Sunteți pe pagina 1din 4

Rolul

pedagogului în
procesul
socializării
școlare
A elaborat: Ou Andreea grupa 401
A verificat: Pavlenco Lilia
Şcoala este primul loc în care copii sunt încurajaţi să-şi dezvolte
loialitatea şi sentimentele care merg dincolo de familie și le
permite să se atașeze de o ordine socială. Școala ar trebui să fie
recunoscută ca primul organizator de relații sociale. Sala de
clasă este adesea privită ca un loc unde copilul este uşor
confruntat cu diferite situaţii concrete de socializare între
colegi, între elevi şi învăţător, între învăţător şi părinţi, între
elevi, învăţător şi părinţi. Multe dintre activităţile pe care elevii
le fac în sala de clasă, în prezența colegilor lor, învățând să
gestioneze o situație de grup formalizată. Cadrul didactic este
unul dintre cei mai pregătiţi oameni în ceea ce privește filosofia
și lecțiile de socializare. Profesorii dispun de o pregătire
psihopedagogică în ceea ce priveşte managmentul clasei și au
abilitatea de a face mai mult de o activitate, în același timp.
Performanţele elevilor sunt cele mai bune probe ale implicării
cadrului didactic în actul educaţional. Când este vorba de a
încuraja socializarea în rândul copiilor din grupul şcolar,
învăţătorul are un rol deosebit de important. Prin predarea și
modelarea actului de socializare pentru copii, vor învăța
semnificația de bunătate și generozitate. Cadrul didactic are un
rol foarte important în facilitarea procesului de socializare în
viața unui copil având responsabilitatea de a ţese acceptare și
îngrijire unii pentru alţii în cadrul grupului.El trebuie să aibă
înțelepciunea de a ghida copii cu compasiune, precum și să
realizeze procesul de predare prin joc. Asupra copilului se
imprimă stilul organizat al învăţătorului, din activităţile bine
alese şi prezentate într-o formă atractivă.
Profesorul – manager al clasei de elevi poate gestiona
problemele relaționale dintre elevi în măsura în care cunoaște
nevoile acestora, înțelege modul în care aceste relații
acționează și influențează mediul educațional și activitatea
colectivului de elevi. El poate acționa la nivelul interacțional al
managementului clasei pentru a optimiza relațiile și
interacțiunile interpersonale dintre elevi. Lipsa de zâmbet şi
râs, lipsirea colectivului de afectivitate poate conduce la efecte
negative în planul capacităţilor interacţionale. Iar, profesorul
manager trebuie să cunoască faptul că relaţiile afectiv-
simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea elevilor.
Situaţiile de perturbare a comunicării: filtrarea informaţiilor,
blocajul, bruiajul, distorsiunea, nesoluţionarea la timp se
transformă în situaţii de criză educaţională. În funcție de
influența educațională dintre membrii grupului, pot apărea la
nivelul clasei de elevi următoarele tipuri de relații: relaţii de
cooperare - bazate pe coordonare eforturilor în vederea
realizării unui obiectiv comun; relaţii de competiţie - bazate pe
rivalitatea partenerilor, în atingerea unei ţinte; relaţii de
conflict - bazate pe opoziţia mutuală a partenerilor, raportată la
un scop indivizibil. Cadrul didactic este cel în măsură să
gestioneze dezvoltarea acestor tipuri de relații. În comparaţie
cu clasele cooperante, în clasele competitive elevii au un nivel
ridicat al anxietăţii, având uneori atitudini reprobabile
(vinovate, blamate) faţă de colegi și un sentiment foarte scăzut
de responsabilitate faţă de ceilalţi. Cooperarea în schimb,
determină o atmosferă propice pentru a face educaţie
Gestionarea relațiilor și interacțiunilor interpersonale în clasa
de elevi este determinată în mare măsură de stilul educațional
pe care îl adoptă profesorul. Stilul managerial este constituit
din multitudinea de comportamente, pe care un profesor le
utilizează pentru a gestiona cât mai eficient colectivul de elevi
ai clasei. Cătălina Ulrich surprinde caracterul procesual al
acestuia: „Stilul managerial al cadrului didactic este un proces
prin care o persoană sau un grup de persoane identifică,
organizează, activează, influenţează resursele umane şi tehnice
ale clasei de elevi în scopul realizării de obiective propuse. Rolul
profesorului este de a oferi un mediu care promovează
socializarea prin învățare, prin dezvoltarea abilităţilor sociale,
într-un mediu fizic şi interpersonal. Integrarea copilului în
colectivitatea şcolară comportă un efort de adaptare specific, a
cărui premisă sa realizat la grădiniţă, prin extinderea mediului
social accesibil copilului. Puţini sunt cei care să nuşi amintească
cu drag de prima zi de şcoală, una dintre cele mai importante zi
din viaţă.

S-ar putea să vă placă și