Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT MANAGEMENT INTERCULTURAL

Dimensiuni culturale la Geert Hofstede

Realizat de Tiron Georgiana

Dimensiunile culturale la Geert Hofstede

Gerard Hendrik Hofstede s-a n scut n data de 3 octombrie 1928, n Haarlem un influent olandez sociolog care a studiat interac iunile dintre diferen ele na ionale ntre culturi i culturi organiza ionale.. Studiul lui Hofstede a demonstrat c exist la nivel na ional i regional grup ri culturale, care afecteaz comportametul societ ilor i organiza iilor, i c acestea persistentnd de-a lungul timpului.Alte lucr ri importante sunt: International and Cross-Cultural Management Research, Jean Claude Usunier, Sage, 1998, Mindsets, The Role of Culture and Perception In International Relations, Glenn Fischer, Intercultural Press, 1997, Managing Cultural Differences, Lisa Hoecklin, Addis, 1995 i Management In France, Jean-Louis Barsoux & Peter Lawrence, Cassel, 1992. Hofstede a g sit ase dimensiuni ale culturii n studiul s u de munc legate de valorile na ionale:        Distan a fa de putere (mare / mic ) Individualismul / Colectivismul Masculinitatea / Feminitatea Evitarea incertitudinii (slab / puternic ) Orientarea pe termen lung Indulgen a / Constrngerea Monumentalismul Self-Effacement-ul

Distan a fa de putere PDI = reprezint m sura n care cei care au puterea cea mai mic n societate, accept i se a teapt ca puterea s fie distribuit inegal astfel nct inegalitatea unei societ i este acceptat de subalterni dar superiori. n concluzie distan a fa de putere reprezint gradul de acceptare formal sau informal a fenomenului de dominare. n societatea unde este o distan fa de putere mare g sim anse reduse de evolu ie al cet enilor si un acces redus asupra averilor spre deosebire de societatea unde este o distan fa de putere redus unde g sim o egalitate in ceea ce prive te egalitatea anselor oamenilor de a evolua n societate. De exemplu indicele distan ei fa de putere n Malaezia este 104 spre deosebire de rile de Jos unde g sim un indice de putere de 38. Individualism / Colectivism IDV = reprezint independen a i libertatea individului fa de grupul care apar ine acordat de cultur .Un rol important in cadrul individualismului l ocup drepturile individului dar i axarea pe propriile interese spre deosebire de opusul s u, colectivismul care m soar gradul n care indivizii se integreaz n grupuri pe termen lung.n acest caz cei din grup se a teapt ca al ii s le apere interesele n schimbul loialit ii fa de grupul respectiv. Masculinitate / Feminitate MAS = reprezint alt element principal al dimensiunii culturale .Un aspect fundamental al societ ii accentund distribuirea rolurilor din societate ntre sexe . Toate societ ile trebuie s fac fa unei realit i evidente: jum tate din fiin ele umane sunt femei, iar cealalt jum tate, b rba i.Studiile au evide iat ideea c valorile femeilor difer de valorile b rba ilor, acestea punnd accentul pe comunicare, rela ii sociale, calitatea vie ii i sunt mai pu in competitive i nu urm resc cu orice pre promovarea i c tigul. n societ ile masculine, valorile sociale principalele valori sunt importan a acordat performan ei i banilor. Evitarea incertitudinii UAI = reprezint m sura in care se extind programele culturale pentru ca membrii s i s se simt comfortabil sau incomfortabil dar i eviden ierea gradului temei de necunoscut al unei societ i. n culturile cu o evitare a incertitudinii puternic se pune accentul pe o atitudine formal dar i pe un sistem de conducere bazat pe reguli i politici precum i axarea aten iei asupra planurilor pe termen lung(strategii

