Sunteți pe pagina 1din 18

Andrieș Roxana-Andreea

Negraru Cristina-Alexandra
Lucrările solului- Generalități
 Lucrările solului sunt intervenţii sau operaţii mecanice
efectuate cu unelte sau maşini pentru a-i modifica însuşirile, ce
se aplică cu scopul de a asigura condiţii favorabile creşterii şi
dezvoltării plantelor de cultură (SilScience of America, 1987,
citat de Gh. Budoi şi A. Penescu, 1996).
 Obiectivul general al lucrărilor solului este crearea de condiţii
de viaţă pentru plantele de cultură. Aceste condiţii în care
agricultura îşi desfăşoară activitatea sunt extrem de variabile de
la o zonă la alta (climă diferită, soluri diferite, buruieni diferite
etc.) şi cerinţele plantelor de cultură (soiuri şi hibrizi nou
creaţi) sunt diferite.
 Astfel, obiectivele concrete ale lucrărilor solului sunt diferite:
a) reglarea însuşirilor fizice, chimice şi biologice (tasarea sau
afânarea) ale solului în conformitate cu cerinţele fiecărei plante de
cultură;
b) îmbunătăţirea structurii solului pentru a permite rădăcinilor
plantelor să valorifice la maximum rezervele de apă ale solului şi
elementele nutritive;
c) distrugerea buruienilor, a unor agenţi fitopatogeni sau
dăunători cu scopul realizării de condiţii optime dezvoltării
plantelor de cultură;
d) încorporarea erbicidelor îngrăşămintelor şi amendamentelor, a
resturilor vegetale, realizarea unui pat germinativ optim pentru
asigurarea densităţilor prin garantarea germinaţiei şi răsăririi.
 Lucrările solului reprezintă principala verigă în tehnologia
culturilor. Odată cu trecerea timpului, cu creşterea
populaţiei şi a cerinţelor pentru hrană a fost impusă omului
cultivarea unor suprafeţe mari cu diferite culturi.
 De multe ori această acţiune a devenit dăunătoare prin
numărul mare, uneori chiar exagerat de lucrări, care a dus
la înrăutăţirea însuşirilor solului.
Importanța lucrărilor solului
 Importanța lucrărilor solului se rezumă la:

 prin lucrările solului, acesta se afânează, se mărunțește sau se tasează


pentru a realiza un raport favorabil între spațiile lacunare capilare și
necapilare îmbunătățind regimul de apă, aer și căldură din sol;

 prin lucrările solului se combat buruienile și se distrug focarele de boli


și dăunători;

 lucrările solului și îndeosebi cele cu întoarcerea brazdei încorporează


în sol resturile organice (miriștea, buruienile) care sunt supuse
procesului de descompunere, rezultând humus și substante nutritive;

