Sunteți pe pagina 1din 12

Operatiunile farmaceutice generale în urma cărora materia primă

este transformată în medicament sunt:cântărirea,măsurarea,


dizolvarea, solubilizarea, filtrarea.
În lucrare se vor prezenta elementele principale privind cântărirea si
măsurarea volumetrică.
 
Cântărirea este operatiunea prin care se determină cantitate (masa)
unei substante solide sau lichide. Unitatea de bază prin care se
exprimă masa în farmacie este gramul (g)cu submultiplii lui:
centigramul (0.01 g = 1 cg), miligramul (0.001 g = 1 mg) si
microgramul (0.000001 g = 1 mcg).

Determinarea exacta a masei medicamentoase, deci a dozei, este


necesară pentru evitarea sub- sau supradozarii cu toate consecintele
lor (insuccesul tratamentului, intoxicatiile etc.), deci, în final, este
necesară pentru reusita tratamentului.
Cântărirea (determinarea gravimetrică) a substantelor se
face prin doua procedee:
  
 1. Precisă (obiectivă), cu ajutorul balantelor, deci prin cântărire;
 2. Aproximativă (subiectivă), prin unitati empirice (aproximative = lingura,
lingurita, vârf de cutit etc.).

 CÂNTĂRIREA PRECISĂ (OBIECTIVĂ)


 În receptura veterinară se folosesc în mod curent urmatoarele balante:
 1. Balanta de mână (cumpăna de mână);
 2. Balanta de farmacie cu coloană (de receptură);
 3. Balanţa tehnică (de receptură)
 4. Balanta cu terezii;
 5. Balanta analitică;
 6. Balanţa digitală (electronică).

 O balantă trebuie să îndeplinească mai multe conditii:


 - să fie stabilă;
 - să fie sensibilă;
 - să fie fidelă;
 - să fie dreaptă (exactă);
 - să fie justă.
Conditiile de păstrare a balantelor
1) Să fie ferite de variatii mari de temperatură si umiditate;
2) Cutitele trebuiesc protejate prin blocarea balantei;
3) Să nu se depăsească greutatea maximă;
4) Parghiile trebuiesc sterse de praf;
5) Cutitele se sterg cu o cârpă/pensulă foarte moale;
6) Cumpenele de mână se tin în cutie ori suspendate.
 
Balanta de mână (cumpăna)

Este utilizată pentru cântăriri de cantităţi mici de


substanţă de obicei de la 0,05 g -100 -200 g.
 
Balanta de farmacie cu coloană (de receptură) (

Se mai numeşte balanţă cu coloană şi este cea mai uzuală în


farmacie.Este utilizată pentru cântăriri începând de la 10 la 1000g
sau de la 5-500g cu sensibilitatea de ordinul centigramelor.
 
Balanta tehnică (de receptură)
 
Este o variantă mai mică a balanţei farmaceutice este calibrată
pentru cântăriri între 0,5-200g, sensibilitatea sa fiind de ±0,01 g.
 Balanta cu terezii
 Se utilizează pentru cântărirea unor cantităţi mai mari de substanţe
 (la preluări, livrări, inventarieri), având limitele de cântărire între 1
 00-5000g şi o sensibilitate de ordinul gramelor.
  
 Balanta analitică
 Acestea se mai numesc şi balanţe de precizie şi se
 utilizează pentru cântăriri de mare sensibilitate. Erorile pot fi
 de ordinul zecimilor de miligram.
  
   Balanta digitală (electronică)
 Acestea sunt incluse în categoria balanţelor analitice
 putând fi utilizate la cântăriri de mare sensibilitate.
 Erorile la acest tip de balanţe sunt de ordinul sutimilor sau miimilor de
miligram.

 Greutăţile folosite în cântărire


 Acestea se numeau şi ponderi şi erau confecţionate din bronz,
 alamă, adesea nichelate
 Greutăţile uzuale sunt de 0,01 g, 0,02 g, 0,05 g şi 0,1 g, 0,2, 0,5 g,
având gravate pe ele fiecare greutatea respectivă.
 Reguli practice de cântărire
  
 La fiecare cântărire trebuie să se aleagă balanţa potrivită
pentru cantitatea ce urmează a fi cântărită. Ca regulă
generală, se va alege cea mai mică balanţă care suportă
greutatea respectivă.

