Sunteți pe pagina 1din 8

Garantia de participare

Eventual risc comportament necorespunzator al


OE pana la incheierea contractului;
IN ORIGINAL!
Cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a
ofertelor!
Cuantumul garantiei de participare: max 2%
valoare estimata contract
Valabilitate: cel putin valabilitatea minima a
ofertei (de stabilit data limita)
Retinere:
daca retrage oferta,
nu constituie garantia de buna executie,
nu semneaza contractul !
Garantia de participare
EXCEPTII: (HG 866/5 dec.2016)
In cazul atribuirii contractelor cu
Ve < 25.000.000 euro,
euro valoarea garaniei
de participare nu poate depi 1% din Ve.
La procedurile de achiziii online, a fost
eliminat obligaia OE de a prezenta n
original instrumentul de garantare prin
care a fost constituit garania de
participare.
Garantia de participare
AC are obligaia de a solicita ofertanilor
constituirea garaniei de participare, atunci
cnd se prevede obligativitatea publicrii
unui anun de participare.

Restituire:

ofertantilor castigatori 3 zile lucratoare de la


depunerea garantiei de buna executie

ofertantilor necastigatori, dupa semnarea


contractului/cel mult 3 zile lucratoare la solicitare
Garantia de participare
Modalitati de constituire:
constituire
virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate
bancar sau de o societate de asigurri, care se
prezint in original, in cuantumul si pentru
perioada solicitata;

garantia trebuie sa fie irevocabila

ordin de plata sau fila CEC (confirmata de banca)

bani cash la casierie < 5.000lei ( prin DA)


Eventualele neconcordante cu privire la
ndeplinirea conditiilor de forma ale garaniei de
participare, inclusiv cele privind cuantumul si
valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de
evaluare cu ofertantii n maximum 3 zile
lucratoare de la data-limita de depunere a
ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila
HG 395/2016 Art132 alin ( 3 )
Garantia de buna executie
Se constituie de ctre contractant n scopul
asigurrii AC de ndeplinirea cantitativ,
calitativ si n perioada convenit a contractului,
in 5 zile lucratoare de la semnare cntract

AC are obligatia de a stabili n DA modalitatea de


constituire a garantiei de buna executie, precum
si cuantumul acesteia, max. 10% din pretul
contractului, fr TVA.

De regul, garantia de bun executie se constituie


printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancar sau de o
societate de asigurri (anex la contract)
Pentru valori mici se accepta depunere la casierie<
5.000 lei
Garantia de buna executie

In cazul n care contractantul nu isi ndeplineste


obligatiile asumate prin contract, AC are dreptul
de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricnd pe parcursul ndeplinirii
contractului, n limita prejudiciului creat.
AC are obligatia de a elibera/restitui garantia de
buna executie n cel mult 14 zile de la data
ndeplinirii de ctre contractant a obligatiilor
asumate prin contractul respectiv, dac nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
Garantia de buna executie
n cazul contractelor de lucrri, AC are
obligatia de a elibera/restitui garantia de
buna executie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garantiei, n termen de
14 zile de la data ncheierii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrrilor,
lucrrilor dac nu
a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la


expirarea perioadei de garantie a lucrrilor
executate, pe baza procesului-verbal de
receptie finala.
finala