Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Referitor la procesele metabolice de la nivelul mitocondriei putem afirma urmatoarele: {

~%33%Degradarea glucozei prin glicoliza are loc extramitocondrial ~%-50%Piruvatul rezulta prin beta-oxidarea acizilor grasi ~%-50%Acetil-CoA este degradata in piruvat in cadrul ciclului acizilor tricarboxilici ~%33%La nivelul mitocondriei au loc procese de biosinteza a ATP ~%34%La nivelul mitocondriei au loc procese catabolice oxidative 2.Care din urmatoarele maladii este considerata boala lizozomala: { ~%-25%Sindromul Zellweger ~%100%Maladia Gaucher ~%-25%Neuropatia optica ereditara Leber (LHON) ~%-25%Maladia Alzheimer ~%-25%Distrofia musculara Duchenne 3.Afirmatiile de mai jos referitoare la incidenta si rolul apoptozei sunt adevarate, cu exceptia uneia: { ~%-25%este denumita si moarea celulara programata ~%-25%reprezinta o trasatura fundamentala a dezvoltarii organismului ~%100%este un proces care apare doar in conditii patologice ~%-25%apare si in cursul dezvoltarii normale a embrionului ~%-25%apoptoza apare si in tesutul neoplazic 4.Care din caracteristicile morfologice de mai jos apartin apoptozei? { ~%25%in apoptoza moartea afecteaza celule individualizate ~%-100%in apoptoza moartea afecteaza o populatie mai larga de celule ~%25%are loc a fragmentare a nucleului ~%25%are loc o fragmentare a membranei celulare ~%25%in final intreaga celula se fragmenteaza in corpi apoptozici care ulterior vor fi fagocitati 5.Termenul de apoptoza este sinonim cu: { ~%-25%necroza celulara ~%-25%diviziunea celulara ~%100%moartea celulara programata ~%-25%diferentierea celulara ~%-25%transformarea maligna } 6.Care din urmatoarele tipuri de proliferare nu sint neoplazii: { ~%25%tumorile benigne ~%-50%tumorile maligne ~%25%hiperplazia ~%25%metaplazia ~%25%anaplazia 7.Care din urmatorii factori de mediu sint agenti cancerigeni biologici? { ~%-33%solventii organici ~%-33%pesticidele ~%-34%radiatiille UV ~%50%virusurule oncogene cu genom ARN ~%50%retrovirusurile 8.Care din urmatoarele etape reprezinta etape ale procesului de cancerogeneza: { ~%33%initierea ~%-50%inhibitia ~%33%promotia ~%-50%deconversia ~%34%progresia

9.Procesul neoplazic poate fi caracterizat astfel: { ~%34%cancerul are o etiologie multifactoriala (agenti cancerigeni fizici, chimici, biologici) ~%-50%in majoritatea cancerelor umane nu sint implicati factori de mediu ~%-50%cancerul se datoreste unei singure alterari genetice ~%33%in cancer sint necesare mai multe alterari genetice ~%33%cancerul are o dezvoltare in mai multe etape 10.Antioncogenele se mai numesc si: { ~%-25%proto-oncogene ~%-25%gene stimulatoare ale cresterii tumorale ~%100%gene supresoare ale cresterii tumorale ~%-25%genele senescentei ~%-25%promo-oncogene } 11.Componenta structurala cu rol in mentinerea pH-ului acid din interiorul lizozomilor este reprezentata de: { ~%50%O pompa protonica ~%-33%Na/K ATP-aza ~%-34%Ca ATP-aza ~%50%H ATP-aza membranara ~%-33%H ATP-aza din matricea lizozomilor } 12.Agentii chimici cancerigeni sau potential cancerigeni sunt reprezentati de: { ~%-33%Radiatiile UV ~%-33%Radiatiile ionizante ~%50%Hidrocarburi policiclice alifatice ~%50%Solventi ~%-34%Virusurile cu genom AR 13.Care din afirmatiile referitoare la sinteza si morfologia ribozomilor sint adevarate: { ~%-50%Sinteza subunitatilor ribozomale se realizeaza la nivelul RER ~%33%Sinteza subunitatilor ribozomale se realizeaza la nivelul nucleolului ~%33%Subunitatile ribozomale sint exportate separat in citoplasma ~%-50%Ribozomi sint delimitati de o membrana simpla ~%34%Sint cele mai mici organite celulare 14.Ribozomii sint implicati in: { ~%33%Sinteza proteica ~%-50%Sinteza lipidelor ~%33%Translatia proteinelor ~%34%Descifrarea mesajului ARNm ~%-50%Digestia celulara 15.Ribozomii atasati RE sintetizeaza: { ~%-50%Proteine mitocondriale ~%33%Proteinele necesare RE ~%33%Proteinele necesare aparatului Golgi ~%34%Proteine lizozomale ~%-50%Proteine peroxizomale 16.Biogeneza lizozomilor are loc la intersectia dintre 2 cai: { ~%-25%Calea de secretie si calea exocitozei ~%100%Calea de secretie si calea endocitozei ~%-25%Calea de digestie si calea secretorie ~%-25%Calea exocitozei si calea endocitozei

