Sunteți pe pagina 1din 35

Echipamente de depoluare n CTE.

IMPACTUL ECOLOGIC AL CENTRALELOR ELECTRICE CU CICLU TERMODINAMIC

Tipul factorilor poluan i produi de C(T)E i mediile asupra crora i exercit efectele Sectorul energiei (n eles ca ansamblul sistemelor de extrac ie, transport, transformare, distribu ie, utilizare a energiei) este o activitate cu puternic impact asupra mediului. Cele mai mari surse de poluare sunt sursele de electricitate; practic ele produc toate tipurile de fluxuri, de mas i energie, care intr n categoria poluan ilor. Numeroi factori poluan i (factori nocivi sau noxe) apar datorit activit ii umane. Noxele fizice i chimice pot fi fenomene, substan e sau cmpuri: care nu existau anterior activit ii umane respective (n aceast categorie intr i noxele a cror prezen n natur era extrem de rar nainte de manifestarea activit ii umane respective). care existau anterior n natur, dar a cror prezen s-a amplificat mult prin activitatea uman. Un exemplu tipic n acest sens l constituie CO2 din atmosfer. Ele perturb mediul i ciclurile naturale prin ac iuni directe sau indirecte. n analiza ecologic trebuie s identificm: sursa de poluare (n cazul de fa CE, la modul general i CTE n special); factorul poluant (cmp, substan , etc) i tipul de poluare; sistemul poluat (receptor sau int) i modul n care se exercit efectele asupra sa; limitele de poluare suportabile; cile i mijloacele de a reduce efectele polurii. Agentul poluant Gaze de ardere Poluare chimic sub form de substan e miscibile sau Solu ii chimice solubile Cenu (unele comp.) Ap de rcire Poluarea Poluare fizic direct, sub form de cldur Gaze de ardere produs Zgur i cenu de C(T)E Poluare fizic direct, sub form de substan e Vapori de ap Poluare fizic indirect CO2 (efect de ser) Unde sonore Poluare fizic direct, sub form de oscila ii, unde i cmp Unde electromagnetice Radia ii ionizante Exemple Poluare chimic sau radioactiv prin infiltra ii de solu ii Apele subterane Poluare termic prin infiltrare de ap cald Schimbarea destina iei unor terenuri, scoaterea lor din circuitul Solul (poluare agricol pedologic i Poluare fizic i chimic prin depozite de zgur i cenu geologic) Amplasarea unor mase mari (baraje la CHE, funda ii, etc). Poluarea Poluare fizic, chimic sau radioactiv prin pulberi i gaze nocive produs de C(T)E Atmosfera Poluare termic la turnurile de rcire i prin gazele de ardere Poluare fizic cu vapori de ap Poluare chimic sau radioactiv prin evacuare de solu ii Apele Poluare termic prin ap cald supraterane Schimbarea circula iei unor fluxuri de ap (n special la CHE) Efectele indirecte ale factorilor de mai sus asupra mediului de via Biosfera Ingerarea de noxe chimice sau radioactive Mediul poluat Tipul polurii

Echipamente de depoluare n CTE.

Extinderea razei geografice i temporale de ac iune a factorilor poluan i Raza efectului Local (c iva km) Scara Zonal (zeci de km) geografic de poluare Regional (sute de km) Global (ntreaga planet) Exemple Poluarea pedologic Poluarea cu cenu zburtoare Poluarea termic a apelor de suprafa Fenomene de tip ploaie acid (datorate SOx i NOx) Poluare radioactiv n caz de accident Contribu ia la efectul de ser (n principal prin CO2)

Efectele ecologice regionale pot cuprinde suprafe ele a mai multe ri i pun problema polurilor transfrontaliere (poluatorul se afl ntr-o ar iar inta n alta). Limitarea polurilor regionale transfrontaliere i a polurii globale necesit acorduri interstatale. Efectul factorului timp asupra intensit ii polurii Dup situa iile n care apare poluarea deosebim: Regimul de lucru Poluare n regim de func ionare normal 1 Poluare accidental 2 Exemple Poluarea cu gaze de ardere, cenu zburtoare Poluarea termic a apelor de suprafa Viituri provocate de ruperi de baraje la CHE Poluare radioactiv n caz de accident nuclear

Intervalul de timp nainte de PIF

Dup scara n cursul exploatrii temporal normale a polurii n cursul exploatrii n deosebim: Vezi mai sus situa ii accidentale Dup terminarea Lucrri de dezafectare (re-ecologizarea amplasamentului) exploatrii Pe ntreaga durat de via Totalul activit ilor de mai sus 3 Exprimarea noxelor la emisie i imisie. Fluxuri de noxe globale i raportate. Noxele pot fi exprimate n diverse moduri. Dup locul de exprimare deosebim noxe: la emisie (surs) mod de analiz util pentru analiza de impact a unei surse; la imisie (receptor, sistem int) - permite eviden ierea polurii unui mediu (aer, ap, etc).

Exemple Poluarea din activitatea de construc ie a centralei i de realizare a echipamentelor acesteia Poluarea din func ionarea propriu zis a centralei Poluare din activit i conexe func ionrii centralei (de exemplu la minele de crbune, fabrici de ap grea, etc)

Dup modul de analiz cantitativ noxele se pot exprima: ca mrimi absolute (cantit i, fluxuri); ca mrimi raportate, fie sub form de concentra ii n mediul n care se face dilu ia (gaze de ardere,
Are loc cu fluxuri masice i energetice mici dar pe durate de timp mari. Aceasta se datoreaz eliberrii permenente, continue i eventual controlabile a fluxurilor de noxe ce apar n regimul normal de func ionare a centralelor. 2 Apare n regimuri accidentale, cnd se pot elibera ntr-un interval scurt de timp cantit i mari de substan e i/sau energie, cu efecte catastrofice. Pentru studiul acestor situa ii se dezvolt analize de risc ce trebuie s determine amploarea efectelor i probabilitatea de apari ie a evenimentelor cu efecte ecologice grave. La situa ii de tip catastrofic se determin probabilitatea admis a evenimentelor conform principiului ALARA (As Low As Reasonable Achievable). 3 Pentru integrare pe durata de via a centralei a efectelor noxelor accidentale cu cele normale trebuie s se in seama de probabilitatea de apari ie a accidentelor.
2
1

Echipamente de depoluare n CTE.

aer, ap) fie raportate la efectul util al instala iei poluatoare (n cazul de fa la energie). Exprimarea noxelor sub form raportat este deosebit de util pentru normarea noxelor admisibile. Concentra ia de noxe la emisie, n agentul purttor, reprezint raportul ntre fluxul de noxe i fluxul de mg SO _ emis agent purttor care evacueaz aceste noxe. Exemplu, pentru CTE: [ 3 2 ] . Acest tip de m N g .a. concentra ie la emisie este supus unor limitri prin reglementri specifice. Acestea trebuie s prevad inclusiv modul de exprimare a fluxurilor de agent purttor. Concentra ia de noxe la imisie reprezint raportul ntre cantitatea de noxe i cantitatea de agent poluat mg SO2 _ emis de aceste noxe. Exemplu: [ ] . Concentra ia la imisie poate fi cobort printr-o ct mai bun 3 m N aer dispersie a noxelor n mediul poluat. Istoric primele norme au fost cele referitoare la imisiile de noxe. Eviden ierea efectului unei surse la imisie este dificil atunci cnd mai multe surse i exercit influen a de acelai tip asupra aceluiai receptor. Cantit ile i fluxurile globale de noxe la emisie se pot exprima sub diferite forme: cantit i totale de noxe eliberate accidental 4; cantit i totale de energie eliberate accidental 5; cantit i totale de noxe (energii) eliberate n func ionarea normal a centralei pe durata de via ; 3 fluxuri masice [kg/s], volumice [ m N / s ] sau de energie [kW, MW] n func ionarea normal. Exprimarea cantit ilor i fluxurilor globale permite eviden ierea impactului unui obiectiv, dar nu permite compararea ntre ele a diverselor obiective cu produc ii diferite. n acest ultim scop sunt necesari indicatori raporta i de tip concentra ii la emisie i la imisie, factori de emisie, etc. Dup posibilitatea de reutilizare, evacuare sau stocare controlat noxele pot fi: a) noxe reciclabile sau care pot fi transformate relativ uor n substan e reutilizabile. Zgura i cenua sunt substan e neutre chimic. Acestea pot fi folosite ca umplutur sau ca materie prim ntr-o alt industrie. Ex: cenua cu con inut de calcar se poate folosi la fabricile de ciment. cenua cu bauxit se poate folosi la fabricile de alumin. cenua neutr, ce con ine silica i, poate fi folosit ca material de umplutur n amenajarea terenurilor sau n construc ii, granula ia sa fiind comparabil cu cea a nisipului. b) neutralizabile pot fi transformate n cadrul procesului de re inere a noxelor n centrale n substan e utile sau n substan e nepericuloase. SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O ( ghips) HCl + NaOH NaCl + H2O ( sare) c) noxe care pot fi evacuate controlat prin dilu ie ntr-un mediu astfel nct concentra ia s scad sub limitele admisibile d) noxe stocabile controlat. Ex: noxe puternic radioactive.

De exemplu inventarul de substan e radioactive evacuate n mediu la un accident nuclear, sau cantitatea de ap din lacul de acumulare la o spargere de baraj CHE. 5 De exemplu inventarul de radioactivitate asociat substan elor evacuate n mediu la un accident nuclear ( innd seama i de tipul de dezintegrri, energia radia iilor i durata de njumt ire), sau cantitatea de energie din lacul de acumulare, la o spargere de baraj CHE.
3

Echipamente de depoluare n CTE.

Noxe de ardere. Combustibili energetici: tipuri, caracteristici Principalele caracteristici ale combustibililor energetici clasici sunt legate de: starea de agregare: combustibili solizi, lichizi i gazoi; compozi ia chimic (participa ii masice sau volumice ale diferitelor componente 6); puterea calorific cantitatea de cldur degajat prin arderea complet a 1 kg de combustibil solid sau lichid sau a 1m3N de combustibil gazos 7; necesarul de aer de ardere i produc ia de gaze de ardere umede (con innd vapori de ap) i uscate (fr vapori de ap), exprimate n m3N de aer sau de g.a. pentru 1 kg de combustibil solid sau lichid sau pentru 1m3N de combustibil gazos i determinate din ecua iile chimice de ardere; con inutul de substan e volatile, dintre acestea cele organice influen eaz inflamabilitatea. Pentru combustibilii solizi i lichizi compozi ia elementar se exprim n participa ii masice Componente Ex. numerice Nr. Compozi ia elementar Nota ia principale Pcur Lignit 8 1a Procente Procentul de Carbon organic CO 83 20 1b de mas Procentul de Hidrogen organic HO 8,5 2 9 1c organic, Procentul de Oxigen organic OO 1 7,4 1 10 Morganic 1d Procentul de Nitrogen organic NO 1 2 1e din care: SO 3,5 0,6 Procentul de Sulf organic 11 TOTAL MAS ORGANIC 2a Procente de Procentul de Sulf din sulfuri 12 Ssulfuri 0,2 2 mas anorganic TOTAL MAS ANORGANIC 2b A 1 28 3 Procentul de umiditate W 2 40 4 Verificare compozi ie Morganic + W + A = 100 C; H; O; N
Masa organic conven ional

S0 Sulf organic

Ss sulfur

M Masa min. necomb.

Wt Umiditatea higroscopic de mbiba ie

(o) Masa organic (mc) Masa combustibil (anh) Combustibil anhidru (a) Proba uscat la aer (i)Proba ini ial

6 7

Aceasta influen eaz att caracteristicile ecologice ct i pe cele de ardere. Produsele de ardere con in ap provenit din umiditatea ini ial sau din arderea hidrogenului. Dup starea de agregare n care se gsete aceast ap, deosebim: A) Puterea calorific superioar Hs, cnd apa se gsete n stare lichid i a cedat, prin condensare, cldura latent de vaporizare; i B) Puterea calorific inferioar Hi, cnd apa se afl n stare de vapori. 8 Acesta produce prin ardere CO2, care particip la efectul de ser. 9 Prexisten a oxigenului n masa organic reduce necesarul de oxigen din aer pentru ardere. 10 Azotul organic poate oxida prompt, producnd NOX, responsabil, alturi de SOX, de ploaia acid. 11 Influen eaz produc ia de SO2 i SO3 (prescurtat SOX), care particip la fenomenele de ploaie acid. 12 La temperaturile din focar pirita se descompune iar Sulful provenit din ea oxideaz.
4

Echipamente de depoluare n CTE.

