererii divizionare Number of application related by division Numele/denumirea i adresa solicitantului (solicitanilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

136

DESIGN
(72) (73)

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Numele autorului (autorilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 Numele/denumirea i adresa titularului (titularilor), codul rii conform normei ST. 3 OMPI Name and address of the owner(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

(74) (80)

Numele reprezentantului n proprietatea industrial Name of the representative in industrial property Datele de depozit internaional conform Aranjamentului de la Haga Identification of certain data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAIILOR REFERITOARE LA DESENE I MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE N BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
FF4L Desene i modele industriale nregistrate Registered industrial designs FF4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate aranjate n ordinea numerelor de nregistrare (semestrial) Numerical index of registered industrial designs (half-yearly) FF4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate aranjate n ordinea claselor CIDMI (semestrial) Subject index of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) FF4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate aranjate n ordinea alfabetic a numelor titularilor (semestrial) Name index of patent owners of registered industrial designs (half-yearly) FG4L Lista certificatelor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale eliberate List of issued of industrial design certificates FG4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea numerelor de nregistrare internaional (lunar, semestrial) International numerical index of industrial designs registered under the Hague Agreement (monthly, halfyearly) FG4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) Subject index of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID classes (monthly, half-yearly) NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite List of renewed industrial designs NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite conform Aranjamentului de la Haga List of industrial designs renewed under the Hague Agreement MG4L Lista certificatelor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale deczute din drepturi prin neachitarea taxei de eliberare a certificatului List of industrial design certificates forfeited for non-payment of the issuance fee

137

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

DESIGN

FF4L Desene i modele industriale nregistrate / Registered industrial designs


rice persoan interesat are dreptul s depun la AGEPI o contestaie motivat mpotriva hotrrii de nregistrare a desenului sau modelului industrial n termen de 6 luni de la data publicrii acestei hotrri n BOPI, dac nu este ndeplinit cel puin una din condiiile prevzute la art. 4-8 din Legea privind protecia desenelor i modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996. ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, has not been met, file with the AGEPI a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial design within six months following the date of publication of that decision in BOPI.

138

DESIGN
(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) 1025 2007.11.27 LOC (8) Cl. 09-01; 07-01 f 2007 0012 2007.02.02 2012.02.02 3

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(71)(73) ORHEI-VIT S.A., MD Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova (72) CAVALEVSCAIA Olga, MD (74) CIUBUC Iulia (54) Recipient din sticl, ambalaje

(55)

3.1

3.2

139

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) 1026 2007.11.28 LOC (8) Cl. 09-01, 03 f 2005 0122 2005.11.09 2010.11.09 11

DESIGN
(71)(73) UNITED WINE COMPANY S.R.L., NTREPRINDERE MIXT, MD Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chiinu, Republica Moldova (72) FORTUNA Romeo, MD (74) PRIDA Andrei (54) Butelii

140

DESIGN
(11) (55) 1026

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

10

11

(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28)

1027 2007.11.27 LOC (8) Cl. 09-01, 05; 19-08 f 2005 0144 2005.12.14 2010.12.14 2

(71)(73) GRAPE VALLEY S.R.L., NTREPRINDERE MIXT MOLDO-IRLANDEZ, MD MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova (72) NISEMBOIN Alexandru, MD (74) SOCOLOVA Olga (54) Ambalaje de tip Pet-in-Bag

(55) Remarc: ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

141

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1027

DESIGN

1.1

1.2

142

DESIGN
(11) 1027

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

2.1

2.2

(11) (15) (51) (21) (22) (18) (31) (32) (33)

1028 2007.11.16 LOC (8) Cl. 09-01 f 2006 0108 2006.12.13 2011.12.13 DI6602868-0 2006.07.24 BR

