Sunteți pe pagina 1din 15

02 Lin Numai atata esti New 01

Privirea Ta linistita si blanda sufletul meu n-o poate uita

„Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Marie, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, pe cei din
necazuri izbăvește-ne, una curată și binecuvântată”
Dumnezeu l-a creat pe om în lumina zâmbetului feţei Sale 

"Cereti si vi se va da; cautati si veti afla; bateti si vi se va deschide. Ca oricine cere ia, cel care cauta afla si celui ce bate
(Matei 7, 7-8).

„De vom căuta pe Dumnezeu cu adevărat, El singur va veni la noi şi-L vom vedea; şi dacă îl vom ţine pe El la noi prin via
împreună cu noi". (Sf. Arsenie cel Mare )

”Câți dintre copiii Tăi de astăzi ar mai putea, Doamne, împlini porunca cinstirii părin ților fără harul
Tău? Și cine, Doamne, ar mai putea crede că această poruncă ne aduce atâta folos și mângâiere
fără mărturia celor care, înnebuniți de durere și ajun și la limita cu ura de sine care urmează din
neiertarea părinților, au îndrăznit să Te creadă și să facă cele poruncite de Tine?”

Cine, Doamne, ar putea crede fără îndoială că Tu n-ai venit să-i descoperi doar Sfântului Siluan și
ucenicilor lui că omul e unul, că Adamul total suspină și plânge dimpreună cu toată făptura sub
blestem, dacă n-am îndrăzni noi, ace știa cei mai mici ai Tăi, să credem și să- Ți cerem să ne
miluiești și pe noi cu puterea de a Te dori și de a Te asculta și de a mărturisi apoi, ului ți, că Tu
chiar ne iubești și ne slujești până la sfâr șitul veacului?
Maica Siluana

Sfânta Evanghelie după Luca


Capitolul 2

34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre
căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri.
35. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.

Arhimandritul Teofil Părăian


Ce vrea să spună asta: „să bagi mintea în inimă”? Vrea să spună că trebuie să uneşti gândurile cu
simţămintele, rugăciunea să fie o rugăciune deplină. Important este să spui rugăciunea, că mintea
se aşează ea la locul ei. Noi o simţim uneori în cap, uneori în piept, uneori şi în cap şi în piept.

Nu asta este important, important este să simţi prezenţa lui Dumnezeu în tine, să simţi că înviază
Dumnezeu şi se risipesc vrăjmaşii Lui, să simţi că a venit la tine Lumina Mântuitorului, nu în înţeles
de lumină fizică, ci de o luminare, de o conştiinţă luminată, de o limpezire sufletească şi asta-i tot,
până la urmă. Asta-i isihia, ăsta-i viitorul, pentru că viitorul nu începe peste ani şi ani, viitorul
începe în fiecare clipă! Numai că viitorul noi nu-l trăim ca viitor şi n-o să-l trăim niciodată ca viitor, ci
totdeauna o să-l trăim ca prezent.

SINGUR

Sfântul Siluan Athonitul învață că ”există multe feluri de smerenie. Unul e ascultător și- și face
reproșuri sieși în toate; și aceasta e smerenie. Un altul se căiește pentru păcatele sale și se
socoteste un nemernic înaintea lui Dumnezeu; și aceasta e smerenie. Dar alta e smerenia celui ce
a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt; cunoașterea și gustul ei sunt diferite. Când, în Duhul
Sfant, sufletul vede cât de blând și smerit e Domnul, se smereste pe sine până la capăt.”

Pe cărarea mântuirii încă merg două feluri de călători, căci de-atunci... un Tovarăş nevăzut şi bun
merge cu noi, cu fiecare, în toate zilele, cu fiecare rând de oameni, până la sfârşitul veacului:
Dumnezeu Însuşi şi cu Sfinţii Săi, întovărăşind nevăzut pe oameni.  Sf. Arsenie Boca

Omul nu este niciodată lăsat singur, decât atunci când alege să Îl părăsească pe Dumnezeu
Pr. Andrew Louth