 Balanţele trebuie să fie verificate de D.G.M.


 Înainte de executarea oricărei cântăriri, se va verifica dacă
balanţa este exactă, lăsând-o să oscileze liber până la situarea
la poziţia de echilibru.
 Cântărirea propriu-zisă se face aşezând de obicei greutăţile pe
platanul din stânga, după care medicamentul de cântărit se
pune treptat până la echilibrarea balanţei.

 În esentă la executarea unei cântăriri se vor respecta următorii


timpi:
 1. deblocarea balanţei şi curăţirea platanelor;
 2. verificarea exactităţii balanţei (cu corectarea la nevoie din
şuruburile de reglaj);
 3. aşezarea recipienţilor şi reechilibrarea (cu apelarea la
cutiuţele de tară);
 4. cântărirea propriu-zisă (cu punerea greutăţilor în ordine
descrescătoare);
 5. curăţirea şi blocarea balanţei.
  
 Mijloace auxiliare folosite la cântăriri
  
 Acestea sunt mijloace simple, “gospodăreşti”,
 folosite la manipularea substanţelor sau preparatelor farmaceutice:
 - linguriţa farmaceutică (fig.8);
 - spatula
 - scafa;
 - cartela .
  
  
 CÂNTĂRIREA APROXIMATIVĂ (SUBIECTIVĂ)
 (Măsuri gravimetrice aproximative)
  
  
 Pentru dozarea aproximativă a unei substanţe solide, se pot folosi şi mijloace simple,
gospodăreşti. Desigur că există variaţii mari de la o substanţă la alta în funcţie de
greutatea specifică a fiecăruia.
 Ţinând cont de aceste diferenţe, putem considera orientativ că:
  
  
 Măsura Variaţia în funcţiede densitate Uzual
  
 1 vârf de cuţit 0,5-1g 0,50g
 1 linguriţă rasă 2-12g 5g
 1 linguriţă cu vârf 3-25g 10g
 1 lingură de desert rasă 3-35g 10g
 1 lingură de desert cu vârf 4-35g 15g
 1 lingură de supă rasă 4-35g 15g
 1 lingură de supă cu vârf 5-50g 25g
  
 Măsurarea unui medicament înseamnă a-i deteremina
volumul ăn raport cu unitatea de măsura adoptată.
 Unitatea de bază pentru exprimarea volumului este mililitrul
(a mia parte dintr-un litru = ml).
 De asemenea se foloseste în farmacie măsurarea în picaturi,
atunci când este vorba de o cantitate mica de lichid.

 Vasele de măsurat volume sunt confectionate din sticla de
calitate superioară (termorezistente). Aceste vase de
măsurat volume sunt de două feluri:
 1. Vase gradate de umplere:
 - menzurile;
 - paharul conic gradat;
 - cilindrul gradat;
 - baloanul cotat;
 2. Vase gradate pentru golire:
 - pipetele simple;
 - pipetele gradate;
 - biuretele.
  
 Menzurile
 Sunt confecţionate din porţelan, sticlă,
 plastic sau tablă smălţuită de formă cilindrică sau conică.
 Cele mai întrebuinţate menzuri sunt cele cu capacitatea de: 50, 100, 250, 500, 1000 şi 2000
ml.
 Determinările cu menzurile nu sunt foarte exacte şi se aplică numai în cazul cantităţilor
mari de lichide, care nu necesită o precizie riguroasă.
  
 Paharul conic gradat
  
 Este confecţionat din sticlă, având formă de trunchi de con şi gradaţii
 înscrise la exterior.
 Ele se folosesc pentru măsurarea unor cantităţi mai mari de lichide, cele mai
 uzuale fiind de 100, 250 şi 1.000 ml.
  
 Cilindrii gradaţi
  
 Aceştia permit măsurători mai exacte decât cele precedente. Sunt confecţionaţi din sticlă
 având diverse diametre şi lungimi, unele putând fi prevăzute şi cu dop (în care caz prezintă
 un gât îngustat, prevăzut cu un dop rodat, necesar pentru evitarea evaporărilor).
 În practică, se folosesc cilindri cu capacitate de 5, 10 25, 50, 100, 250, 500, 1000 şi 2000
ml.

