Sunteți pe pagina 1din 28

TEMA PROIECT

Sa se proiecteze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+8 nivele din


diafragme de beton armat turnate monolit. Cladirea este destinata locuinta si este
amplasata intr-o zona urbana de calcul seismic D.
Inchiderea exterioara a cladirii se realizeaza din zidarie de BCA de 30 cm si
fasii din BCA de 7,5 cm. La compartimentarile interioare se foloseste zidarie din
BCA de 20 cm.
Acoperisul este de tip terasa cu scurgere interioara a apelor si se va termoizola
cu BCA de 20 cm grosime.
Planseele se vor realiza din beton armat prefabricat.
Hnivel=2,8 m
Grosime diafragma = 20 cm
Se cere:
Note de calcul pentru diafragmele din beton armat:
Piese scrise
Piese desenate:
- Plan armare diafragme
- Sectiune orizontala in diafragme
- Sectiune verticala in 2 diafragme
Nota de calcul
1. Evaluarea incarcarilor
2. Calculul total al greutatii structurii
3. Determinarea incarcarilor seismice
4. Stabilirea sectiunilor active de calcul si a caracteristicilor geometrice ale

diafragmelor transversale
5. Determinarea caracteristicilor de rigiditatea ale diafragmelor transversale la
deplasari laterale
6. Distributia incarcarilor totale intre diafragme

1. EVALUAREA INCARCARILOR
1.1 Incarcare panseu etaj curent
Incarcari

Nr.

Denumirea incarcarii

crt.
1

normate
(daN/m2)

Planseu beton armat

0,13 x 2500
2
Pardoseala
3
Ziduri despartitoare
Total
4
Incarcari utile
TOTAL

Coeficient
de incarcare

Incarcare
de calcul
(daN/m2)

325

1,1

357,5

100
100
525
150
675

1,3
1,4

130
140
627,5
210
837,5

1,4

1.2 Incarcare planseu terasa


Incarcari

Nr,

Denumirea incarcarii

crt,

normate
(daN/m2)

Planseu beton armat

0,13 x 2500
Beton de panta

0,12 x 2200
Termoizolatie

0,20 x 600
Sapa

0,02 x 2 x 2200
5
Hidroizolatie
6
Protectie hidroizolatie (pietris)
Total
11 Incarcari din zapada
TOTAL INCARCARE

Coeficient
de incarcare

Incarcare
de calcul
(daN/m2)

325,0

1,1

357,5

300

1,3

390

120

1,3

156

88

1,3

114,4

20
50
903
150
1053

1,3
1,3

65
65
1108,9
210
1319

1,4

1.3 Incarcare scara

Nr,
crt,

Incarcari
Denumirea incarcarii

normate
(daN/m2)

Coeficient
de incarcare

Incarcare
de calcul
(daN/m2)

Greutate placa

0,14 x 2500
Trepte

0,09 x 2500
Total
4
Incarcari utile

350

1,1

385

225

1,3

292,5

1,3

677,5
390
1067,5

575
300
875

TOTAL
1.4 Incarcare placa balcon (beton)

Nr,
crt,
1

Incarcari
Denumirea incarcarii

normate
(daN/m2)

Greutate placa

0,13 x 2500
2
Pardoseala
Total
3
Incarcari utile
TOTAL

Coeficient
de incarcare

357,5

100
425
200
625

1,3

130
487,5
280
767,5

- incarcarea planseului etaj curent - qpl = 627,5 daN/m2


- suprafata planseu etaj curent - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2
- suprafata gol - Sgol = 17 x 0,27 x 1,5 = 6,885 m2 (scara)
Spl = S - Sgol = 281,52 - 6,885 = 274,63 m2
Gpl = qpl x Spl = 627,5 x 274,63 = 172 333,46 daN
2.2 Calculul greutatii planseului terasa
- incarcare planseu terasa - qt = 1108,9 daN/m2
- suprafata planseu terasa - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2

Gt = qt x St= 1 108,9 x 281,36 = 312 000,1 daN

(daN/m2)

