Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE EXAMEN-BIOCHIMIE, SEM I Aminoacizi si proteine 1. Ionizarea aminoacizilor in solutie 2. Punctul izoelectric (pI) al proteinelor 3.

Glutationul: structura si rol 4. Structura primara a proteinelor 5. Structura secundara a proteinelor 6. Structura tertiara a proteinelor 7. Structura cuaternara a proteinelor 8. Denaturarea proteinelor 9. Mioglobina: structura si functie 10. Hemoglobina: structura si functie 11. Imunoglobuline: clasificare si functie 12. Imunoglobulinele G: structura si functie 13. Fibrinogenul: structura si rol 14. Serin proteazele: structura si rol 15. Colagenul: structura si rol 16. Elastina: structura si rol Enzime 1. Proprietatile enzimelor analoage catalizatorilor 2. Specificitatile enzimelor (de reactie, de substrat, stereochimica) 3. Mecanismul de actiune al enzimelor 4. Constanta Michaelis (KM) a enzimelor 5. Dependenta vitezei reactiei enzimatice de concentratia substratului 6. Inhibitia competitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple 7. Inhibitia necompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple 8. Inhibitia uncompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentarea grafica, exemple 9. Enzime alosterice: structura si reprezentare grafica 10. Reglarea covalenta a enzimelor 11. Izoenzime 12. Complexe multienzimatice Glucide si lipide 1. 2. 3. 4. Dezoxizaharuri, aminozaharuri Oligozaharide Glicozaminoglicanii. Clasificare si rol Acidul hialuronic. Structura si rol

5. Condroitin sulfatii si dermatan sulfatii. Structra si rol 6. Heparina si heparan sulfatul. Structura si rol 7. Glicoprotreine. Structura si rol 8. Acidul fosfatidic si derivatii sai: structura si rol 9. Sfingolipidele: structura si rol 10. Acizii biliari primari. Structura si rol 11. Acizii biliari secundari. Structura si rol 12. Acizi nucleici 13. Nucleozide purinice. Structura si rol 14. Nucleozide pirimidinice. Structura si rol 15. Nucleotide purinice. Structura si rol 16. Nucleotide pirimidinice.Structura si rol 17. Structura covalenta a ADN-ului 18. Structura secundara a ADN-ului 19. Nuclozomii. Structura si rol 20. ADN polimeraza III 21. Replicarea la procariote 22. Replicarea la eucariote 23. Revers transcriptaza 24. ARNm. Structura si roluri 25. ARNt. Structura si roluri 26. ARNr. Structura si roluri 27. Transcrierea la eucariote 28. Transcrierea la procariote 29. Prelucrari posttranscriere ale moleculelor ARN 30. Excizia intronilor din ARNr 31. Excizia intronilor din ARNm 32. Excizia intronilor din ARNt 33. Modificari aditionale posttranscriere ale moleculelor ARNm, ARNt si ARNr 34. Caractertisticile codului genetic 35. Activarea aminoacizilor in procesul de biosinteza a proteinelor 36. Etapa de initire a lantului polipeptidic in biosinteza proteinelor 37. Etape de elongare a lantului polipeptidic 38. Biosinteza proteinelor la eucariote 39. Prelucrari posttraducere ale moleculelor proteice 40. Teoria operonului referitoare la reglarea biosintezei proteinelor 41. Leziuni ale moleculelor de ADN si repararea acestora 42. Mutatii - definitie, clasificarea, exemple 43. Restrictaze, clasificare, exemple rol.