  
 Balonul cotat (gradat sau jojat)(fig.13)
  
 Este o măsură exactă pentru volumul pentru care a fost dimensionat.
  
 Pipetele
  
 Sunt tuburi de sticlă subţiri care se îngustează în partea lor inferioară.
 Pipetele uzuale au volumele: 0,5, 1, 2, 5, 10, 25, 50 şi 100 ml.
 Pipetele sunt de două feluri:
 - negradate (cu bulă) (fig.14);
 - gradate - cu scurgere totală (fig.15);
 - cu scurgere limitată fig.16).
  
  
 Biuretele (fig.17)
  
 Sunt tuburi de sticlă gradate (1/10 ml sau mai mici: microbiuretele).
 Volumele cele mai folosite la biurete: 5, 10, 25, 50, 100 şi 200 ml.
 Pentru măsurarea riguroasă a volumelor se respectă anumite
 reguli in functie de mijlocul tehnic folosit.
 Medicamentele puternic active se administrează în general în doze
mici, soluţiile de
 acest fel fiind măsurate în picături cu ajutorul pipetelor (fig. 18).
 Picurătorul sau instilatorul (instilla = în
picătură)
  
 Este astfel dimensionat, ca la tem-
peratura de 20°C, prin curgere liberă,
20 de picături de apă distilată să
cântărească 1 g (±0,005 g)
 Picătorul se curăţă prin spălare cu apă
şi se usucă.
 Suprafaţa de picurare trebuie să fie
perfect curată.
 Picurătorul se păstrează cu grijă,
evitându-se spargerea aperturii
(vârfului).
 Nu se recomandă folosirea altor
mijloace pentru picurare.
  
 Medicamentele se păstreaza în trei dulapuri:
 1. Venena: substante foarte active, toxice, stupefiante, alcaloizi sub
formă solidă;
 2. Separanda: substante active, caustice, mirositoare, volatile, acizi,
baze;
 3. Indiferentia: restul substantelor (antibiotice, sulfamide,
hormoni,săruri diferite etc.
 Medicamentele se păstrează în următoarele recipiente:
 - cele solide (pilberi,tablete, supozitoare etc.) în borcane de sticlă cu
dop rodat, în cutii de carton, în cutii de metal;
 - cele vâscoase (unguente, baze de ungere, extracte moi, gudroane
etc.) în borcane de portelan, de sticla, în cutii de baghelită;
 - cele lichide în sticle de farmacie (cu dop rodat).
 Borcanele si sticlele de farmacie au de multe ori eticheta imprimată
pe sticlă. Culoarea literelor variaza în functie de locul unde se păstrează
medicamentul:
 - pentru Indiferentia: scrie negru pe fond alb;
 - pentru Separanda: scrie rosu pe fond alb;
 - pentru Venena: scrie alb pe fond negru.
 Medicamentele se mai pot păstra în farmacie în
urmatoarele recipiente:
 - lăzi sau cutii de lemn (drogurile);
 - damigene (entomoxan, formol, creolină);
 - bidoane de tablă (hidroxid de sodiu);
 - butoaie de lemn (clorura de var).
 Expedierea medicamentelor din farmacie se face in
urmatoarele ambalaje:
 - cele solide în capsule de hârtie (simplă, cerată,
neagră), pungi simple, pungi dUble, cutii de masă plastică;
 - cele lichide în "sticle de expeditie" închise cu un dop
de plută care se acoperă cu o tectură;
 - cele moi în cutii de bachelită, în cutii din fointe de
lemn sau în tuburi depresibile din metal moale (staniu,
aluminiu).
 Pe ambalaj se lipeste o etichetă dreptunghiulară,
culoarea tipariturii fiind diferita în functie de calea de
administrare a medicamentului:
 - uz extern: tipăritură(inclusiv chenar) de culoare
rosie, fond alb. În coltul din dreapta jos este tipărita
inscriptia "UZ EXTERN";
 - Uz intern: tipăritură si chenar albastru, în coltul din
dreapta jos este tipărită inscriptia "UZ INTERN";
 - Injectabilele: tipăritură si chenar galben-verzui, în
coltul din dreapta jos este scris "INJECTABIL"

S-ar putea să vă placă și