Sunteți pe pagina 1din 10

POLUAREA FONIC

Lector dr. Mariana Albulescu


Universitatea de Vest Timi oara Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

I. CE ESTE POLUAREA FONIC ?


Sunetele fac parte integrant din via a noastr , cu ajutorul lor putem comunica, suntem avertiza i n cazul unor pericole, ob inem informa ii sau ne relax m ascultnd muzica preferat . Din punct de vedere fizic sunetele reprezint "vibra ii ale particulelor unui mediu capabile s produc o senza ie auditiv. Sunetul este o form de energie fizic creat de obiectele care vibreaz . Aceste vibra ii se transmit sub forma unor unde de presiune crescut sau sc zut care iradiaz de la suprafa a obiectului. Aceste unde constituie stimuli fizici pentru ureche. Sunetul se propag sub form de unde elastice numai n substan e (aer, lichide i solide) i nu se propag n vid. Atunci cnd auzim ceva, de fapt urechea este atins de vibra iile unduitoare ale presiunii atmosferice. Urechea transform undele sonore n impulsuri electrice, pe care le transmite mai departe, la creier, care la rndul sau decodific semnalele. Urechea se obi nuie te treptat cu sunetele, iar cu timpul nv m i sensul acestora. Dimensiunile fizice ale sunetului sunt:
y

Frecven a (num rul de cicluri de vibra ii produse ntr-o secund ). n general, la om plaja auditiv (suprafa a de audibilitate) se nscrie ntre 16 i 16.000 Hz (cicluri/s). n cazul unui analizor sensibil, limita superioar ajunge la 20.000 Hz. Sensibilitatea maxim a urechii umane este n domeniul 2000 - 5000 Hz. Sunetele sub 16 Hz se denumesc infrasunete, iar cele peste 20000 Hz ultrasunete. Frecven a sunetelor din zgomot joac un efect hot rtor, deoarece nu toate frecven ele sunt percepute la fel, cum ar fi ultrasunetele i infrasunetele. Intensitatea (nivelul de presiune sonor , se noteaz cu S), se exprim prin compara ie cu un nivel de referin , notat S0 i se m soar n Belli (mai frecvent subunit i, respectiv decibeli, dB). Pentru om, limita medie de suportabilitate este de 65 dB iar intensitatea maxim tolerabil este n jur de 80-100 dB, dar ea variaz n func ie de frecven . Scara de sunete audibile este de la 0 la 140 dB. Nivelul de 20-30 dB este inofensiv pentru organismul uman, acesta este fondul sonic normal. Sunetul de 130 dB provoac senza ia de durere, iar de 150 dB este insuportabil. Un frigider produce un zgomot de max. 20 dB, un aspirador 50 dB, un autocamion - 90dB,un avion cu reac ie la decolare - 106 dB, o motociclet n demaraj - 110 dB, o orchestr de Jazz - 112 dB. Durata sunetului are de asemenea impact asupra organismelor vii. Dac se dep esc limitele de suportabilitate se poate ajunge la o psihoz periculoas . Timbrul este calitatea care deosebe te ntre ele sunetele egale ca frecven i intensitate. Timbrul diferit al sunetelor este dat de armonicile semnalului sonor. Sunetele pure sunt foarte pu ine, acestea con in o singur frecven (de exemplu

