Sunteți pe pagina 1din 7

№ ITEM Punctaj

Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii


1. Analizează imaginile de mai jos. Completează careurile libere din tabel, atribuind L L
denumiri taxonilor la care se referă speciile reprezentate în imagini.
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
Specia 5 5
6 6

Tei Pupăza
( Tilia cordata L) ( Upupa epops)
Clasa

Filum /Încrengătura

Regnul
2. Completează tabelul cu deosebirile dintre clasa Monocotiledonate şi clasa L L
Dicotiledonate.
0 0
Monocotiledonate Criterii Dicotiledonate 1 1
2 2
3 3
....................................... Tipul sistemului radicular ......................................... 4 4
5 5
....................................... Nervațiunea frunzei .........................................

……………………….. Structura florii Pentameră sau tetrameră

3. a) Descrie rolul florii în evoluția angiospermelor. L L


_______________________________________________
_______________________________________________ 0 0
_______________________________________________ 1 1
2 2
b) Scrie alte două particularități ale angiospermelor, care 3 3
demonstrează superioritatea acestora față de conifere. 4 4
5 5
1.______________________________________________ 6 6
2.______________________________________________

c) Prezintă două exemple de idioadaptare a coniferelor la temperaturi scăzute.

1……………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………...

4. a) Completează tabelul cu trăsăturile distinctive ale păsărilor. L L

Particularități structurale Particularități ale Particularități 0 0


ale sistemului respirator scheletului structurale ale 1 1
sistemului excretor 2 2
3 3
1. 1. 1. 4 4
5 5
6 6
2. 2.

b) Numește o aromorfoză care a dus la apariția homeotermiei la păsări.

______________________________________________________________________
Sisteme și procese vitale
5. Scrie esența definiţiilor pentru următorii termeni biologici: L L

Hormon- _____________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
2 2
Metabolism- __________________________________________________________ 3 3
_____________________________________________________________________ 4 4
6. Analizează imaginea de mai jos. L L

a) Numește sistemul de organe, 0 0


reprezentat în imagine. 1 1
2 ___________________________ 2 2
1 3 3
b) Notează denumirile
structurilor din desen, în 4 4
corespundere cu cifrele din 5 5
3 6 6
imagine.
7 7
1__________________________ 8 8

2._________________________
4
3._________________________

4._________________________

5 6
5._________________________

6._________________________

c) Numește glanda endocrină (reprezentată in imagine), care are funcție imună.

______________________________________________________________________

7. a) Completează tabelul cu denumirea glandelor, un produs secretat și o funcție pe care L L


o realizează produsul secretat.
0 0
Organul Denumirea Produsul Rolul/Funcția 1 1
organului secretat produsului 2 2
3 3
Glandă endocrină 4 4
Tiroida 5 5
6 6
7 7
Glandă exocrină 8 8
Umectarea și 9 9
descompunerea 10 10
alimentelor
b) În coloana A sunt indicate glande endocrine, iar în coloana B – bolile cauzate de
dezechilibrele hormonale. Înscrie în spaţiul rezervat, conform termenilor din coloana
A, cifrele corespunzătoare din coloana B. Cifrele pot fi scrise o singură dată.

A B
Pancreas __________ 1. Boala Addison
Hipofiza __________ 2. Diabetul zaharat
Tiroida __________ 3. Boala Basedow-Graves
Suprarenalele __________ 4. Acromegalia

c) Argumentează importanța alimentației corecte în profilaxia diabetului zaharat.


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Pancreasul este o glandă cu funcții duble. Funcția endocrină a pancreasului este de a L L


secreta: glucagonul, insulina etc. Funcția exocrină a pancreasului este de a secreta:
tripsină, lipaza pancreatică, amilaza pancreatică. 0 0
1 1
a) Completează tabelul cu denumirea hormonului secretat de celulele endocrine ale 2 2
pancreasului. 3 3
4 4
Celulele pancreasului Hormonul secretat 5 5
6 6
Celulele de tip alfa 7 7
8 8
Celulele de tip beta 9 9

b) Completează tabelul cu denumirile enzimelor secretate de pancreas.

