Sunteți pe pagina 1din 2

GRADINITA PP GRUPA MARE- PREGATITOARE AN SCOLAR 2011-2012 EDUCATOARE:

Raport de activitate profesional


Anul colar 2011 2012

Subsemnata, .............................., profesor invatamant prescolar la coala cu clasele I-VIII, Monia Noua n vederea acordrii calificativului anual voi puncta activitatea mea n procesul instructiv educativ: In vederea proiectarii didactice am respectat programa scolara, normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularitatii grupei de copii. Mi-am intocmit planificarea calendaristica conform legislatiei in vigoare pana la termenul stabilit si am realizat portofoliul educatoarei conform cerintelor indicate. Proiectarea didactica am realizat-o pe baza rezultatelor obtinute la evaluarile initiale. M-am implicat activ in activitatile de proiectare a ofertei educationale prin intocmirea, prezentarea si includerea acesteia la nivelul unitatii. Proiectarea activitatilor am realizat-o in format electronic introducand antetul specific ministerului si al unitatii scolare de care apartinem. Am planificat activitati extracurriculare, extrascolare corelate cu obiectivele curriculare, cu nevoile si interesele copiilor-intalniri cu parintii, intalniri cu personalitati ale comunitatii locale. In cadrul realizarii activitatilor didactice am utilizat unele strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice, ca de exemplu: prognozele didactice, schitele de lectie sunt in concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de invatamant(planul de invatamant, programele scolare). In proiectare am tinut cont de concordanta dintre competentele specifice- obiectivele operationale- continuturile activitatilor de invatare- metode didactice- mijloace de invatare. Prognozele didactice si schitele de lectie sunt realizate in conformitate cu particularitatile de varsta si individuale ale copiilor. In realizarea activitatilor didactice am pus accent pe aplicarea

metodelor contemporane activ-participative precum si pe realizarea unor activitati din perspectiva transdisciplinara. Intalnirile cu parintii le-am efectuat frecvent si am prezentat in cadrul lor rezultatele copiilor. Am organizat activitati extracurriculare la nivelul scolii, am participat la activitatile extracurriculare organizate la nivelul scolii, participand si la activitati de voluntariat. In evaluarea rezultatelor am pus accent pe asigurarea transparentei criteriilor, a procedeelor de evaluare prin folosirea unor fise de lucru. In cadrul activitatilor desfasurate la grupa am prezentat normele care trebuiau respectate si de asemenea am intocmit documentele care justifica prezentarea normelor. In timpul activitatilor am intervenit in permanenta pentru ameliorarea unor situatii conflictuale si am prezentat exemple de buna practica utilizate in activitatea didactica. In timpul anului scolar am realizat si actualizat permanent portofoliul educatoarei, dosarul personal, dar am comunicat permanent si cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor si conducerea scolii. Am respectat regulamentul intern si normele de organizare si functionare a institutiei scolare. In anul scolar 2011-2012 am avut o buna colaborare cu parintii in realizarea corespunzatoare a demersului didactic si a activitatilor extracurriculare, am manifestat atitudini morale si civice conforme cu statutul cadrului didactic. De asemenea, am atras parteneriate educationale, am participat la sesiuni de comunicari si simpozioane. Tot in acest an scolar am colaborat cu reprezentanti ai comunitatii locale, cu politia, cu reprezentanti PSI pentru aplicarea cu succes a procedurilor de sanatate si securitate. Pe tot parcursul anul scolar am fost preocupata de autoperfectionare pentru realizarea sarcinilor in mod corespunzator si exemplar.