diapazonul). Majoritatea con in mai multe armonici, acestea deosebesc dou sunete cu aceea i frecven unul de altul (de exemplu dou instrumente diferite). Studiile de specialitate au eviden iat limitele inferioare (pragul de audibilitate) i superioare (pragul senza iei dureroase) ale sunetelor pentru a fi receptate de om, precum i faptul c aceste praguri variaz odat cu frecven a sunetului. Astfel urechea uman este mai pu in sensibil la frecven e joase dect la sunetele cuprinse ntre 10006000 Hz. Un sunet de 60 dB la 100 Hz nu este perceput la fel de puternic ca un sunet de 60 dB la 2000 Hz. Efectele zgomotului asupra omului sunt n func ie de intensitatea i de durata sa. Primele efecte sunt la nivel psihic (distragerea aten iei, reducerea performan elor n sarcini care utilizeaz memoria de scurt durat ), vegetative (cre terea activit ii cardiace), suferin auditiv i apoi dificult i n coordonarea mi c rilor. Exist ns n jurul nostru i multe sunete nepl cute sau nedorite, denumite n mod obi nuitzgomot; al turi de al i poluan i, zgomotul n anumite situa ii devine factor de disconfort mergnd pn la a reprezenta un poten ial pericol pentru starea de s n tate a persoanelor expuse. Zgomotul este o suprapunere dezordonat a mai multor sunete. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: utilaje, mijloace de transport, aparate, oameni etc. De i suntem n permanen nconjura i de sunete, att la locul de munc ct i n oricare alt loc, n majoritatea cazurilor ne putem desf ura activitatea ignornd zgomotul ambiental. Dar odat cu cre terea nivelului zgomotului, acesta devine un factor poluant care dac este permanent, influen eaz negativ nivelul de performan profesional , fiind de foarte multe ori cauza oboselii, nervozit ii sau a diminu rii cantitative i/sau calitative a calit ii activit ii prestate. Poluarea fonic sau sonor const n sunete produse de activitatea uman sau utilaje, ma ini care afecteaz sau dezechilibreaz activitatea omului sau animalelor. n natura sunetele puternice sunt o rarietate, zgomotul este slab si de obicei de scurt durat . Sunete precum murmurul apei unui izvor, ciripitul pas relelor, sunetul valurilor, al unei cascade, fream tul frunzelor sunt ntotdeauna pl cute omului, ele lini tesc, elimin stresul, dar aceste sunete devin tot mai rare, fiind inlocuite de zgomotul provocat de industrie i transport. Marea majoritate a activit ilor omene ti este generatoare de zgomote: alarmele, lucr rile din construc ii, sistemele energetice, muzica intens , vorbirea puternic , sunetul sirenelor, soneriile, claxoanele, zgomotul produs de traficul auto sau aerian (traficul aerian n special cel supersonic prezint o sursa de zgomot cu implica ii puternice. Unele motoare aviatice se aud de la 30 km). Cuvntul n englez noise care corespunde termenului zgomot, provine de la cuvntul latin noxia care s-ar putea traduce prin prejudiciu, ran . n ora ele moderne, n special n metropole, cauza principal a polu rii o constituie traficul rutier, n continu cre tere, cauzat att de cre terea num rului de vehicule ct i de viteza acestora. Pe autostr zi de multe ori nivelul zgomotului dep e te 80 dB. Nici localit ile mici nu sunt ferite de poluarea sonor atunci cnd sunt str b tute de artere de circula ie importante. Poluarea fonic este una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunt europenii la ora actual , al turi de poluarea atmosferic i managementul de eurilor. Conform unor statistici ale Organiza iei Mondiale a S n t ii (OMS), jum tate din

europeni tr iesc ntr-un zgomot permanent, iar o treime sufer de insomnii din cauza polu rii sonore. Nu doar poluarea fonic stradal este deranjant , dar i cea produs de obiectele electrocasnice din gospod rii sau de vecinii g l gio i. n statele europene circa 40% din popula ie este expus zgomotului produs de traficul rutier cu o intensitatea de 55 dB i 20% zgomotelor de peste 65 dB. Dac se iau n considerare toate zgomotele produse de transporturi, atunci peste 50% din popula ia Europei nu are confortul sonor normal la domiciliu i 30% este afectat n timpul nop ii. Poluarea sonor este mai sever n rile n curs de dezvoltare prin densitatea crescut a circula iei i prin absen a centurilor de circula ie n marile ora e. Se apreciaz c n aceste ri intensitatea sonor este pe arcursul a 24 de ore n domeniul 75-80 dB. Habitatul modern se caracterizeaz prin deteriorarea continu a mediului sonor urban. Rezultatele ac iunii de monitorizare a polu rii sonore urbane, desf urate de c tre Institutul de S n tate Public Bucure ti, n colaborare cu compartimentele de specialitate din teritoriu, au eviden iat o dinamic continuu ascendent a nivelurilor expunerii de la valori medii de 50 de dB(L) la nceputul anilor 80 la aproximativ 70 de dB(L) n 1999. Volumul popula iei expuse, este de 45% din totalul reziden ilor din apartamentele tip bloc care au acuzat niveluri de deranj moderat i sever datorate polu rii sonore. Traficul, indiferent sub ce forma se g se te el, este, se pare, cea mai mare forma de amenin are de poluare sonor . Traficul din ora e, traficul naval, deasupra i pe sub ap este d un tor omenirii dar i animalelor acvatice, care comunic prin sunete ce se pot confunda cu sunetele provenite de la detectoarele cu ultrasunete. n ultimii 30 de ani, statele lumii au depus eforturi maxime pentru a controla poluarea sunetului, dar cu toate acestea, rezultatele sunt mult sub a tept ri. WFAE, respectiv Forumul Mondial pentru Acustic Ecologic a fost nfiin at n 1993 ca i organiza ie interna ional care cuprinde organiza ii i persoane individuale, ce mp rt esc acelea i temeri privind situa ia actual a zgomotului pe planeta noastr . Forumul promoveaz educa ia pentru men inerea unui mediu ecologic, studii i cercet ri n domeniul polu rii fonice, diseminarea informa iilor, m suri de protec ie i prevenire, echilibrarea dezechilibrelor ecologice datorate zgomotelor. ncepnd cu anul 2000, WFAE are o publica ie bianual (Soundscape) pentru dialog, cercet ri, comentarii, critici i perspective.

