Sunteți pe pagina 1din 3

Grafica textului  

25.01.2021

Comunicarea vizuală-  este importantă,  deoarece ne ajută se reținem


informații.
Pentru ca un text să fie foarte bine înțeles,  acesta trebuie să fie
completat cu imagini.
 Cuvintele împreună cu imaginile ajută publicul să ia o decizie mai
ușoară, deoarece îi poate stârni reacții, sentimente, emoții etc.
 La elemente grafice se pot folosi:  tabele,  imagini, hărți, capturi de
ecran, scheme, diagrame etcetera.
 Textele-  se organizează în funcție de situația de comunicare,  ulterior
la ele se mai poate adăuga un element sau mai multe de grafică.

Construcții sintactice

Sintaxă- II părți
I- Sintaxa propoziției: Subiect, Predicat, Atribut, Complement, Nume
predicativ.
II- Sintaxa frazei- Propoziție Principală- P.P; Propoziție Secundară/
Subordonată- P.S; Propoziție Regentă- P.R.

Sintaxa- este știința care studiază modul îmbinării cuvintelor în


propoziție și a propozițiilor în frază.
 Cuvinte- Propoziție- Frază

Construcția activă
    S.    P.V
1. Elevii merg la școală pe 8 februarie.
Construcția activă- arată că acțiunea  este făcută  de subiectul gramatical. 
subiectul gramatical poate să apară sau poate lipsi din propoziție.
Tu- S. neexprimat inclus     P.V
2.                                          Ai cumpărat culegerea de română?

Construcția pasivă
             S.         P.V                  C.P( de către cine?  )
1. Mărul este mâncat de viermi.
  S.gram       P.V        C.D ( ce?/pe cine?)
Viermii au mâncat mărul.- construcție activă

Construcția pasivă- se formează din subiect+  Predicat Verbal( + ,, a fi,,-


valoare auxiliară/ajutătoare) + Complement Prepozițional.
Construcția pasivă- este opusul construcției active.

             S.gram      P.V        C.D


 Profesorul citește o carte.-construcție activă
     S          P.V            C.P.
 Cartea este citită de profesor. - construcție pasivă
             S.gram        P.V        C.D
  Profesorul a certat elevul.- construcție activă
    S.           P.V               C.P
 Elevul a fost certat de profesor.- construcție pasivă
     
 Băiatul văzuse reclama.- construcția activă
 Reclama fusese văzută de băiat.- construcție pasivă
 Andrei își face patul.- construcție activă
 Patul este făcut de Andri.- construcție pasivă
 Bebelușul a spart telefonul.- construcție activă
 Telefonul a fost spart de bebeluș.- construcție pasivă

Temă- din manual- pagina 51- ex 1, 2 de jos, ex 3- pag 52


Ex 3, pag 52
Artistul era admirat de acești spectatori.- construcție pasivă
Spectatorii admirau artistul.