Sunteți pe pagina 1din 20

Tablǎ de materii

 se încarcă...
"pedeapsa cu moartea"    Toate Documentele

Acte Doar din   Căutare avansată  


în abonament
vigoare

Caută în text
  
3 rezultate (filtrate) A
A
A
listă rez.

Codul penal. Comentariu pe articole, ediţia 3, an 2020

C O M E NTA R I I B E C K

Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor
Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile, George Zlati

Codul penal. Comentariu pe articole. Art. 1-446


Ediția 3 - revizuită și adăugită
Comentariul fiecărui articol reprezintă exclusiv opinia autorului sau autorilor care
au elaborat respectivul comentariu. Ceilalți autori își rezervă dreptul la o opinie
diferită, pe care fie au exprimat-o deja, fie o pot exprima în viitor.

Modalitatea de citare
Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții,
Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura,
Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării:
ziua/luna/anul).

Exemplificare:
Despre Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe, a se vedea
Georgina Bodoroncea în Codul penal. Comentariu pe articole. Art. 1 - 446
(Colectiv de autori), Partea Generală, Titlul II, Capitolul V, Ed. a 3-a, Ed.
C.H. Beck, București, 2020, în Biblioteca juridică Legalis.ro
(www.legalis.ro), accesat la data de 7 ianuarie 2021.

Prefață

Prefață la Ediția 1

Abrevieri

Partea Generală(Art. 1 - Art. 187)


Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare(Art. 1 - Art. 14)

Capitolul I Principii generale(Art. 1 - Art. 2)

Art. 1 - Legalitatea incriminării

Art. 2 - Legalitatea sancțiunilor de drept penal

Capitolul II Aplicarea legii penale(Art. 3 - Art. 14)

Secțiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp(Art. 3 - Art. 7)

Art. 3 - Activitatea legii penale

Art. 4 - Aplicarea legii penale de dezincriminare

Art. 5 - Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Art. 6 - Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

Art. 7 - Aplicarea legii penale temporare

Secțiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spațiu(Art. 8 - Art. 14)

Art. 8 - Teritorialitatea legii penale

Art. 9 - Personalitatea legii penale

Art. 10 - Realitatea legii penale

Art. 11 - Universalitatea legii penale

Art. 12 - Legea penală și tratatele internaționale

Art. 13 - Imunitatea de jurisdicție

Art. 14 - Extrădarea

Titlul II Infracțiunea(Art. 15 - Art. 52)

Capitolul I Dispoziții generale(Art. 15 - Art. 17)

Art. 15 - Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 16 - Vinovăția

Art. 17 - Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune

Capitolul II Cauzele justificative(Art. 18 - Art. 22)

Art. 18 - Dispoziții generale

Art. 19 - Legitima apărare


Art. 20 - Starea de necesitate

Art. 21 - Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

Art. 22 - Consimțământul persoanei vătămate

Capitolul III Cauzele de neimputabilitate(Art. 23 - Art. 31)

Art. 23 - Dispoziții generale

Art. 24 - Constrângerea fizică

Art. 25 - Constrângerea morală

Art. 26 - Excesul neimputabil

Art. 27 - Minoritatea făptuitorului

Art. 28 - Iresponsabilitatea

Art. 29 - Intoxicația

Art. 30 - Eroarea

Art. 31 - Cazul fortuit

Capitolul IV Tentativa(Art. 32 - Art. 34)

Art. 32 - Tentativa

Art. 33 - Pedepsirea tentativei

Art. 34 - Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului

Capitolul V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni(Art. 35 - Art. 45)

Art. 35 - Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

Art. 36 - Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă

Art. 37 - Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă

Art. 38 - Concursul de infracțiuni

Art. 39 - Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

Art. 40 - Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente

Art. 41 - Recidiva

Art. 42 - Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 43 - Pedeapsa în caz de recidivă

Art. 44 - Pluralitatea intermediară

Art. 45 - Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de


infracțiuni
Capitolul VI Autorul și participanții(Art. 46 - Art. 52)

Art. 46 - Autorul și coautorii

Art. 47 - Instigatorul

Art. 48 - Complicele

Art. 49 - Pedeapsa în cazul participanților

Art. 50 - Circumstanțe personale și reale

Art. 51 - Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Art. 52 - Participația improprie

