Sunteți pe pagina 1din 31

Piaţa mondială a tutunului

Tutunul – consideraţii generale şi istorice


Istoria tutunului
Tutunul este una din cele mai vechi culturi. Ţara sa de origine este considerată America
şiAsia, unde tutunul era folosit pentru fumat şi în scopuri medicinale cu mai
mult de două mii deani în urmă. Cristofor Columb a luat cunoştinţă de tabac pe insula
Cuba în timpul călătoriei salespre ţărmurile Americii în 1492. În China se
întâlnesc soiuri de tutun sălbatice, ce au denumirelocală. Indigenii americani
fumau pipe speciale „caliumed” sau pipele lumii, ornate cu gravuri şip e n e d e v u l t u r .
De asemenea foloseau pe larg frunzele de tutun ca mijloace de
t r a t a m e n t (împotriva durerilor de cap, de burtă, pentru vindecarea rănilor, ş.a.). Există
diferite opinii desprep r o v e n i e n ţ a c u v î n t u l u i „ t a b a c ” ( t a b a c h , t o b a c c o ,
t a b a c u m ) . U n i i s p u n c ă a r p r o v e n i d e l a denumirea noii provincii
spaniole „Tabaco. Mai sunt si alţi indici ce arată ca locuitorii insuleiH a i t i
numeau pipa pentru fumat „Tavago”, iar spaniolii foloseau acest

cuvînt pentru plantarespectivă. În 1518 seminţele de tutun au

fost aduse în Lisabona, unde la început tutunul sefolosea ca o plantă


decorativă, ce are culori frumoase şi miros puternic, iar mai apoi el
s - a răapîndit repede în toată Portugalia şi Spania. În 1580 tutunul se cultiva şi în Franţa,
de unde el şia pătruns în alte ţări – Olanda, Anglia, Turcia.Î n c i n s t e a l u i J e a n N i c o
a c e a s t ă p l a n t ă a p r i m i t d e n u m i r e a d e N i c o t i n a t a b a c u m . Î n Rusia
tutunul a nimerit din Occident prin străinii veniţi aici, şi din Orient în
rezultatul legăturiiîntreţinute cu China. Pe timpul lui Petru I a fost emis un
decret ce permitea „vânzarea liberaa tutunului”. Dezvoltarea reală a
tutunaritului a primit în condiţiile organizării producerii mari,producerii
raţionale şi a tehnologiei de prelucrare.Tutunul se cultivă în multe ţări ale lumii.
Cei mai mari producători sunt China careproduce anual în jur de 3,0 mln tone,
SUA – 800 mii tone, India şi Brazilia – câte 600 mii tone,Turcia – 300 mii tone, Grecia,
Indonezia şi Italia aproximativ de la 130 la 170 mii tone tutun. ÎnEuropa cei mai
importanţi producători de tutun sunt Italia, Grecia, Bulgaria, Moldova şi Polonia.
Evoluţia industriei tutunului…
În 1881, în America apare prima maşină de fabricat ţigări (200 per minut).
Fumatulţigărilor a cunoscut o explozie în timpul Primului Război Mondial, când ţigările
au fost denumite„fumul soldaţilor”. În 1923 „Camel” controla 45% din piaţa
Statelor Unite, motiv pentru care

Phillip Morris a început să scoată pe piaţă „Marlboro” ca ţigară a


f e m e i l o r . C a s ă f a c ă f a ţ ă concurenţei, Compania Americană de Tutun,
producătoarea gamei „Luky Strike” a scos pe piaţăţ i g ă r i l e s a l e p e n t r u f e m e i ,
câştigând 38% din piaţă. Incidenţa fumatului printre femei
ş i adolescenţi s-a triplat în timp scurt, între anii 1925-1935, ca urmare a acestei
concurenţe.În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), ţigările erau
incluse în raţiasoldaţilor. Companiile de tutun au trimis gratis milioane de ţigări
soldaţilor, iar când aceştia s-auîntors acasă, companiile au avut consumatori loiali. În
1910, în Europa au fost înregistrate 20.000de mărci de ţigări (patentate).În timpul anilor
‘80 a început războiul împotriva industriei de tutun, datorită efectelor dăunătoare ale
fumatului. Companiile de tutun nu au mai avut susţinere politică şi au
apărut totmai multe locuri publice unde fumatul a fost interzis.Recent, au apărut tot
mai multe dovezi că industria de tutun avea informaţii despreefectele
dăunătoare ale fumatului asupra sănătăţii, dar cu toate acestea au continuat să
vândătutun. Sunt, de asemenea, dovezi că ele ştiau că nicotina duce la
dependenţă şi au ascuns acestei n f o r m a ţ i i p e n t r u c a m i l i o a n e d e o a m e n i
s ă d e v i n ă d e p e n d e n ţ i d e a c e s t o b i c e i p e r i c u l o s . Actualmente, concernele
de ţigări americane produc anual 1/5 (un trilion de ţigări) din toatăproducţia
lumii.Tutunul a pătruns în ţara românească în secolul al XVI-lea, mărturie fiind
descoperirilearheologice cum ar fi o lulea de pământ descoperită în 1971. În anii 1812 în
Moldova şi 1821 înMuntenia au apărut primele fabrici rudimentare de prelucrare a
tutunului. O amploare mai amplăa consumului de tutun în Moldova, ca şi în multe alte
ţări europene, se manifestă după al doilearăzboi mondial.
Introducerea tutunului în Europa…
În anul 1518, marinarii lui Columb şi invadatorii lui Cortez au adus în Franţa
aceastăiarbă. Iniţial se fuma pipa, apoi ţigara de foi iar din improvizaţia unui ofiţer
francez (tutun în tubde hârtie în care se ţinea praf de puşcă) s–a născut ţigara.
La început, în Europa, tutunul nu s-afolosit decât ca remediu pentru migrene, ca
pudră pentru distrugerea păduchilor, în clismă pentrutratamentul constipaţiei şi ca terapie
a astmului şi anginei de piept în momente asfixice.
Rǎspândirea tutunului în Europa…
Jean Nicot, ambasador al Franţei în Portugalia (1559), prezintă
t u t u n u l a u t o r i t ă ţ i l o r ecleziastice la venirea lui la Lisabona (simbolul tutunului
figurează şi pe blazonul familiei) şi îl

