Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea Relatia sunet-liter DIFICULT I

Sunt situai in care


o liter
nu se pronuntä, de exemplu h in cuvintele: ohm (unitate de
Rela ia sunet-liter msur în fizic), föhn (pronuntat [fön]), thailandez, ghanez etc.
Litera u se pronuntä [üj in anumite cuvinte: alur, uni, tutu, parur, etui, ecru, tul, cupurd
Observ _i învt! sunetele din care sunt alc tuite cuvintele [cupürd), Bruxelles [brüsel].
Indic
trase din versurile de mai jos, notând V pentru voca Vocalele duble noteaz dou sunete identice pronuntate în silabe diferite: licee, _tiint, alcool.
duble se pronunä ca i cum ar fi o vocal : Aachen, Aaron.
Sunetele limbii române semivocale. in numele proprii str ine vocalele
C pentru c o n s o a n e _i S pentru Sunt _i situaii în care grupurile
de litere înaintea unei vocale transcriu dou sunete: a-ce-
sunt:
»-Cri-cri-cri, ea, li-ce-an, a-so-ci-at, so-ci-al, re-gl-u-ne, vi-ci-os, spon-gi-os, Lu-ci-an, ma-chi-aj, ghi-o-cel, ghi
vocalele, care sunt Toamn gri, o-noa-ie, Aghi-u-tä.
sunete ce pot forma
s mai vii Se scrie în cuvintele: micsandrä, ticsi, îmbâcsi, catadicsi, vacs, rucsac, cocs, fucsin.
cs
a, , i, e, Nu credeam c-o
consoan apare uneori un i care nu este vocal i se nume_te
singure silab : La sfâr_it de cuvânt, dup
inainte de Cr ciun, cu semivocala + de la sfâr_itul unor cuvinte, precum
i, 0, u
C puteam i eu s-adun i,5optit". Acesta nu trebuie confundat i ,_optit" apare doar dup o
consoanele, care sunt
în care primul i este vocal _i al doilea i este semivocal;
tärii,
sunete ce nu pot forma O grun cât de mic, consoan (nori).
singure silab _i se Ca s nu cer împrumut
pronuntäcu ajutorul La vecina mea furnic ."
unei vocale: b, c, d, Í 8, G. Topirceanu - Balada unui greier mic Exersez
h,i, 1, m, n, p, r, s, $, t, Indic sunetele din care sunt alc tuite cuvintele de mai jos, notând V pentru vo-
v,x, Z, , B k,8
semivocalele, care sunt
ToAMNAMA C ATM E cale, C pentru consoane i S pentru semivocale.
sunete ce seam n cu
o AREP ATR ATRoTuARPAR AU
vocalele, dar nu pot
forma singure silab:
iNA NTE| MPRUMU T JLL IUU L
ë, i, ö, k.
ex BRUM|APL o A Ev EL ETAN
2 Noteaz, în ptrate, câte sunete au cuvintele date.
ei el eleU elev epocu emis
3 incerauie_te, în enunul dat, corespunzätoare 2 Alege forma corect, subliniind-o.
litera
sunetului i,,soptit".
continuu/continu monstruos/monstros respectos/respectuos
Litera este semnul grafic Nori negri erau peste întinsele meleaguri cuprinse reziduu/rezidu somptuos/somptos virtos/virtuos
al unui sunet.
In general, îin limba vánturi tomnatice. 3 Precizeaz câte litere (L) _i câte sunete (S) au cuvintele de mai jos.
român o literä transcrie O Precizeaz câte sunete i câte litere au cuvintele d LS LS LS LS
un singur sunet. mai jos, extrase din textul de la exerci iul 1. machiaj
aceea
chiar geam t ghinion
O liter poate transcrie
mai multe sunete
Cräciun Sunete( euSunete

cear chenar gelos 8igantic niciodatà


(x)
litere litere
girafa regiune
sau un sunet poatefi
transcris prin mai multe Sunete( -Sunete
cerc ciocan ghetar trunchiere
cheal ghimpe Ligia
litere (, i, c, v). cer
litere
vecina
litere
elogios
Grupurile de litere pot Corecteaz gre_elile din enuntul de mai jos.
nota: 6 Indic sunetul transcris prin dou litere în textul d Fica mea cultiv mixandre _i am balconul tixit cu tlori.
sunet laexercitiul 1.
un
care este
consoan (ce, ci), g 6D exemple de cuvinte în care sunetele i, v, c sun Test flash
(ge, g), k (che, chí), g' transcrise prin alte litere. Scrie-le în caiet. pu te
ghe, ghi); Precizeaz felul sunetelor din cuvântul perdea.
3Punct
Mentioneaz sunete transcrie litera cuvintele de mai jos.
dou sunete,
date.
ce
x în cuvinte d.Mentioneaz câte litere _i câte sunete au

