Sunteți pe pagina 1din 30

CURS 8

CEREREA
PLANUL CURSULUI
1. PIAŢA- definiţie
2. CEREREA
2.1. LEGEA CERERII
2.2. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ
CEREREA
2.3. MODOFICAREA CERERII
2.4. ELASTICITATEA CERERII
2.5. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ
ELASTICITATEA CERERII
OBIECTIVELE CURSULUI
1. Inţelegerea semnificaţiei pieţei şi a rolului
său într-o economie modernă
2. Cunoaşterea interacţiunii dintre preţ şi
cerere
3. Înţelegerea factorilor ce determină cererea
şi evoluţia lor
1. PIAŢA
Definiţie
Piaţa reprezintă locul de întâlnire al cererii
cumpărătorilor cu oferta vânzătorilor.
Variabilele pieţei :
 Obiectul tranzacţiilor
 Cererea
 Oferta
 Preţul
 Concurenţa
2. CEREREA
Definiţie
Cererea reprezintă cantitatea dintr-un
bun pe care consumatorii sunt dispuşi să o
cumpere într-o anumită perioadă de timp,
la un anumit nivel al preţului.
Cererea exprimă trebuinţele (nevoile)
consumatorilor dar şi posibilitaţile lor de
cumpărare.
2.1.Legea cererii
Între preţ şi cerere există o relaţie
inversă.

Relaţia dintre cerere şi preţ poate fi


exprimată astfel:
- cu cât nivelul preţului solicitat pentru un
produs este mai ridicat, cu atât mai mică va fi
cantitatea pe care cumpărătorii sunt dispuşi să
o cumpere şi invers.
Graficul cererii
P

C = f(p)
A
P1

B
P0
C

Q1 Q0
Q

Fig. 1 Graficul cererii în funcţie de preţ


2.2.Factorii ce influenţează cererea
1. Preţul
2. Preferinţele consumatorilor – se pot
modifica în timp determinând creşterea sau
scăderea cererii
3. Veniturile consumatorilor – influenţează
cererea în funcţie de natura bunurilor:
a) bunuri normale – V => C
b) bunuri inferioare – V => C
4. Preţurile altor bunuri – în raport cu un
anumit bun, pot exista:
a. bunuri substituibile - satisfac aceeaşi
nevoie, pot fi consumate unul în locul
altuia
Pbun => Cbun care îl substituie
b. bunuri complementare – bunuri care se
consumă împreună
Pbun => Cbuncomplementar
2.3. Modoficarea cererii
Modificarea cererii este determinată de

P modificarea factorilor ce influenţează


cererea.

C1> C0
C2<C0

C0
P0

0 Q
Q2 Q0 Q1

Fig. 2 Modificarea cererii


2.4. Elasticitatea cererii
 Elasticitatea cererii exprimă intensitatea
modificării cererii în funcţie de factorii de
influenţă (preţ, venitul cumpărătorilor,
preţul altor bunuri).
 Cum principalul factor ce influenţează
cererea este preţul, elasticitatea ei se
analizează în principal faţă de preţ.
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
Exprimă modul în care reacţionează consumatorii la
modificarea preţului unui anumit produs.
Se determină ca raport între variaţia procentuală a
cantităţii cerute (ΔQ%) şi respectiv a preţului (ΔP%).

Q (%) Q P0
Ec    X
P (%) P Q0

ΔQ0= Q1 – Q0 ΔP0= P1 – P0

Q P
Q(%)  x100 P(%)  x100
Q0 P0
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
Cererea este:
1. Elastică – când variaţia procentuală a cantităţii
cerute pe piaţă (ΔQ%) este mai mare decât
variaţia procentuală a preţului (ΔP%):

Q(%)
Ec  1
P(%)
Exemplu : să se calculeze Ec dacă la o
variaţie a preţului cu 10%, cantitatea cerută
pe piaţă variază cu 15%.
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
2. Inelastică – când variaţia procentuală a
cantităţii cerute pe piaţă (ΔQ%) este mai
mică decât variaţia procentuală a preţului
(ΔP%):
Q(%)
Ec  <1
P(%)

 Exemplu : să se calculeze Ec dacă la o


variaţie a preţului cu 10%, cantitatea
cerută pe piaţă variază cu 5%.
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ

3. De elasticitate unitară - când variaţia


procentuală a cantităţii cerute pe piaţă (ΔQ
%) este egală cu variaţia procentuală a
preţului (ΔP%):
Q (%)
Ec  1
P (%)

Exemplu : să se calculeze Ec dacă la o


variaţie a preţului cu 10%, cantitatea
cerută pe piaţă variază cu 10%.
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ

P C1 este mai elastică ca C2


C2
C1 = cerere elastică
C1
A2 C2 = cerere inelastică
P1 A1

B
P0

0
Q1
Q0
Q
Q2
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ

P P
C

Ec = 0 Ec = +∞
C
P0

Q Q
Q0
a) cerere perfect inelastică b) cerere perfect elastică
2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
P