oferă drept tratament al migrenei Caterinei de Medicis. Pipa este adusă în


Europa prin Anglia,după cucerirea statului Mississippi de către englezi
(1586). În 1561 prizatul era cea mai vecheformă de consum a tutunului,
introdus la Curtea Franţei de Ludovic XIII. În 1625, în Anglia seimpune

impozitul pe tutun şi înfiinţarea monopolului de stat, iar în 1670, în

Austria tabaculd e v i n e s i m b o l u l r a n g u l u i s o c i a l . S o l d a ţ i i f u m a u p i p a
i a r m a r i n a r i i m e s t e c a u t u t u n . R e g i n a Elisabeta a Angliei a fost iniţial, sub
influenţa favoritului său - Walter Raleigh, protectoareatutunului. Ulterior,
însă, a oprit prizarea tutunului în biserici şi a dat porunca să se
confiştet a b a c h e r e l e . R e g e l e I a c o b , d u ş m a n d e c l a r a t a l t u t u n u l u i , l - a
î n c h i s ş i i - a t ă i a t c a p u l l u i W . Raleigh. În 1660 capitala Rusiei a fost incendiată
datorită neglijenţei unui fumător, ţarul MihailFedorovici a interzis folosirea
tutunului şi a introdus pedeapsa cu bătaia sau tăierea capuluipentru cei care erau
prinşi că îl foloseau. Şahul Safi al Persiei şi Amurad al IV - lea al Turciei, pebaza
Coranului, au poruncit tăierea nasului celor care prizau tutun. Şahul Abis I al
Persiei tăiabuzele fumătorilor.
Identificarea componentelor din tutun…
Nicotina – una dintre componenetele tutunului – este principalul, dacă nu singurul
agentrăspunzător pentru depedenţa pe care o exercită tutunul asupra
organismului uman. Ţigara estec o n s i d e r a t ă a f i o “ s e r i n g ă c u n i c o t i n ă ” .
N i c o t i n e i î i t r e b u i e 7 s e c u n d e p e n t r u a a j u n g e d i n alveolele pulmonare
la creier. În 1843, o dată cu începutul industrializării, are loc şi
fabricareaprimei ţigări.

iei este realizată azi în Cipru, rezultatul fiind totuşi un tutun mai blând.

x i e t a t e icultate de concentrare
senţa sindromului de sevraj, dorinţa nestăpânită de a relua
fumatul constituie
tă ii
e tutunul este consumat (fumat, aspirat, sau mestecat), precum i de
cantită ile utilizate.
cancer la plămâni
urs de dezvoltare, 26% din decesele bărba ilor i 9% din decesele femeilor

Scribd
Upload a Document
Top of Form
Search Documents

Bottom of Form
Explore
Documents
Books - Fiction
Books - Non-fiction
Health & Medicine
Brochures/Catalogs
Government Docs
How-To Guides/Manuals
Magazines/Newspapers
Recipes/Menus
School Work
+ all categories

Featured
Recent
People
Authors
Students
Researchers
Publishers
Government & Nonprofits
Businesses
Musicians
Artists & Designers
Teachers
+ all categories

Most Followed
Popular
Sign Up
|
Log In

1
First Page
Previous Page
Next Page
/ 24
Sections not available
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode
View Mode
SlideshowScroll
Top of Form

Bottom of Form
Readcast
Add a Comment
Embed & Share

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know
what you're reading. Select the sites below and start sharing.

Readcast this Document


Top of Form
9a4ad0638cfaca

Login to Add a Comment


Submit 4gen

Bottom of Form

Share & Embed

Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on

Piaţa mondială a tutunului


Tutunul – consideraţii generale şi istorice
Istoria tutunului
Tutunul este una din cele mai vechi culturi. Ţara sa de origine este considerată America
şiAsia, unde tutunul era folosit pentru fumat şi în scopuri medicinale cu mai mult de două
mii deani în urmă. Cristofor Columb a luat cunoştinţă de tabac pe insula Cuba în timpul
călătoriei salespre ţărmurile Americii în 1492. În China se întâlnesc soiuri de tutun
sălbatice, ce au denumirelocală. Indigenii americani fumau pipe speciale „caliumed” sau
pipele lumii, ornate cu gravuri şipene de vultur. De asemenea foloseau pe larg frunzele de
tutun ca mijloace de tratament(împotriva durerilor de cap, de burtă, pentru vindecarea
rănilor, ş.a.). Există diferite opinii despreprovenienţa cuvîntului „tabac” (tabach, tobacco,
tabacum). Unii spun că ar proveni de ladenumirea noii provincii spaniole „Tabaco. Mai
sunt si alţi indici ce arată ca locuitorii insuleiHaiti numeau pipa pentru fumat „Tavago”,
iar spaniolii foloseau acest cuvînt pentru plantarespectivă. În 1518 seminţele de tutun au
fost aduse în Lisabona, unde la început tutunul sefolosea ca o plantă decorativă, ce are
culori frumoase şi miros puternic, iar mai apoi el s-arăapîndit repede în toată Portugalia şi
Spania. În 1580 tutunul se cultiva şi în Franţa, de unde el şia pătruns în alte ţări – Olanda,
Anglia, Turcia.În cinstea lui Jean Nico această plantă a primit denumirea de Nicotina
tabacum. ÎnRusia tutunul a nimerit din Occident prin străinii veniţi aici, şi din Orient în
rezultatul legăturiiîntreţinute cu China. Pe timpul lui Petru I a fost emis un decret ce
permitea „vânzarea liberaa tutunului”. Dezvoltarea reală a tutunaritului a primit în
condiţiile organizării producerii mari,producerii raţionale şi a tehnologiei de
prelucrare.Tutunul se cultivă în multe ţări ale lumii. Cei mai mari producători sunt China
careproduce anual în jur de 3,0 mln tone, SUA – 800 mii tone, India şi Brazilia – câte 600
mii tone,Turcia – 300 mii tone, Grecia, Indonezia şi Italia aproximativ de la 130 la 170
mii tone tutun. ÎnEuropa cei mai importanţi producători de tutun sunt Italia, Grecia,
Bulgaria, Moldova şi Polonia.
Evoluţia industriei tutunului…
În 1881, în America apare prima maşină de fabricat ţigări (200 per minut).
Fumatulţigărilor a cunoscut o explozie în timpul Primului Război Mondial, când ţigările
au fost denumite„fumul soldaţilor”. În 1923 „Camel” controla 45% din piaţa Statelor
Unite, motiv pentru care

