Sunteți pe pagina 1din 17

Activitatea bancară de

retail în Franţa
Cuprins

Capitolul 1. Sistemul bancar din Franţa

Capitolul 2. Activitatea de retail banking din Franţa

Capitolul 3. Principale bănci care desfăşoară activitate de retail în Franţa


Capitolul 1. Sistemul bancar din Franta

Istoricul sistemului bancar din Franta

Sistemul bancar francez are o istorie destul de îndelungată, încă din Evul Mediu, când
scoţianul John Law a întemeiat Banca Generală din Franţa. Multi ani mai târziu in anul 1800,
Napoleon a contribuit la înfiinţarea Băncii Franţei.

Pentru ca sistemul bancar din Franţa să ajungă la forma în care se afla în zilele noastre, au
trebuit să se realizeze multe schimbări şi reforme, aceasta dezolvtare realizându-se treptat.
Printre primele bănci apărute în Franţa au fost băncile create în urma dezvoltărilor din care au
dus crearea de bănci cu reţea de colectare mai largă printer care se regăseau: Creditul mobiliar al
fraţilor Periere (1852), Societatea Generală a creditului industrial şi comercial (1859), Crédit
Lyonnais (1863),sau Société Générale (1864), pe ultimele două bănci le voi analiza în cadrul
ultimului capitol.

In acele perioade, toate băncile erau universale.Aceasta tendintă a durat pană când au
aparut primele banci care au ajuns la esec, si au dat faliment. Astfel, falimentul unor bănci
precum Union Générale şi Creditul mobiliar al fraţilor Periere , cât şi perioadele grele prin care a
trecut banca Crédit Lyonnais, au dus la o specializare şi compartimentare in activitatea bancara.
Un alt eveniment important in istoria sistmeului bancar francez a fost promulgarea Legilor de la
mijlocul anilor 1940 cand s-a hotarat naţionalizarea băncilor. De asemenea a inceput sa existe o
impartire in domeniul bancar: Au aparut bănci de afaceri , care nu strângeau depozite de la
1
populatie şi bănci de depuneri separate.

Alte modificari importante din cadrul sistemului bancar francez au fost realizate in urma
unor reglementări din anii 1960, privind restructurarea acestuia. Aceste schimbari, aveau in
vedere atenuarea diferenţelor dintre băncile de afaceri şi cele de depuneri dar si posibilitatea
acordată băncilor şi instituţiilor financiare de a realiza împrumuturi şi plasamente la domiciliul

1
http://chestofbooks.com/finance/banking/Theory-History/Chapter-IX-The-French-Banking-
System.html
clientilor. Tot in urma acestor reglementari s-a creat pieţa ipotecara, a inceput remunerarea
depozitelor la termen şi nu se mai permitea remunerarea celor la vedere. 2

In urma acestor noi reglementari, in perioada care a urmat, mediul bancar din Franta s-a
dezvoltat foarte mult, atât în domeniul colectării resurselor, cât şi în cel al acordării de credite,
vorbindu-se tot mai mult despre o bancarizare a persoanelor fizice un echivalent al retail
bankingului din prezent.

Restructurarea din mediul bancar din Franta de la sfârşitul anilor nouăzeci a avut ca
numitor comun operatiunile de fuziune şi operaţiunile de preluare, care, chiar dacă au condus la
diminuarea numărului de instituţii de credit în sistemul bancar francez, nu au determinat o
scădere in ceea ce priveste oferta bancara. Dimpotriva, putem spune că efectul a fost unul de
mentinere si chiar de multiplicare a ofertei bancare, aceste operatiuni de fuziune şi achiziţii
ducand la creşterea puterii noilor bănci aparut "peste noapte".
3
Cele mai importante operatiuni de achizitii si fuziuni au fost:

- 1995: Credit National – Banque Francaise du Commerce Exterrieur;

- 1999: BNP – Paribas;

- 1999: CDC- Credit Foncier de France;

- 1999: Banque Populaires – Natexis;

- 2000: HSBC – CCF;

- 2003: Credit Agricole – Credit Lyonnais;

- 2004: Caisse d’Epagne – IXIS;

- 2006: IXIS Corporate and Investment Bank – Groupe Banque Populaire Natexis;

