Sunteți pe pagina 1din 12

Diagrama in scara dubla Gaussen (ombrotermica)

Coreleaza 2 parametrii:

-valorile temp medii lunare multianuale -valorile pp medii lunare multianuale Definitie- metoda grafica prin care se evalueaza ecopotentialitatea unui teritoriu. Utilizare : -determina intervalul cu deficit de umiditate (curba termica este peste curba ombrica) -daca curbele nu see intersecteaza nu exista interval cu deficit de umiditate

Diagrama bilantului hidric lunar


Definitie constructie grafica care ne ajuta sa evaluam

ecopotentialitatea unui teritoriu Coreleaza 4 parametrii: -temperaturile medii lunare multianuale -valoarea pp medii lunare multianuale -valoarea EVT reale lunare -valoarea EVT potentiale lunare Utilizare: -determina intervalul cu deficit de umiditate (curba termina peste curba ombrica) -intervalul cu deficit real de umiditate -intervalul cu deficit potential de umiditate -in lunile cu EVTp/EVTr=o - nu e vegetatie

Diagrama hipsometrica si hipsoombrica


Diagrama hipsotermica constructia grafica a relatiei

dintre altitudine si temperatura care evidentiaa altitudinele optime ptr invelisul biotic spontan in functie de depasirea pragului de 10 gr C altitudine si valoarea precipitatiilor in scopul evidentierii restictiilor hipsoombrice.

Diagrama hipsoombrica urmareste conrelatia dintre

Utilizare:

-determinarea temperaturilor si precipitatiilor in locurile unde nu exista statii meteo

Hipsofenograma
Definitie metoda grafica cu ajutorul careia se

determina durata sezonului de vegetatie si a fenofazelor care se succed pe parcusul acestuia intrun anumit teritoriu. Coreleaza temperatura si pragurile termice ( 5, 10, 15, 20 grade) Durata sezonului de vegetatie medie ( pragul de 5 grade si curba termica) si reala (pragul de 10grade si curba termica).

Succesiunea fenofazelor

1. inmugurirea 2. Infrunzire 3. Inflorire 4. Fructificare 5. Coacere 6. Diseminare 7. Pierderea partiala a aparatului foliar 8. Pierderea totala a aparatului foliar

Indici ecometrici climatici


1. Tetraterma Mayr

- Temperatura din lunile cu activitate biologica mare

(din mai pana in august) - Se masoara in grade Celsius - Variaza altitudinal si latitudinal - Valorile medii anuale/ plurianuale - Tetraterma= media aritmetica a valorilor temperaturilor din lunile mai-august Tetraterma> => mai multe elemente termofile Tetraterma < dominante sunt elemntele mezofile etc

2. Indicele Gams

- de continentalitate, de favorabilitate ptr fag - Precipitatiile anuale raportate la altitudine - Se exprima in unitati - Cu cat valoarea e mai apropiata de 1, cu atat e mai favorabil fagului

3. Indicele De Martonne

-raportul precipitatiilor anuale la temperatura anuale+10 Iar=p/ T+10 -se masoara in unitati 5-10 desert 10,1- 15 semidesert 15,1 20 stepa 20,1 25 paduri nemorale 25,1 30 paduri nemorale + boreale >30 paduri boreale, tundra, etaj alpin

4. Suna pp in perioada cu temperatura mai mare sau

egala cu 10 grade C -se masoara in mm -explica prezenta unor anumite categorii de plante adaptate la planul hidric 5. Suma pp in lunile iulie-august -se masoara in mm 6. Suma pp din lunile noiembrie martie -se masoara in mm -perioada de acumulare a umezelii in orizontul biologic activ, de care planta va dispune la inceputul sez de veg

Fisa biogeografica
= metoda de evaluare pe teren a modelului arhitectural al formatiunilor vegetale precum si a potentialului ecologic al teritoriului respectiv Fisa cuprinde 3 sectiuni: 1. Localizare geografica si biogeografica 2. Stratificarea formatiuei vegetale (exploatarea biologica) 3. Potential ecologic

Folosind datele din a doua sectiune a fisei biogeografice se intocmeste piramida de vegetatie (coloanele 1 si 3)

Profilul biogeografic
- constructie grafica prin care se evidentiaza succesiunea zonelor si etajelor de vegetatie dintr-un anumit areal, pe un anumit aliniament - evidentiaza schimbareainvelisului biotic in functie de modificarea potentialului ecologic - se construieste cu ajutorul informatiilor din fisa biogeografica sau cu ajutorul hartilor analitice superpozabile

Profilul morfologic pe baza hartilor hipsometrice

Succesiunea tipurilor de sol

- harta solurilor -sub profilul morfologic Succesiunea litologica -harta geologica -sub profilul solurilor Succesiunea formatiunilor vegetale -harta vegetatiei -pe profilul morfologic