1,1

2.1 Calculul greutatii planseului etaj curent

St = S - Sgol = 281,52 - 0,16 = 281,36 m2

de calcul

325

2. CALCULUL TOTAL AL GREUTATII STRUCTURII

- suprafata gol - Sgol = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2

Incarcare

1,4

2.3 Calculul greutatii scarii

d
Hetaj

L=17 x 0,27=4,59 m
- incarcare scara - qsc = 677,5 daN/m2
- suprafata scara - Ssc = 5,37 x 1,2 = 6,44 m2
Gsc = qsc x Ssc = 677,5 x 6,44 = 4 365,81 daN
2.4 Calculul greutatii balconului
- incarcare placa balcon - qb = 487,5 daN/m2
- suprafata placa balcon - Sb = 3,6 x 1,2 = 4,32 m2
Gb = qb x Sb + (3,6 x 0,8 x 0,13 x 2500) + 2(1,2 x 0,8 x 0,13 x 2500) = 3 666 daN
2.5 Calculul greutatii diaframelor
Greutatea diafragmelor o vom calcula pe bucati,
a) Greutatea bucatilor de diafragama tip fig. 1

Fig. 1
Gd1 = 2[(14,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,4 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 42 000 daN
* La parter:
Gd1parter = Gd1 - Ggol usi = 42 000 - 3960 = 38 040 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 2500) = 3960 daN
b) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 2
Gd2 = 8[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500) + (3,7 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 50400 daN

Fig. 2
c) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 3

Fig.3
Gd3 = 2[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500)+ (5,1 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 16520 daN

d) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 4


Gd4 = 4[(4,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + (0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 26 880 daN

e) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 5


Gd5 = 2[(10 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =31 360 daN

f) Greutatea fasiilor de BCA de 7,5 cm


Greutatea fasiilor de BCA pe un etaj este:
Gfasii = 2(14,2 x 0,075 x 2,8 x 800) = 4771,2 daN
*La parter:
Gfasii parter = Gfasii - Ggol usi = 4771,2 - 1267,2 = 3504 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 800) = 1267,2 daN
Greutatea totala a diafragmelor pe un etaj si la parter este:
GD etaj = Gd1 + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii =
= 42 000 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 4771,2 = 171 931,2 daN
GD parter = Gd1parter + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii parter =
= 38 040 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 3504 = 166 704 daN
2.6 Calculul atic (beton)
- grosimea aticului = 15 cm
- inaltimea aticului = 60 cm
Gatic = (2 x 14,2 + 2 x 20,8) x 0,15 x 0,6 x 2500 = 15 750 daN
2.7 Calculul greutate ziduri exterioare
a) Zidarie exterioara la sufragerie:
G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (0,9 x 2 x 0,3 x 600) + (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600) = 648 daN
Gzid.ext.sufr. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 964,8 daN
b) Zidarie exterioara la bucatarie:
G=(2,6 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1310,4 daN
Ggol fereastra = (1,2 x 1,2 x 0,3 x 600 = 259,2 daN
Gzid.ext.buc. = G - Ggol fereastra = 1310,4 - 259,2 = 1051,2 daN
c) Zidarie exterioara la dormitor:
G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600)= 324 daN
Gzid.ext.dorm. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 1288,8 daN

Gzid.ext.ap.= 964,8 + 1051,2 + 1288,8 = 3304,8 daN


Gzid.ext.et. = 4 x 3304,8 = 13 219,2 daN
2.8 Calculul greutate ziduri interioare
a) Zidarie interioara la baie:
Gpereti baie = (2,2 x 0,2 x 2,8 x 600) + 2(2 x 0,2 x 2,8 x 600) = 739,2 + 1344=
=2083,2 daN
Ggol usa = (0,8 x 0,2 x 2 x 600)= 192 daN
Gzid.int.baie = G - Ggol usa = 2083,2 - 192 =1891,2 daN
Gzid.int.ap.= 1891,2 daN
Gzid.int.et. = 4 x 1891,2 = 7564,8 daN
2.9 Calculul greutatii pe fiecare etaj si al intregii structuri
Gparter = Gpl + Gsc + GD parter + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 360 683,27 daN
Getaj1 = Getaj2 = Getaj3 = Getaj4 = Getaj5 = Getaj6 = Getaj7 = Gpl + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gzid.ext.et.
+ Gzid.int.et. = 379 307,27 daN
Getaj8 = Gt + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gatic + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 534 723,91 daN
Gstructura = Gi = 3 550 558,094 daN = 3550,55 tone
3. DETERMINAREA INCARCARILOR SEISMICE
Mai intai se determina sarcina seismica totala:
St = c x Gstructura = x ks x x x x Gstructura =
= 1 x 0,16 x 2,5 x 0,25 x 0,8 x 3 550 558,094 = 284 044,65 daN
unde:
St - sarcina seismica totala
c - coeficient seismic global

