Sunteți pe pagina 1din 4

Data:

Nume elev:
Limba și literatura română
Test de evaluare inițială
Clasa a VII-a

Timp de lucru: 50 de minute


Vei primi 10 puncte din oficiu.

Citeşte, cu atenţie, fragmentul de mai jos:


Într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul Ancuţei. Dar asta s-a întâmplat într-o
depărtată vreme, demult, în anul când au căzut de Sântilie ploi năprasnice şi spuneau oamenii că ar fi
văzut balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar nişte paseri cum nu s-au mai pomenit
s-au învolburat pe furtună, vâslind spre răsărit; şi moş Leonte, cercetând în cartea lui de zodii şi
tălmăcind semnele lui Iraclie-împărat, a dovedit cum că acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat
rătăcite din ostroavele de la marginea lumii şi arată veste de război între împăraţi şi belşug la viţa-de-
vie. […]
Stătea stâlp acolo, în acele zile grase şi vesele, un răzăş străin, care mie îmi era drag foarte,
închina oala către toate obrazele, asculta cu ochii duşi cântecele lăutarilor şi se lua la întrecere până şi
cu moş Leonte la tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta... Era un om nalt, cărunt, cu faţa uscată
şi adânc brăzdată. în jurul mustăţii tuşinate şi la coada ochilor mititei, pielea era scrijelată în creţuri
mărunte şi nenumărate. Ochiul lui era aprig şi neguros, obrazul cu mustaţa tuşinată părea că râde cu
tristeţă. Îl chema Ioniţă comisul. Dumnealui Ioniţă comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub
straiele de şiac1 sur. Şi venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste, înainte de a
mânca tipsia cu jar. Numai pielea şi ciolanele! Un cal roib, pintenog de trei picioare, cu şaua naltă pe
dânsul, neclintit într-un dos de perete, cu mănunchiul de ogrinji 2 sub bot... „Eu aici îs trecător...
cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniţă comisul; eu încalic şi pornesc în lumea mea... Roibu meu
îi totdeauna gata, cu şaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi plesnesc căciula pe-o ureche
şi mă duc, nici nu-mi pasă..."
De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi. […]
Pe vremea aceea, tot în acesta loc ne aflam, în preajma focurilor şi a carelor cu must, cu alţi
oameni care acuma-s oale şi ulcele; şi-n jurul nostru umbla Ancuţa cealaltă, mama acesteia, care şi ea
s-a dus într-o lume mai puţin veselă. în vremea aceea stăm eu năcăjit foarte, într-o zi, în uşa hanului,
cu oala în mâna stângă şi cu frâul iepei în dreapta... Şi Ancuţa cealaltă şedea ca şi asta, tot în locul
acela, rezemată de uşorul uşii, şi asculta ce spuneam eu... Ce voi fi spus atunci nu ştiu, - au fost vorbe
care au zburat ca şi frunzele de toamnă...
(Mihail Sadoveanu, Hanul Ancuței - fragment)
1
ȘIÁC, (2) șiace, s. n. 1. Postav aspru din lână de culoare închisă, țesut de obicei în casă, din care se fac haine țărănești și
rase călugărești. 2. Sortiment de șiac (1). [Pl. și: șiacuri – Var.: (reg.) șeiác s. n.] – Din tc. șayak.
2
OGRÍNJI s. m. pl. (Pop.) Resturi de paie, de fân etc. nemâncate de vite; cotoare, tulpini ale plantelor de nutreț. –
Din sb. ogrizine.
A. (30 de puncte)
1. Scrie litera A, dacă enunțul este adevărat și litera F, dacă enunțul este fals, raportându-te la
fragmentul dat. 6 puncte
a. A F Locul unde urmează să se desfășoare acțiunea este real și interior.
b. A F Timpul este bine precizat.
c. A F Naratorul relatează acțiunea folosind forme pronominale și verbale a persoana I.
2. Precizează două moduri de expunere folosite în text, justificând răspunsul în cel puțin 30 de
cuvinte. 8 puncte
3. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o tehnică narativă folosită în text. 8 puncte
4. Motivează, în cel puțin 30 de cuvinte, faptul că fragmentul dat constituie expozițiunea textului
narativ. 8 puncte