Phillip Morris a început să scoată pe piaţă „Marlboro” ca ţigară a femeilor. Ca să facă


faţăconcurenţei, Compania Americană de Tutun, producătoarea gamei „Luky Strike” a
scos pe piaţăţigările sale pentru femei, câştigând 38% din piaţă. Incidenţa fumatului
printre femei şiadolescenţi s-a triplat în timp scurt, între anii 1925-1935, ca urmare a
acestei concurenţe.În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), ţigările erau
incluse în raţiasoldaţilor. Companiile de tutun au trimis gratis milioane de ţigări
soldaţilor, iar când aceştia s-auîntors acasă, companiile au avut consumatori loiali. În
1910, în Europa au fost înregistrate 20.000de mărci de ţigări (patentate).În timpul anilor
‘80 a început războiul împotriva industriei de tutun, datorită efectelor dăunătoare ale
fumatului. Companiile de tutun nu au mai avut susţinere politică şi au apărut totmai multe
locuri publice unde fumatul a fost interzis.Recent, au apărut tot mai multe dovezi că
industria de tutun avea informaţii despreefectele dăunătoare ale fumatului asupra
sănătăţii, dar cu toate acestea au continuat să vândătutun. Sunt, de asemenea, dovezi că
ele ştiau că nicotina duce la dependenţă şi au ascuns acesteinformaţii pentru ca milioane
de oameni să devină dependenţi de acest obicei periculos.Actualmente, concernele de
ţigări americane produc anual 1/5 (un trilion de ţigări) din toatăproducţia lumii.Tutunul a
pătruns în ţara românească în secolul al XVI-lea, mărturie fiind descoperirilearheologice
cum ar fi o lulea de pământ descoperită în 1971. În anii 1812 în Moldova şi 1821
înMuntenia au apărut primele fabrici rudimentare de prelucrare a tutunului. O amploare
mai amplăa consumului de tutun în Moldova, ca şi în multe alte ţări europene, se
manifestă după al doilearăzboi mondial.
Introducerea tutunului în Europa…
În anul 1518, marinarii lui Columb şi invadatorii lui Cortez au adus în Franţa
aceastăiarbă. Iniţial se fuma pipa, apoi ţigara de foi iar din improvizaţia unui ofiţer
francez (tutun în tubde hârtie în care se ţinea praf de puşcă) s–a născut ţigara. La început,
în Europa, tutunul nu s-afolosit decât ca remediu pentru migrene, ca pudră pentru
distrugerea păduchilor, în clismă pentrutratamentul constipaţiei şi ca terapie a astmului şi
anginei de piept în momente asfixice.
Rǎspândirea tutunului în Europa…
Jean Nicot, ambasador al Franţei în Portugalia (1559), prezintă tutunul
autorităţilor ecleziastice la venirea lui la Lisabona (simbolul tutunului figurează şi pe
blazonul familiei) şi îl
oferă drept tratament al migrenei Caterinei de Medicis. Pipa este adusă în Europa prin
Anglia,după cucerirea statului Mississippi de către englezi (1586). În 1561 prizatul era
cea mai vecheformă de consum a tutunului, introdus la Curtea Franţei de Ludovic XIII. În
1625, în Anglia seimpune impozitul pe tutun şi înfiinţarea monopolului de stat, iar în
1670, în Austria tabaculdevine simbolul rangului social. Soldaţii fumau pipa iar marinarii
mestecau tutun. ReginaElisabeta a Angliei a fost iniţial, sub influenţa favoritului său -
Walter Raleigh, protectoareatutunului. Ulterior, însă, a oprit prizarea tutunului în biserici
şi a dat porunca să se confiştetabacherele. Regele Iacob, duşman declarat al tutunului, l-a
închis şi i-a tăiat capul lui W.Raleigh. În 1660 capitala Rusiei a fost incendiată datorită
neglijenţei unui fumător, ţarul MihailFedorovici a interzis folosirea tutunului şi a introdus
pedeapsa cu bătaia sau tăierea capuluipentru cei care erau prinşi că îl foloseau. Şahul Safi
al Persiei şi Amurad al IV - lea al Turciei, pebaza Coranului, au poruncit tăierea nasului
celor care prizau tutun. Şahul Abis I al Persiei tăiabuzele fumătorilor.
Identificarea componentelor din tutun…
Nicotina – una dintre componenetele tutunului – este principalul, dacă nu singurul
agentrăspunzător pentru depedenţa pe care o exercită tutunul asupra organismului uman.
Ţigara esteconsiderată a fi o “seringă cu nicotină”. Nicotinei îi trebuie 7 secunde pentru a
ajunge dinalveolele pulmonare la creier. În 1843, o dată cu începutul industrializării, are
loc şi fabricareaprimei ţigări.