- coeficient de importanta a cladirii


ks - coeficient functie de zona seismica

- coeficient de amplificare dinamica


- coeficient de micsorare a actiunii seismice
- coeficeint de echivalenta
Pentru determinarea sarcinilor seismice pe fiecare nivel folosim urmatoarele relatii
ale caror rezultate sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Sk =

Nr.crt.
Parter
Etaj1
Etaj2
Etaj3
Etaj4
Etaj5
Etaj6
Etaj7
Etaj8
Total

S t G k hk
G k hk
k

hk = S t hk

Greutatea pe
fiecare etaj Gk
360683,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
534723,914
3550558,094

Inaltimea
pana la
nivel hk
2,8
5,6
8,4
11,2
14
16,8
19,6
22,4
25,2

Gkhk
795325,013
1590650,03
2385975,04
3181300,05
3976625,07
4771950,08
5567275,09
6362600,1
7157925,12

Gkhk
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6
35789625,6

Sarcina
seismica pe
nivel - Sk
360683,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
379307,2725
534723,914
3550558,094

Observam ca:
Sp + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 = Gstructura

4.

STABILIREA

SECTIUNILOR

CARACTERISTICILOR

ACTIVE

GEOMETRICE

DE

ALE

CALCUL

SI

DIAFRAGMELOR

TRANSVERSALE
Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale diafragmelor se folosesc
urmatoarele notatii si relatii de calcul ale caror rezultate vor fi centralizate in
tabele de mai jos pentru fiecare diafragma in parte:
- Ai - suprafata bucatii de diafragma i
- Yci - pozitia centru de greutate al partii de diafragama i fata de axa
- Yc - pozitia centrului de greutate al intregii sectiunii fata de axa

- Iyi - moment de inertie fata de centru de greutate propriu al partii de


montant/rigla i
- Im/Ir - moment de inertie al montantului/riglei in raport cu axa ce trece prin
centru de greutate al intregii sectiuni
- Ami = sectiunea activa la compresiune excentrica
- Amti - sectiunea activa la forta taietoare
Relatii de calcul:
Yc =

Ai Yci
Ai

d i = Yc Yi

I yi =

l4
pentru patrat
12

I yi =

b h3
pentru dreptunghi
12

I m / I r = ( I yi + Ai d i2 )

Structura este compusa precum urmeaza:

7 diafragme transversale (vezi fig. 6):


DT1 DT7 - diafragme fara goluri
DT2 DT6 - diafragme cu un sir de goluri
DT3 DT5 - diafragme cu un sir de goluri
DT4 diafragma fara goluri

4 diafragme longitudinale (vezi fig. 7)


DLD DLA
DLB DLC

4.1 Diafragmele DT1DT7 (vezi fig. 8)

Acest tip de diafragme este alcatuit dintr-un singur montant.