Exemplu de clasificare a crbunilor dup gradul de ncarbonizare Clase Grupe 1. Turb 2.1. Crbune brun pmntos 2.2. Crbune brun lemnos (lignit) 2. Crbune brun 2.3. Crbune brun mat 2.4. Crbune brun lucios (smolos) 3. Crbune brun huilos 4.1. Huil flambant (cu flacr lung) 4.2. Huil de gaz 4.3. Huil gras 4. Huil 4.4. Huil de cocs 4.5. Huil slab degersant 4.6. Huil antracitoas 5. Antracit n afar de crbune se pot utiliza al i combustibili solizi: fosili (isturi bituminoase, OrinOil); biomas (lemn, deeuri de lemn, paie); deeuri combustibile industriale i urbane .a. Pcura este un subprodus de la distilarea petrolului. Compozi ia elementar a sa depinde de cea a petrolului brut i de adncimea de extrac ie de la procesul de distilare 13. Pcura folosit uzual n CTE i CET poate fi cu con inut de Sulf ridicat (> 2%), mediu (0,52%) sau redus (sub 0,5%). Puterea calorific superioar a combustibililor solizi sau lichizi se poate determina pe cale experimental, sau prin calcul pornind de la analiza elementar (n procente): Formula Mendeleev Hs = 339C + 1256H + 109 (S O) [kJ/kg]

Conform defini iei puterea calorific inferioar se determin pornind de la cea superioar i innd seama de cldura latent de condensare a vaporilor de ap (2 509) kJ/kg: Hi = Hs 2509 (9H/100+W/100) Formula Mendeleev Hi = 339C + 1256H + 109 (S O) 25,1 (W + 9H) [kJ/kg] [kJ/kg]

Pentru combustibilii gazoi compozi ia elementar se exprim n participa ii molare: fH2; fCO; fH2S; fCH4 f CH =
4

CH 4
j =n j =1

; fC2H6; fC3H8; fC4H10; fC5H12; .a.m.d.

Combustibil gaze de sond, asociate zcmintelor petroliere gazos fosil gaze naturale din pungi fr hidrocarburi lichide Dup Combustibil gazos gaz de cocserie surs din industrie gaz de furnal deosebim: Combustibil gazos sintetic, ob inut din comb. solizi sau lichizi: gaz de gazogen Biogaz combustibil gazos de fermenta ie

13

Cu ct petrochimia extrage mai multe produse albe (ex. prin hidrogenare sau cracare termic i catalitic) scade procentul de pcur i crete participa ia de hidrocarburi grele n pcur.
5

Echipamente de depoluare n CTE.

Compozi ia combustibililor gazoi variaz mult n func ie de surs. n afar de gaze combustibile ei pot s con in i gaze care nu particip la ardere (N2; CO2, .a.). n plus: comb. gazoi industriali (gaze de cocs, de furnal etc.) con in particule solide, din care unele pot fi combustibile; compozi ia la utilizare poate s difere n raport cu cea de la surs. n calcule aceti combustibili sunt trata i ca amestecuri de gaze. Puterile calorifice superioar i inferioar ale amestecului se determin ca medii aritmetice ponderate ale puterilor calorifice ale componentelor: fiecare component este luat cu ponderea molar n amestec; pentru fiecare component Hi i Hs se raporteaz la 1m3N, iar rezultatul se ob ine n aceeai UM; valorile Hi i Hs pe componente sunt determinate exact, experimental; componentele necombustibile se iau cu puteri calorifice nule 14. Denumirea Formula Hi [kJ/1m3N] Hidrogen H2 10 742 Oxid de Carbon CO 12 635 Hidrogen sulfurat H2S 23 381 Metan CH4 35 707 Etan C2H6 63 572 Propan C3H8 91 023 Butan C4H10 118 339 Pentan C5H12 145 767 Etilen C2H4 59 461 Propilen C3H6 86 402

Hs =

f
j =1

j =n

Hsj

Hi =

f
j =1

j =n

Hij

Componentele care prezint pericol ecologic sunt C (din CO2, CO i hidrocarburi) i S (din H2S). Necesarul de aer de ardere i produc ia specific de gaze de ardere umede i uscate, exprimate n m3N de aer (sau de g.a.) pe 1m3N de combustibil gazos se determin tot pornind de la ecua iile de ardere pe componente, apoi se face media aritmetic ponderat molar, pentru amestec. Noxe de ardere totalitatea noxelor legate de procesul de combustie. Mrimea noxelor de ardere este puternic influen at de: calitatea combustibilului; tipul tehnologiei de ardere; folosirea instala iilor de re inere a noxelor. Din punct de vedere al calit ii combustibilului, mrimile cele mai importante sunt: Hi - puterea calorific inferioar; C con inutul de carbon depind de compozi ia elementar S con inutul de sulf A con inutul de substan anorganic
L0 [ a
3 m N aer ] - cantitatea de aer rezultat n urma arderii stoechiometrice kg combustibil 3 m N g .a. ] cantitatea de gaze de ardere uscate rezultate n urma arderii stoechiometrice kg combustibil 3 m N g .a. ] cantitatea de g.a. umede rezultate n urma arderii stoechiometrice kg combustibil

0 V ga_ uscat [

0 V ga_ umed [

14

Aceasta reduce puterea calorific inferioar a amestecului.


6

Echipamente de depoluare n CTE.

Att concentra iile de noxe ct i factorii de emisie sunt rapoarte ntre fluxuri dar fiecare din fluxurile de la numrtor i numitor este propor ional cu debitul de combustibil. Acesta permite ca n expresia concentra iilor i factorilor de emisie s nu intervin elemente legate de mrimea instala iei. Factori de emisie de noxe de ardere la instala iile energetice. Prin defini ie: f emisie = Explica ie:
f emisie = noxe = Putere Debit masic [ kg noxe g ] Debit masic [ noxe ] g noxe s s h = g noxe = Masanoxe 3,6 10 3 [ ] 10 3 [ ]= kWh Energie Putere[ kW ] h kg noxe Putere[kW ]

Cantitate noxe noxe = Wenergie Putere

D.p.d.v. dimensional pentru o nox sub form de substan cantitatea se poate exprima n unit i de Masa noxe g mas i: f emisie = Wenergie kWh Obs. 1: n factorul de emisie energia de la numitor poate fi cea primar (dezvoltat prin arderea combustibilului) sau cea util (la CTE cea electric). Obs.2: Nu toate noxele produse sunt emise. Unele pot fi re inute n C(T)E. Aceasta face ca factorul de emisie s depind att de produc ia de noxe (pentru noxele de ardere aceasta este dictat n mare msur de compozi ia combustibilului) ct i de factorul (factorii) de re inere. Influen a calit ii combustibilului asupra noxelor de ardere. Exemplu pentru factorul de emisie de CO2. n cazul CO2, din cauza debitelor mari i costurilor extrem de ridicate, nu se practic (momentan) re inerea. Ca urmare emisia de CO2 este egal cu produc ia. Poluatorii trebuie s plteasc taxe de CO2 ($/t CO2).
Masa CO 2 = C organic M molara _ CO2 g CO2 C organic 44 g CO 2 1000 1000 = 100 A atomica _ C 100 12 kg combustibi l kg combustibi l

kg CO 2 C organic M molara _ CO 2 kg CO 2 g CO2 kg 3 Debit CO 2 = B s combustibi l Masa CO 2 = Bs 10 s 100 A atomica _ C s g CO 2 kg combustibi l


kJ kg Putere termica _ dezvoltata _ prin _ ardere = Ptc kWtermici _ dezvoltati _ prin _ ardere = B s H i s kg

Dac energia de la numrtor este cea dezvoltat prin arderea combustibilului, avem:
rap _ _ f emisieenerg 2 prim _ CO

kg CO2 Debit CO2 6 g CO2 s = 3,6 10 C organic 44 6 = 3,6 10 Ptc [kWtermici ] Hi 100 12 kWh termica _ dezvoltata _ prin _ ardere

Factorul de emisie raportat la energia dezvoltat prin ardere este caracteristic combustibilului; pentru reducerea sa trebuie s se utilizeze un combustibil cu un raport Corganic/Hi ct mai mic (ex. gazul natural). n al doilea caz:
kJ kg Pelectrica _ utila = Ptc net kWelectrici _ livrati = B s H i net s kg kg CO2 Debit CO 2 6 g CO 2 s = 3,6 10 C organic 44 rap _ _ f emisieenerg 2 electr. = 3,6 10 6 _ CO Ptc [kWelectici _ livrati ] H i net 100 12 kWh electrica _ livrata

Echipamente de depoluare n CTE.

Factorul de emisie raportat la produc ia de electricitate depinde nu numai de caracteristicile combustibilului ci i de tehnologia de conversie termodinamic (prin intermediul randamentului centralei). Observa ii: 1. pentru CO2 nu se practic msuri de re inere; 2. Raportul C/Hi este puternic dependent de calitatea combustibilului datorit factorului c principala component organic care determin valoarea Hi este chiar C. De obicei combustibilii cu procent mare de C au i Hi mare. Combustibilul ce minimizeaz factorul de emisie de CO2 este gazul natural, la care: - ponderea C n masa combustibil este mai mic dect la hidrocarburile grele (la CH4 este 75 %, fa de (n general) peste 85 % la pcur); - Hi exprimat n kJ/kg este mai mare dect la hidrocarburile lichide n principal datorit ponderii mai mari a H n masa combustibilului (CH4: Hi = 50000 kJ/kg, pcur: Hi = 39000 kJ/kg). Folosirea gazului natural permite tehnologii avansate de conversie termodinamic (ciclu combinat gaze-abur) care majoreaz randamentul brut al centralei la peste 50 %. Influen a calit ii combustibilului i a tehnologiilor de re inere asupra noxelor de ardere. Exemple pentru factorii de emisie de SO2 i de cenu zburtoare Factorul de emisie de SO2 n cazul absen ei instala iilor de re inere:
Masa SO 2 _ produsa =
rap _ energ _ prim f productie _ SO 2 =

g SO 2 _ produs S combustibi l 64 S combustibi l M molara _ SO 2 1000 1000 = 100 A atomica _ S 100 32 kg combustibi l

g SO 2 _ produs 3,6 10 6 S combustibi l 64 Hi 100 32 kWh termica _ dezvoltata _ prin _ ardere

i acesta este caracteristic combustibilului. n prezen a instala iilor de re inere:


Masa SO 2 _ emisa = g SO 2 _ emis S combustibi l 64 retinere retinere 1000 (1 f SO 2 _ focar ) (1 f SO 2 _ scruber ) 100 32 kg kg _ combustibi l

rap _ f emisieenerg2_ primara . = _ SO

g SO 2 _ emis 3,6 *10 6 S combustibi l 64 retinere retinere (1 f SO 2 _ focar ) (1 f SO 2 _ scruber )[ ] Hi 100 32 kWh dezv _ prin _ ardere

Factorul de emisie raportat la cldura dezvoltat prin ardere caracterizeaz combustibilul, tehnologiile de ardere i pe cele de re inere suplimentar a SO2. Dac se dorete raportarea la energia util:
rap _ _ f emisieenerg 2 electr. = _ CO

g SO 2 _ emis 3,6 10 6 S combustibi l 64 retinere retinere (1 f SO 2 _ focar ) (1 f SO 2 _ scruber )[ ] H i net 100 32 kWhelectr _ livrata

Factorul de emisie raportat la produc ia de electricitate caracterizeaz A) combustibilul, B) tehnologiile de ardere i de re inere suplimentar a SO2 i C) tehnologia de conversie. Factorul de emisie pentru cenu zburtoare ( innd seama de re inerea n cazan i la evacuare).
Masa zgura &cenusa =
rap _ energ _ prim f productie _ zgura &cenusa

A anorganic

g zgura &cenusa 1000 100 kg combustibi l g zgura &cenusa 3,6 *10 6 A anorganic = Hi 100 kWh termica _ dezvoltata _ prin _ ardere

rap _ energ _ electrica f productie _ zgura &cenusa =

3,6 10 6 A anorganic H i net 100

g zgura &cenusa kWh electrica _ livrata

Echipamente de depoluare n CTE.

rap _ f emisieenerg _ primara . = _ cen _ zb .

g cen _ zb . _ emis 3,6 *10 6 A anorganic _ focar (1 k retinerecen ) (1 k retinere._ filtru )[ ] zgura & cen _ zb Hi 100 kWh dezv _ prin _ ardere

Este o caracteristic a combustibilului, tehnologiilor de ardere i de re inere suplimentar a zgurii i cenuii. Dac se dorete raportarea la energia util:
rap _ f emisieenerg _ electrica = _ cen _ zb .

g cen _ zb . _ emis 3,6 10 6 A anorganic _ focar ] (1 k retinerecen ) (1 k retinere._ filtru )[ zgura & cen _ zb 100 H i net kWh electrica _ livrata