Titlul III Pedepsele(Art. 53 - Art. 106)

Capitolul I Categoriile pedepselor(Art. 53 - Art. 55)

Art. 53 - Pedepsele principale

Art. 54 - Pedeapsa accesorie

Art. 55 - Pedepsele complementare

Capitolul II Pedepsele principale(Art. 56 - Art. 64)

Secțiunea 1 - Detențiunea pe viață(Art. 56 - Art. 59)

Art. 56 - Regimul detențiunii pe viață

Art. 57 - Neaplicarea detențiunii pe viață

Art. 58 - Înlocuirea detențiunii pe viață

Art. 59 - Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață

Secțiunea a 2-a - Închisoarea(Art. 60 - Art. )

Art. 60 - Regimul închisorii

Secțiunea a 3-a - Amenda(Art. 61 - Art. 64)

Art. 61 - Stabilirea amenzii

Art. 62 - Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

Art. 63 - Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 64 - Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare(Art. 65 - Art. 70)


Secțiunea 1 - Pedeapsa accesorie(Art. 65 - Art. )

Art. 65 - Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Secțiunea a 2-a - Pedepsele complementare(Art. 66 - Art. 70)

Art. 66 - Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67 - Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68 - Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 69 - Degradarea militară

Art. 70 - Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Capitolul IV Calculul duratei pedepselor(Art. 71 - Art. 73)

Art. 71 - Durata executării

Art. 72 - Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

Art. 73 - Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării

Capitolul V Individualizarea pedepselor(Art. 74 - Art. 106)

Secțiunea 1 - Dispoziții generale(Art. 74 - Art. )

Art. 74 - Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Secțiunea a 2-a - Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante(Art. 75 - Art. 79)

Art. 75 - Circumstanțe atenuante

Art. 76 - Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 77 - Circumstanțe agravante

Art. 78 - Efectele circumstanțelor agravante

Art. 79 - Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Secțiunea a 3-a - Renunțarea la aplicarea pedepsei(Art. 80 - Art. 82)

Art. 80 - Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei

Art. 81 - Avertismentul

Art. 82 - Anularea și efectele renunțării la aplicarea pedepsei

Secțiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei(Art. 83 - Art. 90)

Art. 83 - Condițiile amânării aplicării pedepsei


Art. 84 - Termenul de supraveghere

Art. 85 - Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 86 - Supravegherea

Art. 87 - Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 88 - Revocarea amânării aplicării pedepsei

Art. 89 - Anularea amânării aplicării pedepsei

Art. 90 - Efectele amânării aplicării pedepsei

Secțiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere(Art. 91 - Art. 98)

Art. 91 - Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 92 - Termenul de supraveghere

Art. 93 - Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 94 - Supravegherea condamnatului

Art. 95 - Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 96 - Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 97 - Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 98 - Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Secțiunea a 6-a - Liberarea condiționată(Art. 99 - Art. 106)

Art. 99 - Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață

Art. 100 - Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii

Art. 101 - Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 102 - Supravegherea condamnatului

Art. 103 - Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 104 - Revocarea liberării condiționate

Art. 105 - Anularea liberării condiționate

Art. 106 - Efectele liberării condiționate

Titlul IV Măsurile de siguranță(Art. 107 - Art. 112s1)

Capitolul I Dispoziții generale(Art. 107 - Art. 108)

Art. 107 - Scopul măsurilor de siguranță

Art. 108 - Categoriile măsurilor de siguranță


Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță(Art. 109 - Art. 112s1)

Art. 109 - Obligarea la tratament medical

Art. 110 - Internarea medicală

Art. 111 - Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

Art. 112 - Confiscarea specială

Art. 1121 - Confiscarea extinsă

Titlul V Minoritatea(Art. 113 - Art. 134)

Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului(Art. 113 - Art. 116)

Art. 113 - Limitele răspunderii penale

Art. 114 - Consecințele răspunderii penale

Art. 115 - Măsurile educative

Art. 116 - Referatul de evaluare

Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate(Art. 117 - Art. 123)

Art. 117 - Stagiul de formare civică

Art. 118 - Supravegherea

Art. 119 - Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 120 - Asistarea zilnică

Art. 121 - Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 122 - Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 123 - Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate(Art. 124 - Art. 127)