4.1.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpile mici
bdr = 0,2 m (pana la primul gol) => bp = 0,2+0,2 = 0,4 m
b) Talpile mari
bdr = 6 x d = 6 x 0,2 = 1,2 m => bp = 0,2 + 1,2 = 1,4 m
4.1.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma
DT1DT7

Montant/Rigl
a
M1

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
[m2]
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
0.16 1.02 0.28 0.56 0.28 1.02 0.16

Yc1
Yc2 Yc3 Yc4 Yc5 Yc6 Yc7 Yc
[m]
[m]
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
14.00 11.25 8.60 7.10 5.60 2.95 0.20 7.10
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
6.90 4.15 1.50 0.00 1.50 4.15 6.90
Iy1
[m4]
0.0021

Iy2
Iy3
4
[m ]
[m4]
2.21 0.0009

Montant/Rigl
Diafragma
a
DT1DT7 Montant 1

Iy4
Iy5
Iy6
Iy7
Im / Ir
4
4
4
4
[m ]
[m ]
[m ]
[m ]
[m4]
0.37 0.0009 2.21 0.0021 56.42
bp1
[m]
1.40

bp2
[m]
0.40

Ami
[m2]
3.48

4.2 Diafragmele DT2DT6 (vezi fig. 9)


Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.
4.2.1 Calculul latimii talpilor
a) Montant 1
bdr = 0,6 m (distanta pana la primul gol)
bstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = bdr + bstg + 0,20 = 2,00 m
b) Montant 2
bp = bdr + bstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m

Amti
[m2]
2.58

c) Rigla
bp = 0,20 m
4.2.2 Calculul caracteristicilor geometrice
Diafragma
DT2DT6

Montant/Rigl
a
M1
M2
R1

d1
d2 Iy1
[m] [m] [m4]
0,09 0,31 0,0013
0,36 1,69 0,8442
0,0085

A1
[m2]
0,4
0,74
0,16

A2
[m2]
0,12
0,16

Yc1 Yc2 Yc
[m] [m]
[m]
0,70 0,30 0,61
2,25 0,2 1,89
0,4
0,4

Iy2
Im / Ir
4
[m ]
[m4]
0,0036 0,0197
0,0009 1,3979
0,0123

Montant/Rigl
Diafragma
a
M1
DT2DT6 M2
R

bpi
2,00
0,40
0,2

Ami
0,52
0,90
0,16

Amti
0,16
0,82
0,036

4.3 Diafragmele DT3DT5 (vezi fig.10)


Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.
4.3.1 Calculul latimii talpilor
a) Montant 1
bstg = 1,4 m (distanta pana la primul gol)
bdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = bdr + bstg + 0,20 = 2,80 m
b) Montant 2
bp = bdr + bstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m
c) Rigla
bp = 0,20 m
4.3.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma
DT3DT5

Montant/Rigl
a
M1
M2
R1

A1
[m2]
0,56
0,74
0,16

A2
[m2]
0,12
0,16

Yc1 Yc2
[m] [m]
0,70 0,30
2,25 0,2
0,4

Yc
[m]
0,63
1,89
0,40

d1
d2 Iy1
[m] [m] [m4]
0,07 0,33 0,0019
0,36 1,69 0,8442
0,0085

Diafragma
DT3DT5

Iy2
Im / Ir
[m4]
[m4]
0,0036 0,0213
0,0009 1,3979
0,0123

Montant/Rigl
a
M1
M
R

bp1

bp2

Ami
0,68
0,90
0,16

2,8
0,4
0,2

Amti
0,036
0,036
0,036

4.4 Diafragma DT4 (fig. 11)


Acest tip de diafragma este alcatuit dintr-un singur montant
4.4.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpa 1
bstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = bdr + bstg + 0,20 = 2,60 m
b) Talpa 2
bp = 0,40 m
4.4.2 Calculul caracteristicilor geometrice
Diafragma
DT4

Montant/Rigl
a
M1

A1
A2
A3
Yc2 Yc3 Yc4 Yc
[m2]
[m2] [m2] [m] [m] [m] [m]
0,52 1,02 0,16 5,6 2,95 0,2 3,50

d1
d2
d3
Iy1
Iy2
Iy3
Im / Ir
[m] [m] [m] [m4]
[m4]
[m4]
[m4]
2,10 0,55 3,30 0,0019 2,2109 0,0021 6,5590
Montant/Rigl
Diafragma
a
DT4
M1

bp1

bp2
2,6

Ami
0,4

1,7

Amti
1,140

5. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE RIGIDITATE ALE


DIAFRAGMELOR TRANSVERSALE LA DEPLASARI LATERALE

5.1 Diafragme pline DT1, DT7 si DT4

Se determina:
I0 = Im moment de inertie global al diafragmei
s coeficient adimensional si este 1 in cazul diafragmelor pline
s coeficient adimensional
Amt sectiunea activa la forta taietoare
Momentul de inertie echivalent corectat va fi:
I es =

s I0
s I0
1 +
( Amt ) H 2

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul de mai jos:


