Sunteți pe pagina 1din 3

III.

SPAȚIUL ROMÂNESC ÎNTRE DIPLOMAȚIE ȘI CONFLICT

1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia confruntările militare conduse de
voievozii români fac parte din relaţiile internaţionale ale Evului Mediu.
2. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia diplomaţia statelor române a făcut
parte din relaţiile internaţionale ale Evului Mediu.
3. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia diplomaţia promovată de statele
române a fost o componentă a relaţiilor internaţionale la sfârşitul Evului Mediu şi la începutul
modernităţii.
4. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia caracteristicile instituției politice
centrale din Țara Românească sunt modificate în secolul al XVIII-lea, după 1716.
5. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia Mihai Viteazul a înfăptuit prima
unire politică a românilor.
6. Menţionaţi o caracteristică a unei instituții centrale din spațiul românesc, la sfârșitul secolului al XVI-lea
– începutul secolului al XVII-lea.
7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni diplomatice la care au participat românii în Evul Mediu şi la
începutul modernităţii.
8. Precizați o caracteristică a acțiunilor militare purtate de voievozii români în Evul Mediu.
9. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni diplomatice la care au participat românii în Evul Mediu.
10.Menţionaţi o caracteristică a relațiilor diplomatice dintre Țările Române și Imperiul Otoman în Evul
Mediu.
11.Menționați o deosebire între două acțiuni politico-militare desfășurate pe durata Evului Mediu
împotriva Imperiului Otoman.
12.Menționați o caracteristică a domniei în Evul Mediu.
13.Menționați o deosebire între două acțiuni diplomatice ale românilor în Evul Mediu.
14.Prezentaţi două acțiuni militare la care participă românii în secolele al XIV-lea – al XV-lea.
15.Prezentaţi două conflicte din spaţiul românesc, desfăşurate în Evul Mediu şi la începutul modernităţii.
16.Prezentaţi două acţiuni de politică externă întreprinse de domnii români în secolele XV-XVI.

IV. STATUL ROMÂN MODERN

1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, semnificaţia şi importanţa făuririi României Mari pentru
istoria românilor.
2. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România modernă s-a consolidat
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
3. Argumentați printr-un fapt istoric relevant că regimurile fanariote au determinat adoptarea unor
proiecte de reformă care vizau modernizarea principatelor Române.
4. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia şi celelalte provincii
româneşti unite cu România în 1918 au adoptat hotărâri în favoarea unirii.
5. Argumentați printr-un fapt istoric relevant că Marea Unire s-a realizat într-un cadru democratic care a
asigurat modernizarea României.
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, că proiectele politice românești au contribuit la
realizarea și modernizarea statului român.
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic elaborat în
secolul al XVIII-lea a contribuit la constituirea statului român modern.
8. rgumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii acționează pentru
constituirea statului modern în deceniul șase al secolului al XIX-lea.
9. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român modern
evoluează în primele două decenii ale secolului al XX-lea în direcția îndeplinirii obiectivelor
naționale.
10.Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic elaborat în
anul 1848, în spațiul românesc, a contribuit la constituirea statului român modern.
11.Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia statul român modern a fost
consolidat prin acțiuni desfășurate în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
12.Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia acțiunile desfășurate de
români în 1859 au contribuit la formarea statului român modern.
13.Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia un proiect politic elaborat în
perioada 1801-1858 a contribuit la constituirea statului român modern.
14.Prezentaţi două proiecte politice din secolul al XIX-lea care au contribuit la formarea statului
român.
15.Prezentaţi două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în perioada regimului
politic fanariot.
16.Prezentaţi două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc, în perioada 1848-1857, care au
contribuit la formarea statului român.
17.Prezentaţi două acțiuni de politică internă desfășurate în statul român, în perioada 1861-1870.
18.Menţionaţi o asemănare între două proiecte politice referitoare la statul român elaborate în 1848.
19.Menţionaţi o prevedere asemănătoare înscrisă în două proiecte politice referitoare la statul român,
elaborate în deceniile cinci-șase ale secolului al XIX-lea.
20.Menționați o asemănare între două măsuri adoptate de statul român în politica internă, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
21.Menționați o constantă în desfășurarea faptelor istorice din politica internă a statului român modern,
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
22.Menționați o caracteristică a proiectelor politice românești din prima jumătate a secolului al XIX-
lea.
23.Menționați o asemănare între proiectele politice referitoare la statul român modern din prima
jumătate a secolului al XIX-lea.
24.Menționați o prevedere a Statutului Dezvoltător al Convenției de la Paris.
25.Menționați o asemănare între două acțiuni de politică internă, desfășurate de statul român în prima
jumătate a secolului al XX-lea.
26.Menționați o caracteristică a proiectelor politice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea.
27.Menționați o caracteristică a proiectelor politice elaborate în secolul al XVIII-lea.