(28) 1 (71)(73) UNIQUE GARDEN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, INDSTRIA E PARTICIPAES LTDA, BR Estrada Laramara, 3500 - Vila Corumb Mairipor - SP - 07600-000, Brazilia (72) Tomie Ohtake, BR (74) CORCODEL Angela (54) Flacon pentru parfum

143

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (55) 1028

DESIGN

1.1

1.2

1.3

1.4

144

DESIGN
(11) 1028

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.5

(11) (15) (51) (21) (22) (18)

1029 2007.11.19 LOC (8) Cl. 09-01 f 2007 0016 2007.02.12 2012.02.12

(28) 1 (71)(73) ESMALDA S.R.L., MD Str. Columna nr. 108, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova (72) NERUH Sergiu, MD (54) Butelie

(55) Remarc: ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

145

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1029

DESIGN

1.1

1.2

(11) (15) (51) (21) (22) (18)

1030 2007.11.16 LOC (8) Cl. 09-01 f 2007 0019 2007.02.20 2012.02.20

(28) 2 (71)(73) COVIS S.A., MD Bd. tefan cel Mare i Sfnt nr. 180, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova (72) JENENCO Ghennadi, MD (54) Butelii

146

DESIGN
(11) (55) 1030

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.1

1.2

2.1

2.2

(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28)

1031 2007.11.27 LOC (8) Cl. 09-03; 19-08 f 2005 0132 2005.11.24 2010.11.24 4

(71)(73) GRAPE VALLEY S.R.L., NTREPRINDERE MIXT MOLDO-IRLANDEZ, MD MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova (72) NISEMBOIN Alexandru, MD (74) SOCOLOVA Olga (54) Ambalaje-cutii

(55) Remarc: ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

147

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1031

DESIGN

1.1

1.2

148

DESIGN
(11) 1031

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

2.1

2.2

149

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1031

DESIGN

3.1

3.2

150

DESIGN
(11) 1031

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

4.1

4.2

151

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) 1032 2007.11.26 LOC (8) Cl. 09-03 f 2006 0012 2006.02.01 2011.02.01 1

DESIGN
(71)(73) VINRIA BOSTAVAN S.R.L., NTREPRINDERE MIXT, MD MD-5352, Etulia, Vulcneti, UTA Gguzia, Republica Moldova (72) COJOCAR Vasile, MD (74) SOCOLOVA Olga (54) Lad-ambalaj

1.1

1.2

1.3

152

DESIGN
(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) (55) 1033 2007.11.26 LOC (8) Cl. 09-03 f 2007 0020 2007.02.02 2012.02.02 1

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(71)(73) HORN S.R.L., FIRM COMERCIAL DE PRODUCIE, MD Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova (72) ROGATCHIN Oleg, MD (74) SOCOLOVA Olga (54) Ambalaj de carton

1.1

1.2

153

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1033

DESIGN

1.3

1.4

1.5

(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28)

1034 2007.11.26 LOC (8) Cl. 09-03 f 2007 0021 2007.02.16 2012.02.16 2

(71)(73) HORN S.R.L., FIRM COMERCIAL DE PRODUCIE, MD Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2071, Chiinu, Republica Moldova (72) ROGATCHIN Oleg, MD (74) SOCOLOVA Olga (54) Ambalaje de carton

154

DESIGN
(11) (55) 1034

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

155

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1034

DESIGN

2.3

2.4

(11) (15) (51) (21) (22) (18)

1035 2007.11.16 LOC (8) Cl. 09-03; 13-99 f 2007 0025 2007.03.28 2012.03.28

(28) 1 (71)(72)(73) HASAN Mihail, MD Bd.Mircea cel Btrn nr. 32, ap. 1, MD-2075, Chiinu, Republica Moldova (74) PARASCA Dumitru (54) Post de transformatoare aerian trifazat

156

DESIGN
(11) (55) 1035

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.1

1.2

157

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) 1036 2007.11.29 LOC (8) Cl. 19-08 f 2006 0017 2006.02.09 2011.02.09 2