Este o caracteristic a combustibilului, tehnologiilor de ardere i de re inere suplimentar a zgurii i cenuii i tehnologiei de conversie. Observa ii: retinere _ 1. La centrale pe pcur k zgura&cenfocar este neglijabil. Pentru procente de anorganic de 2 3 % pot rezulta concentra ii de cenu mai mari dect cele admisibile din normele severe chiar i centrale pe pcur trebuie dotate cu electrofiltre. 2. La centralele pe crbune se pot realiza coeficien i de re inere n focar de ordinul 1/4 pn la 1/3. Datorit cotei mari de anorganic, concentra ia de cenu zburtoare la ieirea din focar rezult mai mare ca cea admisibil i impune folosirea filtrelor. n general tehnologiile de ardere aplicate instala iilor industriale necesit reducerea granula iei la combustibilul solid i mrirea vitezei n focar i cazan pentru intensificarea procesului. D.p.d.v. ecologic aceasta mrete antrenarea cenuii i micoreaz factorul de re inere a cenuii n focar oblignd la folosirea unor sisteme eficiente de filtrare. Concentra iile de noxe de ardere la emisie. Se determin prin raportarea fluxului de noxe la fluxul de agent purttor. Exemple pentru concentra iile de SO2 i cenu zburtoare n gazele de ardere: m 3 aer N Fie un combustibil care necesit pentru ardere stoechiometric o cantitate L [ ] i kg combustibi l
0 a

m 3 g .a. N dezvolt prin arderea stoechiometric o cantitate de gaze de ardere V [ ] . n condi iile kg combustibi l reale de ardere, cu coeficientul de exces de aer evacuare cantitatea real de gaze de ardere va fi:
0 ga real 0 Vga = Vga + ( evacuare 1) L0a [

m 3 g.a. N ] kg combustibi l

Prin raportare avem:


c SO 2 _ emisa = M SO 2
real Vga

S combustibi l 64 retinere retinere 1000 (1 f SO 2 _ focar ) (1 f SO 2 _ scruber ) g SO _ emis 100 32 = [ 32 ] 0 0 Vga + ( evacuare 1) L a m N g.a. A _ focar 1000 (1 k retinerecen ) (1 k retinere._ filtru ) g zgura & cen _ zb cen _ zb 100 [ 3 ] = 0 0 Vga + ( evacuare 1) L a m N g.a.

c cen _ zb _ emisa =

M cen _ zb
real Vga

Aceste concentra ii caracterizeaz combustibilul, tehnologiile de ardere i de re inere suplimentar a SO2, respectiv zgurii i cenuii. Observa ii: concentra iile se raporteaz la cantitatea de gaze de ardere uscate; pentru a permite compara ia ntre diferite calit i de combustibil i tehnologii de ardere se recomand s nu se lucreze cu coeficientul real de exces de aer la evacuare, ci cu un coeficient echivalent corespunztor unei anumite concentra ii de O2 n g.a. uscate 15.
15

Spre exemplu se consider g.a. uscate cu 3 % O2, corespunztor unui exces de aer de 7/6.
9

Echipamente de depoluare n CTE.

Factorul de emisie de NOx i concentra ia de NOx n gazele de ardere la emisie. Azotul ce se transform n NOx poate proveni din componen a organic a combustibililor solizi sau din aer. Cea mai mare parte a NOx din ardere este sub form de NO. Dup mecanismele de formare a NO deosebim: NO termic format n flacr prin oxidarea moleculelor de N2 din aer16. Necesit un aport energetic pentru a rupe moleculele de N2. Formarea NOtermic este intensificat la T de ordinul a 1500 K. n plus produc ia de NOtermic este propor ional cu rdcina ptrat a concentra iei O2. NO din combustibil sau prompt format prin oxidarea Norganic din combustibil. Dei mecanismele de producere sunt mai pu in stpnite matematic, este general admis c NO din combustibil se produce i la temperaturi mai mici de combustie. Cantitatea de NO crete cu procentul de Norganic i cu concentra ia n O2 din flacr, fiind mai pu in dependent de temperatur NO precoce rezult dintr-o combina ie a proceselor de mai sus17 i produce o frac iune mic de NO. NO2 i N2O sunt forme de NOx a cror produc ie la ardere este neglijabil. n plus durata de via a N2O la temperaturi sub 1500 K este de 10 ms. n aceste condi ii compozi ia combustibilului influen eaz n mult mai mic msur produc ia de NOx, factorul de emisie i concentra ia de noxe, preponderent fiind tehnologia de ardere. Cum pentru oxidarea azotului trebuie s se ndeplineasc simultan dou condi ii: atmosfer bogat n oxigen; temperatur ridicat de lucru; Tehnologia de ardere trebuie s se asigure: un exces mic de aer n zonele cu temperaturi mari; temperatur redus n zonele cu exces mai mare de aer. Tipurile de msuri pentru reducerea noxelor de ardere: a) Clasificare dup modul de ac iune: - msuri care elimin sau reduc produc ia unor noxe prin alegerea parametrilor i tehnologiilor avantajoase (utilizarea de arztoare cu NOx redus); - msuri pentru re inerea noxelor n procesul tehnologic sau pe conturul dintre acestea i mediu (re inere cenu zburtoare); - msuri de neutralizare a unor noxe i transformarea lor n substan e nepericuloase; ele se combin cu cele de re inere; - msuri de dispersie a noxelor emise pentru a minimiza efectul la imisie (folosirea courilor ct mai nalte); - msuri de stocare temporar n condi ii controlate a noxelor re inute, neutralizate. b) Clasificare dup locul n care intervin msurile de reducere a noxelor n raport cu procesul tehnologic: msuri primare: care intervin n amonte de procesul de ardere i se refer la elemente care in de compozi ia combustibilului; care intervin n cadrul procesului de ardere i se refer la alegerea unor tehnologii adecvate tipului de combustibil i centralei. msuri secundare: care intervin nainte de eliminarea fluxurilor mari de mas ctre mediul ambiant i care se bazeaz pe tehnologii de re inere, neutralizare. msuri ter iare: care intervin n faza de dispersie n mediu a noxelor care nu au fost re inute i stocare controlat a noxelor care au fost re inute.
.

16

Mecanismul de formare al NOtermic a fost descris pentru prima oar de Y. ZELDOVICH en 1946. El a fost dezvoltat ulterior de al i autori.. 17 Ca i n cazul NOtermic, sursa de azote este N2 din aer, dar acesta din urm este supus unor reac ii de oxidare cu radicali ai hidrocarbona ilor, iar compuii astfel forma i rec ioneaz dup un mecanism apropiat de cel al NO din combustibil.
10

Echipamente de depoluare n CTE.

Msuri primare de reducere a noxelor de ardere. Msuri primare, ce se refer la mbunt irea calit ii combustibililor, prin tratarea acestora Tipurile de msuri trebuie corelate cu combustibilul utilizat: La combustibilul gazos se justific pretratarea numai n cazul unor surse bogate n sulf organic (H2S); este mai eficient re inerea S din combustibil dect din gazele de ardere, n plus se reduc efectele corozive. Pentru pcur se poate justifica tratarea n vederea desulfurrii n special la sorturile cu con inut mare de S. Procedeele de desulfurare sunt relativ scumpe i ridic pre ul pe ton cu valori de ordinul zecilor de $. Costul desulfurrii unei tone de pcur este apropiat de diferen a de pre dintre pcura cu con inut redus de sulf i cea sulfuroas. Desulfurarea se poate face la surs (rafinrie) sau la central. Pentru crbune se pot aplica procedee fizice care s micoreze con inutul de substan e anorganice (prin sortare pe ciururi vibratoare sau rotative; prin splare) sau procedee care s reduc umiditatea (prin stocare bun sau prin uscare n afara slii cazanelor preuscare a crbunelui). Aceste procedee duc la creterea Hi i la reducerea masei orare de combustibil la aceeai produc ie de electricitate. Observa ii: - n cazul sortrii crbunelui pe ciur, n frac ia care se separ exist componente combustibile care se pierd. La splare umiditatea combustibilului crete. - Cldura pentru preuscare provine din ciclul termodinamic, n timp ce la uscarea n mori provine direct din cazan. La preuscare separat de cea din mori se pierd volatile. D.p.d.v. al instala iilor centralei msurile descrise pot necesita adaptri n gospodria de combustibil. Tehnologii de ardere Tehnologiile de ardere se aleg n func ie de tipul combustibilului, de compozi ia i de propriet ile sale. Cerin ele tehnice i ecologice pentru aceste tehnologii sunt: atingerea temperaturii de inflamabilitate a combustibilului de baz 18; realizarea unei suprafe e de contact ct mai mari ntre combustibil i comburant 19; asigurarea unui timp suficient de remanen a combustibilului n zona de ardere; arderea s fie complet att din punct de vedere chimic 20 ct i fizic 21; produsele de ardere s nu fie nocive; cantitatea de aer s fie apropiat de necesarul pentru arderea stoechiometric, dar mai mare 22. Principalii parametri care definesc aceste tehnologiile de ardere sunt: - modul de fragmentare a combustibilului (amestec turbulent - pentru gaze, pulverizare - pentru comb. lichid, tiere, sfrmare, concasare sau mcinare- pentru comb. solizi); - coeficientul optim de exces de aer, n raport cu necesarul pentru ardere stoechiometric; - forma flcrii, modul de asigurare a timpului de remanen a combustibilului n flacr; - modul de evacuare a produselor de ardere (n special a celor solide).
18 19

aceasta permite reducerea pn la anulare a necesarului de combustibil suport pentru ardere; pe aceast cale se intensific shimbul de mas i cldur; 20 n sensul c n g.a. nu trebuie s existe gaze combustibile, cum ar fi CO; 21 n produsele de ardere s nu existe vapori, picturi de lichid sau particule solide (zgur i cenu n focar, praf n g.a.) de substan e combustibile care fie nu au participat la ardere fie au rezultat din ardere incomplet (cocs - la arderea imperfect a pcurii); 22 reducerea debitului de aer micoreaz pierderile prin cldura sensibil a gazelor de ardere, dar o scdere excesiv poate s duc la ardere incomplet.
11

Echipamente de depoluare n CTE.

Exemple de tehnologii de ardere

Aer sec. Comb.

Aer sec.

Comb.

Cenu

Aer secundar

Zgura Aer Aer primar

Arderea pe grtar a combustibililor solizi cu granula ie mare sau medie. Necesit un coeficient mare de exces de aer, realizat prin introducerea aerului n trepte (aer primar pe sub grtar i aer secundar pe lng grtar i/sau pe deasupra acestuia). Zgura se evacueaz de la partea inferioar a grtarului, sau chiar de sub grtar. Timpul de remanen pe grtar este bun, totui apar nearse n zgur. Se folosete la cazane mici i cel mult medii i la incineratoare de deeuri. Temperaturile reduse de ardere coboar produc ia de NOx. Pentru combustibilii inferiori se poate folosi si un combustibil suport.

Arderea n pat fluidizat a combustibililor solizi de granula ie mic. Men inerea n sustenta ie se realizeaz prin introducerea aerului pe la partea inferioar, viteza mare de curgere i dimensiunile mai mici ale granulelor. Timpul de remanen n strat este mare, coeficientul de exces de aer e mai mic dect la arderea pe grtar i nearsele scad. Evacuarea cenuei se face din stratul de la suprafa . Se poate folosi la cazane medii i mari, dar nu foarte mari. Temperatura de ardere rmne cobort. Este considerat o tehnologie curat ecologic. Permite folosirea unor adaosuri pentru desulfurare.

Comb.

Comb.

Zgur, Cenu

Arderea turbionar a combustibililor solizi sub form de praf se folosete la cazane mari i foarte mari. Permite valori coborte ale excesului de aer, n condi iile unui procent mic de nearse. Forma turbionar a flcrii asigur timpul de remanen , iar mcinarea fin mrete suprafa a de contact ntre particule i comburant.

Arderea pulverizat a combustibililor gazoi i lichizi. Se poate folosi la diverse mrimi de cazane. Permite valori coborte ale exces aer, cu nearse foarte mici. Timpul de remanen nu pune probleme speciale. Pentru comb. lichizi necesit pulverizare fin pe cale mecanic (presiune, cup rotativ) sau gazodinamic (cu abur).

12

Echipamente de depoluare n CTE.

Influen a tehnologiilor de ardere asupra emisiilor de noxe. Aditivarea combustibililor lichizi grei se face n dublu scop: Fluidizarea pcurii pentru mbunt irea manipulrii i arderii Re inerea SO2 n focar i transformarea sa ntr-un produs solid netoxic. n primul caz efectul ecologic se datoreaz mbunt irii arderii i a randamentului cazanului, precum i reducerii nearselor chimice i mecanice. n al doilea caz se folosesc aditivi cu MgO n stare de pulbere fin, men inut n suspensie. n focar au loc reac iile: MgO + SO2 MgSO3 (sulfit de magneziu) MgO + SO3 MgSO4 (sulfat de magneziu). Coeficientul de re inere realizat este limitat i nu crete semnificativ la mrirea cantit ii de aditivi. Concentra ia aditivului n pcur trebuie corelat cu con inutul de sulf al acestuia, datorit creterii cheltuielilor cu con inutul de aditivi. Determinri experimentale au artat c i n cazul unei concentra ii de MgO n exces n raport cu cea necesar n reac iile stoechiometrice, cota care reeac ioneaz rmne mic. MgO care reac ioneaz teoretic real

limit stoechiometric

g MgO/kg pcur
re inere care se poate ob ine n focar

Deoarece la creteri liniare ale aditivului se ob in efecte tehnice i economice din ce n ce mai mici se limiteaz concentra ia acestuia n pcur la valori sub stoechiometrice pentru care cota de re inere a SO2 i SO3 prin reac ie cu MgO n focar este de 3035 %. Mai mult de jumtate din MgO nu particip la reac ie; el creeaz numai o anumit densitate de molecule pe m3 pentru a mrii probabilitatea de reac ie. Rezultatele ob inute depind de tipul sistemului de ardere, temperatura n focar i distribu ia ei, tipul flcrii, excesul de aer, modul de pulverizare al pcurii i amestecul acesteia cu aerul i aditivul, temperatura peretelui focarului. Principala metod de re inere a SO2 i SO3 n focare cu ardere n pat fluidizat este amestecarea crbunelui n concasor cu particule de calcar CaCO3. La temperatura din focar CaCO3 se descompune CaCO3 CaO + CO2, iar CaO reac ioneaz cu SO2 i SO3: CaO + SO2 CaSO3 (re inerea SO2 n sulfitul de Calciu) CaO + SO3 CaSO4 (re inerea SO3 n sulfatul de Calciu) re inerea SO2 n focar i transformarea sa ntr-un produs solid netoxic.
13

Echipamente de depoluare n CTE.