pe termen lung). Culturile cu o evitare a incertitudinii slab prefer un sistem de conducere bazat pe norme implicite n acela i timp flexibile dar i activit i informale.De exemplu in rile unde este o cultur cu o evitare a incertitudinii slab este permis g sirea diferitelor religii spre deosebire de culturile cu evitare a incertitudinii puternic unde este prezent o fric de elemente noi , de schimbare. Orientarea pe termen lung LTO = poate fi clasificat n dou categorii: ridicat sau sc zut Valori asociate cu orientarea pe termen lung ridicat sunt cump tarea i perseveren a g site in ri precum;China(118), iar valorile asociate cu orientarea pe termen sc zut sunt respectul i tradi ia ndeplinind obliga iile sociale precum :Pakistan(0),Norvegia(20),Noua Zeeland (30). Indulgen a/ constrngerea = indulgen a reprezint tr s tura distinctiv a societ ii care permite satisfacerea sentimentelor si dorin elor, n special cele legate de timpul liber, c s torie, prieteni i cump r turi. Constrngerea caracterizeaz o societate ce condi ioneaz ndeplinirea dorin elor membrilor i inexisten a bucuriei de via . Monumentalismul / Self-Effacement-ul = monumentalismul caracterizeaz o societate care i r spl te te pe cei care sunt privi i ca ni te exemple mndri i puternici; pe de alt parte self-effacement-ul este characteristic societ ii recunosc toare a umilit ii/ flexibilit ii. Partea pozitiv n aceast dimensiune este definit de mndria na ional , de dorin a de a-i face mndri pe p rin i i importan e religiei; partea negativ are n vedere conceptele umilin ei / nencrederea in existen a personalitat ii stabile: America de Nord, Germania, Fran a etc.

Diferen ele dintre poli


Distan a mare fa de putere Distan a mic fa
-angaja ii egali cu superiorii

de putere

-are la baz companiile centralizate - ierarhii bine definite - autoritate i respect

Individualism

Colectivism

- se pune accent pe timpul liber al oamenilor i nevoia - mul umire de libertate a acestora - accentul pe armonie - acceptarea schimb rilor i recompense pe m sura - respectarea tradi iilor si ini iere a schimb rilor muncii depuse - ncurajarea exprim rii ideilor proprii - respectarea via a privat

Masculinitate
- accentul pus pe bani i performan - evitarea discu iilor i deciziile bazate pe sentimente

Feminitate
- accentul pus pe comunicare - puterea / succesul femeilor admirate si respectate - femeile tratate in egal m sur cu b rba ii - calitatea vie ii

Evitarea incertitudinii slabe


- strategiile pe termen lung evitnd sarcinile zilnice - acceptarea schimb rilor i al riscului - caracter informal - norme flexibile

Evitarea incertitudinii puternice


- sistem de conducere bazat pe reguli i politici - caracter formal

Orientarea pe termen lung ridicat

Orientarea pe termen lung sc zut

- familia= baza societ ii - promovarea egalitatii - p rintii / barbatii au o autoritate mai mare a b rba ilor - creativitate fa de tineri /femei - individualitate

- valori importante : educa ia , trainingul

- respect, tradi ia

Indulgen a
- satisfacerea liber a unor dorin e i sentimente

Constrngere
-controleaz ndeplinirii dorin elor

Monumentalism pozitiv
- mndria na ional - dorin a de a-i face mndri pe p rin i i perceperea importan ei religiei

Monumentalism negativ
- umilin a -nencrederea n personalitate stabil

Dimensiuni Hofstede Distan a fa de putere

Valori maxime 104 (Malaezia) 104 (Slovacia) 95 (Panama) 95 (Guatemala) 94 (Filipine) 91 (SUA) 90 (Australia) 89 (Regatul Unit) 80 (Canada, Ungaria) 79 (Noua Zeelanda) 110 (Slovacia) 95 (Japonia) 88 (Ungaria) 79 (Austria) 69 (Mexico) 112 (Grecia) 104 (Portugalia) 101 (Guatemala) 100 (Uruguay) 95 (Rusia)

Valori minime 11 (Austria) 13 (Israel) 18 (Danemarca) 22 (Noua Zeelanda) 28 (Irlanda) 6 (Guatemala) 8 (Ecuador) 11 (Panama) 12 (Venezuela) 13 (Columbia)

Romnia 90 93 (Rusia) 94 (Filipine) 95 (Panama, Guatemala) 30 30 (Mexico, Bulgaria) 32 (Filipine) 35 (Grecia)

Individualismcolectivism

Masculinitateafeminitatea

5 (Suedia) 8 (Norvegia) 14 (Netherlands) 16 (Danemarca) 21 (Costa Rica 8 (Singapore) 13 (Jamaica) 23 (Danemarca) 29 (Hong Kong, Suedia) 30 (China,Vietnam) 0 (Pakistan) 13 (Republica Ceha) 16 (Nigeria, Sierra Leone) 19 (Filipine) 20 (Norvegia)

42 42 (Spania, Peru) 43 (Iran) 44 (Panama) 90 92 (Surinam, Japonia) 93 (Polonia) 94 (Belgia)

Evitarea incertitudinii

Orientarea pe termen lung

118 (China) 96 (Hong Kong) 87 (Taiwan) 80 (Vietnam, Japonia) 75 (Coreea de Sud)