Sunteți pe pagina 1din 17

 Sejurul se va desfăşura în perioada lunii iulie 2019 (18-21 iulie);

 Sejurul se va face pentru un grup de 20-25 de persoane cu vârste cuprinse


între 35-45 ani;

 Grupul cuprinde turişti atât din Germania, Austria cât şi din Ungaria;

 Turiştii vin în croazieră pe Dunăre până în Portul Galaţi, unde sunt preluaţi
de către Agenţia GuvyTour şi transportaţi până la Pensiunea Restaurant
Hanul Vânătorului din localitatea Vânători (acolo unde vor fi cazaţi pe toată
perioada sejurului).

 Turiştii vor avea la dispoziţia lor 3 ghizi bine pregătiţi pentru a le oferi un
sejur plăcut. (Germană, Austriacă, Maghiară)

 Sejurul este all inclusive cu un preţ fix de 450 €/persoană.

 Turiştilor le vor fi oferite broşuri şi pliante informative ale obiectivelor


turistice.

 Suvenirurile şi obiectele de artizanat din cadrul obiectivelor turistice vor fi


suportate contra cost de către turişti.
Capacitate totală: 30 locuri în 18 camere
Adresa : Galaţi, Com. Vânători, Str.Albatrosului nr.
6, jud. Galaţi
• Cazarea ;
• Transportul ;
• Micul dejun, prânzul şi cina;
• Preţul intrărilor la obiectivele turistice;
• Broşuri, pliante;
• Wi-fi (gratuit);
• Programe artistice;
(Joi -18 iulie)

17:30~17:50 Debarcarea turiştilor în Portul Galaţi.

18:00 Îmbarcarea turiştilor în small bus- ul, pus la dispoziţie


de către Agenţia GuvyTour.
18:30~18:35 Ajungem la Hanul Vânătorului. Unde turiştii sunt
întâmpinaţi cu pâine şi sare, platouri tradiţionale, vin şi
ţuică.
18:40~19:00 Cazarea turiştilor.

20:00-22:00 Cina.
(Vineri –
19 iulie)

08:30 – 10:00 Micul dejun


10:30 Îmbarcarea în mijlocul de transport pus la dispoziţie (
small bus)

11:00 Farmacia Ţinc, Clădirea sediului a Casei Colecţiilor 11:40


Galaţi

11:45 Muzeul de artă vizuală 12:25

12:35 Biserica Precista 13:05

13:20 Pranzul ( Turn) 15:20~ 15:30

15:35 Grădina Botanică 17:40

18:00 Reîntoarcerea către Hanul Vânătorului


20:00 Cina. ( Petrecerea) 00:00
• Pentru întreţinerea atmosferei, vom apela cu încredere la o formaţia ce va
cânta muzică populară specifică zonei noastre (şi nu numai). De jocurile
tradiţionale se va ocupa Ansamblul Ciobănaşul care va susţine un moment
artistic, îmbrăcaţi în port tradiţional românesc.
• Spre sfârşitul serii va avea loc o tombolă unde vor participa turiştii, pentru
caştigarea unei ii cu motive tradiţionale. Aceştia trebuie să danseze alături
de Ansamblul Ciobănaşul, iar cel care dansează cel mai bine pe muzica
populară, va fi desemnat câştigător de către un membru al ansamblului.
(Sâmbătă –
20 iulie)

08:30- 10:00 Micul dejun

10:30 Îmbarcarea în mijlocul de transport pus la dispoziţie (


small bus)

11:00 Combinatul siderurgic Galaţi 13:00

13:20 Prânzul ( Blue Aqua – aflat pe faleza superioară a 15:30~16:00


Dunării)

16:10 Casa Cuza Vodă 16:40

16:50 Muzeul de istorie “Paul Păltănea” 17:20

17:40~18:00 Reîntoarcerea către Hanul Vânătorului

19:00-22:00 Cina
( Duminică-
21 iulie)

08:30- 10:00 Micul dejun

10:30 Îmbarcarea în mijlocul de transport pus la dispoziţie (


small bus)

10:50 Grădina zoologică 11:50~12:00

12:15 Herghelia de cai Tuluceşti ( unde cei doritori vor putea 13:30
călări, oferinduli-se echipamentul special pentru călărit)
13:40 Prânzul (Pensiunea Pescarul din Tuluceşti, care se află 15:40~16:00
aproape de râul Prut)
16:40 Casa Rurală Ioan Avram Dunăreanu (Suhurlui) 17:20

17:50 Muzeu Satului (Şiviţa) 18:20

18:30 Reîntoarcerea către Hanul Vânătorului

19:00-22:00 Cina
(Luni-
22 iulie)

08:30-10:00 Micul dejun

11:00 Îmbarcarea în mijlocul de transport pus la dispoziţie ( small bus)

11:40~11:45 Sosire în port şi îmbarcarea în vasul de croazieră.


Factori politici Factori economici Factori sociali Factori tehnologici

Libera circulaţie a Veniturile Timpul liber. Calitatea


persoanelor în potenţialilor clienţi. infrastructurii şi a
interiorul Uniunii mijloacelor de
Europene. transport.