DESIGN
(71)(73) ACOREX WINE HOLDING S.A., NTREPRINDERE MIXT, MD Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Chiinu, Republica Moldova (72) BORETS Serghei, MD (74) GLAZUNOV Nicolae (54) Etichete

(55) Remarc: ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

2.1

158

DESIGN
(11) 1036

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

2.2

2.3

(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28)

1037 2007.11.15 LOC (8) Cl. 20-03 f 2007 0023 2007.03.26 2012.03.26 1

(71)(73) PRODAN Ivan, MD Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 45, MD-2072, Chiinu, Republica Moldova (72) PRODAN Ivan, MD (74) SSOEVA Valentina (54) Panou de reclam pentru cabina liftului

159

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (55) 1037

DESIGN

1.1

160

DESIGN
(11) 1037

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.2

161

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1037

DESIGN

1.3

162

DESIGN
(11) 1037

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

1.4

163

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (15) (51) (21) (22) (18) 1038 2007.11.26 LOC (8) Cl. 21-02 f 2005 0155 2005.12.22 2010.12.22

DESIGN
(28) 41 (71)(72)(73) VAISMAN Oscar, MD Str. Ismail nr. 96, ap. 10, MD-2001, Chiinu, Republica Moldova (54) Echipamente pentru antrenament

(55) Remarc: ponderea semantic a prii verbale nu se protejeaz.

164

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

165

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

166

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

167

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

168

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

169

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

170

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

171

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

172

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

10

173

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

11

174

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

12

175

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

13

176

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

14

177

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

15

178

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

16

179

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

17

180

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

18

181

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

19

20

182

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

21

22

183

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

23

24

184

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

25

26

185

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

27

28

186

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

29

187

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

30

31

188

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

32

33

189

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

34

35

190

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

36

37

191

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1038

DESIGN

38

39

192

DESIGN
(11) 1038

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

40

41

193

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) (15) (51) (21) (22) (18) (28) 1039 2007.11.01 LOC (8) Cl. 25-02 f 2006 0060 2006.05.30 2011.05.30 23

DESIGN
(71)(72)(73) LAUR Matei, MD Str. Grenoble nr. 165, ap. 25, MD-2019, Chiinu, Republica Moldova (74) MARGINE Ion (54) Elemente de ngrdire pentru gard metalic

(55)

194

DESIGN
(11) 1039

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

10

11

12

195

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


(11) 1039

DESIGN

13

14

15

16

17

18

196

DESIGN
(11) 1039

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

19

20

21

22

23

197

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

DESIGN

FG4L Lista certificatelor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale eliberate n noiembrie 2007
Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul certificatului, clasele conform CIDMI, numrul depozitului, data depozitului, numrul de desene i modele industriale, titularul, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numrul BOPI n care a fost publicat nregistrarea
Nr. crt. 1 2 (11) Nr. certificatului 914 940 (51) Clase 07-04; 31-00 09-03 (21) Nr. depozitului f 2006 0004 f 2004 0156 (22) Data depozitului 2006.01.19 2004.10.20 (28) Nr. de desene i modele industriale 3 4 (73) Titular, cod ST. 3 OMPI ALIMENTARMA S.A., MD HORN S.R.L., FIRM COMERCIAL DE PRODUCIE, MD BASVINEX, SOCIETATE PE ACIUNI, MD ENTEH S.A., MD CEMA S.A., SOCIETATE MIXT MOLDO-CEHOAMERICAN, MD PLUS ASCONI S.R.L., MD BASVINEX, SOCIETATE PE ACIUNI, MD BASVINEX, SOCIETATE PE ACIUNI, MD

(44) Nr. BOPI 10/2006 12/2006 3/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007 4/2007

