Sunteți pe pagina 1din 146

CONSfANTIN MOLDOVEANU

BAZElE GEODEZIEI FIZICE


verticalei

EDITURA CONSPRESS
CONSTANTIN MOLDOVEANU
BAZELE GEODEZIEI FIZICE
D e v i a i a verticalei
EDITURA CONSPRESS
Copyright 2010, Editura Conspress autorul
EDITURA CONSPRESS
este de
Consiliul al Superior
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei
MOLDOVEANU, CONSTANTIN
Bazele geodeziei fizice 1 Constantin Moldoveanu. - :
Conspress, 2010
Bibliogr.
528
ISBN 978-973-100-106-7
Carte
CONSPRESS
B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2,
cod 020396,
Tel.: (021) 242 2719/300; Fax: (021) 242 0781
PREFATA

reorganizarea universitar romnesc ncepnd cu
anul universitar 2005/2006 pe trei categorii de studii, studii de studii de
masterat studii doctorale, geodezic a suferit el unele modifi-
n structura planului de a disciplinelor predate. Prezenta 1 u-
crare se tuturor din domeniul ingineriei geodezice, speci-
alizarea Terestre Cadastru dar n primul rnd
de Geodezie din cadrul Tehnice de Evident,
ea poate fi din cadrul altor care au ca obiect de stu:
diu terestre, precum cu n domeniul
geodeziei.
n Universitatea de Facultatea de Geode-
zie, disciplina "Bazele geodeziei fizice" este pe semestre. Lucrarea
de cuprinde din bazele geodeziei fizice care sunt studiate n partea
a doua. n prima parte, n lucrare, sunt abordate probleme cu pri-
vire la: locul n cadrul sistemului Solar; de de re-
a atmosfera elemente de oceanografie; precipita-
elemente de hidrografie; elemente de meteorologie; soiuri vegeta-
relief; de seismologie vulcanologie.
Partea a doua, din bazele geodeziei fizice, de ab-
solut necesare fenomenelor care au loc n procesul de a
modelelor utilizate pentru aproximarea att din punct de vedere
fizic ct geometric. De asemenea sunt prezentate principalele sisteme de alti"
tudini utilizate n lume, avnd n vedere care ntre altitudine
gravitate.
Bazele geodeziei fizice sunt continuate cu "Geodezie
celor care vor aprofundeze studiul ei, unde sunt prezentate: principiile de
determinare a cmpului unor instrumente metode de
prelucrare a care cmpul gravific; modul
de aplicare a unor reduceri anomalii ale cu utilitate n ge-
Baze/e Geodeziei Fizice

odezice; problemele n teoria determinarea ge-
oidului a verticalei.
Lucrarea de este pe patru capitole:
n primul capitol este structura Aici se face refe-
rire att la structura ct la cea cu o referire la teoria
derivei continentelor.
Capitolul 2, intitulat Gravitatea ei, cteva din
elementele strict necesare fenomenelor care au loc n cmpul gravi-
fie al care din domeniul geodeziei nu
numai . Capitolul ncepe cu prezentarea sistemelor de coordonate care sunt uti-
lizate n geodezia cu prezentarea principalelor care
asupra unui corp aflat n cmpul gravific al pre
zentarea acestor de al unor corpuri
simple. O parte a acestui capitol o constituie studiul de
nivel, inclusiv a de nivel zero. n final sunt prezentate principalele
ale din care se pot desprinde concluzii privind
forma dimensiunilor precum a elementelor care definesc un
cmp normal al
Prezentarea principalelor sisteme de altitudini utilizate n lume,
cu avantajele dezavantajele este n capitolul 3 al prezentei

Ultimul capitol, de dimensiuni reduse se la verticalei,
principala care intervine n reducerea geodezice de la
nivelul terenului la nivelul utilizate pentru calcule.
inanuarie, 2010
ii
Bazele Geodeziei Fizice
CUPRINS
CUPRINS
........................................................................................................................................................ I
CUPRINS ...................................................................................................................................................... m
LISTA FIGURILOR ..................................................................................................................................... V
t. ............................................................................................................... J.I
1.1. INTRODUCERE ........... .. .......................................................................................................................... 1. 1
1.2. DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC ............................ ........ ............................ ............. ................... 1.4
1.3. Smt:CTURA!l\TERNAAP,\MANTIJLUI ... .................. ....................... ........ .... ............................ ................ 1.5
1.3.a. Straturile interioare ale de compozitia materialelor compone/lte ....................... 1.6
1. 3. b. Straturile interioare ale funcJjiL!fg_ mecanice ale materialelor componente J. 7 _
1.4. .......... ..................... ........ ............................................................ 1.8
1.5. TEORIADERIVEICONTINENTELOR ........ ......... ........................................................ ............................... 1.11
2. GRAVITATEA El .................................................................................................. 2. 1
2. 1. INTRODUCERE .. ........................ ................................................................................................... .......... 2.1
2.2. SISTEME DE COORDONATE t.rriLIZATE IN GEODEZIA ....... ......................................... .............. ........ 2.2
2.2.a. Sistem cartezian tridimensional de coordonate ............................................................... ............. ... 2. 2
2.2. b. Sistem natii rai de coordonate ..................... .................... .......... .. ....................... .............. ............... 2.3
2.2.c. Sistem sferic de coordonate .... ... ............... .............................................................................. ........ 2.-1
2.2.d. Sistem de coordonate e/ipsoidale-armonice ......... .................................................................... ... .... 2.5
2.3. .................................................... ................................. 2.7
2. 3.a. Gravitatia ............. ........ ......... ......................... .................... ............ ............................. .. .......... ...... 2. 7
2.3.b. Forta .............................................. ............................................... .... .. ...... .............. .... 2.13
2.3.c. Gravitatea .................................................................................................................................... 2.15
2.4. .................... ...................... ......................... ................................................ 2. 17
2.-l.a. Cmpde forje .......................................... ......... ..... ..................... .. ............ ..... ............... ............... 2. 17
2.-l.b. Potentialul gravitajional ............................................. ....................... ..... ....... .. .. ........................... 2.18
2 . ./.c. Potenjialul forjei centrifuge .................................................... .......... .......................... .................. 2. 21
2.-l.d. Potenjialul .............................. ... ............. .................. .......... ........................................... 2.22
2.5. POTENT!f\LUL DE ATRACTIE AL UNOR CORPUIU SIMPLE ......................... ........... .... ........................ ......... 2.23
2.5.a. Potenjialul de atracJie a rmui strat sforic ...................................................................................... 2.2-1
2.5.b. Porenjialul de arracjie al unei sfere .......... ................. ........ ........................................................... 2.26
2.6. LAPLACE-POISSON ....... ....... ..................................... .................................... 2.28
2.6.a. Laplacianul cmpului grmilajional ........................................................................................ ...... 2.29
2.6.b. Laplacianul cmpului ................ ........ ........ .. .......... ........................................................ 2.32
2.7. AR!>IONICE. POLINOAMELEGENDRE ............. .. ........................................ ..................... ... ....... .. 2.33
2.7.a. Funcjil armonice ............................................................... ................ ............ ............................... 2.33
2. 7.b. Polinoame Legendre ........................... ...................... .............. .............. ............. ............. ........ ..... . 2.3 7
2.8. DE NIVEL LINII DE FORT ....... ....... ................... .. ........ . .......... . ................. ............. .......... 2.38
2.8. a. Suprafete de nivel.. ................... ......... ................................. ....... ........ ............................... ....... .... . 2. 38
2.8.b. Curbura suprafofelor de nivel a liniilor jirelor cu plumb .................................... ....................... 2.-I.J
Bazele Geodeziei Fizice iii
CUPRINS
2. 9. ORA VITA EUPSOIDULU! DE NIVEL ....................................................................................... 2.50
2.9.a. Potenfial normal, poten{ial perturbator ........................................................................................ 2.50
2.9.b. Grmritatea ................................................................ ...................................................... 2.51
2.1 0. DEZVOLTAREA POTENTIALULUI ............. ........... ..................... .............. ............. ... .. ............................ 2.54
2. 1 O. a. Dezvoltarea potenfialului in funcfil armanice sferice ... ........ ................................. .................. ..... 2.5-1
2.1 O.b. Dezvoltarea poten{ialului in coordonate rectangulare . .............. .......... ........................................ 2.56
2. 1 O.c. Dezvoltarea potenfialului in coordonate sferice ........................................................................... 2.59
2. 11. SFEROIDULBRUNS ........... ..................... ................................................. ..... .............................. ........ 2.60
2.12. TEOREMACLAJRAliT ......... ..................................................................................... ........................... 2.64
2. 13. ................................... ........................................ .................... ....... . 2.66
2. 13.a. Var/afla normale pe elipsoidul echipotenfial.. .............................................. ................ 2.66
2. 13.b. VariaJia normale deasupra elipsoidului echipotenJial .................................................. 2.68
1.13.c. Concluzii privind forma dimensiunile .................................................................... 2.72
3. SISTEME DE ALTITUDINI ................................................................................................................... J.l
3. 1. CONSECINTE ALE NEPARALEUSMULU! DE NIVEL ............................................................. 3. 1
3.2. DEFINIREA UNUl SISTEM DE ALTmJDINI.. ................................................................. 3.5
3.3. SISTEMUL DE ALTTilJD!Nl DINAMICE .................................. ........................ ............................................ 3.5
3.3.a. Numlfrul geopotenJial ........... ......... .................................. ................ ............................................... 3.5
3.3. b. Concluzii privind utilizarea geopotenJial ........................................................................ 3.8
3.3.c. Altitudinea ....................................................................................................................... 3.8
3.3.d. Corecfia ........................................................................................................................ 3. 1 O
3.3.e. Concluzii ............................................................................. ......................... .................. .............. 3.11
3 SISTEMUL DE ALT!TUD!Nl ORTOMETRICE .............................................. ......... ................................. ...... 3. 11
3.-l.a. Reducerea ................ ...................................... -........................... : ................................... 3.11
3.-l.b. Altitudinea ................................................................................................................ 3.13
3.-l.c. Corecfia .................................................................................................................... 3.16
3. -l.d. Aprecieri asupra preciziei de calcul ............................................................. .................... ............. 3.18
3.-l.e. Concluz/1 .... ................ ............ ............ ................ ................. ................... ........ ... .......................... . 3.19
3.5. SISTEMUL DE ALTITUD!NI ORTOMETR!CE SFEROIDICE ........................................................................ .... 3. 19
3.5.a. Concluz/1 .................... .......................................... ...... ......................... ... ...................................... 3.21
3.6. SISTEMUL DE ALTTilJD!NI NORMALE ........... ......................................................................................... 3. 21
3.6.a. Altitudinea ....... .......................................................................... ............ ....... ........... ...... 3.22
3.6.h. Corecfia .... ... ........................... ............. ...................................... ............. ....................... 3.2-1
3.6.c. Concluzii ....... .............. ............. .............. .. ............ . ............................................................ .... ....... 3.26
3.7. ALT!TUDIN! EUPSO!DALE ............. .............................................................. ........................... .............. 3.27
3. 7.a. Concluz/1 ............................ ....... ..................................................... .............. ................................ 3.17
3.8. CONCWZO PRI VIND SISTEMELE DE ALTTilJDINI .................................................................................... 3.28
4. VERTICALEI ................................. ""'""'"""""""'"""'""'""""'"'"""""""'"""'""'""""' 4.1
BWLIOGRAFIE ............................................................................................................................... _., ....... B.l
GLOSAR. ................................................................ - ........ "' """" " "' """""""""""""" " " """"""'""""""' G.l
iv
Bazele Geodeziei Fizice
CUPRINS
LISTA FIGURILOR
Figura 1.1. Structura .................................................................................. 1.5
Figura 1.2. Structura a ................................................................... 1.6
Figura 1.3. Structura a ............................................................ 1. 9
Figura 1.4. Teoria driftului continentelor Alfred Wegener) ............................... 1.11
Figura 1.5. muntoase de pe fundul oceanelor zonele de ......... 1.12
Figura 1.6. pe a cutremurelor (stnga) a vulcanilor
(dreapta) ......................................................................................................... 1.13
Figura 1.7. ....................................................................................... 1.14
Figura 1.8. de .................... 1.15
Figura 1.g. de .......................... 1.15
Figura 1.10. de ............. 1.16
Figura 2.1. Sistem de coordonate cartezian tridimensional.. ....................................... 2.2
Figura 2.2. Sistem natural de coordonate .................................................................... 2.3
Figura 2.3. Coordonate sferice ..................................................................................... 2.4
Figura 2.4. Coordonate armonice elipsoidale (sus- vedere jos- vedere
.......... .......................... ........................................ .... ....... ............ ............ .. ........ 2.5
Figura 2.5. de dintre corpuri ......................................................... 2.8
Figura 2.6. de ...................................................................................... 2.10
Figura 2.7. Componentele elementare de ........................................... 2.12
Figura 2.8. ........................................................................................ 2.14
Figura 2.g. Gravitatea ................................................................................................. 2.15
Figura 2.10. Punctul atras exterior stratului sferic ..................................................... 2.24
Figura 2.11. Punctul atras exterior sferei .................................................................... 2.26
Figura 2.12. Punctul atras interior sferei .................................................................... 2.27
Figura 2.13. dintre coordonatele sferice cele rectangulare ..................... 2.34
Figura 2.14. Armonica !lli( t) ............................................................... 2.38
Figura 2.15. Geoldul global ......................................................................................... 2.40
Figura 2.16. de nivel ................................................................................... 2.41
Figura 2.17. de nivel linii de ........................................................... 2.42
Figura 2.18. Curb ura unei curbe ................................................................................. 2.44
Figura 2.1g. Sistem de coordonate local .................................................................... 2.45
Figura 2.20. Curbura unei curbe de un azimut oarecare ............................................ 2.46
Figura 2.21. curburii medii ............................................................................ 2.49
Figura 2.22. Punctul atras este exterior maselor .............................................. 2.54
Bazele Geodeziei Fizice V
CUPRINS
Figura 2.23. normale deasupra elipsoidului ............. 2.68
Figura 2.24. sale ................................................................ 2.73
Figura 2.25. Teluroid ................................................................................... 2.75
Figura 2.26. Cvasi-geoid ...................................................................................... 2.75
Figura 2.27. geoidului ............................................................................. 2.76
Figura 3.1. Principiul nivelmentului geometric .......................................... 3.1
Figura 3.2. ale neparalelismului de nivel .............................. 3.2
Figura 33 ................................................................................ 3.6
Figura 34 Altitudini dinamice ..................................................................................... 39
Figura 35 Reducerea ............................................................................ 3.12
Figura 3.6. Altitudini ortometrice ............................................................................... 3.17
Figura 37 Altitudine ............................................................ 3.25
Figura 4.1. unui instrument pus n .......................................................... 4.1
Figura 4.2. geoidul, ellpsoidul ...................................................... 4.2
Figura 43 verticalei ....................................................................................... 4.3
vi
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
1. STRUCTURA
1.1. Introducere
Una dintre problemele fundamentale ale geodeziei este,
cum se determinarea formei dimensiunilor
mntului. Acest lucru poate fi realizat, n principiu, prin trei meto-
de care nu pot fi separate distinct:
Metode geometrice. Cu aceste metode se geodezia
sau geodezia constau, n principal,
din efectuarea de de arce de meridian paralel
apoi din complexe n geodezice;
Metode astronomo=geodezice satelitare cu care se
cu astronomia
Metode fizice. Cu aceste metode se geodezia
elementele de necesare fenomenelor fizice
care trebuie luate n considerare n metodele de determinare
a formei dimensiunilor vor fi prezentate n con-
tinuare.
Bazele metodelor dinamice de determinare a formei di-
mensiunilor au fost pentru prima de
tre Clairaut n cartea sa" Teoria figurii (1743).
De-a lungul timpului, tehnicile de s-au
ntr-un ritm accelerat faptului geodezii au devenit
tot mai de dinamice care au loc att n inte-
riorul ct n exteriorul Pe de o parte, aceste modifi-
cum ar fi modificarea axei de a
crustale locale globale, etc., conduc la n ob-
geodezice eventual n forma dimensiunile
lui. Pe de parte, teoriile geodezice tehnicile speciale de
surare s-au dovedit a fi foarte de folosit n monitorizarea -
prin urmare un ajutor n explicarea - multor procese fenomene
dinamice. Ca care s-a dezvoltat n ultima
geodinamica a devenit o parte a nu-
geodezie. Acest lucru face ca geodezia fie n dame-
Bazele Geodeziei Fizice
1.1
1.2
Structura
niul naturii n particular al contrar carac-
terului aplicativ de practicare a tehnicilor geodezice de
n concluzie se poate spune geodezia este una dintre ce-
le mai vechi ale naturii din istoria omenirii. Din punct de ve-
dere geodezia se cu studiul figurii a
cmpului gravific sale dinamice. Evident toate
aceste trei domenii de studiu se unul cu altul.
n ultimul timp, din punct de vedere practic, geodezia poate
fi n trei domenii de activitate:
;... (din punct de vedere geodezic);
Studiul cmpului gravific;
)o- Geodinamica.
Din punct de vedere tehnic, tehnologia
att n tehnicile terestre nivelment,
etc.) ct tehnicele moderne Aceste tehnici geodezice nu
sunt utilizate numai pentru scopu!i pentru crearea
infrastructurii geografice globale de control na-
pentru scopuri cartografice, ingi-
planificare Dezvoltarea
geodezie a condus la unor discipline aplicative n interiorul
acesteia cum ar fi fotogrammetria pentru scopuri topografice {sco-
pul al fotogrammetriei), cartografia pentru gra-
fice a rezultatelor terestre recent, geo-informatica
pentru manipularea a datelor geografice de teh-
nologii moderne de calcul.
este o veche, geodezia se dezvolte
incluznd noile despre n continuare geodezia
trebuie noilor adecvat noilor
cum ar fi:
Definirea sistemelor geodezice de
moderne, cu n timp real prin utilizarea
tehnicilor de calcul avansate, a tehnicilor satelitare a tele-
cu scopul de a facilita
utilizarea geografice de tipuri diferite;
n determinarea cu ajuto-
rul misiunilor gravimetrice satelitare dedicate (CHAMP,
GRACE, GOCE, etc.);
proceselor geodinamice utiliznd
Bazele Geodeziei Fizice
St ructura
tehnici geodezice de
n cu geodezia se pot da mai multe
cea mai fiind, mea, cea de M. Moritz,
1980:
h cmpul figura
Fiind o cu caracter global este evident
geodezice nu se pot dect printr-o cooperare
Multe dintre sunt organizate prin
intermediul de Geodezie - AIG {Internati-
onal Association of Geodesy -IAG) care are cinci
)"- 1: (Positioning);
? 11 : Tehnologii (Space Technolgies);
III: Gravimetrie (Gravimetry);
> IV: Teorie metodologie (Theory and Methodology);
V: (Geodynamics).
Fiecare din aceste are mai multe grupuri speciale
de studiu comisii structurate pe grupuri de cercetare.
n interiorul cooperarea cu alte
este de Uniunea de Geodezie
UIGG {International Unian of Geodesy and Geophysics -
IUGG) care cuprinde
de Geodezie - IAG;
de Geomagnetism Aerono-
mie-IAGA;
de Hidrologice- IAHS;
de Meteorologie At-
mosferice - IAMAS;
pentru Fizice ale
Oceanelor- IAPSO;
de Seismologi e Fizica lnterio-
rului -IASPEI;
de Vulcanologie Chimia Inte-
riorul - IAVCEI.
n fiecare a UIGG (Romnia fiind
un comitet care activitatea
contactul cu
Bazele Geodezlei Fizi ce
Structura Pdmdntuluf
1.2. din punct de vedere fizic
oamenilor de a ct mai bine mediul n ca-
re duce nu numai, nu putea studierea
att a interiorului ct a exteriorului este o nde-
letnicire destul de veche, studierea structurii este
de actualitate, mai ales cnd este vorba de structura dato-
restrnse de acces direct la straturile interioare.
Primul care a emis ipoteze plauzibile cu privire la structura
a fost Isaac Newton (1642-1727) care a ajuns la con-
cluzia materialelor din interiorul sunt de
ori mai mari dect a rocilor de la acestuia.
Pentru studiul direct indirect al materialelor din interiorul
mai multe
Accesul direct la materialele din interiorul Aceas-
posibilitate este de luat n pentru adncimi mici n
zone de pe Adncimea la
care omul a putut ajunge direct a fost de 3.5 km n minele de
aur din Africa de Sud, adncimi mai mari fiind greu de atins
din cauza presiunii a greu de suportat de oameni;
Studierea unor materiale care provin din interiorul
lui. poate fi n considerare n cazul vul-
canilor care, atunci cnd erup, aduc la materiale de
la adncimi de la 150 km. aceste roci sunt rare
cu posibil modificate prin contactul cu atmosfera
alte materiale;
Studierea unor fenomene naturale care pot oferi
importante cu privire la structura Unul dintre aceste
fenomene naturale este cutremurul. Un cutremur are loc
atunci cnd rocile dintr-o de falie una peste
eliminnd astfel presiuni, acumulate n timp, sub
forma unor unde seismice. Aceste unde sunt de tipuri:
ondulatorii, numite unde S, de compresie, numite un-
de c:P. Ambele tipuri de unde seismlce sunt reflectate
la ntlnirea limitei care stra-
turi de schimbarea de fiind diferi-
pentru cele tipuri de unde depinde de
materialelor pe care le O care a
fost n studii, este aceea n timp ce undele CF pot
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
trece printr-un lichid undele S nu pot face lucru.
Pentru structura lucrurile au evaluat relativ mai
existnd att instrumentele aparatele necesare ct posi-
bilitatea unui acces direct la acest strat.
Din cele prezentate se poate trage concluzia
poate fi privit ca fiind din (Figura 1.1}:
un solid care constituie interiorul
un gazos sau atmosfera care se deasupra
terestre exteriorul
Figura 1.1. Structura
1.3. Structura a
cum se poate observa din Figura 1.1, solid
al este constituit din mai multe straturi concentrice -
numite geosfere- compuse din elemente care au o fizi -

Utiliznd metodele prezentate n paragraful anterior, pe
baza efectuate asupra mai multor fenomene, geofizi-
cienii au realizeze o prin
Primele studii seismologice vorbesc despre limite compo-
ntre straturile care solid al
lui. Ca se mai bine fenomenul, se pot considera, de
exemplu, materiale diferite cum ar fi petrolul apa care sunt
Bazele Geodeziei Fizice
1.5
Structura
puse unul altul (n recipient). lumea pe-
traiul deasupra apei ntre ele o
diferite a celor materiale, numita com-
Continuarea studierii structurii interne a a
condus la concluzia o ntre cele
materiale, care nu este de materialelor ci de
modul cum acestea sau format (starea lor). Continund cu exem-
plul anterior, se poate afirma att petrolul ct apa sunt lichide
deci au mecanice. n loc de petrol se
acum alte materiale care au
cum arfi apa au apa este un flu-
id care are anumite mecanice n timp ce este so-
evident, are alte mecanice.
n concluzie se poate spune n interiorul
este din mai multe straturi aceste straturi pot fi deli-
mitate, pe de o parte, de lor iar pe de parte
de lor mecanice (Figura L2) .
Structura f de
compozit ia mate riale lor
Structura de
mecanice
Figura 1.2. Structura a
1.3.a. Straturile interioare ale de mate-
rialelor componente
1.6
cum se poate observa din Figura 1.2 (stnga),
trei straturi principale, cu diferite, care
mntul.
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
1. Crusta sau Geologii mpart acest strat n
substraturi, de la care se
a. Crusta ncepe de la nivelul oceanului, are o gro-
sime de 5-7 km n marea ei majoritate, este
din bazalt. Densitatea materialelor componente este de
aproximativ 3g/cm
3
;
b. Crusta ncepe de la
are o grosime de 10-70 km este din materiale
cu o densitate de aproximativ 2. 7g/cm
3
, mai dect
crusta cum ar fi granitul.
2. Mantaua este cel de-al doilea strat principal component al
limita dintre cele stra-
turi este sub denumirea de discontinuitatea
Mohorovicic ca discontinuitatea Moho) este al-
din roci cu o densitate de 3.4g/cm
3
numite peridotite.
ca a fost
din studiul comportamentului undelor seismice. n
mijlocul mantalei o alta schimbare de
parte fiind din materiale a densitate
este de aproximativ 10-13g/cm
3
densitate mare ca
cmpului magnetic din jurul conduc
la concluzia acest strat este mai din me-
tale dect din roci.
3. Nucleul. mari de
a mijloacelor limitate de investigare
despre acest strat densitate) ct despre limi-
ta dintre manta nucleu. marea majoritate a specia-
au ajuns la concluzia n cea mai mare parte, nucle-
ul este din fier. n nucleu densitatea maselor se pre-
supune arfi de 16g/cm
3

