Sunteți pe pagina 1din 26

Conservarea biodiversitatii

Seminar I: Arii protejate

Sanziana Micu
Ariile protejate din Romania:

a) de interes national
- 53 rezervatii stiintifice (concentrate in zonele izolate din Delta Dunarii si
Occidentali, ex: Padurea Letea, Vama Veche-2 Mai, sectoare din pesterile
Muierii, Dambovicioara)
-13 parcuri nationale (mai ales in spatiul montan: Parcul National Retezat
Piatra Craiului, Muntii Rodnei, Muntii Cernei)
-227 monumente ale naturii (ex: Vulcanii noroiosi, Sfinxul din Muntii Buce
-634 rezervatii naturale (Poiana Stampei, Lacul Sf. Ana)
-14 parcuri naturale (Vanatori-Neamt, Portile de Fier, Insula mica a Brailei

b) de interes international
- Rezervatii ale biosferei (Delta Dunarii, Parcul National Muntii Retezat)
- 5 zone umede de interes international (Delta Dunarii, Lacul Techirghiol,
Mica a Brailei, Complexul piscicol Dumbravita, Lunca Muresului Inferior)
- un sit natural de patrimoniu natural universal (Delta Dunarii)
Ce este Natura 2000 ?

Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea


patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene.

Natura 2000 este o reea ecologic de arii naturale protejate


format din:

- arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation) -


constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992
privind
Conservarea Habitatelor Naturale i a Faunei i Florei Slbatice) i

- arii de protecie special avifaunistic (Special Protected


Areas)
constituite conform Directivei Psri (Directiva 79/409 din 1979
referitoare la conservarea psrilor slbatice).

ce are scopul s menin ntr-o stare de conservare favorabil o


selecie a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate n
Anexa I a Directivei Habitate) i specii ale Europei (enumerate
n Anexa II a Directivei Habitate i n Anexa I a Directivei
Psri).
Natura 2000 i Romnia

Pe teritoriul Uniunii Europene au fost identificate 9 regiuni


biogeografice.

Romnia este ara pe teritoriul creia se gsesc cele mai multe


regiuni biogeografice, n numr de 5 (alpin, continental, panonic,
stepic i pontic).

Siturile Natura 2000 propuse de rile membre UE totalizeaz 18%


din suprafaa UE. Romnia, prin valoarea ridicat a biodiversitii pe
care o are va aduce o contribuiie important la Reeaua Ecologic
European.
SPA-uri avizate CMN din judeul Constana
Nr. Denumire sit de Localizare
crt. tip SPA
1. Aliman - Adamclisi Jud. Constana Com. Aliman, Adamclisi, Ion
Corvin, Deleni, Rasova, Petera
2. Allah Bair - Jud. Constana Com. Crucea, Topalu, Silitea,
Capidava Seimeni; Jud. Ialomia

3. Balta Vederoasa Jud. Constana Com. Aliman, Rasova

4. Canaralele de la Jud. Constana Ora Hrova, Com. Ghindreti;


Hrova Jud. Ialomia

5. Cheile Dobrogei Jud. Constana Com. Mihail Koglniceanu,


Trguor, Grdina, Pantelimon, Cogealac,
Fntnele
6. Delta Dunrii i Jud. Tulcea, Constana Com. Corbu, Mihai
Complexul Razim - Viteazu, Scele, Cogealac, Istria
Sinoe
7. Dunre - Ostroave Jud. Constana Ora Cernavod, Com. Ostrov,
Lipnia, Oltina, Aliman, Rasova, Ion Corvin; Jud.
Clrai
8. Dunrea Veche Jud. Brila, Constana Ora Hrova, Com.
Braul Mcin Ciobanu, Grliciu