Tipul de enzime Enzima

Enzime proteolitice
Enzime lipolitice Lipaza pancreatică

Enzime glicolitice

c) Numește segmentul intestinului subțire în care se revarsă sucul pancreatic.


______________________________________________________________________
d) Numește două glande anexe ale tubului digestiv care sunt situate în cavitatea
abdominală. Indică câte o funcție a acestor glande.
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. a) Adrenalina și noradrenalina au un rol important în funcționarea inimii. L L
Numește glanda endocrină ce secretă adrenalina și noradrenalina
______________________________________________________________________ 0 0
b) Completează careurile libere din imagine cu etapele ciclului cardiac (activitatea 1 1
mecanică a inimii). 2 2
3 3
4 4
______________________ 5 5
6 6
(0,3 s)
7 7

______________________
(0,1 s)

c) Explică rolul valvulelor cardiace în circulația sangvină.


____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

d) Numește câte o funcție a elementelor figurate ale sângelui:


Eritrocitele_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Trombocitele___________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Hepatita - este o boală inflamatorie. L L


a) Numește organul pentru care este
caracteristică această boală: 0 0
_______________________________________ 1 1
b) Scrie agentul patogen care cauzează 2 2
patologia menționată: 3 3
_______________________________________ 4 4
c) Scrie doi factori de risc care predispun la 5 5
hepatita cronică. 6 6
1._____________________________________
______________________________________
2._____________________________________
_______________________________________

d) Propune două metode de profilaxie pentru această boală.


1.____________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor
11. Scrie esența definiţiilor pentru următorii termeni biologici: L L

Variabilitate-___________________________________________________________ 0 0
1 1
______________________________________________________________________
2 2
Replicare- _____________________________________________________________ 3 3
4 4
______________________________________________________________________
12. Rezolvă problema: L L
Un bărbat cu părul drept, daltonic, s-a căsătorit cu o femeie ce are forma ondulată a
părului și vedere normală (diheterozigotă). Se ştie că, daltonismul şi părul drept sunt 0 0
caractere recesive. Daltonismul este un caracter cuplat cu cromozomul X, iar forma 1 1
părului este un caracter autozomal. 2 2
Determinaţi probabilitatea naşterii în această familie a unei fiice daltonice, cu 3 3
părul drept (reieșind din numărul total de copii). 4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
13. a) Completează schema de mai jos. L L
Diviziunea celulară
0 0
1 1
2 2
........................................................... .................Indirectă................ 3 3
... 4 4
5 5
6 6
……......Amitoza..................... 7 7
............................. .......Meioza...... 8 8
Particularități:
9 9
1....................................................
............................................. Celule somatice
.............................
2....................................................
..............................................

b) Notează etapa meiozei în care are loc crossing-overul.


______________________________________________________________________
c) Numește etapa mitozei în care are loc despiralizarea cromozomilor.
______________________________________________________________________
d) Indică numărul de cromozomi pe care îl vor deține celulele-fiice după meioză, când
celula-mamă are 46 de cromozomi. ________________________________________
e) Indică numărul de cromozomi pe care îl vor deține celulele-fiice după mitoză, când
celula-mamă are 46 de cromozomi._________________________________________

Ecologia şi protecţia mediului


14. I. Scrie, în spaţiul rezervat, definiţia pentru următorul termen biologic: L L
Biosferă -____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 0 0
II. În imaginea de mai jos este reprezentat ecosistemul natural - arborele de tei. 1 1
a) Numeşte două elemente ale biocenozei 2 2
acestui ecosistem. 3 3
1.___________________________________ 4 4
2.___________________________________ 5 5
b) Caracterizează ecosistemul reprezentat în 6 6
imagine, conform următoarelor criterii: 7 7
Mărime ______________________________ 8 8
Mediu de viaţă ________________________ 9 9
Capacitatea de autoreglare ______________

c) Scrie funcția trofică a organismelor, care


populează acest ecosistem, după exemplul
propus.
Exemplu: Pupăza - consumator secundar.
Fluture-______________________________________________________________

Albină-_______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și