Sunteți pe pagina 1din 9

SET DE PROGRAME

MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI


Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale
în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la
finanțare – START, instituit în baza LEGII nr. 346 din 14
iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și
1 START – UP NATION ROMANIA modificările ulterioare

Programul național multianual de microindustrializare


instituit în baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
2 MICROINDUSTRIALIZARE – „FABRICAT ÎN ROMÂNIA” mijlocii cu completările și modificările ulterioare
Participări ale operatorilor economici români, cu stand sub
pavilion național, la târguri și expoziții cu caracter
internațional, organizate în statele membre ale Uniunii
Europene și în țările terțe, coordonate în parteneriat public-
privat și monitorizate de către reprezentanții Ministerului
3 PPE – PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI Antreprenoriatului și Turismului
Participări individuale ale operatorilor economici români
la târguri și expoziții cu caracter internațional organizate
în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe,
cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni
PINT - PARTICIPĂRI INDIVIDUALE ALE economice desfășurate în străinătate, precum și la
OPERATORILOR ECONOMICI ROMÂNI LA TÂRGURI manifestări internaționale, organizate în format virtual,
4 ȘI EXPOZIȚII CU CARACTER INTERNAȚIONAL pentru care sunt solicitate taxe

Acordarea unui sprijin financiar agențiilor de turism în


vederea dezvoltării exportului de servicii turistice, sub forma
5 STIMULAREA INCOMINGULUI unei scheme de ajutor de minimis

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a


produselor și serviciilor de piață, instituit în baza LEGII nr.
346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și
6 COMERȚ modificările ulterioare
Programul național multianual pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii, instituit în baza LEGII nr.
346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și
7 FEMEIA ANTREPRENOR modificările ulterioare

Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și


mijlocii, instituit în baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
8 DOBÂNDĂ SUBVENȚIONATĂ mijlocii cu completările și modificările ulterioare
Programul pentru operatorii economici care activează în
9 SCHEMĂ DE MINIMIS BALNEO domeniul balneoclimateric
Programul național multianual pentru susținerea
meșteșugurilor și artizanatului, instituit în baza LEGII nr. 346
din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și modificările
10 TÂRG MEȘTEȘUGURI ulterioare

Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și


mijlocii, instituit în baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
11 TÂRG IMM mijlocii cu completările și modificările ulterioare

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de


incubatoare tehnologice și de afaceri, instituit în baza LEGII nr.
346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și modificările
12 INCUBATOARE ulterioare
Schema de ajutor de stat dedicată industriei Horeca
instituită în baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 224 din 30
decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, alimentației publice și organizării de
evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul
13 HORECA II pandemiei de COVID-19