Tipuri de tutun
Există în domeniu sute de producători de tutun şi mii de blenduri. Dupa frunzele de
tutunfolosite, tutunul se clasifica în:
Burley
Burley este un tutun de culoare deschisă, învechit aerisit şi folosit în principal pentru
producţia deţigarete. Tutunul are conţinut scăzut de zahăr, multă nicotină şi arde încet, cu
arome subtile. Întutunurile de pipă este folosit ca bază pentru mixturile aromatizate sau
pentru a modificaparametrii de ardere.
Virginia
Cea mai mare parte a tutunurilor de pipă folosesc virginia ca bază de plecare, multe dintre
elelimitându-se chiar la amestecuri între diverse sortimente ale acestor frunze. Denumirea
reprezintăzona de origine şi cu cea mai mare producţie, însă pe toată suprafaţa cu climă
temperată aglobului se găsesc plantaţii cu acest soi.
Latakia
Un tutun închis la culoare, uscat cu fum de pin şi stejar, dă o aroma de smirna şi este
folosit dreptcondiment în majoritatea mixturilor. Originea acestui tutun este oraşul
Latakia, în Siria, însă ceamai mare parte a producţiei este realizată azi în Cipru, rezultatul
fiind totuşi un tutun mai blând.
Orientalele
Denumirea generică de orientale se aplică unei game largi de tutunuri-condiment de
provenienţaest-mediteraneană, care nu au căpătat încă un renume. De notat din această
gamă sunt tutunurileegiptene şi turcesti.
Perique
Un tutun rar, crescut doar în Louisiana, la mănăstirea St. James şi recent suprafeţe
restrânse (deordinul zecilor de metri pătraţi) din kentucky ca soi de burley şi fermentat la
presiune mare.Culoarea este închisă iar mirosul tutunului seamănă cu cel al muşchiului
din pădure...Fumul esteputernic, cu o cantitate însemnată de nicotină.

Cavendish
Cavendish înseamnă tutun virginia, mai rar burley, presat în pachete de 2-3 cm şi
fermentat cuzahăr şi eventuale arome la temperaturi înalte. Astfel se pierde cea mai mare
parte din nicotinădar tutunul rămâne dulce.
Dependenţa de nicotină
Efectele fiziologice şi psihotrope ale nicotinei depind de doza şi de
comportamentulfiecărui individ. Comportamentul fumătorului poate fi dominat fie de
calm, de o stare de bineatunci când concentraţia de nicotină a atins pragul maxim în
sânge, fie de o anxietate declanşatăde concentraţia sub prag a nicotinei în sânge. Dealtfel,
dependenţa se traduce printr-un consumzilnic de ţigări, prin dificultatea de a renunţa la
fumat şi printr-o probabilitate crescută să aparăsimptomele de sevraj. Dependenţa fizică
se caracterizează prin prezenţa a cel puţin 4 din semneleurmătoare:
-
Nevoia intensă de nicotină
-
Sentiment de frustrare sau de furie- Anxietate- Dificultate de concentrare
-
Agitaţie
-
Diminuarea frecvenţei cardiace
-
Creşterea poftei de mâncare şi câştig în greutate
În absenţa sindromului de sevraj, dorinţa nestăpânită de a relua fumatul
constituiedependenţa psihică.
Efectele consumului de tutun asupra sănătă ii
ț
Efectele consumului de tutun asupra sănătă ii sunt semnificative, depinzând de felul în
ț
care tutunul este consumat (fumat, aspirat, sau mestecat), precum i de cantită ile utilizate.
șț
Principalele efecte ale fumatului de tutun (principala modalitate de consum) sunt mărirea
risculuidecancer la plămânii de boli cardio-vasculare. Organiza ia mondială a sănătă ii a
estimat în
șțț
2002 că în ările în curs de dezvoltare, 26% din decesele bărba ilor i 9% din decesele
femeilor
țțș
au la origine fumatul.

Riscuri primare
S-a estimat că fumătorii trăiesc mai pu in cu 2,5 până la 10
ț

ani mai pu in decât


ț
nefumătorii. Aproape jumătate dintre bărba ii care fumează vor muri din cauza unei boli
cauzată
ț
de fumat.Bolile cauzate de tutun omoară aproximativ 438 000 de mii de oameni anual în
StateleUnite ale Americii, aproximativ 1 205 pe zi, ceea ce o face cea mai importantă
cauză a a mor ii
ț
care poate fi eliminată în Statele Unite. Organiza ia Mondială a Sănătă ii a făcut o
declara ie
țțț
publică prin care se afirmă că tutunul va ucide un miliard de oameni în acest secol.Riscul
cel mai important al consumului de tutun îl prezintă asupra
sistemuluicardiovascular, mai precis fumatul este unul dintre cei mai importan i factori
de declan are a
țș
infarctul miocardic(atacul de cord), boli ale sistemului respirator i
ș
cancer , în specialcancer la plămânisau cancer lalaringesaugură. Înainte deprimul război
mondial, cancerul la plămâni era considerată o maladie foarte rară, cu care marea
majoritate a doctorilor nu ar fi ajuns să oîntâlnească în întreaga lor carieră. Odată cu
popularizarea fumatului de tutun de după război, aapărut practic o epidemie de cancer la
plămâni.În prezent, dintre oamenii care au fumat la un moment dat orice formă de tutun,
aproapeunul din zece se va îmbolnăvi de cancer la plămâni. Unul din ase oameni care
fumează tutun în
ș
mod curent, se va îmbolnăvi de cancer la plămâni. Pentru compara ie, pentru nefumători,
doar
ț
unul din 75 oameni se va îmbolnăvi de cancer la plămâni.Apari ia
ț
impoten ei
ț
este cu aproape 85 la sută mai mare la fumători decât la nefumători,fiind o cauză majoră
pentru problemele cu erec ia. Fumatul cauzează impoten a pentru că duce la
țț
îngustarea arterelor sanguine.

Cum te urâţeşte fumatul


Dacă eşti fumător, ştii deja că ar trebui să renunţi la acest obicei nociv, pentru că
estedăunător sănătăţii inimii, plămânilor, creierului, şi afectează chiar şi viaţa sexuală.
Totuşi, trebuiesă recunoaştem: mulţi oameni ar renunţa mult mai repede la fumat dacă
efectele acestui viciu ar fi mai evidente. Dacă, de exemplu, fiecare ţigară ar lasă o bubă
neagră pe faţă, probabil te-ai lăsaîn momentul imediat următor.

