Sunteți pe pagina 1din 13

DREPTURILE OMULUI

Bucataru Isabel-Elena
SO- anul III
CURPINS
 Ce sunt drepturile;
 Documente;

 Caracteristici;

 Categorii de drepturi;

 Clasificarea drepturilor;

 Exemple de drepturi;

 Drepturile copilului;

 Studiu de caz;

 Exercitii;

 Feedback.
CE SUNT DREPTURILE?

 DREPT (lat directus): ceva ce poate fi revendicat de


titularul său; libertăţi, privilegii, pretenţii

 DREPTURILE OMULUI: reprezintă aspiraţia omenirii


spre o viaţă în care demnitatea fiecăruia este respectată.
DOCUMENTELE IN CARE SUNT PROCLAMATE
DREPTURILE OMULUUI

 Magna Charta Libertatum (1215)


 Declaraţia Drepturilor ( Anglia 1689 )

 Declaraţia de Independenţă ( S.U.A.1776 )

 Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului ( Franţa 1789 )

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ( O.N.U.1948 )


CARACTERISTICILE DREPTURILOR OMULUI
 Inalienabile- nimeni nu le poate pierde, deşi în unele
situaţii ele pot fi restricţionate;

 Indivizibile interdependente, interelaţionale- nu pot fi


abordate izolat unele de celelalte;

 Universale- se aplică in mod egal pentru toate


persoanele.
CATEGORII DE DREPTURI

 Drepturi civile si politice generale


 Drepturile popoarelor si solidaritatea

 Drepturi economice, sociale si culturale

 Drepturile persoanelor vulnerabile


CLASIFICAREA DREPTURILOR

DREPTURI POZITIVE DREPTURI NEGATIVE


(nu pot fi garantate şi (pot fi garantate şi respectate
respectate în absenţa în condiţiile în care statul
intervenţiei statului) intervine cât mai puţin)

Drepturile economice Drepturile civile


Drepturile sociale Drepturile politice
Drepturile culturale
EXEMPLE DE DREPTURI
 Dreptul la munca
 Dreptul la libertate

 Dreptul la educatie

 Dreptul la sanatate

 Drepturile copilului
DREPTURILE COPILULUI
Prezentare Prezi legata de drepturile copilului.
STUDIU DE CAZ
 Ce s-a întâmplat:
Un elev a fost certat, în şcoală, de tatăl unui alt elev, un
coleg de clasă cu care a avut un conflict (acesta se plânsese
părinţilor lui).
 Cum s-a simțit în situația respectivă:
Lipsit de apărare
 Cui a semnalat:
Dirigintei, părinţilor
 Sprijinul primit:
S-a discutat în şedinţă cu părinţii (la care au participat şi elevii)
modul în care părinţii pot interveni în rezolvarea conflictelor
dintre copii, în şcoală (s-a discutat despre faptul că părinţii nu
trebuie să-şi facă singuri dreptate)
EXERCITII
1. Potriveste cuvintele cu drepturile corespunzătoare:

2. Completeaza spatiile libere:

2
FEEDBACK
Completeaza chestionarul
pentru a evalua aceasta
lectie.