Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL nr. 1 1. Dreptul de brevet. 1.1Definii dreptul de brevet in sens obiectiv i subiectiv.

Dreptul la brevet apartine inventatorului sau succesorului lui in drepturi Dreptul de inventator este un drept subiectiv complex n al crui coninut intr deopotriv drepturi personale nepatrimoniale i drepturi patrimoniale, fr ca unele dintre ele s aib primatul asupra celorlalte . 1.2.Analizai utilitatea existenei siste ului de brevetare! precu i particularit"ile brevetului de invenie ca titlu de protecie. Un brevet ii da proprietarului drepturi exclusive asupra unei inventii pentru o anumita perioada de timp Particularitatile brevetului de inventie Brevetul de inventie se caracterizeaza prin urmatoarele particularitati: !eprezinta un titlu de protectie specific, care atesta protectia unei
inventii; Este eliberat la cererea inventatorului sau a succesorilor sai in drepturi de catre institutia unui stat sau o institutie comunitara cu competente in domeniu stabilite prin lege Confirma calitatea de inventator a persoanei fizice care a creat inventia. Confera titularului anumite drepturi. Protectia este limitata in timp si spatiu Dupa expirarea duratei de protectie

1.#.$rezentai sub for " de sc%e " instituiile i obiectele Dreptului de $roprietate &ndustrial". "ntr#un timp relativ scurt, n !epublica $oldova au fost create instituiile, structurile i instrumentele necesare unei activiti eficiente de re%lementare i administrare a proprietii intelectuale. &stfel, prin Decretele Preedintelui !epublicii $oldova nr. '() din '* noiembrie +,,+ i nr. +'- din '* mai +,,' au fost instituite, respectiv: &%enia de .tat pentru Drepturile de &utor /&D&0, av1nd drept scop aprarea drepturilor i intereselor le%itime ale autorilor de opere literare, tiinifice i de art, precum i asi%urarea aprrii drepturilor conexe i &%enia de .tat pentru Protecia Proprietii 2ndustriale /&34P20, av1nd drept scop realizarea proteciei 5uridice a proprietii industriale pe teritoriul !epublicii $oldova, prin dezvoltarea sistemului de proteciei a proprietii industriale i promovarea politicii de stat n acest domeniu obiecte de proprietate intelectual" # rezultatele activitii intelectuale confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizrii acestora, ce includ: obiectele de proprietate industrial /invenii, modele de utilitate, soiuri de plante, topo%rafii ale circuitelor inte%rate, denumiri de ori%ine a produselor, mrci de produse i mrci de servicii, desene i modele industriale0, obiectele dreptului de autor i drepturilor conexe /opere literare, de art, tiin etc., inclusiv pro%rame pentru calculator i baze de date0, secretul comercial /6no7#8o70 et 2. $erfectarea drepturilor asupra odelului si desenului industrial

2.1Definii

modelul i desenul Moldova protejeaza acest obiect?

industrial.

Ce

act

normativ

in

Republica

Prin notiune de desen si model industrial intele%em acea forma exterioara al unui

produs sau al unei parti al acestuia,unde consecintele sau rezultatul sint formate din culori,imagini,schite,conturi,linii ce au ca efect de a reprezenta o imagine ornamentala.

Desenul industrial se caracterizeaza prin ransamblu de culori sau sc8ite de diverse tipuri,ce sint introduce intr#un support material,care formeaza si dedica o ima%ine decorative 9exemplu: aspectul exterior al covorului, al tesaturii, al naframei, al broderiei pe 8aina. Desenul are o structura bidimensionala. Prin model industrial intele%em un obiect material care are o forma distinct.exemplu, aspectul exterior al unei masini, al unui strun%, al unei lustre, al unui vas. &re o structura tridimensionala. &cest obiect este prote5at de urmatoarele acte normative: #:e%ea privind protectia desenelor si modelelor industriale nr. +;+#<=2 /adoptata la +'.->.'-->, in vi%oare din -+.+'.'-->0 #!e%ulamentul privind procedura de depunere, examinare si inre%istrare a desenelor si modelelor industriale, aprobat prin ?otarirea 3uvernului !epublicii $oldova nr. +@,; din ',.+'.'--) #?otarirea 3uvernului !epublicii $oldova nr. >>@ din +(.-).,> cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie 5uridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale #?otarirea 3uvernului !epublicii $oldova nr. +@'* din -'.+'.'--( privind modul si conditiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului in marca de produs siAsau de serviciu, precum si in desenul sau modelul industrial 2.2.Descrieti documentele necesare la crearea depozitului naional reglementar
pentru un model sau desen industrial.