3 4 5

965 975 976

09-01, 99 09-01 09-01; 11-03; 19-08 09-01, 03 09-01 09-01

f 2005 0140 f 2005 0050 f 2005 0098

2005.12.01 2005.04.05 2005.07.20

1 1 1

6 7 8

977 978 979

f 2006 0003 f 2006 0014 f 2006 0016

2006.01.13 2006.02.03 2006.02.07

1 1 2

NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite


Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul certificatului, data expirrii termenului de rennoire, numrul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numrul de desene i modele industriale rennoite (numrul desenului i modelului industrial rennoit), titularul i adresa, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI n care a fost publicat nregistrarea
Nr. crt. (11) Nr. certificatului (18) Data expirrii rennoirii (21) Nr. depozitului (22) Data depozitului (51) Clase (28)(20) Nr. de desene i modele industriale rennoite (nr. desenului i modelului industrial rennoit) 6 (73) Titularul i adresa, cod ST. 3 OMPI (44)(45) Nr. BOPI

121

2012.10.23

0134

1997.10.23

09-01

524

2012.11.13

f 2002 0128 2002.11.13

19-08

NTREPRINDEREA TEHNICO-TIINIFIC "OENO CONSULTING" S.R.L., MD Str. Ion Creang nr. 25, MD-2064, Chiinu, Republica Moldova IMPERIAL VIN S.A., MD MD-7330, Pleeni, Cantemir, Republica Moldova

4/1998 12/1998

10/2003 5/2004

198

DESIGN

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

FG4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea numerelor de nregistrare internaional
Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul nregistrrii internaionale, data nregistrrii internaionale, data prioritii, titularul, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului i modelului industrial, clasele conform CIDMI, numrul de desene i modele industriale (numrul desenului i modelului industrial), data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a nregistrrii, numrul Buletinului de Desene i Modele Internaionale (IDB) n care a fost publicat cererea de nregistrare
Nr. crt. (11) Nr. nregistrrii (15) Data nregistrrii (23)(30) Prioritate 1 1 2 DM/068519 3 2007.01.15 2006.08.02, 569819, EM 2007.01.09 4 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE 5 Autovehicul cu motor / Motor vehicle / Vhicule moteur 6 12-08 (73) Titular, cod ST. 3 OMPI (54) Denumirea desenului i modelului industrial (51) Clase (28)(20) (18) Nr. IDB Nr. de desene Valabilitate i modele industriale (nr. desenului i modelului industrial) 7 8 9 1 2012.01.15 6/2007

DM/068585

DM/068587

2007.01.04 2006.07.07, 0005575900001, EM

DM/068739

2007.01.03 2006.10.28, 1, DE

DM/068854

2007.01.29 2006.08.08, TV2006O00 0043, IT 2007.06.07

Produse alimentare / Food stuff / Produits alimentaires PHILIP MORRIS Pachet, n particular PRODUCTS conine conteiner S.A., CH pentru articole de tutun / Pack, particularly useful for smokable articles / Paquet, plus particulirement conu pour contenir des articles fumer PLUS Seturi de etajere WARENHANDEL- pentru prezentare / SGESELLSCDisplay shelving HAFT MBH, DE units / Ensembles tagres de prsentation NICE SPA, IT Cutii pentru telecomand / Housing for remote control / Botier de tlcommande SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Brri pentru ceasuri / Watch bracelets / Bracelets de montres Bijuterii, n special inele / Jewelry, particularly rings / Bijoux, notamment bagues

S.C. NEGRO 2000 SRL, RO

01-04

2012.01.09

6/2007

09-03

2012.01.04

6/2007

20-02

2012.01.03

6/2007

14-99

2012.01.29

6/2007

DM/068977

10-02

2012.06.07

6/2007

DM/068979

2007.06.07

10-02

2012.06.07

6/2007

DM/068980

2007.06.07

10-07

2012.06.07

6/2007

DM/068981

2007.06.07

11-01

2012.06.07

6/2007

199

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 10 2 DM/068986 3 2007.05.29 2007.05.14, 2007/02478, TR 2007.06.07 2007.04.12, "BASELWORLD", CH 2007.06.13 4 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, TR OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) (SWATCH LTD.), CH VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE 5 ntreruptor / Switch / Interrupteur 6 13-03 7 1