~%-25%Calea de secretie si calea sintezei proteice

17.Enzimele lizozomale: { ~%50%Sint in numar de aprox. 50 ~%-33%Cele mai importante sunt: D-aminoacidoxidaza, catalaza si uratoxidaza ~%-33%Sint marcate specific cu guanozin-2-fosfat ~%50%Markerul specific este manozo-6-fosfat ~%-34%Sint active la pH de 7,2 18.Codonul START cu care incepe translatia unui ARNm este: { ~%-25%UUC ~%-25%UUU ~%100%AUG ~%-25%AAA ~%-25%ACA 19.Cele 2 subunitati ribozomale se unesc ca sa formeze un ribozom functional atunci cind intilnesc o molecula de: { ~%-25%ARNr ~%-25%ATP ~%-25%AMPc ~%-25%ARNt ~%100%ARNm 20.Din punct de vedere electronomicroscopic RE este format din: { ~%33%retea de saci si cisterne delimitate de o membrana simpla ~%-50%retea de saci si cisterne delimitate de o membrana dubla: externa si interna ~%33%lumenul RE este o continuare a lumenului (cisternei) perinucleare ~%-50%lumenul RE se continua cu lumenul aparatului Golgi ~%34%membana RE este o continuare a membranei externe nucleare 21.Cu ajutorul fagolizozomilor sint digerate: { ~%-50%Organite proprii uzate ~%33%Bacterii ~%33%Resturi celulare ~%34%Celule imbatrinite ~%-50%Substantele proteice aflate in exces 22.Din zona trans a aparatului Golgi se desprind: { ~%-33%Veziculele de tranzitie ~%50%Veziculele de secretie ~%50%Lizozomii primari ~%-33%Lizozomii tertiari ~%-34%Veziculele de transport 23.Lizozomii participa la procesul de autofagie prin care sint digerate: { ~%-33%Moleculele endocitate ~%-33%Moleculele exocitate ~%-34%Bacterii ~%50%Organite proprii uzate ~%50%Organite imbatrinite, in hipofunctie 24.Aparatul Golgi preia de la RE produsi de natura: { ~%-33%Glucidica ~%50%Proteica

~%50%Lipidica ~%-33%Apa si sarurile minerale ~%-34%Substantele anorganice

25.Mitocondriile sint cel mai bine reprezentate in: { ~%-25%Macrofage ~%-25%Celulele Kupffer ~%100%Hepatocite ~%-25%Hematii ~%-25%Eritrocite 26.Care din urmatoarele organite celulare prezinta o membrana dubla: { ~%50%Nucleul ~%-34%Nucleolul ~%50%Mitocondria ~%-33%Aparatul Golgi ~%-33%RE 27.Matricea mitocondriala contine: { ~%33%Genomul mitocondrial ~%33%ADN mitocondrial, ARNt si numerosi ribozomi ~%-50%ADN nuclear, ARNt si numerosi ribozomi ~%-50%Genomul celular ~%34%Sistem genetic propriu, complet separat de genomul celulei 28.Care sint principalele substraturi organice mari furnizoare de energie, care sufera procese de degradare oxidativa la nivelul mitocondriei: { ~%50%Glucidele ~%50%Acizii grasi (lipidele) ~%-34%ATP ~%-33%Apa ~%-33%Sarurile minerale 29.Care din urmatoarele procese se desfasoara extramitocondrial: { ~%-25%Oxidarea acizilor grasi ~%-25%Ciclul Krebs ~%-25%Transportul electronilor prin lantul respirator ~%-25%Oxidarea acetil CoA pina la CO2 ~%100%Etapa initiala a metabolismului glucidic-glicoliza- cu obtinerea piruvatului 30.In matricea mitocondriala sint localizate urmatoarele procese: { ~%-50%Transportul electronilor prin lantul respirator ~%33%Oxidarea acizilor grasi ~%33%Ciclul Krebs ~%34%Oxidarea piruvatului la Acetil CoA ~%-50%Etapa initiala a metabolismului glucidic-glicoliza- cu obtinerea piruvatului 31.La nivelul membranei interne mitocondriale sint localizate urmatoarele proteine (complexe enzimatice): { ~%25%Proteinele lantului tansportor de electroni ~%25%Complexul enzimatic ATP-sintetaza ~%25%Proteinele transportoare care permit pasajul metabolitilor in si din matrice ~%-100%Enzimele ciclului Krebs ~%25%Complexele lantului respirator

