Sunteți pe pagina 1din 16

Fişe de lucru

Fişa de lucru nr.1- Salonul de estetică

Completează această fişă de lucru în prima săptămână a stagiului de pregătire practică,


după vizita efectuată împreună cu tutorele tău în salonul de estetică.

1. Prezintă activitatea salonului în care îţi desfăşori stagiul de pregătire practică


precizând lucrările de estetică pe care acesta le oferă clienţilor:
 lucrări de frizerie: ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 lucrări de coafură: ............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 lucrări de manichiură: .......................................................................................................
................................................................................................................................................
 lucrări de pedichiură: ........................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Descrie locaţia în care se desfăşoară activitatea agentului economic făcând referire la:
Suprafaţa salonului
Finisaje

Iluminare
Aerisire
Instalaţii de apă, canalizare

Grupuri sanitare
3. Dotările salonului de estetică sunt importante pentru calitatea lucrărilor prestate.
a. enumeră compartimentele salonului: ....................................................................
.......................................................................................................................................
b. precizează numărul posturilor de lucru prezente în fiecare compartiment:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
c. prezintă dotările din compartimentul destinat lucrărilor de coafură:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4. Precizează regulile specifice agentului economic pe care trebuie să le respecţi.


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Notează propunerile tale referitoare la amenajarea şi dotarea acestui salon de
estetică.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2
Fişa de lucru nr. 2- Şuviţarea în linii paralele

Realizează şuviţarea părului în linii paralele pentru o clientă a salonului.

Înainte de începerea lucrării, studiază fişa tehnologică realizată pentru


şuviţarea părului în linii paralele.

În prima etapă a consilierii, dialoghează cu clienta pentru a afla informaţii necesare


realizării lucrării.

Culoarea şuviţelor
………………………………………………………………………………….
dorită de clientă ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Desimea şuviţelor ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Repartizarea ………………………………………………………………………………….
...............................................................................................
şuviţelor
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

În etapa următoare a consilierii, analizează părul clientei pentru a stabili:

Caracteristicile părului clientei:


culoarea. ………………………………………………………………………………….
grosimea: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
porozitatea: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Alege resursele necesare şi notează- le:

Lenjerie: ................................................................................
...............................................................................................
Instrumente şi aparate: .........................................................
3
Resurse folosite ...............................................................................................
Pregăteşte clienta pentru realizarea lucrării.
Realizează şuviţarea părului în linii paralele.

Prepară şi foloseşte produsele conform instrucţiunilor prospectului.

Respectă tehnica de lucru.

Cere ajutorul tutorelui, dacă ai nevoie!

Controlează calitatea şuviţării realizate.

Culoarea: ................................................................................................................
................................................................................................................................
Desimea: ................................................................................................................
................................................................................................................................
Repartiţia: ...............................................................................................................
................................................................................................................................

Dialoghează cu clienta pentru a afla părerea acesteia despre şuviţarea obţinută.

............... ................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
4
................................................................................................................................
................ ...............................................................................................................

Notează problemele apărute pe parcursul lucrării şi modul în care le-ai soluţionat.

Probleme apărute pe parcursul lucrării şi modul de rezolvare:


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Observaţiile tutorelui

5
Fişa de lucru nr. 3

Realizează pentru o clientă a salonului colorarea părului cea mai potrivită.

Pe parcursul consilierii, respectă următoarele etape pentru a culege informaţiile


necesare realizării unei lucrări de calitate, care să corespundă dorinţelor clientei:
1. discuţie cu clienta:

Dorinţa clientei

2. analizarea caracteristicilor clientei

Caracteristicile părului

Forma feţei şi imperfecţiunile acesteia

Culoarea tenului

Culoarea ochilor

Forma craniului şi imperfecţiunile acestuia

6
Stilul clientei

3. propunerea celei mai potrivite colorări

Prezentarea propunerii: ...........................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Argumentarea propunerii făcute: ..........................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. decizia luată de comun acord cu clienta

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Realizează lucrarea propusă.


Respectă tehnica de lucru!

7
Respectă normele de sănătate şi securitate a muncii!

După terminarea colorării, dialoghează cu clienta pentru a afla părerea acesteia despre
lucrarea realizată.

Părerea clientei

Precizează măsurile pe care le-ai luat pe parcursul colorării pentru a nu afecta sănătatea
părului.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Prezintă sfaturile pe care le-ai dat clientei pentru îngrijirea acasă a părului decolorat şi/
sau vopsit.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8
Studii de caz
Studiul de caz nr. 1
Colorarea potrivită tunsorii

Realizează un studiu de caz în care să evidenţiezi legătura dintre tunsoare şi culoare. Pentru
aceasta, observă modul de colorare a părului la mai multe cliente ale salonului care solicită
tunsoarea graduată.
Înregistrează observaţiile tale în tabelul de mai jos.

Dialogarea cu clienta pentru aflarea dorinţei


acesteia

Analizarea caracteristicilor clientei

Alegerea resurselor

Pregătirea clientei
Executarea tunsorii:
- delimitarea zonelor de lucru
- graduarea
- unghiuri de tundere
- tăietura
Tehnica de colorare:
o colorarea uniformă a părului
o şuviţarea părului:
- repartizarea şi împachetarea şuviţelor
- realizarea de şuviţe într-o singură
culoare sau în mai multe culori
- realizarea de şuviţe în linii paralele

Controlarea calităţii lucrării

9
Aprecierea reuşitei obţinerii culorii în funcţie de
tunsoare, prin observarea vizuală şi
confirmarea clientei
Greşeli care au apărut pe parcursul executării
lucrării şi modalitatea de rezolvare

Formulează concluzii referitoare la alegerea celor mai potrivite colorări pentru tunsoarea
graduată!