DESIGN
8 2012.05.29 9 6/2007

11

DM/068987

Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet

10-02

2012.06.07

6/2007

12

DM/068996

13

DM/068998

2007.06.07

14

DM/068999

2007.06.07

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

Garnituri, pentru bare de protecie din fa pentru autovehicule, bare de protecie din spate pentru autovehicule / Front bumper covers for vehicles, rear bumper covers for vehicles / Garnitures de pare-chocs avant pour vhicules, garnitures de parechocs arrire pour vhicules Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet Bijuterii, n special coliere, brri, inele, cercei / Jewelry, particularly necklaces, bracelets, rings, earrings / Bijoux, notamment colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets

12-16

2012.06.13

6/2007

10-02

2012.06.07

6/2007

11-01

31

2012.06.07

6/2007

15

DM/069000

2007.06.07 2007.04.12, "BASELWORLD", BASEL, CH 2007.05.30

BLANCPAIN SA, CH

10-02

2012.06.07

6/2007

16

DM/069006

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

17

DM/069009

2007.06.04 2007.04.12, "BASELWORLD 2007", BASEL, CH 2007.06.04

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

Bijuterii, n special cercei i colier / Jewelry, particularly earrings and necklace / Bijoux, notamment boucles d'oreilles et collier Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet

11-01

2012.05.30

6/2007

10-02

2012.06.04

6/2007

18

DM/069010

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

Ceas / Watch / Montre

10-02

2012.06.04

6/2007

200

DESIGN
1 19 2 DM/069011 3 2007.06.04 2007.04.12, "BASELWORLD 2007", BASEL, CH 2007.01.03 2007.06.07 4 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 5 Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


6 10-02 7 2 8 2012.06.04 9 6/2007

20 21

DM/069018 DM/069043

CECOP S.A., MD SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

22

DM/069044

2007.06.07

23

DM/069053

2007.06.21 2006.12.27, 406 06 521.7, DE

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V., BE

Chei USB / USB keys / Cls USB Bijuterii, n special brri, coliere / Jewel, particularly bracelet, jewel, particularly necklace / Bijou, notamment bracelet, bijou, notamment collier Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Mnere i butoane pentru aparate electrocasnice / Handles and knobs for electric household appliances / Poignes et boutons pour appareils lectromnagers Rame / Frames / Cadres

14-02 11-01

4 2

2012.01.03 2012.06.07

6/2007 6/2007

10-02

2012.06.07

6/2007

08-06

2012.06.21

6/2007

24

DM/069054

2007.06.21 2006.12.27, 406 06 528.4, DE 2007.06.21 2006.12.27, 406 06 526.8, DE 2007.06.21 2006.12.27, 406 06 523.3, DE 2007.06.21 2006.12.27, 406 06 527.6, DE 2007.06.04

ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V., BE ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V., BE ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V., BE ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V., BE SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

14-02

2012.06.21

6/2007

25

DM/069055

Monitor / Monitor / Ecran de contrle

14-02

2012.06.21

6/2007

26

DM/069056

U aragaz / Oven door / Porte de four

07-02

2012.06.21

6/2007

27

DM/069057

Monitor / Monitor / Ecran de contrle

14-02

2012.06.21

6/2007

28

DM/069058

Bijuterii, n special 11-01 coliere, inele, cercei / Jewellery, in particular necklaces, rings, bracelets, earrings / Bijoux, notamment colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles

34

2012.06.04

6/2007

201

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

DESIGN

FG4L Lista desenelor i modelelor industriale nregistrate n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea claselor CIDMI
Se public urmtoarele date: clasele, numrul nregistrrii internaionale, data nregistrrii internaionale, data prioritii, titularul, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului i modelului industrial, numrul de desene i modele industriale (numrul desenului i modelului industrial), data prevzut de expirare a termenului de valabilitate a nregistrrii, numrul Buletinului de Desene i Modele Internaionale (IDB) n care a fost publicat cererea de nregistrare
(51) (11) Clase Nr. nregistrrii (15) Data nregistrrii (23)(30) Prioritate 1 01-04 2 DM/068585 3 2007.01.09 4 S.C. NEGRO 2000 SRL, RO 5 Produse alimentare / Food stuff / Produits alimentaires U aragaz / Oven door / Porte de four (73) Titular, cod ST. 3 OMPI (54) Denumirea desenului i modelului industrial (28)(20) Nr. de desene i modele industriale (nr. desenului i modelului industrial) 6 4 (18) Valabilitate Nr. IDB

7 2012.01.09

8 6/2007

07-02

DM/069056

08-06

DM/069053

ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION 2006.12.27, N.V., BE 406 06 523.3, DE 2007.06.21 ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION 2006.12.27, N.V., BE 406 06 521.7, DE 2007.01.04 2006.07.07, 0005575900001, EM PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH

2007.06.21

2012.06.21

6/2007

09-03

DM/068587

10-02

DM/068977

2007.06.07

10-02

DM/068979

2007.06.07

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

Mnere i butoane pentru aparate electrocasnice / Handles and knobs for electric household appliances / Poignes et boutons pour appareils lectromnagers Pachet, n particular conine conteiner pentru articole de tutun / Pack, particularly useful for smokable articles / Paquet, plus particulirement conu pour contenir des articles fumer Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet

2012.06.21

6/2007

2012.01.04

6/2007

2012.06.07

6/2007

2012.06.07

6/2007

10-02

DM/068987

10-02

DM/068998

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) 2007.04.12, (SWATCH LTD.), CH "BASELWORLD", CH 2007.06.07 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2007.06.07 2007.04.12, "BASELWORLD", BASEL, CH BLANCPAIN SA, CH

2007.06.07

2012.06.07

6/2007

Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets

2012.06.07

6/2007

10-02

DM/069000

2012.06.07

6/2007

202

DESIGN
1 10-02 2 DM/069009 3 2007.06.04 4 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


5 Ceas de mn / Wristwatch / Montrebracelet 6 1 7 2012.06.04 8 6/2007

10-02

DM/069010

10-02

DM/069011

10-02

DM/069044

10-07

DM/068980

11-01

DM/068981

2007.04.12, "BASELWORLD 2007", BASEL, CH 2007.06.04 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 2007.06.04 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 2007.04.12, "BASELWORLD 2007", BASEL, CH 2007.06.07 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2007.06.07 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2007.06.07 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

Ceas / Watch / Montre

2012.06.04

6/2007

Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets

2012.06.04

6/2007

11-01

DM/068999

2007.06.07

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

11-01

DM/069006

2007.05.30

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

11-01

DM/069043

2007.06.07

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

11-01

DM/069058

2007.06.04

SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH

12-08

DM/068519

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSC2006.08.02, HAFT, DE 569819, EM

2007.01.15

Ceasuri de mn / Wristwatches / Montres-bracelets Brri pentru ceasuri / Watch bracelets / Bracelets de montres Bijuterii, n special inele / Jewelry, particularly rings / Bijoux, notamment bagues Bijuterii, n special coliere, brri, inele, cercei / Jewelry, particularly necklaces, bracelets, rings, earrings / Bijoux, notamment colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles Bijuterii, n special cercei i colier / Jewelry, particularly earrings and necklace / Bijoux, notamment boucles d'oreilles et collier Bijuterii, n special brri, coliere / Jewel, particularly bracelet, jewel, particularly necklace / Bijou, notamment bracelet, bijou, notamment collier Bijuterii, n special coliere, inele, cercei / Jewellery, in particular necklaces, rings, bracelets, earrings / Bijoux, notamment colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles Autovehicul cu motor / Motor vehicle / Vhicule moteur