1.3.b. Straturile Interioare ale de me-
canice ale materialelor componente
Materialele din interiorul din punct de vedere
al caracteristicilor mecanice, se pot grupa n straturi
(Figura 1.2 dreapta).
1. Litosjera. Ideea este din
de mari dimensiuni care se (teoria
tectonice) este mai veche dar abia anul 1970 geologii
Bazele Geodez/el Fizice 1.]
Structura Pdmdntufuf
au realizat faptul aceste sunt crustei
terestre. cu partea a mantalei aceste
un strat rigid, cu o grosime de 10-200 km,

2. Astenosfera este un strat provenit din topirea unor
materiale, se ca un fluid vscos, pe ea plutind Lito-
sfera. Nefiind un lichid, prin acest strat trec ambele tipuri de
unde seismice. Astenosfera poate fi cu un strat de
ntre felii de pine: litosfera mezosfera.
3. Mezosjera. La o de de aproxi-
mativ 660 km presiunea este de mare nct mantaua nu
mai este n stare ci devine o parte mezo-
Cele trei straturi enumerate mai sus sunt formate din
materiale care au (numite peridotite) dar
lor mecanice sunt total diferite.
4. Nucleul. caracteristicilor mecanice diferite nucleul
este divizat n substraturi. divizare a putut fi
n prin studierea undelor <Pdin zo-
Acest studiu a condus la concluzia undele au
fost refractate o n interiorul nucleului ceea ce a
condus la concluzia mai straturi cu
mecanice diferite:
c. nucleul exterior. Acesta se sub
formndu-se prin topirea unor metale;
d. nucleul interior. Acesta este sub
Nucleul are o de cea a mantalei el
poate n stare la presiuni mult mai mari
dect peridotitele (care mezosfera).
1.4. Structura a
1.8
Al doilea al este cel gazos. Acest
este dintr-o sumedenie de tipuri de gaze distribuite pe
straturi care numita
de care pe ar fi
produce pentru Terrei aer,
o mpotriva nocive emanate de Soare mpo-
triva
Cei mai actuala
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
de nu este cea
care probabil nu oxigen).
Probabil atmosfera era nebuloasei solare
avea n gazele pe care le au acum n at-
mosferele planetelor mari. s-a pierdut n
ea fiind de o de gaze provenite din sau,
conform celor mai recente teorii, cea mai mare parte a gazelor
provin din impactul cu carnetele alte corpuri bogate n
gaze volatile. Oxigenul, caracteristic atmosferei terestre, este pro-
dus n cea mai mare parte de plantele de pe
Figura 1.3. Structura a
Straturile atmosferei terestre (Figura 1.3), cu o grosime de
aproximativ 700 km, sunt formate din gaze, pulberi incolore,
inodore insipide. Separarea n straturi a fost n de
materialelor componente ele pot fi n Figura
1.3. Atmosfera este din nitrogen (78%), oxigen (21%),
argon (0.93%), dioxid de carbon (0.03%) alte gaze (0.04%).
n partea a atmosferei nu o
deoarece straturile se din ce n ce mai mult, se pierd mo-
lecule de gaze cum ar fi heliul hidrogenul. Pe ce ne de-
de atmosfera se divide n straturi din ce n ce mai
efectundu-se de
1. Troposfera este primul strat al atmosferei, are o grosime de
aproximativ 14 km peste 70% din toate gazele at-
mosferei precum mari de praf. La marginea
Bazele Geodeziei Fizice 1.9
1.10
Structura
ei troposfera este iar pe ce ne de-
de ea se la limita ei
Tropopauza constituie limita dintre
strat, grosimea lui f iind de aproxima-
tiv 4 km. Presiunea aerului la nivelul superior al troposferei
este de numai 10% din cea la nivelul
2. Stratosfera stratul de ozon. Stratosfera se ntinde de la
la marginea ei care se la
aproximativ SOkm de Ea are n com-
cam 19% din gazele atmosferei n cantitate
vapori de Spre deosebire de unde o
mare, aici o stare de calm pentru
le gazelor se face cu n interiorul stratosferei se
stratul de ozon, sub forma unei benzi, care are rolul de
a absorbi razele ultraviolete nocive radiat e de Soare. Tempe-
ratura n interiorul acestui strat de la -60C la limi ta in-
la +10C la limita
3. Mezosfera este strat al atmosferei el ajunge p-
la o altitudine de 90 km. Gazele din interiorul acestui strat
sunt n cantitate foarte n marea lor majoritate sunt
absorbite de de Soare.
4. /onosfera. n continuare termosfera care ajunge
la 700 km de n partea sa supe-
atingndu-se temperaturi de 2000C. n
un strat separat numit format din particule
de gaz electric (ionizate). lonosfera are o calitat e
anume aceea de a revigora semnalele radio
transmise de pe motiv pentru care n
sunt plasate obiectele care primesc transmit unde radio.
atmosferei este ajun-
gnd, n unanimitate, la concluzia pe
mnt nu este concluzie are la mai multe mo-
tive dintre care cele mai importante sunt
aerul necesar
Ne de de razele ultraviolete radiate de
Soare;
Clima pe Terra circuitului apei n
vapori de ploaie,
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
Acest circuit al apei cu de
deplasarea aerului (vntul) produc fenomenul de erozi une
care este una dintre cauzele continue ale supra-
terestre.
1.5. Teoria derivei continente lor
Teoria tectonice a fost pentru prima
de geofizicianul meteorologul german A/fred Wegener. n
namentul el a plecat de la ideea, de oameni de
Africa America de Sud sunt ca piese de puzzle ca-
re se potrivesc. De asemenea, tipuri le de roci de fosi le de pe
coasta de vest a Africii coasta de est a Americii de Sud sunt ase-
Cnd a alipit cele piese de puzzle Wegener a ob-
servat din America de Nord se
cu Caledonieni din Europa de Nord. De aici se poate t rage
concluzia toate conti nentele au format, cu 300-200 de mi-
lioane de ani n un tot unitar (super-continent) denumit
Pangaea (Figura 1.4).
Figura 1.4. Teoria driftului continente/ar A/fred Wegener).
pas a fost acela de a explica mecanismul derivei
continentelor care este cheia teoriei propuse. Trebuiau date
punsuri la de genul: care a fost care a deplasat con-
tinentele? de unde vine ea? ct de mare trebuie fie for-
Primele la aceste au fost date n anul1962
de geologul american Harry Hess care propune
teorie: muntoase din mijlocul oceanului (Figura 1.5) sunt
marcate de regiuni formate din magma fierbinte care s-a ridicat la
n plus Hess magma prin creasta
acestor muntoase fundul oceanului, departe de
unei benzi transportoare. n zonele de ad n-
cime, cum ar fi cele de pe coasta Americii de Sud Japonia, expan-
siunea fundului oceanului a fost se sub grosimea
continentelor, n zona de
Bazele Geodeziei Fizice
1.11
1
Structura
muntoase pe fundul oceanelor
Zonele de
Figura 1.5. muntoase de pe fundul oceanelor zonele de
1.12
teorie a expansiunii fundului oceanelor
destul de riguros mecanismul derivei de Wegenern teoria
continentelor era nevoie de mai multe dovezi. n
an, Hess un rapo_rt n fa<;:_e un rezumat al tutu-
ror rezultatelor asupra magnetismului fundului ocea-
nelor. Din acest raport se poate trage concluzia magnetismul n
rocile de pe fundul de ocean se sub forma unor benzi de
grosimi diferite n care magnetismul puternic (de mare intensit a-
te) cu cel slab. Aceste benzi nu numai erau paralele
cu creasta muntos de pe fundul oceanului dar erau dispuse
simetric de-o parte de alta a crestei.
Magnetismul se mineralelor magnetice
(magnetita) n rocile de pe fundul oceanului. Cnd magma s-
a ea a cristalizat s-a fixat n aliniament cu cmpul magnetic
al cmpului magnetic al era cu-
de mai vreme dar faptul acesta nu este constant
(are n intensitate) a fost cunoscut abia cel de-al
doilea mondial. se acest cmp magneti c
are o polaritate (acul busolei se polul
nord) dar cu ani n a existat polaritate (acul
busolei s-ar fi ndreptat polul sud) . Fenomenul de inversare a
polilor a fost observat mai nti n rocile continentale apoi evi -
n cazul rocilor oceanice.
n 1963 doi geologi englezi, Fred Vine Drummond Mat-
theuws, au ntre harta muntos de pe fundul
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
oceanului Atlantic benzile simetrice de magnetism. Cnd nava de
realiza harta magnetismului puternic rocile indicau o
polaritate iar cnd se realiza harta magnetismului slab ro-
cite indicau o polaritate Aceste puternice palea-
magnetice nregistrate pe fundul oceanului constituie dovezile ne-
cesare n sprijinul teoriei lui Hess privind expansiunea fundului
oceanelor. Ei au dovedit astfel actuala a fost
n muntoase unde magma cristalele de
se nchideau (formau zone distincte) n cu
orientarea cmpului magnetic al de la acea
Continentele nu mai trebuiau " alunece" la actuala lor
pentru erau conduse de "benzile rulante" de
multe dintre dovezile care teoria
tectonice se prin intermediul tehnicilor satelitare ca-
re permit determinarea n timp real a vitezelor de
deplasare ale tec:tanice de pe Vitezele
de 10-100 mm/an faptul tectonice se deplasea-
lent dar cu o
n totalitatea lui, este extraordinar de dinamic:
cresc se vulcanii erup se sting; avan-
revin. Toate aceste sunt rezultatul direct al pro-
cesului prin care trec tectonice iar ipoteza de
Wegener constituie un prim pas important n dezvoltarea acestei
teorii care la baza geologiei moderne.
Plecnd de la teoria tectonice, geologii au ajuns la
concluzia cutremurele nu sunt distribuite pe supra-
ele sunt concentrate n lungul limitelor
lor trasate de Hess (Figura 1.6 stnga).
Figura 1.6. pe a cutremurelor (stnga) avu/ca-
nilor (dreapta)
Bazele Geodeziei Fizice
1.13
1.14
Structura
n mod vulcanii sunt, cu
n apropierea limitelor tectonice (Figura 1.6 dreapta). Co-
diferitelor tipuri de dintre dif erite ti-
puri de vulcani. Marea majoritate a vulcanice, cum a fost
cea din 1980 din Sf. Elena, au loc foarte aproape de zone-
le de acestora sunt devastatoare foarte vi o-
lente (explozive), magma care iese la fiind mo-
tiv pentru care ea nu curge cu Celelalte vulcanice
au loc n zona de a muntoase de pe fundul ocea-
nelor, sunt mult mai moderate pentru are loc la 2-3 km
sub pentru magma este pe departe mai
ntre tectonice, unde au loc cele mai spectaculoase
geologice cum ar fi cutremurele, vulcanice, mo-
spectaculoase ale topografice Himalaia),
mai multe tipuri de limite care pot fi grupate n t rei cat egorii
principale:
Limite divergente cnd se una de
(Figura 1.7).
ASTENOSI'ERA
Figura 1. 7.
Limite convergente cnd se apropie una de
Aceste limite sunt cele mai active din punct de vedere geolo-
gic deoarece tipuri de crust e
se pot ntlni 3 de
Cnd crusta crusta
(Figura 1.8). n zone de
unde crusta este sub crusta conti-
Aceste limite se prin: zone oceani-
Bazele Geodeziei Fizice
Structura
ce foarte adnci situate zone continentale foarte
nalte; un mare de cutremure a adncime va-
de la cele mai mici la cele mai mari; un mare
de vulcani.
Figura 1.8. de
Cnd crusta o
(Figura 1.9). Deoar.eee cele au simila-
re crusta mai veche este deoarece este

j
___ __,!


Posibile eplcentre .te cutremwelor
un
Figura 1.9. de
Bazele Geodeziei Fizice
Cnd crusta o continen-
(Figura 1.10). n rezultatul este acu-
mularea unei mari de materiale continentale. n
aceste zone cutremure a epicentru se la
adncimi mici iar activitatea aproape
Limite (transformate). n marea lor majori-
tate limitele sunt fie divergente fie convergente dar
cnd acestea se Falia San Andreas din
1.15
Structura
USA este un exemplu de
Figura 1.10. de
1.16
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
2. GRAVITATEA El
2.1. Introducere
Din analiza structurii interne a se poate observa
densitatea materialelor componente foarte mult cu
ct ne de interior determina-
rea unor valori ale se face numai pe baza unor
Pentru geodezia de o este determina-
rea unei medii a ntregii terestre a
avea, pentru majoritatea calculelor care intervin n geodezia
cnd forma este a fi cea a unui elipsoid,
valoarea de 5.52 g/cm
3
) deoarece valoare
--- - - -
de reducere a
Tot ceea ce se pe sau est e su-
pus unor fizice a efect trebuie cunoscut pentru
a n Nici instrumentele sau aparatele utili zate
n geodezie nu fac de la Asta
pentru o interpretare a rezultatelor efectuate
trebuie se tuturor factorilor care au o contri-
asupra Avnd n vedere
ile de mai sus, se poate deduce pe care o
are geodezia
De asemenea, trebuie n vedere ideea de a geo-
deziei fizice: din fizice se pot desprinde concluzii geo-
metrice cu privire la forma dimensiunile principiu
de Clairaut prin teorema cu privire la dintre turti-
rea cea a cu latitu-
dinea.
nainte de a ncepe prezentarea principalelor care ac-
asupra unui punct material trebuie, pentru
ulterioare, se precizeze care sunt sistemele de coordonate cu
care se frecvent n geodezia
Bazele Geodeziel Fizice 2.1
Gravitatea el
2.2. Sisteme de coordonate utilizate n geodezia
2.2.a. Sistem cartezian tridimensional de coordonate
2.2
Coordonatele rectangulare un sistem simplu, fo-
losit pentru descrierea n trei dimensiuni, care
trei axe perpendiculare X, Z (Figura 2.1). Altfel spus, trei coor-
donate pot descrie, nici o ambiguitate, punct n
interiorul acestui sistem.
z
y
Figura 2.1. Sistem de coordonate cartezian tridimensional.
acest sistem este pus n cu elipsoidul utilizat
pentru aproximarea formei dimensiunilor (elipsoidul
de atunci sistemul poate constituie o la
tripleta latitudine, longitudine altitudine Aceasta n-
originea sistemului (O) trebuie fie n cen-
trul geometric al elipsoidului (care, la este n apropierea
centrului de al n care sistemul este de-
numit geocentric. De asemenea, axele sistemului cartezian trebuie
aliniate la sistemul reprezentat de latitudine longitudine.
Axa X a sistemului de coordonate cartezian geocentric este
n planul ecuatorului elipsoidului de trece
prin meridianul origine (Greenwich), de longitudine zero, partea
a axei fiind n planul meridian ului de 180.
Axa rt a sistemului este de asemenea n planul
ecuatorului elipsoidului trece prin meridianul de 90 Est deci
un unghi drept cu axa X (partea a axei trece,
evident, prin meridianul de 90Vest).
Axa Z coincide cu axa a elipsoidului, partea
trecnd prin polul nord iar cea prin polul sud, face un
Bazele Geodezfei Fizice
.
Gravitatea el
unghi drept att cu axa X ct cu axa IY,"
2.2.b. Sistem natural de coordonate
Sistemele de coordonate naturale sunt definite ntotdeau-
na n de naturale care sunt n cu
procesele de
Figura 2.2. Sistem natural de coordonate
axei de a planului ecu-
atorial (perpendicular pe sunt definite ca n astrono-
mie. Latitudinea <1> a unui punct cp este unghiul dintre
verticala firului cu plumb) n planul ecuatorial (Figura
2.2
1
).
Se acum o linie prin P, la axa de
a care cu verticala n Pdefinesc pla-
nul meridian al punctului (]?. Unghiul dintre acest plan meridian
un alt plan meridian fixat, de acesta din este planul
meridianului Greenwich, este longitudinea A a lui P.
1
in aceastl! figurl! se prezlnt:l! o modalitate de a defini coordonatele geografice 1> prin Intermediul unei sfere
unitate cu ces1trul in P. linia PN paralel:! cu axa de a Pl!mllntulul, planul GPFperpendlcular pe ea paralel
cu planul ecuat:orlal; nun vector unitar in lungul liniei firului OJ plumb; planul NPFin planul merldlanulul punctului
planul NPGparalel cu planul merldlanulul Greenwtch.
Bazele Geodezlei Fizice 2. 3
Gravitatea el
Aceste coordonate geografice, latitudinea <1> longitudinea
A, constituie din cele 3 coordonate care
punctul <Pn Pentru cea de-a treia se poate ale-
ge una din variantele de mai jos:
altitudinea a punctului <P ( ), ca fiind
punctului deasupra nivelului de la
geoid n lungul liniei de firului cu plumb);
(%1 punctului.
<l>, A, Jl0'1tsau <1>, A, tf/U sunt denumite coor-
donate naturale.
Aceste coordonate sunt n cu coordonatele rect-
angulare X, tY, Z, axa X fiind cu planul meridianului Gre-
enwich n planul ecuatorial.
2.2.c. Sistem sferic de coordonate
Coordonatele sferice sunt utilizate n cele mai multe calcule
expeditive, atunci cnd este posibil ca (fizic sau geome-
tric) fi aproximat cu o
Figura 2.3. Coordonate sferice
Coordonatele sferice (Figura 2.3) sunt reprezentate de raza
vectoare' (", colatitudinea sau (8), longitudinea
1
Trebuie precizat eli prtn rai!! vectoare trebuie sa se o denumire standard nu un vector.
2.4 Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el

Din prezentarea acestor trei sisteme de coordonate se poa-
te observa tripleta de coordonate <l>, A, 2-fR este ntr-o
mult mai cu coordonatele rectangulare X, Z dect
cu coordonatele sferice.
2.2.d. Sistem de coordonate elipsoldalearmonlce
Armonicele sferice sunt utilizate frecvent n geodezie pen-
tru ele sunt relativ simple prin faptul de multe ori,
tul poate fi considerat sferic.
Figura 2.4. Coordonate armonice e/ipsoidale (sus- vedere jos- vedere

1
Alei trebuie not<lll! ronceptuall! dintre longitudinea geograflc.ll geocentrlc.ll.
Bazele Geodezlel Fizice 2.5
2.6
Gravitatea el
Deoarece este aproximat de cele mai multe ori
cu un elipsoid de este de ca armonicele elipsoi-
dale fie mult mai potrivite. Att armonicele sferice ct cele
elipsoidale pot fi utilizate pentru orice corp atractiv (n ceea ce pri-
forma sa) dar cu precizarea armonicele elipsoidale sunt
mai complicate, motiv pentru care ele sunt utilizate pentru pro-
bleme speciale cum ar fi calculul riguros al normale.
ntr-un sistem rectangular de coordonate punctul (Pare co-
ordonatele X 'Y, Z. Se duce prin punctul unui elipsoid
de a centru este originea O, axa sa coincide cu axa
Z excentricitatea sa este o valoare P.. Coordo-
nata 6 este semiaxa a acestui elipsoid, 8 este complementul
!atitudinii reduse pa punctului c:Pcu privire la acest elipsoid (Figura
2.4) L longitudinea
dintre coordonatele elipsoidale 6, 8, L coordo-
natele rectangulare X 'Y, Z, considernd .Jb
2
+E
2
este semiaxa
mare a elipsoidului a trece prin punctul P poate fi
matematic simplu, ca n cazul de
dintre coordonatele carteziene coordonatele geodezice. Prin
particularizarea acestor de se pot
se valoarea b = constant se un elip-
soid de
se valoarea e = constant se un
hiperboloid cu o
se valoarea L = constant atunci se
ne planul meridian.
P. = Olf;., care este
pentru elipsoizii pentru care 6 = constant, sis-
temul de coordonate. La cnd P. = O se coordonatele
sferice cunoscute r, e, L. s-ar calcula lungimea arcului ele-
mentar n coordonate elipsoidale s-ar constata nu ter-
meni n dbd0,dbdL,dLd0 ceea ce sistemul de coordo-
nate este ortogonal.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
2.3. gravitatea
(2.1)
Se un punct material' Psituat pe
a Acest punct material este supus mai multor

gravitatia sau forta de n continuare fiind cu
f., care este spre centrul de al
forta n continuare cu q, care apare dato-
de a
forta de atractie de Soare, cu l s,care este
trebuie n considerare n unele calcule da-
masei Soarelui;
forta de atractie de cu lu importan-
apropierii de a Lunii;
alte forte.
Dintre toate primele sunt mai importante
avnd o semnificativ mai mare dect celelalte astfel nct
se poate spune
care asupra unui corp aflat pe suprafa-
: este rezultanta a cen-
trifuge datorate se gravitate.
se cu se astfel:
g = F+ li+ ls + ];_ + .. .
2.3.a.
Legenda spune n timp ce culcat sub un pom
dintr-o de meri, Newton a fost lovit de un care a
din copacul respectiv. n acel moment mai multe
De unde provine care face ca
a fost asupra de es-
te atunci trebuie a exercitat o asupra
tului conform legii de
Aceste idei au fost extrapolate la corpurile care gra-
in jurul Soarelui. Studiind datele astronomice Newton a
1
"Punct material" este o lntrodus1! pentru a Indica faptul el! acesta, punctul material, are dimensiuni
neglljablle de dimensiunile altor sisteme cu care este in leg1!turtl.
Bazele Geodez/e/ Fizice 2. 7
(2.2)
2.8
Gravitatea el
ajuns la concluzia care pe n jurul
Soarelui este care atrage spre Aceasta este
sau de
----------=:!------ m 2 12 21
r
Figura 2.5. de dintre corpuri.
dintre corpuri cu masele m1 1112.
{Figura 2.5) considerate punctiforme de dintre
ele, situate la o r unul de altul este o de
care de-a lungul liniei care corpurile
este de
n care:
F=Gm. m!
r2
Fl2 = -F21; IFI21 = IF211 = IFI = F
G este un coeficient de denumit constanta
universale sau constanta newtonia-
Valoarea de CODATA n anul2002 este
G = (6.6742 0.0010) X 10'
11
N m
2
kg'
2
= (6.6742 0.0010) x to m
3
kg s
2
CODAT A (Committee on Data for Science and Technology) Comitetul
de date pentru tehnologie a fost creat in 1966 ca un comi-
tet interdisciplinar al Consiliului al ICSU (Inter-
national Council of Science). Acest comitet
evaluarea stocarea datelor
de pentru tehnologie.
Grupul de lucru pentru constantele universale a fost creat in 1969
cu scopul de a furniza periodic de
tehnologie un set de valori, recunoscute pentru
constantele fizice fundamentale factori de conversie pentru utili-
zare in lumea.
Valorile recomandate ale constantelor fizice fundamentale au fost
publicate in anii 1973, 1986, 1998 2002.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
Masa este ca fiind cantitatea de materie pe care o are un
.corp. Aceasta toate corpurile au
diferite care sunt identificate pri n nume

