Sunteți pe pagina 1din 10

CONSTRUCȚIILE ACTIVE.

CONSTRUCȚIILE PASIVE CU VERBUL


„A FI”
Clasa a VIII-a
CONSTRUCȚIILE ACTIVE

• Exemple: Maria citește o carte.

• Mama îngrijește florile.

• Ionel îl așteaptă pe Andrei.

• În enunțurile date, predicatele sunt: „citește”, „îngrijește”, „așteaptă”.

• Subiectul („Maria”, „mama”, „Ionel”) este autorul acțiunii, iar acțiunea se exercită asupra unui complement
direct. („o carte”, „florile”, „pe Andrei”)

• Atunci când subiectul face acțiunea, vorbim despre construcții verbale active.
CONSTRUCȚIILE PASIVE
• Exemple: Cartea este citită de Maria.

• Florile sunt îngrijite de mama.

• Andrei este așeptat de Ionel.

• Observăm că subiectul („cartea”, „florile”, „Andrei”) nu mai face acțiunea, ci suportă acțiunea care este
îndeplinită de altcineva („de Maria”, „de mama”, „de Ionel”)

• Astfel de construcții, formate cu ajutorul verbului auxiliar „a fi” și participiul verbului de conjugat, se numesc
construcții pasive, iar cuvântul care denumește autorul acțiunii îndeplinește funcția de complement de agent (un
tip special de complement prepozițional)
• Copilul scrie tema. – construcție activă
• Tema este scrisă de copil. – construcție pasivă
• Cartea este citită de băiat.

• Este citită – verb predicativ, cu formă pasivă, modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-
a, nr. singular, funcția de predicat verbal.

• ! Verbul „a fi” are valoare auxiliară.


TRANSFORMAREA UNEI CONSTRUCȚII
ACTIVE ÎN CONSTRUCȚII PASIVE
• Subiect Verb cu formă activă Complement direct
• Ana rezolvă problema.

• Problema este rezolvată de Ana.


• Subiect Verb cu formă pasivă Complement de agent
STRUCTURA VERBULUI CU FORMĂ
PASIVĂ

• VERBUL AUXILIAR „ A FI” + PARTICIPIUL VERBULUI DE CONJUGAT

• Copilul este lăudat de colegi.


• Verbul cu formă pasivă are funcția de predicat verbal.

• Complementul de agent poate fi exprimat sau neexprimat.


• Gardul este reparat. (se subînțelege că „este reparat” de cineva și verbul are formă pasivă)
PREDICAT VERBAL/PREDICAT
NOMINAL
• Predicat verbal exprimat prin verb cu formă • Predicat nominal:
pasivă

• Camera este luminată de razele soarelui. • Camera este luminoasă.


Vb. Aux.+part.
• vb. cop.+n.p.
• Frunzele erau spulberate de vânt.
• Frunzele erau ruginii.
• Hainele sunt călcate de mama.

• Hainele sunt noi.


• Observăm că putem adresa întrebarea „de
cine?”
PREDICATUL
• Predicatul verbal
• Arată ce face subiectul.
• Răspunde la întrebarea „ce face?” • Predicatul nominal
• Poate fi exprimat prin: • Arată o caracteristică a subiectului, ce este, cum
• - verb predicativ la modurile personale ex. Copiii ar fi este sau cine este subiectul.
mers la școală. • Structura predicatului nominal: verb
• Ar fi mers – predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, copulativ+nume predicativ
formă activă, modul condițional-optativ, timpul perfect • Verbele copulative sunt: a fi, a deveni, a ajunge, a
• -locuțiune verbală (un grup de cuvinte cu înțeles unitar ieși, a se face, a părea, a însemna, a rămâne.
care se comportă ca un verb) ex. Mama a băgat de seamă
dezordinea. • Numele predicativ poate fi:
• A băgat de seamă – predicat verbal, exprimat prin • Simplu: Floarea este roșie.
locuțiune verbală, formă activă, modul indicativ, timpul
perfect compus. • Multiplu: Vremea părea calmă și senină.
• - interjecție predicativă ex. Uite că plouă.
• Uite – predicat verbal exprimat prin interjecție predicativă • Intrebările: ce/cum/cine+verbul copulativ folosit
• Ce este teatrul? Ce – pronume interogativ, funcția de nume predicativ.

• Teatrul este o artă.

• Nu știu ce este teatrul. Ce – pronume relativ, funcția de nume predicativ


• Teatru – funcția de subiect

• Predicat nominal alcătuit din vb. Copulativ......... + numele predicativ „teatru” exprimat prin
subst. Comun, Nominativ
• Pronumele reflexive:
• Au forme proprii numai pentru pers. a III-a
• Ac.: pe sine, se, s-
• D: sie, sieși, își, și

• La pers. I și a II-a împrumută formele neaccentuale ale pron personal.


• Tema: p. 76: 1, 2, 6, 7, 9, 10,

S-ar putea să vă placă și