2012.06.07

6/2007

2012.06.07

6/2007

2012.06.07

6/2007

31

2012.06.07

6/2007

2012.05.30

6/2007

2012.06.07

6/2007

34

2012.06.04

6/2007

2012.01.15

6/2007

203

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 12-16 2 DM/068996 3 2007.06.13 4 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE 5 Garnituri, pentru bare de protecie din fa pentru autovehicule, bare de protecie din spate pentru autovehicule / Front bumper covers for vehicles, rear bumper covers for vehicles / Garnitures de parechocs avant pour vhicules, garnitures de pare-chocs arrire pour vhicules ntreruptor / Switch / Interrupteur 6 5

DESIGN
7 2012.06.13 8 6/2007

13-03

DM/068986

14-02 14-02

DM/069018 DM/069054

ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE 2007.05.14, SANAYI ANONIM 2007/02478, SIRKETI, TR TR 2007.01.03 CECOP S.A., MD ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION 2006.12.27, N.V., BE 406 06 528.4, DE 2007.06.21 ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION 2006.12.27, N.V., BE 406 06 526.8, DE 2007.06.21 ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION 2006.12.27, N.V., BE 406 06 527.6, DE 2007.01.29 NICE SPA, IT 2007.06.21 2006.08.08, TV2006O00 0043, IT 2007.01.03 PLUS WARENHANDELSGESELLSCHAFT 2006.10.28, MBH, DE 1, DE

2007.05.29

2012.05.29

6/2007

Chei USB / USB keys / Cls USB Rame / Frames / Cadres

4 4

2012.01.03 2012.06.21

6/2007 6/2007

14-02

DM/069055

Monitor / Monitor / Ecran de contrle

2012.06.21

6/2007

14-02

DM/069057

Monitor / Monitor / Ecran de contrle

2012.06.21

6/2007

14-99

DM/068854

Cutii pentru telecomand / Housing for remote control / Botier de tlcommande Seturi de etajere pentru prezentare / Display shelving units / Ensembles tagres de prsentation

2012.01.29

6/2007

20-02

DM/068739

2012.01.03

6/2007

204

DESIGN

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

NZ4L Lista desenelor i modelelor industriale rennoite n Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate n ordinea numerelor de nregistrare internaional
Se public urmtoarele date: numrul curent, numrul nregistrrii internaionale, titularul, codul rii conform normei ST. 3 OMPI, numrul de desene i modele industriale rennoite (numrul desenului i modelului industrial rennoit), data expirrii rennoirii, numrul BOPI n care a fost publicat nregistrarea internaional, numrul Buletinului de Desene i Modele Internaionale (IDB) n care a fost publicat rennoirea

Nr. crt.

(11) Nr. nregistrrii

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

(28)(20) Nr. de desene i modele industriale rennoite (nr. desenului i modelului industrial rennoit) 4 4 1(2) 2 2 1 1 1

(17) Data expirrii rennoirii

(44) Nr. BOPI

Nr. IDB

1 1 2 3 4 5 6 7

2 DM/040514 DM/041071 DM/041082 DM/041160 DM/041219 DM/041222 DM/041223

3 LINDAB GMBH, DE SONY OVERSEAS S.A., CH CARTIER CREATION STUDIO SA, CH SONY OVERSEAS S.A., CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), CH SONY OVERSEAS S.A., CH WESTFLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE WESTFLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE MONTRES JAQUET-DROZ S.A., CH MONTRES JAQUET-DROZ S.A., CH FINE METAL POWDERS CO, RU SONY OVERSEAS SA, CH SCHERING-PLOUGH LTD., CH SCHERING-PLOUGH LTD., CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH SCHERING-PLOUGH LTD., CH SONY OVERSEAS SA, CH GENESI S.R.L., IT SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH WESTFALISCHE TEXTIL GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & CO. MBH, DE