Masa Aceasta este o a inertiei unui corp. Ce este
este proprietatea corpurilor de starea de re-
paus sau de in care se atta timp nu este supus
unei actiuni exterioare.
Masa este o a interactiunii unui
obiect cu in interiorul gravi-
tational, un obiect cu o o
mai dect un corp cu o mai mare.
cantitate este de multe ori cu greutatea.
Greutatea este forta asupra unui obiect in virtutea
sale intr-un cmp greutate masa in spa-
dar ea greutate in care se constituie
ca o a doua ntr-un cmp constant, cum ar fi
greutatea este cu masa obiectului.
Comunitatea se cuvntul
greutate atunci cnd este vorba numai de nu de iar
verbul a se-utilizeze cnd e vorba de determinarea ma-
sei
Densitatea este o a de material pe care o contine o
la unitatea de volum. Spre exemplu
un de care un anumit volum. Acesta are o
densitate mai dect a unui alt de care
volum dar este imbibat cu o cantitate mai ma-
re de materie).
Din cele prezentate se poate trage concluzia
corpuri materiale se atrag unul pe cu o a
rei este cu produsul maselor celor cor-
puri invers cu care le
(Legea universale a lui Newton).
se cele corpuri sunt situate la o dis-
cu unitatea ( r:; 1) au masele egale cu unitatea'
( m, = m
2
= 1) atunci constanta atractiei universale fqJ este
cu forta cu care se atroq intre ele cele corpuri.
se primul corp material este
(

cel de-al doilea este un punct material ( m2=l) situat pe


dintre centrele de ale celor
corpuri este (_}{_atunci din (2.2) se o
1
Corp cu "masl! egall! cu unitatea" sau "masl! punctirorma este, de asemenea, o utlllzatl!
pentru a arl!ta d! acel corp are masa neglijabila in cu masa corpurilor cu care este n legl!turl!.
Bazele Geodezlel Fizice 2. 9
(2.3)
Gravitatea el
pentru calculul de exercitate de
mnt asupra unui punct material situat pe acestuia:
GM
F=--
R2
Semnul "-" (minus) din de mai sus apare
unei care pentru de se ia
semnul"-
11
iar pentru cele de respingere semnul"+".
pentru masa se valoarea de
5.9742* 10
24
Kg, pentru constanta universale valoarea pre-
mai sus pentru raza la Ecuator valoarea de
6378166 m atunci o valoare de aproximativ 9.8 m s
2
pentru
de
n de mai sus, produsul (}fJvt este denumit constanta
pentru care AIG valoarea:
GM = (398600441 0.8)10
6
m
3
s-
2
Z(CIO}
Figura 2.6. de
cum s-a mai precizat, (2.3) este numai una
pentru unele dintre elementele componente se
cunosc cu o destul de mare. Unul dintre aceste ele-
1
Aceastll valoare a constantei geocenb1ce valoarea datorati! atmosferei. n aceastl! rela-
ca in cea care expr1mll valoarea lui G, valoarea precedatl! de semnul :!: exprim:! gradul de Incertitudine sau
abaterea standard sau eroarea standard.
2.10
Bazele Geodeziei Fizice
(2.4)
Gravitatea el
mente, care foarte mult este dependent de mai
factori, dintre care cel mai important este de centrul
de al este densitatea p.
Pentru o evaluare mai a de se consi-
puncte materiale (Figura 2.6), unul situat n interiorul
}l(a,b, c), de m1=d:M., numit punct (sau
iar altul situat pe P(x,y,z), de
m2 = 1, numit punct (sau aflate la {
unul de
l = ---,-a ).,---
2
+--=-(y---b ):-:-
2
+---,(,--z --c-,-Y
Considernd sistemul rectangular de coordonate X<YZ -
originea n centrul de al axa Z(CIO) du-
axa medie de a polul nord ceresc me-
diu, axa X(GAM) n planul meridianului astronomic Greenwich- n
ipoteza mai
- dM-
dJ=-G-, 1
0
,.
expresia elementare de dintre cele
corpuri considerate, n care
este versorul care cele corpuri.
Prin versorul unui vector se un vector auxiliar
avnd orientare ca vectorul al versor este
modulul - valoarea - cu unitatea.
Orice din poate fi compo-
nentele ei n raport cu axele de coordonate ale sistemului conside-
rat.
dfi, dfi, dfi sunt elementare df pe ce-
le trei axe de coordonate OX Ort, OZ a, {J, r sunt unghiurile pe
care le vectorul de {(Figura 2.7), atunci se poate
observa
df'( = df cos(d], X)= df cos a
(2.5) dfr = df cos(d],Y )= df cos{J .
dfz = df cos(d], Z )= df cos r
Bazele Geodezlel Fizice 2. 11
(2.6)
2.12
Gravitatea el
-
df
z
Figura 2. 7. Componentele elementare de
se cont de faptul valorile cosinusurilor direc-
tori se pot determina (din cu
x-a
cosa=--
1
y -b
cosP=-
1
-,
z-c
cosr=-
1
-
avnd n vedere (2.4), prin nlocuire n (2.5) se ob-
componentele elementare de pe cele trei axe de
coordonate:
x - a
df =-GdM-
x /3
y-b
dfr =-GdM-
1
-
3
- .
"' - C
df =-GdM-""-
z 13
Bazele Geodeziei Fizice
(2.7)
(2.8)
Gravitatea el
Se n continuare avem un-corp solid, cum ar fi
din mai puncte cu masa d5M, de
densitate p . Pentru a determina de de
acest corp asupra unui punct material <.Ptrebuie se n evi-
pentru fiecare element de volum. p
este densitatea volumului elementar dv=dadb dc, atunci masa lui
va fi:
dM = pdv= pdadbdc.
Prin integrarea, pe volumul considerat, a (2.4) se va
expresia de de corpul solid consi-
derat, n de asupra unui punct material aflat
pe sa:
F = = .
V 1 V 1
pentru-un-vector componenta pe una din -
cele trei axe de coordonate se ca fiind produsul dintre
modulul vectorului cosinusul director al unghiului format de vec-
tor cu axa de calcul pentru
componentele de pe cele trei axe de coordonate:
f r pdv
Fr =F cos(F,Y)=Fy7b =-Gf[fy;b pdv
Fz pdv
2.3.b.
Faptul are o de n jurul axei sa-
le mai mult lucruril e, o celor care
asupra unui corp situat pe
se ea fiind ntotdeauna perpendicu-
pe axa de a
Conform legilor mecanicii, n cazul unui punct P de m,
(figura F.2.7) se prin
- v2 -
q= m-r
0
,. 1
p
Bazele Geodez/ei Fizi ce 2.13
(2.9)
Gravitatea el
n care v viteza pe traiectorie a punctului iar rp
este de la punct la axa de
Figura 2.8.
se are forma unui elipsoid
(Figura 2.8), atunci rp este raza cercului de paralel care trece prin
punctul '.P, deci se ntr-un plan paralel cu pla-
nul ecuatorial este pe axa OZ care axa
de a
Avnd n vedere cazul considerat (m = 1) dintre
viteza cea
v=rPm,
pentru se
- 2-
q = rPm r
0
,
Din (2.9), se poate observa are o
valoare la Ecuator (cnd rp este maxim) o valoare la
poli (cnd rp = 0).
Componentele centrifuge pe cele trei axe de coordo-
1
n cazul Pl!mntulul, viteza medie unghlularll este ro = 7 292 11510'
11
rad/s.
2.14
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
nate se pot determina cu
qx = q cos(ij,X) = q cos a= xai
(2.10) qy=qcos(ij,Y)=qcosfJ=yai.
q
2
= q cos(ij,Z) = q cosr= O
are n timp att n ct n
intensitate. n amplitudinea vitezei de schi m-
n axei de a produce n
amplitudinea centrifuge. Aceste sunt to-
mici pentru multe din problemele ce trebuie rezolvate n
geodezie, pot fi neglijate.
2.3.c. Gravitatea
Figura 2.9. Gravitatea
Dintre toate care asupra unui punct situ-
at pe n interiorul sau n aer cele
mai importante sunt cele prezentate anterior, de atrac-
Avnd n vedere acest fapt, din (2.1)
se expresia ca rezultanta de
a centrifuge ce asupra unei mase unitare puneti-
forme (Figura 2.9):
Bazele Geodezlel Fizice 2.15
(2.11)
Gravitatea el
g=F+ij .
Comparnd analiznd (2.7) (2.9), care
de respectiv, se poate observa
aportul cel mai important n l aduce de atrac-
care este mult mai mare n raport cu
vectorului este cu firului
cu plumb sau verticala locului.
Gravitatea este prin pe care o ca-
un corp ce cade n mod liber. Ca unitate de n sis-
temul CGS, se n memoria lui Galilea Galilei, gatul (acce-
care transmite masei de 1 gram de 1 dyn')
1 gal= 1 cms
2

Deoarece ntre valoarea a ca-
re este la ecuator (gecuator = 978 gal) valoarea de la pol
(gpol = 983 gal) o doar de 5 gal pentru accele-
se cu O precizie n mod curent,
se miligalul ca unitate de
1 mgal = 0.001 gal
n unele n care se instrumente de mare
precizie pentru determinarea se ca
unitate de microga/u/.
1 ).!gal = 0.001 mgal = 0.000001 gal
Avnd n vedere de a (2.11), com-
ponentele acesteia pe cele trei axe de coordonate se pot determi-
na cu
Kl = F_\. + qx = -G Jff x fa pdv + xai
V
JIJ
y-b 2
gr = Fr + qr = -G -
3
-pdv + ym
V 1
gz =Fz +qz =-GJJfzpc pdv
V
1
1 dyn = 10'
5
N = 1.0210.;; kgf.
2.16
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
2.4.
2.4.a. Cmp de
Pentru nceput se de cmp de
Se cmp de o regiune din sau ne-
unde fn fiecare punct al ei se face unei
determinate fn modul, sens.
Plecnd de la se poate defini
.cmpul deci a
: Se cmp gravific sau cmp al o regiune din
: sau unde fn fiecare punct al ei se fa-
. ce unei de greutate (gravitate) determi-
: fn modul, sens.
Evident este vorba de se
despre un cmp iar este vorba de centrifu- - -
de un cmp al centrifuge.
n general, cmpurile de sunt o de a
materiei, de forma de care fac
transmiterea din aproape n aproape a dintre
este o de Laplace
pentru descrierea unui cmp de
: unui cmp de este o deri-
va cmpului de respectiv, ale de-
rivatele sunt componentele cmpului pe cele trei axe de
coordonate.
Din cele prezentate mai sus pentru scopul pro-
pus, celor trei cmpuri de se poate vorbi de un
de un al centrifuge prin
nsumare- conform de a unui al

Bazele Geodezlei Fizice
2.17
Gravitatea el
2.4.b.
(2.12)
(2.13)
2.18
n cazul de care se introduce
care este de forma:
V=GdM
1
Pentru a demonstra
este necesar se calculeze derivatele
ale care trebuie fie egale cu componentele for-
de pe cele trei axe de coordonate. n acest scop se con-
un corp de d911- numit
sau - un punct de - numit
- situat la {unul de (Figura 2.6). n
care se cont de faptul n sistemul de coordonate
cartezian considerat, lungimea {este n de aces-
te coordonate:
1 = J(x-a)
2
+(y-b )
2
+-(=-if .
n raport de axa OX, derivata este:
ov =-GdM oi
ox e ox
Din (2.13) se derivata a
n raport de
oi x-a
OX
rezultnd n final
iJV =-GdM x-a.
OX i
3
n mod se celelalte derivate
ale rezultnd:

oV _ GdMy- b
ay - - -r-,
av = -GdM :..::..=. .
oz /
3
se aceste cu (2.6) se deduce
Bazele Geodeziei Fizice
(2.14)
Gravitatea el
av =df
OX X
av
-=dfr
oy
av =dfz
oz
Ceea ce trebuia demonstrat a fost demonstrat deci se poa-
te spune acum V se functie poten-
sau potentialul de atractie, ea avnd derivatele n ra-
port cu coordonatele punctului 'Patras egale cu componentele for-
de pe cele trei axe de coordonate.
(2.12), care expresia de
poate fi pentru un corp de m astfel:
pentru { = cotzst va rezulta V = G
111
;
---- l
cnd 1 atunci V
pentru m = :M (masa [= n
ipoteza acestuia cu o
V=GM.
R
se punctul P, situat pe teres-
este atras nu numai de punctul )l cu masa d:M ci
de mai multe corpuri cu masele elementare m1, m2, ... , m.., atunci
de al sistemului este suma indivi-
duale, deci:
V= Gm
1
+ Gm
2
+ ... + Gm. =G,m;.
/1 /2 ' i=l /J
n continuare, se masele atractive sunt
distribuite continuu ntr-un volum 'V, cum ar fi volumul
cu densitatea p = dM/ dv, unde d'V este un element de volum iar
d:M un element de atunci suma (2.14) se n inte-
grala
V =GfffdM =GffJP dv=Gfffp dadbdc,
y l y l y 1
n care dintre elementul de dM = pdv
Bazele Geodezlei Fizice 2.19
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
2.20
Gravitatea el
punctul atras CP.
Se poate observa n acest caz,
IIJ
x-a bV
= -G " -----p-txlv =---;;
F;. bV .
" 1 0J
IIJ
"'-C Of/
Fz =-G" it
Cnd (2.15) sunt ndeplinite se poate spune for-
de este gradient de
F=gradV
sau
F=VV,
n care V este operatorul lui Hamilton are unui vec-
tor
0-:- 8-
'V=-l +-j+-k
& 01 8z 1
i, j k fiind versorii vectorului pe cele trei axe de coordonate.
(2.16) se mai poate scrie sub forma:
nv 8V-: 8V-; 8Vk-
v = - 1+- j+- .
8x 8y 8z
Se puncte infinit apropiate, de mase egale
cu unitatea, aflate la ds unul de Elementul dife-
al de este n acest caz
bV bV bV
dV=- dx+- dy+-dz.
ax 0J &
de coordonate dx:, dy, dz se ca fiind
egale cu produsul dintre care cele puncte, in-
finit apropiate, cosinusul unghiurilor formate de aceasta cu axele
de coordonate,
dx=dscos(s,X}
dy=dscos(s,Y}.
dz = ds cos{s,Z}
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei
nlocuind (2.18) n (2.17) avnd n vedere
primele din (2.8)
dV = )cos(s,X)+ cos(F,Y )cos(s,Y)+ cos(F,Z )cos(s, Z)}
sau
dV=ds F cos(F,s)=dsF.,
unde cu Ps s-a notat de pe o oare-
care s.
de mai sus faptul elementul infinit mic de
lucrul mecanic pe care l efec-
de pentru deplasarea unui corp (punct) cu
masa cu unitatea pe o ds.
Din
dV =F
ds '
se poate observa valoarea de
o oarecare ds este numeric cu
de acea
2.4.c. centrifuge
(2.19)
(2.20)
Componentele centrifuge pe cele trei axe de coordo-
nate derivatele ale n raport
cu coordonatele y, z:
Q ;; (x2 + y1 ).
a centri-
fuge.
se derivatele for-
centrifuge n raport cu coordonatele punctului se
rezultate ca cele din (2.10):
iO '
--=- ;; xar = q .
ax .\
iO ,
= yar =qr .
iO
el =0=qz
Bazele Geodeziel Fizice 2.21
Gravitatea el
Cnd aceste sunt ndeplinite, ca cen-
este gradient de ei,
ij = gradQ = VQ.
2.4.d.
(2.21)
2.22
Avnd n vedere este rezultanta compu-
nerii terestre a centrifuge, expresia (2.11),
se poate scrie prin care se
W =V +Q= Gfffp dv+ ai (x2 + /).
V 1 2
Derivatele ale n raport cu
coordonatele punctului material sunt egale cu
pe axele de coordonate:
= W.\" = g_, = gcos(g,X)
bW -
q, =Wr =gr =gcos(g,Y).
o; =Wz =gz =g cos(g,Z)
Se puncte materiale P(x,y,z)
situate, unul de la o
infinit ds, pe o oarecare:
ds=

+ dy
2
+dz
2
,
valorile dy, dzfiind date de (2.18).
din Pin <E ca
de y z se cu
dW = iW dx+ iW dy+ iW dz
ax q, a:
sau
Avnd n vedere (2.18) (2.21) se poate scrie
dW (- _)
-=gcos g,s
ds
Bazele Geodeziei Fizice
(2.22)
(2.23)
Gravitatea ei
sau
dW
ds = g, '
diferentiala potentialului fortei pe orice directie
este numeric cu componenta ce pe aceas-
directie.
De asemenea, este gradient de
cmpului
g = gradW = VW = grad V+ gradQ = VV + VQ.
in calculul vectorial trei operatori sunt
1. Gradient. Gradientul este un operator vectorial care
pe o pentru a produce un vector a
este valoarea a in punctul gradient
care este spre a
lor

Lax ay az
2. Divergenta. unui cmp vectorial v=iv
1
+jv
2
+kv
3
este
ca produsul scalar dintre operatorul gradient
divv=Vv=[i ! +k:z](iv1 +)v2 +kv3 )
'[7 .avl .av2 kav]
v v=I-+j-+ -
ax ay az
este o a unui cmp vectorial
3. Rotorul. Rotorul unei vectoriale este produsul vectorial
dintre operatorul gradient
2.5. de al unor corpuri simple
n continuare se vor prezenta de calcul a
lului n cazul ctorva corpuri simple, importante ca pent ru
geodezia Pentru nceput trebuie se
de corp simplu.
Se corp simplu corpul care are o densitate
o geometrie
Bazele Geodezlel Fizice
2.23
Gravitatea el
2.5.a. de a unul strat sferic
2.S.a.1. PunctuJ atras este exterior stratulul sferic
(2.24}
Figura 2.10. Punctul atras exterior stratului sferic
Se un strat sferic cu razele r1 Ti (1i < 12), cu den-
sitatea p, un corp elementar, n interiorul acestui strat
sferic, de d!M (Figura 2.10). acestui corp se
prin coordonatele sferice: r(raza vectoare}, E> (colatitudinea) L
(longitudinea). De asemenea, pentru calculelor, se consi-
punctul atras q:yo,O,<D) se situat pe axa Z, la <D
( <D > rz) de originea sistemului rectangular de coordonate.
se cu dsm dsP arcele elementare de meri-
dian respectiv, de paralel, calculate cu
ds = rdE> ds = rsinE>dL
m ' p
atunci
dM = pdv = pdsmdsPdr
sau lund n considerare (2.24)
(2.25} dM = pr
2
sinE>dE>dLdr .
2.24
de al stratului sferic cnd punctul atras
este exterior acestuia poate fi determinat cu o de forma:
dM
= GJff-
1
,
"
sau se seama de (2.25)
Bazele Geodeziei Fizice
{2.26)
{2.27)
(2.28)
{2.29)
Gravitatea el
' "sinE>
2
"
= Gpf J dL.
r, o 1 o
Ultima din {2.26) este deci poten-
de al stratului sferic va putea fi determinat cu
't "sinE>
V."al-<.xt =
r, o 1
de la punctul atras la elementul (punctul
atractiv) poate fi cu ajutorul
1
2
= D
2
+ r
2
- 2DrcosE>,
prin
2/dl = 2Drsin E>dE>
sau, se convenabil,
sinE>dE> dl
=
--!- - Dr
pentru ultima din (2.27) se face
schimbarea de de mai sus atunci noile limite vor fi (a se
vedea (2.28)):
pentru E> = O l = D - r
pentru 8 = 1t l = D + r
Avnd n vedere schimbare de faptul
(]){coordonata Z a punctului atras) este expre-
sia de al stratului se poate scrie sub forma:
} D+r
V = 2nGp-frdr Jdl
.srrat-c.rt D
'i D-r
sau, rezolvnd ultima
21tGprl
= ---r:) f riD+ r- D+ ridr,

deci
4nGpJ
V."
01
_.., = -- r dr .
D "
n final, prin rezolvarea acestei ultime integrale, se
expresia de exercitat de un strat sferic - de
raze Ti 1i (1i<7i)- asupra unui punct situat n afara stratului- V>1i:
Bazele Geodezlel Fizice 2.25
(2.30)
Gravitatea el
V.rrat-. =

(rz
3
-1;
3
).
se seama de faptul masa unui strat sferic poa-
te fi cu
47l"p( 3 3)
M,".., = -3- rl - t; ,
atunci de al stratului sferic poate fi calculat
cu
V = GMsrrat
strat - ul D
Z.S.a.Z. Punctul atras este Interior stratuJul sferic.
(2.31)
Pentru a de calcul a de
exercitat de un strat sferic de raze 1i 12 (1i < 12), cu densitatea
p, asupra unui punct situat la tD(7i < tD< 12) se
face particularizarea, n (2.29), tD= r.
rl
v .rrnl-lnr = 47tGp J r dr sau
2.5.b. de al unei sfere
Z.5.b.1. Punctul atras este exterior sferei
z
t
r
Figura 2.11. Punctul atras exterior sferei
2.26
Bazele Geodeziei Fizice
(2.32)
Gravitatea el
Pentru a forma expresiei de
exercitat de o de r, cu densitate asupra unui
punct situat la <D de centrul sferei (Figura 2.11), exterior
sferei ( <D > 1) se (2.30) pentru valorile Ti = O

se are n vedere cu ajutorul se poate cal-
cula masa unei sfere
atunci o a prin care se poate determina
alul de al unei sfere, cnd punctul atras este exterior ei, es-
te de expresia:
GM .
V = fora
!"'' D
2.5.b.2. Punctul atras este interior sferei
Figura 2.12. Punctul atras interior sferei
Pentru a determina de calcul a de
al unei sfere de r cnd punctul atras se situat n
interiorul sferei (Figura 2.12), la o <D(<D <1) se
astfel:
Bazele Geodez/e/ Fizice
);;> se duce, prin punctul atras P, o evident, de
(]);
)> se de al sferei de D cnd
2.27
{2.33)
Gravitatea el
punctul atras este exteri or sferei {a se vedea
V' = 4trGpD
2

iftro-ut 3 1
se de al unui strat sferic de ra-
ze r (]) cnd punctul atras se n interiorul stratului
sferi c {a se vedea {2.31)) :
V.;rat-int = 2nG"rz - Dz};
>- prin adunarea celor de astfel ob-

V -V' +V'
sftm-int - sfora- c= .ttraJ.-int
se de calcul a de al unei sfere
cnd punctul atras este interior sferei
V =2trGp(3rz-Dz).
.'.fora- In/ 3
2.5.b.3. Punctul atras se pe
de al unei sfere de r cnd punctul
atras se pe se poate determina prin particularizarea C])=r
a {2.33) sau a {2.32):
2.6. Laplace-Poisson
2.28
Produsul scalar dintre operatorul gradient un vector oa-
recare este un scalar. vectorul oarecare este cel al
atunci produsul
Vg=(! T + ; ] + k)(gJ + g..J + g,k)
este scalarul
Vg = + + = div g
ax o/ &
numit vectorului este notat cu div g.
se cont de {2.21), atunci, vecto-
rului este
Bazele Geodeziei Fizice
(2.34)
(2.35)
Gravitatea el
d
. _ ..,- "("W) " ' W .
IV g= vg= V V = v = --, +-,-+- - .
ac 0'- &
2

n2 - al . . . 8 2. .. 02 ...
v .. . - a/ + 0'2 + &2
se operator Laplace sau Japlacian se cu !)",
Pentru simpl ificarea scrierii, de multe ori se nota-

o
2
W o
2
W o
2
W
W:,.x = &2 ; W:n = dxy ; w;,r = 0'2 ; etc.,
deci (2.34) mai poate fi sub forma:
.1W = '1
2
W = w_'C( +w;.r + Wzz .
se are n vedere de a deci
a (2.23),
'llW = '12V + 'llQ.
Cmpullaplacian este cmpul care dintr-un
al laplacian este nul
2.6.a. Laplacianul cmpului
2.6.a.1. Punctul atras este exterior maselor
Pentru nceput se punctul atras este exterior
maselor n acest caz cmpului se
poate determina cu
V.= GfffdM.
V 1
Componenta pe axa X a de de ma-
sele se poate determina utiliznd prima din expresia
(2.15):
F.r =; = -Gf[f(x-a)l-
3
dM
Aceasta
8 2J!. = t5F.r = -GJJJ{..!.- 3(x-a) a }dM
&
2
ax V 1
3
1
4
ax
Bazele Geodeziei Rzice 2. 29
(2.36)
Gravitatea el
sau se derivata a lungimii {
a x-a
-=--
ax 1
atunci
= -Gfff{l_ _ 3(x- a Y }dM .
axl ,.
1
3 t'
n mod similar se componentele pe celelalte do-
axe de coordonate:
n care a, b, c sunt coordonatele punctului (atractiv) de
d5W (Figura 2.6).
Prin nsumarea determinate mai sus se
Y'
2
V =0.