Dupa cum se observa si in tabelul urmator, anii ’90 si inceputul anilor 2000 au fost plini de astfel
de operatiuni de fuziune si achizitii:4

2
http://chestofbooks.com/finance/banking/Theory-History/Chapter-IX-The-French-Banking-
System.html
3
Capraru,Bogdan – Retail Banking, Editura: C.H.Beck, 2009
4
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/135.pdf
An Fuziuni Achizitii

Numar de fuziuni Nr.Institutii Numar de achizitii Nr.institutii


implicate implicate
1996 29 67 37 115
1997 24 51 28 110
1998 26 57 34 149
1999 39 90 22 115
2000 32 70 29 98
2001 28 63 22 63
2002 32 69 18 43
2003 24 51 15 54

Sursa: http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-
accountancy/135.pdf

Astfel, după aceste operaţiuni care au condus la reorganizarea sistemului bancar francez,
în prezent, piaţa franceză bancara este dominata de opt grupe:
o BNP - Paribas,
o Credit Agricole, Societe Generale,
o Credit Lyonnais,
o CCF-HSBC,
o Banques populaires,
o Caisses d "Epargne,
o Credit Mutuel - CIC.

Una dintre caracteristicile de bază ale sistemului bancar francez contemporan este moderniarea
serviciilor si produselor bancare si constanta numarului de birouri in toata Franta. 5

5
http://sceco.univ-poitiers.fr/Cdi/III_A_1.htm
O altă caracteristică este diversificarea activităţilor bancare franceze, respectiv dezvoltarea
activităţilor lor la nivel internaţional. Aceasta penetrare pe piaţa internaţională bancara a fost un
răspuns normal la creşterea concurenţei din mediul bancar. Acest lucru insa, nu este un fenomen
nou pentru bancile din Franta , putand vorbi de o istorie veche de treizeci de ani in acest sens.
Au fost ani când bancile franceze au inercat sistematic să cucerească Orientul Mijlociu, Asia de
Sud-Est, America de Nord şi nu în ultimul rand alte ţări europene. Un element care a favorizat
extinderea bancilor franceze în Europa a fost procesul de integrare europeană. 6

Capitolul 2. Activitatea de retail banking din Franta

Legea bancară din 1984 a avut profunde implicaţii asupra structurii sistemului bancar francez şi a
organismelor de reglementare şi supravaghere a sistemului financiar-bancar.

În urma legii bancare din Franţa din anul 1984, sistemul bancar francez a început să fie împărţit
cum urmează:7

- Bănci membre ale Asociaţiei Franceze a băncilor

- Bănci mutuale şi cooperatiste, organizate după principiile mutualităţii prin atragerea de


depozite şi acordarea de credite membrilor , în cadrul acestora întâlnim: bănci populare,
instituţii de credit mutual agricole, bănci de credit mutual, cooperative de credit, băncile
de economii;

- Băncile de credit municipal, înfiinţate de autorităţile locale, care atrag depozite de la


populaţie şi oferă credite pentru credite de consum, companii de leasing , factoring;

- Societăţi de investiţii cu capital variabil , care îndeplinesc rolul de intermediary între


depunători şi piaţa financiară;

- Instituţii financiare specializate, constituite de stat pentru a susţine un anume obiectiv


de interes public;

6
http://sceco.univ-poitiers.fr/Cdi/III_A_1.htm
7
Capraru,Bogdan – Retail Banking, Editura: C.H.Beck, 2009
La inceputul lui 2008, numarul de institutii bancare din Franta , era urmatorul:

Tipul de institutie Numar


Banci 316
Banci mutual si cooperatiste 110
Banci populare 30
Institutii de credit mutual agriole 40
Banci de credit mutual 18
Cooperative de credit 1
Bancile de economii 21
Bancile de credit municipale 19
Institutii financiare 323
Institutii financiare specializate 7
TOTAL 775
Sursa: Banca Frantei – The French banking and financial system in 2007

De asemenea , in ultima perioada sistemul bancar din Franta a inregistrat in ultimii ani si
un process puternic de concentrare bancara, in urma multor operatiuni de fuziune si achizitie.
Astfel, numarul institutiilor bancare a scazut de la 2097 institutii in 1989 la 775 la sfarsitul anului
2007.