32.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la complexul ATP-sintetazei sint adevarate: { ~%33%Poate transforma energia gradientului de protoni in energie a legaturilor chimice (ATP) ~%-50%Este format din trei complexe enzimatice care au rolul de a transfera electroni prin membrana interna ~%33%Este formata din doua subunitati: F0 siF1 ~%-50%Este formata din doua subunitati: mare si mica, delimitate de membrana ~%34%Este un dispozitiv de cuplare reversibila: poate sintetiza dar si hidroliza ATP

33.In semnalizarea paracrina: { ~%100%Moleculele semnal actioneaza local pentru a influenta activitatea celulelor vecine ~%-25%Moleculele semnal numite hormoni sint transportate prin sistemul circulator pentru a actiona la distanta pe celulele tinta ~%-25%Anumite celule raspund la moleculele semnal pe care le produc ele insele ~%-25%Membrana celulei semnalizatoare este in contact direct cu membrana celulei tinta ~%-25%Nici un raspuns 34.Neurotransmitatorii: { ~%33%Sint molecule hidrofile de semnalizare ~%34%Nu pot strabate membrana plasmatica si de aceea se leaga la receptorii suprafetei celulare ~%-50%Patrund prin difuziune si se leaga la receptorii intracelulari (din nucleu si citosol) ~%33%Transporta semnale intre neuroni ~%-50%Sint reprezentati de vitamina D, acidul retinoic 35.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la factorii de crestere sint adevarate: { ~%50%Sint polipeptide ce cuprind molecule semnal, controlind cresterea si diferentierea celulara ~%-34%Sint molecule hidrofobe de semnalizare care strabat membrana plasmatica ~%-33%Controleaza strict cresterea si dezvoltarea tumorilor la nivelul sistemului nervos ~%-33%Exista factori de crestere ai neuronilor care controleaza proliferarea (diviziunea) neuronilor ~%50%Exista factori de crestere epidermica care controleaza proliferarea celulara 36.Tinind cont de functiile pe care le au receptorii de suprafata (membranari) in semnalizarea celulara, acestia pot fi clasificati astfel: { ~%33%Receptorii cuplati cu proteina G ~%33%Receptorii tirozin kinazici ~%34%Receptorii citokinelor si ai tirozin kinazelor nereceptoare ~%-50%Receptorii citosolici ~%-50%Receptorii nucleari 37.Comunicarea prin semnale intercelulare (semnalizarea intercelulara) implica urmatoarele etape: { ~%25%Sinteza si eliberarea moleculei semnal de catre celula semnalizatoare ~%25%Sinteza si eliberarea ligandului de catre celula semnalizatoare ~%25%Transportul catre celula tinta ~%25%Detectia semnalului de catre un receptor specific de pe celula tinta ~%-100%Detectia semnalului de catre un receptor specific de pe celula semnalizatoare 38.Care din urmatoarele afirmatii privind receptorii membranari implicati in semnalizarea intercelulara sint corecte: { ~%33%Sint situati la nivelul celulei tinta ~%33%Sint proteine sau complexe proteice transmembranare ~%-50%Sint lipide membranare ~%34%Prezinta un situs specific de legare a ligandului (moleculei semnal)

