Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de chimie aplicata si stiinta materialelor

LICHIDE IONICE IN SINTEZA


ORGANICA

Ioana-Gabriela Puscasu
Master Ingineria Mediului, anul II
Ce este un lichid ionic?
• Orice sare deasupra punctului său de topire
• Din punct de vedere tehnic, toate sărurile topite, cum ar fi NaCI
(MP = 800 ° C), sunt lichide ionice
• Evident, nu este practic pentru sinteza organică
Definitii din literatura:
• “Termenul de lichid ionic implică un material care este fluid la (sau aproape de)
temperatura ambiantă, este incolor, are o vâscozitate scăzută și este ușor
manipulat. “
• “Lichidele ionice la temperatura camerei sunt în general săruri ale cationilor
organici, de ex. tetraalchilamoniu, tetraalchilfosfoniu, cationi N-alchilpiridiniu,
1,3-dialchimidazoliu și trialchilsulfoniu.”
• - "Definiția cea mai de bază a lichidului ionic la temperatura camerei: este o sare
care are un punct de topire la s
• “Lichidul ionic este o sare cu o temperatură de topire sub punctul de fierbere al
apeiau aproape de temperatura camerei".
• “ Sare de cationi organici care are un punct de topire aproape de temperatura
ambianta (până la ~ 100oC) “
Sinonime pentru Lichide ionice:
• Lichid ionic la temperatura camerei;
• Sare topită
• Sare topită la temperatura camerei
• Sare topită la temperature mediului ambiant
• Lichidul ionic specific sarcinii (TSIL)
• Sare organică lichidă
• Sare lichefiata
• Solvent neoteric
Un scurt istoric al lichidelor ionice
• 1800 - Așa-numitul "ulei roșu" format în timpul reacțiilor Friedel-Crafts - Identificat ca un presupus intermediar numit
complex sigma
• Inceputul anilor 1900 - Nitrații de alchilamoniu găsiți a fi lichizi la temperatura camerei
- Nitratul de etil amoniu (1914) are o temperatură de topire de 12 ° C
- Folosit ca propulsori lichizi pentru arme navale
• 1960-prezent - Academia Forțelor Aeriene este intr-un efort continuu de cercetare pentru lichidele ionice pentru bateriile
termice
- Bateriile termice au electrolit de sare topit (LiCl-KCl)
- atinge temperaturi între 375-550oC
• Începerea erei moderne a lichidelor ionice a început cu descoperirea amestecului de clorură de 1-butilpiridiniu-clorură de
aluminiu
- Punct de topire = 40 ° C, cation de butilpiridiniu ușor redus
• 1970 - Metoda rapidă de calcul (1 săptămână) pentru prezicerea proprietăților electrochimice ale sărurilor de amoniu
- Imidazolul teoretizat pentru a fi un candidat excelent (adevărat experimental)
- Cationul imidazolic mai stabil la reducere, punctul de topire sub temperatura camerei
• Începutul anilor 1990 - Prezent (și viitor..)
- anioni exotici, cationi funcționali, anioni funcționali, cationi / anioni chirali,
- Posibilități nelimitate de noi săruri ionice pentru a umple fiecare nișă a chimiei
Proprietati
• Neinflamabil
• Presiune de vapori neglijabilă
• Stabilitate termică / chimică / electrochimică ridicată
• Solvabilitate
• Gama largă de lichide (intervalul de temperatură între topire și punctul de fierbere al
unui lichid)
• Reciclabilitate ușoară
• Foarte polar
• Miscibilitate compatibilă cu apă sau solvenți organici
• În general, nu se coordonează cu metalele, enzimele
• Poate fi depozitat mult timp fără descompunere
• Lichidele ionice chirale pot controla stereoselectivitatea
Proprietati
• Stabilitate / Descompunere termică
- Cationul de imidazol este stabil la o temperatură mai mare de 300 ° C
- Descompunerea: scindarea legăturii C-N între azotul imidazol și lantul alchil
- Anionul joacă un rol- mai puțin nucleofil - stabilitate mai mare
• Densitate
- Cel mai puțin afectat de variațiile de temperatură sau de impurități
- Toate sunt mai mari decât 1 pentru cationul de imidazol
- Lungimea lanțului alchilic - densitatea mai mică
- Creșterea conținutului de halogen - densitate mai mare
• Vascozitate
- Chiar și cele mai puțin vâscoase lichide ionice camerei sunt destul de vâscoase comparativ
cu solvenții convenționali
- Foarte sensibil la temperaturi și impurități
- lanț alchil scurt / lanț alchilat funcțional - vâscozitate mai mică
- Lanț alchilic mai lung - forțele van der Waals au crescut - a crescut energia necesară
pentru mișcare moleculară
Aplicatii
• Medii de stocare pentru gaze toxice
• Lubrifianți
• Aditivi de performanță în pigmenți
• Propulsoare
• Chimie organica
-Hidrogenarea - Condensarea Knoevenagel
-Hidroformilarea - Anularea Robinson
-Hidrocarboxilare - Dihidroxilare
-Cuplarea transversală (Heck, Suzuki, Negishi, Stille) - Oxidarea alcoolului
-Înlocuirea alilică - Reacția Friedlander
-Alchilarea Friedel-Crafts - Nitratarea fenolilor
-Protecție diol / carbonil - Bromarea aromelor / alchinelor
-Epoxidare / deschidere de epoxid - Rezoluție cinetică
-Cianosilarea aldehidelor - Solvent chiral pentru sinteza asimetrică
-Esterificarea