Dupa cum am mentionat si anterior cele mai importante operatiuni de achizitii si fuziuni
au fost:

- 1995: Credit National – Banque Francaise du Commerce Exterrieur;

- 1999: BNP – Paribas;

- 2000: HSBC – CCF;

- 2003: Credit Agricole – Credit Lyonnais;

- 2004: Caisse d’Epagne – IXIS;

- 2006: IXIS Corporate and Investment Bank – Groupe Banque Populaire Natexis;
În Franţa, activitatea bancară de retail este condusă de către entităţile bancare autohtone,
băncile străine penetrând foarte puţin în cadrul sistemului bancar francez. Datorită specificul
acestuia. O lungă perioadă de timp sistemul bancar francez a fost sub tutela statului, fiind strict
reglementat.

Statul a continuat să-şi exercite imixtiunea în sectorul bancar, mai ales prin susţinerea creditelor
cu dobândă “preferenţială “, diferenţa de dobândă fiind suportată de stat, în special în finanţarea
domeniului imobiliar residential. 8

Trebuie mentionate si principalele produse de economisire care au fost prezente in mediul bancar
din Franta de-a lungul timpului. Astfel, Credit Mutuel , Caisse D’Epargne si La Poste ofereau o
serie de produse de economisire standard, cum ar fi Livret A si Livret Bleu. A trebuit sa treaca
ceva timp pana cand si altor banci li s-au permis sa introduca in oferta lor, produse de
economisire de acest tip, cu acordul statului.

Cele mai semnificative astfel de produse de economisire au fost:

- Livret A, introdus prima data in 1904 , cu o limita maxim de economisire de 15.300 EUR;

- Livret Bleu, introdus in 1947, cu imbunatatiri aduse in 1979, cu o limita maxima de


economisire de 15.300 EUR;

- Codevi, un cont intrdus in 1983 , care avea ca destinatie atragerea de sume pentru
dezvoltarea industriei, purtator a unei dobanzi bonificate de 3%;

- Compte d’epargne logement (CEL) , introdus in anii ’60, presupunea o contributie de


minim 2.000 FF si de maxim 15.300 EUR;

- Plan d’epargne logement (PEL) , introdus in anii ’60, presupunea o suma de 1.500 FF la
deschidere si o contributie anuala de 3.600 FF, pana la un sold maxim de 61.200 EUR,
dedicate economisirii in vederea achizitionarii unei locuinte;

- Plan d’epargne populaire (PEP), introdus in 1989, cu o limita maxima de economisire de


92.000 EUR, dedicate persoanelor in perspective perioadei de pensie;

8
Capraru,Bogdan – Retail Banking, Editura: C.H.Beck, 2009
- Compte sur livret d’epargne populaire (LEP) , dedicate persoanelor care platesc impozite
pe venit in valoare de mai putin de 4.260 EUR, avand o limita maxima de economisire de
7.700 EUR.

- Livret Jeune, introdus in anul 1996, cu o limita maxima de economisire de 1.600 RON,
dedicate tinerilor cu varste intre 12 si 25 ani, pentru ai indemna sa economiseasca si sa se
familiarize cu utilizarea conturilor bancare.

Atât statul cât şi persoanele care economisesc au avantaje din contractarea unor astfel de
produse : statul obţine fonduri la dispoziţia sa la costuri avantajoase şi pe termene relative lungi,
iar populaţia este remunerate cu dobânzi attractive, scutite de impozit pe venit. De asemenea,
este stimulat comportamentul de economisire şi se pune accentul pe educarea publicului în acest
sens.

Multe dintre bancile franceze si-au extins activitatea peste granite, devenind adevarate
grupuri bancare multinationale. Dintre acestea mentionam Societe Generale, BNP Paribas, Credit
Agricole, Credite Mutuel.