Pungi sub ochi


Dacă fumezi, ai de patru ori mai multe şanse decât nefumătorii să te simţi obosit imediat
după cete-ai trezit. Lipsa nicotinei din timpul nopţii te face să ai un somn agitat şi
întrerupt. Odihnainsuficientă se vede pe faţă, în special sub forma pungilor de sub ochi,
care nu sunt delocestetice.
Psoriazis
Psoriazisul este o boală de piele care poate apărea şi dacă nu te-ai atins niciodată de o
ţigară.Totuşi, dacă eşti fumător, riscul de a suferi de această afecţiune foliformă creşte
considerabil.Potrivit unui studiu din 2007, dacă fumezi un pachet pe zi 10 ani sau chiar
mai puţin, riscul depsoriazis creşte cu 20%; fumatul timp de 11-20 de ani creşte riscul cu
60%, iar pentru cei carefumează de mai mult de două decenii, riscul se dublează. Chiar şi
fumatul pasiv în timpul sarciniisau în copilărie este corelat cu un risc crescut de psoriazis.
Dinţi galbeni
Cu siguranţă îţi doreşti un zâmbet alb, strălucitor, ca al vedetelor de la Holywood, dar
poţi să îţiiei adio de la acest vis dacă fumezi, pentru că nicotina din ţigări pătează dantura.
Prin urmare, pelângă preţurile în creştere ale ţigărilor, mai adaugă şi tratamentele
profesionale de albire de lamedicul dentist, care pot costa până la 1000 de euro.
Riduri
Experţii au descoperit că ţigările accelerează îmbătrânirea, deci fumătorii arată în medie
cu 15luni mai bătrâni decât nefumătorii, pentru că fumul îngreunează circulaţia sanguină,
care menţineţesutul pielii suplu şi sănătos.
Degete îngălbenite
Nicotina din ţigări nu este responsabilă numai de îngălbenirea dinţilor şi a pereţilor din
locuinţata, dar este şi recunoscută pentru pătarea degetelor şi a unghiilor.
Păr mai subţire

De parcă ridurile nu ar fi fost suficiente, fumatul dăunează şi părului. Experţii cred că


toxineledin fum deteriorează ADN-ul din foliculii firului de păr şi generează radicali
liberi, dăunători.Rezultatul: fumătorii au părul mai subţire, iar firele albe apar mai repede
decât în cazulnefumătorilor.
Cicatrici
Nicotina provoacă vasoconstricţie, o îngustare a vaselor de sânge care limitează fluxul
sanguinoxigenat către venele mici din faţă şi alte părţi ale corpului. Acest lucru înseamnă
că rănile talese vor vindeca mai greu, iar cicatricile rămase vor fi mai mari şi mai roşii
decât dacă nu ai fuma.
Pierderea dinţilor
Fumatul te expune riscului de a dezvolta mai multe probleme orale, inclusiv cancer bucal
şiafecţiuni ale gingiilor. Potrivit unui studiu britanic din 2005, fumătorii au de şase ori
mai multeşanse să dezvolte probleme gingivale decât nefumătorii, iar acestea duc la
pierderea danturii.
Ten lipsit de strălucire
Pielea fumătorilor este mai palidă, ridată şi pătată. Fumul de ţigară conţine monoxid de
carbon,care îndepărtează oxigenul din piele, şi nicotină, care reduce fluxul sanguin,
lăsând pielea uscatăşi ternă. În plus, fumatul elimină mulţi nutrienţi, inclusiv vitamina C,
care protejează şiregenerează tenul.
Convalescenţă mai lungă
Mai multe studii au arătat că fumătorii nu se vindecă la fel de bine ca nefumătorii după
operaţiisau extracţii dentare. De exemplu, dacă vrei să îţi corectezi ridurile produse de
fumat, tot ţigărileîţi vor face probleme în perioada de recuperare, care va fi mai lungă şi
mai anevoioasă. În plus,chirurgul poate să refuze să te opereze dacă nu renunţi la fumat.
Negi
Din motive care nu sunt încă foarte clare, fumătorii sunt mai predispuşi la infecţiile cu
virusulHPV, o gamă largă de virusuri care provoacă negi, inclusiv în zona genitală. Deşi
negii genitali

sunt provocaţi de tipuri de HPV cu transmitere sexuală, fumatul este de asemenea un


factor derisc. Femeile care fumează sunt de patru ori mai predispuse să facă negi genitali,
faţă de cele carenu fumează.
Cancer de piele
Fumatul este una dintre principalele cauze ale cancerului pulmonar, bucal şi esofagian,
dar creşteşi riscul cancerului de piele. Mai exact, fumătorii sunt de trei ori mai predispuşi
să dezvolte aldoilea tip de cancer - de piele ca frecvenţă, faţă de nefumători.
Vergeturi
Nicotina din ţigări deteriorează fibrele şi ţesutul conjunctiv din epidermă, adică duce la
pierdereaelasticităţii şi fermităţii. Vergeturile, dungile roşii de pe piele care treptat devin
vişinii, seformează în momentul variaţiilor bruşte de greutate. Oricine poate să aibă
vergeturi când seîngraşă rapid, de exemplu în timpul sarcinii, dar ţigările sporesc acest
risc.
Grăsime pe abdomen
Ţigările reduc pofta de mâncare, iar fumătorii au de obicei o greutate medie mai mică
decât anefumătorilor. Totuşi, un studiu olandez din 2009 arată că persoanele care
fumează au mai multăgrăsime pe abdomen decât cei care nu fac acest lucru. Această
grăsime creşte riscul altor afecţiuni, cum ar diabetul.
Cataractă
Mai mult de jumătate dintre americani vor dezvolta un anumit tip de cataractă până la
vârsta de80 de ani, dar acest viciu creşte riscul de a face această boală. Mai exact,
fumatul constant creşteriscul de cataractă cu 22%.