Smerenia lui Hristos


 
Diferența între înțelegerea ascetică a smereniei și smerenia lui Hristos.  
Ce i-a fost dat lui Siluan să vadă? - Diferența între înțelegerea ascetică a smereniei și smerenia lui
Hristos. Înțelegerea ascetică a smereniei, "Eu sunt mai rău decât to ți", o întâlnim și la Părin ți... Însă
pentru smerenia lui Hristos, proprie lui Dumnezeu Însuși, ca atribut al lui Dumnezeu,  vorbește
numai Siluan. Eu nicăieri nu am întâlnit o asemenea în țelegere.  "Dar alta," zice el, "de nededscris
este smerenia Domnului." Iar când murea, l-am întrebat: "Părinte, voi ți să muri ți?" Ca răspuns, mi-a
spus următoarele cuvinte: "Încă nu am atins smerenia."
(Arhimandritul Sofronie, Cuvântări duhovnicești Vol. I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p.
201)

– Ţi le voi da pe acestea, i-a spus Maica Domnului, dar vreau sa faci ceea ce-ti voi spune. Vreau
sa ma chemi.
„Vreau sa ma chemi, i-a spus, si-ti voi implini cele cerute”.

Si Hristos vrea sa strigam la El, vrea sa-L chemam.


Hristos vrea sa-I vorbim, nu sa-I spunem un „Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma” sec; vrea
sa-I vorbim ca sa ne mantuiasca.

Stareta Macrina Vassopoulos

Atunci când Maica Domnului se ruga în Sfânta Sfintelor, a descoperit două lucruri în inima sa.
Ea a descoperit mai întâi în inima sa deplina ei unire cu Dumnezeu și apoi, prin Dumnezeu, cu
întreaga omenire.
Din clipa aceea a început mijlocirea ei pentru întreaga lume.

Sfantul Grigorie Palama

„Doamne, binecuvântează-i pe cei care m-au rănit și vindecă inima mea ca să pot ierta.  
Doamne, binecuvântează-mă și pe mine și vindecă tu rănile pe care eu le-am provocat altora”.
Arh. Averchie Tausev

Iată, frate, îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi
milă pe care Dumnezeu o are faţă de lume!"
(Cuvinte despre sfintele nevoinţe ale Sf. Isaac Sirul, Filocalia X)

Maică Preacurată, pururea Fecioară, sufletul din mine nu-l lăsa să piară

Aşa şi tu, lasă-te, domol şi lin, fără a te sili, în mâinile lui Dumnezeu, iar El va veni şi-ţi va bucura
sufletul.
Sf. Porfirie Kafsokalivitul
Cu blîndeţe spune cuvîntul: Mîntuieşte-mă!”
„Totul se rezolvă de la sine dinaintea feţei încordate.”
Mircea Vulcanescu
"Un Domn, o credinţă, un Botez; un Dumnezeu şi Părintele tuturor, Care este peste toţi şi prin toţi,
şi întru noi toţi. Amin".
La Sancta Cecilia
“Fii blând cu tine însuți. Este greu să fii fericit când cineva este supărat pe tine tot timpul.”
Christine Arylo

Când aveţi tulburare în suflet, în legătură cu orice problemă, nu daţi crezare sufletului în acest
timp: minte tot ce spune! Atunci sufletul este povăţuit de satana şi, desigur, nu întru mântuirea lui;
iar el, sărmanul, se zbate din toate puterile.
Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu (Iac. 1, 20).
Sfântul Teofan Zăvorâtul

„Slava Tie, Dumnezeul meu, pentru necazul pe care l-ai trimis asupra mea; cele vrednice de
faptele mele primesc; pomeneste-ma intru Imparatia Ta!”

Rugaciunea trebuie rostita cat se poate de rar. Dupa ce ati spus-o o data, odihniti-va putin. Apoi
spuneti-o din nou si iarasi odihniti-va. Continuati sa va rugati cinci sau zece minute, pana ce va veti
simti sufletul linistit si mangaiat. Pricina linistirii si mangaierii e limpede: harul si puterea lui
Dumnezeu se cuprind in slavoslovirea lui Dumnezeu, nu in grairea impodobita si multa. Iar
slavoslovirea si multumirea sunt lucrari predanisite noua de Insusi Dumnezeu, nicidecum nascocire
omeneasca. Apostolul porunceste din partea lui Dumnezeu sa facem aceasta lucrare (v. 1 Tes. 5,
18)”.

saracie, meserie
Duminica aceasta se vor citi în biserici „Fericirile” și mă gândesc că trebuie spuse câteva lucruri
despre expresia „săraci cu duhul”. Un destin tare nefericit a avut vorba asta: mai întâi, oamenii n-
au înțeles-o, apoi și-au închipuit că e vorba de „pro ști”, până ce-au fost atât de convin și încât tot ei
au început să strâmbe din nas, ia te uită, Biblia îi ferice ște pe pro ști.