n general o de forma

se ecuatie

t =O se a lui La pla-
ce;
t se ecuatia a lui Po-
isson.
(2.36) este ecuatia Laplace. Ea
faptul n cazul cnd punctul atras este exterior maselor
cmpul este laplacian.
Laplace se numesc functii armonice, deci
este o n eJ(!erioru{ mase for

Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
2.6.a.2. Punctul atras este tn interiorul maselor
se o de r.R., cu punctul central }l
de coordonate }l(a, 6, c) punctul atras y, z) se la dis-
r( r < R) de punctul central atunci de atrac-
este (a se vedea (2.33)):
V:= 2m:p (3R2- r2).
Avnd n vedere raza sferei este o
de la punctul central al maselor la punctul atras
se poate determina cu ajutorul
+(y-bf +(z- cf,
atunci se va
ov; 4tzGpr
- =-----'---
& ---- 3 &
dar cont de expresia primei derivate a lungimii rn raport de
-t
se deduce
' x-a
- =--
r
ov; = _ 4tzGp(x- a)
& 3
n continuare, se derivata de ordinul doi n ra-
port de axa OXrezultnd expresie:
azv 4tzGp
__ 1 =---
&2 3
n mod se formele derivatelor de ordi-
nul li n raport cu axele de coordonate OZ.
ifV 4tzGp
--' =---
0'2 3
azv: 4tzGp
--=---
&2 3
Prin adunarea celor trei de mai sus va rezulta
(2.37) V'
2
V: = -4tzGp.
Bazele Geodeziei Fizice 2. 31
Gravitatea el
(2.37) ecuatia Poisson ea
tt ittteriom[ mase Cor nu este o

n concluzie, se poate afirma
poate fi reprezentat efe o itifimtate efe sfere efe rflcare se
n interionU { aescrie.
2.6.b. Laplactanul cmpulul
(2.38)
(2.39)
(2.40)
Componentele pe cele trei axe de coordonate ale
centrifuge sunt reprezentate de (2.20). Din aceste se
poate deduce
ifO ,
----=::... = tl) -
&2
ifO ,
----=::... = (JJ - ;
0J2
ifO
----=::...=o
i
Prin nsumare,
V2Q = 2(1)2,
ceea ce n acest caz, cmpul centrifuge este di-
ferit de zero, deci nu este laplacian.
n cazul n care punctele atrase sunt exterioare maselor
laplacianul cmpului se di n (2.36),
(2.38) (2.35):
V
2
W = 2(1)
2


n cazul n care punctele atrase se n interiorul maselor
laplacianul cmpului se prin nsumarea
(2.37) (2.38):
V
2
w; = 2(1)
2
- 4JCGp = w:\. .... + wrr + w zz .
Din analiza (2.39) (2.40) se
irufiferent ae Cocu{ urufe se aj{ii punctu{ atras, nu
este o {nu este fapfacian)
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
2.7. armonice. Polinoame Legendre
2.7.a. armonice
Pentru nceput definim
O este fntr-o regiune 'f.l a da-
ea satisface Laplace n fiecare punct a/lui v.
regiunea este n exteriorul unei oarecare n-
chise atunci trebuie tinde zero cum ar fi
inversului 1/{ pentru 1 oo.
Se poate demonstra n regiunea din n care ea sa-
tisface Laplace, orice este
ea este are derivatele de orice ordin continue (poate fi
n serie Taylor).
Pentru geodezia o cea
mai este dintre puncte de coordona:
te (a, 6, c) respectiv, y, z).
1 1

l +(y-by +(z-cY
ca fiind o de y, z (Jl este masa cp
este masa

n2 82... 82... 82 .. .
V =--+--+--
"' 8x
2
8y
2
8z
2
se operator Laplace sau /aplacian se cu 11.
Pentru a demonstra ! este o se de-
/
derivate n raport cu y, z:
!G) =- ;(7)=- y;b; z;c;
8
2
(!)= -f +3(x-aY. -f +3(y-by. -/
2
+3(z-cY.
&
2
t r ' 0'
2
1 r ' &
2
1 r '
se ultimele 3 din cele de mai sus se
ne
Bazele Geodezlel Fizice
2.33
Gravitatea el
ceea ce este Punctul de coordo-
/
nate (a, 6, c), unde {este zero inversul infinit, este sin-
gurul punct unde nu se pot aplica derivatele de mai sus, deci in
acest punct nu este Practic se poate spune
de al unui punct oarecare de masa m este de
asemenea o cu punctului Pdeoarece, n
acest caz, inversul se cu o qm
(V=Gm/1).
2.7.a.1. armonlce sferlce
2.34
Dintre armonice cele sferice o
pentru geodezie.
z
Figura 2.13. dintre coordonatele sferice cele rectangulare
Pentru a aceste armonice se introduc coordona-
tele sferice: r- raza vectoarei e- colatitudinea sau
L- longitudinea Fie un punct <Pin aces-
tui punct poate fi fie prin coordonatele sale rectangulare
y, z) fie prin coordonatele sale sferice (r, e, L). dintre
coordonatele rectangulare coordonatele sferice ale acestui
punct P, ntr-un sistem tridimensional de coordonate (Figura 2.13)
Bazele Geodeziei Fizice
(2.41)
(2.42)
Gravitatea el
este prin (2.41) respectiv, (2.42):
x = rsin E>cosL
y = r sin 8 sin L ,
z = rcose
r = + yz + zz
+ y!
e = arctan _,_____..:;__
z
L=arctanl
X
Pentru a forma Laplace n coordonate sferice
se mai nti elementul de arc (elementul de ds
exprimat n coordonate sferice. Se elementul de arc este dat
de ds! = dx
2
+ d/ + dz
2
y, z sunt de coordo-
natele sferice r, 8, L. Pentru aceasta trebuie se calculeze
ax ax ax
dx = -dr +-de +-dL
or iB CJL
dy;:::. oy dr+ oy dE>+ ay dL.
or iB oL
dz= oz dr+ oz d0+ oz dL
or iB CJL
Din (2.41) se derivatele care in-
tervin n de mai sus.
dx = sin 0 cos Ldr + r cos 8 cos LdE>- r sin 8 sin Ldl
dy = sin 8 sin Ldr + r cos 8 sin Ld0 + r sin 8 cos LdL
dz = cos E>dr - r sin 0d8
n continuare se celor 3 valori. se
n de dr, d0, dL, drd0, drdL, dLd0 se
Termenul n dr
2
:
(sin
2
0 cos! L + sin
2
0 sin
2
L + cos
2
0 }ir
2
= dr
2
Termenul n d0
2
:
r
2
(cos
2
8cos
2
L + cos
2
E>sin! L +sin
2
e}ie! = r
2
d8
2
Termenul n dL
2
:
r
2
(sin
2
E>sin
2
L + sin
2
8cos
2
L }dL
2
= r
2
sin
2
8dL
2
Bazele Geodeziel Fizice
2-35
(2.43)
Gravitatea el
Termenul n drd0 :
2(rsin8cos8cos
2
L+ rsin 8cos8sin
2
L-rsin8cos8 }drd8 =O
Termenul n drdL:
2(- r sin
2
8sinLcosL+ rsin
1
8sinLcosL}drdL =O
Termenul n dLd0:
2(- r
1
sin 8cos8sinLcosL + r
2
sin 8cos8sinLcosL}tLd8 =O
n final :
ds
2
= dr
1
+ r
2
d0
2
+ r
2
sin
2
0dL
2

se poate mult mai simplu, prin con-
geometrice (figura de mai sus) dar abordarea
are un caracter general ea poate fi de asemenea, re-
lativ la coordonatele elipsoidale.
Se poate observa n (2.43) nu ter-
meni cu dr de, dr dL, dL d8. Aceasta sistemul de
coordonate sferice este un sistem ortogonal: sferele de r =
constant, con urile {} = constant planele L = constant se intersec-
ntre ele sub unghiuri drepte.
Forma a unui element de arc n coordonate orto-
gonale arbitrare q
1
, q2, q3 este:
ds
2
= h,
2
dq
1
2
+ Iti dq; + /li dqi
n coordonate sferice li
2
=r,
Pentru a rezolva Laplace f}.V =O se de la
ideea n general, o de ordinul n de forma
V(r,e,L), n coordonate sferice poate f i
astfel:
V(r,0,L) poate fi n produsul a

V(r,e,L) = f(r) r(e,L),
n carefeste o care depinde numai de riar tYeste o
care depinde numai de L.
V(r,e,L) este o a Laplace este
o n coordonate sferice, atunci aceas-
se de volum iar
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
Y(0,L) de
de Y(0,L) poate fi
la rndul ei, ntr-un produs de fiecare din aces-
tea depinznd doar de unul din parametri:
g(8)h{L) .
O a g( 0) =O este numita Le-
gendre.
g(e)= P"Jcos8)
2.7.b. Polinoame Legendre
(2.44)
n paragraful anterior s-a introdus de Le-
gendre ), ca a Legendre, n
care n gradul m ordinul. n continuare, pentru
scrierii, este indicat t = cos0.
Cnd t11FO cpna(t) se simplu a:>n(tl de
mai sus scriindu-se sub forma
p (t)= -
1


-1)"
"
Acest polinom este denumit polinom Legendre sau
Legendre de prima Primele polinoame Legendre au
toarele forme:
P (t)=P. (cos8) = -
1
-= 1
o o 200!
(t) = ( cos0) =

-1) = t =case
21! dt
P (t) = P (cos8) = -
1
!f_(t
2
-1)
2
=

-1) 2t] =
2 2
2
2
2!dt
2
8dt 1
= .!.(3t
2
-1) =

e-.!.
2 2 2
1 d"
P (t) = P ( case)= --(t
2
-1)"
11
n 2" n!dt"
Reprezentarea a armonice sferice es-
te Armonicele cu m=O, polinoamele Legendre,
Bazele Geodezlel Fizice
2-37
Gravitatea el
sunt polinoame de gradul n in t. geometrice ale
acestora mai sunt denumite armonice zonale pentru ele m-
part sfera n zone. n Figura 2.14 este prezentat polinomul P
6
(t).
Figura 2.14. Armonica P6(t)
2.8. de nivel linii de
2.8.a. de nivel
(2.45)
Un punct P se poate deplasa, relativ la vectorului
pe o infinitate de Din infinitate de direc-
pentru geodezie, sunt i mportante:
A. Cazul cnd punctul P se pe o pe

n unghiul dintre de deplasare
vectorul este un unghi drept deci:
cos(g,s) =O.
n acest caz, din (2.22), care faptul diferen-
pe orice este numeric cu
componenta pe acea se deduce
sau
dW
- =0
ds '
g, = 0.
Aceasta se poate scrie
W(x,y,z) =constant = c.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei
expresie, foarte n geodezie,
unei de fapt a unui sistem de su-
determinat de valorile posibile ale constan-
tei c. Fiecare dintre aceste are proprietatea n orice
punct al ei este normala la
componentele orizontale ale fiind nule.
Aceste au fost denumite de
Laplace de nivel, iar (2.45) ge-
a de nivel. n concluzie, o de nivel
poate fi astfel:
de nivel este o care are
proprietatea n orice punct al ei este ndrep-
normala la componentele orizon-
tale ale acestei fiind nule.
Dintre aceste posibile - de valori le con-
stantei c- pentru geodezie o este de o deo-
anume de nivel zero, qeoid,
de Gauss ca a
Geoidul -figura a - este de
nivel zero.
W(x,y,z) = W
0
(X
0
,JI
0
,Z
0
) .'
de nivel care se complet n afara
lui sunt n analitice, ele au expresii
analitice care nu sunt deloc si mple, deoarece
W este analitic n afara Aceste care sunt
continue muchii, nu sunt de nivel care
sunt sau total n interiorul cum ar fi Geoidul.
de nivel din interiorul depind de
densitatea maselor din interiorul definirea
a de nivel fiind practic
Pornind de la de nivel ca fiind
unui lichid n stare
1
AIG valoarea W
0
= (6 263 6863)10m
2
s'
2
Bazele Geodeziei Fizice
2.39
Gravitatea ei
geoidul este definit ca fiind medie a ocea-
nelor aflate n stare pe sub continente.
Figura 2.15. Geoidul global
n cu geoidul se definesc:
Ecuatorul geoidului: locul geometric al punctelor pentru
care latitudinea este O (zero);
Paralelul, respectiv, meridianul geoidului def inite de
ctJ=constant respectiv, A=constant.
S copu{ principa{ a{ geocfeziei fizice este cfetenninarea for efe ni-
ve{ a{e cmpu{ui gravific a{ cfeci cfetenninarea po-
y, z)
de dintre de nivel este
de nivel fiind deci
indiferent de drumul ales pentru a ajunge de pe o de ni-
vel pe alta de este (Figura 2.16). Aceas-
ta pe un contur nchis, suma de
este zero, indiferent de sensul de parcurgere:
p
fdW= fdW=O.
/'
Deoarece valoarea depinde n
cea mai mare parte a sa de valoarea teres-
tre, aceasta la o a valorii {dintre ce-
le puncte corespunde o a valorii
Bazele Geodeziei Fizice
(2.46)
(2.47)
Gravitatea ei

a
Figura 2.16. de nivel
8. Cazul cnd punctul P se pe verticalei
Aceasta punctul se pe vec-
torului deci unghiul dintre cele este zero
sau
cos(g,s) = 1.
n acest caz (2.22) se scrie sub forma:
dW
ds =g.
Aflndu-se pe normala la de nivel (dreapta per-
pe planul tangent la de nivel n punctul con-
siderat) ce trece prin punctul CP, dsse cu dli, valoa-
re a reprezentnd punctului P sau
dintre de nivel infinit apropiate caracteri-
zate prin respectiv, W+d'W
Considernd sensul al dintre cele
de nivel exteriorul cont de no-
propuse, (2.46) se poate scrie acum sub forma:
dW dW
- - =g sau dW=-gdh sau dh=--.
dh g
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei
Ultima din (2.47) faptul n diferit e
puncte, dintre de nivel (a se vedea Fi-
gura 2.16) nu sunt egale ci sunt invers cu greu-
ce asupra acestor puncte. Aceasta la
pol, unde greutatea are o valoare de nivel se
apropie iar la ecuator, unde greutatea are o valoare su-
de nivel se Concluzia ce poate fi
este aceea
cfe nive[ nu sunt para{efe.
Deoarece valoarea este o valoare iar d'W:;eO
d/i, care este de ordin de cu dW, nu
poate fi zero, deci
cfe nive[ nu se ating nu se ntre e[e.
- de nivel
W-constant
Figura 2.17. de nivel linii de
O proprietate a de nivel este
aceea ele sunt continue care se complet una
pe alta.
Liniile care de nivel sub unghiuri
drepte, linii ce sunt curbate, se numesc linii de (Figura
2.17) sau linii ale firelor cu plumb.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
Din cele prezentate acum n cadrul acestui paragraf se
poate desprinde concluzie
- o/ectomf orice punct:-este tangent, fn ace[ Ca inia efe 1
efe ci vectom[ui "verticafa J} fimfui
cu p[um6 '' sunt sinonime. 1
Deoarece de nivel sunt ca fiind orizon-
tale oriunde pe (ceea ce, cum s-a demon-
strat, nu este ele aduc o puternic
cu o la .definirea "orizon-
tal" la a liniei firului cu plumb (linia firului
cu plumb este de nivel). Aceasta este o
modalitate de a explica de a de ce se o

Altitudinea Jf(Figura 2.17) a unui punct deasupra nivelului
altitudine se n lungul lini-
ei curbate a firului cu plumb de la geoid la spre punctul considerat.
Aceasta sensul n care se altitudinea este
opus celui al vectorului se face produsul scalar' din-
tre vectorul g vectorul de dy, dz] se ob-

gdx= gdH cos180 =-g dH,
avnd n vedere sensul considerat, a doua din
(2.47). dintre altitudinea poten-
'W care la baza teoriei altitudinii. Ea
care geodezia: dintre
conceptele geometrice (.'li) conceptele dinamice ( %').
Prima din (2.47) faptul gravitatea este
gradientul vertical negativ al 'Wsau componenta ver-
a vectorului gradient grad''W.
Geoidul are un rol n geodezie deoarece
rile geodezice care se chiar cele satelitare, sunt ra-
portate aproape n exclusivitate la sistemul de nivel
a liniilor firelor cu plumb. Plecnd de la aceste a fost de-
1
Produsul scalar a doi vector1 a b este definit ca fiind JaJ.JbJ.cose<, unde e< este unghiul dintre cel doi vectori
Bazele Geodezlel Fizice
2-43
Gravitatea el
finit scopul principal al geodeziei fizice anume acela de a de-
termina de nivel ale cmpului gravific al
Cu dar formulat ntr-un mod mai abstract,
unul dintre scopurile geodeziei fizice este determinarea
y, z). Acest scop al geodeziei fizice a fost precizat de
Bruns (1878) este relativ de este
dat ca o de de coordonatele y, z, atunci se
pot toate de nivel, inclusiv geoidul, prin in-
termediul (2.45).
2.8.b. CUrbura de nivel a liniilor firelor cu plumb
(2.48)
(2.49)
2.44
y
Po

- Y=j(r)
Figura 2.18. Curbura unei curbe
Curbura unei curbe printr-o de forma
y= fixl (Figura 2.18) este de
1 y"

R (1+
unde raza de a curbei respective
d d
2
y' = iar y" - Y
dx dx
2
n cazul, particular, n care o la axa X este
n punctul P
0
se poate considera y' =O deci (2.48) devine
1 d
2
y
K=-=-.
R dx
2
Bazele Geodeziei Fizice
(2.50)
(2.51)
Gravitatea el
Figura 2.19. Sistem de coordonate local
Se de nivel care trece printr-un punct
oarecare <P
0
(Figura 2.19). De asemenea se un sistem na-
tural local cu originea n punctul 'Pa, sistem care este definit astfel:
>- axa Z a acestyLsistem de coordonate este du-_ -
tangenta la linia de spre zenitul astronomic;
>- planul XO'Y, numit plan orizontal, este perpendicular pe
vectorului
? axa X este n meridianul astronomic al punctului
considerat nord);
? axa tY este spre estului astronomic.
;;;.. de nivel de
W(x,y,z) = W(x
0
,y
0
,z
0
)
cu planul XZ, considernd deci y =O.
Comparnd Figura 2.19 cu Figura 2.18 se poate observa
Z ia locul lui 'Y, deci n locul (2.49) se valoarea cur-
burii la de nivel cu pl anul XZ
d
2
z
K =-
l dx2.
se (2.50) n raport de conside-
rnd y = O .z este o de
dz
w:,. + wz dx = o 1
dz (dz)
2
d
2
z
W:\.T + 2W:rz d.x + Wzz dx + Wz dxz = O'
Bazele Geodeziei Fizi ce
2.45
(2.52)
Gravitatea el
n care s-au (pentru derivate
w =oww
X 0x ' .I'Z OxOz
n continuare se face
Deoarece axa X este la n punctul Pa atunci
= O n Pa deci
d2z w_'-,.
dx2 =-w-
z
Deoarece axa Z este fiind pe care se
altitudinile, cunoscnd de determinare a gra-
g = - bW
Oh
bW bW
wz = & = Oh =-g
deci (2.51) devine:
K
- w_t'"\'

g
valoare a curburii corespunde pentru azi-
mutul a= O.
Figura 2.20. Curbura unei curbe de un azimut oarecare
Expresia prin care se poate determina valoarea curburii la
de nivel considerate cu planul cyz se
prin nlocuirea lui yn de mai sus
Bazele Geodeziei Fizice
(2.53)
Gravitatea el
K =Wrr
" 1
- g
ceea ce o valoare pentru
azimutul a= 90.
Pentru a se determina curbura pe o di-
de azimut a, se poate proceda astfel (Figura 2.20):
Avndu-se n vedere domenii mici, n interiorul den-
sitatea maselor nu cu mari, atunci geopoten-
este o Aceasta se poate aplica
o dezvoltare n serie Taylor:
W(x,y,z)= W(x
0
, y
0
,zo)+ Wx(x - x
0
)+ Y
0
)+ Z
0
)+
(2.54) +W,,,(y- yJ +WJ z -zJ +
(2.55)
2W,)x-xJ y- Y
0
)+ Z
0
)+ YoXz - Z0 )}+
se au n vedere elemente:
cum a fost definit sistemului natural local de coordona-
te se poate scrie:
g_,. =0=Wr
gr
gz= g=-Wz
domeniului mic considerat (n jurul punctului 'Pa) se
poate spune termenii n y sunt de ordinul unu iar cei
n z de ordinul doi, din neglijndu-se n dezvol-
tarea n serie deci:
xz = yz = z
2
=O;
deoarece originea sistemului natural local este n 'Pa nseam-

Xo = Yo = Zo = O;
punctele cpo 'Ro (Figura 2.20) sunt pe de
nivel deci au
W(x, y , z) = W(x
0
,y
0
, z
0
),
atunci (2.54) va avea
Bazele Geodezle/ Fizice
2.47
(2.56)
(2.57)
Gravitatea el
z =

(w.ax
2
+ 2W.."xy + W:yl).
se coordonatele ;c, yn de (/)
de azimutul astronomic a
x=Dcosa ; y=Dsina
(2.56) se poate scrie sub forma:
z = (W.rr cos! a+ 2W.\T sin a cos a+ sin! a).
n cazul considerat (domenii mici) curbura de ni-
vel are o deci se poate considera
D:Ra e
unde Ra o valoare medie a razei de pe
de azi mut a.
le:
Deoarece unghiul e este foarte mic se pot face
e e z
tan-=-=-
2 2 D'
ceea ce
D! = 2Raz.
se fac nlocuirile necesare n (2.57), pe o direc-
oarecare de azimut a, curbura de nivel se poate
determina cu expresia:
= ..!.(w_\., cos
2
a+ 2W.\T sin a cos a+ Wrr sin! a).
a g
Prin pentru a= 0 respectiv, a = 90, n
de mai sus, se valorile extreme ale curburilor repre-
zentate de (2.52) respectiv, (2.53).
Curbura medie a de nivel n punctul <Pa
2.21), ca fiind media a curburilor curbelor care
plane reciproc perpendiculare ce supra-
se va nota cu J se cu