Global Finance a publicat raportul anual privind cele mai sigure banci din lume, lansat
pentru prima dată in urma cu 19 ani. Studiul cuprinde primele 500 de banci din lume, după
marimea operatiunilor. Analistii compară ratingurile de credit acordate institutiilor de agentiile
Fitch, Moody's si Standard&Poor's. Primele trei locuri sunt ocupate de bănci de stat, respectiv
KfW din Germania, CDC din Franta, BNG din Olanda si ZKB din Elvetia. 9

Capitolul 3. Principale bănci care desfasoară activitate de retail din Franta

• BNP Paribas

9
http://www.ghiseulbancar.ro/articole/109/12367/Bancile_din_Germania__Franta__Olanda_si_
Elvetia_.htm
BNP Paribas este una dintre cele mai mari bănci nu doar din Franta ci si din intreaga
lume avand un loc important atat în Asia cat si putin in America
Banca a fost fondata in anul 1869 de un grup de oameni de afaceri francezi , printer care
s-au numarat Adrien Delahante, Edmond Joubert şi Henri Cernuschi, care au fondat banca din
Paris. Multi ani mai tarziu, in 1945, in urma unor reforme din economie, Banque de France,
banca centrală a Franţei şi celelalte patru bănci de retail banking ale Franţei ,BNCI, CNEP,
Crédit Lyonnais şi Société Générale au fost naţionalizate. 10
In 1993 a avut loc privatizarea bancii, Michel Pebereau fiind noul conducator al bancii. Un alt
eveniment important in istoria bancii, este anul 1998, cand a avut loc fuziunea companiei
Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, Compagnie Financière de Paribas şi a
Compagnie Bancaire. Dupa ce in 1999, BNP şi Société Générale au facut oferte pentru a
cumpara Paribas , în cele din urma cea care a obţinut banca Paribas a fost BNP. Astfel, oferta
BNP se pare ca a fost cea mai buna si s-a ajuns la fuziunea BNP - Paribas şi un an mai târziu la
data de 22 mai 2000, Adunarea Generală combinată Acţionarilor din 23 mai 2000 a confirmat
crearea unui nou grup BNP Paribas. Cu un venit net de peste 1,3 miliarde de euro, şi 77,000 de
angajaţi în 83 de ţări din întreaga lume, BNP Paribas este clasata printre instituţiile financiare în
primul rând Franţa şi Europa.11 In urma acestei tranzactii, BNP Paribas a devenit una din cele
mai promiţătoare instituţii financiare din Franţa şi Europa, astăzi având un venit net de 1,3 mld.
euro şi peste 77000 de angajaţi în 83 de ţări din lume. Puterea grupului provine de la cele două
bănci din care descinde şi de la care a adoptat obiective precum: dezvoltarea activităţii în
interesul acţionarilor, clienţilor şi angajaţilor şi să construiască „banca viitorului” prin extinderea
unei bănci deja cunoscute în toată lumea. 12

In urma fuziunii, s-a creat un puternic grup bancar, care a realizat o strategie de
dezvoltare care a dus-o foarte rapid, până în 2002, în prima bancă din zona euro. Strategia ei însă
s-a manifestat si pe plan internaţional, facand achizitii atat in Statele Unite ale Americii cat si pe
continentul Asiatic sau in Africa prin achiziţionarea acţiunilor de la Banc West Corporation la
sfârşitul lui 2001, BNP Paribas a devenit a patra bancă ca putere din California; în 2002, a
deschis sucursala BNP Paribas El Djazair din Algeria şi alte sucursale în Morocco şi Rusia.

10
http://bank.bnpparibas.com/en/pid640/1820-1872.html
11
http://bank.bnpparibas.com/pid673/1999-2000-bnp-paribas.html
12
http://bank.bnpparibas.com/en/pid671/the-mitterrand-years-nationalization-and-
privatization.html
Incepand cu anul 2004, banca a devenit un jucător important pe piaţa imobiliară, creandu-se BNP
Paribas Immobilier. În acelaşi timp, în SUA s-a urmat strategia de extindere a activităţii de retail
banking, BNP ocupând locul şapte în acest domeniu. La nivel mondial, BNP Paribas a obţinut
locul şase în topul celor mai admirate companii din lume al revistei Fortune, ceea ce a
determinat-o să îşi definească un nou logo. Urmărind o creştere pe termen lung în ansamblu,
BNP Paribas şi-a extins principalele domenii de activitate: banca de retail din Franţa duce o
politică agresivă de câştigare de noi clienţi privaţi şi de a-şi creşte cota de piaţă, din 2005 fiind
prima în domeniu, şi având un portofoliu de 17 milioane de clienţi privaţi şi 5600 de sedii în
toată lumea. Achiziţiile au continuat în Turcia (50% din acţiunile Turk Ekonomi Bankasi),
Ucraina (pachet majoritar al UkrSibbank), Italia (Banca Nazionale del Lavoro). 13