Trei lucruri însă pot lămuri această neîn țelegere. În primul rând,  expresia „săraci cu duhul” (ptochoí
tõ pneúmati) apare numai în Evanghelie, este o crea ție a Evangheliei, a șadar în toată istoria limbii
grecești ea n-a fost cunoscută și n-a fost utilizată nici măcar o singură dată cu sensul de „pro ști”.
Cine nu mă crede, să ia la rând lexicoanele de greacă veche, i le pun la dispozi ție.

În al doilea rând, cuvântul „sărac” (ptochós) nu însemna „lipsit de ceva anume”, sau „în cantitate
mică, insuficientă” (pentru care greaca veche avea alte cuvinte, pénes și penía), ci mai exact
„cerșetor”, adică acea stare de sărăcie în care  aștepți un ajutor de undeva și depinzi de el –
conotația de „dependență” e fundamentală în acest termen.
În sfârșit, pentru lumea veche iudaică „spiritul” / „duhul” nu măsura o cantitate de inteligen ță,
gândire, istețime etc., așa cum înseamnă pentru lumea de astăzi, ci era însă și principiul de via ță
primit de la Dumnezeu, cum spune profetul Zaharia: „Domnul zide ște duhul omului înlăuntrul său”
(12,1), sau Iov: „Purtarea Ta de grijă ține viu duhul meu” (10,12).

În concluzie, a fi „sărac cu duhul” înseamnă starea în care aștepți și ceri (cerșești) ca Domnul să


zidească mai departe spiritul tău, să-l țină viu, să-i dăruiască har, virtu ți, cunoa șteri, bucurii,
iluminări, într-un cuvânt toate darurile Duhului Sfânt. Altfel spus, starea de gra ție în care „ știi că nu
știi nimic” și refuzi cuminte orice închipuire înaltă despre spiritul tău, lucru care, în ochii lumii, pe
alții i-a făcut cei mai mari filosofi, dar pe cei care cred în Biblie îi coboară între „pro ști”.

Împărăția cerurilor, asta spune Hristos, va fi a celor care se simt săraci după ea și o cer șesc, nu a
celor care se consideră „bogați cu duhul” și care cred că nu mai au de primit nimic.

Copii, da? Copilași și copile, prin ți mo ștenitori și prin țese, nu „slugi”, nu „robi” (ace ști termeni doar
ca să ne aducă aminte că în casa Tatălui nostru to ți trebuie să se  supună și să lucreze.)

Când aveţi o suferinţă, o ispită, o strâmtorare sufletească, trupească, economică, fie că este boală,
fie că este ispită, sau orice alt rău, îngenunchiaţi şi rugaţi-vă, cerând să se facă voia lui Dumnezeu
şi nu voia voastră. Şi Dumnezeu, Care îngăduie ispita, oferă în acelaşi timp omului şi mijlocul prin
care poate s-o depăşească.
Avva Efrem Filotheitul

... şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin
Matei, 28,20

Iisus, Păstorul cel bun, te strigă pe nume şi aşteaptă răspunsul tău de oaie rătăcită.

Strigă!… Atât se cere de la tine. Strigă din adâncul sufletului tău după Păstorul cel bun şi milostiv.
Când păstorul îşi pierde o oaie, ce face? Pleacă după ea peste câmpuri sau păduri şi, oprindu-se
ici şi colea, o strigă pe nume şi aşteaptă răspunsul ei… O strigă pe nume şi-apoi ascultă să audă
strigătul ei deznădăjduit. În clipa când oaia a răspuns, ea este mântuită; păstorul se îndreaptă
îndată spre ea şi o scapă din pierzare.
Preot Iosif Trifa

In toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima


ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc
spre dânșii.
Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu.
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

De aceea Dumnezeu îl lasă să se lovească atât cât trebuie, ca să piară dintr-însul părerea înaltă
pe care o are despre sine, să se deznădăjduiască de sine însu și în sensul cel bun și să simtă că
„Fără Mine nu puteți face nimic”.
Sfantul Paisie Aghioritul

Descoperă felul tău propriu de a fi


“Nu fi fixist, ci pe cât posibil în deschidere. Descoperă felul tău propriu de a fi ca să po ți da un
răspuns vrednic dragostei Treimii și lumii întregi” (Ierom. Ghelasie Gheorghe).