II. EFECTELE POLU RII FONICE


n cazul lucr torilor din industrie sau construc ii, expunerea la poluarea fonic pe termen lung poate produce efecte nedorite asupra s n t ii. Pierderea auzului indus de zgomot este recunoscut de Organiza ia Mondial a S n t ii ca fiind cea mai comun i ireversibil boal industrial . Pierderea auzului, pe lng faptul c poate opri o persoan s lucreze la ntreaga sa capacitate, poate distruge via a social a acesteia, izolnd-o de comunitate. Zgomotul legat de munc constituie n Europa o preocupare n cre tere ntruct afecteaz n mod direct milioane de lucr tori nu numai n industria grea, ci i ntr-o mul ime de sectoare de activitate cum sunt serviciile, educa ia i divertismentul. O treime a angaja ilor din Europa sunt expu i la niveluri ridicate de zgomot pe durata a peste un sfert din programul lor de lucru, iar circa 40 milioane de lucr tori sunt nevoi i

s ridice tonul peste nivelul normal de conversa ie pentru a se face auzi i, cel pu in jum tate din programul lor de lucru. Pentru protec ia lucr torilor, Directiva referitoare la zgomot, care a intrat n vigoare, n toate statele membre ale Europei, n februarie 2006, stabile te o limit zilnic de expunere la zgomot de 87 dB i prevede c riscul generat de expunerea la zgomot trebuie s fie eliminat la surs sau redus la minimum. Traficul urban este principala component a zgomotului din ora e. Pe parcursul unei zile se nregistreaz trei maxime ale nivelului de zgomot, la orele 6-7, 12 i 18-19. Ma inile de puteri mari, motocicletele, motoretele i scuterele produc cele mai mari zgomote. O ma in Dacia 1300 produce 72 dB n regim, iar la frnare i demarare rapid 92 - 97 dB. Frnarea i demararea sunt momentele cele mai zgomotoase la toate tipurile de autoturisme. Motoarele Diesel sunt mai poluante fonic dect cele cu piston. Zgomotul e foarte periculos, ac iunea sa se manifesta cu timpul, pe nesim ite. Tot mai frecvent n lumea medical se vorbe te despre maladia zgomotului, cu afectarea sistemului nervos i auditiv. Actiunea primar a zgomotului puternic influen eaz negativ nu doar asupra urechii, dar i asupra sistemului nervos, producnd ame eli, cefalee, oboseal . Muzica puternic poate crea st ri de depresie. Conform unui studiu de specialitate efectuat asupra mai multor persoane din Europa, 40 % din popula ia Fran ei, 34 % din Germania, 33 % din Spania sunt de p rere c zgomotul provocat de vecini sau cel din strad este de-a dreptul iritant i c le creeaz zilnic probleme la nivelul st rii psihice. n ntreaga lume, conform OMS, 120 milioane de oameni sufer de afec iuni ale auzului din cauza expunerii prelungite la zgomot. Zgomotul ac ioneaz direct asupra urechii, exercitnd att efecte auditive, ct i efecte extraauditive. Efectele resim ite sunt: reducerea aten iei, a capacit ii de munc , deci cre terea riscului de producer a accidentelor, instalarea oboselii auditive, care poate dispare odat cu dispari ia zgomotului, traumatisme, ca urmare a expunerii la zgomote intense un timp scurt. Aceste traume pot fi: ame eli, dureri, lezarea aparatului auditiv i chiar ruperea timpanului, sc deri n greutate, nervozitate, tahicardie, tulbur ri ale somnului, deficien n recunoa terea culorilor, n special a culorii ro ie, surditate la perceperea sunetelor de nalt frecven . Efectele depind de natura persoanei, de complexitatea, natura i intensitatea zgomotelor. Efectele imediate i pasagere sunt afec iunile cardiovasculare (cre terea ritmului cardiac i a tensiunii arteriale), diminuarea aten iei i a capacit ii de memorare, agita ia, reducerea cmpului vizual, afec iuni gastro-intestinale. Efectele pe termen lung ns duc la oboseal fizic i nervozitate, insomnie, bulimie, hipertensiune arterial cronic , anxietate, comportamente depresive i chiar agresive. n momentul de fa , oamenii de tiin studiaz ac iunea polu rii fonice asupra organismului