În 2006, banca era prezentă pe 5 continente, în 85 de ţări, cu un număr de peste 160.000


de angajaţi. Doar într-un an, grupul s-a extins cu peste 25%, numărând 1700 de ramuri şi
devenind banca lider din zona euro, a treia bancă franceză din lume şi pe locul zece luând în
considerare toate activităţile economice. În 2007, este cotată ca fiind una din cele mai puternice
patru bănci din lume, iar extinderea a continuat prin crearea BNP Paribas Personal Finance
(unirea Cetelem cu UCB), prima în lume în domeniul creditului specializat. La sfârşitul anului
2007, Wall-Street anunţa că banca franţuzească BNP Paribas a depaşit estimările, cu o creştere
de 28,8% a profitului net în al patrulea trimestru, însă unii analişti şi-au exprimat îngrijorările
privind evoluţia diviziei de retail bancar din Franţa a grupului. BNP Paribas şi-a majorat cu 19%
valoarea dividendelor, până la 3,1 euro, în concordanţă cu previziunile. Actiunile s-au apreciat cu
aproximativ 5% de la începutul lui 2007.14
BNP Paribas este cea mai mare bancă din activele totale de euro şi a doua cea mai mare
capitalizare de piaţă în funcţie de revista The Banker. Este angajat 162700 de persoane, dintre
care 80000 de muncă în Europa, şi menţine o prezenţă în 87 de ţări. Banca este activă în
finanţare, de investiţii şi gestionarea activelor pieţe.

În Franţa, BNP Paribas oferă o gamă largă de produse şi servicii bancare, de la conturi
curente la cele mai complexe metode de finanţare şi de managementul activelor. Oferta este

13
http://bank.bnpparibas.com/pid969/2002-2006.html
14
http://www.money.ro/profitul-bnp-paribas-a-crescut-cu-aproape-30-procente-in-al-
patrulea-trimestru_7527.html
disponibilă în întreaga lume, cu precădere în SUA şi Europa. În multe din domeniile practicate,
mărcile BNP Paribas sunt lideri pe piaţa respectiva. Alte ramurile în care banca activează sunt :
o factoring-ul,
o asigurările,
o consultanţa
o managementul activelor,
o sisteme de plată prin compensare;
o servicii de luare în custodie;
o credite de consum;
o investiţii ;
o comerţ online;
o retail banking;
o leasing;
o managementul activelor;
o imobiliare;
o afaceri legate de domeniul medical.

În Franţa, BNP Paribas detine in cadrul activitatii de retail peste 2200 sucursale şi peste
3200 dispozitive ATM, oferind servicii pentru peste 6 milioane de clienti retail şi peste 60.000 de
clienţi corporate.

Un lucru interesant despre BNP Paribas este faptul ca banca este un membru al Alianţei
Global ATM, un joint-venture alcatuit din cele mai de seama banci internationale, care da
posibilitatea clienţilor bancilor sa utilizez cardul la orice ATM al oricarei banci dinn cadrul
Global ATM ne fiind nevoiti sa plateasca nici o taxa. Alaturi de BNP Paribas, mai sunt membre
si alte banci precum/l Barclays ,Bank of America , China Construction Bank , Deutsche Bank
sau si banci de pe alte continente precum Santander Serfin ,Scotiabank sau Westpac din
Australia . 15

15
http://atmglobal.net/
La 11 iunie 2008, BNP Paribas oficial semnat de final termenii unui acord de cumpărare
a prim-Brokerage Services divizie de Banc ale Americii a Valorilor Mobiliare. De vânzare este
în general considerat a fi finalizat până la sfârşitul celui de-al 3lea trimestru, 2008.16

• Société Générale

In Franţa, banca Societe Generale opereaza pe trei reţele de distribuţie complementare, şi


anume Societe Generale, Crédit du Nord şi Boursorama Banque, reprezentând un total de 3.000
de sucursale şi 9,8 milioane de clienti individuali, la sfârşitul lunii decembrie 2009. Obiectivul
bancii este de a crea soluţii de valoare adăugată pentru nevoile clienţilor. 17