1
Semnul minus (-) este o rnnventle.
Bazele Geodeziei Fizice
(2.58)
Gravitatea ei
J = -.!. (_!_ + _1 ) = - w.\:1" + w;l' .
2 R
1
R
2
2g
Elementele componente ale expresiei de mai sus se pot de-
termina astfel:
gravitatea (g) prin gravimetrice executate
n teren cu ajutorul gravimetrului;
derivatele de ordinul doi ale gra-
(

zz ) prin cu ajutorul balan-
de torsiune.
din (2.58) se deduce valoarea sumei + W
1
T
care se introduce apoi n (2.40) se expresia:
deci
-2gJ + Wzz = 2o/ -47lGp
Figura 2.21. curburii medii
Se din (2.55),
bW
wz = Oz =-g
w __ ag __ ag
zz - z- Bh
se au n vedere toate cele de mai sus, se ex-
presia de Bruns (1878) care qradientului
vertical al n de curbura medie a de ni-
vel:
Bazele Geodeziei Fizice
2-49
(2.59)
Gravitatea ei
cg =4trGp-2gJ -2w
2

Ch
gradientului vertical al nu se poate de-
termina dect prin calcule n de valorile (g) din ce-
le puncte situate, pe linie de la !},.fi.
este un exemplu de raport ntre conceptul
geometric cel dinamic din geodezie.
Curbura medie Bruns a de nivel se deduce din
punndu-se astfel n cu densita-
tea maselor
2.9. Cmpul elipsoidului de nivel
2.9.a. normal, perturbator
2.50
a este foarte ea
nu poate fi matematic. Din acest motiv s-au diverse
care aproximeze ct mai bine dar
care fi definite matematic.
Pentru a se putea rezolva problemele geodezei, nu nu-
mai, a fost aproximat cu alte nchise care
aproximeze, ntr-un anumit grad, de cmpul real
al De exemplu, pentru determinarea unei valori aproxi-
mative a gradientului vertical al poate fi utilizat un model
radial, a fost aproximat cu o a
sunt concentrice sferice. O aproximare a rea-
este un model elipsoidal al cmpului.
Pentru geodezie, este necesar se un model al
cmpului care, n principiu, ar trebui

):> cu cmpul real, deci cu

):> fie generat prin unui elipse, prin semia-
xele sale, astfel nct elipsoidul cu axe geocentric ge-
nerat aproximeze ct mai bine
):> elipsoidului fie una din sale echi-
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei

Un model care are aceste se cmpul
normal al fiind notat cu U numit
tential normal. Pentru acest model, se gravitatea, de-
gravitate cu y.
Desigur, un cmp normal numai un anumit nivel
de care prezentul nivel de privind
cmpul real al fi ind o aproximare teoretic De
asemenea, se poate observa n cmpului normal nu se
nici nu se cere unice a mase-
lor din elipsoidul generat cu cea a cmpului radial
unde a maselor produce unul cmp).
dintre real normal se
potential perturbator. este notat cu T, geodeziei fizice
revenindu-i sarcina prin a valorii acestuia,
normal pufand fi de determinat se
masa
De asemenea, pentru determinarea real al
este indicat se utilizeze descompunerea ntr-un po-
normal unul perturbator, acesta din avnd o valoare
n cu real.
Conform acestei se poate scrie
W =U,


ntr-o aproximare se poate considera
are forma unei sfere, n se poate conside-
ra un elipsoid de mai departe. Forma unanim ac-
n momentul de pentru aproximarea formei
lui este elipsoidul de nu este aproximat
perfect de elipsoid, cmpul elipsoidului este de o impor-
pentru el este de tratat ma-
tematic pentru abaterile cmpului real al de cmpul
elipsoidal
11
normal" sunt att de mici nct ele pot fi considerate li-
niare. cmpului terestre ntr-un cmp
11
nor-
mal" o parte mult mai cmp "perturbator" simpli-
foarte mult problema lor, n caz contrar problema
fiind foarte greu de rezolvat.
Prin urmare figura a
Bazele Geodezlel Fizice
l
Gravitatea el
este un elipsoid de nivel un elipsoid de care este o
a cmpului normal al
presupunere este pentru elipsoidul este forma norma-
a geoidului, care este o a cmpului real
al Notnd cu V normal al cmp ului
normale se va vedea elipsoidul de nivel, fiind o
V=constant, corespunde exact geoidului care este definit ca o su-
W-constant.
Ideea de este prin presupunerile asumate avem un
elipsoid care este o a cmpului normal al
prin prescrierea masei totale 94., am determinat astfel
complet unic normal V. a densi-
n interiorul care produce V, este
complet nenecesar de a fi De fapt nu
se nici o a masei pentru elipsoidul
de nivel. Pizzeti (1894) a utilizat a avea succes o
a cu un strat a-i de densi-
tate care este cu totul nenatural.
Determinarea normal este plecnd de
la principiul lui Dirichlet: n afara unei su-
S este complet determinat prin formei geo-
metrice a lui S valoarea pe S.
ai
U =V +2(xz + Y2)
poate fi, cum s-a prezentat, complet
deoarece:
Forma elipsoidului de este prin semiaxe-
le sale a 6 cunoscute;
Se masa 94. cu cea a
Se viteza ro
2. 9.b. Gravitatea
n cele ce se vor prezenta doar cteva elemente
privind gravitatea a se face o
pentru riguroase de calcul a acesteia.
cum s-a prezentat n paragraful anterior, un model
care cele trei este denumit cmp nor-
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
mal al iar normal. n locul sfero-
idului de nivel rolul de este atribuit elipsoidului
de proprii de a n
jurul axei sale mici se un cmp normal al sau
cmp gravific normal sau cmp normal.
h Elipsoidul de nivel se atunci cnd se ca elipsoidul
de fie in timp de nivel in cmpul
normal.
(2.60)
normale sau cal-
sau este cu derivata normal V.
Prin analogie cu (2.4 7), care gra-
n cmp real, se poate scrie
dU
r=--.
---- dh
n ncheierea acestui paragraf trebuie spuse cteva cuvinte
despre gradientul vertical al pe elipsoidul
de Formula Bruns (2.59) cmpului normal al gra-
considernd altitudinea fi cu densitatea p=O
are forma:
!Jy = -2Jcl- 2a/.
dl
n de mai sus curbura medie a elipsoidului de revolu-
este de expresia:
J = .!.(_1 + _!_)
2 M N'
n care :M .Wsunt razele de principale: :M este raza de
a elipsei meridiane iar .W este raza de a primului
vertical sau marea
Bazele Geodezlei Fizice
2-53
Gravitatea el
2.10. Dezvoltarea
2.10.a. Dezvoltarea in armonlce sferlce
Se un sistem de coordonate cartezian global geo-
centric', un punct a> exterior globului terestru un element de ma-
d!M variabil n interiorul (Figura 2.22).

V=GfffdM,
,, 1
care de al n cazul cnd
punctul atras este exterior acestuia n care, pentru scri-
erii, s-a la utilizarea indicelui inferior care indica faptul
punctul atras este exterior, este Din
se o pentru care
fi n curente. Pentru aceasta se ncepe cu dez-
voltarea armonice 1/ 1_ n armonice sferice (poli-
noame Legendre).
X
z.
z
-
-- , r, 8 ,L)
'
'
'
'
'
[ :
'
'
4wra,6,s)
1
1
1
' ' ,
1 ,
1 ,
.... 1 1
.. 1 , ..

Figura 2.22. Punctul atras este exterior maselor
Deoarece punctul atras este exterior maselor atunci
1
Originea sistemului (a) in centrul de al Pl!mntulul, axa X pe meridtanulul mediu Greenwich, axa z
aproximativ ldenllca cu axa medie de a Pl!mnllllul;
2.54
Bazele Geodeziei Fizice
(2.61)
{2.62)
Gravitatea el
Din Figura 2.22 (triunghiul <POd)W) poate deduce
l = .J,.z + r'
2
- 2rr' cos 'P,
n care 'Peste unghiul dintre cele raze vectoare 1', iar da-
se fac
r'
t =- =cos 'P 1
r
n care, evident, t < 1, se pentru


Pentru f se forma sa n
coordonate sferice
1 1 ( '
- =- 1 + r- 2tJ.L z.
1 r
Din de printr-o dezvoltare n serie de puteri
ale lui t se deduce:
1 1 { 1 2 3( 4 4 2 2 3 ) }
- = - 1 - - t + t + - t + t - 41 + . . . =
1 r 2 8
1{ 2(3 2 1) }
=-; l+t,u+t "i.J.l -
2
+ ... =
= + tcos 'P + t
2
(%cos
2
'P + .. J
se au n vedere (2.44), se poate observa
lui t sunt polinoame Legendre, deci se o
pentru inversul
1 1 "'
- = - 2)" P.(cos 'P).
1 r ''""o
Lund n considerare faptul reste o
cont de (2.61) se pentru expresia
rii de n polinoame Legendre,

"' r'"
V = L G fJf ---;;:tP. (cos 'P)dM.
rr::::; O r
centrifuge exprimat n coordonate rect-
Bazele Geodezlel Fizice
2..55
(2.63)
(2.64)
Gravitatea el
angulare este dat de (2.19). n se nlo-

n care rP (a se vedea Figura 2.22) raza paralelului n ca-
re n continuare, aceasta se deduce ca fiind
r"- /'
2
sin" e
p- 1
se expresia centrifuge n coordonate po-
lare:
/'20/
0=--sin
1
0.
- 2
Se se ca o a
a celui centrifu-
ge, cu o de forma
W=V+Q
1
deci pentru a deduce expresia acestuia n coordonate polare trebu-
ie se n vedere (2.62) (2.63):
"' r'" r"m
2
W = +-sin"e.
n=O v i' 2
2.10.b. Dezvoltarea in coordonate rectangulare
(2.65)
(2.66)
2.56
se au n vedere formele polinoamelor Legendre, rela-
(2.44), se j=2, atunci poate fi
exprimat prin
dM r' r'
2
W =GfJf-+GJff2cos"'!dM +Gfff-
3
(3cos
2
"P -l)d.M +
v r ,. r ,. 2r
n care numai ultimul termen perturbator.
n de mai sus se fac
dM
1
0
=GffJ-,
V /'
r'
1
1
=GJJJ-zcos"Pd.M,
,. r
Bazele Geodeziei Rzice
(2.67)
(2.68)
(2.69)
Gravitatea el
r'z
1
2
= Gfff-
3
(3cos
2
ti' -1}1M.
v 2r
Se un sistem de coordonate cartezian global geo-
centric se are in vedere faptul reste o n
aceste se exprimarea celor 3 termeni din de
mai sus in de coordonatele rectangulare.
Integrala din (2.65) este deci:
I
=GM
o
r
vectorii r(x,y, z) r'(a, b, c) sunt
de cosinusurile directoare, deci Y, respectiv,
r r r
r(!!..., !!_, atunci cosinusul unghiului dintre cei doi vectori se
r' r' r'
----
poate determina cu
cos ti' xa+yb+zc.
r r r r' r r' rr'
se in (2.66) se
11 = {xf[.J adM + yf[.f bdM +zf[.f cdM}.
Deoarece originea sistemului de coordonate coincide cu
centrul de al de coordonate x,y,z
fff adM fff bdM fff cdM
x = fff dM = O, y = iff dM = O; z = fff dM = O;
V
sau
fff adM = fffbdM = Jff cdM = O,
V V V
deci
1
1
=0.
n continuare se integrala 1
2
Pentru inceput se

Bazele Geodezlel Fizice
Gravitatea el
r'
1
(
3
'uJ l) r'
1
(3(ax+by+ezY
1
] 1 p( b )2 ,, }
- cos r- =- =- ax+ y+ez -r -,.-
2r3 2r
3
r'
1
r
1
2rs
Avnd n vedere
r
1
= X
1
+ y
1
+ z
2
respectiv, r'
2
= a
2
+ b
2
+ e
2

(ax+ by + ez r = a
1
X
1
+ b
2
Y
2
+ e
2
z
2
+ 2abxy + 2aexz + 2beyz
se poate deduce
3(ax + by + ez r-1'
12
1'
2
= 3a
2
X
1
+ 3b
2
y
2
+ 3e
1
Z
1
- a
2
X
1
- a
1
z
2
-
b
, , b' , ?
2
, ,
- -x - y - -z - e x - e y - e z =
=x
1
(2a
1
-b
1
-e
1
)+ y
1
(2b
1
-e
2
-a
1
)+z
1
(2e
1
-a
1
-b
2
)+
+ 6abxy + 6acxz + 6beyz
faptului axele de coordonate coincid cu axele
principale de ultimii 3 termeni ai de mai sus ar
fi n atunci se .
6xy Jff abdM = O; 6xz fff aedM =O; 6 yz fff bedM =O;
V \1 V
nlocuindu-se n (2.67) a integra lei 1
1
, se
1
1
= {x
1
ffJ(2a
2
-b
2
-c
2
}1M + / HJ(2b
2
-c
1
-a
2
}1M +z
1
IJJ{2c
2
-a
1
-b
2
';JM}
21 V V ,.
(2.70)
se introduc momentele de principale n raport
cu axele de coordonate
A= fff(b
1
+e
2
}1M; B = fff(a
1
+c
1
}JM; C = fff(a
1
+b
2
}1M;
V V V
se expresii pentru termenii ultimei a inte-
gralei 1
2
:
Jff{2a
2
- b
2
- c
1
)dM = B+C-2A;
..
fff (2b
2
- C
1
- a
1
)dM = A+ C- 2B ,
..
fff{2c
2
-a
2
-b
1
)dM= A+B-2C;
..
deci n final:
1.

y
2
(A+C-2B)+z
1
(A+B-2C)}.
- 2r
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
Avnd n vedere (2.68), (2.69) (2.70) pentru po-
se expresie n coordonate
rectangulare:
W = GM +_Q_{x
2
(B+C-2A)+ y
1
(A+C-2B)+z
2
(A+B-2C)}+
r 2r
5
OJ2 "' r'"
+-(x
2
+ i)+
2 11:3 V r
2.10.c. Dezvoltarea in coordonate sferice
(2.71)
Pentru a determina forma expresiei care
lul n coordonate sferice se de la (2. 70) un-
de se fac inlocuiri:
B+C-2A=C-A+B
2 2
C+A-2B=.C:_A+B
- 2 2
(
A+B)
A+B-2C=-2 C--
2
-
efectuarea ordonarea a
termenilor, (2.70) devine:
1
2
=


{(C-A;
8
)(x
2
+ i-2z
2
)+%(B- AXx
2
- y
2
)}.
A vndu-se n vedere
X
1
+ l-2z
2
= r
2
(sin
2
e- 2cos
2
e )= r
2
(1- 3cos
2
e)
x
2
- y
2
= r
1
sin
2
E>cos2L
atunci pentru integrala 1
2
se
1
2
=

{( C- A;B)l-3cos
2
E>)+%(B-A)sin
2
8cos 2L }
iar se cont de faptul x
2
+ y
2
= r; = r
1
sin
2
8,
lul n coordonate sferice se poate determina cu
w = GM +_Q_(c- A+ B)(l-3cos
2
8)+

{B-A)sin
2
8cos2L +
r 2r
3
2 4r
:! 2 U) r'n
+!....!!!._sin
2
e + Gl:: JH pn (cos lf'
2 =3 ,. r
Bazele Geodezlel Fizice
2.59
Gravitatea el
Din se pot trage concluzii care conduc la ob-
unor diverse pentru forma
2.11. Sferoidul Bruns
(2.72)
(2.73)
2. 60
este cunoscut ca o de co-
ordonate atunci practic, pentru diverse valori ale
acestora, pot fi determinate toate ale
inclusiv geoidul.
de care se fac n de determina-
re a (2. 71), n de de
termeni n considerare alte suplimentare impuse, se
diverse corpuri pentru aproximarea Astfel
se numai primul termen se
care nu satisface de precizie ale geode-
ziei.
Atunci cnd se iau n mai termeni se ob-
- .
diferite forme ale unor
corpuri denumite steroizi de nivel.
n dezvoltarea (2. 71) se
termenii de ordinul 3 superiori,
"' r'"
'P)dM =O
tr-3 y 1
J
se sferoidului Bruns (1878).
n calculele care se fac n cadrul geodeziei fizice nu se lu-
cu momentele de principale }l, CB respectiv, C ci
cu armonici zonali J2o Jn:
J =-1-(c-A+B)
Ma
2
2
1
J" =-, (A-B)
-- 4Ma-
n cazul corpurilor de momentele de princi-
pale }l CB sunt egale. Aceasta pentru coeficientul ar-
monie zonal, (2.72), se expresia
C- A
Jl =--2.
Ma
Bazele Geodeziei Fizice
(2.74)
(2.75)
(2.76)
(2.77)
(2.78)
(2.79)
(2.80)
Gravitatea el
Corpul de astfel are oturtire de
cea a unui elipsoid, mai la poli, numit s(eroid.
n calculele se se cu
respectiv, 6semiaxele sferoidului
1
Avnd n vedere poate fi descom-
pus n componente, una reprezentnd normal
perturbator avem de a face cu un corp de
(}l = <B), pentru normal, din (2.71), se ob-

U= GM +_Q_(c - AX1-3cos"8)+.!.r
2
m
2
sin"8,
r 2r
3
2
ca o dezvoltare a lui Bruns termeni n latitu-
dinea L. gravitatea (accele- - -
este de
ou GM 3G (c X , e) , . ,
r =--=-,-+- -A l-3cos- - rmsm e.
iJr r 2r
4
seama de expresia (2. 73) (2. 75) (2. 76) se
mai pot scrie sub forma:
U =

[1 + i {1-3cos
2
0 )]


sin
2
0 ,
r =


[1 +
312
{1- 3cos
2
0 )l- rm
2
sin
2
0.
r 2 j
n continuare se de calcul a
normal al al normale la ecuator respectiv,
la pol :
La ecuator (r =a, 8 = 90):
GM( J,) 1 , ,
U =- 1+-- +-aar
a 2 2 '
r. =o: (
1
+

-aml .
Pentru multe din calculele curente se gravita-
tea la ecuator numai cu primul termen din (2.80):
Bazele Geodezle/ Fizice 2.61
(2.81)
(2.82)
(2.83)
(2.84)
2.62
Gravitatea el
GM
rp =y(l-3JJ.
Turtirea a sferoidului este de
a-b
!=-.
a
Sferoidul de nivel fiind o
normal la pol este egal cu cel la ecuator, deci
GM GM GMJ, GMJ, a
2
o/
-----= - + - +--
b a 2a b 2
sau
G Ma- b = G M 12 + G M 12 + a
2
W
2
ab 2a b 2
se cont de (2.83) pentru turtirea
sferoidului
f = bJ
2
+ J + a
2
bm
2
2a
2
2GM
'
iar se iau n considerare (2.74) (2.81) se
ne o n care turtirea sferoidului este att n func-
de elemente geometrice (semiaxa mare) ct de elemente fizi-
ce (coeficientul armonie zonal, viteza de constanta gravita-

f = 312 + Q(J)2
2 2r.
n continuare se determinarea
meridiane a sferoidului Bruns. Pentru aceasta se
(2.75), care normal, cu (2.79), care ex-
normal la ecuator, deci
GM GMJ, 3GMJ, ' E> r
2
m
2
,
8
GM GMJ, a
2
m
2
--+ - -cos- .. +--sm- =--+ - +--
r 2r 2r 2 a 2a 2
Bazele Geodeziei Fizice
(2.85)
Gravitatea el
sau, grupnd convenabil,
GM(a-r) GMJ, GMJ, 3GMJ,
2
e a
2
w
2
r
2
w
2
,
0 - ----'---"-=--- ----+ -cos +-----sm-
ar 2a 2r 2r 2 2
n se fac, cont de
(2.74),
G M 12 _ G M 12 = G M 12 (_!_ _ .!) = o
2a 2r 2 a r
atunci se ecuatia curbei meridiane a sferoidu/ui Bruns.
, (3J, a3w2 J
a-r=acos- e 2+
20
M .
.. se are n vedere care
turti rea, se mai poate scrie sub
r = a(1- f cos
2
e ).
Se n continuare determinarea formei
unii meridiane a elipsoidului de Pentru aceasta se
de la elipsei meridiane a elipsoidului de n co-
ordonate carteziene, punctul de deasupra literelor fiind utilizat
pentru a specifica faptul elementele respective se la un
elipsoid de cu semiaxele , 6:
x2 zz

a- b-
n de mai sus se nlocuiesc coordonatele carteziene
cu cele polare, dintre cele tipuri de coordonate fiind
de
x=tsin0
1
Z= rcos0

f
2
sin
2
0 f
2
COS
2
e
---+ ., -1=0
i/ b-
lntroducnd turtirea (2.83), se o
pentru de mai sus:
Bazele Geodeziel Fizice
2.63
Gravitatea el
Prin dezvoltarea acestei se8-2jsin
2
8 + j
2
sin
2
8+cos
2
e )= cf(t- /)
iar n membrul stng al se la termenii de or-
dinul doi ai turtirii,
1
sin
2
e =o 1 atunci se poate scrie:
r
2
(l- 2j sin
2
0 )= ci
2
(1- j'f
sau
Prin dezvoltarea n serie de puteri (neglijnd termenii de
ordinul doi mai mari), efectuarea calculelor, neglijarea termeni-
lor de ordinul doi ai turtirii geometrice, calculele
ca mai jos
f
2
:::c?(l+2jsin
2
0+ .. ,Xl.-2j + j
2
)=
= cf(t- 2j + j
2
+ 2jsin
2
0)=:
= ci
2
[1- 2j(1 - sin
2
0 )+ j
2
]=
= ci
2
[1- 2j cos
2
8 +
2
]=
= ci
2
(l - j cos
2
0}
se o
f = a(l- j cos
2
8 ),
care este (2.85), ceea ce n limitele
termenilor de ordinul doi ai turtirii, turtirea elipsoidului
de este aproximativ cu cea a sferoidului Bruns.
2.12. Teorema Clairaut
2.64
n care turti rea
f
. _ rp - r.
- '
r.
se fac nlocuirile date de (2.80) ,respectiv, (2.82) se
calculele necesare se
Bazele Geodeziei Fizice
(2.86)
Gravitatea el
rr. =rp -r. = (1-3JJ- (1+