uman. Cercet rile actuale au demonstrat c un nivel foarte mare al zgomotului ac ioneaz ntr-adev r negativ, dar i lini tea foarte ap s toare este cauzatoare de nelini te. Prin urmare, sunetele cu o anumit intensitate sunt necesare. Fiecare persoan are un anumit nivel de toleran la zgomot intrnd acum n joc factori precum vrsta, starea de s n tate sau chiar temperamentul. Rezultatele unui studiu epidemiologic efectuat cu ajutorul speciali tilor din Inspectoratele de S n tate Public , finalizat n 2000, semnaleaz pentru grupa de vrst de 15-64 de ani, n general manifest ri superioare ale simptomelor nespecifice n zonele de trafic intens, prin tulbur ri de somn (49 %), cefalee (56%), ame eli (25%). n

privin a frecven ei afec iunilor poten ial asociate expunerii excesive la zgomot, cea mai mare prevalent o nregistreaz hipertensiunea arterial (maxim 16%). Ultra- i infrasunetele se adaug sunetelor audibile, zgomotelor, m rind efectele nedorite. Infrasunetele pot apare la automobile cu vitez mare (16 Hz), elicoptere (11,5 Hz), la apropierea furtunii (6 Hz), prin interac iunea oceanului planetar cu masele de aer (0,1-10 Hz), explozii, cutremure, n timpul zborului avioanelor supersonice. Infrasunetele sunt foarte greu absorbite, deci se atenueaz pu in cu distan a. Astfel se explic transmiterea infrasunetelor emise de avioanele supersonice la mii de kilometrii distan . Infrasunetele, ca i ultrasunetele sunt percepute de sugari, animale i p s ri. Sugarii manifest nainte de furtun insomnie, convulsii, lips de poft de mncare, respira ie agitat i o cre tere a temperaturii. P s rile i animalele semnaleaz prin comportarea lor agitat apari ia furtunilor, sau a cutremurelor. Infrasunete de 7 Hz traumatizeaz puternic sistemul nervos i circulator, iar la alte frecven e pot distruge i alveolele pulmonare. La adul i, infrasunetele produc ame eal , vom , un fals efect de euforie, sau chiar efecte cumulate, a a cum se ntmpl unor persoane, n timpul mersului cu vitez mare cu autoturisme, sau autobuze. Ultrasunetele au frecven e ntre 20 kHz i 1 milion kHz. Sunt produse n natur , n industrie, sau de aparatura electrocasnic . Animalele recep ioneaz ultrasunetele, iar liliecii utilizeaz ultrasunetele emise de ei pentru orientarea n timpul nop ii. La om, ultrasunetele distrug globulele ro ii din snge, produc migrene, grea , sau chiar pierderea echilibrului. Aspecte pozitive ale ultrasunetor sunt c distrug bacteriile, viru ii, ca de exemplu: bacilul tuberculozei, virusul gripei, al tifosului .a. i c ele i g sesc aplica ii n diagnosticarea medical , sterilizarea unor obiecte medicale (ace, seringi), defectoscopia pentru metale i betoane, pentru identificarea golurilor, fisurilor interne, loca ia marin a vaselor e uate pe fundul m rilor, sau a submarinelor; trasarea h r ilor oceanelor, studii chimice (uzura polimerilor, extrac ii etc.). Zgomotul afecteaz i animalele, nu numai omul, producndu-le stres, cre terea riscului de mortalitate, probleme de comunicare care afecteaz reproducerea i navigarea organismelor acvatice, pierderea temporar sau definitiv a auzului, restrngerea habitatului care poate merge pn la extinc ia speciei (un exemplu este moartea unor specii de balene din cauza detectoarelor militare cu ultrasunete). Cercet rile recente demonstreaz efectele sunetelor produse de om asupra organismelor marine, precum mamifere, broasc estoas i alte organisme marine. Zgomotele echivalente cu cele suportate de oameni n activitatea lor cotidian au produs la maimu e o cre tere cu peste 30% a tensiunii arteriale i o cre tere a nivelului glucozei n snge. Spre deosebire de celelate forme de poluare, poluarea fonic cre te n continuare iar popula ia se arat tot mai nemul umit . Ca o concluzie la cele de mai sus, efectele produse de poluarea fonic sunt nu numai de natur medical ci i social provicnd:
y y

