Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 1.

Modelul simplificat al contului de profit şi pierdere al societăţii comerciale "LYNX"


S.R.L. este prezentat în fişierul Lp1.xlsx.
Se cere:
 Să se completeze raportul prin determinarea veniturilor şi cheltuielilor totale şi a
profitului brut şi net realizat.
 Să se formateze tabelul astfel încât valorile negative să iasă în evidenţă cu
culoarea roşie.
 Să se reprezinte grafic evoluţia indicatorilor în perioada 2007-2009 şi să se
prefigureze tendinţa profitului brut pentru următorii 3 ani.
 Să se calculeze într-un sheet nou, denumit corespunzător, suma care se va obţine
la sfârşitul perioadei ştiind că se constituie la BCR un depozit în valută (10000
Euro), pentru 9 luni, cu o dobândă de 8% pe an.
 Folosind funcţia de ma sus să se realizeze o simulare după o variabilă, plecând de
la cazurile în care dobânda ia valorile: 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 2.

La S.C. Alfa S.A. gestiunea pieselor de schimb este realizată cu ajutorul unei baze de
date (fişierul Lp2.xlsx).
Se cere:
 Să se sorteze baza de date (Sheet1) după data ultimei ieşiri şi denumire piesă.
 Să se întocmească un formular de comandă către departamentul Aprovizionare,
pentru piesele de schimb la care stocurile existente au scăzut sub cele normate.
Formularul de comandă va cuprinde: Cod piesă, Denumire piesă, UM, Cantitate
necesară.
 Pe baza datelor din Sheet2 să se calculeze consumul total şi consumul mediu
lunar.
 Prin formatare condiţionată să se evidenţieze luna în care a fost înregistrat cel mai
mare consum.
 Să se reprezinte grafic structura procentuală a consumului de piese de schimb
pentru anul 2009.

 LUCRAREA PRACTICĂ NR. 3.

Datele referitoare la situaţia lunară a facturilor emise sunt organizate într-o bază de
date în fişierul Lp3.xlsx.
Se cere:
 Să se sorteze înregistrările după data facturii şi denumire client.
 Să se extragă situaţia facturilor emise pentru clienţii din Iaşi. Situaţia va conţine:
Data factură, Număr factură, Denumire client, Valoare factură.
 Să se determine valoarea totală pentru facturile clienţilor din Iaşi şi a celor care nu
sunt din Iaşi:
Valoare totală facturi Clienţi din Iaşi …
Clienţi din alte localităţi …
Să se reprezinte grafic structura valorii facturilor celor două categorii de furnizori.
LUCRAREA PRACTICĂ NR. 4.
Dispuneţi de datele referitoare la situaţia stocurilor unui depozit (în fişierul Lp4.xlsx).
Se cere:
 Să se ordoneze lista de produse, descrescător după preţ de intrare.
 Să se determine într-o nouă coloană preţul de vânzare pentru fiecare produs, ştiind
că acesta se calculează pe baza unui adaos (la preţul de intrare) de 10% la
produsele cu stocuri mai mari de 250 bucăţi, 14% la cele cu stocuri între 150 şi 250
bucăţi şi de 20% la celelalte produse.
 Să se extragă o listă cu produsele cu stocul mai mare de 250 bucăţi. Lista va
cuprinde Cod produs, Denumire produs, Stoc, Preţ vânzare.
 Să se mute lista obţinută în Sheet2 şi să se redenumească foaia cu numele “Stoc
mai mare de 250”.
 În Sheet 1 să se formateze condiţional punând în evidenţă produsele la care stocul
este mai mare de 250 bucăţi.

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 5.

În fişierul Lp5.xlsx dispuneţi de informaţii privind agenţii comerciali ai unei firme de


distribuţie (foaia Agenti). În foaia Vanzari sunt organizate datele referitoare la vânzările
realizate de aceştia în luna februarie 2010.
Se cere:
 Să se ordoneze datele despre agenţi după nume şi salariu, descrescător.
 Într-o nouă foaie, ce se va denumi „Salarii”, să se întocmească “fluturaşul” cu
realizările lunare ale fiecărui agent, pornind de la cod agent şi căutând datele
necesare în celelalte două foi (se va ilustra pentru agentul cu codul 101).
Documentul va avea următoarea formă:
-------------------------------------------------------
Cod agent:
Nume agent:
Salariu bază:
Vânzări:
Valoare comision:
Salariu realizat:
-------------------------------------------------------
 Valoarea comisionului se determină pe baza unui procent astfel: 0,5% pentru
vânzări mai mici de 10000 lei; 1% pentru vânzări între 10000 şi 50000 lei şi 1,5%
pentru vânzări care depăşesc 50000 lei.
 Vânzările ce depăşesc 25000 lei se vor evidenţia cu culoarea albastră, prin
formatare condiţională.
LUCRAREA PRACTICĂ NR. 6.

În fişierul Lp6.xlsx sunt organizate datele privind facturile emise şi termenele lor de
plată.
Se cere:
 să se stabilească numărul de zile de întârziere la plată.
 Să se calculeze valoarea penalizărilor în funcţie de numărul de zile de
întârziere a plăţii contravalorii facturii ştiind că:
- până la 3 zile întârziere nu se calculează penalizări;
- între 3 şi 7 zile întârziere – penalizarea este de 0.5% din valoarea
facturii;
- peste 7 zile întârziere – penalizarea este de 1% din valoarea facturii.
 Să se extragă lista facturilor pentru care numărul de zile de întârziere este de
cel puţin 7 zile.
 Să se calculeze rata dobânzii care se percepe la un împrumut de 14000 euro
acordat pe o perioada de 3 ani, dacă se doreşte ca rambursările lunare să fie de
500 euro.