Sunteți pe pagina 1din 27

Ghenoiu Alexandra

Clasa a VIII-a
Istoria artei este o știință auxiliară a istoriei, care
studiază evoluția artelor vizuale, adică a acelor produse
ale activității umane destinate scopurilor estetice, deci
care exprimă idei, sentimente, emoții.
Un istoric de artă este o persoană care studiază istoria
artei.
De-a lungul timpului, se înregistrează mai multe
modalități de clasificare a artei, de la
distincția medievală dintre artele liberale și arte
vulgare până la demarcația modernă dintre artele
frumoase și artele aplicate. La acestea se pot adăuga
diverse alte clasificări, care definesc arta ca o
manifestare a creativității umane.
 În rândul artelor clasice se pot
enumera: arhitectura, dansul, sculptura, muzica, pictura,
literatura, filmul, fotografia, banda desenată. La
interferența dintre arte plastice și arte vizuale, au apărut
mai nou designul și artele grafice. La acestea se adaugă
noi forme de expresie artistică
precum: moda și gastronomia și noi modalități de expresie
ca: video, arta digitală, artele
scenice, publicitatea, animația, televiziunea și jocurile
video.
 Studiul istoriei artei este realizat în mod sistematic
începând cu perioada Renașterii
 Astăzi, istoria artei deține un domeniu vast, incluzând,
aici, și răspândirea și conservarea operelor de artă din
întreaga istorie. Astfel, în secolul al XX-lea se produce o
proliferare a instituțiilor, fundațiilor, muzeelor și galeriilor
de artă, atât ca proprietate privată, cât și în spațiul public,
dedicate analizei și catalogării fenomenelor artistice, dar și
expunerii către publicul larg. De asemenea, apariția și
dezvoltarea mass-media au jucat un rol crucial în
popularizarea și studiul operelor de artă.
Stonehenge, Anglia
Pictura rupestră sau pictura pe stânci este un
termen generic desemnând picturile realizate pe
stânci, bolovani, pereți muntoși abrupți sau pe pereții
și tavanele peșterilor, de obicei datând din
timpuri preistorice.
 Picturi pe pietre a fost făcute încă din paleoliticul
superior, cu circa 50.000 - 40.000 de ani în urmă. Se
crede că aceste picturi murale au reprezentat opera
celor mai respectați membri ai tribului, bătrâni
și șamani.
 Cele mai vechi urme de activitate picturală sunt imaginile
rupestre (sau parietale), adică pictate sau gravate pe stâncă
și care au fost conservate datorită poziției lor greu
accesibile, sau blocării ulterioare a intrării în peșterile ce
le adăposteau. Aceste rămășițe ale culturii paleolitice,
contemporană cu ultima glaciație, datează de 10 000 - 30
000 de ani. Localizarea lor geografică este, evident, foarte
dispersată. Totuși, zona așezărilor cercetate până azi este
practic eurafricană; ea se întinde din valea râului
Dordogne până în Natal, trecând prin Levantul spaniol.
 Complexurile cele mai vestite sunt: grotele Lascaux,
Trois-Frérès, Niaux și Chauvet în Franța, grota din
Altamira în Spania, iar în România Peștera Cuciulat, Sălaj,
Peștera Gaura Chindiei II și Peștera Coliboaia. În Franța
sunt 71 de grote pictate, iar în Spania 34
 Termenul de desen a fost folosit, iniţial, de
pictorii Renaşterii Italiene. De fapt, ele sunt
folosite şi astăzi de artişti. Se fac pe pereţi,
tavane, geamuri, etc. Când ziarele şi revistele
au început să folosească ilustraţii pentru ştiri şi
opinii editoriale pentru a da dovadă şi de umor,
acestea au primit numele de desene/caricaturi.
 Leonardo di ser Piero da Vinci (n. 15
aprilie 1452, Vinci - d. 2 mai 1519, Amboise), cunoscut
sub numele de Leonardo da Vinci, a fost cel mai de
seamă reprezentant al Renașterii italiene din perioada de
apogeu a acesteia.[1]Spirit
universalist: pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, in
ventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor.
Leonardo da Vinci este considerat adesea cel mai de
seamă geniu din întreaga istorie a omenirii.[2] Geniul său
creator și spiritul său inventiv și-au pus amprenta asupra
epocii, fiind considerat arhetipul omului renascentist, un
spirit animat de o curiozitate nemaiîntâlnită până atunci,
animat de o imaginație fără precedent în istorie.
 Leonardo da Vinci este cunoscut în special ca
pictor. Portretul Lisei Gherardini, soția lui
Francesco del Giocondo, cunoscut sub numele
de Mona Lisa , aflat în colecția Muzeului
Luvru începând cu 1797, este poate cel mai
cunoscut portret realizat vreodată.

S-ar putea să vă placă și