Prin divizia International Retail Banking, Grupul este prezent in 37 de tari, cu un total al
sucursalelor din 3800 şi o parte a personalului 61300 deservesc 12 milioane de clienţi individuali
şi peste 800.000 de companii. Scopul bancii este menţinerea pe modelul nostru bancar universal
continuând în acelaşi timp să respecte caracteristicile specifice ale pieţelor locale. 18

Société Générale este una din băncile cele mai vechi din Franţa, şi una din principalele
instituţii bancare din Europa, având sedii şi în alte părţi ale lumii, insa principalul sediu este in
Franta. Banca este organizată pe trei mari divizii, axate pe domeniile de retail banking şi servicii
financiare specializate (în Franţa şi Europa de est), servicii bancare de investiţii (lucrează cu
pieţele de capital europene), servicii de management al activelor (asset management).
Société Générale a fost infiintata luna mai a anului 1864, luand forma unei societăţi cu
răspundere limitată. 19
La sfarsitul anilor 1800, banca avea 15 filiale în Paris şi 32 în provinciile franceze si de
asemenea un eveniment notabil este înfiinţarea unui sediu permanent in Marea Britanie la
Londra în 1871. Tot in aceasta perioada , a fost si bine-cunoscuta perioadă de declin economic
in care multe banci au da faliment. Dupa aceasta perioada grea, reţeaua Societe Generale a
16
http://bank.bnpparibas.com/en/en/pid616/retail-banking.html
17
http://www.societegenerale.com/en/our-businesses/retail-banking-and-financial-services
18
http://www.societegenerale.com/en/our-businesses/retail-banking-and-financial-services
19
http://www.societegenerale.com/en/nous-connaitre/notre-histoire/chronologie
continuat să se dezvolte într-un ritm mai moderat - în 1889, au existat 148 de puncte de desfacere
a activităţii bancare, demonstrând grupului de capacitatea de a rezista la condiţiile economice
grele.
În 1920 Soeciete Generale a devenit cea mai mare bancă a Franţei avand 260 sedii în
1910 şi 864 în 1930. 20 În 1945, banca a fost naţionalizată, dar a continuat să se extindă în ţări ca
Italia şi Mexic, în Franţa având o activitate mai restrânsă.
Schimbari au inceput sa apara incepand cu anul 1965, când odata cu aparitia unor noi legi
bancare, banca a reusit noi progrese, ea dezvoltatandu-si reţeaua internaţională cat şi sistemul
informatic, şi imbunatatindu-si de asemenea si accesul la pieţele financiare europene. În anul
1987, banca a fost privatizată, fiind aleasă să rămână în sistem datorită grdului scăzut de risc şi
productivităţii ridicate. În ultimii ani, Grupul Société Générale s-a concentrat pe dezvoltarea
activităţilor sale de bază în jurul a trei afaceri printr-o combinaţie de crestere organica si achiziţii.
21

Grupul Bancii Societe Generale a fost consolidat în 1997 prin achiziţionarea Crédit du
Nord. Tranzactia a fost in valoare de 2,2 milioane de franci francezi, aproximativ 340 milioane
de lire sterline.
În 2010, banca are ca obiectiv extinderea retelei de sucursale şi sporirea performanţelor
canalelor bancare de la distanţă.22

• LE CRĖDIT LYONNAIS

Banca Le Credit Lyonnais a fost infiintată în 1863 , in Franta la Lyon de catre Henri
Germain. 23. Se estimeaza ca aceasta banca a fost in anul 1900 cea mai mare banca din lume, cu
peste 16 400 de colaboratori in lume si peste 13 900 in Franta. O alta data importanta din istoria
bancii este anul 1945, cand banca a fost nationalizata.
Le Credit Lyonnais acordă împrumuturi de până la 130.000 de euro pentru
achiziționarea unei locuințe sau pentru construcția ei. În acest caz, dacă creditul este acordat
20
http://www.societegenerale.com/en/nous-connaitre/notre-histoire/chronologie
21
http://www.societegenerale.com/en/nous-connaitre/notre-histoire/chronologie
22
http://www.societegenerale.com/en/our-businesses/retail-banking-and-financial-
services/retail-banking-in-france
23
http://www.lcl.com/fr/decouvrir-lcl/lcl-une-identite-forte/marque-lcl/index.jsp
pentru 20 de ani, dobânda este de 4,35%, la care se adaugă costuri de asigurare de 841 de euro.
Dacă creditul se acordă pentru o perioadă de 22 de ani, solicitantul va plati lunar o rată cu 10
euro mai mică decât în primul caz. Tot această bancă oferă credite pentru călătorii sau investiții
de scurtă durată. Dar un credit de 31.000 de euro trebuie rambursat în maxim 3 luni. Cât de mult
se schimbă regulile în cazul unui non-rezident se poate afla doar întrebând ofițerul de serviciu,
desemnat să răspundă tuturor întrebărilor. 24
Banca inregistreaza foarte bune rezultate financiare, dupa cum se vede si in tabelul de
mai jos :

