Sunteți pe pagina 1din 29

APARATAJUL DE REGLARE ŞI CONTROL

Aparatajul de reglare a presiunii


 
Elementele echipamentului de reglare a presiunii poartă denumirea de supape (valvule sau
ventile). Supapele sunt elemente de comparare a nivelelor de presiune din sistem, asigurând
menţinerea constantă sau reglarea la anumite valori impuse ale presiunii de acţionare sau
comandă din schema hidraulică.
Din punct de vedere funcţional, distingem două mari categorii de supape:
Supape de blocare
Supape de presiune
Supape de blocare

• Supapele de blocare mai poartă denumirea de supape de sens unic, antiretur, de reţinere
sau unidirecţionale.
• Aceste supape asigură transmiterea debitului, într-o singură direcţie, pe conductele pe
care se montează.
• Sub aspect constructiv, supapele de blocare se întâlnesc în varianta cu scaun. Pe scaun
poate presa o bilă sau un taler conic.
Din punct de vedere funcţional, supapele de blocare se clasifică în următoarele categorii:
a)Supapă simplă de blocare
b)Supapă de blocare cu comandă hidraulică la deblocare
c) Supapă dublă de blocare
d) Supapă de umplere
a) Supape simple de blocare
Aceste supape mai poartă denumirea de supape de traseu. Ele se montează pe conducte,
asigurând trecerea unisens a debitului prin acea conductă. Sub aspect constructiv, ele pot fi
realizate în variantele cu arc sau fără arc.
Supapele de blocare simple, fără arc, se montează în instalaţiile hidraulice în poziţie
verticală.
 
4 3 2 1
Supapele de traseu au o foarte largă utilizare. Se prezintă în continuare câteva din
principalele utilizări ale acestor supape:
• În combinaţie cu rezistenţele hidraulice (drosele) asigură scurtcircuitarea acestora,
realizând funcţia de by-pass. Pot fi scurtcircuitate de asemenea, distribuitoarele sau filtrele
când sunt colmatate;
• În combinaţie cu alte elemente ale schemei hidraulice asigură automatizarea circuitului
de lucru;
• Asigură protecţia pompelor contra dezamorsării.
b) Supape de blocare cu comandă hidraulică la deblocare
Aceste supape permit în mod curent trecerea agentului motor într-un singur sens. În sens
contrar, supapa nu permite trecerea agentului motor fiind blocată.
Totuşi, supapa se poate debloca asigurând trecerea agentului motor şi în sens contrar. În
acest scop se foloseşte un servomotor hidraulic înglobat.
3 2 1

B A
X
X

A B

Supapa de blocare cu comandă hidraulică la deblocare are deci racordate trei


conducte A, B pentru circuitul principal şi conducta de comandă X.

c) Supape duble de blocare


Supapele duble de blocare asigură circulaţia agentului motor, prin două conducte
în ambele sensuri, dar împiedică circulaţia lui când conductele nu sunt alimentate sub
presiune. Ele pot asigura şi regla debitul în cele două sensuri de curgere.
D2 S1 SM S2 D1

A1 B1

A B

În figura se prezintă o astfel de supapă, formată din supapele de sens unic S1 şi S2,
care pot fi deblocate de servomotorul hidraulic central SM. Rezistenţele hidraulice, de
tipul duzelor D1 şi D2, pot asigura reglarea debitului în cele două sensuri de curgere a
uleiului. Se pot folosi ambele rezistenţe hidraulice sau numai una dintre ele, plasată în
unul din capetele supapei de blocare.

Aceste supape au, de obicei, drept scop împiedicarea deplasării pistonului, unui
hidromotor, sub acţiunea unor forţe exterioare necontrolate.
d) Supape de umplere
Aceste supape folosesc la umplerea sau golirea cilindrilor hidraulici, în condiţiile în care
aceştia suportă deplasări rapide. Se evită astfel folosirea unor pompe cu debit mare şi
foarte mare, necesare operaţiilor de umplere a cilindrilor hidraulici de dimensiuni mari.
În figura de mai jos este prezentată construcţia unei supape de umplere.