Doamne,

Tu pe toate le stii
si dragostea Ta este desavarsita;

Ia, asadar, viata aceasta in mainile Tale,


si fa cu ea ceea ce eu nazuiesc a face,
insa nu pot.

Amin.
Mtr. Antonie de Suroj

Vino iarăşi la noi, Iisuse!

„Vino iarăşi la noi, Iisuse!


Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm.
Deprinde-ne să ducem crucea vieții.
Învață-ne cum să ne răstignim.
Vino şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te în locul nostru, gustă Tu înainte paharul mor ții, arată-
ne calea cea nouă a mântuirii prin suferin ță.
Vino în mijlocul mării, în inima omului, în sânul familiei! Acolo unde se amestecă lumina cu
întunericul, viața cu moartea, bucuria cu suspinul, pâinea cu țărâna, dreptatea cu minciuna, mierea
cu otrava, dragostea cu ura, vinul cu o țetul, timpul cu veşnicia.
Vino aici, unde suferim noi, oamenii, împacă-Te cu noi, schimbă faţa lumii, potoleşte marea,
linişteşte inimile şi uneşte într-un cuget sufletele noastre.
Doamne, dăruiește-ne răbdare!”

PĂRINTELE Iachint Unciuleac

Arh. Sofronie Saharov

„Odata m-am dus la el si i-am zis: «Vin atatia oameni la noi. Cum putem pastra rugaciunea?» Ştiti
ce mi-a raspuns? 
«Nu puteti pastra rugaciunea… pentru ca nu va rugati pentru oameni. Daca v-ati ruga pentru ei,
insuflarea voastra ar spori — si atunci ati avea rugaciune neincetata»“…

Domnul ne iubeşte, şi de aceea putem de nimica să ne temem, afară de păcat, căci din pricina
păcatului se pierde harul, iar fără harul lui Dumnezeu, vrăjmaşul mână sufletul aşa cum vântul
goneşte frunza uscată sau fumul.

… Iar dacă nu vom trăi în închipuire, atunci Domnul Însuşi va veni la noi.

Arh. Sofronie Saharov

Încrederea noastră în Dumnezeu este probată cu „asprime”.

             Calea creștinului este în felul următor.

Atunci i se arată limpede că a ajuns la limitele peste care nu poate trece omul.
Arhim. Sofronie Saharov

Înainte de a cunoaşte Duhul Sfânt, te simţi atras de religie şi de munca fizică, dar după ce cunoşti
Duhul Sfânt, vei renunţa la munca fizică. Pe măsură ce vei spori în Duh, cele pământeşti se vor
tulbura şi nu te vor mai atrage.
Atunci când eşti umbrit de Duhul Sfânt, nu mai vezi nicio răutate a nimănui. În acea minunată clipă
ştii doar de unde vii, unde trebuie să mergi şi ceea ce trebuie să faci pentru a ajunge la
desăvârşire.
Părintele Proclu Nicău
În iubire nu este frică, ci iubirea desăvâr șită alungă frica  (I Ioan 4, 18). 

Rugăciunea inimii desemnează, aşadar, punctul în care acţiunea mea, rugăciunea mea se
identifică cu acţiunea, cu rugăciunea continuă a lui Iisus în mine.
Ea este locul cunoaşterii de sine, în care omul se vede aşa cum este el cu adevărat şi, în acelaşi
timp, locul depăşirii eului propriu, locul în care omul îşi înţelege fiinţa sa ca fiind templul Sfintei
Treimi, locul unde chipul îşi întâlneşte Prototipul. În camera lăuntrică a inimii sale, omul îşi
descoperă propriul fundament, depăşind astfel graniţa tainică dintre creat şi necreat. În inimă, ne
spun Omiliile Sfântului Macarie, se găsesc adâncimi de nemăsurat. Dumnezeu e acolo cu îngerii;
acolo sunt lumina şi viaţa, împărăţia şi apostolii, cetăţile cereşti şi bogăţia harului; toate sunt acolo”.
Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii XV, 32 şi XLIII, 7 la Kallistos Ware, Rugăciunea lui Iisus în
spiritualitatea ortodoxă, tipărită de Editura „Orthodoxos Kypseli” din Tesalonic, Grecia, pentru
Asociaţia „Sf. Grigorie Palama” din România