B. (30 de puncte)
5. Precizează numărul literelor și al sunetelor din următoarele cuvinte: cercetând, chimir, ciolanele,
căciula, ureche. 5 puncte
6. Explică modul de formare a cuvintelor: demult, neguros, neclintit. 9 puncte
7. a. Transcrie trei cuvinte care nu respectă normele limbii literare. 3 puncte
b. Explică, într-un enunț, rolul acestora în transmiterea mesajului. 3 puncte
8. Rescrie enunțul următor, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime potrivite: Stătea stâlp acolo, în
acele zile grase şi vesele, un răzăş străin, care mie îmi era drag foarte, închina oala către toate
obrazele, asculta cu ochii duşi cântecele lăutarilor şi se lua la întrecere până şi cu moş Leonte la
tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta... 6 puncte
9. Alcătuiește patru enunțuri în care cuvântul a chema să aibă sensuri dferite. 4 puncte
C. (30 de puncte)
Scrie un text, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul principal din fragmentul dat.
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
- să numești patru trăsături fizice/ morale ale personajului;
- să ilustrezi cu exemple comentate din text trăsăturile amintite;
- să precizezi două mijloace de caracterizare folosite în text;
- să respecți structura unui asemenea tip de compunere.
Limba și literatura română
Test de evaluare inițială
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu.


A. (30 de puncte)
1. 6 puncte (3x2p)
a. A 2p, b. F 2p, c. A 2p

2. 8 puncte
2 puncte (2x1 punct) – precizarea a două moduri de expunere (narațiune, descriere)
2 puncte (2x1 punct) – justificarea răspunsului cu exemple din text
1 punct – coerența și corectitudinea ortografică a răspunsului
1 punct – respectarea limitei de spațiu

3. 8 puncte
2 puncte – numirea unei tehnici narative (înlănțuire/ alternanță)
2 puncte – prezentarea completă, nuanțată/ 1 punct prezentare schematică
1 punct – coerența și corectitudinea ortografică a răspunsului
1 punct – respectarea limitei de spațiu

4. 8 puncte
6 puncte – motivarea completă, corectă, nuanțată a ipotezei/ 3 puncte motivarea corectă, dar
incompletă a ipotezei/ 1 punct încercare de motivare
1 punct – coerența și corectitudinea ortografică a răspunsului
1 punct – respectarea limitei de spațiu

B. (30 de puncte)
5. 5 puncte (5x1p)
cercetând – 9 litere, 9 sunete (1 punct); chimir – 6 litere, 5 sunete (1 punct) ciolanele - 9 litere, 8
sunete ((1 punct)); căciula – 7 litere, 6 sunete (1 punct)); ureche – 6 litere, 5 sunete (1 punct)).
Notă! Punctajul pentru fiecare cuvânt se acordă numai dacă răspunsul este corect și complet.

6. 9 puncte (3x3 puncte)


demult – numirea mjlocului de formare (compunere) 1 punct
- explicarea procedeului (contopire de + mult) 2 puncte
neguros - numirea mjlocului de formare (derivare) 1 punct
- explicarea modului de formare (cuvânt de bază negură; rădăcina negur- + sufixul – os) 2
puncte
neclintit - numirea mjlocului de formare (derivare) 1 punct
- explicarea procedeului de formare (cuvântul de bază clint i+ prefixul ne-) 2 puncte

7. 6 puncte
a. 3 puncte (3x1punct) – transcriere a trei cuvinte care nu respectă normele limbii literare (de
exemplu: paseri, obrazele, nalt)
b. 2 puncte – explicarea corectă, clară a rolului cuvintelor/ 1 punct – încercare de explicare
1 punct – respectarea limitei de spațiu

8. 6 puncte
5 puncte (5x1punct) pentru fiecare sinonim corect (de exemplu: nemișcat/ drept, bogate, chipurile,
melancolici, explicarea/ deslușirea)
1 punct – transcrierea corectă a enunțului (fără greșeli de ortografie și/ sau punctuație)

9. 4 puncte – câte un punct pentru fiecare enunț alcătuit corect (de exemplu: Copilul a fost chemat de
mama sa. L-a chemat la petrecere. Vinovații au fost chemați în judecată. Directorul a chemat
consilierii.)

C. 30 de puncte (24 de puncte pentru conținut și 6 puncte pentru redactare)

4 puncte (4 x 1 punct) - numirea a patru trăsături fizice/ morale ale personajului


8 puncte (4 x 2 puncte)- ilustrarea cu exemple comentate din text trăsăturile amintite;
6 puncte (2 x 3puncte) - precizarea a două mijloace de caracterizare folosite în text;
6 puncte - respectarea structurii unui asemenea tip de compunere (introducere, cuprins,
încheiere)/ 2 puncte - respectarea parțială
Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 6 puncte, astfel: unitatea compoziției: 1 punct;
corectitudinea exprimării: 1 punct; punctuația: 1 punct; ortografia: 2 puncte; așezarea în
pagină și lizibilitatea: 1 punct.

S-ar putea să vă placă și