9. Lacul Dunreni Jud. Constana Com Aliman, Ion Corvin


Jud. Constana Com. Oltina, Lipnia
Nr. Denumire sit de tip Localizare
crt. SPA validate
1. Bneasa Canaraua Jud. Constana Ora Bneasa, Com.
Fetii Oltina, Lipnia
2. Dumbrveni Jud. Constana Com. Dumbrveni, Deleni
3. Lacul Bugeac Jud. Constana Com. Ostrov
4. Lacul Techirghiol Jud. Constana Ora Techirghiol, Eforie,
Com. Topraisar, Tuzla
5. Lacurile Taaul - Corbu Jud. Constana Ora Nvodari,
Com. Mihail Koglniceanu, Corbu
6. Pdurea Hagieni Jud. Constana Com. Limanu
7 Stepa Saraiu - Horea Jud. Constana Com. Horia, Vulturu,
Saraiu, Grliciu
8. Marea Neagr - se ncadreaz n bioregiunea pontic
SCI-uri validate Grup Natura 2000 din
judeul
Nr. Constana
Denumire sit de tip Localizare
crt SCI validate
.
1. Canaralele Dunrii Jud. Constana - Orae: Hrova,
Cernavod, Com. Aliman, Crucea,
Ghindreti, Horia, Ion Corvin, Lipnia,
Oltina, Ostrov, Rasova, Seimeni, Topalu
2. Zona marin de la - se ncadreaz n bioregiunea pontic
Capul Tuzla
3. Pdurea Hagieni Jud. Constana Mun. Mangalia, Ora
Cotul Vii Negru Vod, Com. Limanu, Albeti,
Pecineaga
4. Recifii Jurasici Cheia Jud. Constana - Com.Grdina, Mihail
Koglniceanu, Pantelimon, Trguor,
Cogealac
5. Vama Veche - 2 Mai - se ncadreaz n bioregiunea pontic
6. Dumbrveni - Valea Jud. Constana - Com. Aliman, Adamclisi,
Urluia Lacul Cobadin, Chirnogeni, Deleni, Dumbrveni,
Vederoasa Dobromir, Independena, Ion Corvin,
Rasova
Nr. Denumire sit de tip Localizare
crt SCI validate
.
9. Mlatina Hergheliei - Obanul Jud. Constana - Mun. Mangalia
Mare i Petera Movilei
10. Pdurea Esechioi - Lacul Jud. Constana - Com. Lipnia, Ostrov
Bugeac
11. Fntnia Murfatlar Jud. Constana - Ora Basarabi
12 Pdurea i Valea Canaraua Jud. Constana - Ora Bneasa, Com.
. Fetii - Iortmac Aliman, Dobromir, Ion Corvin, Lipnia,
Oltina
13. Dealul Alah Bair Jud. Constana Com. Crucea
14. Plaja submers Eforie Nord - se ncadreaz n bioregiunea pontic
-Eforie Sud

15. Braul Mcin Jud. Constana Ora Hrova, Com.


Ciobanu, Grliciu; Jud. Tulcea, Brila
16. Delta Dunrii Jud. Constana Com. Corbu, Scele,
Istria, Mihai Viteazu; Jud. Tulcea
17. Delta Dunrii zona marin - se ncadreaz n bioregiunea pontic
P oten iale surse de finan are
pentru Natura 2000

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

(FEADR);

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala / ( FEDR);

Fondurile structurale (Fondul European Social (FES);

Fondul European pentru Pescuit (FEP);

Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+);

Fondul pentru coeziune.


Elaborarea unui plan de
management pentru o arie
protejata

-Studiu de caz-
Rezervatia de dune marine de la
Agigea
CUPRINS
CAP. I DATE GENERALE PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
1.1 Descrierea propunerii planului de management
1.2 Scopul si categoria de arie protejata
1.3 Bazele legale
1.4 Infiintare si functionare
CAP. II PROCESUL DE ELABORARE SI APROBARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
2.1 Elaborarea planului de management
2.2 Aprobare si revizuire
2.3 Proceduri de modificare a planului de management
2.4 Planul de implementare a planului de management
CAP. III DESCRIEREA REZERVATIEI
3.1 Localizare
3.2 Acces
3.3 Resurse de management si infrastructura
3.4 Descrierea cadrului fizico-geografic
3.5 Descrierea mediului biotic
CAP. IV PLANURILE OPERATIONALE DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
CAP. V PROGRAMUL DE MONITORIZAREA A IMPLEMENTARII PLANULUI DE
MANAGEMENT
CAP. VI SCOPUL SI PRINCIPALELE OBIECTIVE DE MANAGEMENT AL REZERVATIEI DE

PLANTE DE DUNE MARINE DE LA AGIGEA


CAP. VII LISTA PARTICIPANTILOR LA ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
CAP. VIII BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1.3 Bazele legale
Elaborarea Planului de management se desfasoara in
conformitate cu prevederile Legii nr.462/2001.

1.4 Infiintare si functionare


Infiintare
1939, in urma Hotararii Biroului Stiintific al Comisiei Flora
Romaniei, decizie publicata in Jurnalul Consiliului de Ministri nr.
142
Functionare
Legea nr.5/ 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national-Sectiunea a III-a-zone protejate,
Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,
Legea nr. 345/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice,
Ordin nr. 494/2005 privind aprobarea procedurilor de incredintare a
administrarii si de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate,
Conventia de custodie nr. 11, guvernata de prevederile Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001.
CAP. III DESCRIEREA
REZERVATIEI