EM

Effective Microorganisms (EM) are a liquid mixed culture made up of lactic acid bacteria,
photosynthesis bacteria and yeast. They are the basis for all Multikraft products, which are created
by fermentation. During fermentation, organic substances (such as herbs, sugar cane molasses
etc.)

What is EM made out of?


EM® is made up of 3 main genera: phototrophic bacteria, lactic acid bacteria, and yeast. A tan-
colored liquid with a low pH, EM® is produced through a natural fermentation process under
oxygen-free conditions. EM® is not genetically modified.
https://www.emnz.com/about-em

EM facut din humus si resturi de legume

https://vasilerosciuc.blogspot.com/2022/07/hranire-usoara-pentru-plante-cu-costuri.html
EM – TRICHODERMA

https://agrobiznes.md/trichoderma-cum-o-utilizam-pentru-a-combate-natural-bolile-si-creste-
imunitatea-plantelor.html

Trichoderma – cum o utilizăm pentru a combate natural


bolile și crește imunitatea plantelor

DeLuminita Crivoi
29 mart. 2022 | 15:03

‹ adv ›

  Cauți lucrători sezonieri? Plasează oferta aici.


În ciuda numelui destul de complicat, Trichoderma nu este o boală, ci un remediu pentru
combaterea bolilor produse de ciuperci la plante.

Pentru început, haideți să ne clarifică ce este Trichoderma. Aceasta este doar o ciupercă din
clasa Ascomicetelor, familia Hypocreaceae.
Valoarea sa principală pentru producători constă în faptul că în procesul de dezvoltare,
ciupercile din genul Trichoderma produc mai multe tipuri de antibiotice care distrug
ciupercile fitopatogene.

Cum funcționează Trichoderma


‹ adv ›

Credit pentru tehnică în cadrul parteneriatelor ››

De fapt, Trichoderma este o ciupercă comună ce se află în sol și care e folosită în agricultură
de mai bine de 70 de ani.

Dezvoltându-se pe suprafața rădăcinilor oricăror plante, crește capacitatea lor de absorbție,


creează o barieră naturală pentru flora fitopatogenă și sporește imunitatea.

Influența aplicării tratamentului cu Trichoderma spp. asupra parametrilor de creștere a


plantelor de tomate; Sursă: Combaterea biologică a ciupercii patogene Fusarium oxysporum
cu ajutorul tulpinilor de Trichoderma sp., autor: Inginer Alexandru Paica
În plus, în procesul de nutriție, Trichoderma descompune polizaharidele, transformând
nutrienții disponibili din sol într-o formă care este ușor asimilată de către plante.
‹ adv ›

Principalul său avantaj este că rădăcinile sau semințele tratate cu Trichoderma nu sunt
aproape niciodată afectate de boli fungice.

Citește și despre Tratamente cu iod și lapte la legume pentru recolte bogate.

Adică, putregaiul alb sau cenușiu, fuzarioza, alternarioza, piciorul negru, sau alte boli
produse de ciuperci sunt menținute sub control.

‹ adv ›

Trichoderma harzianum la microscop:


Sursă: US Departmen

 Pe baza sporilor, miceliului și resturilor Trichodermei se produc preparate precum


Trichodermina (Trichoderma harzianum), utilizate pentru combaterea fuzariozei,
putregaiului radicular sau ascohitozei la legume.
 Produse pe bază de Trichoderma lignorum sunt utilizate pentru tratarea semințelor
și prevenirea putregaiului alb la floarea soarelui, iar la vița de vie pentru stropiri în
perioada vegetației în scopul combaterii putregaiului cenușiu.
 Randamentul plantelor se modifică, de asemenea, datorită nutriției îmbunătățite,
produc cu aproape o treime mai multe fructe decât de obicei.
 Trichoderma și preparatele pe bază de ea sunt netoxice pentru oameni, animale,
insecte și pești, nu se acumulează în sol și nu afectează gustul și aspectul plantelor
cultivate.