Arderea n pat fluidizat face ca particulele de crbune s rmn un timp ndelungat n zona de temperatur mare, mrind probabilitatea de reac ie ntre CaO i gaze. Coeficientul de re inere n focar a SO2 i SO3 atinge uzual valori de 4050 %. Cea mai mare parte din sulfat i sulfit rmne sub form de cenu re inut n focar, iar partea de cenu zburtoare se poate re ine uor n electrofiltru datorit creterii granula iei acesteia (la msurile ter iare). Coeficientul de re inere a substan elor solide anorganice n focarele cu ardere n pat fluidizat este mult mai bun ca la arderea turbionar, deoarece: - dimensiunile medii ale particulelor sunt mai mari; - viteza gazelor de ardere la partea superioar a stratului fluidizat este mai mic dect n flacra turbionar (timp mai mare de sta ionare). Arderea crbunelui n pat fluidizat contribuie la reducerea noxelor i prin mbunt irea arderii, a randamentului cazanului, precum i prin reducerea nearselor chimice i mecanice. Msuri pentru reducerea emisiilor de noxe la arderea pulverizat a crbunelui. Re inerea SO2 i SO3 n focar se realizeaz asemntor cu procedeul de la arderea n pat fluidizat. Calcarul preconcasat se introduce odat cu crbunele n mori, unde este uscat i mcinat pn la o granula ie foarte fin. Reac iile din focar sunt de acelai tip. Spre deosebire de arderea n pat fluidizat: - timpul de sta ionare n focar este mai mic (reduce probabilitatea de reac ie: ca urmare coeficientul de reducere a SO2 i SO3 scade la valori sub 25 %. - granula ia CaSO3 i CaSO4 rezultat din reac ii este mult mai fin, iar viteza de circula ie a gazelor este mare. Pe ansamblu se mrete antrenarea pulberii solide, odat cu cenua zburtoare, iar re inerea propriu-zis se va face la electrofiltru. Reducerea produc iei de NOx n focar (n raport cu arderea turbionar) la arderea n pat fluidizat. Azotul ce se transform n NOx poate proveni din componen a organic a combustibililor solizi sau din aer. Pentru oxidarea azotului trebuie s se ndeplineasc simultan dou condi ii: Atmosfer bogat n Oxigen Temperatur ridicat de lucru. Tehnologia de ardere n pat fluidizat asigur un exces redus de aer, n condi iile unei temperaturi mai mici n zona de combustie dect la arderea pulverizat, fapt ce scade sensibil produc ia de NOx. Intensificarea arderii a fost o direc ie de cretere a temperaturii, de intensificare a transferului de cldur i de reducere a consumului de metal, cu efecte pozitive d.p.d.v. al cazanului, dar cu efecte negative asupra produc iei de NOx. Avantajul arderii n pat fluidizat n raport cu arderea turbionar a crbunelui este dat de reducerea temperaturii n focar prin rcirea patului fluidizat prin evi imersate n acesta, produc ia de NOx scznd de 35 ori. Arderea turbionar cu re inerea zgurii n stare lichid ca metod de cretere a coeficientului de re inere n cazan a substan elor solide anorganice. Pentru crbuni cu Hi (putere calorific) suficient de mare temperatura din focar poate s depeasc temperatura de nmuiere a zgurii i cenuii i chiar temperatura de topire a acesteia. n stare lichid fenomenele de antrenare sunt mai mici iar fenomenul de adeziune contribuie la aglomerarea picturilor mari i la depunerea lor pe pere i. Drenarea zgurii topite se face gravita ional. Evacuarea lichid mrete coeficientul de re inere n focar. Dezavantajul const n
14

Echipamente de depoluare n CTE.

necesitatea realizrii unui focar separat nercit n care temperatura s fie ct mai apropiat de cea teoretic de ardere, n caz contrar temperatura scade ca urmare a radia iei spre pere ii cu evi ecran i nu se poate atinge temperatura de topire a zgurei. Dac ntr-un focar clasic se atinge temperatura de topire a zgurei aceasta ajunge s curg peste evile din plnia focarului i s se ntreasc provocnd distrugeri sau blocri de circula ie. Folosirea unui focar separat de nalt temperatur are cteva dezavantaje func ionale i constructive: - faptul c focarul este nercit impune ca cea mai mare parte a cazanului s se dezvolte n mod convectiv; - pere ii focarului trebuie realiza i din materiale refractare care s reziste la temperatura de topire a cenuii, s nu corodeze la curgerea zgurii peste pere i i s ofere o izola ie termic bun. Dezavantajul ecologic este datorat creterii produc iei de NOx termic deoarece temperatura de topire a zgurii este comparabil cu cea de oxidare a azotului. Construc ia de arztoare cu produc ie redus de NOx n sisteme de ardere turbionar pulverizat pentru combustibili gazoi, lichizi i solizi sub form de praf. Principiul general folosit pentru reducerea de NOx n ardere turbionar este evitarea simultaneit ii celor dou condi ii enun ate anterior (temperatur ridicat i con inut mare de Oxigen), n sensul c: - n nucleul flcrii unde temperatura este foarte ridicat atmosfera trebuie s fie uor reductoare i amestecul (con inutul de Oxigen) s fie sub stoechiometric; - n zona periferic unde se termin arderea i unde se realizeaz exces de Oxigen (pentru ardere complet - ardere suprastoechiometric) temperatura s fie mai mic dect cea de oxidare a azotului (sub cea de formare a NOx termic).
Aer de transport + crbune praf Aer secundar

Aer primar

Acest principiu ne conduce la necesitatea introducerii comburantului n trepte sau chiar la ideea recirculrii unei cote de gaze de ardere cu con inut de Oxigen mic i care s aib rolul de a rcii flacra fr a mrii aportul n Oxigen. Diferitele intrri de comburant trebuie s creeze straturi concentrice n raport cu axul flcrii.

Perdea de separare; g.a. recirculate.

Exemplul din figura de mai sus, care se refer la un arztor de crbune praf, folosete 4 canale concentrice: Canalul central pentru aerul primar. Canalul inelar semicentral pentru aerul (gazele de ardere) de transport i crbunele praf Canalul inelar semiexterior pentru realizarea unei perdele de separare i rcire din gaze de ardere recirculate, cu con inut redus de Oxigen i temperatur mic. Canalul inelar exterior pentru aerul secundar.

15

Echipamente de depoluare n CTE.

Construc ia concret a arztoarelor uscate cu con inut redus de NOx trebuie adaptat la tipul combustibilului, sistemului de transport (pneumatic, antrenare cu gaze de ardere, aer) etc. Pentru pcur reducerea produc iei de NOx se mai poate realiza i prin folosirea sistemelor de pulverizare cu abur, sau prin pulverizarea amestecului pcur-ap. La temperatura ridicat din focar, vaporii de ap se combin cu C din coxul pcurii i degaj gaze combustibile care determin apari ia unei atmosfere reductoare. C + H2O CO + H2 Folosirea emulsiei ap-pcur are n plus un efect pozitiv prin vaporizarea brusc a apei. Construc ia de arztoare cu NOx redus, la ITG: Dificult ile men inerii concentra iei de NOx n limite acceptabile la ITG moderne provin din faptul c: - prin creterea continu a temperaturii n ciclu s-au atins i chiar depit temperatura de formare a NOx termic; - camera de ardere este nercit sau slab rcit; - ncrcarea specific n camera de ardere este foarte mare; - coeficientul de exces de aer este foarte mare. Primele sisteme cu NOx redus la camerele de ardere la ITG (indiferent dac ele utilizeaz combustibil gazos sau lichid) au fost de tip umed cu injec ie de ap n nucleul flcrii. Dezvoltarea procedeelor uscate pentru cazanele energetice au condus la aplicarea oxidrii n trepte i la camerele de ardere ale ITG, n construc ii de tip DLN (Dry Low NOx). Arderea cu trepte de combustibil i comburant (aer) se bazeaz pe realizarea unui zone intermediare, cu exces de combustibil, n care NOx-ul, deja format n urma arderii, s se reduc la azot molecular. Mediul reductor se realizeaz cu ajutorul radicalilor de hidrocarburi proveni i din descompunerea combustibilului. Prin urmare, combustibilul trebuie introdus n dou trepte, cea de-a doua treapt avnd rolul de a forma mediul reductor pentru NOx-ul format anterior. Pentru a limita formarea de NOx i n prima zon de injec ie a combustibilului, excesul de aer va fi mai mic dect cel necesar arderii complete. Pentru a oxida combustibilul nears, rmas din prima zon de injec ie, precum i pe cel introdus n cea de-a doua zon, este necesar existen a unei a treia zone n care s se introduc aerul necesar pentru arderea complet a combustibilului. Astfel, zona de reducere a NOx-ului devine o zon intermediar. Cele trei zone formate, prin aplicarea procedeului de ardere cu trepte de combustibil i comburant (aer), se remarc prin urmtoarele: I. n prima zon se arde combustibil ntr-un mediu uor oxidant. Cantitatea de combustibil injectat n aceast zon dezvolt prin ardere circa (80 85) % din puterea termic total. n urma arderii rezult NOx. Cantitatea de NOx format este cu att mai mic cu ct ponderea puterii termice dezvoltate prin ardere este mai mic fa de puterea termic total. Pentru a reduce formarea de NOx se introduce un exces de aer mai mic dect cel necesar pentru arderea complet a combustibilului. Aceasta face ca, la ieirea din aceast zon, s existe o cot mic de combustibil nears. Cu ct excesul de aer este mai mare dect cel stoechiometric, cu att cantitatea de NOx rezultat n urma arderii este mai mare. Arztoarele folosite pot fi obinuite sau cu NOx redus. Prin folosirea arztoarelor cu NOx redus se combin, practic, dou msuri primare de reducere a NOx. n principiu, orice tip de combustibil fosil poate fi ars prin acest procedeu.

16

Echipamente de depoluare n CTE.

gaze de ardere Zona III 3 > 1 Mediu oxidant Zona II 2 0,9) Mediu reductor Zona I 1 1,1 Mediu uor oxidant

aer

combustibil combustibil aer

Arderea cu trepte de combustibil i de comburant (reburning) II. La intrarea n cea de-a doua zon se injecteaz doar combustibilul complementar, formndu-se o zon cu exces de combustibil. Se creeaz astfel un uor deficit de aer (de oxigen), ce d natere la un mediu reductor. Aici, NOx-ul format n prima zon se reduce, n prezen a radicalilor de hidrocarburi, n compui ai azotului (HCN, NHx), iar apoi n azot. Pentru a diminua formarea de NOx dup prima zon, ar fi bine ca la intrarea n cea de-a doua zon combustibilul suplimentar s nu con in azot (sau s fie ct mai pu in). Chiar dac reac iile elementare din zona de reducere sunt foarte multe (peste 200), datorit faptului c sunt extrem de rapide timpul de sta ionare a gazelor de ardere n aceast zon depinde efectiv de viteza de amestec ntre acestea i combustibilul injectat. Cu ct aceast vitez este mai mare, cu att timpul de sta ionare este mai mic i nl imea acestei zone scade. Prin urmare, combustibilul complementar ideal este gazul natural. Chiar dac pre ul gazului natural este ridicat, n compara ie cu pcura grea sau crbunele, totui, pe lng faptul c respect integral condi iile anterioare, acesta are i alte avantaje: nu con ine sulf i nici substan e anorganice. Mai mult, cantitatea de cldur dezvoltat de combustibilul complementar reprezint doar (15 20) % din puterea termic total. Pcura uoar este, de asemenea, de preferat n locul pcurii grele sau a crbunelui. III. La intrarea n cea de-a treia zon se introduce restul de aer, astfel nct s se ating excesul de aer dorit. n aceast zon se completeaz arderea hidrocarburilor nearse i a CO. n prezen a aerului, azotul rezidual (rmas din prima zon) se poate transforma n NO. Chiar dac n zona a doua se reduce circa (70 80) % din NOx-ul format n prima zon, totui NO format n cea de-a treia zon scade rata general de reducere a NOx, prin acest procedeu, la circa (50 60) %. Acest procedeu se poate aplica att la generatoarele de abur noi, ct i la cele retehnologizate. n concluzie, arderea cu trepte de combustibil presupune mpr irea procesului de ardere n trei zone. NOx-ul format n prima zon (de ardere principal), n care are loc o ardere obinuit, este redus la azot molecular n cea de-a doua zon (de reducere a NOx), prin injec ie de combustibil. Arderea se finalizeaz n zona a treia (de completare a arderii), prin injectarea restului de aer necesar arderii ntregii cantit ii de combustibil.

17

Echipamente de depoluare n CTE.