Poziţia geografică Oferta turistică. Evoluţia numerică a Dotările existente în


(la hotar cu populaţiei şi unităţile hoteliere,
Republica Moldova, modificarea de alimentaţie,
foarte aproape cu structurii pe vârste. sportive, de
Ucraina) agrement.
favorizează turismul
de tranzit.
Securitatea regiunii Preţurile şi tarifele Apetenţa pentru
şi apropierea unor produselor turistice. cultură şi dorinţa
zone de conflict. pentru cunoaştere.
Puncte Forte Puncte Slabe Oportunităţi Ameninţări
Existenţa unor obiective de Multe dintre monumentele Valorificarea turistică a vestigiilor Degradarea continuă a obiectivelor
patrimoniu cultural şi istoric de istorice din municipiu se află într- istorice din zona Galalaţi, de patrimoniu în lipsa investiţiilor.
interes naţional ( lăcaşuri de cult, o stare avansată de degradare şi monumentele arhitectonice,
clădiri monument, vestigii nu sunt valorificate corespunzător casele memoriale, lăcaşurile de
romane ect.) în scop turistic. cult etc.
Existenţa unor resurse Salarii mici ale personalului Creşterea salariilor în situaţia Migraţia cadrelor din instituţiile de
specializate în cadrul instituţiilor îmbunătăţirii situaţiei economice cultură cu pregătire superioară în
din judeţ. a ţării. afara judeţului sau ţării.
Existenţa unui patrimoniu Lipsa unui brand turistic local Valorificarea tradiţiilor şi Nevalorificarea potenţialului turistic
cultural imaterial bine obiceiurilor populare . local cu repercursiuni negative
reprezentat (tradiţii, obiceiuri asupra activităţii economice.
etc.)
Oraşul se află pe o zonă mai Compromiterea aspectului Înlocuirea mijloacelor de transport
înaltă, care oferă o imagine turistic datorită inesteticii naval învechite cu altele noi;
panoramică a cursului Dunării, mijloacelor de transport naval modernizarea şi reamenajarea celor
pe o distanţă de peste 5 km învechite. existente.
Sezon cu durată relativ mare Lipsa punctelor de atracţie Dezvoltarea şi amplificarea
pentru croaziere(aprilie- turistică pe malul Dunării, a turismului de agrement şi
noiembrie) magazinelor, unităţilor de schimb croazieră pe Dunăre.
valutar.
Nivelul foarte crescut al chiriilor Acordarea unor facilităţi şi/sau
şi taxelor pentru spaţiile subvenţii agenţilor economici care
comerciale/de prestări servicii. activează în domeniul turistic.
Feedback online negativ din
partea turiştilor dezamăgiţi.
Lipsa unor centre de informare şi Posibilitatea accesării de Fonduri Scăderea în continuare a numărului
promovare turistică. Europene pentru realizarea de de turişti, diminuarea circulaţiei
investiţii în puncte de informare turistice.
turistică.
Galaţi (Romania) Văleni (Republica Moldova)

Nu ne putem transforma în agenţi de circulaţie Au reuşit să atragă turiştii străini printr-o


stând pe mijlocul Dunării şi să spunem: “trageţi metodă simplă, mai exact prin exploatarea la
la mal”, însă prin exloatarea la maxim a maxim a resurselor proprii (un vechi
propriilor resurse , precum au făcut-o cei din restaurant , cazare în casele localnicilor şi
Republica Moldova putem reuşi să atragem mici excursii prin împrejurimi).
turiştii în acest minunat oraş .
Leontin Serbanescu, reprezentantul unei agenţii
de turism, crede că un prim pas ar fi ca
autorităţile să instaleze măcar un ghişeu de
informare turistică.
Noi suntem de părere că pentru început ar fi
suficient până şi un banner, undeva în port , unde
să scrie “ Welcome to Galaţi… Welcome to
history”.
Galaţiul ar putea, pe de o parte, să valorifice în
scop turistic Dunărea, iar pe de altă parte,
componenta sa industrială.
Galaţi (Romania) Văleni (Republica
Moldova)
Asta înseamnă să celebrăm Ziua Oraşului pe 29 iunie, să
organizăm competiţii sportive pe fluviu (concursuri de
pescuit, caiac-canoe) şi curse regulate cu navale de pasageri,
cu destinaţia Brăila, Tulcea, Sulina, să avem o faleză cu
terase de belvedere, pregătită pentru prezentarea taberelor de
sculptură şi pentru ca turiştii de pe navele de croazieră să
poată opri pentru o masă tradiţională pescărească şi degustare
de vinuri.
Pe de altă parte, vizitarea unor întreprinderi dezafectate, din
perioada comunistă, ar putea atrage turiştii nostalgici. S-a mai
propus: valorificarea Turnului TV prin transformarea sa într-
un simbol al oraşului, amenajarea centrului istoric, finalizarea
restaurării Porţii Turceşti şi a siturilor arheologice de la
Tirighina-Castrul roman, transformarea "Pescăriilor Statului"
în "Muzeu al Dunării, navigaţiei şi pescuitului". "Ne trebuie
un brand de oraş, o poveste despre identitatea şi tradiţia sa, un
site de promovare, cu oferte turistice şi obiective de vizitat şi
amplasarea unor magazine cu suveniruri, materiale de
promovare (hărţi, broşuri).