Diafragma
DT1DT7
DT4

Montant/Rigla
Montant 1
Montant1

I0
56.42
6.56

s
1
1

s
11.50
11.50

Amt
2.58
1.140

I es

40.425
5.940

5.2 Diaframe cu goluri DT2, DT3, DT5 si DT6

Se determina astfel
a) Caracteristicile cadrului real:
3

Kr =

6Er I r L

L
l

1
30 I r
1+
Art l 2

Em I m
H et

Km =

rigiditatea la distorsiune a riglelor

rigiditatea la distorsiune a montantilor

b) Caracteristicile cadrului inlocuitor


z

K me =

K
1

- rigiditatea la distorsiune a stalpului cadrului echivalent

2
z

- K re = K r - rigiditatea la distorsiune a riglei cadrului echivalent


1

c) Marimile (, , I0, si

Ie

re
- =K

me

=1+

I m1 + I m 2
L2

1
1

+
Am1 Am 2

coeficient

care

introduce

deformabilitatii axiale a montantilor

I0 =

= n

I es =

( I m1 + I m 2 ) - moment de inertie global

- coeficient de monolitism

s I0
s I0
- momentul de inertie echivalent corectat
1 +
2
( Amt ) H

- s si s se ia din tabele in functie de valoarile lui si


Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Montant/Rigl
a
Montant 1
Montant 2
Rigla
Montant 1
Montant 2
Rigla

Diafragma
DT2DT6

DT3DT5

I0

Km(Kr)/Em

Kme
(Kre)/Em

0.0070
0.4993
0.0142 0.162
0.0076
0.4993
0.0144 0.162

0.2567
0.0142
0.2572
0.0144

I es

0.0553 1.3301 5.71 2.44 0.905 11.50 4.72

0.0561 1.2765 6.55 2.41 0.905 11.50 2.39

6. DISTRIBUTIA INCARCARII TOTALE INTRE DIAFRAGME


Determinarea pozitiei centrului maselor(CM) si centrului de rigiditate (CR)
Fiind structura simetrica CMCR si se afla L/2 respectiv l/2 din cladire.
Astfel:
z CM = z CR =

20 ,6
= 10 ,3 m
2

y CM = y CR =

14 ,2
= 7,1 m
2

influenta

Distributia incarcarii totale intre diafragme


Distributia incarcarii orizontale din seism se face in conformitate cu relatia:
S DTi = S

I ei , s
m

+ M t ,s

ei , s

I ei , s Z i
m

ei , s

Z i2

M t = S x es
unde:
- S=284 044,6 daN rezultanta incarcarii seismice
-

Mt,s moment de torsiune din seism

es = eos + ea = 1,29m (eos=0 excentricitatea centrului maselor in raport cu


centrul de rigiditate; ea=1,29 excentricitatea aditionala convetionala)

Calculand pentru fiecare diafragma obtinem:

Diafragma
DT1
DT2
DT3
DT4
DT5
DT6
DT7

S
284044.6
284044.6
284044.6
284044.6
284044.6
284044.6
284044.6

Mt
366417.6
366417.6
366417.6
366417.6
366417.6
366417.6
366417.6

Iei,s

[m4]
40.42
4.72
2.39
5.94
2.39
4.72
40.42

Zi
[m]
10.2
6.6
3.6
0
3.6
6.6
10.2

7. CALCULUL FORTELOR AXIALE N


S1=6,48 m2
S2=3,24 m2
S3=5,17 m2
S4=2,25 m2
S5=0,045 m2
S6=0,02 m2
S7=0,18 m2
q terasa=1319daN/m2
qepl. current=838daN/m2
qbalcon= 765daN/m2
S8=28,35 m2
S9=2,25 m2
Diafragma DT1 (etaj 8)
N1=

q t S 5 2 q t S1 2 q t S 9 2
+
+
= 4550
0,3
5,4
3

daN/ml

Iei,s
101.02
101.02
101.02
101.02
101.02
101.02
101.02

SDTi
qSDTi
128044.607 101.6
15863.3258 12.59
7.26
9144.82388
16702.7883 13.26
7.26
9144.82388
15863.3258 12.59
128044.607 101.60