~%-50%Se mai numesc si liganzi 39.Urmatoarele asociatii dintre organitele celulare si functiile acestora sint corecte: { ~%-50%Ribozomii - sinteza proteica si lipidica ~%34%Ribozomii - sinteza proteica ~%33%cAparatul Golgi - secretia celulara ~%-50%Peroxizomii - digestia celulara ~%33%Mitocondriile - conversia energiei 40.Urmatoarele asociatii dintre organitele celulare si functiile acestora sunt corecte: { ~%33%RER - sinteza proteica si lipidica ~%34%REN - sinteza lipidica, detoxifiere ~%-50%Lizozomi - conversia energiei ~%-50%Peroxizomii - digestia celulara ~%33%Aparatul Golgi - preluarea, prelucrarea, sortarea si ambalarea produsilor de secretie 41.Reticulul endoplasmic rugos are urmatoarele caracteristici: { ~%33%Are rol in sinteza proteinelor "de export" ~%-50%In celula musculara este reprezentat de reticulul sarcoplasmatic ~%34%La nivelul neuronilor multipolari RER este reprezentat de corpii Nissl ~%-50%La nivelul neuronilor multipolari RER este reprezentat de corpii Berg ~%33%Are rol in sinteza proteinelor destinate membranei peroxisomale 42.Subunitatile ribozomale prezinta urmatoarele caracteristici: { ~%50%La nivelul subunitatii mari se afla tunelul polipeptidului nascend ~%-33%La nivelul subunitatii mici se afla tunelul polipeptidului nascend ~%50%Intre cele 2 subunitati se afla un canal destinat ARNm ~%-33%Intre cele 2 subunitati se afla un canal destinat ARNt ~%-34%Intre cele 2 subunitati se afla un canal destinat ARNr 43.La nivelul subunitatilor ribozomale sunt localizate urmatoarele structuri si procese: { ~%33%Subunitatea mare prezinta 3 locusuri destinate ARNt-aa ~%-50%Subunitatea mica prezinta 3 locusuri destinate ARNm ~%33%ARNt patrunde in locusul A si transporta Metionina pentru codonul start ~%-50%ARNt patrunde in locusul A si transporta Metionina pentru codonul stop ~%34%ARNt lipsit de aminoacid este eliberat din ribozom prin locusul E 44.Sinteza proteinelor sau translatia are loc in urma proceselor de: { ~%-25%Replicatie si Transport ~%-25%Reparatie si Tranzitie ~%-25%Replicare si Transpozitie ~%-25%Replicare si Translocatie ~%100%Replicare si Transcriptie 45.Enzimele lizozomale sunt reprezentate de: { ~%33%Nucleaze ~%33%Lipaze ~%-50%Caspaze ~%34%Proteaze ~%-50%Tripsinogen 46.Proteinele sintetizate la nivelul ribozomilor liberi NU sunt destinate: { ~%33%Lizozomilor ~%34%Secretiei celulare ~%-50%Mitocondriilor ~%-50%Nucleului ~%33%Membranei celulare

47.Functiile Aparatului Golgi constau in: { ~%25%Secretia proteinelor de export ~%25%Secretia proteinelor destinate membranei celulare si lizozomilor ~%25%Biosinteza si regenerarea membranelor ~%-100%Secretia acizilor grasi polinesaturati (PUFA) destinati membranei celulare ~%25%Biosinteza lizozomilor 48.Moleculele de semnalizare care NU traverseaza membrana celulara sunt: { ~%-50%a. Molecule hidrofobe care se leaga de receptorii membranari ~%-50%b. Hormonii steroizi, tiroidieni, vitamina D, acidul retinoic ~%33%c. Molecule hidrofile care se leaga de receptorii membranari ~%33%d. Hormonii peptidici si factorii de crestere ~%34%e. Molecule hidrofile deoarece sunt lipofobe si nu pot traversa bistratul lipidic al plasmalemei

49.Functiile reticulului endoplasmic neted sunt reprezentate de: { ~%-50%Functia de sinteza proteica ~%33%Functia de sinteza lipidica ~%-50%Functia de sinteza proteica si lipidica ~%33%Functia de detoxifiere ~%34%Functia de stocare a Ca si ATP la nivelul celulei musculare 50.Care din afirmatiile referitoare la sinteza si morfologia ribozomilor sunt false: { ~%50%Sinteza subunitatilor ribozomale se realizeaza la nivelul RER ~%-33%Sinteza subunitatilor ribozomale se realizeaza la nivelul nucleolului ~%-33%Subunitatile ribozomale sint exportate separat in citoplasma ~%50%Ribozomi sint delimitati de o membrana simpla ~%-34%Sint cele mai mici organite celulare 51.Ribozomii NU sunt implicati in: { ~%-33%Sinteza proteica ~%50%Sinteza lipidelor ~%-33%Translatia proteinelor ~%-34%Descifrarea mesajului ARNm ~%50%Digestia celulara 52.Enzimele peroxizomale: { ~%-50%Sunt reprezentate de: nucleaze, lipaze, proteaze, etc. ~%33%Sunt reprezentate de Daminoacidoxidaza, uratoxidaza, catalaza ~%-50%Sunt dependente de pH-ul acid ~%33%Actiunea lor nu este influentata de pH ~%34%Sunt sintetizate de ribozomii liberi din citosol 53.Enzimele lizozomale: { ~%-50%Sunt in numar de aprox. 50 mii ~%33%Sunt reprezentate de: nucleaze, lipaze, proteaze, etc. ~%33%Sunt marcate specific cu manoza-6-fosfat ~%-50%Markerul specific este adenozin-3-fosfat ~%34%Sunt active la pH de 5 54.Codonul START si anticodonul cu care incepe translatia sunt: { ~%-25%UUC - AAG ~%-25%UGU - ACA ~%-25%AGA - UCU