R 3

A
Supape de presiune
Supapele de presiune sunt destinate asigurării presiunii înalte în anumite circuite hidraulice.
Din punct de vedere funcţional, supapele de presiune se împart în următoarele categorii:
· Supape de limitare a presiunii
· Supape de cuplare – decuplare
· Supape de reducere a presiunii
Supapele de limitare a presiunii asigură protecţia schemei hidraulice faţă de suprapresiuni.
Acest tip de supapă se întâlneşte în două variante:
· Supapă de deversare
· Supapă de siguranţă
Supapele de deversare se montează în paralel cu pompele cu debit constant. Pompa P aspiră
uleiul din rezervorul R şi îl refulează spre motorul hidraulic.
În cazul în care motorul hidraulic necesită un debit mai mic decât debitul refulat de pompă
(QMH < QP), atunci diferenţa dintre debitul pompei şi debitul necesar motorului hidraulic,
care constituie debitul QS, este deversat permanent prin supapa de deversare SD la rezervorul R.
Ca atare, supapa de deversare funcţionează permanent normal deschisă, eadeversând în rezervor
diferenţa dintre debitul constant al pompei QP şi debitul variabil necesar motorului hidraulic
QM,
corespunzător gamei vitezelor de deplasare ale organului de lucru.
QS
QMH SD
SS
QP

P
P

R R
Supapa de siguranţă se montează de obicei în paralel cu pompele cu debit variabil .
Pompa P cu debit variabil va administra un debit corespunzător necesităţilor motorului
hidraulic. Ca atare, în condiţiile în care motorul hidraulic ajunge la capăt de cursă sau intră în
suprasarcină, depăşindu-se în sistem presiunea nominală, supapa de siguranţă SS se deschide
şi deversează în rezervor tot debitul pompei.
Ca atare, supapa de siguranţă fie că este închisă şi nu deversează ulei în rezervor, fie, atunci
când este deschisă, deversează în rezervor tot debitul pompei.
Din punct de vedere al comenzii, supapele de presiune se clasifică în:
Supape cu comandă directă
Supape cu comandă pilotată
Sub aspect constructiv, supapele de presiune se realizează în următoarele variante:
Supape cu bilă
Supape cu taler
Supape cu plunjer
Supape de limitare a presiunii
1a) Supape de limitare a presiunii nepilotate
Supapele de limitare a presiunii nepilotate se construiesc în varianta cu taler sau cu
punjer. În figura este prezentată o supapă de limitare a presiunii cu taler.
6

3 3
d
2

b
1
R
4

1 f
5
P
R
P

2 a
7

În figura este prezentată o supapă


În figura este prezentată o supapă
de limitare a presiunii cu taler. de limitare a presiunii nepilotată cu
plunjer.
1b) Supape de limitare a presiunii pilotate
Aceste supape sunt folosite în cazul când se vehiculează debite mari şi foarte mari prin
circuitul hidraulic.
Datorită debitelor mari vehiculate, deschiderile nominale, respectiv suprafeţele de lucru
ale
supapei ajung la valori mari. Sub acţiunea presiunii agentului motor, forţele create pe
suprafeţe mari sunt de valori însemnate şi ca atare resorturile din interiorul supapei, care
vor tara presiunea de deschidere, nu mai pot fi dimensionate la forţele de comprimare atât
de mari. 3

2 I
1
5

6
b II

4
a
11 b 1 I 2 3 4 5 D

10
7
6 c
a

8 II
9 P R P R

În figura de mai sus este prezentată construcţia principală a supapei de limitare a presiunii
pilotate cu scaun conic.

Supape de cuplare – decuplare


Supapele de cuplare – decuplare sunt similare din punct de vedere al principiului
de funcţionare cu supapele de limitare a presiunii, însă supapele de cuplare–decuplare
nu fac legătura dintre conducta pompei şi conducta rezervorului, diminuând presiunea
în sistemul hidraulic, ci sunt subordonate unui circuit hidraulic în care, atunci când se
atinge presiunea de regim, se comandă alimentarea unui alt circuit hidraulic.
De asemenea, aceste supape pot fi nepilotate sau pilotate.
Supape de cuplare – decuplare nepilotate
La supapa de cuplare – decuplare din figura de mai jos (stânga) circuitul A este
pus sub presiune. Această condiţie este îndeplinită doar atunci când această presiune
depăşeşte valoarea nominală, ca atare, iniţial orificiile A şi B sunt decuplate. Ele vor
fi cuplate numai atunci când presiunea din circuitul A depăşeşte valoarea impusă.