Gazeificarea combustibililor inferiori ca metod de reducere a impactului CTE asupra mediului (msur primar de reducere a noxelor de ardere) Gazeificarea este un proces fizico-chimic ce are loc la temperatur ridicat i controlat ntr-un mediu substoechiometric d.p.d.v. al con inutului de oxigen i bogat n vapori de ap. Scopul gazeificrii este ob inerea unui combustibil gazos pornind de la combustibilul greu. Exemple de reac ii: C+
1 O2 CO 2

C + H2O CO +H2 D.p.d.v. al schimburilor de energie cu exteriorul n cazul gazeificrii apar att reac ii exoterme ct i endoterme. Pentru anclanarea reac iei este nevoie de aport de cldur din exterior, dup care prin echilibrul dintre reac iile exoterme i endoterme temperatura n reactorul de gazeificare poate ajunge la valoarea optimizat pentru proces. D.p.d.v. energetic: - orice reactor de gazeificare este caracterizat printr-un randament subunitar i are pierderi de tipul celor de la cazan: radia ie, convec ie, nearse chimic; - n gazeificator se re in substan ele provenite din partea anorganic a combustibilului; totui exist i antrenri; - dintre substan ele organice, majoritatea trec n gazul de gazogen; D.p.d.v. al tipurilor de procese de gazeificare se pot face clasificri dup: a) presiune: - sub presiune mare - sub uoar suprapresiune b) comburantul folosit: - aer - oxigen c) procedeul folosit pentru a men ine particulele de combustibil greu n fluxul de comburant i ap: - pe grtar fix - pe grtare mobile - n pat fluidizat - n stare pulverizat Calitatea gazului de gazogen depinde de compozi ia elementar a combustibilului i de tipul procesului utilizat. Principalele avantaje ecologice ale gazeificrii sunt legate de: 1. posibilitatea folosirii gazului de gazogen n special cnd este produs la presiune mare n cadrul unor tehnologii de conversie a energiei cu randamente bune, care reduc factorul de emisie pe unitatea de energie util, de exemplu: ciclul combinat gaze-abur ofer randamente mari, suficiente s compenseze pierderile reactorului de gazeificare. 2. simplificarea problemelor de re inere i evacuare a produselor solide provenite din componentele anorganice (zgur i cenu); aceasta se datoreaz unor tehnologii de gazeificare cu antrenare mic. Partea antrenat sub form de cenu zburtoare n gazul de gazogen este mai uor de re inut dintr-un debit mai mic (n raport cu cel al gazelor de ardere) i volum specific mai mic (corespunztoare presiunii de gazeificare mai nalte). 3. posibilitatea desulfurrii mai eficiente i mai ieftine n cazul gazului de gazogen dect n cazul gazelor de ardere (vezi observa ia de mai sus).

18

Echipamente de depoluare n CTE.

Temperatura de producere a gazului de gazogen este ridicat; acest lucru face dificil filtrarea i desulfurarea. Pentru tratare gazul trebuie rcit pn la temperaturi comparabile cu cele pe care le au gazele de ardere la captul rece al cazanului. Aceasta se poate realiza prin bucle de rcirerenclzire, sau prin recuperarea cldurii din gazul de gazogen i folosirea ei n ciclul cu abur. Tendin a modern de integrare a gazeificrii n ciclul termodinamic ofer avantaje energetice i ecologice deoarece: - aburul folosit la gazeificare poate provenii din ciclul de conversie termodinamic; - cldura recuperat de la gazeificator se poate folosi n ciclul termodinamic; - impactul asupra mediului este mai mic dect la o central care arde direct crbunele; - eficien a economic a gazeificrii este influen at de calitatea combustibilului care se gazeific; aceasta limiteaz folosirea ligni ilor romneti.
azot
instala ie de preparare a oxigenului

aer abur
rcire gaz de gazogen filtrare gaz de gazogen ciclu combinat gaze-abur fr postcombustie

oxidant
preparare crbune

crbune

gazogen

gaz de gazogen

gaz de gazogen

ap

gaz de gazogen

Instala ie de gazeificare

Msuri secundare, bazate pe tehnologii de re inere a noxelor de ardere. Msurile secundare se bazeaz pe re inerea noxelor din gazele de ardere naintea evacurii lor n mediu. Ele sunt specifice fiecrei componente ce trebuie re inut, iar cerin ele legate de modul de desfurare a procesului pot s aib caracter contradictoriu. Acest ultim fapt influen eaz schema de circula ie a gazelor de ardere la captul rece al cazanului. Filtrarea gazelor de ardere are ca scop re inerea cenuii zburtoare. Dup principiul de lucru filtrele de cenu pot fi: - mecanice - electrostatice (electrofiltrele). Filtrarea mecanic umed se bazeaz pe for ele de adeziune i se realizeaz trecnd g.a. prin perdele de ap (uvi e sau picturi) sau pe ln pere i uzi cu cergere n film. Necesit cantit i mari de ap. n energetic se folosete rar. Exist solu ii la care filtrarea pe alte principii se combin cu drenarea umed. Filtrarea mecanic uscat se poate realiza: A) n filtre sac sau B) n filtre centrifugale.

19

Echipamente de depoluare n CTE.

A) Filtrele sac sunt realizate din esturi dese din material termorezistent avnd ochiurile mai mici dect particulele. Coeficientul de re inere al filtrelor sac este foarte bun, cea ce le face obligatorii n cazul unor substan e solide foarte periculoase. Principalele dezavantaje: - pierderea mare de presiune n procesul de filtrare trebuie compensat printr-o cretere suplimentar de presiune n ventilatorul de gaze, mrind astfel consumul de energie al serviciilor proprii; - nfundarea filtrului mrete pierderea de presiune n cursul func ionrii i necesit cur are periodic; - necesitatea prevederii unor filtre suplimentare aflate n cur ire pe perioada n care celelalte asigur filtrarea. Toate aceste dezavantaje limiteaz extinderea acestor filtre pe scar larg. Ca urmare, dei filtrele sac au eficien foarte bun de re inere, acestea se folosesc n special la separarea produselor cu nocivitate mare (de exemplu la re inerea noxelor solide de la incinerarea unor deeuri organice radioactive). B) Filtrele centrifugale (ciclon) au un corp cilindric cu ax vertical cu intrarea gazelor de ardere ce con in cenu zburtoare pe la partea superioar, pe direc ie tangen ial. n micarea turbionar cenua se centrifugheaz. La atingerea peretelui viteza particulelor scade i cenua se colecteaz n plnia tronconic de la partea inferioar. Gazele de ardere se extrag central pe direc ie vertical. Pentru a compara mrimea for ei centrifuge cu cea a for ei gravita ionale scriem tangenta unghiului dintre rezultant i vertical i ajungem la un raport de accelera ii, denumit criteriul Froud, criteriu de similitudine care guverneaz centrifugarea:
Froud = Fcentrifuga G m w2 w2 acceletatia _ centripeta w2 = R = R = = m g g acceletatia _ gravitationala R g

Creterea criteriului Froud se poate realiza prin: creterea vitezei, solu ie care intensific depunerea, dar intensific i reantrenarea existen a unui optim al vitezei particulei pentru care eficien a de re inere este maxim. n plus, creterea vitezei intensific eroziunea i mrete pierderile de presiune. scderea razei (filtre multicilon); i n acest caz cresc eroziunile i pierderile de presiune, n plus se majoreaz consumul de metal ini ial (prin existen a mai multor filtre) i consumul de metal pe durata de via a instala iei (datorit creterii eroziunii filtrele se schimb des). Filtrul ciclon re ine bine particulele de dimensiuni mari, dar nu permite re inerea de particule foarte mici. Eficien a de re inere a cenuii n filtrele ciclon este suficient pentru cazane mici i cel mult medii, dar pierderile de presiune pe partea de gaze de ardere sunt nc mari. Filtrarea electrostatic a gazelor de ardere este cea mai eficient i mai rspndit n energetic. Tensiunile de alimentare sunt de ordinul 3070 kV, iar intensitatea cmpului electric depete 100 kV/m i trebuie men inut la limita "conturnrii" prin descrcare n gaze, fr scurtcircuitarea
_

20

Echipamente de depoluare n CTE.

sursei de c.c.23. Filtrele electrostatice au corp prismatic cu circula ie orizontal a gazelor de ardere, prin mai multe cmpuri nseriate. Cmpul electric este realizat ntre electrozii: negativi, de ionizare, ce au forma unor srme sau benzi cu vrfuri (pentru amplificarea efectului Corona) i pozitivi, de depunere (realiza i sub forma unor table verticale drepte sau profilate). Particulele solide atrase de table se depun 24. Drenarea se poate face: uscat (prin scuturare); umed (prin film de ap). Elementul adimensional care determin eficien a de re inere este raportul ntre timpul mediu de sta ionare a g.a. n E.F. i timpul mediu de depunere a particulelor:
R =

stationare depunere

L wg .a. L wdepunere = = d d wg .a. wdepunere

Creterea acestui raport se poate realiza prin: mrirea lungimii filtrului: Lcmp (47) m; mrirea numrului de cmpuri: LEF = ncampuri Lcamp ; scderea distan ei dintre electrozi: d (0,2 0,3) m; creterea wdepunere: wdepunere (0,1 0,2) m/s; scderea vitezei g.a.: wg.a. (1,5 2,5) m/s. Obs.: Pentru a crete wdepunere, sisteme moderne utilizeaz tensiuni de alimentare [kV] ct mai mari. Pentru a men ine intensitatea cmpului electric [kV/m] la limita "conturnrii", distan a dintre electrozi d [m] va crete cu tensiunea i deci cu wdepunere.

=1 e Eficien a de re inere (kre inere): k retinere = 1 e poate depi 99%. Principalul avantaj energetic i economic este dat de pierderea de presiune foarte mic (mult mai mic ca la filtrele ciclon), fapt ce reduce consumul suplimentar de energie electric al ventilatoarelor de gaze.
Eficien a electrofiltrului este foarte mare la particule de dimensiuni mici. Filtrarea electrostatic permite eficien e foarte ridicate i ncadrarea concentra iei de cenu zburtoare n cele mai severe norme ecologice.
23

L wdepunere d wg . a .

n acest scop EF moderne utilizeaz surse de c.c. pulsatoriu de frecven audio (mai mare dect frecven a industrial), cu redresare prin dispozitive statice (tiristori), comandate pe fiecare semiperioad n func ie de tendin a de evolu ie a curentului n semiperioada anterioar. 24 Forma tablelor trebuie s evite reantrenarea (vezi buzunarele din dreptul electrozilor de ionizare).
21

Echipamente de depoluare n CTE.

Msuri secundare de reducere a emisiilor de NOx Reducerea selectiv non-catalitic (SNCR Selective non-catalytic reduction) SNCR este un procedeu de reducere a NOx la azot molecular, prin injec ia unui reactiv ntr-o zon cu temperatur mare a gazelor de ardere. Acest procedeu nu necesit prezen a unui catalizator. Eficien a este de circa 40 60 %. Reactivul utilizat este amoniacul (NH3) sau ureea ((NH2)2CO). Amoniacul poate fi anhidru (NH3), sau ntr-o solu ie apoas (NH4OH) (ntr-o concentra ie de circa 20 30 %). Folosirea ca reactiv a amoniacului anhidru, chiar dac necesit instala ii de utilizare mai mici i prin urmare mai ieftine, totui este mai periculos de stocat, de transportat i de utilizat, dect ureea sau hidroxidul de amoniu NH4OH (<=> NH3 + H2O). Amoniacul reac ioneaz cu NOx-ul din gazele de ardere, rezultnd azot molecular i ap: 2 NH3 + 2 NO + O2 2 N2 + 3 H2O NO + NO2 + 2 NH3 2 N2 + 3 H2O n cazul utilizrii ureei, rela ia general este urmtoarea: (NH2)2CO + 2 NO + O2 2 N2 + CO2 + 2 H2O Pentru ca aceste reac ii s aib loc n bune condi ii este necesar ca: reactivul s fie injectat n gazele de ardere ntr-o plaj optim de temperaturi, de circa 870 1100 C. Acest interval depinde de condi iile de operare i de tipul de reactiv folosit. n cazul utilizrii ureei, intervalul optim de temperaturi este de circa 980 1100 C, n timp ce n cazul utilizrii amoniacului valorile temperaturilor din intervalul optim scad pn la circa 870 980 C. durata de reziden al amoniacului n intervalul optim de temperaturi trebuie sa fie suficient de mare, comparabil cu cel necesar pentru vaporizarea reactivului. raportul molar ntre amoniac i NOx s fie optimizat. Pentru o eficien ridicat a procedeului, acesta poate ajunge la valori de circa 1,5 2,5. injec ia de reactiv s se fac innd cont de faptul c distribu ia de NOx variaz n sec iunea transversal a generatorului de abur. n cazul nencadrrii temperaturii de reac ie n intervalul optim, rata de conversie a NOx n N2 se reduce, astfel: Dac temperatura de reac ie este prea mic, rezult o cretere a cantit ii de amoniac care nu reac ioneaz i implicit o pierdere de reactiv. Scprile de amoniac n mediu trebuie s fie ct mai reduse, deoarece acesta este nociv. Oricum, concentra ia maxim admis de amoniac este reglementat prin lege. De asemenea, la temperaturi joase (din zona prenclzitorului de aer), amoniacul reac ioneaz cu SO3 producnd sruri de amoniu (sulfatul de amoniu (NH4)2SO4 i/sau bisulfatul de amoniu NH4HSO4), care se depun pe suprafe ele de schimb de cldur. Dac temperatura de reac ie este prea mare, are loc o descompunere termic a amoniacului. Reac ia de oxidare, nedorit, duce la formarea de NO: 4 NH3 + 5 O2 4 NO + 6 H2O Cu ct durata de reziden al amoniacului n intervalul optim de temperaturi este mai mare, cu att rata de conversie a NOx crete. Dac timpul de reziden depete 1 s, atunci reac iile de reducere au loc n cele mai bune condi ii. Totui, durata necesar de reziden se situeaz n intervalul 0,2 0,5 s. Cu ct raportul molar ntre NH3 i NOx este mai mare, cu att crete probabilitatea de reac ie i prin urmare i rata de conversie a NOx. Totui, un raport molar prea ridicat mrete de asemenea i
22

