Sunteți pe pagina 1din 12

Structura internă a Pământului

AUTORI:
Burța Mihai Dumitru Cătălin
Structura internă a Pământului

LITOSFERA
SCOARŢA TERESTRĂ

MANTAUA

Nucleul extern NUCLEUL

Nucleul intern
Nucleul extern

Nucleul intern
Nucleul
Nucleul intern Nucleul extern

 se află între 5.100 şi 6.375 km  se desfăşoară la adâncimi cuprinse


adâncime; între 2.900 şi 5.100 km;
 are materia în stare solidă;  este format din materie în stare de
 presiuni ce depăşesc 3 mil. topitură, în care abundă elemnetele
atmosfere; grele ce-i dau o densitate de 10 –
 temperaturi între 4000 şi 5000˚C; 12 g/cm3;
 în cadrul lui sunt frecvenţi curenţii
 elemente grele (fier, nichel, crom);
de convecţie ce asigură
 densitate de 12 g/cm3. dezvoltarea câmpului magnetic
terestru.
Nucleul
Mantaua
Mantaua
Mantaua inferioară (mezosfera) Mantaua superioară
- între 400-700 și 2.900 km adâncime - - între 40 și 400-700 km adâncime -

 este alcătuită din oxizi şi silicaţi de  este alcatuită din silicaţi de


fier, nichel şi crom; magneziu, aluminiu, fier, calciu,
 are o densitate de 4,5 – 5,3 g/cm3 ; potasiu;
 între 400 km şi 1.000 km- roci  are o densitatea de 3 – 3,5 g/cm3;
parţial cristalizate; materia este  este alcătuită din două straturi:
vâscoasă, dar neomogenă;  strat superior format din roci
 între 1.000 şi 2.900 km- materia este ultrabazice solidificate;
omogenă chimic.  astenosfera - cea mai mare parte din
mantaua superioară, adâncimi
cuprinse între 80 – 150 și 700 km.
Mantaua

Mantaua
Astenosfera superioară

Mantaua
inferioară

Nucleul
extern
Scoarța
Scoarța
Scoarţa de tip continental Scoarţa de tip oceanic
-are grosimea între 20 și 80 km – -are grosimea între 10 și 20 km –

 este prezentă în alcătuirea  frecventă în bazinele oceanice la


continentelor şi a bazinelor oceanice adâncimi mai mari de 3.600 m dar
(până la 1.500 m adâncime); și la baza maselor continentale;
 are o densitate de 2,7 g/cm3;  are o densitate medie de 3 g/cm3;
 este alcătuită din roci sedimentare,  este alcătuită din roci sedimentare
metamorfice şi eruptive (de tip cu grosime mică și, dominant, din
granitic şi de tip bazaltic); între ele se roci bazaltice ce au o grosime
află discontinuitate locală Conrad, între 5 şi 15 km;
aflată la adâncimi reduse.  acoperă peste 2/3 din suprafaţa
Pământului.
Scoarța

Scoarţa Strat sedimentar Scoarţa continentală


oceanică 80-120 km
10-20 km

Mantaua superioară

Astenosfera