Auz deficitar care poate fi acompaniat de tinnitus (zgomot n urechi) care apare la frecven e cuprinse ntre 3 0006 000 Hz; Dificultatea de a n elege vorbirea, ca efect secundar al polu rii sonore;

y y

Tulbur ri de somn - acesta este efectul major al polu rii fonice pe durata nop ii sau ca urmare a zgomotului pe durata zilei. Somnul nentrerupt este o condi ia pentru o stare fiziologic i mental bun , iar absen a acestuia conduce la cre terea tensiunii arteriale, palpita ii, vasoconstric ie, modific ri de respira ie, aritmie cardiac . Pentru un somn lini tit, nivelul de zgomot de fond trebuie s situeze pe la 30 dB ; Afectarea func iilor fiziologice, n cazul muncitorilor expu i n permanen a la zgomot, a popula iei care locuie te lng aeroport. Dup expunere prelungit apar efecte permanente, ca de exemplu hipertensiunea arterial , boli ischemice de miocard, modific ri ale reflexelor; Boli mentale. Poluarea sonor n sine nu conduce la boli mentale dar poate accelera sau intensifica dezvoltarea latent a acestora. Expunerea la nivele ridicate de zgomot poate fi asociat cu apari ia nevrozelor; Afectarea performan elor cognitive: cititul, aten ia, rezolvarea problemelor, memorarea, performan ele intelectuale; Efecte sociale i de comportament (cum ar fi indispozi ia, sup rarea) care n general sunt complexe, subtile, indirecte i rezultate ca urmare a interac iunii cu mai multe variabile non-auditive. Zgomotele de peste 80 dB diminueaz comportamentul civilizat i cresc agresivitatea. Efectele sunt mai puternice atunci cnd intensitatea sunetului este nso it de vibra ii de frecven joas sau cnd sunetul este nso it de impulsuri sonore; Efecte combinate asupra s n t ii cauzate de zgomot i alte surse mixte. n mediu coexist sunete diferite, din surse diferite care combinate pot avea un efect cumulat asupra organismelor, n special asupra calit ii somnului de noapte; Afectarea unor subgrupe vulnerabile care necesit mai mult protec ie fa de poluarea sonor , cum ar fi persoanele cu hipertensiune, bolnavi interna i n spitale, cei cu probleme auditive, fetu i, sugari, copii mici, b trni.

