Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

BIOLOGIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


№ IТЕМ Scor
Diversitatea în lumea vie și particularitățile evolutive ale lumii vii
1. Pisica domestică este unul dintre cele mai populare animale de companie. Din punct de L L
vedere al sistematicii biologice moderne, pisica domestică (Felis silvestris catus) este
o subspecie a pisicii de pădure (Felis silvestris). 0 0
Notează denumirea grupei taxonomice la care se referă Pisica domestică (Felis 1 1
silvestris catus), selectând noțiunile din seria propusă: 2 2
Animale; Reptile; Mamifere; Eucariote; Cordate. 3 3
Atenție! Unul dintre taxoni este în plus. 4 4
a) Supraregnul: ________________________
b) Regnul: _____________________________
c) Încrengătura: ________________________
d) Clasa: _______________________________
e) Specia: Pisica domestică (Felis silvestris catus)

2. Completează tabelul cu trăsăturile distinctive ale Pisicii domestice. L L

Tipul scheletului Dentiţia Denumirea glandelor 0 0


(tipuri de dinţi) exocrine la nivelul pielii 1 1
(la sexul feminin) 2 2
3 3
1. 1. 1.
4 4
2.
5 5
3. 2.
6 6
4. 7 7
3. a) Completează tabelul cu deosebirile dintre Clasa Amfibieni și Clasa Reptile. L L
Clasa Amfibieni Criterii de deosebire Clasa Reptile
0 0
1..................................... Specificul tegumentului 1. .................................... 1 1
....................................... ........................................ 2 2
3 3
4 4
1..................................... Scheletul axial 1...................................... 5 5
....................................... ........................................ 6 6
7 7
8 8
1. .................................... Organele respiratorii 1...................................... 9 9
2. Plămâni. 10 10
Broasca- Reprezentanți Șopârla
de-lac (indică încă câte un
exemplu din aceeași clasă)

1. .................................... 1. ....................................
........................................ ........................................

b) Indică două particularități evolutive ale reproducerii reptilelor, în comparație cu


amfibienii:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
Sisteme și procese vitale
4. Scrie în spațiul rezervat funcțiile organitelor celulare: L L
a) Reticul endoplasmatic granular -
0 0
1 1
b) Vacuola celulei vegetale - 2 2
3 3

c) Mitocondrie -

5. În coloana I sunt indicate tipuri de oase la om, iar în coloana II - unele L L


caracteristici ale acestora. Înscrie în spațiul rezervat, conform termenilor din coloana
I, cifrele corespunzătoare din coloana II. Cifrele pot fi scrise o singură dată. 0 0
1 1
2 2
Coloana I Coloana II 3 3
1. Au forme diferite; 4 4
A. Oase tubulare _________________ 2. Au grosime mai mică, comparativ cu 5 5
lungimea și lățimea; 6 6
B. Oase plate ____________________ 3. Pot fi lungi sau scurte;
4. Au extremități, numite epifize;
C. Oase neregulate _______________ 5. Au forma lată;
6. Reprezintă pârghii cilindrice.
6. Analizează imaginea de mai jos. L L
a) Notează denumirea sistemului de
organe, reprezentat în imagine. 0 0
_________________________________ 1 1
2 2
b) Completează legenda, indicând 3 3
5 structuri (la alegere) pentru sistemul 4 4
identificat. 5 5
6 6
1
_________os frontal________________ 7 7
8 8
__________________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________
c) Notează câte o funcţie a structurilor, indicate pe imagine prin cifra:
1. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________

7. Alcătuiește un șir logic ce reflectă succesiunea etapelor activității mușchiului biceps, L L


utilizând termenii din lista de mai jos. Completează schema cu cifrele
corespunzătoare. 0 0
1 1
1- Revenirea mușchiului la forma inițială în momentul înlăturării stimulului ; 2 2
2- Acțiunea stimulului ; 3 3
3- Alunecarea fibrelor actinice printre fibrele miozinice; 4 4
4- Fibra musculară primește impulsuri nervoase de la neuronii motori. 5 5
a) 6 6
7 7
8 8

b) Definește noțiunea de arc reflex.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c) Scrie două funcții ale sistemului muscular:


1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Încercuiește varianta corectă de răspuns:
Proprietatea mușchilor de a-și recăpăta forma în momentul înlăturării excitantului se
numește:
a) excitabilitate; b) tonicitate; c) elasticitate.
8. I) Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și L L
litera F, dacă afirmația este falsă. În cazul în care ai încercuit litera F, scrie în spațiile
rezervate afirmația corectă, substituind cuvintele evidențiate. 0 0
1 1
a) Scărița este un os situat în urechea internă. 2 2
A F 3 3
4 4
5 5
6 6
b) Scheletul apendicular al omului este format din scheletul membrelor și cel al 7 7
centurilor.
A F

II) Luxația constituie lezarea articulației, manifestată prin deplasarea suprafețelor


articulare ale oaselor, micșorarea mobilității, dureri și hematoame.