Coordonatele geografice

NV: 44o 05 28 lat. N si 28 o38 37 long. E


NE: 44o 05 19 lat. N si 28o 38 51 long. E
SE: 44o 05 68 lat. N si 28o 38 31 long. E
SV: 44o 05 21 lat. N si 28o 38 38 long. E
3.5 Descrierea mediului biotic
Vegetatia este constituita in cea mai mare parte din trei fitocenoze
dominante:
- de Ephedra distachya
- de Alyssum borzeanum
- de Carex ligerica
Fauna din rezervatie este reprezentata de:
specii de moluste: Helicella obvia, Campylea planospira,
Cepaea vindabonensis, Helix pomatia, Zebrina varniensis
insecte: Myrmeleon formicarius,
reptile: soparla de nisip, Lacerta agilis
euxinica, Coluber jugularis, Coronilla austriaca, testoasa de
nisip, specie ocrotita de lege, Testudo graeca ibera, traieste
si se inmulteste pe aceste dune,
pasari: Paser hispaniolensis, Turdus
merula, Oriolus oriolus, Asio otus.
Obiectiv Actiuni Note
Nr. corelate
Crt.
1 Monitorizarea starii resurselor naturale A1, A2, A3 Rapoarte, harti
2 Permanentizarea colectarii informatiilor A2, B3 Rapoarte
3 Stabilirea unei retele de monitorizare a A3, A7 Rapoarte
procedurilor
4 Monitorizarea anuala si evaluarea starii A2, A3 Rapoarte anuale
speciilor endemice si caracteristice
rezervatiei
5 Evaluarea anuala a impactului ecologic pe A5, A6 Rapoarte
care il au activitatile din zona
6 Stabilirea si aducerea la zi a bazei de date in A1, A2, A3, Baza de date
stransa corelatie cu GIS E4
7 Realizarea de rapoarte anuale privind A1, A2, A3 Rapoarte
monitoringul ecologic al rezervatiei
8 Sprijinirea atitudinii si comportamentului B4, B5, B6 Rapoarte, observatii
vizitatorilor de catre custozi
9 Monitorizarea anuala a vizitatorilor pentru B2, B4, B6 Rapoarte
oferirea informatiilor necesare
10 Evaluarea gradului de constientizare a D2, D3, D4 Teste, observatii
aspectelor ecologice de catre grupurile
scolare si universitare in perioada derularii
programelor educationale

11 Colectarea de date si urmarirea impactului a D5, D6, D8 rapoarte


diferite activitati la care participa
comunitatea locala
12 Urmarirea colaborarii cu reprezentantii C1, C2
comunitatii locale in vederea monitorizarii
starii rezervatiei
13 Monitorizarea finalizarii planurilor de lucru A3, E7, E8 Rapoarte
14 Monitorizarea materialelor si documentelor B2, B3, D1, Arhivele univesritatii
publicate din rezervatie D2, D3, si rezervatiei
D4
15 Pastrarea unei arhive a rezervatiei in incinta B2, B3, D1, Arhivele rezervatiei
Statiunii Biologice Marine D2, D3,
D4
16 Realizarea unui raft cu studii si publicatii din A2, B7, D1, Biblioteca
rezervatie in incinta bibliotecii Statiunii D8
17 Monitorizarea activitatilor de colaborare cu A5, C1, C2, Contracte, rapoarte
posibili parteneri stiintifici sau de finantare D5, D9,
D11
18 Indosarierea propunerilor de proiecte si a C1, E6, E7 Arhiva rezervatiei
rezultatelor acestora
19 Pastrarea evidentelor legate de trainingurile B5 Arhiva rezervatiei
custozilor
20 Revizuirea anuala a realizarilor planului de E7 Plan anual de lucru
management si implementarea actiunilor
prevazute
21 Evaluarea finala a planului de management la E7 Plan anual, rapoarte,
sfarsitul celor cinci ani si realizarea unui analize
nou plan
CAP. VI SCOPUL SI PRINCIPALELE OBIECTIVE DE MANAGEMENT AL REZERVATIEI
DE PLANTE DE DUNE MARINE DE LA AGIGEA

Scopul activitatii de management a administratiei Rezervatiei de


plante marine de dune de la Agigea este conservarea si ocrotirea acestui
ecosistem de dune unic in Europa, a plantelor caracteristice si endemice care
ocupa acest spatiu.

Obiectivele planului de management al rezervatiei sunt:


Mentinerea biodiversitatii caracteristice dunelor marine si conservarea starii
fitocenozelor din rezervatie;
Eliminarea plantelor ruderale si esentelor lemnoase care au invadat rezervatia;
Constientizarea si sprijinirea comunitatii locale in vederea conservarii
patrimoniului natural;
Restabilirea conditiilor de mediu (macar partial) caracteristice unor dune
marine (prin inlocuirea gardului de prefabricate cu un gard metalic cu zabrele);
Extinderea cercetarilor privind cunoasterea speciilor de plante si de animale din
rezervatie;
Atragerea turistilor in vizitarea rezervatiei si realizarea unor itinerarea care sa
cuprinda si alte obiective turistice;
Asigurararea bazei de lucru necesare studentilor si cercetarilor interesati de
starea acestei arii protejate;
Implicarea publicului si comunitatii locale in conservarea valorilor rezervatiei
prin programe de educatie ecologica