Strategii de marketing (promovare şi vânzare)


Multe ţări evită discuţiile despre implementarea anumitor politici de control al
tutunuluidin motivul că economia ţării va suferi. O parte din politicieni încă consideră că
aceasta va ducela pierderi imense atât sub formă de bani în bugetul statului cât şi sub
formă de creştere anumărului şomerilor din cauza diminuării volumului producţiei
industriale a tutunului.
Mitul 1: Reducerea fumatului este o problemă asupra căreia trebuie să atragă atenţie
doarţările dezvoltate.
Actualmente, aproximativ 80% din fumători locuiesc în ţările în curs de dezvoltare.Către
anul 2020, 70% din decesele cauzate de fumat vor fi înregistrate în ţările în curs
dedezvoltare, care astăzi ajung la rata de 50%. Aceasta înseamnă că în următoarele
decenii în cadrulţărilor în curs de dezvoltare se vor înregistra creşteri ale costurilor legate
de consumul de tutun(cheltuieli pentru asistenţă medicală legate de bolile provocate de
fumat / tutun, pierderi dinproductivitatea muncii etc.).
Mitul 2: Se vor înregistra pierderi de locuri de muncă la fabrici şi uzine.
Cele mai optimiste previziuni ne spun că consumul mondial de tutun va creşte
înurmătoarele decenii. Previziunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii spun că în situaţia
dacăactualele tendinţele vor continua, numărul fumătorilor pe plan mondial va creşte de
la 1,1 miliardpână la 1,6 miliarde în anul 2025 (luând în consideraţie creşterea numărului
total al populaţiei).Pe când este evident că reducerea pe viitor a consumului de tutun va
reduce numărul de posturi demuncă la fabricile de prelucrare a tutunului, dar aceste locuri
de muncă vor scădea pe parcursuldeceniilor şi nu peste noapte.
Mitul 3: Taxele înalte asupra produselor de tutun vor duce la reducerea
veniturilorGuvernului
Majorarea preţurilor la ţigări este unica metodă eficientă în scopul reducerii cererii
laacestea, din moment ce preţurile înalte fac ca unii fumători să reducă din cantitatea de
ţigări pecare le procură – în special tineri şi persoane sărace, care sunt mai sensibili la
modificările de

preţ. În general, o creştere a preţurilor cu circa 10% pentru un pachet de ţigări va favoriza
oreducere a cererii cu 4% în ţările cu venituri mari pe cap de locuitor, şi cu 8% în ţările
cu veniturimici şi mijlocii. Aceasta se poate transforma în milioane de vieţi salvate. Deci,
banii economisiţipot fi direcţionaţi către alte bunuri şi servicii, care de altfel sunt
taxate.
Mitul 4: Taxele înalte asupra produselor de tutun vor duce la creşterea corupţiei
Industria tutunului deseori argumentează că majorarea taxelor la produsele de tutun
vafavoriza creşterea nivelului de corupţie atât în ţările cu nivelul mic al impozitelor cât şi
în cele cunivelul înalt, astfel menţinând nivelul de consum al ţigărilor şi micşorând
veniturile Guvernului.
Mitul 5: Taxele înalte asupra produselor de tutun vor afecta pătura săracă a populaţiei.
Companiile producătoare de tutun susţin că preţurile nu trebuie să crească
deoareceaceasta va afecta persoanele cu venituri mici. Cercetările arată că populaţia cu
venituri mici îşicreează mai multe cheltuieli generate de fumat legate de tratarea bolilor
survenite din cauzafumatului. Persoanele cu venituri mici sunt de fapt şi principalii
beneficiari ai preţurilor majoratela ţigări, deoarece ei vor fi cel mai mult motivaţi ca să
renunţe la fumat. În China, de exemplu,estimările arată că o creştere a impozitelor pe
ţigări cu 10% va duce la o descreştere a consumuluide tutun cu 5%, creşterea veniturilor
Guvernului cu 5%, şi va favoriza crearea resurselor necesarepentru a finanţa un set de
servicii pentru asistenţă medicală pentru o treime din persoanele săraceale Chinei – 100
milioane de cetăţeni.
Statistici mondiale
La începutul anilor ’90, în lume erau 1,1 miliarde fumători, dintre care 800 milioane
înţările în curs de dezvoltare, iar numărul de ţigări fumate anual ajunge la 6.000 de
miliarde. Dincauza lor, mor, tot anual, câte 3 milioane de oameni, dintre care 500.000
sunt femei, iar, la fiecare8 secunde, un om moare din cauza afecţiunilor agravate de
fumat. Fiecare tonă de tutun ucide 650de oameni, iar fumatul provoacă mai multe decese
decât consumul ilegal de droguri, accidentelede circulaţie, sinuciderile, tulburările
mintale şi SIDA.Tutunul va face 6 milioane de victime în 2010.Şase milioane de oameni
vor muri în 2010 în întreaga lume din cauza bolilor asociatefumatului, precum cancerul şi
bolile de inimă.