Art. 124 - Internarea într-un centru educativ

Art. 125 - Internarea într-un centru de detenție

Art. 126 - Schimbarea regimului de executare

Art. 127 - Calculul duratei măsurilor educative

Capitolul IV Dispoziții comune(Art. 128 - Art. 134)

Art. 128 - Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 129 - Pluralitatea de infracțiuni


Art. 130 - Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 131 - Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 132 - Prescripția executării măsurilor educative

Art. 133 - Efectele măsurilor educative

Art. 134 - Minorul devenit major

Titlul VI Răspunderea penală a persoanei juridice(Art. 135 - Art. 151)

Capitolul I Dispoziții generale(Art. 135 - Art. 137)

Art. 135 - Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 136 - Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 137 - Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Capitolul II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei


juridice(Art. 138 - Art. 145)

Art. 138 - Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 139 - Dizolvarea persoanei juridice

Art. 140 - Suspendarea activității persoanei juridice

Art. 141 - Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice

Art. 142 - Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

Art. 143 - Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice

Art. 144 - Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 145 - Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Capitolul III Dispoziții comune(Art. 146 - Art. 151)

Art. 146 - Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 147 - Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 148 - Prescripția răspunderii penale

Art. 149 - Prescripția executării pedepsei

Art. 150 - Reabilitarea persoanei juridice

Art. 151 - Efectele comasării și divizării persoanei juridice

Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală(Art. 152 - Art. 159)

Art. 152 - Efectele amnistiei

Art. 153 - Prescripția răspunderii penale


Art. 154 - Termenele de prescripție a răspunderii penale

Art. 155 - Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 156 - Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 157 - Lipsa plângerii prealabile

Art. 158 - Retragerea plângerii prealabile

Art. 159 - Împăcarea

Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei(Art. 160 - Art. 164)

Art. 160 - Efectele grațierii

Art. 161 - Prescripția executării pedepsei

Art. 162 - Termenele de prescripție a executării pedepsei

Art. 163 - Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei

Art. 164 - Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei

Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării(Art. 165 - Art. 171)

Art. 165 - Reabilitarea de drept

Art. 166 - Reabilitarea judecătorească

Art. 167 - Calculul termenului de reabilitare

Art. 168 - Condițiile reabilitării judecătorești

Art. 169 - Efectele reabilitării de drept sau judecătorești

Art. 170 - Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Art. 171 - Anularea reabilitării

Titlul X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală(Art. 172 - Art. 187)

Art. 172 - Dispoziții generale

Art. 173 - Legea penală

Art. 174 - Săvârșirea unei infracțiuni

Art. 175 - Funcționar public

Art. 176 - Public

Art. 177 - Membru de familie

Art. 178 - Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 179 - Arme

Art. 180 - Instrument de plată electronică


Art. 181 - Sistem informatic și date informatice

Art. 182 - Exploatarea unei persoane

Art. 183 - Consecințe deosebit de grave

Art. 184 - Faptă săvârșită în public

Art. 185 - Timp de război

Art. 186 - Calculul timpului

Art. 187 - Pedeapsă prevăzută de lege

Partea Specială(Art. 188 - Art. )

Titlul I Infracțiuni contra persoanei(Art. 188 - Art. 227)

Capitolul I Infracțiuni contra vieții(Art. 188 - Art. 192)

Art. 188 - Omorul

Art. 189 - Omorul calificat

Art. 190 - Uciderea la cererea victimei

Art. 191 - Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 192 - Uciderea din culpă

Capitolul II Infracțiuni contra integrității corporale sau


sănătății(Art. 193 - Art. 198)

Art. 193 - Lovirea sau alte violențe

Art. 194 - Vătămarea corporală

Art. 195 - Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 196 - Vătămarea corporală din culpă

Art. 197 - Relele tratamente aplicate minorului

Art. 198 - Încăierarea

Capitolul III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie(Art. 199 - Art. 200)

Art. 199 - Violența în familie

Art. 200 - Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Capitolul IV Agresiuni asupra fătului(Art. 201 - Art. 202)

Art. 201 - Întreruperea cursului sarcinii

Art. 202 - Vătămarea fătului


Capitolul V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în
primejdie(Art. 203 - Art. 204)