Supape de cuplare – decuplare pilotate şi nepilotate


Construcţia reală a supapelor de cuplare – decuplare dă posibilitatea funcţionării
acestora atât în variantă nepilotată, cât şi în variantă pilotată.
În figura de jos (dreapta) este prezentată construcţia principală a supapelor de
cuplare – decuplare care pot funcţiona fie pilotate, fie nepilotate.

1 5 b 6 2 3 4 1 2 3

c
7
b d
5 f
s
a
R2 d ca A B R1 x 4 e A 6 B R
Supape de reducere a presiunii
Acest tip de supapă are drept scop reducerea presiunii la o valoare mai mică decât
cea din sistem şi menţinerea ei constantă indiferent de fluctuaţia presiunii principale.
Presiunea din circuitul secundar, de valoare redusă, este de obicei folosită pentru
operaţii auxiliare în schema hidraulică sau în schema de funcţionare a instalaţiei, ca de
exemplu pentru alimentarea circuitelor de comandă sau ungere.
Supape de reducere a presiunii nepilotate
Supapa de reducere nepilotată figura de jos (stânga) are drept scop să asigure în
circuitul A o presiune mai mică decât în circuitul P şi să menţină constantă această valoare
impusă a presiunii. Astfel, supapa funcţionează normal – deschisă.
Supapa de reducere a presiunii pilotată
În figura de jos (dreapta) se prezintă o supapă de reducere a presiunii pilotată,
folosită de obicei la debite mari şi foarte mari de cuplare între camerele A şi B.
c 4 S1 2 3 6

f
5

c 7
a b
b
a
1 R1 A P R 2 3
1 4 B S A R
Aplicarea unei supape de reducere a presiunii
Sistem de reglare prin maxim şi minim

Supapele de deversare sunt aparate de control al presiunii normal închise, care sunt
de regulă pilotate de la distanţă. Sunt utilizate pentru a dirija lichidul de lucru direct la
tanc când presiunea într-o anumită zonă a circuitului hidraulic ajunge la o valoare
prestabilită.
Funcţionarea în succesiune a unui circuit hidraulic

Supapa de succesiune este în mod normal tot o supapă de reglare a presiunii normal
închise, folosită pentru a asigura funcţionarea în secvenţe a unui circuit hidraulic, bazat pe
presiune. Cu alte cuvinte, supapele de succesiune fac posibilă derularea unei operaţiuni
înaintea alteia.
Aplicaţie practică cu supapă de echilibrare
Aplicaţie practică a unei supape de frânare
Exemplu de circuit cu supapa de deconectare/conectare

AR AT AT AR
EE

EE
RR RR

S4

D4/2

S2
S3
D4/2
S2

S3

S1
P1
S1
P2

P1

21
Exemplu de circuit cu supapa de sens deblocabila

D4/3

s d

P
v v

Fs
Fs
Qm P2
P2 P3
Dr Qdr
Qdr Dr
Sd
Sd
Qs Qs P3

Qp
Qp
P
P

Drosel montat pe intrare Drosel montat pe iesire

23
Poate fi montat atat la intrarea, cat si la iesirea elementului de executie, sau in
paralel cu acesta, preferandu-se totusi montarea pe returul actuatorului, pentru o
stabilitate sporita a actionarii.

Fs

p1

SD

p2
Qp
p3
P

Exemplificarea modului de montare

24
Amplasarea se face numai pe conducta de admisie in motorul hidraulic, fara a
mai fi nevoie de supapa de deversare, eventual cu prezenta unei supape de
presiune normal inchisa, cu rol de protectie a circuitului.

Fs

p1

Dr

Qp
p2

Exemplificarea modului de montare

25