III. MANAGEMENTUL POLU RII SONORE


M surile tehnice pentru combaterea polu rii sonore se refer la ecranarea sursei de zgomot i protec ia urechii omului i a locuin ei, spa iului n care i desf oar activitatea. Se caut noi materiale de construc ie, cu propriet i antifonice, iar arhitectura spa iilor de locuit trebuie s in cont de amplasarea dormitoarelor astfel nct s nu fie expuse arterelor de circula ie cu flux continuu. Direc ia principal n managementul polu rii sonore, att n politicile na ionale ct i n cea intena ional , este dezvoltarea unor criterii pentru nivelele de expunere i promovarea unor m suri de control al zgomotului, ca parte integrat a programului de protec ie a mediului. Managementul polu rii sonore ar trebui s :
y y

y y y

monitorizeze expunerea omului la zgomot; s controleze sursele de poluare sonor i nivelul de imisii n special n zone specifice, cum ar fi colile, spitalele, zonele reziden iale, locurile de joac , dar i stabilirea locurilor sensibile att pe perioada zilei ct i noaptea, controlul s n t ii n zonele de risc; s in cont de consecin ele zgomotului la planificarea teritorial a transportului; s introduc sisteme de control a efectelor adverse asupra s n t ii; s evalueze eficien a politicilor de diminuare a zgomotului;

s adopte un ghid pentru zgomotul public, n vederea protej rii s n t ii popula iei.

n general cele mai nalte nivele de zgomot se ntlnesc n unit ile industriale i n marile aglomer ri urbane. Pentru a nu perturba calitatea activit ii la locul de munc , au fost introduse o serie de m suri pentru prevenirea i limitarea dep irii anumitor niveluri de zgomot. Aceste m suri pot fi: sociale (norme i legi de interzicere sau limitare a nivelului sonor), tehnice (solu ii silen ioase, pere i fonoizolan i etc.), organizatorice (c ti de protec ie, dispunerea surselor de zgomot la o distan a mare fa de angaja i) i igienice (control medical, alimenta ie cu vitamine, etc.) n industrie apar zgomote de diferite intensit i i frecven e, cu ac iune continu , sau intermitent . Ciocanele pneumatice, de exemplu, produc zgomote de 110 dB, r zboaiele de esut 96 - 100 dB, etc. Dac se dep esc 90 dB n 8 ore de activitate este absolut necesar reducerea acestui tip de poluare. Dintre procedeele utilizate pentru reducerea zgomotelor industriale se pot men iona: - utilizarea unor ecrane fonoizolante, interpuse ntre sursa de zgomot i personalul uman; - protec ia individual cu antifoane; - mbun t irea caracteristicilor tehnice ale utilajelor ce polueaz intens fonic; - utilizarea carcaselor la ma ini i utilaje n timpul func ion rii; - alegerea corect a funda iei utilajelor, neomi nd criteriul reducerii zgomotelor; - folosirea, acolo unde este posibil, a suspensiilor elastice (resorturi metalice, cauciuc, fibre de sticl , psl , mase plastice, plut , azbest); - schimb ri n structura i arhitectura halelor; - utilizarea de materiale fonoizolante pentru pere ii camerelor; - rota ia personalului; - folosirea unor materiale de construc ie care reduc zgomotele. Astfel, pl cile de lemn atenueaz zgomotele de 30 - 47 de ori, vata de sticl de 42 - 88 ori, covoarele de 7 -41 ori, u ile de 20 - 25 ori, ferestrele duble de 30 ori, zid ria de beton de 48 ori, zid ria de c r mid de 40 ori. Directiva 2003/10/EC a Parlamentului European i a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare la expunerea lucr torilor din industrie la riscuri generate de agen i fizici (zgomot), stabile te parametrii fizici utiliza i ca elemente predictive de risc i limitele acestora:
y

presiunea acustic de vrf care reprezint valoarea maxim a presiunii acustice instantanee;

y y

nivelul de expunere zilnic la zgomot. Aceast no iune acoper toate zgomotele prezente la locul de munc ; nivelul de expunere s pt mnal la zgomot, respetiv media ponderat n timp a nivelurilor de expunere zilnic la zgomot ntr-o s pt mn nominal de cinci zile de lucru de 8 ore.

