Sunteți pe pagina 1din 2

Pt Biochimie:

1.baze azotate purinice:denumire si structura


2.glicoliza: activarea glucozei in vederea oxidarii
3.aminoacizi bazici:denumire si structura
4.Vitamina PP
5.Izomerie optica-Alanina enantiomeri
6.Legaturile care influenteaza structura proteinelor:Leg Van
der Vaals si cele de Sulf
7.dizaharide.exemple.structuri
8.structura primara si secundara a proteinelor.exemple
9.reactiile aminoacizilor in functie de radicalul R.formarea
cisteinei
10.vitamina B6: surse alimentare, necesar, manifestarile
hipovitaminozei
12.caracterul amfoter al aminoacizilor
13.reactiile de decarboxilare a aminoacizilor
14.Baze azotate purinice
15.Glicoliza;
16.Acizi bazici;
17.Reactii de decarboxilare a aminoacizilor;
18.Reactii multienzimatice ale decarboxilarii acidului
piruvic;
19.Aminoacizi decarboxilici;
20.Colesterol;
21. Vitamina B6: surse, necesar, hipovitaminoza
22. Caracterul amfoter (proprietatile acido-bazice)
23. Reactii ale aminoacizilor din care rezulta biogene
24.acizii grasi structura, rol, exemple
25.oxidarea acizilor grasi
26. specificitatea enzimelor: specificitatea de grup.
definitie. exemple
27.fosfatidilinozitoliu. structura.rol
28. reactiile de biosinteza ale glicinei(din NH3 si CO2)
29.aminoacizii ce contin in radical grupa OH
30 .activarea acizilor grasi in scopul oxidarii
31.modificarile nicotinamidei in urma reactiei de oxidoreducerii
32.Trigligeride:structra, rol , exemple
33. Coenzima A: rol, reactii
34.Transaminarea (ping-pong)
35.catalaza enzimatica-definitie si exemple de reactii
catalizate
36.fosfatidilserina-structura si rol
37.structura tertiara si cuaternara a proteinelor
38. glucidele: structura chimica,definitie,exemple
39. specificitatea enzimelor: specificitatea
absoluta,exemple
40. dezaminarea oxidativa a aminoacizilor si eliminarea NH3.
41. aminoacizii esentiali:definitie si structura
42. polizaharidele definitie si exemple
43.biosinteza glicinei definitie si reactia
44.AA dicarboxilici:structura
45. colesterol:rol si strucura
46.structura intermediara decarboxilara a acidului piruvic
47.Dizaharide:structura, exemple
47. Structura primara si secundara a proteinelor

48. Reactii specifice radicalului R - formarea cistinei


49. fosfatidilserina
50. lant peptidic
51. hidroliza gliceridelor
52. enzimele , rol , exemple
53.glucidele - rol definite exemple
54. reactii de tranzaminare
55. Fosfatidilinozitolul
56. specificitatea enzimatica
57. reactiile de biosinteza a glicinei
58. Vitamina B6- manifestarile hipovitaminozei,in ce
alimente se gaseste, necesarul
59. Proprietatile acido-bazice.
60. reactiile cimice de decarboxilare
61.s istemul multicoenzimatic ce intervine in degradarea
acidului piruvic
62. biosinteza tirozinei din fenilalanina
63. specificitatea enzimatica:specificitatea sterica,
definitie +exemplu
64. vit B6
65. caracterul amfoter al aminoaciyilor
66. reactii de decarboxilare a aminoac. prin formare de
amide biogene.
67. Aminoacizii denumire, structura
68. Polizaharide: structura, exemple
69. aminoacizii dicarboxilici: enumerare si str.
70. colesterolul: str. si rol in organism.
71. caracterul multienzimatic al decarboxilarii acidului
piruvic.
72. Specificitatea enzimelor - definitie generala
73. Glicoliza ( de cine este catalizata + detalii )
74. Aminoacizii tiolici: enumerare,structura
75. Baze pirimidinice: enumerare,structura.
76. Biosinteza gliceridelor la nivelul enterocitului.

S-ar putea să vă placă și