Art. 203 - Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 204 - Împiedicarea ajutorului

Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei(Art. 205 - Art. 208)

Art. 205 - Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 206 - Amenințarea

Art. 207 - Șantajul

Art. 208 - Hărțuirea

Capitolul VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile(Art. 209 - Art. 216s1)

Art. 209 - Sclavia

Art. 210 - Traficul de persoane

Art. 211 - Traficul de minori

Art. 212 - Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 213 - Proxenetismul

Art. 214 - Exploatarea cerșetoriei

Art. 215 - Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 216 - Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 2161 - Folosirea prostituției infantile

Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității


sexuale(Art. 218 - Art. 223)

Art. 218 - Violul

Art. 219 - Agresiunea sexuală

Art. 220 - Actul sexual cu un minor

Art. 221 - Coruperea sexuală a minorilor

Art. 222 - Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 223 - Hărțuirea sexuală

Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții


private(Art. 224 - Art. 227)

Art. 224 - Violarea de domiciliu

Art. 225 - Violarea sediului profesional

Art. 226 - Violarea vieții private


Art. 227 - Divulgarea secretului profesional

Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului(Art. 228 - Art. )

Capitolul I Furtul(Art. 228 - Art. 232)

Art. 228 - Furtul

Art. 229 - Furtul calificat

Art. 230 - Furtul în scop de folosință

Art. 231 - Plângerea prealabilă și împăcarea

Art. 232 - Sancționarea tentativei

Capitolul II Tâlhăria și pirateria(Art. 233 - Art. 237)

Art. 233 - Tâlhăria

Art. 234 - Tâlhăria calificată

Art. 235 - Pirateria

Art. 236 - Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Art. 237 - Sancționarea tentativei

Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii(Art. 238 - Art. 248)

Art. 238 - Abuzul de încredere

Art. 239 - Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 240 - Bancruta simplă

Art. 241 - Bancruta frauduloasă

Art. 242 - Gestiunea frauduloasă

Art. 243 - Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Art. 244 - Înșelăciunea

Art. 245 - Înșelăciunea privind asigurările

Art. 246 - Deturnarea licitațiilor publice

Art. 247 - Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

Art. 248 - Sancționarea tentativei

Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată


electronice(Art. 249 - Art. 252)

Art. 249 - Frauda informatică

Art. 250 - Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos


Art. 251 - Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Art. 252 - Sancționarea tentativei

Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie(Art. 253 - Art. 256)

Art. 253 - Distrugerea

Art. 254 - Distrugerea calificată

Art. 255 - Distrugerea din culpă

Art. 256 - Tulburarea de posesie

Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de


grave(Art. 256s1 - Art. )

Art. 2561

Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat(Art. 257 - Art. 265)

Capitolul I Infracțiuni contra autorității(Art. 257 - Art. 261)

Art. 257 - Ultrajul

Art. 258 - Uzurparea de calități oficiale

Art. 259 - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 260 - Ruperea de sigilii

Art. 261 - Sustragerea de sub sechestru

Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat(Art. 262 - Art. 265)

Art. 262 - Trecerea frauduloasă a frontierei de stat

Art. 263 - Traficul de migranți

Art. 264 - Facilitarea șederii ilegale în România

Art. 265 - Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Titlul IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției(Art. 266 - Art. 288)

Art. 266 - Nedenunțarea

Art. 267 - Omisiunea sesizării

Art. 268 - Inducerea în eroare a organelor judiciare

Art. 269 - Favorizarea făptuitorului

Art. 270 - Tăinuirea

Art. 271 - Obstrucționarea justiției


Art. 272 - Influențarea declarațiilor

Art. 273 - Mărturia mincinoasă

Art. 274 - Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției

Art. 275 - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri

Art. 276 - Abrogat prin Legea nr. 159/2014.