 lucrările solului intensifică procesele biologice și chimice din sol,


intensifică activitatea microorganismelor, a bacteriilor nitrificatoare și
fixatoare de azot.
 Agregatele complexe sunt alcătuite din două sau mai multe maşini,
care pot fi montate pe un singur cadru (combinatorul) sau care pot fi
cuplate una după cealaltă.
 Cele mai simple agregate complexe sunt:
- Agregatul cu combinatorul în care combinatorul este format din
cultivator de cultivaţie totală, grapa cu colţi rigizi şi grapa
elicoidală;
- Agregatul cu grapa cu discuri de care este cuplată grapa cu colţi
rigizi.
 Ambele agregate sunt folosite în mod curent la pregătirea patului
germinativ, după efectuarea arăturii.
 Sunt şi agregate complexe, formate din mai multe maşini care pot
realiza pregătirea terenului, fertilizarea, erbicidarea şi chiar
însămânţarea, în cadrul sistemului minim de lucrare a solului.
 Efectele tehnologice, care se realizează cu agregatele complexe, la
pregătirea terenului în vederea însămânţării sau plantării, reprezintă
suma efectelor tehnologice care s-ar realiza cu fiecare maşină în parte.
Combinator agricol
 Folosirea agregatelor are și o mare importanță
agrotehnică: cu cât se micșorează numărul trecerilor cu
tractoarele pe câmp, cu atât însușirile solului se
deteriorează mai puțin. De asemenea, folosirea în agregat a
mai multor unelte și mașini permite executarea lucrărilor în
intervalul optim de umiditate a solului și, ca urmare, toate
lucrările vor fi de calitate. De exemplu, dacă solul se
lucrează bine cu cultivatorul, el se lucrează bine și cu
celelalte unelte de agregat. Altfel, numai la câteva ore după
lucrarea cu cultivatorul stratul de sol afânat se usucă,
bolovanii se întăresc și mărunțirea lor va fi greoaie și
costisitoare.
 Agregatele pot fi folosite la arat, la pregătirea solului
pentru semănat, la semănat și la îngrijirea culturilor.
 Ele lucrează mai greu pe terenurile în pantă și pe
parcelele mici.
 Primăvara, la pregătirea solului pentru semănat,
agregatul poate fi format de exemplu din cultivator,
tăvălug, grapă.
 În prezent se folosesc pe larg mașini complexe
numite combinatoare, care sunt echipate cu câteva
tipuri de organe (vibrocultor, grapă cu colți rigizi,
grapă elicoidală rotativă, tăvălug inelar) ceea ce dă
posibilitatea executării concomitent a mai multor
operații.
Cultivator combinat pentru cultivația totală (schematic): a – cultivator; b – grapă elicoidală.

Combinatorul se utilizează cu succes, mai ales primăvara, la


pregătirea terenului pentru semănat. Combinatorul taie buruienile,
mărunțește bulgării, nivelează și așază solul.
 Combinatorul agricol – este un utilaj folosit pentru pregătirea
pământului înainte de semănat. Este dotat cu diferite numere și
tipuri de brațe (trupițe), fiind adaptat atât tipului de sol cât și
puterii tractorului.

 De asemenea variază și adâncimea de lucru, putând fi adaptată


datorită culisării brațelor. De regulă acestea pot fi urcate și
coborâte pe suport, fiind fixate cu ajutorul unor șuruburi.

 În general, adâncimea de lucru variază între 12 până la 35 de


cm.

 Cele mai multe combinatoare agricole sunt susținute în capăt


de un arc care permite o mai bună adaptare la teren, evitându-
se astfel blocarea utilajului, forțarea tractorului sau chiar
ruperea trupițelor.
Combinator agricol
 Combinatoarele agricole pot fi fixe sau rabatabile. Cele
rabatabile sunt folosite de regulă pentru lucrarea
suprafețelor mai mari de teren, fiind în același timp un
răspuns pentru nevoia de a facilita transportul acestora pe
drumurile publice.

Combinator
agricol
rabatabil
 O altă categorie de combinatoare este cea adusă pe piața din
România de către producătorul spaniol de utilaje agricole –
Agromet, și anume combinatoarele cu sape.
 Aceste utilaje sunt dotate cu un tip nou de trupițe, având în
capătul fiecareia o sapă în formă de V care va mărunți și mai
tare pământul, datorită numărului mare de trupițe cu care este
dotat utilajul.
 La acestea, adâncimea de lucru variază de la 8 la 12 cm.

Combinator
agricol cu
sape
 Combinatoarele agricole sunt dotate și cu diferite tipuri de
nivelatoare (inelare, cu țepi, cu bare, etc.) care au atât rolul de a
mărunți bolovanii cât și acela de a lăsa terenul nivelat.

 Există și combinatoare special adaptate pentru lucrarea


pământului în viticultură și pomicultură. Este vorba de
aceeași platformă de construcție ca a celui anterior dar la
dimensiuni mai mici, adaptate spațiilor dintre vița de vie.

Combinator
pentru
viticultură
C O M B I N A T O R
Bibliografie
 http://www.rasfoiesc.com
 http://www.blogulagricultorului.wordpress.
com
 ONISIE Teodor, JITĂREANU Gerard,
Agrotehnica, Iași, Editura “ Ion Ionescu de la
Brad “, 2000;
 BUDOI Gh., PENESCU Aurelian,
Agrotehnica, București, Editura Ceres, 1996.