Greutatea diafragmei
G= Am H e 2500 24.360 daN
Greutatea diafragmei/ ml =

G
L

=1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1


N2=

q epl S 5 2
0,3

q epl S1 2
5,4

q epl S 9 2

Greutate atic = 17.748 daN


Gatic/ml=255 daN/ml
N8= Gatic + N1+Gd= 6238 daN/m
N7=N8+ N2 +Gd =10.562 daN/m
N6=14.886 daN/m
N5=19.210 daN/m
N4=23.534 daN/m
N3=27.858 daN/m
N2=32.182 daN/m
N1=36.506 daN/m
Np=40.830 daN/m
Diafragma DT2
Nterasa=4550 daN/ml
Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml
Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml
Diafragma DT3
Nterasa=4550 daN/ml
Greutate diafragma
G=9.940 daN

= 2891,1

daN/ml

G diafr/ml=1.420 daN/ml
Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml
Diafragma DT4
GDT4=11.900 daN
GDT4/ml=1.434daN/m
N8=5.984 daN/ml
N7=10.308 daN/ml
N6=14.634 daN/ml
N5=18.959 daN/ml
N4=23.284 daN/ml
N3=27.609 daN/ml
N2=31.934 daN/ml
N1=36.259 daN/ml
Np=40.584 daN/ml
Diafragma DT5
Nterasa=4550 daN/ml
Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml
Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml
Diafragma DT6
Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml
Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml
Diafragma DT7(etaj 8)
N1=4550 daN/ml
Greutatea diafragmei
G=24.360 daN
Greutatea diafragmei/ ml = 1432,94 daN/ml
Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1
N2=2891,1 daN/ml
Greutate atic = 17.748 daN
Gatic/ml=255 daN/ml
N8=6238 daN/m
N7=10.562 daN/m
N6=14.886 daN/m
N5=19.210 daN/m
N4=23.534 daN/m
N3=27.858 daN/m
N2=32.182 daN/m
N1=36.506 daN/m
Np=40.830 daN/m
8. DETERMINAREA

MOMENTELOR

FORTELOR TAIETOARE
Se folosesc urmatoarele relatii de calcul:
M jk =

qs H 2
ms
100

INCOVOIETOARE

SI

qs =

2 S DTi
H

(deja calculat anterior)

Ms coeficienti functie de si
Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabele de mai jos:
DT1
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1
DT2
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1

ms
0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

qSDTi
H
M
101.6
25.2
0.00
101.6
25.2
535.52
101.6
25.2
-212.92
101.6
25.2
774.24
101.6
25.2
-161.30
101.6
25.2
754.88
101.6
25.2
122.59
101.6
25.2
509.71
101.6
25.2
587.13
101.6
25.2
58.07
101.6
25.2
1232.33
101.6
25.2
-587.13
101.6
25.2
2038.83
101.6
25.2
-1419.44
101.6
25.2
3000.18
101.6
25.2
-2451.76
101.6
25.2
4129.28

0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

qSDTi
H
M
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2

ms

0.00
66.36
-26.38
95.94
-19.99
93.54
15.19
63.16
72.76
7.20
152.71
-72.76
252.65
-175.89
371.77
-303.82
511.69

DT3
Nivel

ms

9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1
DT4
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1
DT5
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7

qSDTi
0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

ms

7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26

M
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2

0.00
38.27
15.21
55.32
11.53
53.94
8.76
36.42
41.95
4.15
88.06
41.95
145.69
101.43
214.38
175.19
295.06

0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

qSDTi
H
M
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2
13.26
25.2

0.00
69.89
-27.79
101.05
-21.05
98.52
16.00
66.52
76.63
7.58
160.83
-76.63
266.09
-185.25
391.56
-319.98
538.92