Art. 278 - Încălcarea solemnității ședinței

Art. 279 - Ultrajul judiciar

Art. 280 - Cercetarea abuzivă

Art. 281 - Supunerea la rele tratamente

Art. 282 - Tortura

Art. 283 - Represiunea nedreaptă

Art. 284 - Asistența și reprezentarea neloială

Art. 285 - Evadarea

Art. 286 - Înlesnirea evadării

Art. 287 - Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 288 - Neexecutarea sancțiunilor penale

Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu(Art. 289 - Art. 309)

Capitolul I Infracțiuni de corupție(Art. 289 - Art. 294)

Art. 289 - Luarea de mită

Art. 290 - Darea de mită

Art. 291 - Traficul de influență

Art. 292 - Cumpărarea de influență

Art. 293 - Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Art. 294 - Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Capitolul II Infracțiuni de serviciu(Art. 295 - Art. 309)

Art. 295 - Delapidarea

Art. 296 - Purtarea abuzivă

Art. 297 - Abuzul în serviciu

Art. 298 - Neglijența în serviciu

Art. 299 - Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Art. 300 - Uzurparea funcției


Art. 301 - Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

Art. 302 - Violarea secretului corespondenței

Art. 303 - Divulgarea informațiilor secrete de stat

Art. 304 - Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Art. 305 - Neglijența în păstrarea informațiilor

Art. 306 - Obținerea ilegală de fonduri

Art. 307 - Deturnarea de fonduri

Art. 308 - Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Art. 309 - Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Titlul VI Infracțiuni de fals(Art. 310 - Art. 328)

Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori(Art. 310 - Art. 316)

Art. 310 - Falsificarea de monede

Art. 311 - Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

Art. 312 - Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Art. 313 - Punerea în circulație de valori falsificate

Art. 314 - Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 315 - Emiterea frauduloasă de monedă

Art. 316 - Falsificarea de valori străine

Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de


marcare(Art. 317 - Art. 319)

Art. 317 - Falsificarea de instrumente oficiale

Art. 318 - Folosirea instrumentelor false

Art. 319 - Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Capitolul III Falsuri în înscrisuri(Art. 320 - Art. 328)

Art. 320 - Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 321 - Falsul intelectual

Art. 322 - Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Art. 323 - Uzul de fals

Art. 324 - Falsificarea unei înregistrări tehnice

Art. 325 - Falsul informatic

Art. 326 - Falsul în declarații


Art. 327 - Falsul privind identitatea

Art. 328 - Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice(Art. 329 - Art. 366)

Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile


ferate(Art. 329 - Art. 333)

Art. 329 - Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 330 - Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 331 - Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 332 - Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 333 - Accidentul de cale ferată

Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile


publice(Art. 334 - Art. 341)

Art. 334 - Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

Art. 335 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Art. 336 - Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 337 - Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Art. 338 - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

Art. 339 - Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice

Art. 340 - Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

Art. 341 - Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor


nucleare și al materiilor
explozive(Art. 342 - Art. 347)

Art. 342 - Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

Art. 343 - Uzul de armă fără drept

Art. 344 - Falsificarea sau modificarea. Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale

Art. 345 - Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 346 - Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 3461 - Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați

Art. 347 - Sancționarea tentativei

Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități


reglementate de lege(Art. 348 -
Art. 351)
Art. 348 - Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Art. 349 - Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 350 - Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 351 - Camăta

Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice(Art. 352 - Art. 359)

Art. 352 - Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 3521 - Omisiunea declarării unor informații

Art. 353 - Contaminarea venerică

Art. 354 - Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 355 - Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 356 - Infectarea apei

Art. 357 - Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

Art. 358 - Comercializarea de produse alterate

Art. 359 - Traficul de produse sau substanțe toxice

Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și


datelor informatice(Art. 360 - Art.
366)

Art. 360 - Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 361 - Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 362 - Alterarea integrității datelor informatice

Art. 363 - Perturbarea funcționării sistemelor informatice

Art. 364 - Transferul neautorizat de date informatice

Art. 365 - Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 366 - Sancționarea tentativei

Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea
socială(Art. 367 - Art. 384)

Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice(Art. 367 - Art. 375)

Art. 367 - Constituirea unui grup infracțional organizat

Art. 368 - Instigarea publică

Art. 369 - Incitarea la ură sau discriminare

Art. 370 - Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

Art. 371 - Tulburarea ordinii și liniștii publice


Art. 372 - Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Art. 373 - Împiedicarea desfășurării unei adunări publice

Art. 374 - Pornografia infantilă

Art. 375 - Ultrajul contra bunelor moravuri

Capitolul II Infracțiuni contra familiei(Art. 376 - Art. 380)