}-am
2
=
GM GM 3GM 1
2
3GM J,
2
=------ -+am =
b
2
a
2
b
2
2a
2
GM (a-bXa+b) 9GMJ, 2
=-,- - , -+am
a- aa 2a-
Avnd n vedere, pentru nceput, (2.83), care expri-
turtirea
GMf 3 GM ,
f r = 2-,- -3-J -,-+ao.r
a- 2
2
a-
apoi (2.81), cu care se n cele mai multe ca-
zuri, gravitatea la ecuator se
pentru turtirea
f" = + aro2
') 2 1
- Yc
care, n continuare, lund n considerare (2.84) n care turti-
rea este att de elemente geometri-
ce ct fizice, se n:
sau
f
. 2f 3f 3am2 am2 - f 5 am2
= - +--+--- - +---
2r. r. 2 r.
f + r am2.
2 r.
n de mai sus se
am
2
la ecuator
m =-- = -----------
Gravitatea la ecuator '
r.
atunci va rezulta
r
+ f' =
. 2 1
ceea ce forma a teoremei Clairaut, care
cuprinde numai termenii de ordinul!. Aceasta este una dintre cele
mai formule ale geodeziei fizice, ea
Bazele Geodezlel Fizice 2.65
Gravitatea el
'Turtirea poate fi din turtirea m, care
sunt dinamice pure, din gravimetrice.
}Iceasta turtirea poate fi prin
gravimetrice.
Ca valori, pentru unele calcule ce se n geodezia
se pot utiliza:
f = 0.003 352 810 681; r = 0.005 302 440 112; m = 0.03 449 786
Formula C/airaut este numai o ea tre-
buie fie n primul rnd prin includerea termenilor
elipsoidali de ordin mare n f n al doilea rnd, prin luarea n
considerare a cmpului gravific al de la crn-
pul normale dar principiul
2.13. normale
2.13.a. normale pe ellpsoldul
(2.87)
2.66
cum s-a putut observa, din cele prezentate pana
acum, gravitatea, deci gravitatea de la ecuator
spre pol, cu latitudinea. se
poate determina, n limita unor de calcul, din
prin care se poate calcula gravitatea
(2. 78), din din care se poate determina gravitatea norma-
la ecuator, (2.82).
GM 3QAvf, 9GMJ, , e , . , e
y -y =--+ - cos- -rarsm- -
r
2
Y 2r
1
2r
2
_GM
a2 ---ia2
n continuare, se cont de propuse n
paragraful 2.11, se pot calcula:
GM _ GM =GMa
2
-r
2
:::.a+r!!..:::.!_GM =
2
fy
rz az - a4 - a a a2 - '
a o/- rol sin
2
0 =a a/ cos
2
0
9GM J, , .a
3
3 J , e
3
(/ a o/) , e
- -cos-o=- - r cos-.=- -- r cos- w
2r
2
2
2
2r.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei
Efectund nlocuirile necesare, (2.87) devine
. (f aol) , , ,
r-r. =2Jy, -3 -- r,cos- e+aorcos- e,
2re
iar n continuare, se calcule se
, ( 3 a o/ a oi 2 f )
r-re = r ccos-e -3f + --+-+--,- =
2 Yc Yc cos- 0
, [ ( 1 ) . 5 aoi ]
=recos- e 2f --,--1 - j +-- = .
cos- 0 2 Ye
, ( . , f 5 a o/ )
=recos-e 2jtan-e- +2-
Yc
Prin neglija rea termenului 2f tan
2
0 introducerea turtirii
gravimetrice, pentru gravitatea se deduce
r-rc =Jr:cos
2
e,
sau, altfel scris
y: Ye ( 1 + f' cos
2
0) .
Avnd n vedere e = 90- cl:l ci> = 8, se
prin care se poate determina dintre valorile distribuite pe
elementele geometrice, semiaxa mare
turtirea ale corpului cu care se
(elipsoidul de
y: Yc ( 1 + F sin
2
B) .
Aceste ultime o posibilitate de de-
terminare, ntr-o a formei si dimensiunilor
mntului.
AIG a publicat n 1980 cteva dintre valorile utile geodeziei
fizice anume:
Yc = 978032.67715 mga/;
rp = 983218.63685 mga/
y = r , (1 + 0.0053024sin
2
B- 0.00000058sin
2
2B)
Bazele Geodeziei Fizice
2.67
Gravitatea ei
2.13.b. normale deasupra elipsoidului
Se un punct oarecare cP, pe
lui, la o deasupra elipsoidului (altitudine) Jf(Figura 2.23).
(2.88}
n (cmpul) real, gradientului vertical al
n de curb ura medie J este de f ormula Bruns,
(2.59}.
n (cmpul) "normal", cnd densitatea tinde
zero, gradientului vertical al normale n
de curbura medie a elipsoidului de
cu Je pentru a indica faptul se face referire la eli p-
soid, este de (2.60}, care are acum forma:
8y = -2y J - 2m
2

t3H "
Geoid
Elipsoidul de nivel
Figura 2.23. normale deasupra elipsoidului
se presupune
2.68
geoidul este paralel cu elipsoidul;
centrul de al elipsoidului coincide cu cel al geoi-
dului;
masele interne ale celor corpuri sunt egale;
sunt egale ( W,., = },
atunci se va vorbi despre:
>- gravitatea cu y, care se
la sferoidului, aproximat iv
Bazele Geodeziei Fizice
(2.89)
(2.90)
Gravitatea el
cu cea a elipsoidului, despre
gravitatea la altitudinea J{, cu rn , care se
la nivelul terenului (Figura 2.23).
Gravitatea la altitudinea J{ se printr-o
dezvoltare n serie Tay/or poate fi cu
H iJy H
2
iPy
r =r+H-+---,+ ....
m 2 m-
Expresia primei derivate a de mai sus este de
(2.88). n vrem curbura medie
viteza n de alte elemente, cu care se
n mod curent, cum ar fi turtirea gravitatea
m- (2.86).
Pentru un elipsoid de din infinitatea de
normale care trec printru-un punct situat pe acesta,
normale sunt cele car_fLa_u razele de
elipsei meridiane cu raza de cu :M. sec-
primului vertical cu raza de !N. Curbura medie se
din media a celor valori extreme ale curbu-
rii : valoarea (1/:M.) valoarea (1/.W}:
J = .!.(_1 + _!_).
2 M N
Din geodezia se cunosc de din-
tre parametri elipsoidului de pentru subiectul din cadrul
acestui paragraf fiind utile expresiile:
n care:
c c a
2
M=-N=-c=-
V
1
' v' b'
' b, 1
V= (1+ B\Y,. .e' =a-- -
,-' bz
a, 6- semiaxa mare, respectiv, semiaxa a elipsoidului;
c- raza de
e-a doua excentricitate
o/- n geodezia
Avnd n vedere cele prezentate, se pot face, prin neglija-
rea termenilor de ordinul doi mai mari din n serie
Bazele Geodezlel Fizice
2.6g
(2.91)
(2.92)
(2.93)
2.]0
Gravitatea el
de puteri,
1 1 3/ 1 ( 3 )
-=-{1+e'
2
cos
2
B)
1 2
=- 1+-e'
2
cos
2
B ,
M c c 2


prin nlocuire n (2.90) rezultnd
1. =.!.(1+e'
2
cos
2
B) .
c
Avnd n vedere
= :
2
} =:>.!. = 1-f
f=a-b c a
a=(
1
y-1=(1-ft-I::(1+2f+ ... )-1::2f
b- 1-f
pentru curb ura medie se
J. = l- f {1+2fcos
2
B )= .!.(1-f +2f -2f
2
-2f sin
2
B+2f
2
sin
2
B ),
a a
iar se termenii de ordinul doi ai turtirii
J. =.!.(1+ f -2fsin
2
B).
a
n continuare se o exprimare a vitezei unghiulare.
Pentru aceasta se (2.86) din care
0) 2 = mr. = mr .
a a
(2.91) (2.92) se nlocuiesc n (2.88) se
pentru prima a normale, re-

! =- (1+ f +m-2fsill
2
B).
Pentru derivata de ordinul doi se mai
mari anume:
GM
y::ye =-z
a
Bazele Geodeziei Fizice
(2.94)
Gravitatea el
Prin derivare se
IJy _ IJy _ 2GM _ 2y
m= a:z =---;t=--;;
deci derivata de ordinul doi va putea fi astfel:
tfy 6GM 6y
a-/ 2 = ---;T" = 71
n final, pentru calculul normale deasupra elipsoi-
dului, la altitudinea 9{, se poate utiliza care prin in-
troducerea expresiilor (2.93) respectiv, (2.94) n (2.89),
H 2y (1 f f . , ) H2 6y
y = r -H- + +m-2 sm- B +--,
a 2 a-
sau
y" = B)H +\
Pentru unele calcule, mai precise, se poate utiliza
pentru normale n de altitudine valoarea
mgallm,
aH
gravitatea scade cu valoarea de mai sus pentru fie-
care metru.
Tot pentru calculele uzuale, n "normal" se poate
utiliza
Y
11
= r - o.3086H
iar n real
g
11
:: g -0.3086H
AIG, n 1980, utilizarea pentru calculul
normale la altitudinea J{
y
11
= r[t-(3.137042910-
7
-1.051194l0-
9
sin
2
B)H -7.274510-
14
H
2
]
n care altitudinea se n metri iar gravitatea n
mgali.
Bazele Geodezlel Fizice 2.]1
Gravitatea el
2.13.c. Concluzii privind forma dimensiunile
2.]2
Determinarea formei dimensiunilor este una
dintre cele mai importante probleme pe care geodezia trebuie
le rezolve. n general, cnd se de figura se
acesta ar fi rigid, ca cnd n timp ale
formei dimensiunilor nu ar exista sau ar fi tratate separat.
Reprezentarea unei sau a ntregii fizice a
se face pe de diverse tipuri la diverse De
asemenea, trebuie se cont de faptul aproximativ 72% din
este de ape, practic de re-
prezentat restul de 28%. Pentru descrierea a suprafe-
terestre se un finit de puncte reprezentative
pentru teren, pentru care se ntr-un anumit sis-
tem de coordonate (de preferat un sistem tridimensional geocen-
tric de coordonate).
Pentru unele scopuri este o aproximare prin rela-
matematice care ofere o reprezentare (nu
ca n cazul de puncte) a terestre, care,
pentru a o ct mai un mare
de termeni.
se (2.71), care dezvoltarea
n coordonate sferice, se pot diverse aproxi-
pentru de termenilor lu-
n considerare n cadrul acestei
se numai primul termen atunci este
aproximat cu un corp omogen de forma unei sfere de r,
introducerea celui de-al 11-lea termen face ca fie
aproximat cu un elipsoid de
termenul al III-lea o turtire la poli;
se iau n considerare abaterile de longitudine se in-
troduce n termenul al IV-lea, iar
ultimul termen practic pot exista o infinitate de
ale respective.
n final, se poate spune treptele de aproximare a formei
se succed - de la simplu la complex - ca n schema de
mai jos:
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea el
Figura 2.24. sale
2.13.c.1. Geoidul
cum a fost n cadrul paragrafului 2.8.a, geoi - _
dul este adesea privit ca fiind o a figurii Se
poate observa geoidul este o fizic, este o su-
o destul de aproxi mare
avnd n vedere faptul cea mai mare parte din teres-
este de ape (a se vedea
Similar terestre (terenului), geoidului
poate fi att ntr-un mod discret ca un set de puncte repre-
zentative ct ntr-un mod continuu prin termenii unei ma-
tematice care
geoidul este o foarte numai
un practic infinit de termeni din n seriile ale
o poate descrie exact. n se un fi-
nit de termeni n n serie pentru reprezentarea apro-
a geoidului.
Forma geoidului, relativ la un elipsoid de poate fi
n zone unde suficiente puncte cum ar fi Euro-
pa, America de Nord, Australia, cu o precizie destul de
deasupra geoidului pot fi determinate, de asemenea, pentru
marea majoritate a cu o precizie destul de mare.
Pentru calculele necesare n n cu
dimensiuni este recomandat se utilizeze o care se
bazeze pe geoid dar care fie, pe ct posibil, mai de descris
Bazele Geodeziei Rzlce
2.73
Gravitatea el
matematic, geoidul este o foarte Cu
alte cuvinte se utilizarea unei versiuni simplificate a
geoidului. Aceste au fost denumite sferoizi. Dintre sferoi-
zii cel mai trebuie sferoidul Helmert sferoidul
Bruns (paragraful 2.11), dar nici unul dintre ei nu este utilizat n
mod curent.
O care se tot pe geo-
id, este elipsoidul cu trei axe, de din
domeniu, care au calculat parametrii acestui elipsoid, ca fiind cea
mai aproxi mare a geoidului. Acest elipsoid are cele trei axe,
perpendiculare ntre ele, astfel: axa coincide cu
axa de a axa cea
medie fiind n planul ecuatorial.
2.13.c.2. Eltpsoldul cu axe
2.74
Ca sferoidul sau geoidul, elipsoidul cu trei axe
o mult prea pentru curente. Din
a fost introdus, pentru aproximarea formei
tului, elipsoidul biaxial.
La alegerea elipsoidului ca de au stat
mai multe argumente, dintre care cele mei importante sunt:
)o> Elipsoidul este utilizat ca de pentru
alte curente pe care geodezia trebuie le rezolve
geodezice). Din acest motiv, s-a considerat ale-
gerea elipsoid ca de geome-
este
)o> Formulele deduse pentru elipsoidul de nivel permit nu
numai o definire a cmpului normal al gra-
dar un calcul practi c, cu precizia cu care se
te;
)o> se 'Wntr-o serie de ar-
monice elipsoidale atunci elipsoidul este prima aproxima-

Un astfel de elipsoid este definit unic numai de patru pa-
rametri, problema unui elipsoid care aproximeze ct mai
bine fiind pentru geodezie.
Bazele Geodeziei Fizice
Gravitatea ei
2.13.c.3. Teluroidul
H
H
Geoid
Figura 2.25. Teluroid
O aproximeze figura
lui este teluroidu/, definit ca a deasupra
elipsoidului geocentric de este cu terenu-
lui deasupra geoidului n orice punct al (Figura 2.25}
2.13.c.4. Cvasi-geoid
Cvasi-geoidu/ este o de Molodenski
(1960} ca o la problemele ce trebuie rezolvate n
geodezie.
Eli
Figura 2.26. Cvasi-geoid
Altitudinea ca anomalia altitudi-
nii, cu n' (Figura 2.26}, poate fi teoretic, exact.
n sistemul lui Molodenski, teluroidul este definit ca supra-
Bazele Geodeziei Fizice
2.75
Gravitatea ei
a deasupra elipsoidului geocentric este
cu cea a fizice deasupra Se poate de-
monstra normal al acestui teluroid este egal cu po-
( 'Vf1 pentru punct de pe teres-

cvasi-geoidul nu poate fi definit fizic, cum este de-
finit geoidul, el este utilizat de multe ca de re-
pentru altitudini. Sistemul de altitudini care
ca este sistemul de altitudini normale.
Pentru alte scopuri se pot utiliza alte care
aproximeze, cu o precizie, figura cum ar fi, de
exemplu, elipsoidul echilibrat hidrostatic.
Figura 2.27. geoidului
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl
3. SISTEME DE AL TITUDINI
3.1. ale neparalelismului de nivel
r ' r
CA li\ ... ! ... ------
1
1 1;
f CB
:;;st . ... . - --= -- .. i ...... .. - - - - - -- . - .. -- . -- 1. . ... ... . - - - .
}f.

Figura 3.1. Principiul nivelmentului geometric
Principiul nivelmentului geometric {Figura 3.1)
schematic, n
'? pentru a determina de nivel dintre punctele }f.
CB se mire n cele puncte un in-
strument de nivelment ntre acestea, la
aproximativ egale (4;
calarea instrumentului punerea la punct a lunetei
se citirile cA respectiv, c
8
pe cele mire
ntr-o citiri care
de la punctul materializat la axa de vizare,
care o n timpul lecturi-
lor;
de nivel se
dintre cele citiri:
M .w =CA -CB.
efectuate prin nivelment geometric nu sunt
de n ca n cazul
Bazele Geodeziei Fizice
31
32
Sisteme de a/tltudlnl
zenitale (nivelmentul trigonometric}, dar cmpul gravi-
terestre are un efect important.
se n circuit, deci o linie de nivelment
geometric sau un poligon, atunci suma a tuturor difere n-
de nivel nu va fi, n general, riguros cu zero,
chiar se presupune efectuate nu sunt afecta-
te de erori, ceea ce, evident, practic nu este posibil. Se deci,
n poligonul format, o neinchidere sub denumirea de
eroarea de pri ncipiu a nivelmentului geometric, care de-
terminarea altitudinilor prin metoda nivelmentului geometric este
mult mai dect apare la prima vedere.
Pentru a cteva dintre neparalelismului
de nivel se sistemul ortometric de altitudini
n care geoidul este de iar altitudinea
este ca fiind segmentul de linie de cu-
prins ntre punctului pe pe geoid.
Figura 3.2. ale neparalelismului de nivel
Se trasee posibile de nivelment geometric
de la un punct }I situat la nivelul la un punct P situat ntr-o
mai unul din trasee pe versantul din stnga altul pe
versantul din dreapta (Fi gura 3.2), prin care se poate determina al-
titudinea punctului a?.
Pentru inceput, se traseul de nivelment }IPde pe
versantul din stnga, n care cu d/i s-a notat de nivel ob-
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl
prin procedeul prezentat mai sus citirilor)
1

mea punctului (}>deasupra nivelului se prin nsumarea
tuturor de nivel Altitudinea punct q>
se prin nsumarea de nivel pe cel
de-al doilea traseu. Chiar am presupune nu
sunt afectate de erori, pentru punctul q> considerat se
valori diferite pentru altitudine. Acest lucru se faptului
de nivel nu sunt paralele, deci d/i dintre
de nivel, de-o parte de alta a versantului,
Problema care se pune n acest caz este: care dintre cele
valori poate fi n calculele ulterioare?
mai multe prin care se poate elimina am-
biguitate, de a o modalitate prin care de ni-
vei care depind de traseul urmat fie transformate n dife-
de nivel independente de traseul pe care sunt acestea
rate.
O posibilitate de a rezolva problema este aceea de
a utiliza terestre. de dintre
(de nivel) infinit apropiate se poate
determina cu
(3.1) dW = -g dh,
unde g este gravitatea la nivelul {instrumentului de nivel-
ment).
Avnd n vedere faptul printr-un punct situat pe suprafa-
trece o de nivel {altfel spus toate
punctele situate pe de nivel au
o posibilitate de a defini
a unui punct.
dintre de nivel d/i poate fi
prin metoda nivelmentului geometric gravitatea
ar fi, de asemenea, atunci n orice punct se poate scrie o
prin care se dintre d/i
de ntre de nivel
infinit apropiate, ecuatia {3.1).
1
Notarea cu dh a mal multor de nivel nu inseamnl! egalitate el numai faptul el! se determin:! o
de nivel prin metoda nlvelmentulul geometric.
Bazele Geodezlei Fizice 3 3
(3.2)
34
Sisteme de a/tltudlnl
Pe ntreaga linie de nivelment (ntre punctele }1. (1? se
poate scrie:
p
W -W =-"gM
P A L,.. 1
A
ceea ce nivelmentul combinat cu de gravi-
tate de care sunt fizice.
Din punct de vedere teoretic, este mult mai riguros ca su-
ma din de mai sus fie cu o
se:
p
- WP =-f g dh .
De notat este de calea
de integrare ceea ce indiferent de traseul urmat ntre
punctele }1. <Pse rezultate. Acest lucru este evident
deoarece, cum s-a demonstrat, W este
numai de punct corespunzndu-i o valoare a
linia de nivelment se ntoarce n punctul de ple-
care }1. (indiferent de traseul urmat) sau, ca n cazul prezentat, se
ntre puncte situate la nivelul atunci inte-
grala trebuie fie zero:
A
W -W =0=- f gdh .
..t .1
A
Pe de parte, de nivel dintre cele
puncte (repere) este de suma
p p
= l:M":: fdh,
A A
integrala de mai sus depinznd de calea de integrare pe un cir-
cuit nchis, este, n general, de zero:
A
J dh = nenchidere '* O .
A
nenchidere este n geodezie sub den u-
mirea de eroarea de principiu a nivelmentului geometric.
n termeni matematici, dli nu este o
la unei de cum este dW = -g dh. Ea de-
Bazele Geodezfei Fizice
Sisteme de a/tltudlnl
vine cnd este cu un factor de integrare ( -g).
de sunt, n acest fel, rezultatul
de nivelment combinate cu de gravitate.
Acest fapt la baza ntregii teorii a altitudinilor. Chiar altitudi-
nile ortometrice trebuie fie considerate ca fiind deriva-
te (provenite) din de
n de nivelment geometric geodezic de ordin supe-
rior, spre deosebire de cele de ordin inferior, pentru o prelucrare
trebuie se ia n considerare att de ni-
velment ct cele gravimetrice, se n vedere o
de tipul expresiei (3.2).
3.2. Definirea unui sistem de pentru altitudini
Pentru a defini un sistem de (cunoscut n literatu-
ra de specialitate sub c!_e_nymirea de datum vertical) trebuie se _
n principiu, mai multe etape. n cazul sistemelor de refe-
necesare pe trebuie
parcurse trei etape:
se alege o de
se o care trebuie fie o
fie o prin care se descrie
punctelor situate pe n raport cu
de
se un punct de (punct zero fundamental)
a deasupra ca fie
care constituie pentru toate
rile de nivelment care datumul respectiv.
3.3. Sistemul de altitudini d.inamice
3.3.a.
Se un punct situat la nivelul pe ge-
oid (a este Wa) un alt punct Psituat pe
(Figura 3.3). Aceste puncte sunt legate printr-o linie
de nivelment n care s-au efectuat att de nivelment
geometric ct gravimetrice ale
de dintre cele puncte se poate determina
cu ajutorul integrale:
Bazele Geodezlel Fizice
35
(3.3)
Sisteme de altltudlnl
p p
J g dh = J g dh = Wro - WP = W"o - WP = Cp .
P
0
O
P o(Co=O)
Figura 3.3.
dintre geoidului
n punctul cp se geopotential al punctului P, de
multe ori fiind mai bine se lucreze cu numere de-
ct cu
al unui punct situat pe teres-
: este definit ca fiind dintre
de nivel care trece prin punctual considerat poten-
geotdu/ui.
p p
Cp = -(WP -W
0
)= J gdh = J g' dh',
unde, cum se poate observa, integrarea poate fi fie
pe traseul urmat la nivelmentului ntre cele puncte
considerate ( dh) fie n lungul liniei date de firul cu plumb ( dh' ).
n nici li nici g nu sunt cunoscute ca conti-
nue de ceea ce de mai sus
nu pot fi evaluate analitic, fiind necesar se la o discreti-
zare a valorilor de g dli n lungul traseului de nivel-
ment. de numere este de
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudinl
k=i
1
unde gt = 2(gH + gt }, dht este de nivel ntre
repere de nivelment consecutive iar gt este valoarea
a la reperul fi.:. Practic nu este economic nici
necesar se valoarea n toate reperele de ni-
velment de pe traseul considerat ci este necesar ca se
valoare cu o precizie n cteva repere. La alege-
rea (stabilirea) acestor repere se are n vedere ntre de
nivel precizia valorii o care este n func-
de natura terenului n cmpul
Fiind determinat ca o de geo-
C este independent de traseul urmat pentru legarea
punctului de nivelul !JlMji. Acest lucru este valabil pentru toate_ _
punctele de pe de nivel cu alte cuvinte,
toate punctefe situate pe tfe ni'Ve{ au ge-

O proprietate este pe un traseu nchis
.4
fdC=O.
A
este poziti'V tfeasupra ega{ cu zero pe
geoid', negati'V su6 geoi constant pe tfe ni'Ve[
Chiar nu are dimensiunea unei altitudini (nu se
n de lungime) poate fi conside-
rat ca o a altitudinii.
Cal unui punct se n
(gpu) unde:
1 gpu = 1 kgal m = 1000 gal m
deoarece g = 0.98Kgal
C:g H:0.98H,
numerele exprimate n gpu sunt aproximativ
egale cu deasupra n metri (acesta fiind
Bazele Geodezlel Fizice
37
Sisteme de alt ltudlnl
motivul principal pentru care a fost ca unitate de
pentru kilogal * metru).
Numerele au fost adoptate la o ntrunire a
unei subcomisii a AIG la n anul 1955. Pentru sistemul ge-
odezic de 1980 (GRSSO) se (din 1983) se
utilizeze valoare pentru geoidului:
W
0
= ( 6263686 3) 10m
2
s-
2
3.3.b. Concluzii privind utilizarea
Utilizarea pentru definirea
pe a unui punct are avantaje evident, dezavantaje care
vor fi prezentate pe scurt:
Avantaje:
;, Este independent de calea pentru efectuarea ni-
velmentului geometric;
;. Punctele cu se pe ace-
--
:;,.. Nu este necesar se formuleze ipoteze cu privire la struc-
tura a
:;,.. Este independent de elipsoidul ales ca de o
gravitate de
Dezavantaje:
>- Nu se n de lungime, cum suntem
la definirea unei altitudini;
:;,.. geoidului, o
din
3.3.c. Altitudinea
Pentru a elimina care se
la faptul el nu se n de lungime, a fost in-
de Helmert, de altitudine
Altitudinea este cu H
0
ea se prin
cu o (rol care
gravitatea pentru o latitudine de
astfel fnct ea fie o valoare medie a pentru
zona de interes.
Bazele Geodeziei Fizice