Echipamente de depoluare n CTE.

pierderile de amoniac. Pe de alt parte, dac propor ia molar ntre amoniac i NOx este prea mic, eficien a procedeului scade, o cantitate mare de NOx neparticipnd la reac ii. n exploatare, la varia ia ncrcrii sau a calit ii combustibilului, se modific att distribu ia de temperaturi n lungul generatorului de abur ct i cantitatea de NOx. Prin urmare, intervalul optim de temperaturi se deplaseaz. Pentru a men ine injec ia de reactant n intervalul optim se poate adopta una din urmtoarele solu ii: Realizarea mai multor nivele de injec ie de reactiv de-a lungul generatorului de abur (vezi figura de mai jos). n acest mod, la reducerea sarcinii i implicit a temperaturii gazelor de ardere n dreptul injectorului de reactiv n func iune, acesta se va putea opri i se va pune n func iune nivelul de injec ie inferior (mai apropiat de focar). De asemenea, la varia ia cantit ii de NOx se va modifica corespunztor debitul de reactiv, astfel nct raportul molar ntre reactiv i NOx s rmn n intervalul optim. Aceast solu ie este cea mai folosit. n general se folosesc 2 sau 3 nivele de injec ie de reactiv. In sistemul de distribu ie al reactivului (vezi figura), apa este folosit ca agent de dilu ie pentru a mbunt ii amestecul ntre gazele de ardere i reactiv, iar aerul ca agent motor. Att presiunea apei, ct i cea a aerului sunt reglate n timpul func ionrii. Adugarea anumitor aditivi (hidrocarburi, peroxid de hidrogen (H2O2), CO sau anumi i alcooli) permite func ionarea la temperaturi mai coborte cu circa 100 200 C. Astfel, reac iile au loc n condi ii optime i la scderea sarcinii. Dezavantajul l reprezint produc ia suplimentar de CO, rezultat din introducerea ca atare a acestuia ca aditiv sau din utilizarea n acelai scop a hidrocarburilor. Aceast solu ie se aplic n special atunci cnd, din anumite motive, ce in n special de construc ia generatorului de abur sau de condi iile dificile de exploatare, nu se poate aplica prima solu ie. aer (sub presiune)

ap reglaj Reactiv arztoare

Generator de abur echipat cu SNCR cu mai multe puncte de injec ie a reactivului Injectoarele sunt de dou tipuri: lance i de perete. Cele de tip lance sunt lungi i asigur injec ia de reactiv in zona din centru a traseului de gaze de ardere, iar cele de perete sunt scurte i asigur injec ia n imediata vecintate a peretelui generatorului de abur. Injectoarele de tip lance, avnd n vedere c se afl pe traseul gazelor de ardere, trebuie rcite. Rcirea acestora se poate face cu abur, ap, aer sau glicol. Ambele tipuri de injectoare sunt plasate pe mecanisme retractabile. Acestea se retrag automat n cazul n care, n zona deservit de ele, temperatura gazelor de ardere scade sub cea din intervalul optim. n acelai timp sunt introduse n generatorul de abur injectoarele aflate pe nivelul din dreptul noii zone de optim de temperaturi. Procedeul SNCR se poate aplica, att la centralele noi, ct mai ales la cele retehnologizate. De asemenea acesta se poate folosi n acelai timp cu alte metode de reducere a NOx. Investi ia este mic (nu exist catalizator) i se poate pune n aplicare ntr-un timp scurt.
23

Echipamente de depoluare n CTE.

Reducerea selectiv catalitic (SCR Selective catalytic reduction) SCR este un procedeu de reducere a NOx la N2 i H2O, prin injec ia de reactiv n gazele de ardere, n prezen a unui catalizator. Agentul reductor (reactivul) este injectat n gazele de ardere naintea catalizatorului. Ca i n cazul SNCR, acesta poate fi amoniacul sau ureea. Eficien a procedeului poate depi 80 90 %. Reactivul cel mai folosit este amoniacul (NH3), ns, datorit prezen ei catalizatorului, acesta se injecteaz n zone cu temperaturi mai mici ale gazelor de ardere, n compara ie cu cele cerute de procedeul SNCR (de asemenea, ca i la SNCR, se poate folosi ureea). Amoniacul reac ioneaz cu NOx-ul din gazele de ardere pe suprafa a catalizatorului, rezultnd azot molecular i ap: 2 NH3 + 2 NO + O2 2 N2 + 3 H2O NO + NO2 + 2 NH3 2 N2 + 3 H2O Pentru ca aceste reac ii s aib loc n bune condi ii este necesar ca: reactivul s fie injectat n gazele de ardere ntr-o interval optim de temperaturi. Acest interval depinde de tipul de catalizator dar i de tipul de combustibil utilizat i prin urmare de compozi ia gazelor de ardere. Pentru o eficien foarte bun, intervalul optim de temperaturi este de circa 320 420 C, la arderea combustibilului solid (n cazul gazului natural acest interval se reduce). Totui, dac se accept eficien e mai mici ale procedeului, limita inferioar a intervalului poate s scad. Astfel, pentru o temperatur minim de 260 C eficien a poate s scad pn la valori de circa 75 80 %, la arderea combustibilului solid. agentul reductor (reactivul) s fie injectat la o distan suficient de mare de catalizator, astfel nct s se realizeze un bun amestec ntre reactiv i gazele de ardere. raportul molar ntre NH3 i NOx s fie optimizat. Acesta trebuie s aib o valoare n jur de 0,95, dar mai mic de 1,1. La mrirea raportului molar ntre NH3 i NOx: scprile de amoniac cresc practic exponen ial, creterea brusc nregistrndu-se la valori de peste 0,95 a raportului molar; eficien a procedeului crete liniar pn la valori ale raportului molar de circa 0,95 1, dar se aplatizeaz puternic peste acestea. n generatorul de abur, temperatura gazelor de ardere se afl n interval optim nainte de prenclzitorul de aer. Astfel, instala ia SCR se va amplasa ntre economizor i prenclzitorul de aer. La sarcini par iale, temperatura gazelor de ardere scade sub cea din intervalul optim. Pentru a men ine ridicat eficien a procedeului, se realizeaz un canal de by-pass (ocolire) pe economizor. La scderea temperaturii, o cot din debitul de gaze de ardere este preluat de la intrarea n economizor i introdus la ieirea din acesta (i intrarea n SCR). Astfel, temperatura gazelor de ardere este men inut n intervalul optim n instala ia SCR. Efectele negative asupra catalizatorului: otrvirea de ctre: - cenua zburtoare (datorit prezen ei metalelor alcaline: Ca, Na i K, existente sub form de CaO, Na2O i K2O, n cenua zburtoare), - As2O3 (trioxidul de Arsen / arsenic), - gazele de ardere acide (care con in: SO3, etc.); colmatarea canalelor catalizatorului cu cenu zburtoare; eroziunea cu cenu zburtoare. Prin urmare, durata de via i performan ele catalizatorului depind n mod direct de concentra ia de cenu din gazele de ardere i de compozi ia acesteia.
24

Echipamente de depoluare n CTE.

Metode de diminuare a efectelor negative asupra catalizatorului: dup o anumit perioad de timp catalizatorul trebuie nlocuit (sau regenerat), deoarece otrvirea acestuia duce la dezactivare; utilizarea de suflante cu abur (i/sau generatoare acustice) pentru ndeprtarea cenuii depuse pe catalizator (n special la viteze reduse ale gazelor de ardere i concentra ii mari de cenu zburtoare); realizarea unui strat protector pe muchiile catalizatorului, pentru a reduce efectele eroziunii cu cenu zburtoare. Prezen a catalizatorului crete rata de oxidare a SO2 n SO3. Amoniacul reac ioneaz cu SO3 producnd sruri de amoniu, care se pot depune pe suprafe ele de schimb de cldur din aval de catalizator, sau chiar pe acesta. Prezen a CaO n cenua zburtoare poate dezactiva catalizatorul, dac reac ioneaz cu SO3 i formeaz CaSO4: CaO + SO3 CaSO4 Chiar dac CaO este prins n porii de pe suprafa a catalizatorului, NH3 i NOx pot reac iona, dar dac gazele de ardere con in SO3, n urma formrii de CaSO4, porii sunt astupa ii n ntregime i NH3 i NOx nu mai pot reac iona. Din punct de vedere al formei geometrice, catalizatorii utiliza i n CTE sunt n general de tip fagure sau plac. Cei de tip fagure au pierderi mai mari de presiune, dar prezint o activitate catalitic mai bun n compara ie cu cei de tip plac. Catalizatorii de tip plac sunt de preferat n mediu cu o cantitate mare de praf, de exemplu atunci cnd instala ia SCR este amplasat nainte de filtrul de pulberi, iar gazele de ardere con in o concentra ie mare de cenu.

a) b) Catalizatori de tip a) fagure i b) plac

Structura catalizatorului SCR de tip fagure

Catalizatorii cei mai folosi i n CTE pe crbune sunt ceramici. Acetia sunt realiza i din oxizi de metale grele, pe baz de dioxid de Titan (TiO2), iar ca substan activ se folosete, n principal, pentaoxidul de Vanadiu (V2O5), rezultnd catalizator cu compozi ia: V2O5/TiO2. Pentru a mrii plaja optim de temperaturi, V2O5 se folosete mpreun cu trioxidul de Tungsten (WO3). Astfel catalizatorul va avea urmtoarea compozi ie de baz: V2O5WO3/TiO2 (prescurtat: TiO2-V-W sau V-W/Ti). Pentru a rezista ct mai bine catalizatorul la ac iunea As2O3 (trioxidul de Arsen), n loc WO3 se poate folosi trioxidul de Molibden (MoO3), rezultnd V2O5MoO3/TiO2. Catalizatorii pe baz de metale grele pot fi folosi i n zone cu temperaturi ale gazelor de ardere de valori medii, n general cuprinse ntre 260 420 C.
25

Echipamente de depoluare n CTE.

La temperaturi mari, de circa 340 590 C, se pot folosi i catalizatori pe baz de zeoli i. De asemenea, se mai pot utiliza i alte compozi ii pentru catalizatori. Instala ia SCR se poate amplasa: nainte de filtrul de pulberi (electrofiltru) i de prenclzitorul de aer SCR n mediu cu con inut ridicat de particule (SCR-High-Dust) dup filtrul de pulberi i nainte de prenclzitorul de aer SCR n mediu cu con inut sczut de particule (SCRLow-Dust) dup prenclzitorul de aer SCR ca sistem final de re inere noxe (SCR-Tail-End), de asemenea n mediu cu con inut sczut de particule. Cel mai folosit mod de amplasare al catalizatorului este: SCR-High-Dust. Dezavantajul acestui sistem este dat de expunerea direct la cenua din gazele de ardere. De asemenea concentra ia de amoniac n cenu este mare, fcnd-o dificil de valorificat (acolo unde se dorete acest lucru). Se impun msuri de limitare a efectelor negative date de prezen a cenuii n gazele de ardere, cum ar fi: - folosirea unui crbune cu un con inut sczut de anorganic; - utilizarea de suflante cu abur pentru ndeprtarea cenuii depuse pe catalizator; - amplasarea vertical a catalizatorului, astfel nct particulele de praf s cad gravita ional; - mrirea spa iului ntre plcile catalizatorului (concomitent cu mrirea corespunztoare a lungimii acestora), n cazul utilizrii catalizatorilor de tip plac, n func ie de mrimea particulelor de praf; etc.. Camer de amestec Ventil de reglare SCR
Aer de dilu ie

By-pass ECO ECO S/SI SV Focar

By-pass SCR

Evaporator NH3
cldur

PAR VA
aer

Electrofiltru

Rezervor NH3 lichid

VG

SCR n mediu cu con inut ridicat de particule (SCR-High-Dust) n figura de mai sus se prezint o schem de amplasare a SCR n mediu cu con inut ridicat de particule (SCR-High-Dust). Amoniacul lichid se vaporizeaz prin aport extern de cldur n Evaporator NH3, utiliznd ca agent de nclzire apa fierbinte sau aburul, care cedeaz cldura prin intermediul unui schimbtor de cldur de suprafa . Vaporii de amoniac se dilueaz cu aer, iar apoi amestecul (format n Camera de amestec) este injectat nainte de catalizatorul SCR. Concentra ia de NH3 n aerul de dilu ie trebuie s fie de sub 15 %, avnd n vedere c peste aceast valoare (n intervalul 15 27 %) amestecul este exploziv. ntre locul de injec ie i catalizator exist un sistem de amestec, pentru a realiza omogenizarea ntre amoniac i gazele de ardere. n schema de mai sus este figurate att ocolirea (by-pass) economizorului, pentru reglarea temperaturii gazelor de ardere la intrarea n SCR, ct i ocolirea SCR (op ional), folosit la pornire i la func ionarea n regimuri nerecomandate pentru catalizator.
26

Echipamente de depoluare n CTE.