Cum utilizăm Trichoderma pentru tratarea plantelor


Aplicarea Trichodermei depinde de problema pe care doriți să o rezolvați. În principiu,
introducerea în orice stadiu de creștere a plantelor le va aduce numai beneficii.

Dar trebuie să știți, că Trichoderma se poate dezvolta numai la temperaturi de la 5 la


35°C, ceea ce înseamnă că este inutil să o folosești în sezonul rece (la începutul primăverii
sau toamna târziu după recoltare).

Tratamentul semințelor cu Trichoderma


Tratamentul înainte de însămânțare al semințelor cu Trichoderma se efectuează cu 1-3
zile înainte de însămânțare.

Acestea sunt înmuiate într-o soluție preparată conform instrucțiunilor de pe ambalaj. De


obicei, se pregătește o soluție de 50 ml la 100 ml de apă și se înmoaie timp de 60 de minute.
Cu produse pe bază de Trichoderma lignorum se realizează prăfuirea semințelor în același
scop.

Semințele astfel tratate germinează mai bine și au cu 20% mai puține șanse de a suferi de boli
fungice în stadiul de răsad.

Tratamentul răsadurilor cu Trichodermă


Pentru a întări imunitatea plantelor și a condiționa supraviețuirea, tratamentul cu
Trichoderma poate fi efectuat chiar înainte de plantarea răsadurilor într-un loc
permanent.
Pentru a face acest lucru, pregătiți o soluție nutritivă în funcție de recomandările de pe
ambalaj. De obicei, se folosesc proporțiile de 100 ml la 10 litri de apă. Cu soluția obținută se
tratează răsadul.

Dacă răsadurile au fost deja scoase din ghivece, le puteți scufunda în soluția de
Trichoderma timp de 10-20 de minute, apoi le puteți planta.

În plus, produse pe bază de Trichoderma lignorum se utilizează pentru a proteja plantele de


boli cum ar fi putregaiul rădăcinii, prin stropirea plantelor în regiunea coletului cu suspensie
de 0,5%. Norma de consum a soluției de lucru 0,25-0,3 l/plantă (1,25-1,5 g/plantă).

Prelucrarea solului cu Trichoderma


Este logic să tratați solul cu Trichoderma în două cazuri – ca măsură preventivă înainte de
plantare și în timpul lucrărilor de primăvară sau de toamnă.

În primul caz, pentru majoritatea produselor, se prepară o soluție (50 ml la 10 litri de apă) și
se udă cu amestecul rezultat 10 metri pătrați de sol. Sau se iau deja 150 ml de preparat pentru
o găleată cu apă, dacă problema e gravă.

Primăvara, prelucrarea se efectuează cu o săptămână înainte de plantarea și semănatul


semințelor, toamna – imediat după recoltare sau când rezidurile de plante sunt introduse în
pământ.

Totodată, produse pe bază de Trichoderma lignorum se introduc în ghiveciul cu torf și gunoi


de grajd sau la răsădirea plantelor. De obicei, sunt recomandate 0,5-1,0 g/ghiveci sub plantă.

Tratamentul plantelor cu Trichodermă împotriva bolilor


Dacă termenul tratamentelor preventive a fost deja ratat și ați găsit primele semne de boală,
cum ar fi putregaiul alb sau cenușiu ori alte boli produse de fungi, le puteți trata urgent cu
Trichoderma.

Pentru a face acest lucru, adăugați 75-100 ml de preparat la o găleată cu apă și turnați sub
rădăcină la fiecare 10-12 zile, până când semnele bolii dispar.

Puteți face acest lucru și înainte de recoltare, deoarece s-a dovedit a fi un tratament efectiv.

Vezi aici și despre Producerea răsadurilor de roșii și ardei – sfaturi utile.

Important! Produsele pe bază de Trichoderma lignorum și Trichoderma harzianum sunt


permise pentru utilizare în agricultura ecologică.
COLOURS

S-ar putea să vă placă și