(3.4)
{3.5)
Sisteme de altltudlnl
Media elipsoidulut
Figura 3.4. Altitudini dinamice
Pentru se valoarea norma-
le la latitudinea de 45E:
HD=s:_
--- ro
la constanta nu face dect transforme
ntr-o altitudine pentru altitudinea dina-
nu are o ea nu poate fi repre-
ca o de la geoid, care datumul vertical
n cadrul acestui sistem, la punctul considerat. la
o nu face dect sens f i-
zic al unei de motiv pentru care, de cele mai
multe ori este preferabil se utilizeze numerele n
locul altitudinilor dinamice.
Pentru un punct A de pe altitudinea di-
se cu
HD= CA
A 1
r45
unde, drept a fost gravitatea la latitudi-
nea de 45, a valoare de AIG (1980) este:
r4lo =980617.6mgal
Deoarece este pentru toate
punctele situate pe de nivel avnd n vedere
de a altitudinii dinamice altitudinile
dinamice au o proprietate
Bazele Geodezlel Rzice
39
Sisteme de altltudlnl
rtoate punctefe situate pe d"e nive{ au a{titudine

3.3.d.
(3.6)
(3.7)
3.10
Pentru prelucrarea datelor de nivelment geodezic geome-
tric n sistemul de altitudini dinamice este necesar se de
la de nivel ( M") la de altitudini di-
namice ( /lh
0
), trebuie se determine valoarea ei ca-
re trebuie de nivel pentru a ajunge
n sistemul de altitudini dinamice.
de altitudini dinamice dintre puncte este
de
A I.D = HD - HD = c, - c, = 11Ctj
tirlij 1 1 1
ro ro Yo
iar se cont de (3.4) de
(3.1) se -
= .!.(c, -c;)= -W
1
+ w;)=.!. f g dh =

J i 1 i g-y
=-J(g-ro +y
0
)dh =J dh+ J-
0
dh
ro 1 1 1 Yo
sau
Mff =M;
unde este pentru de nivel
intre punctele de calcul fiind
j 1
fg- rodh='Lg-rollh
1 ro 1 ro
poate fi, de asemenea, pentru
calculul de numere
cj - c, = rollh; + rooff
Sistemul de altitudini dinamice a fost utilizat la prelucrarea
n de nivelment din Europa de Vest REUN
(Reseau Europeen Unifie de Nivelement).
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altitudinl
3.3.e. Concluzii
Utilizarea altitudinii dinamice pentru definirea pe
a unui punct are, ca n cazul numerelor
avantaje dezavantaje:
Avantaje:
);> Este de calea pentru efectuarea ni-
velmentului geometric;
);> Punctele cu altitudine se pe ace-

);> Nu este necesar se formuleze ipoteze cu privire la struc-
tura a
);> Este n de lungime.
Dezavantaje:
);> Altitudinile dinamice pot fi interpretate ca o
ntre geoid punctul considerat cnd acest
punct nu este de o latitudine de - -
);> Este de gravitatea ca
);> geoidului, o
din
3.4. Sistemul de altitudini ortometrice
Pentru sistemul de altitudini ortometrice se pot preciza

de este geoidul;
valorile care se sunt dependente de traseul urmat la
efectuarea de nivelment geometric punctele
situate pe de nivel nu au altitudine

3.4.a. Reducerea
Pentru a trece de la rezultatele n urma
de nivelment la altitudini ortometrice, prin interme-
diul (3.1), este necesar se gravitatea g
1
n inte-
riorul Este evident valoare a nu
poate fi prin deci trebuie fie ple-
cnd de la valoarea la nivelul terestre, valoare
care este prin
Una din metodele utilizate frecvent este metoda lui Poinca-
Bazele Geodezlei Rzice 3.11
(3.8)
3.12
Sisteme de a/tltudlnl
re Prey. Presupunem (Figura 3.5) se calcularea valorii
g' n punctul Q situat n interiorul astfel nct g' = gQ.
Punctul P este corespondentul acestui punct pe
iar punctul Pa corespondentul pe geoid, cele trei puncte fiind situ-
ate pe linie a firului cu plumb (linie de
Figura 3.5. Reducerea
Cea mai cale de a calcula valoarea n punc-
tul Q este utilizarea
f
ag
g =g- -dH
Q p ah '
unde gP este valoarea n punctul din
tori.
poate fi numai se va-
loarea gradientului n interiorul va-
loare poate fi din formula Bruns (2.59) cu ca va-
loarea J a curburii medii a densitatea
ntre cele puncte fie cunoscute.
Gradientul vertical al normale sau gradientul
normal n aer liber n de curbura medie a elipsa-
este dat de (2.88).
pentru calculele ce a fi efectuate se conside-

g J=r JD
atunci din (2.59) (2.88) se
Bazele Geodeziel Fizice
(3.9)
Sisteme de altltudlnl
ag =ar +4;rGp.
ah ah
n n care:
se gradientului vertical al
normale cu latitudinea;
se pentru densitate o valoare medie de
p = 2.67 g / cm
3
;
G = 66.7 1 o-
9
m
3
kg-
1
s-
2
,
numeric, se pentru gradientul vertical al valoarea:
ag = -0.3086 + 0.2238 = -0.0848gal/ Km ,
ah
astfel nct (3.8) devine:
gQ = gp +0.0848( Hp- HQ),
unde gravitatea g este n gal altitudinea 5-{ n Km.
este destul de ea este
frecvent n Valori corecte ale n interio-
rul se prin utilizarea (3.8) (2.59) care
se la curbura medie a dar ca-
re a formei considerate
ceea ce, este un deziderat. Desigur, alte me-
tode de calcul a valorii n interiorul dar redu-
cerea lui Poincare Prey, mai mult sub denumirea de
reducerea Prey, este cea mai
3.4.b. Altitudinea
Se Figura 3.5, n care li-
niei firului cu plumb cu geoidul. cu Cp
al al punctului (P,
Cp =W
0
- WP ,
cu altitudinea a punctului cP, aceasta fiind lun-
gimea segmentului de linie de (liniei firului cu plumb) dintre P

Se poate calcula integrala (3.3) n lungul liniei de
acest lucru fiind posibil, cum a mai fost precizat, fap-
tului rezultatul nu depinde de traseul urmat :
Bazele Geodezlel Fizice
(3.10)
Sisteme de altltudlnl

Cp= f gdH.
o
altitudinea a punc-
tului c:Pdar ntr-o O exprimare este posibi-
plecnd de la
dC =-dW =gdH de unde dH =-dW = dC
1
g g
n final
on Wp dW cf dC
Hp =-f-= J- 1
IV
0
g O g
n care integrarea se face tot n lungul liniei de
este pentru
uneia mai practice se astfel: se
(3.10) n
1/f?R i l!j!l
Cp = f f gdH
o Hp o
astfel nct
( ) C
- H OR
3.11 p = gp. p 1
(3.12)
(3.13)
unde cu gp s-a notat valoarea medie a n lungul liniei firu-
lui cu plumb
1
(n sensul unei valori medii ponderate) ntre
punctului pe geoid lui pe

1 p
gp =--on f g dH .
Hp o
Din (3.11)
1
care dintre altitudinea
se poate deduce altitudinea
a punctului CP.
H
OR - Cp
p -- 1
gp
care poate fi se valoarea medie a

1
Indicele Inferior (f? este Utilizat pentru a Indica fapb.JI el! este vorba de linia de fort!! care trece prin punctul P.
3.14 Bazele Geodeziei Fizice
(3.14)
{3.15)
{3.16)
Sisteme de a/tltudlnl
Din de mai sus o a altitudinii
ortometrice anume:
Altitudinea este cu H
0
n ea se
prin la valoarea medie a
fn lungul liniei de
Considernd punctul Qeste variabil pe linia de din-
tre punct geoid, (3.12) mai poate fi sub forma:
HOR
- 1 JP ( OR ) d OR
gp =-aR g H Q H .
HQ o
unde g(Hgn ) este gravitatea n punctul variabil Q situat la
HgR.
Cea mai este de a utiliza reducerea Prey
n paragraful anterior:
g( Hgn ) = gp Hgn ).
unde gp valoarea la nivelul punctului
CP. Integrala din (3.14) poate fi imediat:
sau
gp = gp + ,
unde gravitatea g se n gal iar altitudinea n km factorul
0.0424 este calculat pentru o densitate de
p = 2.67 glcm
3

Formula unei constante arbitrare
se deduce din (3.9):
_ ( 1 ar ) an
gp=gp- - - +2trGp Hp .
2 ah
se gravitatea medie g, se cont de rela-
(3.15) (3.16) n de (3.13) se numita al-
Bazele Geodezlel Rzlce 3.15
Sisteme de altltudlnl
tltudine Helmert (Helmert, 1890):
HHclmcrt _ Cp
P - g + ,
Pentru calcule mai precise este necesar se aplice riguros
reducerea Prey, care nu este n lucrare.
O a fost de
Niethammer (1932). El ia n topografia asumndu-
numai faptul gradientul n aer liber este normal densita-
tea n interiorul geoidului este De asemenea, el consi-
pentru calculul medii n interiorul es-
te suficient se utilizeze numai valori anume valoarea
a la nivelul punctului gravitatea g
0
calcula-
prin reducerea Prey n punctul Pa care este corespondentul pe
geoid a punctului P,
gp + ga).
presupune o a
g n lungul liniei firului cu plumb, fapt ce poate fi asumat cu sufici-
precizie excluznd cteva cazuri extreme.
3.4.c.
(3.17)
a fi
de nivel pentru a o transforma n de nivel n
sistemul ortometric de altitudini. Pentru a determina de
calcul a acestei se o linie de nivelment geome-
tric ntre puncte }1. <B (Figura 3.6). Aplicnd un artificiu de
calcul, prin introducerea altitudinilor dinamice (lucru posibil avnd
n vedere faptul toate punctele situate pe de
nivel au altitudine se
MOR = HOR - HOR = HOR - HOR -HD +HD -(HD -HD)=
A/1 O A O A O B ..1
=Mo +(HoR -Ho)-(Hon -Ho)
AO O O A A
de nivel n sistemul de altitudini dinamice din ex-
presia de mai sus se cu (3.6). acum de-
terminarea dintre altitudinea cea dina-
n cele puncte considerate, care au mai
de calculat din (3.17).
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl
1
T


Geoid
Jlo
Figura 3.6. Altitudini ortometrice
Pentru aceasta ne o linie de nivelment ca-
re punctul Au de pe geoid cu punctul jf_ de la tere-
nului n lungul liniei de n acest caz de nivel
va fi chiar altitudinea


A,_. H OR
Llfl.'\;71-= .4 1
astfel nct, din (3.6) se deduce
s: D A I.D A /.OR H D H OR
U
1
o/f = L.lfi
1
JoA - Llfi, Jo.l = A - A
deci
H
OR HD s:D
A - A = - u .-toA
H
OR HD s: D
B - B = - u B
0
B
Lund n considerare toate acestea, n final se
A 1. 0n A /. s:D s:D s:D
Llf1.4IJ = LlfiAb + U AB + U .W/ - U B",l
sau
A I. OR A ,_. s:OR d s:OR s:D s:D s: D
Llfi,W = Llfl, liJ + U A B 1 Un e U AB = U _.IB + U AoA - U BoB
este (Ledersteger, 1955).
Avnd n vedere (3. 7) se
IJ 8
J g-rodh = L g- Yo M
..t Yo A Yo
.4 -
= J g- Yodh = gA- Yo HA
.fo Yo Yo
8 -
s g-rodh =gn-roHB
8
0
Yo Yo
Bazele Geodezlel Fizice
(3.18)
Sisteme de altltudlnl
unde g
8
sunt valorile medii ale de-a lungul liniilor
de ce trec prin punctele )f. respectiv CB.
n acest fel pentru calculul
ortometrice este:
8 - -
8
an="g-roMI+gA-roH _ga-roH
& A Bl
A ro ro ro
unde ro este o de exemplu valoarea
normale la latitudinea de 45iar pentru altitudinile punctelor )f.
CB se pot considera valori aproximative.
3.4.d. Aprecieri asupra preciziei de calcul
(3.19)
(3.20)
Fiind unul dintre cele mai importante sisteme de altitudini,
n cele ce se vor face cteva aprecieri asupra preciziei de
calcul a altitudinii ortometrice.
Pentru nceput se efectul pe care l are o eroare
la determinarea valorii medii a g asupra altitudi-
nii ortometrice a unui punct. Pornind de de a alti-
tudinii ortometrice, (3.13), prin se
dHOR =- Cp dg=- dg
p -2 -
gp gp
Considernd g are o valoare de 1000 gal
neglijnd semnul minus se expresia:
dH mm :; dgmgaJH Km '
n care indicii inferiori de iar d'){ este eroa-
rea n altitudinea de o eroare dg n gravitatea medie
g. Pentru o valoare a altitudinii de 1 km din (3.20)
eroarea n altitudine este aproximativ cu eroarea n gravi-
tatea medie ceea ce o eroare de 100 mgal n
calculul g o de 1 km numai cu 10 cm.
n continuare se deducerea unei erori
efectuate la calculul n determinarea medii.
Pentru aceasta se (3.16) prin omiterea sem-
nului minus se
dg=2;r GH dp.
Pentru o valoare a altitudinii de 1 km o. eroare n calculul
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl
dp = O.lg 1 cm
3
atunci dg = 4.2mgal ceea ce va produce
o eroare de 4 mm n altitudinea a punctului. Pentru o
eroare n calculul dp = 0.6g 1 cm
3
, care corespunde unei
maxime a rocilor, ntlnite n mod curent n prac-
se o modificare a altitudinii ortometrice cu 25 mm.
3.4.e. Concluzii
Fiind un sistem de altitudini frecvent utilizat, este intere-
sant vedem care sunt avantajele dezavantaje definirii
pe cu ajutorul altitudinii ortometrice:
Avantaje:
Este de calea pentru efectuarea ni-
velmentului geometric;
Este n de lungime;
Dezavantaje:
Altitudinile ortometrice unor date gra-_
vimetrice observate pe
>- Este nevoie de o privind maselor care
structura a
);;> Punctele cu altitudine nu sunt n mod
necesar pe n special la
altitudini nalte, din cauza incertitudinilor privind densita-
tea maselor ce compun a faptului suprafe-
de nivel nu sunt paralele.
3.5. Sistemul de altitudini ortometrice sferoidice
Pentru nceput trebuie precizat acest sistem de altitudini
a fost unul dintre cele mai utilizate sisteme. n (3.18),
de calcul a ortometrice, se gravitatea este
cu gravitatea ( g = r) atunci se o
a expresiei de calcul a ortometrice sferoidice:
8 - -
= L r- Yo I!Jz" + r A - Yo HA - r 8 - Yo H B .
A Yo Yo Yo
Formula practic pentru calculul ortome-
trice sferoidice se poate deduce ca o a neparalelismului
de nivel, n mai sus. n cmpul
real, prin (3.13) se (3.19) sau
Bazele Geodeziel Rz/ce
319
{3.21)
3.20
Sisteme de a/tltudlnl
trecnd la finite
H
OR
AUOR ___ P_II.n
Ull p - - UC,p.
gp
Prin analogie, n cmpul normal, pentru punctele legate
prin nivelment geometric, va rezulta:
A uORS __ HA A - A u ORS _ _ H B A -
- _ uyA, - _ uyB
YA Ya
Pe traseul de nivelment considerat se poate deduce, ntr-o

= Yo =YA H mediu '
r
unde H mdiu valoarea medie a altitudinilor provizorii a
celor puncte iar
r = (r Ao + r A + r D
0
- + r D)
este valoarea medie a normale n ipoteza unei
liniare a normale n lungul liniei de -
Y
1
, , i = A,B este gravitatea la nivelul sferoidului echipo-
y
1
, i = A,B gravitatea la nivelul terenului n
punctele considerate.
n perioada 1930-1950, la noi n a fost pentru
calculul normale la nivelul elipsoidului de latitudi-
nea punctului,
y :: r. ( 1 + f" sin
2
B) .
Prin se deduce
dy = 2y.f sinBcosB ,
p
sau trecnd la finite
A j' . 2B .18'
uy A8 = r. stn mediu-= Yo- YA .
p'
Efectund nlocuirile necesare n formula (3.21) se
de calcul pentru sferoidi-
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl

O ORS = - re j'' . 2B H
118 - Slll medi11 , mediii 1
r P
iar se valoarea normale la Ecuator este
aproximativ cu valoarea medie a se deduce
oC:: =-f" s in2Bmediu

H medi11
' p
se face
k = 10
6
sin 2B
se ca valoarea ortometrice sferoidice f ie ob-
n milimetri, atunci de calcul este
(
O ORS ) - - k. tl/3' (H )
AB fmm] - AB mediu [Km]
3.5.a. Concluzii
Avantajele dezavantaje altitudinii ortometrice
sferoidice la precizarea altimetrice sunt
Avantaje:
Este de calea pentru efectuarea ni-
velment ului geometric;
>- Nu este necesar se formuleze ipoteze cu privire la st ruc-
tura a
) Este n de lungime.
Dezavantaje:
);> Altitudinea este de
elipsoidul ales ca
3.6. Sistemul de altitudini normale
Acesta este sistemul de altitudini utili zat oficial n
El a fost propus de Molodenski (1945) plecnd de la faptul
valoarea medie a n lungul liniei de nu poate fi
n ar trebui utilizat cmpul normal al
1
n calculele uzuale, pentru turtlrea gravimetrlrll se poate considera valoarea j ' = 0.0053 Iar pentru
p' = 3437'.7468
Bazele Geodezlel Fizice
3.21
Sisteme de altltudlnl

3.6.a. Altitudinea
(3.22)
3.22
Pentru nceput presupunem W = U
este egal cu normal), cmpul
lui este normal, g = r (gravitatea este cu gravitatea norma-
T =O perturbator este nul). Avnd n vedere
aceste se "altitudinile ortometrice" care se
vor chema altitudini normale vor fi notate cu .
unde
n acest fel (3.10) cu (3.12) devin:

Wo - Wp = c p = f r. dH N
o
H: = fdC
o r
Cp=rpH: .
N
1 Hp
YP =---;;- f ydHN
Hp o
este gravitatea medie n lungul liniei de
normal V este o care poate fi eva-
dar, deoarece nu este "normal", se pune problema
valorilor care n calculul normale medii.
un punct <Psituat pe a
tului. Acest punct are un oarecare WP de asemenea,
un normal oarecare UP, n general ntre cele valori
existnd ( Wp -:t Up ). un punct oarecare Qpe
linia de care trece prin punctul P pentru care
normal n acest punct este egal cu real n punctul P
( UQ = Wp ). n acest punct altitudinea a punctului <Peste
zero dar a lui Qdeasupra elipsoidului este di-
de zero ca de geoid.
n continuare se vor prezenta cteva formule practice pen-
tru calcul altitudinilor normale pornind de la numerele
(3.22) poate fi sub forma:
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altrtudrnr
HN
Fr = f r(HOR )dHOR
p o
(3.14) putem exprima gravitatea
astfel:
r( H
0
n) = + f + m- 2fsin
2
B)Hon + :
2
(H
0
n)
2
J,
unde r este gravitatea la nivelul elipsoidului, ea depinznd de lati-
tudinea punctului nu de altitudinea sa.
n acest caz prin integrarea n raport cu H
0
R se ob-

sau
(3.23) i', r{t-(l+ f +m-2/sin' B)H! +( H!Jl
(3.24)
poate fi pentru calculul
normale medii, valoare care cu
permit calculul altitudinii normale prin intermediul
H
N- Cp
p-_
Yp
Altitudinea este cu H N ea se prin
o valoare medie a gravi-
. normale.
cum se poate observa din (3.23) gravitatea
medie depinde de altitudinea a punctului consi-
derat dar nu de mult nct nu un calcul iterativ al
acestei valori.
O posibilitate de a o de calcul a altitudinii
normale n de este de a introduce re-
Bazele Geodeziel Fizice
Sisteme de altltudlnl
(3.23) n (3.24):
H: =; -[1-(1+ f +m-2jsin' B)H! +( H:r + .. J
Avnd n vedere (3.24) ordonnd se

H: = Cp [1-(1+ f +m-2jsin
2
B)Cp +(CP)
2
]-t,
r ar ar
unde r este gravitatea la nivelul elipsoidului pentru ace-
latitudine CJ3.
Formulele prezentate o precizie pentru
marea majoritate a calculelor care se n
3.6.b.
Ca n cazul altitudinilor_ dinamice, ortometrice n cazul
altitudinilor dinamice pentru a trece de la de nivel
surate la altitudini normale trebuie o n cazul alti-
tudinilor normale de calcul a se direct din
(3.18) prin nlocuirea medii cu gravitatea
medie n lungul liniei de a altitudinii cu altitudinea
8 - -
8N = ""g- roMI"+ rA- ro HN- r8- ro H N
..tB .-1 8 1
A ro ro Yo
astfel nct reducerea de nivel se
cu formula:
Ml::e = H: =MI:W +:'te.
O de calcul se n (5.56), n
primul termen al ei, se se scade gravitatea y.
D D - -
= Lg-r M + Lr-roM + rA - ro H1- rn -ro H:
A ro A Yo ro ro
Ultimii trei termeni ai acestei (considernd altitu-
dinile normale pot cu succes locul altitudinilor provizorii) re-
deci:
D
.':n = + L g- r M .
A ro
Bazele Geodeziei Fizice
r
1
Sisteme de altltudlnl
dintre
corectia iar se cunosc anomaliile gra-
pe traseul considerat posibilitatea trecerii de la un sis-
tem de altitudini la altul.
Trebuie precizat de valoarea constantei ro se n-
cu valoarea normale la latitudinea de 45 ( y
45
o ).
cum se poate observa, de calcul a
normale este din doi termeni:
neparalelismului
de nivel (n
anomaliilor
Introducerea de sistem normal de altitudini a con-
dus la necesitatea de utilizate n sis-
temul ortometric de altitudini, geoidul.
Figura 3. 7. Altitudine
se cu HE altitudinea a unui
punct, deasupra elipsoidului de n punctul
considerat, pentru cele sisteme de altitudini se poate scrie:
unde:
H
E HOR HE HN ,
P = P +np; P = P +np ,
? nP P
0
P; este geoidului n punctul conside-
rat, geoidului fiind specifice sistemului de alti-
tudini ortometrice;
Bazele Geodezlel Rzlce 3.2 5
Sisteme de altltudlnl

este sau anomalia altitudinilor.


de este cvasigeoidul, definit
astfel:
Cvasigeoidul este astfel fncdt segmentul
de la elipsoid fie egal cu anomalia altitudinii fn ori-
ce punct fn care se cantitate.
Pe acvati ce ntinse cvasigeoidul coincide cu geoi-
dul, sub continente existnd datorate structurii interne a

La noi n formula de n vi-
goare pentru trecerea de la de nivel la diferen-
de altitudini normale este:
H.v - HN =M +-
1
-(g- r) M . - -
1
-(r -r )H
B A AB 1! ..,.d/v mcdirt AB 11 ""d"' A B mcdirt '
r mediu r mcdm
unde:
r:::: este valoarea normale la al-
titudinea medie pentru latitudinea medie a
celor puncte ntre care s-au efectuat
de nivelment geometric;
(g- r ).".diu este valoarea medie a anomaliilor accelera-
celor puncte;
yA, Yo valorile normale ale gravi-
pentru pe elipsoid ale celor punc-
te.
n se pot observa cele com-
ponente ale normale
3.6.c. Concluzii
n cu altitudinile normale, utilizate oficial n Rom-
nia, se pot spune
Avantaje:
Este de calea pentru efectuarea ni-
velmentului geometric;
>- Este n de lungime;
:;;. Nu date privind ale la nivelul
terestre;
Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudlnl
);:- Nu este nevoie de ipoteze suplimentare privind compozi-
materialelor din interiorul
Dezavantaje:
);:- Este de gravitatea ca de
elipsoidul de
);:- Punctele care au altitudine nu se pe