Pentru o mai bună informare:


- citeşte revistele de specialitate;
- accesează Internet-ul prin motoarele sale de căutare.

CERE AJUTORUL TUTOTRELUI DE FIECARE DATĂ CÂND AI NEVOIE!

10
Studiul de caz nr. 2
Schimbarea culorii părului

Pentru vopsirea părului este necesară cunoaşterea colorimetriei.


Cunoscând „ teoria culorilor ”, realizează un studiu de caz cu privire la efectul nedorit
al colorării părului şi notează în tabelul de mai jos modul în care se corectează
culoarea nedorită.
Consilierea clientei şi stabilirea cauzelor
care au dus la obţinerea culorii nedorite

Efectul nedorit al colorării

Diagnoza corectă a părului

Corectarea culorii nereuşite

Alegerea produsului corespunzător


pentru corectarea culorii

Cantitatea de produs aplicată

Observarea modului de acţiune a


produsului

Timpul de acţionare corespunzător

Culoarea obţinută
Aprecierea reuşitei obţinerii culorii prin
observarea vizuală şi confirmarea
clientei

CERE AJUTORUL TUTOTRELUI DE FIECARE DATĂ CÂND AI NEVOIE!

11
Studiul de caz nr. 3

Proiect
Realizează un proiect cu tema Punerea în evidenţă a colorării
părului prin coafare.
Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Decide asupra modului în care
doreşti să lucrezi şi comunică-l maistrului instructor şi tutorelui.

Important pentru realizarea proiectului:


 Alege trei cliente cu părul colorat diferit.
 Realizează coafuri care să se armonizeze cu fizionomia clientei şi care
să valorifice colorarea părului.

Pe parcursul realizării proiectului:


 reaminteşte-ţi cunoştinţele dobândite în cadrul modulului Adapatarea lucrărilor la
caracteristicile clientului,
 culege informaţii despre temă din publicaţii de specialitate, de la tutorele tău şi de
la ceilalţi lucrători,
 observă modul de lucru al colegilor tăi şi al profesioniştilor din salon,
 analizează propriile tale lucrări,
 formulează concluzii.

Proiectul tău va cuprinde:


 fişele clientelor pentru care vei realiza lucrările de coafură. Pentru fiecare clientă
precizează:
- caracteristicile părului
- forma craniului şi imperfecţiunile acestuia
- forma feţei şi imperfecţiunile acesteia
- lungimea şi grosimea gâtului
- statura
- vârsta
- statutul social

12
- stilul
- solicitarea clientei
- forma coafurii propuse şi argumentarea acesteia
- forma coafurii stabilită de comun acord cu clienta
- efectele obţinute prin coafura realizată
- rezultatul obţinut ilustrat cu fotografii.
 concluzii cu privire la:
- relaţia culoare- volum
- modalităţi de punere în valoare a colorării părului
- influeţa culorii asupra vizibilităţii detaliilor coafurii.
 Observaţii personale.

Proiectul va face parte din portofoliul stagiului de pregătire practică.

13
Proiect
Realizează un proiect cu tema Armonizarea colorării la caracteristicile clientei.
Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Decide asupra modului în care
doreşti să lucrezi şi comunică-l maistrului instructor şi tutorelui.

Important pentru realizarea proiectului:


 Realizează colorarea părului pentru trei cliente diferite.

Pe parcursul realizării proiectului:


 reaminteşte-ţi cunoştinţele dobândite în cadrul modulului Adapatarea lucrărilor la
caracteristicile clientului,
 foloseşte cunoştinţele despre armonia culorilor,
 culege informaţii despre temă din publicaţii de specialitate, de la tutorele tău şi de
la ceilalţi lucrători,
 observă modul de lucru al colegilor tăi şi al profesioniştilor din salon,
 analizează propriile tale lucrări,
 formulează concluzii.

Proiectul tău va cuprinde:


 fişele clientelor pentru care ai realizat colorarea părului. Pentru fiecare clientă
precizează:
- caracteristicile părului
- tunsoarea
- forma craniului şi imperfecţiunile acestuia
- forma feţei şi imperfecţiunile acesteia
- culoarea tenului
- culoarea ochilor
- vârsta
- statutul social
- stilul
- solicitarea clientei
- analizarea colorărilor propuse de tine (avantaje/ dezavantaje)

14
- colorarea pe care ai considerat-o optimă; argumentare
- colorarea aleasă de comun acord cu clienta
- rezultatul obţinut ilustrat cu fotografii
- părearea clientei.
 Concluziile tale cu privire la cele mai potrivite colorări pentru următoarele
caracteristici ale clientelor:
- tunsoare
- forma feţei
- culoarea tenului
- culoarea ochilor
- stil.
Fă referire la acele tipuri de tunsore, la formele de faţă, la culorile tenului şi ale
ochilor şi la stilurile celor trei cliente.
Pentru formularea concluziilor fă apel şi la observaţiile pe care le-ai făcut asupra
lucrărilor realizate de colegii tăi, de tutore şi de lucrători ai salonului.

Proiectul va face parte din portofoliul stagiului de pregătire practică.

15
16

S-ar putea să vă placă și