Sunteți pe pagina 1din 5

Nr Itemi Scorul

1 Enumeră cinci norme de igienă ale sistemului excretor L L


a) ________________________________________________________________ 0 0
1 1
b) ________________________________________________________________
2 2
c) ________________________________________________________________ 3 3
4 4
d)________________________________________________________________
5 5
e)________________________________________________________________

2 Completează casetele libere din schema prezentată, indicând tipurile de ţesuturi L L


vegetale şi exemplele corespunzătoare (a, c) 0 0
1 1
2 2
Ţesuturi vegetale 3 3
4 4
5 5
6 6
A. B.Definitive

1. 2. 3.

a) b) Sclerenchim c)

a) Scrie în spaţiul rezervat denumirile structurilor osului , indicate pe desen L L


3 0 0
cu cifrele 1, 2, 3, 5, 6.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
5.________________________________________
6.________________________________________
b) Enumeră 3 funcţii ale sistemului osos pentru organism.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4 Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: L L
1. CS Ce tip de nutriţie era caracteristic primelor organisme vii? 0 0
a) autotrof c) mixotrof 1 1
b) heterotrof d) parazitar 2 2
2. CM Ce funcţii îndeplinesc tulpinile modificate ale plantelor superioare? 3 3
a) înmulţirea sexuată d) realizarea fotosintezei 4 4
b) depozitarea apei e) depozitarea substanţelor 5 5
c) înmulţirea asexuată 6 6
3. CM Ce caracteristici sunt specifice pentru briofite? 7 7
a) în ciclul vital predomină gametofitul 8 8
b) în ciclul vital predomină sporofitul
c) la germinarea sporilor se formează protalul
d) la germinarea sporilor se formează protonema
e) se fixează cu ajutorul rizoizilor
f) se fixează cu ajutorul hifelor
g) lipsa ţesutului asimilator
h) lipsa ţesutului conducător
5 Coloana I cuprinde denumiri a organitelor celulare, iar coloana II – componentele L L
lor structurale. Înscrie în spaţiul rezervat de după noţiunile coloanei I cifrele 0 0
corespunzătoare din coloana II. 1 1
I. II. 2 2
A. Mitocondrii ___________ 1. Două membrane 3 3
B. Plastide ______________ 2. Tilacoizi 4 4
3. Dictiozomi; 5 5
4. Stroma; 6 6
5. Matrice; 7 7
6. ATP; 8 8
7. Criste; 9 9
8. Ribozomi.
6 Formează triade, folosind cuvintele/îmbinările de cuvinte, ţinînd cont de L L
0 0
următoarea consecutivitate: tipul celulei - ţesut - funcţie
1 1
ţesut nervos; leucocit; de protecţie; neuron; ţesut conjunctiv; osteocit; de suport; 2 2
generarea şi propagarea impulsurilor. 3 3

1.
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

7 Completează tabelul de mai jos, indicînd rolul pozitiv şi negativ al factorului L L


antropogen asupra biocenozei. 0 0
Nr. Factorii antropogeni pozitivi Factorii antropogeni negativi 1 1
d/o 2 2
1. 3 3
4 4
2. 5 5
3. 6 6
4. 7 7
8 8

8 Folosind şi subliniind corect îmbinările de cuvinte din fiecare serie de mai jos, L L
formulează un enunţ despre ereditatea patologică la om – sindromul Down, pe 0 0
liniile rezervate. 1 1
a) este o boală cromozomială heterozomală – autozomală – genică; 2 2
b) este caracteristic femeilor – bărbaţilor – atît femeilor, cît şi bărbaţilor; 3 3
c) cariotipul include 45 cromozomi – 46 cromozomi - 47 cromozomi; 4 4
d) prezintă trisomia 13 - trisomia 18 – trisomia 21 . 5 5

Enunţul:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9 Rezolvă problema: L L
0 0
Într-o familie, în care soţia are grupa sanguină I, iar soţul – grupa sanguină IV, s-a 1 1
născut un fecior daltonic cu grupa sanguină III. Ambii părinţi disting culorile 2 2
normal. Determinaţi probabilitatea naşterii unui copil sănătos şi grupele sanguine 3 3
posibile. Daltonismul este determinat de o genă recesivă, cuplată cu sexul. 4 4
__________________________________________________________________ 5 5
__________________________________________________________________ 6 6
__________________________________________________________________ 7 7
__________________________________________________________________ 8 8
__________________________________________________________________ 9 9
__________________________________________________________________ 10 10
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10 Subliniază trei greşeli ştiinţifice, comise intenţionat. În spaţiile rezervate scrie L L


variantele corecte. 0 0
1. Din ţesuturile conjunctive face parte şi ţesutul glandular. 1 1
____________________________________________________________ 2 2
3 3
2. În structura glandelor şi organelor interne predomină ţesutul muscular 4 4
striat. 5 5
____________________________________________________________ 6 6

3. Printre bolile infecţioase provocate de virusuri, se enumeră şi tuberculoza.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

111. Citeşte enunţurile de mai jos. Dacă enunţul este adevărat încercuieşte litera A, în L L
0 0
caz contrar, încercuieşte litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie răspunsul corect,
1 1
substituind cuvintele evidenţiate. 2 2
3 3
2. a) A F Organele de excreţie la racul-de-rîu sunt reprezentate de două glande
4 4
verzi. 5 5
6 6
3. __________________________________________________________________
7 7
________________________________________________________________ 8 8
b) A F Viermii plaţi posedă sistem circulator închis.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) A F Celenteratele posedă numai digestie intracelulară.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
d) A F Reptilele acvatice posedă respiraţie branhială.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

12 Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai L L


jos printr-o frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. 0 0
A B C D 1 1
Uracil Deleţie Cromatidă Amidon 2 2
Citozina Duplicaţie Centromer Celuloză 3 3
Timina Transcripţie Cromatofor Glicogen 4 4
Adenina Inversie Telomer Glucoză 5 5
A.________________________________________________________________ 6 6
__________________________________________________________________ 7 7
__________________________________________________________________ 8 8
B.________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C.________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
D.________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13 Folosind modelul propus scrie nu mai puţin de patru asemănări şi patru deosebiri L L
dintre celula procariotă şi celula fungală. 0 0
1 1
Asemănări: 2 2
1. ____________________________________________ 3 3
2. ____________________________________________ 4 4
3. ____________________________________________ 5 5
4. ____________________________________________ 6 6
7 7
Deosebiri: 8 8
Celula procariotă Criterii Celula fungală
a. 1. b.

a. 2. b.

a. 3. b.
a. 4. b.

14 Elaborează un program de măsuri (nu mai puţin de 4) de profilaxie a sindromului L L


imunodeficienţei dobîndite (SIDA). Argumentează fiecare măsură. 0 0
1. ________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________ 3 3
__________________________________________________________________ 4 4
__________________________________________________________________ 5 5
__________________________________________________________________ 6 6
2. ________________________________________________________________ 7 7
__________________________________________________________________ 8 8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și