3.7. Altitudini elipsoidale
n ncheierea acestui capitol privind sistemele de altitudini
trebuie amintit de altitudinile elipsoidale, acestea nu sunt
legate de fizic'' , dar care sunt utilizate de sistemele mo-
derne de cu ajutorul .
. altitudinea este n lungul nor-
ma/ei la elipsoidul de fntre punctul considerat su-
--- - -
e/ipsoidului.
3.7.a. Concluzii
Avantajele dezavantajele altitudinilor elipsoidale sunt
prezentate n cele ce
Avantaje:
);:- Este de calea pentru efectuarea ni-
velmentului geometric;
);:- Este n de lungime;
);:- Nu date privind ale la nivelul
terestre;
);:- Nu este nevoie de ipoteze suplimentare privind compozi-
materialelor din interiorul
);:- Poate fi direct, n termeni care se la elip-
soidul geocentric de prin utilizarea tehnicilor
satelitare.
Dezavantaje:
Bazele Geodeziel Fizice
);:- Este de elipsoidul de
);:- Punctele care au altitudine nu au ace-
cu cmpul real al terestre.
327
Sisteme de alt/tud/nl
3.8. Concluzii privind sistemele de altitudini
Plecnd de la
Punct
C P11nct = Wo - WPunct = f g dh
Geoid
se pot scrie diferite tipuri de altitudini se o
dar
H SiJtcm _ C Punct
Punct - G '
unde sistemele de altitudini de cum se alge valoarea
cu G, astfel
-, G = r =constant atunci Sistem = dinamic
o
);> G = g atunci Sistem = ortometric
)o> G = y atunci Sistem = normal
n acest mod se pot o de sisteme de altitu-
dini de modul n care este considerat G. -
este, ntr-un fel, rezultatul cel mai di-
rect al nivelmentului el are o To-
el nu este o altitudine n sens al cuvntului, nu are
o Altitudinea are dimensiunea
unei altitudini dar nu o O proprietate deosebi-
este aceea punctele situate pe de nivel au
altitudine ceea ce intuitiv ar nsemna ne-
am deplasa orizontal am la altitudine
1

Deoarece gravitatea de la ecuator la pol cu aproxi-
mativ 5000 mgal se pot valori foarte mari pen-
tru dinamice. o linie de nivelment ge-
ometricntre puncte situate la 1000 m de nivel unul
de la ecuator, unde g = 978.0ga/, pentru o
ro = Y
45
= 980.6ga/ va rezulta, prin aplicarea (3.5),
toarea valoare a dinamice:
0
D = 978.0-980.61000m=-
2
.
7
m
980.6
1
AltitlJdlnea ortDmetrlcll diferll pentru punctele situate pe de nivel deoarece de
nivel nu sunt paralele. Acest fapt susSJne paradoxul conform cllrula ,.apa curge la deal".
3.28 Bazele Geodeziei Fizice
Sisteme de altltudinl
Din cauza acestor valori mari ale coreqiilor dinamice este
preferabil, pentru probleme se lucreze cu numerele
nu cu altitudini dinamice.
Altitudinile ortometrice sunt naturale reprezentnd
deasupra sau mai corect spus deasupra
geoidului". Astfel, aceste altitudini au o
Calculul lor este destul de laborios se uti-
n afara celei propuse de Helmert, care, n multe
cazuri, este Valorile ortometrice sunt mici, ast-
fel, n Alpi, pe o linie de nivelment (linia lui Mader, 1954) ce
de la altitudinea de 754 m la 2505 m, es-
te de aproximativ 15 cm pe 1 km de nivel
a altitudinilor normale este
mai Ele depind de elipsoidul de utilizat
cu toate stau la baza noii teorii a geodeziei fizice, au un caracter
oarecum artificial n cu altitudinile ortometrice. Altitu-
dinile normale sunt de calculat riguros, ordinul de
rime a normale fiind aproximativ ca al
lor ortometrice. n din emisfera ele sunt, n practica
nlocuite cu altitudinile ortometrice.
Toate sistemele de altitudini ntre ele prin faptul
sunt de ele au fost introduse astfel nct
se elimine nenchiderile date de de nivel
(eroarea de principiu a nivelmentului geometric).
Un sistem de altitudini trebuie do-

Nenchiderile pe un traseu nchis de nivelment fie
eliminate;
care trebuie calculate aplicate
de nivel fie, pe ct posibil, ct mai mici.
Nivelmentul este una din cele mai precise geo-
dezice, putndu-se o abatere standard de 0.1mm pe 1 km
de nivelment, fiind cu din
erorile de interpelare, etc. ale
pot fi considerate neglijabile atunci n geopo-
pot fi determinate cu o precizie de O.Igal/ m pentru o
de 1 km, ceea ce ar nsemna O.Imm n altitudinea de-
Pentru a aceste valori trebuie ca la existe
Bazele Geodezlel Fizice
Sisteme de altltudlnl
o ntre punctele gravimetrice de 2-3 km, n zone de deal
de 1-2 km 0.3-1.5 km n zonele montane. Pentru scopuri mai pu-
precise aceste valori se pot modifica la or-
dinul a 15-25 km, 10-15 km, 5-10 km.
Dintre altitudinile prezentate cele dinamice normale sunt
cele mai clare precise, ca numerele deoarece
gravitatea este de erori. Altitudinile ortometrice
sunt mai precise (dar nesemnificativ)
n interiorul
Bazele Geodeziei Fizice
vertica/ei
4. VERTICALEI
geodezice se n cea mai mare par-
te, pe a n literatura de spe-
cialitate Toate i nstrumentele cu care se
geodezice trebuie ocupe o ori-
pe durata pri n
de calare. de exemplu, acest instrument ar f i un te-
odolit, n acest moment axa sa o
acestei axe, care este firului cu plumb sau
vectorului este pe geoid n punc-
tul considerat (Figura 4.1) .
'l

cug
Figura 4.1. unui instrument pus n
este sau, mai precis,
verticala locului. Pentru geoidul nu este o care poa-
f i pentru calcule, efectuate trebuie reduse
la o ca (sferoid, elipsoid, etc.), a se
ajunge la n care se considere ar fi fost
efectuate de pe nu de pe
Aceasta ar fi ca cum axa a instrumentului ar fi
normala la de Se deci despre
normale: normala la geoid (verticala) normala la elipsoid
acesta a fost ales ca de -Figura 4.2.
Bazele Geodeziei Fizice
41
vertical ei
Perpendicular;! la elipsoid
Figura 4.2. geoidu/, elipsoidul
)
verticalei este unghiul format ntre normala la geoid
[linia firului cu plumb, vectorului normala
la elipsoid n punctul considen;tt.
Din verticalei este un unghi spa-
format de cele normale. n este mult mai ca
acest unghi fie descompus n componente ortogonale:
Componenta n planul meridian de cu
Componenta n planul primului vertical de cu
11
verticalei poate fi ca fiind din do-

);;- O parte care a pre-
n terenurile plane situate la altitudine
);;- O parte care complexitatea topo-
grafice a care conduce la anomali i ale
este n zonele muntoase unde
verticalei poate avea valori de ordinul unui minut sexa-
gesimal.
de se poate vorbi despre
O a verticalei geoidul este ales ca refe-

O a verticalei un elipsoid care nu este
geocentric este ales ca
Pentru unele probleme geodezice se poate defini o devi-
Bazele Geodeziei Fizice
vertical el
a ca fiind unghiul dintre vectorul la nivelul
terenului normala la elipsoidul de geocentric
sau ne-geocentric
Se poate observa verticalei la nivelul terenului
de verticalei la nivelul geoidului pentru
punct la elipsoid) pentru normalele (linia firu-
lui cu plumb) la cele nu coincid.
J Orizontul punctului I
Figura 4.3. verticalei
verticalei unghiulare ca-
re sunt orizontale raportate la care de cele rapor-
tate la n Figura 4.3 au fost utilizate
a:
Bazele Geodeziei Rzice
cu 19 a fost dintre ceea ce s-a
de ce s-ar fi instrumentul ar fi fost
orizontalizat n raportat cu elipsoidul n loc de geoid;
uii = TI; cos A;i Au
c este de reducere a azimutului observat la
azimutul geodezic (Au + c) sau
verticalei;
<':;;este unghiul zen itai.
verticalei se cu reia-
cii== (TI; cos sinAu)cot<':;;;i
este pentru li-
43
44
vertical el
niile care au un unghi de mare cum ar fi o
de la poalele unui munte spre vrful acestuia.
acestei de la cteva secunde de arc poate ajunge
la maxim un minut de arc.
Pentru pentru curente, se
utilizarea valori pentru componentele verti-
calei:
11 = 0.0006513gon; = 0.0002881gon
Unghiul zenital se de de dife-
de nivel.
MI ..
.. =--'J
D ..
lJ
Bazele Geodezlei Fizice
r
***
***
***
***
***
***
-***
***
Egger E. Anne
D.
Hackney R. 1., Featherstone
W. E.
Hofmann-Wellenhof B.,
Lichtenegger H., Collins J.
Hok Sum Fok, H. Bkl Iz.
Moldoveanu C.
Moldoveanu C.
Petrescu G.
Seeber, G.
Bazele Geodeziei Fizice
Biblfografle
BIBLIOGRAFIE


www. colorado.edu
org

b
http://crs. bl<g. bound. de
http://www-:gps.gov.ul<
Earth Structure;

Geodezie gravimetrie
Editura 1983
Geodetic versus geophysical perspectives ofthe " gravity
anomaly";
Geophysica/ Journallnternational, Nr. 154, 2003
GPS Theory and Practice;
Springer-Verlag Wien New York, 1994
A comparative Analysis of the Performance of lterative
and Non-iterative Solutions to the Cartesian t o Geodet ic
Transformat ion
Journal of Geospatia/ Engineering, Voi. 5, Nr. 2, pg.61-74,
2003
Geodezie. de geodezie
onare;
Editura MATRIX ROM, 20 02
Sisteme de de coordonate (n Geodezi-
ce de Sprijin);
Editura CONSPRE55, 2004
Astronomie
Editura 1962
Satellite Geodesy, 2
de Gruyter, Berlin, 2003
8.1
Torge, W.
Vanicek, P., Christou, N.
Witold Fraczek
B.2
Geodesy, E d i i a 2;
de Gruyter, Berlin, 2001
Geoid and its Geophysicalinterpretations
CRC Press. lnc. 1994
Mean Sea Level, GPS, and the Geoid;
www.esri.com
Bazele Geodeziei Fizice
GLOSAR
GLOSAR
A
ALTITUDINEA este lungi
mea segmentului de la elipsoidul de re-
intre punctului de pe
acestuia,
pe elipsoid. Sensul de este de
la elipsoid spre punctul considerat -- -
ASTEROID un corp solid de mici dimensiuni,
din sistemul nostru solar, care in jurul
Soarelui. Este un exemplu de (pla-
netoid) dar mult mal mic dect planetele
ATMOSFERA gazos al unui corp ce-
resc. Se poate deci vorbi despre atmosfera
mntului sau despre atmosferele stelare.
AZIMUT unghiul orizontal in sens orar
intre o de o linie
sau un punct.
1. - astronomic este definit ca fiind unghiul
dintre planul meridian al observatorului planul
cercului orar care obiectul observat,
surat in planul orizontulul, de preferat in sens
orar plecnd de la nord. 2. - geodezic este un-
ghiul dintre meridianul geodezic tangenta la
linia punctul observat,
in planul perpendicular pe normala la elipsoid
care trece prin punctul in care se fac
le, in sens orar, pornind de la nord. 3.- n plan
sau orientarea este ca unghiul
in sens orar intre axa sistemului de coordonate
spre nord o linie in cadrul
acestui sistem
Bazele Geodeziei Fizi ce
B
dreapta in pune
tul considerat, pe planul osculator normala

c
CMP GRA VIFIC este zona din in care
se face gravitationale,
a de a a celorlalte
care au asupra unui corp material
CMPUL GRA v. CMP GRAVIFIC
CMPUL NORMAL un model al cmpului
gravific (real)
CENTRJFUG este care
asupra unui corp aflat in de
tinznd de axa de
CERC OSCULA TOR este cercul unic care are
proprietatea este tangent la o intr-un
punct al ei are raza cu raza curbei in acel
punct.
un corp ceresc de mici dimensiuni,
asteroidului dar care, spre deosebi
re de acesta, are un nudeu luminos inconjurat
de gaze pulberi care uneori se
sub forma unei cozi in
sens opus soarelui, de aceea mai este
sub denumirea de stea cu
Inversul razei curbei considerate
(raza de
CUTREMUR 1. O sau o alune-
G.1
GLOSAR
care in lungul unei falll. 2. Un tremur al
tului care este rezultatul unei energii
seismice, alta dect cea de la (1) sau din alte
surse, cum ar Il magmei din Interiorul
terestre.
CVASIGEOIDUL este astfel con-
nct segmentul de la ellpsold
fie egal cu anomalia altitudinii in orice punct in
care se valoare
D
DATUM GEODEZIC 1. este un model mate-
matic al utilizat pentru determinarea
2. forma dimensiunile
mntului precum originea orientarea unui
sistem de coordonate utilizat pentru reprezenta
rea terestre.
DATUM GEODEZIC GEOCENTRIC este
cea mal aproximare a intregii forme di-
mensiunilor
DA TUM GEODEZIC LOCAL
cel mai bine forma dimensiunile
intr-o in care centrul sfe-
roidului nu coincide cu centrul de al
mntului.
DEFINIREA DATUMULUI GEODEZIC
este procesul, de cele mai multe ori de
prin care este formulat un datum geodezic care
aproximeze ct mai bine a

DENSITATEA este o a de
material de o pe unitatea de vo-
lum
VERTICALEI este unghiul in
format de verticala locului (normala la
geoid sau firului cu plumb) cu normala la
ellpsoidul de
FIRULUI CU PLUMB
v.VERTICALA
VECTORULUI
v. VERTICALA
unghiul, in planul
vertical format de vectorul in punctul
in care se face o de la acest
punct la un altul, format de zenit cu
in acest sens
G.2
DRIFT (alunecare). in lucrare este vorba despre
teoria driftului continentelor (alunecarea, depla-
sarea continentelor) de Alfred Wegener
in anul 1915 in lucrarea sa "The Origi ns of the
Continents and the Oceans''.
E
ELIPSOID [DE corpul care ia
prin rotirea unei elipse in jurul axei sale
mici.
EROARE [a unei dintre
valoarea a unei fizice valoa-
rea a acesteia
EXACTITATE gradul de apropiere dintre va-
loarea a unei fizice
valoarea sau a acelei
rimi
F
FIR CU PLUMB dispozitiv pentru deter
minarea verticalei, format dintr-o sfoa-
avnd la un o greutate

G
GEOID 1. definit de Helmert ca figura materna
a 2. este de nivel ze-
ro. 3. medie a oceanelor li-
pe sub continente
GEOID 1. un model fizic, reprezentat printr-o
a formei 2. este o
care coincide cu nivelul
mediu al oceanului global
v. POTENnAL
GRAVITATE 1. rezultanta tuturor care
asupra unui punct material. ln cazul
planetei greutatea este rezultanta for-
de sau (are cel mal mare
aport), al fortei centrifuge, al fortelor de
exercitate de Soare alte 2. este
Bazele Geodeziei Fizice
GLOSAR
asupra unui obiect in virtutea
pozitiei sale intr-un cmp gravific.
DE
care tinde apropie corpurile intre care
se
GREUTATE sau TEORETI-
sau este gravitatea in
cmpul normal
GREUTATE v. GRAVITATE
INDICE DE 1. este o
pentru o pereche de materiale date (transparen-
te) se poate determina ca fiind raportul dintre
vitezele luminii in materialul! respectiv, 2. 2.
ce materialele
transparente, ca raportul sinusurilor un-__
ghlurilor de cele de refractle a unei
raze de care din vid in mediul
respectiv
este proprietatea corpurilor de
starea de repaus sau de in care
se atta timp ct nu este supus unei
exterioare.
IZOST AZIA termen utilizat in geologie care se
la starea de echilibru intre li-
tosfera astenosfera tecto-
nice plutesc la altitudlni diferite de gro-
simea lor de densitate, aceasta explicnd exis-
tenta diferitelor altitudlni topografice).
L
LATITUDINEA este unghiul
format de planul ecuatorului cu normala la su-
prafata elipsoidulul de de la
planul ecuatorului spre deci lati-
tudine latitudine
LINIE DE este linia, putin
care de nivel sub un-
ghiuri drepte.
LINIE 1. curba care
are proprietatea in fiecare din punctele ei
curbura este 2. curba astfel con-
Bazele Geodeziei Fizice
nct in din punctele sale planul
osculator prin normala la 3.
linia cea mal care
puncte situate pe o oarecare.
LONGITUDINEA este un-
ghiul diedru format de meridianul origine me-
rldianul punctului considerat (ambele plane con-
axa de rotatie a elipsoidului de
de la primul meridian la meridianul
punctului considerat. deci longitudine ves-
longitudine
M

din Interiorul suprafetei terestre, din si-

MAREA raza de a secti-
unii primului vertical (in punctul considerat)
MASA este o a
rezistentei unui obiect cu cmpul
gravitational. in interiorul cmp gravi-
tational, un obiect cu o
o mai dect un corp cu o
mal mare
MASA este o a
unul corp
cantitate de materie a unui corp consi-
ca o (in raport cu
volumul). Aceasta toate obiectele
au
un corp a
este in raport cu cea a altor corpuri cu
care este in
MERIDIAN 1. fiecare dintre liniile imaginare
care din
mntului cu semiplanul care contine normala in
punctul considerat axa de rotatie. 2. - origi-
ne; prim -; - zero meridianul care trece prin
telescopul principal al Observatorulul Regal din
Greenwlch (Marea Britanie) de care se
longitudinile pe glob. 2. pion - semi-
planul care din intersectia planului for-
mat de normala in punctul considerat axa poli-
lor, pe de-o parte, elipsoid, pe de parte. 3.
- ceresc cerc mare imaginar al sferei ca-
re trece prin zenitullocului prin polii 4.
GLOSAR
-ul Jocului linia de a planului meri-
dianului ceresc al locului respectiv cu planul ori-
zontului.
N
NADIR punct de pe bolta opus zenitu-
lui, situat la verticale! locului la care
ne referim cu emisfera
NORMALA
in planul osculator. Pentru o
normala coincide cu marea
1. pe planul
tangent la o in punctul considerat 2.
pe tangenta la o
in plan sau in in punctul considerat
geopo-
al unui punct situat pe
este definit ca fiind dintre po-
de nivel care trece prin
punct geoiduiui
o
OCEAN GLOBAL ocea-
nelor, aflate in stare pe sub
continente.
ORIENTARE [A UNEI unghiul,
in sens orar, dintre axa Nord o direc-

p
PARALEL fiecare din cercurile imaginare care
unesc punctele de latitudine de pe su-
care din
cu un plan paralel cu ecu-
atorul.
PLAN NORMAL la o este planul care
normala binormala.
PLAN OSCULATOR planul care tan-
genta n punctul considerat este paralel cu
tangenta infinit
PLAN RECTIFIANT la o este planul
care tangenta in punctul considerat
binormala.
POLARITATE 1. Proprietate a unui sistem fizic
de a avea, n puncte ale sale, caracteristici
de dar opuse una celeilalte. 2.
este de unui cmp
magnetic care dintr-un pol nord un pol
sud de putere Uniile mag-
netice pornesc de la polul nord se la
polul sud. Cnd polul nord magnetic corespunde
cu polul nord geografic (cum este in zilele noas-
tre) se spune polaritatea cmpului magnetic
este Cnd polul nord magnetic cores-
punde cu polul sud geografic se spune polari-
tatea cmpului magnetic este
PORTEE dintre instrumentul de nivel-
ment geometric mira pe care se
efectueze
a in
timp un cmp fizic
- permite determinarea acestuia.
NORMAL cores-
normale.
PERTURBA TOR
dintre normal
TERESTRU sau geopoten-

UNUI CMP DE
este o
cmpulul de respectiv, a derivate par-
sunt componentele cmpului pe cele trei
axe de coordonate.
este de un set de coor-
donate (rectangulare, sferice, elipsoldale, etc.)
intr-un anumit sistem de coordonate
procesul prin care se deter-
unui obiect, cu referire la un anumit
sistem de coordonate, de pe
sau aflat in sau
PRECIZIE gradul de repetabilltate al unei de-
sau al unei principalul in-
dicator al preciziei este VARIANTA
PUNCT DE NDESIRE punct utilizat pentru
determinarea coordonatelor punctelor detaliu
sau ale altor puncte de ndesire
PUNCT DE SPRIJIN punct avnd coordonate
Bazele Geodeziei Fizice
GLOSAR
intr-un sistem de dat care este utili-
zat pentru determinarea coordonatelor altor
puncte; punctele geodezice punctele
de indesire sunt puncte de sprijin
PUNCT DETALIU punct care o
entitate (un stlp, un copac, etc.l sau un
element semnificativ al unei
(colt de punct de pe un hotar,
punct de schimbare a pantei, etc.l care pri-
coordonate intr-un sistem de
dat, pe baza efectuate din puncte
ale unei geodezice din puncte de
indesire
PUNCT MATERIAL de dimensiuni neglija bile
de dimensiunile altor sisteme cu care este
in
PUNCT RADIAT v.PUNCT DETALIU
R
este fenomenul de schimbare a
de propagare a unei unde la modifica-
rea vitezei de deplasare a acesteia (la trecerea
dintr-un mediu in altull
s
planului
meridian cu elipsoidul de (are forma unei
elipse).
curba care
din planului perpendicular pe
planul tangent la elipsoid in punctul considerat
cu suprafata elipsoidului.
(in ra-
port cu punctul de statie) este curba care rezul-
din elipsoidului cu planul care con-
normala in punctul de statie punctul vizat
(in ra-
port cu punctul de statle) este curba care rezul-
din intersectia elipsoidului cu planul care con-
tine normala in punctul vizat punctul de
SEISM v. CUTREMUR
SEMIAXE v.ELJPSOID DE
Bazele Geodeziei Fizice
MEDIE (GAUSS] este sfera a
se ca fiind media a ra-
zelor de a tuturor normale
care trec printr-un punct de pe suprafata ellpso-
idului de rotatie, cnd acestor sectiuni
normale tinde Infinit.
SFEROID v. ELIPSOID DE
1. procesul prin care o tec-
se sub 2. de
- o regiune unde o incepe alunece sub
alta, manifestndu-se in adncime, cu margini
liniare, cu frecvente cutremure cu un lant de
vulcan!. Exemple: coasta de vest a Americii de
Sud, Groapa Marianelor, Filipine
DE NIVEL este suprafata echl-
care are proprietatea in orice
punct al el este
normala la componentele ei
orizontale fiind nule
este
prafata de totalitatea punctelor care au
potential.
DE NIVEL este o
care are proprietatea in orice
punct al ei este
normala la
T
1.
intre valorile fizice, pe
diferite (de exemplu, altitudinea unul punct
din mal multe repere, sau distanta
dintre doi de mai multe ori);
2, abatere de la o valoare
(de exemplu, suma unghiurilor intr-
un triunghi, sau distanta dintre unei
ferate).
TRIEDRU MOBIL sau FUNDAMENTAL
sau FRENET este triedrul format de planul
osculator, planul normal planul rectifiant.
V
VERTICALA LOCULUI
G.s
GLOSAR
de pozitia firului cu plumb aflat in stare de echi-
libru intr-un punct dat
1. care este perpen-
dicular pe un plan orizontal: care are directia
derii corpurilor: care este orientat drept (in sus)
2. - care un punct de pe
mnt cu zenitul respectiv.
VID (VACUUM) lipsa materiei dintr-un volum
al
z
ZENIT punct de al verticalei locului
cu sfera situat deasupra capului obser-
vatorului opus nadiruiui
G.6
Bazele Geodeziei Fizice
1 ..
ISBN 978-973-100-1 06-7
_..