5 2012.06.17(2R) 2012.08.11(2R) 2012.08.11(2R) 2012.08.21(2R) 2012.08.29(2R) 2012.08.29(2R) 2012.08.29(2R)

6 12/1997 1/1998 1/1998 1/1998 1/1998 1/1998 1/1998

7 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DM/041289 DM/041391 DM/041467 DM/059436 DM/059461 DM/060422 DM/060869 DM/061108 DM/061109 DM/061130 DM/061131 DM/061133 DM/061145 DM/061148 DM/061223 DM/061244 DM/061330

1 1(2) 1(2) 1 2 17 4(1,2,3,4) 1 1 1 2 2 1 1(1) 16 1 17(1,3,4,5,6,7,10,12, 13,14,15,16,17,22,23, 27, 30)

2012.09.02(2R) 2012.09.10(2R) 2012.09.18(2R) 2012.03.28(1R) 2012.04.03(1R) 2012.05.13(1R) 2012.07.17(1R) 2012.08.09(1R) 2012.08.09(1R) 2012.08.28(1R) 2012.08.28(1R) 2012.08.28(1R) 2012.08.09(1R) 2012.08.28(1R) 2012.06.06(1R) 2012.09.03(1R) 2012.09.12(1R)

2/1998 2/1998 2/1998 12/2002 12/2002 2/2003 4/2003 4/2003 4/2003 5/2003 5/2003 5/2003 5/2003 5/2003 5/2003 5/2003 5/2003

6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007

205

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)


1 25 26 27 28 2 DM/061531 DM/061689 DM/061780 DM/062452 3 EUROITALIA S.R.L., IT KRONOSPAN GMBH, DE BOURJOIS, FR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., NL 4 3(4,5,6) 6 8 3 5 2012.07.30(1R) 2012.08.05(1R) 2012.07.09(1R) 2012.07.31(1R) 6 6/2003 6/2003 6/2003 9/2003

DESIGN
7 6/2007 6/2007 6/2007 6/2007

206

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

N ATENIA BENEFICIARILOR PUBLICAIILOR AGEPI!


Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual anun abonarea pe anul 2008 la publicaiile: - Buletinul Oficial de Proprietate Industrial (BOPI) - Revista de proprietate intelectual Intellectus Suplimentele revistei Intellectus: - Bursa inveniilor - AGEPI-INFO Preul de abonare: - BOPI (pe suport hrtie) - 720 lei/an, pe CD - 600 lei/an - Intellectus (pe suport hrtie) - 340 lei/an, pe CD - 200 lei/an - Bursa inveniilor (pe suport hrtie) - 275 lei/an - AGEPI-INFO (pe suport hrtie) - 275 lei/an Termenul-limit de abonare - 2008.01.31. Informaii suplimentare privind abonarea pe anul 2008 pe site-ul: www.agepi.md Adresa AGEPI: Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova Tel. de contact: (37322) 400-596 Fax: 44-01-19, e-mail: bibl@agepi.md; URL: www.agepi.md Rechizitele bancare: C/F - 1004600072945 Cod TVA - 7800020 Cod de decontare - 222470301454 BCA Banca Social Codul Bncii - BSOCMD2X

207

MD - BOPI 12/2007 (PARTEA I)

Buletinul Oficial de Proprietate Industrial poate fi procurat la Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1.

Consiliul editorial: Dorian Chiroca (preedinte), Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu, Maria Rojnevschi, Vitalie Rusanovschi, Tudor Jovmir, Ala Guan, Victoria Bliuc, Simion Levichi, Andrei Moisei, Iurie Badr Colegiul de redacie: Ecaterina Marandici, Lucia Gordil, Alexandra Cozlov, Aurelia Stratan Tehnoredactare computerizat: Elena Popa B O P I nr. 12/2007 (Partea I) Formatul A4 Coli de tipar 26 Imprimat la AGEPI AGEPI, 2007.

208