P1
Ec = 1

ΔP

P0

Q
Q1
ΔQ Q0

c) cerere de elasticitate unitară


2.4.1.Elasticitatea cererii în funcţie de preţ

Tipul de elasticitate Valoare coeficient elasticitate EC Relaţii reciproce

Perfect elastică + ΔQ% +,


ΔP%0 dar ΔP%0
Elastică (1, +) ΔQ%>ΔP%

Elasticitate unitară 1 ΔQ%  ΔP%

Inelastică (0,1) ΔQ%<ΔP%

Perfect inelastică 0 ΔQ%=0 când ΔP%0


Factorii ce influenţează elasticitatea cererii în
funcţie de preţ
1. Posibilităţile de substituire a produselor – în
general produsele pentru care există înlocuitori
au o elasticitate mai mare.
2. Ponderea în venit – elasticitatae cererii este
mai mare în cazul bunurilor pentru care
consumatorii cheltuiesc o parte mai mare din
venitul obţinut.
3. Utilitatea bunului - cererea pentru bunurile de
strictă necesitate este inelastică, iar pentru cele
de lux este elastică.
4. Timpul – pe termen scurt cererea este
inelastică iar pe termen lung elastică.
2.4.2. Elasticitatea cererii în funcţie de venitul
cumpărătorului

 ne arată modul în care se modifică cererea


ca urmare a variaţiei veniturilor consuma-
torilor produsului în cauză, în condiţiile în
care ceilalţi factori de influenţă rămân
nemodificaţi (preţ şi preţul altor bunuri).
MODIFICAREA CERERII FUNCŢIE DE
VENIT
p

-V + +V
-
p0
C1
C2 C0
q2 q0 q1 q
Coeficientul elasticităţii cererii funcţie de
venit
 se determină ca raport între variaţia procentuală a
cererii (ΔQ%) şi respectiv a venitului (ΔV%):
Q %
E cv 
V %

Q
x100
Q % Q0 Q V 0
v Ecv    
V %  100 V % V
x100 V Q 0
v0 V0

 ne indică cât s-a modificat cantitatea cerută la o


variaţie de un procent în venitul consumatorilor.
Elasticitatea cererii în funcţie de venit:

Valoare
Tipul de cerere coeficient Relaţii reciproce

Elastică (1, +) ΔQ%>ΔV%


(bunuri superioare)
Inelastică (0,1) ΔQ%<ΔV%
(bunuri normale)
Perfect inelastică 0 ΔQ%=0 când ΔV%0,
(rigidă) adică Δq=0, Δv0
Atipică (0, -) ΔQ%<0 când ΔV%>0,
(bunuri inferioare) adică Δq<0, Δv>0
Elasticitatea încrucişată a cererii
 ne arată modul în care se modifică cantitatea cerută
ca urmare a modificării preţului unui alt bun, în
condiţiile în care ceilalţi factori de influenţă rămân
nemodificaţi.
 Având în vedere legăturile dintre bunuri în procesul
consumului ce pot determina asemenea relaţii, se
identifică două cazuri:
 a) bunuri substituibile şi
 b) bunuri complementare.
Modificarea cererii în cazul bunurilor
substituibile
px
py

Cx1
Cx0

py1

pxi
py0
Cy

Qx1 Qx Qy1 Qy0 Qy


Qx0

 Py↑ → Cy↓ → Cx↑


Modificarea cererii în cazul bunurilor
complementare
px
py

Cx0
Cx1

py1

pxi
py0
Cy

Qx Qy1 Qy0 Qy
Qx1
Qx0

 Py↑ → Cy↓ → Cx↓


Coeficientul de elasticitate încrucişată (ecxy)
 se determină ca raport între modificarea relativă a
cererii pentru produsul analizat (ΔQx%) şi modifi-
carea relativă a preţului unui alt bun (ΔPy%):
Qx %
E cxy 
Py %
qx  qx
Qx %  100 100
qx 0 Qx % qx 0  qx py 0
Ecxy    
Py % 
 py
100 Py % py 100 py qx 0
py 0 py 0
Coeficientul de elasticitate încrucişată (Ecxy)

 ne arată cu cât s-a modificat cererea pentru o


marfă (x) ca urmare a unei variaţii de un procent a
preţului unei alte mărfi (y).

 Ecxy > 0 bunuri substituibile


 Ecxy < 0 bunuri complementare
 Ecxy = 0 bunuri independente
Completaţi tabelul
Bunul Preţ unitar Cantitate Ecp Tipul cererii
cerută
P0 P1 Q0 Q1
A 80 60 500 700
B 100 120 600 300
C 120 110 600 800
D 150 180 1000 900

S-ar putea să vă placă și