~%100%AUG - UAC ~%-25%AAA - UAU 55.Cele 2 subunitati ribozomale se unesc ca sa formeze un ribozom functional atunci cind intilnesc o molecula de: { ~%-25%ARNr (ARN ribozomal) ~%-25%ATP (adenozin-trifosfat) ~%-25%sARN (small ARN) ~%-25%ARNmt (ARN mitocondrial) ~%100%ARNm (ARN mesager) 56.Din punct de vedere electronomicroscopic RER este format din: { ~%-50%Retea de saci si cisterne delimitate de o membrana tripla ~%33%Retea de saci si cisterne delimitate de o membrana simpla ~%-50%Lumenul RE prezinta un continut asemanator cu spatiul intermembranar mitocondrial ~%33%Lumenul RE nu se continua cu lumenul aparatului Golgi ~%34%Membana RE, la fel ca si membrana externa nucleara prezinta ribozomi atasati

57.Cu ajutorul autofagolizozomilor sint digerate: { ~%100%Organite proprii uzate ~%-25%Bacterii ~%-25%Corpii apoptotici ~%-25%Celule germinative aflate in faza G1 a ciclului celular ~%-25%Substantele proteice aflate in exces 58.Din portiunea distala a aparatului Golgi se desprind: { ~%-25%Veziculele de tranzitie ~%100%Veziculele de secretie ~%-25%Peroxizomii primari ~%-25%Corpii reziduali ~%-25%Veziculele de transport 59.Lizozomii participa la procesul de crinofagie prin care sunt digerate: { ~%-25%Moleculele endocitate ~%-25%Moleculele exocitate ~%100%Substantele proteice in exces ~%-25%Organite proprii uzate ~%-25%Organite imbatrinite, in hipofunctie 60.Aparatul Golgi poate retransfera spre RER: { ~%-25%Glucide proprii RER ~%100%Proteine proprii RER ~%-25%Lipide proprii RER ~%-25%Manoza-6-fosfat ~%-25%Compusi sulfatati 61.Mitocondriile lipsesc in: { ~%-25%Macrofage ~%-25%Celulele Kupffer ~%-25%Hepatocite ~%-25%Histiocite ~%100%Eritrocite 62.Care din urmatoarele organite celulare prezinta doua membrane: {

~%-25%Nucleul si Nucleolul ~%-25%Nucleolul si Ribozomii ~%100%Nucleul si Mitocondria ~%-25%Lizozomii si Aparatul Golgi ~%-25%Reticulul endoplasmic neted si rugos 63.Matricea mitocondriala contine: { ~%-25%ATP-sintetaza ~%100%Enzimele ciclului acizilor tricarboxilici ~%-25%Enzimele lantului respirator ~%-25%F0F1-ATP-aza ~%-25%Colagenaza de tip IV 64.Care sunt principalele molecule ce contin electroni cu energie inalta utilizate in lantul respirator: { ~%-33%PPAR-gamma ~%-33%NFkB ~%50%NADH ~%50%FADH2 ~%-34%iNOS

65.Care din urmatoarele procese se desfasoara intramitocondrial: { ~%25%Oxidarea acizilor grasi ~%25%Ciclul Krebs ~%25%Transportul electronilor prin lantul respirator ~%25%Oxidarea acetil CoA pina la CO2 ~%-100%Etapa initiala a metabolismului glucidic -glicoliza- cu obtinerea piruvatului 66.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la complexul ATP-sintetazei sunt false: { ~%-33%Poate transforma energia gradientului de protoni in energie a legaturilor chimice (ATP) ~%50%Este format din trei complexe enzimatice care au rolul de a transfera electroni prin membrana interna ~%-33%Este formata din doua subunitati: F0 si F1 ~%50%Este formata din doua subunitati: mare si mica, delimitate de membrana ~%-34%Este un dispozitiv de cuplare reversibila: poate sintetiza dar si hidroliza ATP 67.In semnalizarea endocrina: { ~%-25%Moleculele semnal actioneaza local pentru a influenta activitatea celulelor vecine ~%100%Moleculele semnal numite hormoni sint transportate prin sistemul circulator pentru a actiona la distanta pe celulele tinta ~%-25%Anumite celule raspund la moleculele semnal pe care le produc ele insele ~%-25%Membrana celulei semnalizatoare este in contact direct cu membrana celulei tinta ~%-25%Nici un raspuns corect