Sunteți pe pagina 1din 8

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

MD-2009 mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63


 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67A
 Agenția pentru Protecția Consumatorilor
MD-2012 mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78
de la condamnatul: Denis RUSSU
partea terț: Andrei PASCARI și Oleg TIMOFTI
la moment actual deținuți în Penitenciarul nr. 17
MD-5403 or. Rezina, str. Nistreană, nr. 1

PLÂNGERE
(privind alimentația de proastă calitate de pâine, din componente și compoziție
necunoscute, fără data producerii și fără datele producătorului)
Prin prezenta, fac sesizare către Dvs., ca la autoritățile competente asupra faptului de a
constata încalcările grave în domeniul alimentației survenite în sistemul penitenciar al Republicii
Moldova. Cu regret, anume Administrația Națională a Penitenciarelor este cea care ascunde aceste
încalcări în toate modurile posibile și blochează orice posibilitate de a declara acest lucru în ordinea
corespunzătoare.
Fiind parcurse toate etapele și nefiind primit verificarea corespunzătoare de la organele
interne ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, din subordinea al Ministerului Justiției, se
impune intervenția Dvs. urgentă, cu o inspecție inopinată și implicare organelor de urmărire penală
sau a procuraturii pentru constatarea încalcării legislației în vigoare.
Apriori, supun atenției că din data de 04.07.2014 și până la moment actual sunt deținut în
sistemul penitenciar al Administrației Naționale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului
Justiției al Republicii Moldova. Anterior, am fost deținut în Penitenciarul nr. 13 – Chișinău, iar din
21 ianuarie 2022 am fost transferat în Penitenciarul nr. 17 din or. Rezina.
De multe ori am adresat la adminisrația Penitenciarului nr. 17 - Rezina cu privire la proastă
calitate de pâine, iar cu regret toate adresările au rămas fără examinare corespunzătoare.
La data de 27.08.2022 am refuzat să mănânc pâine, din motiv că a avut un miros neplăcut.
(în această zi, circă 60 șaizeci de condamnați au refuzat de alimentația cu pâine)
La apelul de seară, aproximativ între orele 16:40 – 16:45 am adresat către ofițerul de
serviciu, colaboratorul al IP-17, Șef de grup, Igor Laur privind informarea în mod urgent organului
constatator, adică Inspectoratul de Poliție din or. Rezina pentru ridicarea acestui așa-numit product
(pâine) conform procesului-verbal și ordinii stabilite de legislație în vigoare.
În timpul convorbirilor, la solicitarea mea, a fost folosită pentru înregistrare audio-video
camera de corp de model „Transced DrivePro Body 10” cu nr. SN 131730528, aflată conform fișei
de post, la blocul de regim nr. I, postul nr. 3.
Cu regret, administrația Penitenciarului nr. 17 – Rezina, nu a îndeplinit obligațiile
corespunzător, încalcând astfel prevederile art. 273 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală.
Mi-a refuzat de a ridica corpurile delicte, pentru transmiterea lor la expertiză și constatarea
infracțiunii comisă în locul de detenție.
Ca urmare, la data de 29.08.2022 am fost audiat de angajații Inspecției penitenciară din
cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, d-l Buzdugan și Caraman. A fost întocmită
plângerea în formă scrisă, unde au fost declarate detaliat toate încalcările și pretențiile față de așa
numit produs – pâine socială ambalată.