0
0.83
0.33
1.2
0.25

qSDTi
H
M
7.26
25.2
7.26
25.2
7.26
25.2
7.26
25.2
7.26
25.2

0.00
38.27
15.21
55.32
11.53

ms

6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1
DT6
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3
2-1
1-2
1-p
p-1
DT7
Nivel
9-8
8-7
7-8
7-6
6-7
6-5
5-6
5-4
4-5
4-3
3-4
3-2
2-3

1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

ms

7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26

25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2

53.94
8.76
36.42
41.95
4.15
88.06
41.95
145.69
101.43
214.38
175.19
295.06

0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16
2.2
4.65
3.8
6.4

qSDTi
H
M
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2
12.59
25.2

0
0.83
0.33
1.2
0.25
1.17
0.19
0.79
0.91
0.09
1.91
0.91
3.16

qSDTi
H
M
101.6
25.2
0.00
101.6
25.2
535.52
101.6
25.2
-212.92
101.6
25.2
774.24
101.6
25.2
-161.30
101.6
25.2
754.88
101.6
25.2
122.59
101.6
25.2
509.71
101.6
25.2
587.13
101.6
25.2
58.07
101.6
25.2
1232.33
101.6
25.2
-587.13
101.6
25.2
2038.83

ms

0.00
66.36
-26.38
95.94
-19.99
93.54
15.19
63.16
72.76
7.20
152.71
-72.76
252.65
-175.89
371.77
-303.82
511.69

2-1
1-2
1-p
p-1

2.2
4.65
3.8
6.4

101.6
101.6
101.6
101.6

25.2
25.2
25.2
25.2

Astfel eforturile sectionale sunt:


DT1
Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P
DT2
Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P
Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P
DT4
Nivel

0.00
-212.92
-161.30
122.59
587.13
1232.3
3
2038.8
3
3000.1
8
2451.7
6

M
0.00
-26.38
-19.99
15.19
72.76
152.71
252.65
371.77
303.82
M
0.00
15.21
11.53
8.76
41.95
88.06
145.69
214.38
175.19

N
8.02
15.52
22.23
28.20
33.43

6238
10562
14886
19210
23534

37.92

27858

41.67

32182

44.63

36506

46.85

40830

5.06
9.79
14.02
17.79
21.09
23.92
26.28
28.15

5970
10281
14592
18903
23214
27525
31836
36147

29.55
T

40458
N
5970
10281
14592
18903
23214
27525
31836
36147
40458

-1419.44
3000.18
-2451.76
4129.28

8
7
6
5
4
3
2
1
P
DT5
Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P
DT6
Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P

0.00
-27.79
-21.05
16.00
76.63
160.83
266.09
391.56
319.98

8.32
16.1
23.06
29.25
34.68
39.34
43.23
46.3

5984
10308
14634
18959
23284
27609
31934
36259

48.6

40584

0.00
15.21
11.53
8.76
41.95
88.06
145.69
214.38
175.19
M
0.00
-26.38
-19.99
15.19
72.76
152.71
252.65
371.77
-303.82

5970
10281
14592
18903
23214
27525
31836
36147
40458
T
5.06
9.79
14.02
17.79
21.09
23.92
26.28
28.15
29.55

N
5970
10281
14592
18903
23214
27525
31836
36147
40458

DT7

Nivel
8
7
6
5
4
3
2
1
P

M
0.00
-212.92
-161.30
122.59
587.13
1232.3
3
2038.8
3
3000.1
8
2451.7
6

N
8.02
15.52
22.23
28.20
33.43

6238
10562
14886
19210
23534

37.92

27858

41.67

32182

44.63

36506

46.85

40830

9. CALCULUL ARMATURILOR TRANSVERSALE

Calculul la compresiune (intindere) se realizeaza in conformitatea cu STAS 10107/090.