:a crearea depozitului este necesar de urm do6: a0 solicitarea nre%istrrii desenului sau modelului industrial9 b0 datele de identificare ale solicitantului9 c0 reprezentrile %rafice ale desenului sau modelului industrial, prezentnd detaliat, n ansamblu aspectul exterior al produsului, care s poat fi reproduse; 2.#.Aplicnd

prevederile legislaiei vigoare deosebii etapele de e!aminare a cererii pentru modelul si desenul industrial.

+.4xaminarea respectrii condiiilor de form privind depunerea cererii "n termen de ' luni de la data de depunere a cererii, &34P2 verific respectarea condiiilor de form privind depunerea cererii i a documentelor anexate. Prin procedura de examinare se verific: a0 respectarea n cerere a condiiilor necesare acordrii unei date de depozit b0 "ntrunirea n cerere a tuturor conditiilor

'. "n procesul examinrii de fond, &34P2 verific dac exist temeiuri pentru respin%erea cererii .e examineaza in termen de @ luni #. Ap"rarea dreptului de autor i drepturilor conexe. #.1.Definii noiunea de contrafacere plagiat i piraterie. 'ontrafacerea reprezint procesul de falsificare a unor bunuri sau materiale, care are loc n condiiile i%norrii normelor le%islative ale unei ri sau re%iuni,adica este reproducerea unui bun/act,document,obiect0 in scop fraudulos,dindu#l drept autentic $la(iatul reprezint nsuirea ideilor, metodelor, procedurilor, te8nolo%iilor, rezultatelor sau textelor unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obinute, prezent1ndu#le drept creaie proprie. $irateria este un termen %eneral folosit pentru a descrie o incalcare a drepturilor de autor si conexe prote5ate prin le%e si care consta in reproducerea si exploatarea neautorizata a produselor purtatoare de astfel de drepturi. !eproducerea si comercializarea inre%istrarilor sonore sau audiovizuale, fara acordul titularilor de drepturi, este interzisa de le%e sub sanctiunea pedepsei cu inc8isoarea. :imitele pedepsei sunt stabilite de autoritati in functie de anumite criterii cum ar fi: scopul comercial, consecintele deosebit de %rave, actele repetate de piraterie, etc. Bele mai raspindite forme de piraterie sunt cele cu produse fizice si pirateria di%itala #.2.Analizai
forma jurisdicional" i nejurisdicional" drepturilor subiective de autor. #!emplificai. de ap"rare a

2n principal, exista doua metode de protectie a drepturilor de autor si drepturilor conexe: 5urisdictionala Ci ne5urisdictionala. )etoda *urisdictionala presupune solutionarea litigiilor ce tin de incalcarea drepturilor de autor si drepturilor conexe
prin intermediul organelor de stat, in special prin judecata.

)etoda ne*urisdictionala presupune intreprinderea unor actiuni de sine statatoare de catre cetateni sau organizatii
de protectie a dreptului de autor si drepturilor conexe in vederea asigurarii unei protectii adecvate obiectelor protejate, fara a apela la organele jurisdictionale ale statului. Cea mai efectiva si mai des aplicata metoda de protectie este cea jurisdictionala. in acest sens, tinem sa mentionam: legislatia Republicii Moldova stipuleaza ca, in dependenta de caracterul si gravitatea incalc arilor, distingem trei forme de asigurare a drepturilor de autor si drepturilor conexe: - forma juridico-civila - forma juridico-administrativa - forma juridico-penala.

#.#.$pe"

!"a data de # februarie $%%& autorul unei opere literare a 'ncheiat un contract de editare cu o editur. ( fost stabilit tira)ul de *%%% de exemplare care trebuiau editate 'n timp de $ luni. Peste # lun, autorul 'nt'lneste 'n librarie opera creat de el +obiectul contractului, sub numele altui autor iar ulterior afl ca tira)ul a fost de -%%% exemplare.. Care drepturi exclusive de autor au fost 'nclcate/ Ce poate pretinde autorul0 reclamant 'n instan1a de )udecat de la editura0p'r't 'n baza "egii privind dreptul de autor 2i drepturile conexe/ Poate oare autorul s 'nvoce 2i mi)loacele de aprare prevzute de art. ## al Codului Civil/ (rgumenta1i rspunsurile.

Drepturile exclusive care au fost incalcate:

#distribuirea

a exemplarelor operei in cantitate de -%%% exemplare 0demonstrarea publica a operei sub o alta forma 3n instanta reclamantul va solicita recunoasterea drepturilor sale,constatarea inclacarii acestora si repararea pre)udiciului prin stabilirea unor despagubiri si scoaterea din vinzare a exemplarelor contrafacute