Sistemul SCR-Low-Dust se utilizeaz pentru a feri catalizatorul de eroziune i colmatare. Dezavantajul utilizrii acestui tip de amplasament este dat de necesitatea utilizrii unui electofiltru de nalt temperatur, cu circa 50 % mai scump dect cel obinuit. Acesta se va amplasa amonte de de-NOxator. Prenclzitorul de aer regenerativ (PAR) se va monta dup dispozitivul de reducere a NOx, iar ultimul aparat de cur are a gazelor de ardere va fi desulfuratorul (scruberul). aer cald 350 C de la economizor SCR EF injec ie amoniac catalizator PAR aer rece

spre desulfurator SCR n mediu cu con inut sczut de particule (SCR-Low-Dust) 160 C Sistemul SCR-Tail-End se utilizeaz n special la retehnologizarea CET, atunci cnd nu exist suficient de mult spa iu ntre generatorul de abur i prenclzitorul de aer pentru aplicarea sistemului SCR-High-Dust, sau dac acesta din urm necesit o investi ie prea mare. Oricum, sistemul SCR-High-Dust este mult mai ieftin de implementat dac se utilizeaz din faza de proiect a centralei, dect dac se folosete la retehnologizare. Dezavantajul sistemului SCR-Tail-End este dat de faptul c, datorit amplasrii acestuia n zona de temperaturi mici a gazelor de ardere (nainte de evacuarea la co), acestea trebuiesc renclzite, pentru a le aduce n intervalul de temperaturi cerut de catalizator. nclzirea gazelor de ardere se poate face cu ajutorul aburului din ciclul termodinamic i/sau prin arderea unui combustibil curat (gaz natural). Pentru a se recupera o parte din cldura primit de la nclzitorul de gaze de ardere se introduce n circuit un prenclzitor gaz-gaz. Astfel, creterea de temperatur dat de nclzitorul de gaze de ardere va fi comparabil cu diferen a de temperatur ntre gazele din prenclzitorul gaz-gaz, adic aproximativ 30 C.
NH3

nclzitor gaze de ardere

SCR

cldur

De la EF i

desulfurator
Prenclzitor gaz-gaz

co

SCR ca sistem final de re inere noxe (SCR-Tail-End) n absen a SO3 n gazele de ardere, la arderea n generatorul de abur a gazului natural, intervalul de temperaturi de operare pentru SCR poate s scad pn la 205 400 C, iar catalizatorul poate fi realizat din crbune activ. Este de men ionat faptul c scprile de amoniac n cadrul sistemului SCR sunt mai mici de 10 ppmv, fa de 15 27 ppmv ntlnite la aplicarea procedeului SNCR. Datorit costurilor mari ale procedeului SCR, acesta se aplic numai dac msurile primare de reducere a NOx, sau aplicarea procedeului SNCR, nu pot ncadra centrala n normele de mediu.
27

Echipamente de depoluare n CTE.

Msuri secundare de reducere a emisiilor de SO2 - desulfurarea gazelor de ardere nainte de evacuarea la co Desulfurarea semiumed n cadrul acestui procedeu se pulverizeaz un agent de absorb ie a SO2 n gazele de ardere. Acesta poate fi un compus al Calciului (varul stins - Ca(OH)2) sau al Sodiului (bicarbonat de sodiu NaHCO3). Chiar dac compuii Sodiului ofer o reactivitate mai bun dect cei ai Calciului, totui, pre ul ridicat i dezavantajeaz foarte mult. Astfel, n majoritatea cazurilor, se prefer compui ai Calciului. Dintre compuii Calcarului, n cadrul desulfurrii semiuscate, hidroxidul de Calciu (varul stins) se prefer n locul calcarului (CaCO3) datorit reactivit ii mai mari, chiar dac este mai scump. Umidificarea Ca(OH)2 crete i mai mult reactivitatea acestuia. Astfel, varul stins se injecteaz n gazele de ardere mpreun cu apa. Pentru a crete probabilitatea de reac ie a Ca(OH)2 cu SO2 i prin urmare eficien a procedeului, suspensia de var este pulverizat ntr-o dispersie extrem de fin. Cu ct pierderea de presiune pe pulverizator este mai mare, cu att picturile formate sunt mai mici i dispersia mai bun. Este de men ionat faptul c, n cazul folosirii bicarbonatului de sodiu, acesta se intoduce ca atare (neumidificat) n gazele de ardere, datorit reactivit ii ridicate. Temperatura gazelor de ardere trebuie s fie ntr-un interval optim de circa 150 170 C. Apa din suspensia de var vaporizeaz datorit temperaturii relativ ridicate a gazelor de ardere, iar cea care rmne pe suspensia solid de reactiv mbunt ete reactivitatea acestuia. Produii de reac ie sunt sub form de pulberi uscate. Acetia trebuie re inu i, prin urmare este necesar utilizarea unui filtru aval de absorber. Filtru de pulberi poate fi de tip: filtru sac sau electrofiltru. Se poate folosi un filtru de pulberi i amonte de absorber. De asemenea, se poate opta pentru recircularea par ial a pulberilor captate n filtru (vezi figura de mai jos), deoarece acestea con in reactiv neutilizat. Eficien a procedeului este de circa 70 90 %, prin urmare este mai mare fa de cea a procedeului uscat (pentru aceeai cantitate de reactiv), dar mai mic fa de cea a procedeului umed. Folosirea procedeului semiumed implic costuri de investi ie mai mari fa de procedeul uscat, dar mai mici n compara ie cu procedeul umed. Procedeul semiumed ocup locul al doilea, din punct de vedere al rspndirii pe plan mondial, dup cel umed. Dup desulfurare, gazele de ardere nu trebuiesc renclzite, aa cum se ntmpl, n general, n cazul procedeului umed. Totui, unul din dezavantajele procedeului semiumed fa de cel umed este dat de faptul c produii de reac ie sunt greu de valorificat.

Schema unei instala ii de desulfurare semiumed


28

Echipamente de depoluare n CTE.

Desulfurarea umed cu scrubere Procedeul cel mai folosit pentru eliminarea SO2 din gazele de ardere este cel de desulfurare umed n scrubere. Eficien a procedeului poate atinge valori de circa 90 95 %. Reactivul folosit poate fi calcarul (CaCO3), sau varul nestins (CaO) i apoi stins (Ca(OH)2). Desulfurarea umed se bazeaz pe o reac ie de re inere a SO2 n compui solizi nontoxici. "Istoric", primele scrubere au fost cele cu "lapte de var", ob inut din calcar (CaCO3) prin irul de reac ii: CaCO3 CaO + CO2 (arderea calcarului i ob inerea "varului nestins") CaO + H2O Ca(OH)2 ("stingerea varului" i producerea hidroxidului de Calciu). n scruber are loc n acest caz reac ia: Ca(OH)2 + SO2 CaSO3 + H2O. Din punct de vedere al circula iei relative a agen ilor, avnd n vedere c solu ia de reactiv curge gravita ional, se pot realiza dou tipuri de scrubere: n curent ncruciat, cu circula ie orizontal a g.a.; n contracurent, cu circula ie vertical ascendent a g.a. (acestea ocup suprafe e mici de teren). Pentru creterea suprafe ei de contact dintre faza lichid i cea gazoas se pot folosi procedee asemntoare cu cele de la degazoare i turnuri de rcire: - pulverizare fin (fr alte sisteme ajuttoare); - prelingerea fazei lichide sub form pelicular pe diverse tipuri de umplutur (table, sisteme buretoase, site); - picurare (curgere n uvi e); - sisteme mixte bazate pe cel pu in dou din procedeele anterioare. Pentru creterea eficien ei de re inere a SO2 i a SO3 (Ca(OH)2+SO3CaSO4+H2O) n scrubere se recomand: Mrirea suprafe ei de contact ntre solu ie i g.a. Creterea concentra iei solu iei, peste necesarul din reac ia stoechiometric. Asigurarea n scruber a unei temperaturi optime de reac ie. Concentra ia reactivilor n mediul apos este condi ionat de urmtoarele aspecte: - creterea concentra iei mrete viteza de reac ie dar reduce solubilitatea; - dup reac ie, apa re ine n solu ie att reactivi neconsuma i, ct i produi de reac ie. Alegerea concentra iei se face pe echilibrul dictat de diferen a de solubilitate ntre Ca(OH)2 i gips. Gipsul, mai pu in solubil, se depune. Condi iile pentru buna desfurare a desulfurrii umede cu var stins sunt legate de: - o temperatur a reactivului care s nu depeasc 6070 C i o temperatur a g.a. care s nu depeasc 100 C (o temperatur redus a g.a. la evacuarea la co are efecte negative asupra dispersiei, ca urmare ele trebuie renclzite). Asigurarea temperaturii optime de reac ie, fr a cobor prea mult temperatura la co, se face cu o bucl de rcire-renclzire folosind ap sub presiune vehiculat cu o pomp. - realizarea unei suprafe e ct mai mari de schimb de mas ntre picturile de reactiv i g.a. (sistemul cel mai folosit n prezent este cel cu pulverizarea reactivului n picturi mici la partea
29

Echipamente de depoluare n CTE.

superioar a desulfuratorului); - realizarea unui timp de sta ionare suficient pentru a asigura o bun re inere (la fel ca la electrofiltru aceast condi ie se ndeplinete prin creterea sec iunii de trecere, lungimea parcursului g.a. n desulfurator); - g.a. s fie n prealabil bine filtrate de cenua zburtoare pentru a re ine particulele i a nu impurifica reactivii din scruber. Aceasta oblig la montarea desulfuratorului dup electrofiltru. ncadrarea scruberului n traseul de evacuare a gazelor de ardere se face dup PAR (Prenclzitor de Aer de tip Regenerativ sau recuperativ) i electrofiltru. n scrubere au loc pe lng reac ia chimic de re inere a SO2, i procese fizice de nclzire a reactivului, rcire a g.a. i de umidificare a lor cu vapori de ap. Reactivul colectat n cuv trebuie rcit i tratat pentru re inerea gipsului, apoi se completeaz cu ap i reactiv proaspt.
de la PAR 160 C 90 C 60 C 120 C

la VG i co

Exemplu de integrarea a unui desulfurator tunel n circuitul de g.a. la evacuate: Pentru a evita colmatarea cu cenu, scruberul trebuie amplasat dup electro-filtru. n exemplul prezentat s-a prevzut o bucl termic de rcire-renclzire a g.a. care preia cldura n amonte de scruber i o red n aval de acesta. Fluidul poate fi ap sub presiune, iar suprafa a de transfer de cldur pe parte de g.a. este prevzut cu aripioare. Coeficientul de transfer de cldur fiind mic i ecartul de temperatur mic, sistemul necesit suprafe e foarte mari de transfer de cldur. Circuitul de reactiv trebuie s fie prevzut cu o serie de anexe ca: - rcitor de reactiv pentru men inerea temperaturii n zona optim; - sistemul de dozaj de reactiv proaspt care s men in concentra ia i s suplineasc pierderile de ap prin vaporizare; - sistemul de decantare a gipsului. Alte variante de realizarea a desulfurrii umede mai sunt: cu scruber de tip turn i circula ie n contracurent; cu reactiv de tip calcar mcinat fin i men inut n suspensie la o concentra ie mult mai mare dect cea de solubilitate; cu perdele de ap cu umplutur sau cu picurare n uvi e. D.p.d.v. al investi iilor desulfurarea umed rezolv problema ncadrrii de SO2 n g.a. n limitele admisibile chiar la utilizarea unor combustibili sulfuroi dar mrete foarte mult investi iile n central. Pentru centrale existente care nu au fost prevzute la proiectare cu scrubere, costurile pot fi cu circa 65 % mai mari dect la realizarea acelorai scrubere n centrale noi. Pentru reducerea cheltuielilor cu reactivul scruberele moderne folosesc direct calcarul. Solubilitatea i reactivitatea lui sunt mai mici, iar procesul de formare a gipsului este incomplet. Apare necesitatea: unei suspensii n ap de calcar fin mcinat, peste necesarul stoechiometric i limita de solubilitate; barbotrii de aer n cuva scruberului pentru a contribui prin Oxigen la formarea gipsului. unor instala ii speciale de re inere a gipsului din reactivul din cuv.
30

Echipamente de depoluare n CTE.