Art. 376 - Bigamia

Art. 377 - Incestul

Art. 378 - Abandonul de familie

Art. 379 - Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Art. 380 - Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat


persoanelor decedate(Art. 381 -
Art. 384)

Art. 381 - Împiedicarea exercitării libertății religioase

Art. 382 - Profanarea lăcașurilor sau a obiectelor de cult

Art. 383 - Profanarea de cadavre sau morminte

Art. 384 - Prelevarea ilegală de țesuturi sau organe

Titlul IX Infracțiuni electorale(Art. 385 - Art. 393)

Art. 385 - Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 386 - Coruperea alegătorilor

Art. 387 - Frauda la vot

Art. 388 - Frauda la votul electronic

Art. 389 - Violarea confidențialității votului

Art. 390 - Nerespectarea regimului urnei de vot

Art. 391 - Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

Art. 392 - Fapte săvârșite în legătură cu un referendum

Art. 393 - Sancționarea tentativei

Titlul X Infracțiuni contra securității naționale(Art. 394 - Art. 412)

Art. 394 - Trădarea

Art. 395 - Trădarea prin transmitere de informații secrete de stat

Art. 396 - Trădarea prin ajutarea inamicului


Art. 397 - Acțiuni împotriva ordinii constituționale

Art. 398 - Înalta trădare

Art. 399 - Acțiunile ostile contra statului

Art. 400 - Spionajul

Art. 401 - Atentatul care pune în pericol securitatea națională

Art. 402 - Atentatul contra unei colectivități

Art. 403 - Actele de diversiune

Art. 404 - Comunicarea de informații false

Art. 405 - Propaganda pentru război

Art. 406 - Compromiterea unor interese de stat

Art. 407 - Divulgarea secretului care periclitează securitatea națională

Art. 408 - Infracțiuni contra persoanelor care se bucură de protecție internațională

Art. 409 - Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 410 - Nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale

Art. 411 - Cauze de reducere a pedepsei

Art. 412 - Sancționarea tentativei

Titlul XI Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate(Art. 413 - Art. 437)

Capitolul I Infracțiuni săvârșite de militari(Art. 413 - Art. 431)

Art. 413 - Absența nejustificată

Art. 414 - Dezertarea

Art. 415 - Încălcarea consemnului

Art. 416 - Părăsirea postului sau comenzii

Art. 417 - Insubordonarea

Art. 418 - Constrângerea superiorului

Art. 419 - Abuzul de autoritate

Art. 420 - Lovirea superiorului ori a inferiorului

Art. 421 - Capitularea

Art. 422 - Părăsirea câmpului de luptă

Art. 423 - Zborul neautorizat

Art. 424 - Părăsirea navei

Art. 425 - Părăsirea comenzii


Art. 426 - Neluarea măsurilor necesare în operațiunile navale

Art. 427 - Coborârea pavilionului

Art. 428 - Coliziunea

Art. 429 - Sancționarea tentativei

Art. 430 - Infracțiuni privitoare la aeronave militare

Art. 431 - Punerea în mișcare a acțiunii penale

Capitolul II Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili(Art. 432 - Art. 437)

Art. 432 - Sustragerea de la serviciul militar în timp de război

Art. 433 - Agresiunea împotriva santinelei

Art. 434 - Sustragerea de la luarea în evidența militară

Art. 435 - Neprezentarea la încorporare sau concentrare

Art. 436 - Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă

Art. 437 - Folosirea emblemei Crucea Roșie în timpul operațiunilor militare

Titlul XII Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război(Art. 438 - Art. 445)

Capitolul I Infracțiuni de genocid și contra umanității(Art. 438 - Art. 439)

Art. 438 - Genocidul

Art. 439 - Infracțiuni contra umanității

Capitolul II Infracțiuni de război(Art. 440 - Art. 445)

Art. 440 - Infracțiuni de război contra persoanelor

Art. 441 - Infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi

Art. 442 - Infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor

Art. 443 - Utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă

Art. 444 - Utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă

Art. 445 - Sancționarea tentativei

Titlul XIII Dispoziții finale(Art. 446 - Art. )

Art. 446 - Intrarea în vigoare

Bibliografie generală

Tabel de corespondențe -
Codul penal în vigoare – Codul penal din 1969 și alte acte normative