n centrele urbane unde traficul este principala surs de poluare sonor , proiectarea urban deficitar poate conduce la poluare sonor prin amplasarea spa iilor reziden iale n preajma unit ilor industriale. n natur , intensitatea sunetului este n jur de 35 de dB, pe cnd traficul din zilele noastre produce n unele locuri 90 de dB. Exist o serie de posibilit ti de reducere a zgomotului pe autostr zi: bariere pentru sunet, limitarea vitezei de deplasare, modificarea texturii drumului, limitarea accesului ma inilor grele, controlul traficului care s impun reducerea acceler rii, dezvoltarea de modele computa ionale adaptate unei anumite loca ii, in func ie de topografie, meterologie, tub sonor (pe autostrada din Melbourne, Australia) pentru reducerea zgomotului. Marile artere de circula ie ridic probleme greu de rezolvat: gardurile vii i copacii contribuie n m sur mic la solu ionarea problemei, iar ecranele de protec ie sonor construite n Fran a, Japonia sunt inestetice, costisitoare, accentueaz monotonia traseului de autostrad , produc acumularea de gaze toxice cu efecte asupra s n t ii oferilor. Ast zi se consider ca aceste ecrane de protec ie sunt o solu ie local , pe distan e mici, n zonele urbane populate. Traficul feroviar produce zgomote de 110- 115 dB, la viteze de 110 - 120 km/h. Pentru reducerea zgomotelor trebuie att modific ri constructive, ct i de organizare a traficului. Dintre m surile constructive se pot enumera: izolarea acustic a vagoanelor de c l tori i locomotivelor, folosirea atenuatoarelor de zgomot, a frnelor cu disc etc. Traficul aerian produce zgomote de la motoare, elice, mi carea aerului. La avioanele subsonice (cu viteza sub 340 m/s) se aude zgomotul avionului crescnd n intensitate la apropiere i apoi sc znd n intensitate, la dep rtare. La avioanele supersonice (cu vitez peste 340 m/s) se produce o und de oc cu suprafa a conic , deoarece sunetul se propag cu o vitez inferioar (340 m/s). La sol, omul percepe un zgomot foarte puternic, ca un tunet, numit bang sonor. Bangul afecteaz cl dirile, producnd uneori chiar fisurarea pere ilor, spargerea geamurilor, iar pentru oameni ac ioneaz ca efect surpriz . Zgomotul produs de avioane poate fi redus prin proiectare de aparate de zbor mai silen ioase (cercet ri demarate ntre 1970-1980), amplasarea aeropoartelor la distan de centrele urbane, limitarea zborurilor nocturne. Blocurile care se vor construi trebuie s posede un strat fonoabsorbant antiimpact. Ideal ar fi introducerea unor perdele izolante de arbori n jurul surselor industriale de zgomot i n jurul cartierelor de locuit. Pentru protejarea popula iei s-au creat zone de protec ie acustic . Astfel: zona Ieste zona cu zgomot peste 90 dB, care este declarat nepopulabil ; zona a II-a cu 80 90 dB, nerecomandat pentru locuin e; zona a III-a cu 80 dB, nerecomandat pentru spitale, coli, azile de b trni, case de odihn , etc. Amplasarea locuin elor va avea n vedere i atenuarea zgomotelor. Astfel, cl dirile nu se construiesc paralele cu oseaua, interpunerea ntre osea i blocul de locuin e a unor blocuri administrative, amplasarea oselelor n denivel ri naturale, sau artificiale

(v i), utilizarea unor ecrane de zgomot naturale, cum sunt arborii, arbu tii, rambleurile acoperite cu vegeta ie. O m sur eficient ar fi realizarea h r ilor de zgomot i punerea lor la dispozi ia publicului, adoptarea de planuri de ac iune, n baza rezultatelor con inute de h r ile strategice de zgomot, n vederea prevenirii i reducerii zgomotului i a efectelor acestuia n special acolo unde valorile nivelurilor de zgomot dep esc limitele admise.