Msuri ter iare de reducere a efectelor noxelor solide de ardere Evacuarea uscat a zgurii i cenuii: se folosete n amplasamente secetoase, sau cnd se dorete reutilizarea cenuii, iar umidificarea ei mpiedic valorificarea eficient (de exemplu: ca materie prim n fabricile de ciment). Pentru utilizare se poate face sortare granulometric (de exemplu prelund materialul numai dintr-un anumit sistem de re inere). Evacuarea uscat a zgurii i cenuii: o este procedeul cel mai costisitor d.p.d.v. al investi iilor i cu cel mai mare consum de servicii proprii electrice; o prezint pericolul de reantrenare la vnt o se aplic n amplasamente foarte secetoase sau n situa ii legate de reutilizarea ei. Sistemele de transport uscate pot fi: cu benzi (tubulare) rulante pericol de reantrenare; cu sisteme de tip schneck (urubul lui Arhimede, spiral) pe distan e scurte i diferen e mari de nivel; pneumatic, cu aer comprimat, prin realizarea unor suspensii de cenu zburtoare n conducte de amestec bifazic; viteza de circula ie trebuie s fie suficient de mare pentru a nu apare depunerea, dar este limitat de eroziunea la care sunt supuse conductele; transport n pat fluidizat pe site alimentate de la partea inferioar cu aer.

aer aer aer cenu fin

Sistem de tip schneck

Transport n pat fluidizat

Sistemele pneumatice i n pat fluidizat au consumuri mari de energie pentru vehicularea aerului. Costul majorat se poate justifica dac cenua este vandabil. Datorit costurilor mari i posibilit ii de reutilizare, majoritatea sistemelor uscate sunt dimensionate pentru o cot din cenu corespunztoare fluxului care poate fi vndut ($/t) ctre un utilizator. Pentru cenua nevalorificabil se adopt solu ia stocrii pe ntreaga durat de via a centralei i se prefer sisteme de evacuare umed sub form de noroi cu costuri mai mici, consumuri mai mici de energie electric, investi ii mai mici. Evacuarea umed a zgurii i cenuii, reduce investi ia, consumul de energie pentru evacuare i costurile de exploatare fa de evacuarea uscat. Aceasta este solu ia cea mai folosit n Romnia. Totui, datorit consumului mare de ap i noilor reglementri europene, evacuarea umed a zgurii i cenuii se va nlocui cu evacuarea sub form de lam dens. Pentru a respecta noile reglementri europene, toate centralele electrice din ara noastr trebuie s nlocuit solu iile de evacuare umed cu cele de evacuare sub form de lam dens, pn n anul 2011. Evacuarea n lam dens presupune ca valoarea raportului ntre debitul de ap i cel de zgur i cenu s fie de maxim 1. Pompele de lam dens sunt pompe volumetrice.
31

Echipamente de depoluare n CTE.

Evacuarea umed a zgurii i cenuii se bazeaz pe formarea unui amestec bifazic noroi avnd 618 pr i ap la 1 parte cenu uscat; acest noroi poate fi mai uor vehiculat, transportat i trimis la depozit. Curgerea noroiului n central se face prin canale nclinate, cu pant aleas astfel nct s se evite colmatarea, pn la un bazin subteran. De la acesta antrenarea noroiului se poate face: a) cu ejector cu ap; b) cu pomp de noroi (Bagger). Sistemul a) cu ejector mrete consumul de ap. Astfel, dac la noroiul primar se accept participa ii de 69 kg ap pe 1 kg cenu uscat, n cazul sistemului a) trebuie s adugam o cantitate de ap curat (antrenat cu pompa de ap curat) comparabil sau chiar mai mare fa de cea existent n noroiul primar. Creterea de presiune n pompa de ap curat este mult mai mare dect pierderile de presiune pe traseu, deoarece aceasta trebuie s antreneze prin oc noroiul primar din camera de amestec a ejectorului. n cazul func ionarii cu ejector de ap apar i dezavantaje: consum de energie mai mare de pompare (pompa vehiculeaz un debit de ap comparabil cu cel existent deja n nmolul primar, dar trebuie s acopere o pierdere de presiune de circa dou ori mai mare fa de cazul prelurii noroiului primar cu pompa de noroi - pierderea de presiune rezultat n urma antrenrii prin oc a noroiul primar este comparabil cu cea de pe traseu). diametre mari ale conductelor de noroi (debit de ap de circa dou ori mai mare fa de cazul prelurii noroiului primar cu pompa de noroi) crete consumul de metal al conductelor. Principalele avantaje ale ejectorului sunt: - lips piese n micare; - cost redus; - posibilitatea de nlocuire n timp scurt, urmat de repararea acestuia; - faptul c pompa lucreaz cu ap curat reduce eroziunile i crete siguran a n func ionare; - sistemul nu necesit rezervri prea mari i este mult mai sigur. b) Pompele de noroi (Bagger) pot vehicula un amestec de 610 pr i ap la 1 parte masic de substan uscat (cenu uscat), comparabil cu cel aflat n bazinul de colectare noroi. Consumul de ap pentru evacuarea umed este deci mai sczut dect la schema cu ejector. Deoarece creterea de presiune este mai mic dect la pompa cu ap curat din ejector (iar debitul masic este comparabil), se ajunge la un consum de energie electric pentru evacuare mai mic (dei randamentul propriu-zis al pompei Bagger este mai sczut dect la o pomp cu ap curat). D.p.d.v. constructiv pompele Bugger sunt centrifugale (lente), dar spre deosebire de pompele de ap curat au profile groase care s poat s reziste la eroziune. Principalul dezavantaj: fiabilitatea i disponibilitatea pompelor Bugger este sczut. Datorit timpului mare de reparare sistemele trebuiesc prevzute cu rezervare integral (2 x 120 % sau 4 x 60 %). La creteri mari de presiune trebuie s se nserieze 2 trepte de pompare distincte (pentru a nu ajunge la pompe multietajate). Bazin noroi
a)

noroi secundar noroi primar

Pomp ap curat

b)

32

Echipamente de depoluare n CTE.

Conductele de noroi trebuie s fie realizate cu pere i groi, trase ct mai drepte sau cu raze de curbur mari i numr de armturi ct mai mici. n multe scheme se renun la colectoarele de refulare i se pune cte o conduct de noroi pentru fiecare pomp Bagger. Pentru a uura schimbarea unei por iuni defecte se practic uzual asamblarea prin flane. Aceasta permite rotirea periodic a tronsoanelor drepte (cu circa 120) la intervale de timp uor mai mici dect cele de erodare a peretelui inferior. Msuri ter iare de dispersie a noxelor gazoase i a cenuii zburtoare n atmosfer Construc ia de couri de fum nalte. Coul de fum este un canal vertical, etan, care trebuie s fie izolat termic, s reziste la greutate proprie, la intemperii (vnt) i la cutremure, s fie protejat anticoroziv i antieroziv la interior. Func ie sa este s conduc gazele de ardere la o nl ime mare, pentru a mbunt i dispersia noxelor. Din punct de vedere constructiv deosebim: Couri de zidrie nerecomandate din cauza rezisten ei proaste la cutremur. Couri metalice autoportante. Acestea sunt conducte din tabl sudat elicoidal sau pe generatoare, vopsite anticoroziv i antieroziv la interior i antiintemperii la exterior (preferabil argintiu pentru a reduce radia ia i convec ia), rigidizate prin sudur pe o talp orizontal din tabl groas, talpa fiind la rndul ei prins n buloane cu cap ncastrat n blocul de beton al funda iei. n aceast variant, se renun de obicei la izola ia termic, iar rezisten a mecanic este cea a conductei. Pentru rigidizare se pot folosi nervuri verticale din tabl, de form triunghiular, sudate de co i de placa de baz. Creterea stabilit ii la couri nalte se poate face printr-un sistem de ancorare simetric. nl imea atins este de ordinul zecilor de metri. Couri metalice cu structur separat de rezisten . Pentru nl imi de peste 100 m, dac se dorete men inerea construc iei metalice, se pot separa cele 2 sec iuni: partea de rezisten i partea metalic. nl imea atins e de ordinul 200300 m. Partea de rezisten este asigurat prin schelet metalic de tip grind cu zbrele (de egal rezisten ). Partea metalic este preuzinat la dimensiuni foarte precise, iar montajul propriuzis se face n termene prestabilite. Canalul de evacuare a gazelor este din tabl cu pere i sub iri i se sprijin de armtura metalic. El este vopsit anticoroziv la interior i izolat termic cu saltele de vat mineral la exterior; peste vat se prevede o tabl argintie. Au o construc ie portant de tipul grinzilor cu zbrele, cu sistem de ancorare.

Co metalic ancorat

Schelet metalic de tip grind cu zbrele

Couri din beton armat prefabricat. Elementele prefabricate sunt turnate prin centrifugare. Acestea au probleme mecanice la zona de nndire; aceasta le limiteaz nl imea. Rezisten a la mbinarea sec iunilor prefabricate limiteaz nl imea la c iva zeci de metri (dou tronsoane).
33

Echipamente de depoluare n CTE.

Couri din beton armat monolit (turnat cu cofraj glisant) sunt cele mai folosite couri nalte. Viteza de naintare a cofrajului trebuie s fie corelat cu viteza de ntrire a betonului. Canalul interior poate fi cptuit cu crmid refractar i/sau materiale rezistente la coroziune i eroziune. Exist variante cu mai multe canale de gaze la un co sau cu spa iu de vizitare ntre structura de rezisten i canalul de gaze. Rezisten a mecanic foarte bun permite nl imi de 200350 m. Durata de execu ie este mare. Consumul de metal este comparabil sau chiar mai mare fa de cel de la courile cu structur de rezisten , dar gradul de prelucrare al metalului este mult mai mare. n sec iune courile de beton armat sunt realizate din straturi concentrice. La interior se poate pune crmid refractar sau beton termorezistent, care nu au rezisten mecanic bun. La exterior se prevede betonul de construc ie care nu are rezisten termic bun. ntre diversele zone (interioar i exterioar; ex: ntre betonul de rezisten i canalul de fum), se pot prevedea, la proiectare i construc ie, spa ii cu rol de: - vizitare; - a mpiedica transferul de cldur - mrire a rezisten ei termice (datorit coeficientului de conduc ie sczut al aerului); - men inere mai sczut a temperaturii betonului de rezisten . Indiferent de tipul de co acesta trebuie prevzut cu un sistem de vizitare, inspec ie i revizie, iar peste o anumit nl ime trebuie marcat luminos la partea superioar.

Folosirea unui co comun pentru turnuri de rcire (TR) umede i pentru evacuarea gazelor de ardere Solu ia este posibil numai la CTE la care gazele de ardere sunt suficient de curate. n caz contrar: SO2 i NOX din g.a. se combin cu vaporii de ap nc din panaul TR; cenua zburtoare formeaz nuclee de coagulare/condensare cu apa din aerul umed, mrind nebulozitatea i intensificnd depunerea n vecintatea centralei (respectiv poluarea local). Schema se poate folosi la CTE: pe gaz natural, dac au deNOx are sau arztoare cu NOx redus; pe pcur, cu deNOx are sau arztoare cu NOx redus i desulfurare a g.a.; pe crbune, cu arztoare cu NOx redus, desulfurare i filtrare avansat a cenuii zburtoare din g.a.

gaze aer

Co

TR

Combina ia co - TR

Solu ia se bazeaz pe introducerea g.a. n coul de tiraj al T.R., deasupra zonei de rcire a apei. Interesul tehnico-economic pentru aceasta provine din:

34

Echipamente de depoluare n CTE.

reducerea investi iei la CTE noi (o construc ie unic, jucnd simultan rolul de co de evacuare a g.a. i a aerului umed de la TR, este mai ieftin dect dou construc ii separate: un co de fum i un TR); intensificarea tirajului la coul turnului i mbunt irea rcirii. Dimensional, aceast construc ie unic are: o nl ime mai redus dect cea mai nalt (coul de fum), dar mai mare dect cea mai scund (TR); un diametru mai mic dect la TR i mai mare dect la coul de fum. D.p.d.v. ecologic solu ia reduce efectele negative ale rcirii umede n circuit nchis sau mixt, deoarece, prin aportul de cldur al g.a.: A) contribuie la vaporizarea picturilor de ap antrenate n aerul de la partea superioar a TR B) conduce la reducerea umidit ii relative a aerului evacuat C) mrete nl imea de ridicare a panaului deasupra T.R. Exemple de circuite de gaze de ardere echipate cu instala ii de reducere a poluan ilor atmosferici. n figurile urmtoare sunt prezentate dou exemple de circuite de gaze de ardere echipate cu instala ii de reducere a poluan ilor atmosferici, cu amplasarea SCR nainte de electrofiltru.
Aer de combustie 300 C Gaze de ardere 380 C SCR Prenclzitor de aer recuperativ 40 C 120 C Electrofiltru 130 C Ventilator de aer Ventilator de gaze de ardere 85 C Desulfurare umed 50 C Co de fum

Schimbtor 95 C de cldur recuperativ

Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul coului de fum

Aer de combustie 300 C

Gaze de ardere 380 C SCR

Turn de rcire

Prenclzitor de aer recuperativ 40 C 120 C Electrofiltru Ventilator de aer

Ventilator de gaze de ardere

Desulfurare umed 50 C Rcitor gaze de ardere 85 C

130 C

Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul turnului de rcire

Recuperator de cldur

35