Tutunul este responsabil pentru 10% din toate decesele de pe planeta şi va face
5,5milioane de victime în 2009.În ultimii 40 de ani, numărul fumătorilor a scăzut în ţările
bogate, cum ar fi Statele Unite,Marea Britanie şi Japonia. El a crescut în schimb în cele
mai sărace naţiuni.Un miliard de oameni din întreaga lume fumează, 35% din locuitorii
din ţările bogate şi50% în ţările sarace.Aproximativ 250 de milioane de femei de fumează
zilnic, 22% dintre femeile din ţărilebogate şi nouă la sută dintre femeile din ţările
sărace.Aproape 60% dintre fumătorii chinezi consumă mai mult de 37% din ţigările
fumate înîntreaga lume.
La fiecare 8 secunde un om moare din cauza tutunului
Cu toate aceste măsuri, fumatul se extinde în toate ţările şi la toate păturile sociale, ca
oexpresie a stilului modern de viaţă. Culturile de tutun şi fabricile de ţigări sunt într-o
continuădezvoltare.Pe plan mondial se produc aproximativ 6 milioane de tone de tutun,
din care jumătate sefabrică în China. Patru tari (China, Brazilia, SUA, India) produc 2/3
(67%) din productiamondiala de tutun. În România, producţia de tutun fermentat este
relativ redusă (20.000 de toneanual), în schimb a crescut vertiginos importul de
ţigări.Principalii producători de frunze de tutunConsumul mondial de ţigări, pe regiuni,
2007
Se estimează că în întreaga lume există 1,2 miliarde de fumători care consumă,
zilnic,circa 6 miliarde de ţigări. Acest viciu provoacă, anual, 3,5 milioane de decese
cauzate de boliledeclanşate de fumat, cu o frecvenţă de un deces la fiecare 8 secunde.În
România există peste 6 milioane de fumători activi şi anume 72% dintre bărbaţiiadulţi şi
40% dintre femei, ţara noastră ocupând primul loc între ţările din estul Europei, cu
ocreştere constantă a numărului de noi fumători, mai ales printre femei şi tineri. S-a ajuns
camortalitatea provocată de tabagism în România să fie, în prezent, de 3 ori mai mare
decât în anii’50, astfel că peste 30.000 de români mor, anual, din cauza
tutunului.Procentul de decese datorate fumatului la adulţiSursa: www.tobaccoatlas.org
Dependenţa de tutun, frecventă în rândul adolescenţilor
La copii şi adolescenţi există riscul cel mai mare al dependenţei şi intoxicaţiei cu tutun.În
primul rând, din mai multe motive psihologice, tinerii adoptă cu mare uşurinţă fumatul,
pe careîl asociază cu maturitatea, independenţa, virilitatea şi modernismul, fără să
cunoască riscurilemajore ale unor îmbolnăviri grave după instalarea dependenţei de
nicotină. O statistică recentăarată că o treime dintre elevii din România au fumat prima
ţigară înainte de 14 ani, rămânând, înmajoritate, dependenţi de nicotină. Această
dependenţă se instalează cu o rapiditatesurprinzătoare, fiind suficiente numai câteva
zile de fumat, întrucât creierul tinerilor, încă înformare, este mai vulnerabil la intoxicaţia
tabagică comparativ cu creierul adult.Fetele devin mult mai rapid dependente de tutun
decât băieţii. Ele încep să acuze dureride stomac şi de spate, hemoragii uterine, tulburări
de creştere în înălţime, migrene, obosealădimineaţa la trezire, chiar dacă erau perfect
sănătoase înainte de primele drogări cu tutun. În plus,s-a constatat că fetele mai grăsuţe,
cu complexe din cauza corpului lor, adoptă fumatul, în modnejustificat, în scopul slăbirii
rapide şi a diminuării poftei de mâncare.Nefumătorii care inhalează, fără voia lor, fumul
de ţigară din mediul de viaţă (locuinţe,birouri, şedinţe, restaurante, trenuri) vor trebui să
beneficieze de o protecţie specială, întrucât seapreciază că fumătorii preiau doar 15% din
fum, iar restul de 85% se împrăştie în atmosfera dinjur. Fumătorii pasivi, în primul rând
copiii, se pot îmbolnăvi de aceleaşi boli ca şi fumătoriiactivi. Mai întâi apar iritaţii
oculare, urmate de afecţiuni ale căilor respiratorii (tuse, bronşite),ulcere, boli coronariene
şi unele forme de cancer (pulmonar şi laringian). S-a constatat că unnefumător care stă 20
de ani lângă o persoană ce fumează câte 20 de ţigări pe zi, acumulează înplămâni
aproximativ 4 kg de funingine, prezentând cantităţi mari de nicotină în sânge şi
urină.Procentul de tineri care trăiesc în case acolo unde alţii fumează în prezenţa lor

Sursa:
www.who.int
Procentul adolescenţilor cu vârste între 13-15 ani care fumeazăSursa:
www.tobaccoatlas.orgŢările unde, fetele fumează mai mult ca băieţii (vârsta 13-15 ani)
Sursa: www.tobaccoatlas.org
Tabagismul
Uzul de tutun sau tabagismul  cum mai este denumit acest obicei  a devenit
oadevărată boală a secolului prin multiplele efecte vătămătoare pe care le are asupra
sănătăţii. InAnglia fumatul de tutun a fost denumit un „holocaust evitabil", iar în Statele
Unite „o catastrofănaţională".De asemenea, în ţările în curs de dezvoltare, atât fumatul
cât şi cultivarea tutunuluicâştigă din ce în ce mai mult teren, încât, în timp ce culturile de
tutun iau locul pădurilor sauculturilor fertile, în aceleaşi ţări consumul de ţigarete creşte
cu 3,9% pe an. In decurs de 10 anitabagismul a crescut în Africa cu 33%. Statisticile din
Asia sunt similare: în Bangladesh 71% dinbărbaţi şi 20% din femei fumează, iar în
Pakistan 80,% din bărbaţi.Un raport prezentat recent Congresului american arată că
fumatul este acuzat ca fiindresponsabil de 30% din numărul total al deceselor prin cancer
in Statele Unite: 129 000 din 430000 de americani care au murit de cancer în anul 1983.
Aceeaşi sursă precizează că una din celemai frecvente forme de cancer, cancerul de
plămân ( din cazurile de cancer) este imputabilă în85% din cazuri tutunului (circa 111
000 de decese). La aceste cifre trebuie adăugate (tot în SUA)încă 21 000 de decese prin
cancer al laringelui, datorită de asemenea tutunului, precum şi 20 000

de decese prin cancer al vezicii urinare şi rinichilor.Numărul deceselor produse de tutun,


pe plan mondial, 2005-2030Sursa: www.tobaccoatlas.orgTot fumatul contribuie
considerabil la apariţia infarctului miocardic, a ulcerului gastric,a bronşitei cronice, a
emfizemului pulmonar.Sunt statistici alarmante, care se repetă pentru fiecare ţară. Foarte
îngrijorătoare este şitendinţa în creştere a fumatului printre femei: tabagismul feminin
este în plină dezvoltare. Astfel,în Franţa, 31% din femei erau fumătoare. în acelaşi timp
industria producătoare de ţigarete este înfloare, una din cele mai rentabile. In 1997
principalii fabricanţi de ţigarete au produs 4126miliarde de ţigarete.În toate ţările s-au
luat măsuri de lămurire a populaţiei, pentru a fi convinsă în modştiinţific de consecinţele
grave ale fumatului asupra sănătăţii.Consumul de ţigarete variază cu ţările. O statistică
recentă pe 110 ţări, arată că primele10 ţări cu cel mai mare consum de ţigări sunt, în
ordine: Cipru, Grecia, Cuba, Canada, StateleUnite, Spania, Japonia, Ungaria, Polonia şi
Bulgaria (cu 2,4.-3,1 ţigări pe cap de locuitor). Ţaranoastră se află pe poziţia a 33-a (cu
1,6 ţigări pe cap de locuitor).Consumul anual de ţigări, pe persoană, la nivel mondial