consoanele , g, k, g' chioc general gheaà excaladare. punte


vocalele e sau i. exasperat executare U. export orecteaz propoziia: Ruxacul ieste pregätit pentru
fixare textiln
Unitatea2

R E C A P I T U L A R E
litere litere
Cires muget
sunete O sunete
cuvintele date, scriind vV
felul sunetelor din care sunt alc tuite pentru -litere O
Indic semivocale. -litere
i S pentru
vocale, C pentru
consoane
cheag rochie
FERE A STRA Ho NA R sunete sunete

litere -litere
geamät ungher
Sunete Sunete D
GRE E R AS P L O AI
11 Scrie în casete cum se
cite_te litera x din cuvintele de mai jos.

terminate în vocala i.
box J
exact
galaxie
.exces Jexisten
cuvintele din seria dat fixare J . lexical J . multiplex
2 Subliniaz

ctelandri ciobani ciulini Dani lotri m celari parametri pâini pro 12 incercuie_te litera corespunztoare afirmaiilor corecte de mai jos.
fesori ve_ti Seria în care toate cuvintele conin un
diftong este:
incercuieste diftongii din cuvintele date, punând semnul de semivocalä. a. abia cafea cheam *zmeu C. amrui baie bu_tean ghear
b. butoi eroare goan * sear
cotoi dou florreas pui iar_i *maic soacr trei d. boare coad geant iubit
Seria în care toate cuvintele conin un triftong este:
Indicä felul diftongilor de la exerciiul precedent. a. duceau suiau vedeau
6 incercuieste litera corespunztoare seriei în care toate cuvintele conin diftong b. leoaic . mergeau prindeau
a. cauz cicoare greu iarn c.culoare deal iarb ieri C. creioane tiai voiau
b.corabie doin iubire joac d. dormeau rceau
d. dau persoan- real stea
Exist dou
suiau
Bifeaz caseta aflat dup cuvintele care conin un triftong. hiaturi în toate cuvintele din seria:
baie bäiete. inimioar. leoarcU a. alcoolemie autoamägire biologie bielet
7 Taie intrusul din fiecare serie.
tigroaic. vorbeau b.aeraie cauiune euforie realitate
C. biografie cauciuc chiuitur
a.Lucia miasm pianin siamez via
*
geometrie
b. boreal ideal liceal realitate sear
d. casierie geografie poezie zoologie
In propoziia El era un biat de o
8incercuie_te diftongii _i tritongii din textul dat, punând semnul de semivocala. a. doi
inteligen sclipitoare., exist :
diftongi; b. trei diftongi; c. patru diftongi; d. cinci diftongi.
,Cu pleoapele deschise 13 Mentioneaz numrul de silabe pentru fiecare
Stau vers de mai jos.
_i astäzi lâng storuri Afar-i toamn, frunz-mprä_tiat,
Chinuit de-acelea_i doruri, lar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
Fermecat de-acelea_i vise." i tu cite_ti scrisori din roase plicuri
St.o. losif Nopti de veghe _i într-un ceas gânde_ti la viata toat." O
Subliniaz vocalele în hiat din textul de la Mihai Eminescu - Sonet
0 Precizeaz câte litere _i câte exerciiul precedent. 14 Explic folosirea cratimei în textul de la
sunete au cuvintele de mai jos. 5
exerciiul 13.
litere Desparte în silabe cuvintele date, explicând ce reguli se
deschise< litere O albstriu credin aplic.
culoar liceal mausoleu
chinuit 16 Indic numrul de _ifonier
Sunete
silabe al cuvintelor date.
ceafä
litere sunete alee. castravete .
dousprezece U dovleac
ghiozdan
litere O explicatie.încuviineaz J . picturU. strugure
sunete 7JoC Gäse_te diftongii din pronumele date.
sunete Antoaneta Corneliu Filofteia lleana lustin Mrioara Oana Traian

S-ar putea să vă placă și