Sunteți pe pagina 1din 14

Serii cronologice

Suport de curs
STUDENTI
Fac.management
ec.an,I,
Terminologie şi clasificări (1)
Seria cronologică (SC) reprezintă o serie de date
(de obicei consecutive) ce reflectă evoluţia în
timp a unui fenomen sau indicator

Tipuri de serii cronologice:


a) În raport cu forma de exprimare timpului
- SC de momente sau de stoc (neagregabile)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
t

- SC de flux sau de interval (agregabile)


● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
t
Terminologie şi clasificări (2)

b) În raport cu distanţa dintre termenii SC


- SC de perioade egal distanţate

- SC de perioade inegal distanţate

c) În raport cu tipul de date analizate


- SC formate din valori absolute
- SC formate din mărimi relative
- SC formate din mărimi medii
Reprezentarea grafică a SC

Numărul autoturismelor vândute de un dealer auto


40

35

30

25
cronogramă
20
(historiogramă)
15

10
apr.06 mai.06 iun.06 iul.06 aug.06 sep.06 oct.06 nov.06 dec.06 ian.07 feb.07 mar.07

40

35

30

25 diagramă prin
20 coloane
15
diagramă în coordonate
10
polare apr.06 mai.06 iun.06 iul.06 aug.06 sep.06 oct.06 nov.06 dec.06 ian.07 feb.07 mar.07
Indicatorii seriilor cronologice (1)

 Distingem trei mari categorii de indicatori


I. Absoluţi ; II. Reativi ; III. Medii

I. Indicatorii absoluţi
b) Nivelul agregat al seriei Σyt (doar pentru SC de flux)
a) Însăşi termenii seriei yt
c) Valoarea absolută a unui procent de modificare

y0 Acest indicator arată care este echivalenţa (în cifre


A absolute) a unei modificări (în plus sau în minus) cu 1%.
100
Indicatorii absoluţi (continuare)
d) Modificările absolute cu bază fixă

Se calculează prin diferenţă între valoarea


corespunzătoare perioadei t şi valoarea corespunzătoare
unei perioade imobile, considerată bază de comparaţie. De
obicei baza de comparaţie este primul termen al seriei.

 t / 1  yt  y1
e) Modificările absolute cu bază mobilă sau în lanţ
Se calculează prin diferenţă între valoarea corespunzătoare perioadei t şi
valoarea corespunzătoare perioadei precedente t-1.

 t / t 1  yt  yt 1
Proprietăţi
k
 k /1   k 1/1   k / k 1
  t / t 1   k /1
t 2
Indicatorii relativi (1)
a) Indicii cu bază fixă
Se calculează prin raport între valoarea corespunzătoare
perioadei t şi valoarea corespunzătoare unei perioade
imobile, considerată bază de comparaţie. De obicei baza de
comparaţie este primul termen al seriei.
yt
I t /1 
y1
b) Indicii cu bază mobilă sau în lanţ
Se calculează prin raport între valoarea corespunzătoare perioadei t şi
yt
valoarea corespunzătoare perioadei precedente t-1.
I t / t 1 
yt 1
Proprietăţi I k /1
k
 I k / k 1
I
t 2
t / t 1  I k /1 I k 1/1
Indicatorii relativi (2)
c) Ritmurile cu bază fixă

Rt /1  It /1  1[00]
Reprezintă ratele (ritmurile de modificare) asociate indicilor cu bază fixă.

d) Ritmurile cu bază mobilă sau în lanţ

Reprezintă ratele (ritmurile de modificare) asociate indicilor cu bază mobilă


sau în lanţ.

Rt / t 1  I t / t 1  1[00]
Indicatorii medii (1)
a) Nivelul mediu al seriei
Reprezintă valoarea medie a indicatorului sau fenomenului
corespunzătoare întregului orizont de timp analizat.

Pentru serii de flux (interval) Pentru serii de momente


folosim media aritmetică (stoc) folosim media
cronologică

y 
y t
y1
 y2  y3  ...  yn  2  yn 1  yn

n y 2 2
n 1
b) Modificarea medie absolută
n Reprezintă media aritmetică a modificărilor absolute cu bază în lanţ.

  n /1 yn  y1
t / t 1
 
t 2

n 1 n 1 n 1
Indicatorii medii (2)
c) Indicele mediu de dinamică

Reprezintă media geometrică a indicilor cu bază în lanţ.

n yn
I  n 1  I t / t 1  n 1 I n /1  n 1
t 2 y1
d) Ritmul mediu
Reprezintă rata (ritmul) asociat indicelui mediu de
dinamică.
R  I  1[00]
Componentele seriei cronologice

 Trendul sau tendinţa ( ŷt ) 70


65
60
55

 Componenta ciclică (C) 50


45
40

Componenta sezonieră (S)


35

 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Factorii aleatori (întâmplători) (ε)

Model aditiv Model multiplicativ

yt  yˆ t  C  S   yt  yˆ t  C  S  
Metode de estimare a trendului (ajustarea
SC)

 Metode mecanice
a) Metoda sporului/ reducerii medii
b) Metoda indicelui mediu
c) Metoda mediilor mobile (MMM)

 Metode analitice
Presupun aplicarea metodei regresiei în cazul SC. yt  f (t )  
•liniar
•polinomiale
•logistic
•autoregresive etc.
Metoda sporului/ reducerii medii

 Se aplică atunci când între termenii seriei există o


tendinţă de progresie aritmetică.

 Practic, se studiază modificările absolute cu bază în


lanţ (Δt/t-1) şi dacă se constată valori aproximativ
egale se alege această metodă.

Formula de ajustare:

yˆ t  y1   (t  1), t  1, n
Metoda indicelui mediu

 Se aplică atunci când între termenii seriei există o


tendinţă de progresie geometrică.

 Practic, se studiază indicii sau ritmurile cu bază în


lanţ (It/t-1 sau Rt/t-1) şi dacă se constată valori
aproximativ egale se alege această metodă.

Formula de ajustare:
t 1
yˆ t  y1  I , t  1, n

S-ar putea să vă placă și