Sursa: www.tobaccoatlas.orgSituaţia fumatului continuă să fie îngrijorătoare pe plan


mondial. Potrivit unor date din1984 ale serviciului de sănătate din SUA, fumatul este
responsabil pentru un exces de 350 000 dedecese premature şi constituie cauza majoră de
mortalitate prin cancer, contribuind la 130 000morţi prin această boală in 1983.Fumatul,
în creştere pe plan mondial, se accentuează în următoarele direcţii: creşteprintre copii şi
tineret, creşte printre femei, creşte în ţările în curs de dezvoltare şi creşte proporţiade
fumători excesivi (de multe ţigări pe zi).
De ce nu renunţă românii la fumat?
Numărul fumătorilor a scăzut nesemnificativ în ultimii şase ani, deşi ţigările s-au
scumpitcontinuu. Fie că a fost vorba de accize, taxe pe viciu sau imagini şocante aplicate
pe pachete,măsurile de descurajare sau de penalizare fiscală a acestui obicei dăunător au
fost mereu maislabe decât dorinţa fumătorilor de a-şi satisface pofta de tutun, inclusiv cu
preţul apelului la piaţaneagră.Cercetările specialiştilor de la Centrul pentru Politici şi
Servicii de Sănătate aratăscăderea prevalenţei fumatului de la 35,1% în 2003 la 30% în
2007. Descreşterea provine dinscăderea masivă a fumatului la bărbaţi (de la 46,4% la
33%), combinată cu creşterea moderată afumatului la femei (de la 24,1% la 27,1%), mai
cu seamă în rândul fetelor.Cea mai mare incidenţă se întâlneşte la grupa de vârsta 15-24
de ani (34,8%), faţă de
2003, când cea mai ridicată era pentru grupele de vârstă 25-34 de ani (39,9%), ceea ce
înseamnăca vârsta la care românii se apucă de fumat a scăzut vizibil. La celălalt capăt, în
grupa de vârstă45-59 de ani, incidenţa fumatului a crescut de la 7,2% în 2003 la 22,9% în
2007.Date ulterioare anului 2007 oferă surse din industria de ţigarete, care susţin că, dacă
înurmă cu trei ani, 44% dintre românii cu vârste de peste 18 ani fumau, în 2010 ponderea
lor s-aredus la 41%. Scăderea de trei procente provine dintr-o diminuare a incidenţei în
rândul bărbaţilor (de la 61% la 55%).Descurajarea fumatului a fost principalul scop
declarat pentru introducerea în urmă cuşase ani a taxei de viciu, al cărei beneficiar este
Ministerul Sănătăţii. Creşterea preţurilor în urmaaplicării taxei de viciu nu a avut însă
efectul scontat, întrucât cifrele arată că volumul vânzărilor acrescut cu aproape 10% în
ultimii patru ani, de la 35 de miliarde de ţigarete pe an (datedisponibile în 2006) la 38,3
miliarde de ţigarete pe an.Pe de altă parte, creşterile de acciză şi influenţa cursului au dus
la mărirea preţurilor cucirca 50% în doar nouă luni (martie 2009-ianuarie 2010). Una
peste alta, în ultimii şapte ani,preţul ţigărilor s-a mărit de cinci ori.Frecvenţa motivelor
renunţării la fumatSursa: www.ana.gov.ro
Acciza minimă la tutun va creşte din 2014 la 90 euro pe 1.000 ţigarete.

Piata mondiala a tutunului


Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Report this document?
Please tell us reason(s) for reporting this document
Top of Form
9a4ad0638cfaca

doc

Spam or junk
Porn adult content
Hateful or offensive
If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these
directions to submit a copyright infringement notice.
Report Cancel
Bottom of Form
This is a private document.
Info and Rating
Reads:
62
Uploaded:
01/25/2011
Category:
Uncategorized.
Rated:
0 5 false false 0

Copyright:
Attribution Non-commercial

Follow

Anca Popescu
Share & Embed

Related Documents
PreviousNext

p.

p.

p.

p.
p.

p.

p.

p.

p.

p.
p.

p.

p.

p.

p.

p.
p.

p.

p.

More from this user


PreviousNext

24 p.

Add a Comment
Top of Form
9a4ad0638cfaca
Submit
Characters: 400
document_comme

4gen

Bottom of Form

Print this document


High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader
required).
Download and Print
You Must be Logged in to Download a Document
Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options
Login with Facebook
Top of Form
http://w w w .scrib http://w w w .scrib

47555713 dow nload Scribd.logged_in

Bottom of Form
Signup
I don't have a Facebook account
Top of Form
9a4ad0638cfaca

47555713 dow nload Scribd.logged_in

email address (required)


create username (required)
password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.
Sign Up Privacy policy
You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage
these notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Bottom of Form
Why Sign up?

Discover and connect with people of similar interests.

Publish your documents quickly and easily.

Share your reading interests on Scribd and social sites.

Already have a Scribd account?


Top of Form
9a4ad0638cfaca

47555713 dow nload Scribd.logged_in

email address or username


password
Log In Trouble logging in?
Bottom of Form
Login Successful
Now bringing you back...

« Back to Login
Reset your password
Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email
with instructions on how to continue.
Top of Form
9a4ad0638cfaca

Email address:
You need to provide a login for this account as well.
Login:
Submit
Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form
Search Documents
Bottom of Form
Follow Us!
scribd.com/scribd
twitter.com/scribd
facebook.com/scribd
About
Press
Blog
Partners
Scribd 101
Web Stuff
Scribd Store
Support
FAQ
Developers / API
Jobs
Terms
Copyright
Privacy
Copyright © 2011 Scribd Inc.
Language:
English
Choose the language in which you want to experience Scribd:
English
Español
Português (Brasil)