Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 1 - Elasticitatea

Definitie generala: Fie o functie f(x). Elasticitatea functiei in raport cu x reprezinta modificarea relativa a functiei ca
urmare a modificarii variabilei x cu 1%.

Nota. Cererea/Oferta sunt functii de pret: Q = f(p).

1. Elasticitatea Directa a Cererii/Ofertei (in functie de pret)

Exprima modificarea relativa a cantitatii cerute/oferite dintr-un bun (Q) atunci cand pretul acelui bun (p) se modifica cu
1% (formula clasica a elasticitatii):.
0 0
%
%
p
p
Q
Q
p
Q
E
p
Q
A

A
=
A
A
=
In cazul unor modificari foarte mici ale pretului de vanzare ( 0 Ap ) se poate calcula elasticitatea punctuala
(elasticitatea functiei de cerere/oferta calculata intr-un punct al functiei).
( )
0
0
0
p
Q
p
p
Q
E
p
Q

c
c
=
In cazul unor modificari substantiale ale pretului de vanzare se poate calcula elasticitatea arc (marime medie pentru un
arc de pe curba functiei):
1 0 1 0
1 0 1 0
2 2
p p
p
Q Q
Q
p p
p
Q Q
Q
E
p
Q
+
A

+
A
=
+
A

+
A
=
Interpretare:

Cererea Oferta
Elasticitatea directa a cererii este negativa functia de
cerere este descrescatoare in raport cu pretul.
Elasticitatea directa a ofertei este pozitiva functia
de oferta este crescatoare in raport cu pretul.
0 1 < <
p
Q
E cerere inelastica
1 =
p
Q
E cerere cu elasticitate unitara
1 <
p
Q
E
cerere elastica
1 0 < <
p
Q
E oferta inelastica
1 =
p
Q
E oferta cu elasticitate unitara
1 >
p
Q
E
oferta elastica
Alte cazuri: 0 =
p
Q
E cerere/oferta perfect inelastica, = /
p
Q
E cerere/oferta perfect elastica

Aplicatia 1. Pe piata unui bun se manifesta urmatoarele functii de cerere, respectiv de oferta.
Q
C
= 40 7p Q
O
= 4 + 5p
a) Determinati elasticitatile directe ale cererii, respectiv ofertei in punctul de echilibru. Caracterizati cererea si
oferta pe baza coeficientilor de elasticitate calculati;
b) Pretul creste cu o treime. Determinati elasticitatile directe ale cererii, respectiv ofertei utilizand formula
clasica a elasticitatii. Caracterizati cererea si oferta pe baza coeficientilor de elasticitate calculati;
c) Pentru situatia de la punctul b determinati elasticitatile directe ale cererii, respectiv ofertei utilizand formula
elasticitatii arc. Caracterizati cererea si oferta pe baza coeficientilor de elasticitate calculati.

Nota. Elasticitatea directa este utilizata pentru analiza comparativa a pietelor. Cumparatorii se vor orienta catre
piete cu oferta cat mai inelastica iar vanzatorii se vor orienta catre piete cu cerere cat mai inelastica.
2. Elasticitatea Incrucisata a Cererii

Evidentiaza legatura dintre cererea unui bun si pretul altui bun. Exprima modificarea relativa a cantitatii
cerute dintr-un bun (X) cand pretul altui bun (Y) se modifica cu 1%.

0 0 Y
Y
X
X
Y
X
p
p
Q
Q
E
A

A
=
0 0 X
X
Y
Y
X
Y
p
p
Q
Q
E
A

A
=
Coeficientii de elasticitate incrucisata se calculeaza intotdeauna in perechi!

Interpretare:
- ambii coeficienti sunt pozitivi => bunurile X si Y sunt substituibile
- ambii coeficienti sunt negativi => bunurile X si Y sunt complementare
- cei doi coeficienti au semne diferite => bunurile X si Y sunt independente

Aplicatia 2. Doua produse sunt caracterizate de urmatoarele functii ale cererii:
Q
X
= 300 8p
X
Q
Y
= 420 - 13p
Y
In momentul T
0
preturile celor doua bunuri erau 20, respectiv 15. In momentul T
1
pretul bunului X creste cu
25% iar pretul bunului Y scade cu 20%.
Determinati coeficientii de elasticitate incrucisata si relatia existenta intre cele doua bunuri.

Nota. De regula, aplicatiile cu elasticitate incrucisata fac referire la trei bunuri.

3. Elasticitatea Cererii fata de Venit

Evidentiaza impactul modificarii venitului asupra structurii consumului. Exprima modificarea relativa a
cantitatii cerute dintr-un bun (Q) cand venitul consumatorului (V) se modifica cu 1%.
0 0
V
V
Q
Q
E
V
Q
A

A
=
Interpretare. In functie de valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport cu venitul, bunurile se
clasifica in:
0 <
V
Q
E bunuri inferioare
1 0 < <
V
Q
E bunuri normale
1 =
V
Q
E bunuri al caror consum creste proportional cu venitul
1 >
V
Q
E
bunuri superioare (de lux)
Aplicatia 3. In perioada precedenta venitul unui consumator era de 2.500 de lei. Venitul a fost repartizat pentru
consumul a patru categorii de bunuri astfel: 30% pentru bunuri din categoria I, 14% pentru bunuri din categoria
II, 36% pentru bunuri din categoria III si 20% pentru bunuri din categoria IV.
In perioada urmatoare venitul consumatorului creste cu 20%. Noul nivel al venitului este repartizat pentru
consumul celor patru categorii de bunuri astfel: 23% pentru bunuri din categoria I, 14% pentru bunuri din
categoria II, 32% pentru bunuri din categoria III si 31% pentru bunuri din categoria IV.
Determinati elasticitatea cererii fata de venit pentru fiecare categorie de bunuri si interpretati rezultatele obtinute.

Aplicatii suplimentare: 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 (pg. 27-28)