Sunteți pe pagina 1din 1

LECȚIA 9. CONSTRUCȚIILE ACTIVE.

CONSTRUCȚIILE PASIVE CU VERBUL A FI


Într-o construcție verbală activă, subiectul este autorul acțiunii exercitate asupra unui obiect:
ex)Andrei scrie o compunere. Echipa noastră va confecționa decorurile. El doarme.
Într-o construcție verbală pasivă, subiectul suportă acțiunea făcută de autorul ei:
Ex)Compunerea este scrisă de Andrei. Decorurile vor fi confecționate de echipa noastră.
Construcția pasivă este o construcție sintactică constituită dintr-un subiect (exprimat sau
neexprimat), o formă verbală pasivă și un complement de agent.
Forma verbală pasivă este alcătuită din verbul auxiliar a fi + participiul verbului de
conjugat: este rostit.
Participiul își schimbă forma după genul și numărul subiectului:
Ex) Replica este rostită de Ana. Replicile sunt rostite de Ana.
Verbul auxiliar a fi are forme pentru toate timpurile și modurile, cu excepția imperativului, iar
dintre formele verbale nepersonale, doar pentru gerunziu
Ex)(Fiind chemat de Andrei, a lăsat totul baltă și a plecat.) și infinitiv (Visul de a fi aplaudat de
spectatori i s-a împlinit.).
Complementul de agent este un tip special de complement prepozițional care denumește autorul
acțiunii dintr-o construcție pasivă și se exprimă printr-un substantiv, pronume sau numeral în cazul
acuzativ, precedat de prepoziția de către sau de: (subiectul logic)
Ex) Ana este apreciată de către public., Ana a fost admirată de noi., Ana va fi felicitată de cei doi.
Complementul de agent poate fi exprimat sau neexprimat.
Transformarea unei construcții active într-o construcție pasivă.
Transformarea unei construcții pasive într-o construcție activă
O construcție activă alcătuită din subiect, verb și complement direct poate fi transformată într-o
construcție pasivă. Trecerea de la construcția activă la construcția pasivă se realizează astfel:
› complementul direct din construcția activă devine subiect în construcția pasivă;
› subiectul din construcția activă devine complement de agent în construcția pasivă, legându-se de
verb prin prepozițiile de către sau de;
› forma verbului din construcția activă se modifică, în construcția pasivă, într-una compusă, alcătuită
din auxiliarul pasiv a fi + participiul verbului acordat cu subiectul; auxiliarul păstrează modul și timpul.
De asemenea, o construcție pasivă poate fi transformată într-o construcție activă.
CONSTRUCȚIE ACTIVĂ
Ana redactează compunerea.

subiect verb cu formă activă complement direct


Compunerea este redactată de către Ana.

Subiect verb cu formă pasivă complement de agent


CONSTRUCȚIE PASIVĂ