SUBIECTE EXAMEN BIOCHIMIE-SEM II Hormoni 1. Mecanismul de actiune al hormonilor steroizi 2. Mecanismul de actiune al hormonilor tiroidieni 3. Receptori membranari: structura, interactiunea cu hormonii 4. Receptorul pentru insulin - structura, rol 5. Mecanismul de actiune al proteinelor G 6. Scrieti reactia de sinteza si degradare a AMP ciclic, precizand activatorii si inhibitorii enzimelor care intervin 7. Fosfolipaza C - reactia catalizata, rol 8. Protein kinaza AMPc dependenta structura, rol 9. Rolul glucagonului in reglarea glicemiei 10. Biosinteza hormonilor tiroidieni 11. Rolul parathormonului in reglarea calcemiei 12. Rolul insulinei in reglarea glicemiei 13. Biosinteza hormonilor medulosuprarenalieni 14. Catabolismul catecolaminelor 15. Mecanismul de actiune al adrenalinei si noradrenalinei 16. Descrieti etapa comuna in sinteza hormonilor steroizi - reactii, reglare 17. Implicatiile cortizolului in procesele metabolice 18. Reglarea secretiei de aldosteron 19. Rolurile aldosteronului 20. Hormonii sexuali masculini - mecanism de actiune, rol 21. Hormonii sexuali feminini - mecanism de actiune, rol Metabolism energetic 1. Fosforilarile la nivel de substrat, semnificatie, reactii, enzime implicate 2. Factorii care imprima anumitor legaturi caracterul macroergic 3. Utilizarea metabolica a ATP, UTP, CTP 4. Organizarea componentilor lantului transportorilor de electroni 5. Teoria chemiosmotica

6. Decuplanti ai fosforilarii oxidative 7. Controlul respirator 8. Lanturi transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativa 9. Surse de specii reactive ale oxigenului (SRO) in organism 10. Mijloace enzimatice si neenzimatice de protectie a organismului impotriva SRO 11. Reoxidarea NADH citosolic Metabolism glucidic 1. Caile de metabolizare ale glucozei, enumerare, roluri 2. Etapele glicolitice consumatoare de ATP: reactii, reglare 3. Etapele glicolitice in care se formeaza ATP: reactii 4. Glicoliza in eritrocite 5. Reglarea glicolizei 6. Bilantul energetic al glicolizei 7. Soarta metabolica a piruvatului 8. Reglarea alosterica si covalenta a activitatii piruvat dehidrogenazei 9. Reactia de initiere a ciclului Krebs 10. Beneficiul energetic al ciclului Krebs 11. Reglarea activitatii cilului Krebs 12. Ciclul Krebs-cale amfibolica 13. Reactii anaplerotice 14. Substratele chimice utilizate in gluconeogeneza 15. Gluconeogeneza din lactat 16. Scrieti ecuatiile chimice ce conduc la sinteza glucozei din glicerol 17. Gluconeogeneza din aminoacizi 18. Reglarea gluconeogenezei 19. Scrieti si comentati secventa de reactii glicerol' acid 6-fosfo gluconic 20. Reactia de obtinere a UDP-glucozei si caile de utilizare a acesteia 21. Metabolizarea fructozei 22. Metabolismul galactozei 23. Reactia catalizata de glicogen fosforilaza, reglare 24. Reactia catalizata de glicogensintaza, reglare

Metabolismul lipidelor 1. Reglarea hormonala a lipolizei in adipocite 2. Scrieti reactia de activare a acizilor grasi si comentati transportul lor din citosol in matrixul mitocondrial 3. Etapele oxidarii acizilor grasi: reactii, coenzime 4. Bilantul energetic al oxidarii complete a acidului palmitic 5. Oxidarea acizilor grasi in peroxizomi 6. Cetogeneza: reactii si comentarii privind reglarea procesului 7. Caracteristicile generale ale procesului de sinteza a acizilor grasi 8. Reactia de initiere a biosintezei acizilor grasi, reglarea etapei 9. Sinteza acidului palmitic catalizata de acid gras sintaza 10. Biosinteza acizilor grasi nesaturati 11. Soarta metabolica a citratului: reactii, cadrul metabolic, reglare 12. Biosinteza trigliceridelor in ficat 13. Biosinteza trigliceridelor in adipocite 14. Scrieti reactia catalizata de enzima cheie a biosintezei colesterolului si comentati reglarea procesului 15. Transformarea colesterolului in acizi biliari, circuitul enterohepatic al acestora 16. Lipoproteine: structura, enumerare, modalitati de separare 17. Metabolizarea chilomicronilor 18. Metabolizarea VLDL 19. Metabolizarea LDL 20. Metabolizarea HDL 21. Eliberarea acidului arahidonic din glicerofosfolipidele membranare: reactie, reglare 22. Rolul fiziologic al PGI2 si TXA2 cu sublinierea antagonismului lor functional 23. Mecanismele de actiune ale prostanoizilor. Metabolismul aminoacizilor si proteinelor 24. Biosinteza hemului: etapa relgatoare, reactie, reglare 25. Catabolismul hemului 26. Circuitul fierului in organism

S-ar putea să vă placă și