(in milioane de EUR) 30/06/2010 30/06/2009


Produs net bancar 1 957 1990
Rezultat brut din exploatare 666 570
Rezultat din exploatare 486 365
Rezultat net 345 250
Rezultat net al grupului 319 224
Sursa :http://www.lcl.com/fr/decouvrir-lcl/resultats-financiers/information-reglementee/index.jsp

• Credit agricol

Crédit Agricole este una din cele mai mari banci din Franta cu aproximativ 134.000 de
angajați. În luna august a anului 2006, Credit Agricole era primul grup bancar francez, al doilea
în Europa și al cincilea în lume, clasament facut in functie de nivelul fondurilor proprii, banca
avand in acel moment active de peste 1.170 miliarde de euro.

De asemenea, conform datelor furnizate de banca, cifra de afaceri în 2007 era de 29,6
miliarde Euro si banca avea un venit netde 6 miliarde Euro.

Structura grupului

Banca Crédit Agricole SA este deţinuta în majoritate de 39 bănci co-operative de retail, numite
in Franta, Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel. Subsidiarele sale sunt:

o Credit Agricole CIB, divizia de investitii bancare a Credit Agricole.

24
http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/drumul_spre_creditele_europene_7705.html
o Calyon Financial, la nivel mondial futures şi opţiuni de brokeraj care deservesc
investitorilor instituţionali.
o CLSA Asia , divizia de titluri de valoare de brokeraj.
o Predica and Pacifica, diviziile de asigurari
o LCL (anterior numindu-se Crédit Lyonnais), reteaua nationala de retail banking

o Emporiki Bank, o banca greaca detinuta in proportie de 91% de către CA.25

Prin subsidiarele sale, BancaCrédit Agricole SA realizeaza servicii precum:

• Retail Banking in Franta


• Retail Banking international
• Servicii financiare specializate
• Gestionarea activelor, Asigurari si Private Banking

• Corporate and Investment Banking 26

Casele Regionale (Caisses Régionales ) cum ar fi, Crédit Agricole Normandie în


regiunea Normandia de Jos) pun în principal accentul pe zonele rurale şi mai puţin pe cele
urbane. Cu toate acestea, filiala Credit Agricol este bine reprezentata si în marile oraşe, lucru
care conferă grupului Crédit Agricole o cotă de piaţă de lider în Franta.

Prin toate sediile. filialele si subsidiarele sale, Crédit Agricole SA are peste 21 milioane
de clienţi şi este prezenta in peste 60 din tarile din lume. Actualul obiectiv al grupului bancar
este de a se dezvolta puternică în diverse alte pieţe bancare europene prin achiziţionarea de
actiuni ale băncile locale din alte ţări.

25
http://finance.mapsofworld.com/company/c/credit-agricole.html
26
http://finance.mapsofworld.com/company/c/credit-agricole.html
Bibliografie

Capraru,Bogdan – Retail Banking, Editura: C.H.Beck, 2009

Danila,Nicolae – Retail Banking, Editura Expert, Bucuresti,2004

http://www.banque-france.fr/gb/eurosys/eurosys.htm

www.lcl.com

http://www.societegenerale.com

www.credit-agricole.fr

www.bnpparibas.com

http://www.brd.ro/banca/axe-de-activitate/banca-de-retail/

http://sceco.univ-poitiers.fr/Cdi/III_A_1.htm

http://www.propertyshowrooms.com/france/guide/banking-in-france.asp

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/135.pdf

http://finance.mapsofworld.com

http://www.banque-france.fr/gb/eurosys/eurosys.htm

S-ar putea să vă placă și