pagina 1 din 8
În timpul discuției, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor, au refuzat
ridicarea din celula mea, la un proces-verbal corpurile delicte (a se vedea pâine din 26.08.2022),
motivând ca deja au ridicat 2 (două) pâini, data fabricării 29.08.2022, care erau pe masă.
Nu am văzut procedura de ridicare acestor corpuri (2 pâini), mai mult ca atât, absolut fondat
consider ca procedură de ridicare nu a fost efectuată corespunzător, deoarece corpuri delicte nu au
fost înpachetate corespunzător.
La data de 01.09.2022 cu nr. R-3767/22 am depus cererea către administrația IP-17 cu
solicitare de a elibera mie pâine în pachet, astfel ambalată și etichetată corespunzător cu data
producerii și rechizite producătorului. Cu regret, toate drepturile mele în calitate de consumător,
prevăzute de art. 6 lit. b), d), g) Legii 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, au fost
încălcate și sunt încălcate până la dată de azi.
Mai mult ca atât, la data de 23.09.2022 cu nr. R-3767/22 am primit un răspuns formal, cu
anexe: Raport de încercări nr. 5395-A din 07.09.2022 (fără ștampilă laboratorului care l-a eliberat)
și Certificat de calitate (fără număr, fără data valabilității, fără denumirea documentului care
însoțesc produsele aviz de însoțire a mărfii și etc.) – ceea ce se confirmă fapta ascunderii
încalcărilor (art. 7 alin.(2) Legii privind protecția consumătorilor), ba mai mult, există și bănuială
rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii penale, prevăzute de art. 216 alin. (1) din Cod penal RM,
adică producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit
a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea
consumatorilor, săvîrşite în proporţii mari.
Totodată, conform raportului prezentat, 2 buc. de pâine, transmise pentru începerea
încercărilor din 02.09.2022, au fost ridicate din locul necunoscut, iar data producerii/fabricării
acestor pâine socială fiind din 01.09.2022, dar nu din 29.08.2022, când au fost ridicate primele 2
buc. de pâine cu miros neplăcut.
Astfel, absolut fondat și argumentat, consider că Administrația Națională a Penitenciarelor,
pentru nu ar fi posibilă constatarea încalcărilor în baza art. 7 alin. (2)-(3) din Legea privind
protecția consumatorilor, care prevede că, produsele puse la dispoziție trebuie să fie însoţite de
certificate de conformitate și se interzice punerea la dispoziție produselor, care nu corespund
cerinţelor, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile sau în actele normative, ori care,
utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea
consumatorilor, intenționat a ascuns pâine ridicată din 27-29.08.2022 (când condamnații au refuzat
de a primi pâine), și după înțelegerea prealabilă cu producătorul SC „Brodețchi” SRL, au depus la
expertiză din 02.09.2022, pâine socială ambalată, d/f 01.09.2022, 2 buc. din locul și proviniența
necunoscută.
La moment actual, în Penitenciarul nr. 17 – Rezina, pâine oferită de către administrația în
baza contractului încheiat de către Administrația Națională a Penitenciarelor cu SC „Brodețchi”,
adică produsele (pâine socială ambalată) puse la dispoziția condamnaților, nu este ambalată cu
etichetă privind data producerii/valabilității, rechizite producătorului, componența și compoziție.
În contextul celor relatate, prin prezenta plângere solicităm din partea autorităților numai
asigurarea și respectarea drepturilor fundamentale a persoanelor private de libertate, adică a
consumatorilor, în baza Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, și
Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în RM, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 423 din 03.05.2000.
Luând în considerare circumstanțele expuse supra și calitatea Agenției pentru Protecția
Consumatorilor, Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenției Națională pentru
Sănătate Publică, ca organe distincte, formate în vederea organizării, funcționării și controlului
protejării de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori a produselor alimentare fară
riscul de a achiziționa un produs (pâine) care ar putea să-i afecteze viață și sănătate, solicităm
concursul Dvs. în vederea verificării faptelor sesizate, cu întreprinderea măsurilor care se impun.
data: 04.10.2022 ______________________
pagina 2 din 8
Se anexează copiile actelor, la care a fost făcută trimitere în actul de sesizare (plângere)

pagina 3 din 8
pagina 4 din 8
pagina 5 din 8
pagina 6 din 8
pagina 7 din 8
pagina 8 din 8

S-ar putea să vă placă și