Necesitatea armaturilor constructive nu se stabileste de regula din calcul
prevederea lor fiind determinata de acoperirea unor solicitari neevidentiate in calcule
curente (de ex. cele din contractia betonului, variatii de temperatura, etc.).
Se executa armare continua realizata cu ajutorul a doua plase de armature
dispuse spre fata peretelui cu acoperire de beton de 1,5 cm.
Cele doua plase de armature se leaga intre ele cu agrafe de 5-6 mm diametru I
minim 6-8 buc/m2 de perete.
1. Diafragmele de la etajul 1 I etajul 10: tab 2.9 [2]
- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: 8/25 cm
procentul de armare p=0,1%
b) Armaturi orizontale: 8/25 cm
Procentul de armare p=0,12%
2. Diafragmele de la etajele intermediare
- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: 6/20 cm
procentul de armare p=0,08%
b) armaturi orizontale: 6/20 cm
procentul de armare p=0,10%
3. Armari locale ale elementelor verticale (capetelor de diafragme cu si fara

bulbi)
Se realizeaza cu carcase de tipul celor utilizate la armarea stalpilor.
In cazul capetelor de diafragme cu bulbi, armarea se face cu un procent de minim
p=0,4% din aria ingrosarii, in timp ce armarea zonelor de capat a diafragmelor
fara bulbi se face cu un procent de minim 0,6% din aria zonei armate.
Barele verticale din zonele de capat vor avea diametrul de 10 - 12 mm
Etrierii vor avea diametrul 6 se vor dispune la ditanta de 10 cm.
4. Armarea intersectiilor de diafragme
Se face cu carcase cu 2 etrieri in cruce care fac legatura cu armarea orizontala a
peretilor. Armarea verticala minima este de 412.
5. Armarea intersectiilor peretilor cu planseele
Se face pe grosimea planseului cu o centura, formata din 4 bare cu diametrul
minim al armaturiloe 10.
- In cazul armarii diafragmelor cu plase continue, prevederea a doua bare cu
diametrul de 8 mm se considera suficienta.

- Centura de la intersectia cu planseul va avea inaltimea de 40-45 cm


- In dreptul golurilor pentru usi, barele din centura se vor inadi prin petrecere cu
barele din boiandrugi fara a se continua deaupra golului.
7. Dimensionarea armaturilor in diafragmele de beton armat
Diafragma T1
N=408,30 t
M=2.451 tm
T=46,85 t
Se alege beton BC 20: Rc=65 daN/cm2
PC 52: Rt= 6,7 daN/cm2
Ra 3.000 daN/cm2
Verificarea sectiunilor de beton:
n0=0,0267 cm2
Capatul de bulb comprimat
At=0,28 m2
Ai= 2,84 m2
At
=0,098
Ai
=1,171

Se considera =1
1,5

At
+ 0,35 =>
Ai

n0
0,0267 1,5 x0,098
Abc=0,12 m2
At=0,157
=0,915
1,5

+ 0,35 x1 = 0,497

At
+ 0,35
Ai

n0
0,0267 1,5 x0,098 +0,35 x1 = 0,497
Qc 1,5 xbxhxRt
Qc 1,5 xQ = 2.854 ,2 daN
Dimensionarea armaturii de la capetele diafragmei
Pozitia centruluide greutate G
lg=Im1=7,10 m lfl
Talpa se afla in zona comprimata
lfl
=1,75
bp

<4 =>

=1

n=0,0267 cm2
m=0,114
At
Ai

=0,2 =>

= 0,01

Armatura de rezitenta din bulbi


Aa=6,15 cm2
Armatura necesara din pmin=0,1%

bh

Aa1+ Aa1> pmin% 100


bh

pmin% 100 =2,84 cm2


Aa1=14,20 cm2
Aa1=1,57 cm2
=0,9
n=0,30
m=0,127
At
Ai

=0,2 =>

= 0,01

Armatura de rezistenta din talpa


Aa2=2,6 cm2
Armatura necesara din pmin de armare
pmin=0,1%
Aa=2,84 cm2
Dimensionarea armaturilor din camp
Aanivel=

(Qc - Qb)Hnivel
0,8 xRaxb

Armatura verticala Aas=4,0 cm2


Se dispune: plasa sudata 6/10 cm