Sunteți pe pagina 1din 4

11. O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos.

tiind c imobilizri necorporale n valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale ntreprinderii, datorii pe termen lung n valoare de 400 reprezint rate scadente n anul curent, iar 10% din creane sunt garanii de bun execuie ce vor fi ncasate peste 20 de luni s se analizeze poziia financiar a ntreprinderii pe baza bilanului contabil i a bilanului financiar i s se explice diferenele constatate. Indicator 31.12.n Imobilizri corporale 3000 Imobilizri necorporale 800 Stocuri 1000 Creante 2000 Disponibiliti 1000 Capitaluri proprii 2000 Datorii mai mari de un an 3000 Datorii de exploatare 2400 Datorii bancare pe termen foarte scurt 400 Rezolvare: Analiza pe baza bilanului contabil a) fondul de rulment net FRN = Active circulante Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-(Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)= (1000+2000+1000)-(2400+400)=4000-2800=1200 Pentru a putea controla nivelul fondului de rulment se calculeaza si urmatoarele rate: -rata de apreciere a stocurilor= FRN /Stocuri=1200/1000=1,20 Limita normala stabilita acetei rate este de 2/3=0,66 deci nu respecta raportul de 2/3 ceea ce este benefic pentru intreprindere -rata de finantare a activelor=FRN/Active circulante x100=1200/4000 =30% Limita normala este intre 20-30%,deci se afla la limita superioara b) Activul net contabil 1

Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=3000+800=3800 Active curente= Stocuri + Creante +disponibilitat =1000+2000+1000=4000 Total Active= 4000+3800=7800 Activul net=Total active- Datorii Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt=2400+400 =2800 Datorii pe termen lung= 3000 Situatia Neta = 7800-(3000+2800)=7800-5800=2000 c) nevoia de fond de rulment NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans (Datorii curente-Credite de trezorerie)-Venituri in avans= 1000+2000+0-(2800-0)-0=200 d)Trezoreria neta TN=FRN-NFR=1200-200=1000 Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=1000-0=1000 Analiza pe baza bilantului financiar Pentru a analiza bilantul din punct de vedere al celui financiar vor trebui facute corectiile necesare in functie de lichiditate (activele) si exigibilitate(pasivul), astfel: Cheltuieli de constituire =200 cu specificatia ca: cheltuielile de constituire in suma de 200 sunt considerate elemente de activ fictiv si se deduc din capitalurile proprii ACTIVE: Imobilizarile corporale =3000 Imobilizari necorporale=600 {(800 -200) } Creantele se vor separa pe termene de lichidare ,astfel 10% din creante care apartin garantiilor de buna executie si vor fi incasate peste 20 luni vor fi trecute separat ca si Creante mai mari de un an=200 (si se vor inscrie in activ) ACTIVE IMOBILIZATE = 3000+600+200=3800 Stocuri =1000 Creante mai mici de un an=1800 ACTIVE CIRCULANTE = 1000+1800=2800 Disponibilitati= 1000 TOTAL ACTIV= 3800+2800+1000=7600 2

PASIVE Capitaluri permanente= 4800 Capitaluri proprii =1800 Datorii pe termen lung =2600(3000-400 ratele scadente in anul in curs) Datorii pe termen scurt =2800 Datorii pe perioada mai mica de un an =400 TOTAL PASIV= 1800+2600+2800+400=7600 Astfel, pe baza bilanului financiar prezentat se poate calcula: a) fondul de rulment FR= Capitaluri permanente Active imobilizate= 4800-3800=1000 b) necesarul de fond de rulment NFR = Active circulante Datorii pe termen scurt =2800-2800=0 c) trezoreria neta TN = Disponibilitati Credite de tezorerie =1000-0=1000 Din cele calculate , rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii FRN si NFR au valori diferite in timp ce trezoreria este aceiasi.Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de bilanturi.

12. Calculai i interpretai indicatorii de lichiditate n cele dou cazuri i explicai diferenele. Indicatori de lichiditate: Cazul Bilantului patrimonial a) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 4000/2800=1,43 >1 rezulta ca intreprinderea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulante b) lichiditatea redusa= (Active circulante Stocuri)/ Datorii curente= 3000/2800=1,07 O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normala c) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36 d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7800/2800= 2,79 e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7800/5800= 1,34

Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderii. Indicatori de lichiditate: Cazul Bilantului financiar a) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 2800/2800=1 =1 rezulta ca intreprinderea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulante insa este la limita superioara b) lichiditatea redusa= (Active circulante Stocuri)/ Datorii curente= 1800/2800=0,64 O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normala c) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36 d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7600/2800= 2,71 e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7600/5800= 1,31 Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderii Din cele calculate , rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii au valori diferite. Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de bilanturi.