Sunteți pe pagina 1din 3

OFERTA ASIGURARI DE GARANTII

Prin adoptarea HG nr. 834/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, au fost instituite obligatia autoritatilor contractante de a accepta constituirea si respectiv dreptul operatorilor economici de a constitui atat garantia de participare, cat si garantia de buna executie prin orice instrument de garantare emis, n conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, asa cum rezulta din prevederile art. 86 si cele ale art. 90 din hotararea anterior mentionata. AVANTAJELE UTILIZARII UNEI ASIGURARI DE GARANTIE Se evita blocarea banilor in depozite colaterale; Are costuri reduse fata de scrisoarea de garantie bancara; Sunt similare scrisorilor de garantie bancara; Se emit mult mai repede decat scrisorile de garantie bancara; Sunt acceptate de catre Autoritatile Contractante; Ofera posibilitatea datorita disponibilitatilor banesti de participare la mai multe licitatii; Se evita executarea abuziva a garantiei. Aveti posibilitatea deblocarii sumelor retinute in conturile deschise la dispozitia Autoritatilor Contractante; Negociem cu societatile de asigurari cele mai mici preturi si cele mai avantajoase conditii de asigurare; Va stam la dispozitie pentru calcul estimativ al primelor de asigurare, dar si cu alte informatii despre asigurarile de garantii.

DESPRE ASIGURARILE DE GARANTII Asigurarile de garantii fac parte din categoria instrumentelor de garantare eligibile, prevazute, reprezentand alternativa mult mai economica, mai rapida si convenabila decat scrisoarea de garantie bancara.

Garantia de participare
Denumita si Bid Bond. Asigurat societatea (asocierea intre societati) care participa la procedura de achizitie publica Beneficiar Autoritatea Contractanta Perioada asigurata max. 6 luni Prima de asigurare plata unica si anticipata Garantie colaterala Fila CEC sau Bilet la ordit avalizat de catre administrator Prin aceasta asigurare, asiguratorul garanteaza beneficiarului indeplinirea in bune conditiuni a obligatiilor asumate de asigurat in vederea participarii la achizitiile publice de lucrari, prestari de servicii sau furnizare de servicii. Aceasta acoperire se activeaza si ofera protectie beneficiarului garantiei in oricare din urmatoarele conditii: a) ofertantul i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul nu a constituit garania de bunexecuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei; d) ofertantul se afla in situatia prevazuta de art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare intocmirii unei asigurari de participare la licitatii Cerere chestionar; Documente financiare: bilanturile aferente ultimilor 3 ani; Fisa de date. Legislatia ce sta la baza emiterii garantiei de participare la licitatie: Art. 86. HG 925/2006 (1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. (2) Garantia trebuie sa fie irevocabila. (3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. (4) Autoritatea contractanta nu are dreptul: a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire; b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari; c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.

Garantia de buna executie


Denumita si Performance Bond. Asigurat societatea (asocierea intre societati) care participa la procedura de achizitie publica Beneficiar Autoritatea Contractanta Perioada asigurata max. 60 luni Prima de asigurare plata unica si anticipata Garantie colaterala Fila CEC sau Bilet la ordit avalizat de catre administrator

Aceasta garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de Asigurat si Asigurator privind plata in favoarea Beneficiarului (Achizitorului) a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv obligatiile garantate. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Constructorul/Prestatorul/Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, dar numai dupa ce a notificat Asiguratul cu privire la obligatiile care nu au fost respectate, inainte de emiterea pretentiei. Documentele necesare intocmirii unei asigurari de participare la licitatii Cerere chestionar; Documente financiare: bilanturile aferente ultimilor 3 ani; Contract si anexe; Anexa la oferta; Grafic de executie. Legislatia ce sta la baza emiterii garantiei de buna executie: Art. 90. HG 925/2006 (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica n mod corespunzator

Garantia de returnare a avansului


Denumita si Advance Payment Bond. Asigurat societatea (asocierea intre societati) care participa la procedura de achizitie publica Beneficiar Autoritatea Contractanta Perioada asigurata max. 60 luni Prima de asigurare plata unica si anticipata Garantie colaterala Fila CEC sau Bilet la ordit avalizat de catre administrator Asigurarea de garantie pentru returnarea avansului garanteaza Beneficiarului rambursarea sumei platite ca si avans Asiguratului in cazul in care acesta nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat. Valoarea garantiei pentru returnarea avansului se reduce automat cu valoarea prestatiilor / lucrarilor executate de Contractor conform procentului de deducere convenit la semnarea contrctului de achizitie publica. Avansul acordat este, potrivit legii de maxim 30% din valoarea contractului, la care se adauga TVA. Polita de asigurare trebuie sa acopere urmatoarele valori: Valoarea avansului acordat; TVA-ul aferent avansului; Prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul nendeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului. Documentele necesare intocmirii unei asigurari de participare la licitatii Cerere chestionar; Documente financiare: bilanturile aferente ultimilor 3 ani; Contract si anexe; Anexa la oferta; Grafic de plati. Pentru informaii suplimentare v stm la dispoziie. Cu deosebita stima, Eusebiu IONESCU ASICONS BROKER DE ASIGURARE Web: www.asicons.ro Email: eusebiu.ionescu@asicons.ro Tel: 0760 302 069 (Vodafone)