Scrie trei reguli de acordare a primului ajutor în caz de luxații.


1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bazele geneticii și ameliorarea organismelor


9. I) Scrie în spațiul rezervat definiția pentru termenii: L L

a) Organism homozigot ________________________________________________ 0 0


_____________________________________________________________________ 1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
3 3
b) Rasă_______________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
7 7
II) În cadrul mesei rotunde „Rolul biotehnologiilor moderne” cercetătorii științifici 8 8
au prezentat lucrări științifice referitor la rolul biotehnologiilor în diverse domenii.
Argumentează necesitatea utilizării biotehnologiilor în agricultură.

1. Argument:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Argument:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Subliniază termenul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvânt L L
selectat, argumentează printr-o frază decizia selectării și decizia asocierii termenilor
biologici. 0 0
1 1
A B 2 2
Spermatocit primar Daltonismul 3 3
Spermatocit secundar Hemofilia 4 4
Spermatogonie Trisomia X 5 5
Ovogonie Miopatia Duchenne 6 6

A- ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
B-____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. Rezolvă problema: L L


La om culoarea castanie a părului domină culoarea blondă, iar capacitatea de a scrie cu
mâna dreaptă - pe cea de a scrie cu mâna stângă. Determină probabilitatea nașterii 0 0
copiilor blonzi, stângaci într-o familie unde mama are păr de culoare castanie și scrie 1 1
cu mâna dreaptă, fiind diheterozigotă după aceste caractere, iar tatăl este stângaci și are 2 2
păr blond. 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________________ 11 11
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ecologia și protecția mediului
12. a) Scrie, în spațiul de mai jos, esența termenilor: Biosferă și Poluare. L L
Biosferă - _____________________________________________________________
______________________________________________________________________ 0 0
1 1
Poluare - _____________________________________________________________ 2 2
______________________________________________________________________ 3 3
4 4
b) Indică doi factori poluanți antropogeni, care poluează solurile din RMoldova: 5 5
1.____________________________________________________________________ 6 6
2.____________________________________________________________________

13 I. Asociază termenii biologici din coloana A cu caracteristicile corespunzătoare din L L


coloana B.
A B 0 0
a) Organisme care cauzează degradarea substanțelor 1 1
Producători _________ organice; 2 2
Consumatori ________ b) Organisme care asigură sinteza substanțelor organice; 3 3
Descompunători _____ c) Organisme, reprezentate de diferite grupe de 4 4
animale, care asigură transformarea succesivă a 5 5
substanțelor organice. 6 6
II. Analizează piramida ecologică reprezentată în imaginea de mai jos și 7 7
realizează sarcinile: 8 8

a) Scrie denumirea nivelurilor trofice, caracteristice piramidei din imagine:

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________

b) Explică de ce reţelele trofice în agrosisteme sunt relativ simple.


___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Protecția apelor presupune menținerea indicilor de calitate a apei în normă. În tabelul L L
de mai jos sunt prezentate concentraţiile maxime admisibile ale unor substanţe, în două
bazine acvatice A şi B. 0 0
,,Indici ai calității apei în bazinele acvatice” 1 1
Indici Concentraţiile maxime admisibile 2 2
(Norma) 3 3
3 4 4
Oxigen dizolvat 6,0 mg/ dm
Amoniac 0,1 mg/ dm3 5 5
Sulfați 200 mg/ dm3 6 6
Dioxid de carbon 50 mg/ dm3 7 7
8 8
1. Analizează diagrama şi rezolvă sarcinile:

a) Incercuiește în diagramă litera care corespunde bazinului acvatic poluat.


b) Argumentează răspunsul:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Numește două cauze ce duc la majorarea concentrației de CO2 în ecosistemele
acvatice.
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________

2) Propune trei soluţii eficiente de diminuare a poluării bazinelor acvatice din


localitatea ta.

Soluţie

Soluţie

Soluţie

S-ar putea să vă placă și