IV. LEGISLA IE N DOMENIUL POLU RII FONICE


n multe ri membre UE exist norme de calitate sonor a mediului, ca de pild : Directiva 2002/49/EC privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental, HG nr. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental (MO nr. 358/ 27 aprilie 2005), OM nr. 1258/2005 pentru stabilirea unit ilor responsabile cu elaborarea h r ilor de zgomot pentru c ile ferate, drumurile i aeroporturile aflate n administrarea lor, a h r ilor strategice de zgomot i a planurilor de ac iune aferente acestora. Prin aceste m suri se remarc necesitatea determin rii expunerii popula iei la zgomotul cauzat de cele patru surse de zgomot (trafic rutier, feroviar, aeroportuar i zone industriale) prin realizarea h r ilor strategice de zgomot. n Romnia, n cadrul Agen iei Na ionale Pentru Protec ia Mediului func ioneaz Compartimentul Laborator Zgomot i Vibra ii, care are responsabilit i privind elaborarea strategiei na ionale, stabilirea metodelor pentru asigurarea acurate ei m sur torilor i pentru verificarea men inerii acestora n acord cu standardele europene i interna ionale, efectuarea de studii comparative la nivel na ional i interna ional, efectuarea, la solicitarea autorit ilor, a testelor n caz de litigiu, participarea la programele de intercalibrare la nivel interna ional, participarea la elaborarea standardelor tehnice pentru efectuarea m suratorilor, asigurarea calit ii m sur torilor efectuate etc. n ara noastr , zgomotul ambiental este definit prin HG 321/2005, modificat i completat de HG 674/2007, anexa 1, art. 20, ca fiind "ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv d un toare, rezultate din activit ile umane, inclusiv cele provocate de mijloacele de transport, traficul rutier, feroviar i cele provenite din amplasamentele unde se desf oar activit i industriale..." i reprezint un factor de monitorizare privind calitatea mediului. n prezent n Romnia, la fel ca i n celelalte ri din UE, se afl n desf urare procesul de realizare a h r ilor de zgomot pentru principalele aglomer ri urbane, drumuri i c i ferate principale, aeroporturi mari i porturi (obiectivele pentru care se realizeaz h r ile de zgomot n prima etap , sunt men ionate n Anexa 8 din HG 674/2007). Aceste h r i odat realizate, vor fi utilizate pentru elaborarea unor planuri de ac iune n vederea diminu rii nivelului de zgomot acolo unde aceasta dep e te valorile limit specificate n legisla ie. Deasemenea aceste h r i vor fi puse la dispozi ia publicului, prin mijloace mass-media, internet, etc. n conformitate cu principiul inform rii i particip rii publicului la luarea deciziilor, principiu statuat prin OUG 195/2005 privind protec ia mediului. Prin integrarea Romniei n UE, autorit ile din sistemul de protec ie a mediului se afl ntr-un proces complex de colaborare n scopul armoniz rii legisla iei romne ti cu cea european i adopt rii unor standarde i norme europene.

Legislatia din Romnia care reglementeaz poluarea sonor este urm toarea:
y y y y

y y y y y y y

y y y

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protec ia mediului; H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental; Ordinul nr. 536/97 al ministrului s n t ii pentru aprobarea Normelor de igien i a recomand rilor privind mediul de via al popula iei; Ordinul nr. 678/1344/915/1397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activit ile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar i aerian din vecin tatea aeroporturilor; H.G. nr. 674/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental; STAS 10009 88 Acustica urban . Limite admisibile ale nivelului de zgomot; STAS 6161/3 89 Determinarea nivelului de zgomot in localit ile urbane. Metod de determinare; STAS 6156 86 Protec ia mpotriva zgomotului n construc ii civile i socialculturale. Limite admisibile i parametrii de izolare acustic ; SR ISO 1996/1,2,3:1995 Acustic . Caracterizarea i m surarea zgomotului din mediul inconjur tor; SR ISO 9613/2:2006 Acustic . Atenuarea sunetului propagat n aer liber. Metod general de calcul; SR ISO 8297 1999 Acustic . Determinarea nivelurilor de putere acustic ale instala iilor cu multe surse pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustic din mediul inconjur tor. Metoda tehnic ; STAS 12025-1:81 Acustica in construc ii. Efectele vibra iilor produse de traficul rutier asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri. Metode de m surare; SR 12025-2:94 Acustica in construc ii. Efectele vibra iilor asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri. Limite admisibile; STAS 10183/1,2,3,4-75 Acustica in transporturi. Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi si in vecinatatea acestora.